U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Engberts (1)

Generatie I

Ia  Jan Engberts, overleden 1702 in Peize, begraven 11-7-1702.
Gehuwd met Jantien Engberts, overleden 1720 in Peize, begraven 16-5-1720.
Jan Engberts wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize in 1691-1694, in 1742 zijn zoon of kleinzoon Jan Engberts als stelmaker.
Op 11-7-1702 wordt Jan Engebars begraven. Jantien Engbers betaalt voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Engberts (zie IIa).
 

Generatie II

IIa  Jan Engberts, zoon van Jan Engberts (zie Ia) en Jantien Engberts.
Gehuwd 10-6-1712 in Peize met Lammechien Barelds, overleden 1759 in Peize, begraven 23-3-1759.
Op 18-5-1720 betaalt Jan Engbers Lamme voor het laken over haar schoonmoeder Jantien Engebers.
Op 23-3-1759 wordt Lammegijn Baerels, weduwe van Jan Engbers begraven. Jan Engbers betaalt voor het laken.
Aanname dat Annegien en Aaltien dochters zijn omdat zij een dochter Lammechien hebben en Jan Engbers van Peize en Jurjen Berends in 1767 in Vries medemombers zijn over de kinderen van Annegien Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Engberts (zie IIIa), overleden 1775 in Peize, begraven 21-9-1775.
2. Hinderkien Jans (zie IIIb).
3. Jantien Jans (zie IIIc), overleden 1750 in Roderwolde.
4. Aaltien Jans (zie IIId), overleden 1773 in Peize, begraven maart 1773.
5. Annegien Jans (zie IIIe), geboren in Peize.
 

Generatie III

IIIa  Jan Engberts, overleden 1775 in Peize, begraven 21-9-1775, zoon van Jan Engberts (zie IIa) en Lammechien Barelds.
Gehuwd met Lammegien Jans, overleden 1771 in Peize, begraven 29-5-1771.
De naam Lammegien Jans als moeder is vermeld bij het overlijden van Willem Engberts.
Op 30-5-1734 betaalt Lammegien Jans voor het laken over haar vader.
Op 29-5-1771 wordt de vrouw van Jan Engbers begraven, in het bekken ruim 6 gld. Jan Engbers betaalt voor het laken over zijn vrouw.
Op 21-9-1775 wordt Jan Enbers begraven, in het bekken het tamelijk grote bedrag van ruim 10 gld. Jonge Jan Enbers betaalt voor het laken over zijn vader Jan Enbers.
In 1783 betaalt Jan Engberts voor het laken over Jan Jans, die op 29-8-1783 is begraven. Mogelijk betreft het zijn schoonvader of zwager. Het kan ook een nabuur zijn.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lammechien Jans (zie IVa), overleden 1802 in Peize, begraven 28-1-1802.
2. Jan Engberts (zie IVb), geboren 1746 in Peize, overleden 1803 in Peize, begraven 17-11-1803.
3. Willem Engberts (zie IVc), geboren 28-3-1753 in Peize, overleden 26-3-1834 in Peize.
 
IIIb  Hinderkien Jans, dochter van Jan Engberts (zie IIa) en Lammechien Barelds.
Gehuwd met Hindrik Geerts.
In 1745 wordt dochter Lammechien gedoopt in Roden.
Hindrik Geerts van Roden is in 1754 hoofdmomber over de kinderen van Reinder Jans en Jantien Jans met als medemomber o.a. Jan Engberts van Peize.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Hindriks, geboren 1748 in Roden, gedoopt 6-10-1748, overleden 5-7-1823 in Zulte, Roden.
Gehuwd 15-5-1791 in Roden met Hinderkien Tonnis Tooms, geboren 1769 in Roderwolde, gedoopt 27-3-1769, overleden 5-10-1846 in Roden, dochter van Tonnis Tonnis en Jeichien Jans.
Huwelijk: Geert Hinderks van de Zulte en Hinderkien Teunnis, van Sandeburen, nu wonende in de Zulte.
Enkele kinderen gebruiken de naam Tooms.
 
