U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Freriks

Generatie I

Ia  Frerik Jansen.
Als familienaam komt aanvankelijk Freerks veel voor, na 1812 verschuift dit in Peize naar de vorm Freriks.
Gehuwd 24-11-1689 in Peize met Albertien Besuin, dochter van Jan Besuin en Witien Gerrijts, zie genealogie Besuin, hertrouwd 1-5-1700 in Groningen met Jan Wilkens.
Huwelijk: Frerick Jansen en Aelbertien Besuij.
Albertien Basuij betaalt in 1707 6 gld. 6 st. die haar moeder Wittien Gerrits aan de armen van Peize had beloofd. Dit gebeurt nadat olde Jan Luinge is overleden, die zelf 100 gld. nalaat.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Freriks (zie IIa), overleden 1776 in Peize, begraven 3-4-1776.
 

Generatie II

IIa  Jan Freriks, overleden 1776 in Peize, begraven 3-4-1776, zoon van Frerik Jansen (zie Ia) en Albertien Besuin.
Gehuwd 17-5-1722 in Peize met Berentien Willems, overleden 1782 in Peize, begraven 29-6-1782, dochter van Willem Willems en Grietien Ebbinge, zie genealogie ~Berend Willems.
Jan Freriks wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1742-1774, aanvankelijk met 3 paarden. In het Register van Nieuwe Huizen 1745 staat hij vermeld als opvolger van Berend Willems (of Willens).
Op 1-5-1755 lenen Jan Freriks en Berentje Willems 300 gld.
Op 3-4-1776 wordt Jan Freerks begraven, zijn weduwe betaalt voor het laken.
Op 29-6-1782 wordt Berentien Wijllems, de weduwe van van Jan Freeks begraven, in het bekken ruim 9 gld. H. Albers betaalt voor het laken over zijn schoonmoeder Berentien.
In 1784 betalen Hendrik Alberts, noie uxoris Albertjen Jans, Willem Jans en Harmen Jans, kinderen van Jan Freriks en Berentjen Willems, beiden overleden, de 40ste penning van 1000 gld. waarvoor zij hun broeder Berent Jans van de ouderlijke goederen hebben afgekocht.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frerik Jans (zie IIIa), overleden 1800 in Foxwolde (1802 of eerder).
2. Albertien Jans Freriks (zie IIIb), overleden 1792 in Peize, begraven 18-12-1792.
3. Willem Jans Freriks, overleden 1794 in Peize. Op 12-1-1793 geeft Harm Jans Freriks aan dat hij alle goederen van zijn broer Willem Jans Freriks heeft gekocht voor 1400 gld.
Op 13-12-1794 geeft Harm Jans Freriks de erfenis aan van zijn broer Willem. De erfgenamen zijn Berent Jans te Leutingewolde, Harm Jans Freriks te Peize, de kinderen van Frerik Jans te Foxwolde en de kinderen van Hindrik Alberts te Peize. Willem is hun broer, respectievelijk oom en de erfenis wordt begroot op 1312 gld.
Harm Jans Freriks koopt voorts van zijn broer Berent Jans Freriks zijn aandeel in de vaste goederen.
4. Berend Jans (zie IIIc), geboren 1730 in Peize, overleden 8-1-1808 in Leutingewolde, Roden.
5. Harm Jans Freriks (zie IIId), geboren 1744 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven 9-1-1808.
 

