U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Land (2)

Generatie I

Ia  Jacob Hindriks, overleden 1650 in Peize (tussen 1646 en 1654).
Jacob Hindriks is mogelijk een nazaat van Lant Landes, die bij de markescheiding van Peize in 1577 samen met Johan Luenge bij de essche, Lutgert Landes en de pastoor deel uit maakt van de Lands Slag.
De markegenoten waren toen verdeeld in 10 zogenaamde slagen.

Grondschatting 1654: Jacob Hindrix, nu desen weduwe. In 1672 mogelijk op dezelfde plaats Hindrik Land met 2 paarden, in 1691-1695 Evert Jacobs met 2 paarden. In 1742 staat op deze plaats het nieuwe huis van Jan Willinge (ten oosten van de Kerkstraat, zuidelijk gedeelte).
Kinderen:
1. Hindrik Jacobs Land.
2. Evert Jacobs Land (zie IIa), overleden 1720 in Peize.
3. Abel Jacobs Land, overleden 1716 in Peize. In 1716 wordt Abel Land begraven.
4. Land Jacobs (zie IIb), overleden 1675 in Groningen (voor 1680).
 

Generatie II

IIa  Evert Jacobs Land, overleden 1720 in Peize, zoon van Jacob Hindriks (zie Ia).
In 1694 lost Evert Land een lening van 150 gld. af bij de armenkas van Peize.
Daarvoor betaalt hij jaarlijks 7 gld. 17 st. 2 d. rente, in 1688 als Evert Landt, in 1689 als Evert Jacobs.
In 1717 is er een nieuwe lening van ongeveer 77 gld. "heerkomende van de weduwe van Harmen Jansen uit een versegelde rentebrief dewelke bij Jan Harmens is berustende ". In 1717 wordt de rente door Jacob Everts betaald, in 1719 door Evert Jacobs. In 1721 lossen de erfgenamen van Evert Jacobs de lening af en betalen nog een jaar rente.
Kinderen:
1. Jacob Everts, overleden 1725 in Peize, begraven 5-4-1725, zie genealogie Everts.
2. Bernier Everts, overleden 1752 in Peize, begraven 9-6-1752, zie genealogie ~Bernier Everts.
3. Hindrik Everts, overleden 1741.
 
IIb  Land Jacobs, overleden 1675 in Groningen (voor 1680), zoon van Jacob Hindriks (zie Ia).
Gehuwd 27-4-1664 in Groningen met Hillechien Jans van Ringen, overleden 1695 in Groningen, hertrouwd 15-6-1686 in Groningen met Bartholomeus Zorn.
Huwelijk: Lant Jacobs van Peijse waer voor Jan Willems als neve en Hillichjen Jansen waer voor de vader.

In 1680 is er een rechtszaak voor de Etstoel met als eiser Hilletien Jans, weduwe van Lant Jacobs waarvoor haar broer Roeloff Jans verscheen.
Verweerders zijn Hindrick Jacobs, Evert Jacobs en Aebel Jacobs.
Eiseres vraagt ontruiming van goederen, bestaande uit een hof, hoppe-, bouw- en weideland als de Impt. eheman van zijn ouders is aangekomen en tegen zijn broeders ten dele gevallen en nu door het overlijden van haar kinderen, die na de dood van hun vader zijn overleden, op haar vererfd. De verweerders stellen dat de goederen door haar man aan hen zijn verhuurd. Nu zij als eigenares als zodanig is erkend, verklaart zij dat zij geen opzegging van de huur wilde, maar bevestiging dat zij de eigenares is. De eiseres wordt in het gelijk gesteld.

1681 Specificatie van kosten: weduwe van Lant Jacobs te Groningen @ Hindrick Jacobs, Evert Jacobs en Aebel Jacobs te Peize 38-5-0; Hieruit blijkt, dat de goederen zijn gelegen in Peize.

Hillechien van Ringe is bij hertrouwen met Bartholomeus Zorn in 16986 weduwe van Landt Jacobs. Bij het huwelijkscontract treden op aan de zijde van de bruid: Cornelijs, Jannes en Roelf van Ringen en Jelte Jacobs. Bartholomeus Zorn was in 1681 al voogd van de bruid toen broer Roelef Jansen van Ringe trouwde met Neesjen Everts ter Horst.

In 1695 geven Cornelis van Ringen en consorten aan, dat zij hebben gerfd van Hillechien Jans van Ringen een obligatie van 200 gld. en een obligatie van 50 gld., beide in het Schultambt Peize.
In 1696 wordt de aangifte aangevuld met een hof, hoppenkamp en twee stukjes zaailand. Daar is echter kwestie over en zij vragen uitstel van betaling.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Lands, geboren 1665 in Groningen, gedoopt 1-3-1665, overleden 1680 in Groningen (of eerder).
2. Biwe Lands, geboren 1668 in Groningen, gedoopt 5-5-1668, overleden 1680 in Groningen (of eerder).
3. Jacob Lands, geboren 1669 in Groningen, gedoopt 5-11-1669, overleden 1680 in Groningen (of eerder).
4. Jan Lands, geboren 1671 in Groningen, gedoopt 5-9-1671, overleden 1680 in Groningen (of eerder).
 

Index
Genealogie Land (2)