IIIc  Jantien Jans, overleden 1750 in Roderwolde, dochter van Jan Engberts (zie IIa) en Lammechien Barelds.
Gehuwd 31-5-1739 in Peize met Reinder Jans, overleden 1787 in Roderwolde, begraven 27-5-1787, zoon van Jan Tonnis en Marchien NN, zie genealogie Venekamp, hertrouwd 12-5-1754 in Roderwolde met Jantien Tonnis, geboren 1725 in Roden, gedoopt 25-2-1725, dochter van Tonnis Tonnis en Geesien Willems.
Huwelijk: Reinder Jansen en Jantien Jansen, in het bekken 2 gld. 7 st. 4 p.
Op 19-4-1754 worden in Roden mombers aangesteld omdat Reinder Jansen, schoolmeester te Roderwolde en weduwnaar van Jantje Jansen gaat hertrouwen met Jantijn Tonnis.
De kinderen zijn Jan 12, Margie 9 en Lammegijn 5 jaar.
Hoofdmomber is Hendrik Geerts van Roden, medemombers zijn Jan Engberts van Peize, Geert Crummes tot Norg en Albert Westenbrink tot Roderwolde.
Hendrik Geerts is getrouwd met Hinderkien Jans. Hinderkien en Jantien zijn vermoedelijk zusters van Jan Engberts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Reinders Venekamp, geboren 18-2-1742 in Roderwolde, overleden 13-12-1824 in Roderwolde, zie genealogie Venekamp.
2. Marchien Reinders Venekamp, geboren 1745 in Roderwolde, gedoopt 11-4-1745, overleden 1807 in Peize, begraven 28-10-1807, zie genealogie Venekamp.
3. Lammigje Reinders, geboren 1747 in Roderwolde, gedoopt 10-12-1747, overleden 1747 in Roderwolde. Aantekening bij de doop: is gestorven.
4. Lammigje Reinders Venekamp, geboren 1749 in Roderwolde, gedoopt 5-10-1749, overleden 9-5-1826 in Roden.
Gehuwd 10-5-1789 in Roderwolde met Wijbe Baukes, geboren 28-10-1763 in Hijkersmilde, gedoopt Beilen 27-11-1763, overleden 14-5-1839 in Roden, zoon van Bauke Piers en Aaltje Wijbes.
Huwelijk: Wijbe Baukes van Smilde en Lammigjen Reinders.
Bij overlijden als Wijbe Boukes, schoolmeester.
 