Generatie III

IIIa  Frerik Jans, overleden 1800 in Foxwolde (1802 of eerder), zoon van Jan Freriks (zie IIa) en Berentien Willems.
Gehuwd (1) 25-7-1751 in Peize met Grietien Jans, dochter van Jan Jans Gerrits en Jantien Roelfs, zie genealogie ~Jan Gerrits.
In 1782 bezitten de erfgenamen van Jan Jans Gerrits en vrouw Jantien Roelfs ieder een derde deel van een huis in Peize, dat dan wordt verkocht aan de mede-erfgenaam Roelef Jans. De verkopers zijn Jan Engberts als hoofdmomber over de kinderen van Willemtje Jans bij Pieter Hindriks Bult, Geert Jans van Rhoon als hoofdmomber en met Hindrik Alberts en Willems Jans Freriks als medemombaren over de onmondige dochter van Grietje Jans bij Frerik Jans van Foxwolde, met daarbij Frerik Jans voor hem zelf en in qualité voor Jannes Freriks, verder Berentje en Jan Freriks, tesamen mede voor een derde erfgenaam van Jan Jans Gerrits en vrouw Jantien Roelfs (dit klinkt wat warrig, Berentien zou ook nog minderjarig moeten zijn).
Gehuwd (2) 17-11-1771 in Eelde met Jantje Lucas Siegers, geboren 1732 in Eelde, gedoopt 7-5-1732, overleden 18-7-1815 in Foxwolde, Roden, dochter van Lucas Egberts en Wubbegje Roelefs.
Huwelijk: Frik Jans, van Foxwolde en Jantje Lucas. Frerick Jans van Foxwolde is in 1781 medemomber wanneer Hillegien Hendriks, weduwe van Roelf Lucas, hertrouwt (voogdijregister Eelde). Bij overlijden als Jantien Lucas, d.v. Lucas Egberts Sijgers en Wibbegien Roelfs, weduwe van Frerik Jans.
In 1802 wordt een pachtbrief opgeheven, die Jantien Lucas, weduwe van Freerk Jans van Foxwolde had over mandelige goederen met de weduwe van Egbert Lucas en cons. en Geert Roelfs Bremer en (echtgenote) Geertien Roelfs (dochter van Roelf Lucas). Namens Jantien Lucas treedt op haar stiefzoon Jan Freerks.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Freerks, geboren 13-8-1752 in Peize, overleden 3-4-1824 in Foxwolde, Roden.
Gehuwd 11-5-1800 in Roden met Jantje Roelfs, geboren 1759 in Donderen, gedoopt Vries 25-2-1759 (tweeling), overleden 6-10-1833 in Foxwolde, Roden, dochter van Roelf Willems en Marchien Jans.
Huwelijk: Jan Freerks van Fokswolde en Jantjen Roelfs van Een.
Jantje bij overlijden als Jantien Roelfs Roelfsema, 77 jaar, geboren in Vries, d.v. Roelf Willems en Marchien NN.
2. Jannes Freriks, geboren 1756 in Foxwolde, gedoopt Roden 20-6-1756, overleden 1793 in Foxwolde, begraven Roden 25-4-1793. Jannes Freerks bij overlijden wonend te Foxwolde, ongehuwd, bijna 37 jaar.
3. Berentien Freriks, geboren 1759 in Foxwolde, gedoopt Roden 18-2-1759, overleden 1808 in Roderwolde.
Gehuwd 20-12-1789 in Roderwolde met Jan Pieters.
Huwelijk: Jan Pieters van Sandbuir en Berentie Freriks van Foxwolde.
Op 8-8-1790 wordt zoon Pieter gedoopt in Roderwolde.
In december 1808 wordt in Roderwolde een doodskist gemaakt voor de vrouw van Jan Pieters.
4. Jantien Freerks (zie IVa), geboren 1761 in Foxwolde, gedoopt Roden 27-9-1761, overleden 5-4-1802 in Yde.
 