IIId  Aaltien Jans, overleden 1773 in Peize, begraven maart 1773, dochter van Jan Engberts (zie IIa) en Lammechien Barelds.
Gehuwd 23-5-1745 in Peize met Jurrien Berends, overleden 1783 in Peize, begraven 19-4-1783, zoon van Berend Jurriens, zie genealogie Jurriens.
Huwelijk: Jurrien Berens en Aaltien, in het bekken 3 gld. 3 st.
Jurrien Berends wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1742-1774, in 1784 erven Jurrien Berends.
In maart 1773 wordt Aaltin Jans, de vrouw van Jurrien Beerens begraven. Jurrien Beerents betaalt voor het laken.
Op 19-4-1783 wordt Jurjen Beerens begraven. Jan Jurjens betaalt voor het laken over zijn vader Jurjen Berends.
In 1797 wonen op dezelfde plaats Jan Jurriens 38 jaar, boer, Lammigje Jurriens 50 jaar, Aoltien Jurriens 33 jaar, allen ongehuwd, in 1812 Jan Jurriens.
Jurrijn Berends is in 1756 hoofdmomber over de kinderen van Hindrik Timmer en IJda Willems (dochter van Willem Engberts, zie genealogie Arkies). Eerst werd gedacht dat IJda Willems als vader had Willem Berends, die een broer zou kunnen zijn van Jurrien Berends, maar nu is de familierelatie niet duidelijk.
Jurjen Berends is in 1767 in Vries met Jan Engbers medemomber over de kinderen van Jan Arends Wolters en Annechien Jans met zoon Wolter, dochter Lammechien en zoon Jan Engbers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegien Jurriens, geboren 22-5-1746 in Peize, overleden 17-1-1823 in Peize.
2. Lammechien Jurriens, geboren 5-1-1749 in Peize, overleden 20-6-1827 in Peize.
Gehuwd 10-4-1803 in Peize met Tijs Jans Brink, geboren 26-2-1780 in Peize, gedoopt 27-2-1780, overleden 3-6-1842 in Peize, zoon van Jan Thijs Brink en Geesien Willems, zie genealogie Brink (1).
Huwelijk: Teijs Jans en Lammegien Jurjens, in het bekken bijna 5 gld.
3. Margien Jurriens, geboren 29-9-1754 in Peize, overleden 5-7-1835 in Peize.
Gehuwd 6-8-1803 in Peize met Hindrik Jans Schuurman, geboren 13-2-1763 in Peize, overleden 28-7-1817 in Peizerwold, zoon van Jan Hindriks Schuurman en Margien Engberts, zie genealogie Schuurman, eerder getrouwd 14-5-1792 in Peize met Egbertien Roelofs, overleden 1800 in Peize, begraven 3-11-1800, dochter van Roelof Willems en Stijntien Roelofs, zie genealogie ~Willem Lamberts.
Huwelijk: Hinderk Jans en Margien Jurjens.
Margien Jurriens bij overlijden als weduwe Hindrik Schuurman, in 1797 40 jaar, ongehuwd, arbeidster. In 1807 wordt Hindrik Jans in 't Wold vermeld als eigenaar van het huis aan de Zuurseweg waar Margien Jurriens eerder woont en waarvan zij ook eigenares is. In 1832 wordt weduwe Hindrik Jans Schuurman vermeld als eigenares van het huis in Peizerwold.
4. Jan Jurriens, geboren 1-3-1761 in Peize, overleden 24-12-1851 in Peize. Memorie van Successie, opgemaakt door de erfgenamen in huis 135 te Peize. Jan Jurjes heeft bij testament van 18-6-1835 voor notaris H.H. van Lier te Westervelde als enige erfgenamen benoemd Hindrik Kosters en echtgenote Johanna Gezina van Diepenbrug. De baten bedragen 3410 gld., de lasten 2946. Zonder deze erfgenamen zouden kinderen van neven en nichten van vaders- en moederszijde erven.
Hindrik Kosters en Gezina Anna van Diepenbrug, in het bevolkingsregister Johanna genoemd, wonen in 1851 bij Jan Jurriens, nummer 135 en erven van hem na zijn overlijden aan het eind van dat jaar. Johanna woont al bij Jan en Aaltien Jurriens in 1825.
5. Aaltien Jurriens, geboren 8-4-1765 in Peize, overleden 19-12-1840 in Peize. In 1792 koopt Aaltien Jurriens van Berentien van Toolen voor 500 gld. een huisje etc. (aangifte 40ste penning). In 1793 blijkt het huis, gelegen aan de Zuurseweg, eigendom te zijn van haar zuster Margien Jurriens.
6. Jantien Jurriens, overleden 1796 in Peize, begraven 22-1-1796. Op 22-1-1796 wordt Jantijn Jurrijs begraven, Lammechien Jurries betaalt voor het laken over haar zuster Jantje.
 
IIIe  Annegien Jans, geboren in Peize, dochter van Jan Engberts (zie IIa) en Lammechien Barelds.
Gehuwd (1) 12-6-1757 in Vries met Jan Arents Wolters, zoon van Wolter Hindriks en Geesje? Tjarks.
Huwelijk: Jan Arends Wolthers van Ide en Annegje Jans van Peize.
Zoon Jan heeft als doopnaam Jan Engbers.
In 1767 worden mombers aangesteld over de kinderen Wolter 9, Lammechien 7 en Jan 3 jaar. De mombers zijn Jan Hendriks van Anreep (getrouwd met Grietje Wolters), Hendrik Wolters van Taarlo, Jan Engberts en Jurjen Berents (getrouwd met Aaltien Jans) van Peize.
Bij de goederen is een achtste plaats te Yde, o.a twee paarden en een aantal koeien etc. en een schuld aan de grootmoeder voor afkoop van de helft van de tilbare goederen. Er wordt een akte van eenkindschap opgemaakt waarvoor goedkeuring wordt gevraagd en verkregen bij de Etstoel.
Het contract wordt behalve door de mombers en het bruidspaar ook ondertekend door Hendrik Arents, Jan Roelofs, Geert Jans Struik en Alle Struik.
Etstoel 30-6-1767:
Akte van eenkindschap d.d. 23-3-1767, Jan Hindriks te Anreep als hoofdmomber, Hindrik Wolters, Jan Engberts en Jurrien Berents als medemombers over de nagelaten kinderen van wijlen Jan Arents Wolters en Annegien Jans hebben met de moeder en stiefvader Hindrik Jans Struik voor schulte Wolters een akte van eenkindschap gesloten.

Gehuwd (2) 3-5-1767 in Vries met Hendrik Jans Struik, geboren 1729 in Tynaarlo, gedoopt Vries 18-9-1729, zoon van Jan Alles Struik.
Huwelijk: Hendrik Jans van Tinaarlo en Annegijn Jans van Ide.
Bij de momberaanstelling en het daarop volgende contract ondertekenen naast de mombers en het bruidspaar ook Geert Jans Struik en Alle Struik.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Wolter Arends (zie IVd), geboren 4-6-1758 in Vries, overleden 9-12-1842 in Drouwen, Borger.
2. Lammechien Jans, geboren 1760 in Yde, gedoopt Vries 12-10-1760, overleden 30-1-1833 in Smilde.
Gehuwd 4-5-1806 in Kloosterveen met Casper Willems Ensingh, geboren 1771 in Gieten, gedoopt 17-5-1771, overleden 16-9-1834 in Smilde, zoon van Willem Jacobs en Trientien Caspers, zie genealogie Dekker (2).
Huwelijk: Kasper Willems van Gieten en Lammegje Jans van Hijkersmilde, ook afkondiging in Gieten. Lammechien Jans bij overlijden geboren 1760 te Vries, geen ouders vermeld.
Zoon Jan geboren Smilde 12-8-1824 is niet teruggevonden.
3. Jan Engbers Arends (zie IVe), geboren 9-7-1764 in Yde, gedoopt Vries 22-7-1764, overleden 2-2-1830 in Tynaarlo.
 

Generatie IV

IVa  Lammechien Jans, overleden 1802 in Peize, begraven 28-1-1802, dochter van Jan Engberts (zie IIIa) en Lammegien Jans.
Gehuwd 17-5-1761 in Peize met Hindrik Arends Kosters, geboren 1731, overleden 1808 in Peize, begraven 28-4-1808, zoon van Arend Kosters en Trientje Willems, zie genealogie Kosters.
Huwelijk: Hindrik Arens en Lammegijn.
Hindrik Costers is in 1797 kleermaker, 66 jaar met 3 kinderen en met zoon Jan Hindriks 33 jaar inwonend, in 1807 Hindrik Arends Kosters met 1 kind en een kleinkind.
Op 28-1-1802 wordt de vrouw van Hindrik Arents begraven. Hindrik Arents betaalt voor het laken.
Op 28-4-1808 wordt Hindrik Arents Kosters begraven. Op 22-12-1808 betaalt Jan Hindriks voor het laken over zijn vader.
In 1772 koopt Hindrik Arents Kosters een behuizing van Klaas Hindriks, grenzend ten oosten aan Engbert Berends, ten zuiden aan Fr. Gelmers en Conraad Barelts en ten westen en noorden aan de weg. Dit is op de hoek van de Zuurseweg en de Oude Velddijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trientje Hindriks Kosters, geboren 8-7-1762 in Peize, overleden 9-10-1824 in Peize, zie genealogie Kosters.
2. Jan Hindriks Kosters, geboren 14-6-1767 in Peize, overleden 16-11-1844 in Peize, zie genealogie Kosters.
3. Lammechien Hindriks Kosters, geboren 8-1-1771 in Peize, gedoopt 13-1-1771, overleden 21-1-1848 in Peize, zie genealogie Kosters.
 