IIIb  Albertien Jans Freriks, overleden 1792 in Peize, begraven 18-12-1792, dochter van Jan Freriks (zie IIa) en Berentien Willems.
Bij het overlijden van zoon Jan Hindriks Bakker genaamd Albertien Jans Freriks.
Gehuwd 20-7-1755 in Peize met Hindrik Alberts Bakker, geboren 1727 in Peize, overleden 1806 in Peize, begraven 21-12-1806, zoon van Albert Hindriks en Annegien Alders, zie genealogie Bakker (1).
Huwelijk: Hienderk Albers en Albertijn Jans.
Op 18-12-1792 wordt Albertijn Jans begraven, in het bekken 12 gld. Hindrik Albers betaalt voor het laken over zijn vrouw.
Hindrik Alberts wordt begraven op 21-12-1806, in het bekken ruim 15 gld. Jan Hindriks betaalt voor het laken over zijn vader. Er is geen Memorie van Successie aangetroffen.
Hindrik Alberts wordt van 1764-1794 vermeld als bakker, waar later zijn zoon Jan Hindriks bakker is. In 1797 woont hij op een andere plaats. Hindrik Alberts is dan 71 jaar, ongehuwd (weduwnaar), in 1804 wordt zoon Frerik Hindriks op dezelfde plaats vermeld als bakker.
Bij Hindrik Alberts woont in 1797 (of 1798?) Harm Jans, 33 jaar, gehuwd met 3 kinderen. Dit is mogelijk Harm Jans Leffers, in mei 1798 getrouwd met Annechien Stevens, kleindochter van Hindrik Alberts en weduwe van Hendrik Jannes Smit.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Hindriks Bakker, geboren 19-4-1756 in Peize, overleden 23-1-1837 in Peize, zie genealogie Bakker (1).
2. Jan Hindriks Bakker, geboren 18-6-1758 in Peize, overleden 10-4-1821 in Peize, zie genealogie Bakker (1).
3. Frerik Hindriks Bakker, geboren 24-4-1763 in Peize, overleden 13-5-1848 in Peize, zie genealogie Bakker (1).
 
IIIc  Berend Jans, geboren 1730 in Peize, overleden 8-1-1808 in Leutingewolde, Roden, zoon van Jan Freriks (zie IIa) en Berentien Willems.
Gehuwd met Jantien Knellies, geboren 1725 in Leutingewolde, gedoopt Roden 18-2-1825, overleden 1802 in Leutingewolde, Roden begraven 25-11-1802, dochter van Cornellis Conraats en Geertien Fokkens.
Jantien Knellis is bij overlijden bijna 78 jaar, vrouw van Berend Jans.
Berend Jans is bij overlijden weduwnaar, ongeveer 78 jaar.
Berend Jans van Leutingewolde verkoopt in 1778 zijn portie van de aangeërfde goederen van zijn vader Jan Freriks aan zijn zwager Hindrik Alberts "wegens zijn vrouw" Albertje Jans te Peize.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berentien Berends Woldhuis, geboren 9-1762 in Roden, gedoopt 5-9-1762, overleden 6-2-1832 in Leutingewolde, Roden.
2. Cornelis Berends Woldhuis, geboren 8-1764 in Roden, gedoopt 19-8-1764, overleden 20-5-1844 in Leutingewolde, Roden.
Gehuwd met Geertien Kornelis Veldhuis, geboren 1774 in Roden, gedoopt 13-2-1774, overleden 23-7-1842 in Leutingewolde, Roden, dochter van Kornelis Ottens en Martien Hindriks.
3. Geertien Berends (zie IVb), geboren 1766 in Leutingewolde, gedoopt Roden 28-9-1766, overleden 15-1-1815 in Eelde.
 