IVb  Jan Engberts, geboren 1746 in Peize, overleden 1803 in Peize, begraven 17-11-1803, zoon van Jan Engberts (zie IIIa) en Lammegien Jans.
Gehuwd (1) 14-6-1772 in Peize met Anna Alberts, overleden 1786 in Peize, begraven 11-4-1786 (dag onduidelijk), dochter van Albert Hindriks en Annegien Alders, zie genealogie Bakker (1).
Huwelijk: Jan Engbers en Anna Alberts.
Op 11?-4-1786 wordt Anna, de vrouw van Jan Engbers begraven, in het bekken ruim 8 gld.
Gewapende Burgermacht 1797 Peize: Jan Engberts, stelmaker, 51 jaar met 5 kinderen en Willem Engberts, stelmaker, ongehuwd, 46 jaar. Daarvoor wordt Jan Engberts al vanaf 1742 vermeld in het Haardstedenregister als stelmaker, aanvankelijk betreft dit vermoedelijk zijn vader.
Op 9-1-1796 worden mombers aangesteld over de kinderen Annigje 18, Jan 16 en Albert 11 jaar, omdat Jan Engberts, weduwnaar van Anna Alberts gaat hertrouwen met Zientje Jans. Hoofdmomber is Hindrik Alberts, medemombers zijn Roelf Eitens, Hindrik Arents Costers en Willem Engberts. Alle vastigheden zijn reeds verkocht.
Het blijkt hier te gaan om een gedwongen verkoop op last van de crediteuren in 1796, waarbij verschillende landerijen worden verkocht. Broer Willem Engberts is hierbij blijkbaar niet betrokken en is later eigenaar van het huis. Jan Engberts wordt in 1797 nog als eerste vermeld bij het ouderlijke huis.

Gehuwd (2) 24-1-1796 in Peize met Zina Jans Horst, overleden 1809 in Peize, begraven 16-2-1809, dochter van Jan Lamberts Horst en Aaltien Hindriks, zie genealogie Horst (Peize).
Huwelijk: Jan Engbers en Sijntje Jans.
Op 17-11-1803 wordt Jan Engberts begraven. Op 20-10-1804 betaalt de weduwe van Jan Engberts voor het laken.
Op 16-2-1809 wordt Sijntien Jans begraven. Hindrik Jans betaalt voor het laken over zijn zuster.
Op 23-3-1809 worden mombers aangesteld omdat Jan Engberts en Sijntien Jans, echtelieden op Peizerhorst, beiden zijn overleden. De kinderen zijn Lammigjen 14, Aaltien 12 en Jan 8. Vanwege bijzondere redenen wordt Hindrik Jans van de Horst hoofdmomber (blijkbaar i.p.v. Jan Engberts broer Willem Engberts). Hij is oom van de pupillen van moederszijde.
Medemombers worden Willem Engberts, volle oom, Lukas Brink, aangetrouwde halfbroeder, beide van vaderszijde en Lukas Jans van Eelde, volle oom van moederszijde.
Er zijn slechts enkele tilbare goederen en kleine schulden, aan de chirurgijn Knoust (te Eelde) 6 gld. wegens medicijnen en 10 gld. 8 st. aan Willem Engberts voor een doodskist.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Lammigjen Jans Engberts, geboren 1773 in Peize, gedoopt 19-12-1773, overleden 1789 in Peize, begraven 8-6-1789. Bij de doop als ouders Jan Jans en Anna Alberts.
Op 8-6-1789 wordt Lammegien Jans begraven, in het bekken ruim 5 gld. Op 30-6-1789 betaalt Jan Engbers voor het beste laken over zijn dochter.
Ook in aanmerking komt de Lammigje Jans, begraven Peize 4-6-1808, in het bekken 2 gld. 15 st. Op 28-12-1808 betaalt Jan Jans voor het beste laken over zijn zuster. De laatste mogelijkheid is minder waarschijnlijk omdat Lammegien niet wordt vermeld bij de kinderen van Jan Engberts wanneer deze in 1796 hertrouwt en uit dat tweede huwelijk nog een Lammegien wordt geboren.
2. Albert Engberts, geboren 1775 in Peize, gedoopt 2-7-1775.
3. Annechien Jans Engberts (zie Va), geboren 31-3-1777 in Peize, gedoopt 6-4-1777, overleden 5-1-1816 in Peize.
4. Jan Engberts (zie Vb), geboren 16-11-1778 in Peize, gedoopt 6-12-1778, overleden 18-8-1827 in Peize.
5. Albert Engberts (zie Vc), geboren 1784 in Peize, gedoopt 3-10-1784, overleden 12-4-1853 in Peize.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
6. Lammegien Jans Engberts, geboren 28-3-1796 in Peize, gedoopt 3-4-1796, overleden 22-1-1859 in Peize.
Gehuwd 10-5-1818 in Peize met Derk Jans Ottens, geboren 21-8-1791 in Peize, gedoopt 28-8-1791, overleden 30-4-1851 in Peize, zoon van Jan Ottens en Tjitske Hindriks van der Veen, zie genealogie Kosters.
7. Aaltien Engberts, geboren 24-8-1797 in Peize, gedoopt 27-8-1797, overleden 29-9-1842 in Peize.
Gehuwd 30-4-1820 in Haren met Jan Melkman, geboren 18-9-1792 in Groningen, gedoopt 23-9-1792, overleden 4-4-1870 in Peize, zoon van Lambertus Melkman en Jantje Gijsens, hertrouwd 26-11-1852 in Peize met Engeltje Hendriks Hagedoorn, geboren 11-12-1806 in Roden, gedoopt 21-12-1806, overleden 11-5-1885 in Peize, dochter van Hindrik Eites Hagedoorn en Hillechien Takes.
Jan Melkman is timmerman, bij tweede huwelijk als Jan Melckman, bij overlijden als Jan Melikman (drenlias).
8. Jan Jans Engberts, geboren 1801 in Peize, gedoopt 14-6-1801, overleden 26-5-1880 in Roden.
Gehuwd 13-4-1827 in Roden met Hinderika Berends Meijer, geboren 28-5-1807 in Jemgum, Duitsland, overleden 31-10-1870 in Roden, dochter van Berend Dirks Meijer en Wilmina Hindriks Foget.
Bij huwelijk wordt als geboortedatum van Hinderika vermeld 28-5-1801, maar bij de geboorte van haar kinderen wordt een jongere leeeftijd opgegeven, bij overlijden als geboortedatum 28-5-1807.
 