IIId  Harm Jans Freriks, geboren 1744 in Peize, overleden 1808 in Peize, begraven 9-1-1808, zoon van Jan Freriks (zie IIa) en Berentien Willems.
Gehuwd met Annegien Harms Baving, geboren 10-12-1758 in Peize, overleden 1-12-1838 in Peize, dochter van Harm Klaasen en Roelfien Baving, zie genealogie Baving, hertrouwd 12-9-1815 in Eelde met Pieter Jans Wilkens, geboren 4-12-1757 in Peize, overleden 17-2-1840 in Peize, zoon van Jan Pieters en Oegien Luinge, zie genealogie Wilkens.
Huwelijk niet gevonden in de diaconieboeken van Peize (inkomsten van collectes bij huwelijken). Daarin ontbreekt het jaar 1785.
Harm Jans Freriks in 1797 wonend in huis 128, 53 jaar, gehuwd met 5 kinderen, daarvoor Willem en Harm Jans, daarvoor 1742-1774 Jan Freriks. In 1807 tevens eigenaar, in 1812 wed. Harm Jans Freerks, Annegje.
Op 30-10-1803 wordt een kind van Harm Jans Freerks begraven, in het bekken ruim 5 gld.
Op 9-1-1808 wordt Harm Jans Freerks begraven. zijn weduwe betaalt voor het laken.
De erven Harm Jans Freriks zijn in 1832 behalve eigenaar van het ouderlijk huis ook eigenaar van het huis waar vermoedelijk in 1742 de erven Doe Bavinge eigenaar waren en dat daarna bewoond werd door Harm Klaasen. In 1642 was het huis eigendom van een eerdere Doe Bavinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berentien Harms Freriks (zie IVc), geboren 19-1-1786 in Peize, gedoopt 29-1-1786, overleden 25-9-1873 in Peize.
2. Roelfien Harms Freriks (zie IVd), geboren 15-7-1788 in Peize, gedoopt 20-7-1788, overleden 26-1-1857 in Peize.
3. Jan Harms Freriks (zie IVe), geboren 29-1-1791 in Peize, gedoopt 6-2-1791, overleden 9-5-1839 in Peize.
4. Harm Harms Freriks, geboren 1794 in Peize, gedoopt 26-1-1794, overleden 21-9-1853 in Peize.
Gehuwd 29-8-1833 in Peize met Zwaantje Bakker, geboren 10-10-1811 in Peize, gedoopt 20-10-1811, overleden 15-11-1886 in Peize, dochter van Koenraad Barelds Bakker en Aaltien Jans Hoeks, zie genealogie Bakker (2).
5. Grietien Harms Freriks (zie IVf), geboren 4-10-1796 in Peize, gedoopt 2-10-1796, overleden 16-1-1882 in Eelde.
6. Margien Harms Freriks, geboren 1799 in Peize, gedoopt 15-9-1799, overleden 1803 in Peize, begraven 30-10-1803. Op 30-10-1803 wordt een kind van Harm Jans Freerks begraven, in het bekken ruim 4 gld.
7. Albertien Harms Freriks, geboren 30-10-1802 in Peize, gedoopt 7-11-1802, overleden 9-4-1875 in Peize.
Gehuwd 14-5-1831 in Peize met Berend Ensing, geboren 1808 in Peize, gedoopt 10-1-1808, overleden 29-12-1889 in Peize, zoon van Jannes Ensing en Annechien Schuring, zie genealogie Ensing (1).
 

Generatie IV

IVa  Jantien Freerks, geboren 1761 in Foxwolde, gedoopt Roden 27-9-1761, overleden 5-4-1802 in Yde, dochter van Frerik Jans (zie IIIa) en Grietien Jans.
Gehuwd 5-8-1787 in Vries met Lucas Jans Niemeijer, geboren 1752 in Yde, gedoopt Vries 26-11-1752, overleden 8-9-1830 in Vries, zoon van Jan Gerrits Niemeijer en Jantien Greving.
Huwelijk: Lukas Jans Tinge van Yde en Jantien Freriks van Foxwolde onder Roden.
De overlijdensdatum van Jantien Freerks is vermeld bij de huwelijken van de kinderen (eenmaal met jaartal 1801).
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Lukas Niemeijer, geboren 1787 in Tynaarlo, gedoopt Vries 10-9-1787, overleden 19-12-1851 in Yde.
Gehuwd 13-5-1822 in Peize met Hinderkien Hofstee, geboren 1792 in Yde, gedoopt Vries 18-3-1792, overleden 25-8-1873 in Yde, dochter van Jannes Egberts Hofstee en Trijntje Remmelts Hofstee.
Jan wordt gedoopt als zoon van Lukas Jans Tinge en Jantien Freriks, bij de dopen van de andere kinderen wordt de naam Niemeier gebruikt.
2. Freerk Lukas Niemeijer, geboren 1789 in Tynaarlo, gedoopt Vries 16-8-1789, overleden 4-11-1861 in Yde, Vries.
Gehuwd 14-5-1818 in Vries met Egbertien Schuiling, geboren 1794 in Zeijen, gedoopt Vries 29-6-1794, overleden 30-4-1854 in Yde, Vries, dochter van Geert Jans Schuiling en Luichje Egberts Denting.
 