IVc  Willem Engberts, geboren 28-3-1753 in Peize, overleden 26-3-1834 in Peize, zoon van Jan Engberts (zie IIIa) en Lammegien Jans.
Een andere Willem Engberts overlijdt in 1814 in Foxwolde, wever, 69 jaar, weduwnaar van Fennegien Hindriks, Liebegien Jans en Willemtien Fridsgers.
Er is ook een oudere Willem Engberts (Arkies), getrouwd met Jantien Berends. Deze Willem Engberts is in 1797 60 jaar en heeft in 1807 een inwonend kind en kleinkind (nr. 100).

Gehuwd (1) 9-5-1803 in Peize met Gebbegien Aukes, overleden 1807 in Peize, begraven 13-4-1807, dochter van Auke Bates en Trijntje Abrahams, zie genealogie ~Auke Bates.
Huwelijk: Willem Jans en Gebbegien Aukes.
Willem Engberts is in 1797 stellemaker, 46 jaar samen met Jan Engberts, 51 jaar. In 1804 alleen Willem Engberts, in 1807 wagenmaker, weduwnaar met 1 kind. Ook in 1813 heeft hij een dochter.
Op 13-4-1807 wordt de vrouw van Willem Engbers begraven. Ook op 4-12-1808 wordt een vrouw van Willem Engbers begraven, maar dat betreft vermoedelijk Willem Engberts Arkies, omdat die in 1807 wordt vermeld als gehuwd, terwijl deze Willem Engberts wordt vermeld als weduwnaar.
In 1817 verkoopt Willem Engberts, wagenmaker voor zichzelf en als voogd over zijn minderjarige dochter Lammegien Willems bij wijlen zijn eerste huisvrouw Gebbegien Aukes en met Coop Jans als toeziend voogd het huis nr. 27 aan Jan Harms Kruims.

Gehuwd (2) 12-8-1815 in Eelde met Hasseltien Jans Lefferts, geboren 1767 in Donderen, gedoopt Vries 8-2-1767, overleden 15-10-1842 in Peize, dochter van Jan Leffers en Harmtien Harms, zie genealogie Leffers.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Lammegien Engberts, geboren 7-10-1804 in Peize, gedoopt 7-10-1804, overleden 30-12-1868 in Peize.
Gehuwd 17-5-1834 in Peize met Hindrik Eilander, geboren 10-5-1809 in Peize, gedoopt 14-5-1809, overleden 3-11-1894 in Peize, zoon van Albert Jans Eilander en Geessien Hindriks Alberts, zie genealogie Eilander.
 
IVd  Wolter Arends, geboren 4-6-1758 in Vries, overleden 9-12-1842 in Drouwen, Borger, zoon van Jan Arents Wolters en Annegien Jans (zie IIIe).
Gehuwd 11-5-1794 in Vries met Geertien Jans Oosting, geboren 15-2-1772 in Vries, overleden 13-1-1830 in Tynaarlo, dochter van Jan Jans Oosting en Egbertje Alberts Popken.
Huwelijk: Wolther Jans van Yde en Geertien Jansen van Segese.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egbertien Wolters Arends, geboren 1797 in Bunne, gedoopt Vries 1-1-1798, overleden 3-8-1879 in Midlaren, Zuidlaren.
Gehuwd 22-12-1821 in Zuidlaren met Arent Geerts Koerts, geboren 1793 in Noordlaren, gedoopt 20-1-1793, overleden 31-8-1881 in Noordlaren, Haren, zoon van Geert Pieters Koerts en Aaltje Jans Berends.
 
IVe  Jan Engbers Arends, geboren 9-7-1764 in Yde, gedoopt Vries 22-7-1764, overleden 2-2-1830 in Tynaarlo, zoon van Jan Arents Wolters en Annegien Jans (zie IIIe).
Gehuwd 8-5-1803 in Assen met Aaltien Hendriks, geboren 1773 in Beilen?, overleden 26-2-1809 in Assen, begraven 2-3-1809.
Huwelijk: Jan Engberts van Witten en Aaltje Hendriks van Heuvink onder Beilen. Ook afkondiging in Beilen.
Bij het huwelijk van dochter Annigje worden als ouders vermeld Jan Engberts Arends en Aaltje Hendriks, resp. overleden in Vries en Assen. De oudste dochter van Annigje is vermoedelijk vernoemd naar haar tante Lammechien Jans, bij wie zij in huis zal zijn geweest na het overlijden van haar moeder.
Aaltje Hendriks bij overlijden 36 jaar, gehuwd geweest met Jan Engberts, nalatende 1 kind.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annigje Jans Arends, geboren 8-3-1804 in Assen, gedoopt 11-3-1804, overleden 20-1-1877 in Hijkersmilde.
Gehuwd 27-7-1833 in Smilde met Hendrik Struik, geboren 17-6-1807 in Kloosterveen, gedoopt 21-6-1807, overleden 8-1-1868 in Hijkersmilde, zoon van Jan Hendriks Struik en Hillechien Hendriks van Achteren.
 

Generatie V

Va  Annechien Jans Engberts, geboren 31-3-1777 in Peize, gedoopt 6-4-1777, overleden 5-1-1816 in Peize, dochter van Jan Engberts (zie IVb) en Anna Alberts.
Gehuwd 26-5-1799 in Peize met Lucas Jans Brink, geboren 1772 in Haren, gedoopt 19-4-1772, overleden 9-2-1819 in Peize, zoon van Jan Abels Brink en Berentien Lucas.
Huwelijk: Lucas Brink en Annegien Enbers.
Huwelijksafkondiging Eelde 19-5-1799: Lucas Jans, van Onnen en Annegien Engberts, van Peize.
Bij de doop van zoon Albert als vader Lucas Brink.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Lucas Brink, geboren 20-12-1800 in Peize, gedoopt 26-12-1800, overleden 8-2-1880 in Roden.
Gehuwd 2-4-1839 in Roden met Marregje Klaassens Venekamp, geboren 1808 in Veenhuizen, gedoopt Norg 13-11-1808, overleden 16-1-1857 in Roden, dochter van Klaas Andries Venekamp en Jantje Roelfs Roelfsema, zie genealogie Kruims.
2. Anna Lucas Brink, geboren 1803 in Peize, gedoopt 13-3-1803, overleden 6-7-1844 in Roden.
Gehuwd 30-5-1832 in Roden met Jannes Krijthe, geboren 14-6-1808 in Weehorst, gedoopt Roden 19-6-1808, overleden 7-8-1873 in Peize, zoon van Jan Jannes Krijthe en Henderkien Martinus Venema, zie genealogie ~Jan Reinders.
3. Berentien Lucas Brink, geboren 1805 in Peize, gedoopt 14-7-1805, overleden 22-2-1852 in Leek.
Gehuwd 2-8-1840 in Leek met Jan Hindriks Olthoff, geboren 20-9-1805 in Leek, gedoopt Midwolde 6-10-1805, zoon van Jan Alberts Olthoff en Marieke Harkes.
Jan Hindriks Olthoff heeft als beroep schipper, doopnaam Jan Hindriks,
Berentje Lukas Brink bij overlijden 46 jaar, echtgenote van Jan Jans Olthof, geen geboorteplaats of ouders vermeld.
Bij haar overlijden wordt als echtgenoot vermeld Jan Jans Olthof, schippersknecht en volgens verklaring van de aangevers afwezig en vermoedelijk op zee verongelukt.
4. Jantje Lucas Brink, geboren 1807 in Peize, gedoopt 27-6-1807.
5. Albert Lucas Brink, geboren 1809 in Peize, gedoopt 25-6-1809, overleden 12-2-1880 in Eelderwolde.
6. Jan Engbert Brink, geboren 3-11-1812 in Peize, overleden 3-2-1883 in Roden.
 