IVb  Geertien Berends, geboren 1766 in Leutingewolde, gedoopt Roden 28-9-1766, overleden 15-1-1815 in Eelde, dochter van Berend Jans (zie IIIc) en Jantien Knellies.
In Leutingewolde wonen een broer en zuster van Geertien Berends met de familienaam Woldhuis.
Gehuwd (1) 1790 in Eelde met Jan Hindriks, geboren 1764 in Roden, gedoopt 22-1-1764, overleden 1804 in Eelde, zoon van Hindrik Bartels en Roelofjen Huberts, zie genealogie Huiberts.
Huwelijksafkondiging in Roden 16-5-1790: Jan Hinderks van Foxwolde en Geertien Berends van Leutingewolde, getrouwd te Eelde (daar niet gevonden). Aanname dat het de zoon van Hindrik Bartels en Roelofjen Huberts betreft vanwege de plaats Foxwolde en het beroep schoenmaker.
Jan Hindriks van Foxwolde koopt in 1798 een huis in Eelde en is daar schoenmaker. In 1797/1798 is hij 33/39 jaar.
In 1804 geeft Geertien ... weduwe van Jan Hindriks ... het overlijden aan van haar man, waarvan zij de lijftucht heeft (OSA 1786, aangifte Collaterale Successie, slecht leesbaar).

Gehuwd (2) 17-2-1805 in Eelde met Roelof Conraads van Bergen, geboren 1782 in Paterswolde, gedoopt Eelde 19-5-1782, overleden 10-9-1809 in Eelde, zoon van Conraad Philippus en Marigje Alberts.
Huwelijk: Roelof Conraads en Geertien Berends, wed. v. Jan Hendriks.
Jan Hendriks woont in Foxwolde wanneer hij in 1789 huis 63 koopt.
Jan Hindriks in 1797/1798 als schoenmaker op 63, gehuwd geen kinderen, resp. 33 en 39 jaar, in 1804 weduwe Jan Hindriks.

Gehuwd (3) 13-9-1813 in Eelde met Albert Jacobs Siegers, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 8-5-1763, overleden 4-7-1835 in Eelde, zoon van Jacob Sighers en Frouwke Arends.
Huwelijk: Geertien Berends weduwe van Roelof Conraads van Bergen.
Bij overlijden van Geertien Berends worden als ouders vermeld Berend Jans en Jantien Knellies, landbouwers, overleden te Lukkewolde, gemeente Rhoden.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Berend Roelofs van Bergen, geboren 1805 in Eelde, gedoopt 28-4-1805, overleden 16-6-1815 in Eelde.
2. Conraad Roelofs van Bergen, geboren 1807 in Eelde, gedoopt 4-1-1807, overleden 6-2-1807 in Eelde.
3. Coenraad Roelofs van Bergen, geboren 15-9-1808 in Eelde, gedoopt 9-10-1808, overleden 15-9-1874 in Eelde.
Gehuwd 1-6-1833 in Eelde met Elisabeth Hartlief, geboren 4-11-1811 in Eelderwolde, gedoopt 17-11-1811, overleden 16-8-1902 in Eelde, dochter van Hilbrant Hartlief en Aaltien Berends Hoeks.
 
IVc  Berentien Harms Freriks, geboren 19-1-1786 in Peize, gedoopt 29-1-1786, overleden 25-9-1873 in Peize, dochter van Harm Jans Freriks (zie IIId) en Annegien Harms Baving.
Gehuwd (1) 23-4-1809 in Peize met Roelof Barelds Bakker, geboren 1772 in Peize, gedoopt 24-5-1772, overleden 1810 in Peize, begraven 3-1-1810, zoon van Bareld Barelds Bakker en Zwaantien Roelfs, zie genealogie Bakker (2).
Huwelijk: Roelof Barelts en Berentien Harrems.
Roelof Barelds overleden voor de geboorte van zoon Roelof.