Vb  Jan Engberts, geboren 16-11-1778 in Peize, gedoopt 6-12-1778, overleden 18-8-1827 in Peize, zoon van Jan Engberts (zie IVb) en Anna Alberts.
In december 1812 in Eelde op nr. 142 als timmerman, 34 jaar, bij het overlijden van dochter Anna. Lammert Hindriks is getuige als nabuur.
Gehuwd 26-4-1807 in Rolde met Anna Christina van Groenenberg, geboren 12-4-1780 in Groningen, gedoopt 12-4-1780, overleden 5-9-1853 in Peize, dochter van Arnoldus van Groenenberg en Anna Gesiena Wolthers, zie genealogie Wolthers, hertrouwd 17-2-1836 in Peize met Popke Barelds Bakker, geboren 20-9-1777 in Peize, gedoopt 21-9-1777, overleden 8-8-1841 in Peize, zoon van Bareld Barelds Bakker en Zwaantien Roelfs, zie genealogie Bakker (2).
Huwelijk: Jan Engberts van Peize en Anna Christina van Groenenberg, van Groningen. Ook afkondiging in Assen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anna Gezina Engberts, geboren 23-5-1808 in Peize, gedoopt 29-5-1808, overleden 19-6-1871 in Norg. Doopnaam Anna Gezina, bij overlijden als Anna Engberts, dochter van Jan Engberts, geboren Peize 23-5-1808.
2. Anna Engberts, geboren 1810 in Eelde, gedoopt 11-11-1810, overleden 26-12-1812 in Paterswolde.
3. Arnoldus Engberts, geboren 3-4-1816 in Paterswolde, overleden 1-1-1851 in Peize.
 
Vc  Albert Engberts, geboren 1784 in Peize, gedoopt 3-10-1784, overleden 12-4-1853 in Peize, zoon van Jan Engberts (zie IVb) en Anna Alberts.
Koopman.
Gehuwd 9-6-1811 in Peize met Aaltien Tietema, geboren 30-4-1785 in Peize, gedoopt 8-5-1785, overleden 13-11-1855 in Peize, dochter van Johannes Bernardus Tietema en Hendrikje Stoffers, zie genealogie Tietema.
Huwelijk: Albert Jans en Aaltien Titema.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hinderkien Engberts, geboren 16-10-1812 in Peize, overleden 30-4-1867 in Leutingewolde, Roden.
Gehuwd 15-7-1833 in Norg met Anne Hindriks ter Veen, geboren 15-6-1802 in Tolbert, Leek, overleden 30-3-1857 in Norg, zoon van Hendrik Jacobs ter Veen en Hiltje Jans, eerder getrouwd 5-5-1827 in Leek met Janna Jacobs Siegers, geboren 5-10-1798 in Norg, overleden 20-9-1831 in Norg, dochter van Jacob Jans Siegers en Albertje Derks Holthuis.
Anne ter Veen bij eerste huwelijk schoenmaker, later inlands kramer en voerman in Norg.
2. Anna Engberts, geboren 5-8-1815 in Peize, overleden 27-8-1865 in Peize.
3. Johannes Engberts, geboren 7-2-1819 in Peize, overleden 10-8-1898 in Eelde.
4. Janna Engberts, geboren 4-10-1828 in Peize, overleden 5-3-1863 in Peize.
 

Index
Genealogie Engberts (1)