Gehuwd (2) 23-5-1813 in Eelde met Koenraad Ebbinge, geboren 9-7-1786 in Peize, gedoopt 16-7-1786, overleden 23-1-1868 in Peize, zoon van Steven Ebbinge en Ameltien Lunsche, zie genealogie Bakker (2).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Roelof Roelofs Bakker, geboren 31-1-1810 in Peize, gedoopt 10-3-1810, overleden 1-4-1893 in Peize.
Gehuwd 18-2-1839 in Peize met Hillegien Mensing, geboren 11-4-1805 in Peize, gedoopt 15-4-1805, overleden 27-4-1852 in Peize, dochter van Barteld Mensing en Geesien Luinge, zie genealogie Mensing.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Steven Ebbinge, geboren 28-4-1814 in Peize, overleden 30-8-1835 in Peize.
3. Annechien Ebbinge, geboren 24-9-1816 in Peize, overleden 19-4-1839 in Peize.
4. Harm Ebbinge, geboren 26-1-1819 in Peize, overleden 21-3-1909 in Peize.
5. Albert Ebbinge, geboren 20-11-1822 in Peize, overleden 1-2-1896 in Peize.
6. Jan Ebbinge, geboren 1-10-1826 in Peize, overleden 1-1-1893 in Winde, Vries.
 
IVd  Roelfien Harms Freriks, geboren 15-7-1788 in Peize, gedoopt 20-7-1788, overleden 26-1-1857 in Peize, dochter van Harm Jans Freriks (zie IIId) en Annegien Harms Baving.
Gehuwd 27-5-1815 in Eelde met Hindrik Mensing, geboren 10-5-1780 in Peize, gedoopt 15-5-1780, overleden 7-12-1841 in Peize, zoon van Harmannus Mensing en Hillechien Ebbinge, zie genealogie Mensing.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegien Mensing, geboren 28-3-1818 in Peize, overleden 24-1-1884 in Peize.
2. Alina Mensing, geboren 27-8-1827 in Peize, overleden 28-1-1861 in Peize.
 
IVe  Jan Harms Freriks, geboren 29-1-1791 in Peize, gedoopt 6-2-1791, overleden 9-5-1839 in Peize, zoon van Harm Jans Freriks (zie IIId) en Annegien Harms Baving.
Gehuwd 22-5-1828 in Peize met Margaretha Ebbinge, geboren 1801 in Peize, gedoopt 1-2-1801, overleden 10-2-1841 in Peize, dochter van Roelf Ebbinge en Annechien Buiting, zie genealogie Ebbinge (3).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegien Freriks, geboren 23-1-1829 in Peize, overleden 4-10-1911 in Peize.
 
IVf  Grietien Harms Freriks, geboren 4-10-1796 in Peize, gedoopt 2-10-1796, overleden 16-1-1882 in Eelde, dochter van Harm Jans Freriks (zie IIId) en Annegien Harms Baving.
Gehuwd (1) 31-7-1824 in Peize met Koenraad Luinge, geboren 5-1-1792 in Peize, gedoopt 15-1-1792, overleden 30-4-1840 in Peize, zoon van Luink Luinge en Janna Barelds Bakker, zie genealogie Luinge (3).
Gehuwd (2) 24-6-1841 in Peize met Aldert Alberts Buiringe, geboren 6-3-1791 in Peize, gedoopt 13-3-1791, overleden 30-3-1858 in Peize, zoon van Albert Alderts Buiringe en Annechien Abels Ebels, zie genealogie Buiringe (Buring of Boering), eerder getrouwd 19-5-1832 in Peize met Jeichien Ebbinge, geboren 1797 in Peize, gedoopt 15-10-1797, overleden 18-1-1838 in Peize, dochter van Steven Ebbinge en Ameltien Lunsche, zie genealogie Bakker (2).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Janna Luinge, geboren 16-2-1828 in Peize, overleden 22-4-1899 in Paterswolde.
2. Annegien Luinge, geboren 24-4-1833 in Peize, overleden 19-7-1861 in Peize.
 

Index
Genealogie Freriks