U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Mulder

Generatie I

Ia  Engbert Jans.
Gehuwd met Grietien Martinus, overleden 1733 in Peize, begraven 13-2-1733.
Op 13-2-1733 wordt de weduwe van Engbert mulder begraven en 2 gld. 12 st. 5 d. in het bekken gedaan. Op 17-2-1733 betaalt de vrouw van Martijn Engbers voor het laken over zijn moeder.
In 1722 wordt de neef van Engbert mulder begraven. Martinus Engberts betaalt voor het laken over zijn neef Albert Evers. Mogelijk zijn de namen Albertje en Albertus die voorkomen bij een aantal nakomelingen van Martinus Engberts terug te voeren op deze Albert Evers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Martinus Engberts (zie IIa), overleden 1782 in Assen, begraven 1-12-1782.
 

Generatie II

IIa  Martinus Engberts, overleden 1782 in Assen, begraven 1-12-1782, zoon van Engbert Jans (zie Ia) en Grietien Martinus.
Gehuwd (1) 28-11-1723 in Peize met Hilligjen Luinge, overleden 1728 in Peize, dochter van Roelof Luinge en Jantien Busch, zie genealogie Luinge (1).
Gegevens uit de Genealogie Luinge (vermeld bij IIIe Roelef Luinge Noord):
Martinus Engberts, geb. ca. 1700, molenaar te Peize, begr. 1-12-1782 Assen, 1ste huw. 28-11-1723 Peize Hilligjen Luinge, geb. Peize, begr. 15-5-1728 Peize. 2e huw. van Martinus Engberts voor 1733.

Martinus Engberts is hoofdmomber over de kinderen van Wolter Luinge. Aanname dat zijn eerste echtgenote een zuster is van Wolter Luinge.
De ouders van Martinus Engberts zijn mogelijk genoemd in onderstaand document:
Drents Archief, Archief Luinge:
1 Verklaring door de mombers over Barteld, Willem Willems, Frerik en Roelof Luinge, nagelaten kinderen van Jacop Ebbinge, dat Jacop in 1711 aan Egbert Jans, Mulder te Peize, en zijn vrouw Grietyn Martinus een staakhoop hoppeland gelegen achter Wemelmoejenhof (te Peize) verkocht heeft en dat zij de kooppenningen ontvangen hebben, 1713 (de vier eerstgenoemden zijn de mombers en niet de nagelaten kinderen).
In 1754 verkoopt Martinus Engberts aan Roelof Luinge (Noord) een twaalfde part in een plaats tot Peize.

Gehuwd (2) 1730 met Grietje Popken, overleden 1780 in Assen, dochter van Popco Jepes en Geugien Jansen, zie genealogie ~Popco Jepes.
Drentsch Archief, Collectie Diversen: 297. Schuldbekentenis door Martinus Engbers en zijn vrouw Grietje Popken te Assen aan Antonius Snijder en diens vrouw Maria van Dijck te Groningen, 1770.
Aanname dat Martinus en Geugien kinderen zijn. Wolter Wolters, getrouwd met Geugien Martinus Kransen is medemomber over de kinderen van Roelof Roelofs en Grietien Martinus. De echtgenote van Popke Martinus is een zuster van Wolter Wolters.
In 1771 wordt in Assen een dochter van Martijnnes Grietter begraven.
Op 29-5-1780 wordt in Assen Grietijn, vrouw van olde Martijnnijs Grietter begraven.
IOp 11-12-1782 betaalt in Assen Martijnnijs Grietter begrafeniskosten van zijn vader.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Grietien Martinus (zie IIIa), geboren 1724 in Peize, gedoopt Roderwolde 24-9-1724, overleden 1756 in Peize, begraven 23-4-1756.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Popke Martinus (zie IIIb), geboren 1732 in Peize, overleden 1809 in Peize, begraven 6-3-1809.
3. Geugien Martinus Kransen (zie IIIc), geboren in Peize.
4. Engbert Martinus (zie IIId), geboren in Peize, overleden 1790 in Hallum, Ferwerderadeel.
5. Martinus Martinus Krans (zie IIIe), geboren 1747 in Peize, overleden 4-2-1827 in Opsterland.
 

Generatie III

IIIa  Grietien Martinus, geboren 1724 in Peize, gedoopt Roderwolde 24-9-1724, overleden 1756 in Peize, begraven 23-4-1756, dochter van Martinus Engberts (zie IIa) en Hilligjen Luinge.
Doop in Roderwolde: Grietjen, dochter van Martinus Engberts en Hilligjen Luinge van Peijse.
Gehuwd 4-6-1747 in Peize met Roelof Roelofs, overleden 1797 in Groningen, hertrouwd 10-9-1776 in Groningen met Trijntje Sijgers, geboren 1748 in Groningen, gedoopt 27-11-1748, dochter van Hindrik Sijgers en Grietje Berends.
Huwelijk: Roelof Roelf en Grietijn Martijnes, in het bekken 2 gld. 18 st.
Op 23-4-1756 wordt de vrouw van Roelf Roelfs begraven.
Drents Archief, Archief Luinge:
6 Akte van verkoop door Roelef Roelfs, mede voor zijn vrouw Grietyn Martinus, aan Roelof Luinge Reinderszoon van zijn aandeel in de Noordsche plaetse, een akker op de es genaamd de Norlinge en een achtste deel in het Wildeveen, 1755.

Begin 1754 tekent Roelf Roelefs een schuldbekentenis van 100 gld. mede namens zijn huisvrouw Grietje Martinus, eind 1756 leent Roelef Roelefs, mede caverende als boedelhouder voor zijn kinderen 150 gld. van de mombers over Johanna Bolhuis. Mogelijk is zoon Martinus dus ouder dan bij zijn overlijden vermeld.
In 1758 koopt Roelef Roelfs te Peize van de Heer van Peize een behuizing aan de Nieuwe Velddijk, grenzend ten oosten aan Pieter Bodenkamp, ten zuiden aan Juffr. Johanna Bolhuis, ten westen aan de weg en ten noorden aan Margijn Conraats. Roelef Roelfs woont echter in 1764 en 1774 in het Noordeinde van Peize. Hij wordt daar vermeld voor Hindrik Ebbinge. In 1784 wordt zijn weduwe vermeld.
Op 10-5-1771 is de waarschijnlijk eerste momberrekening van Popke Martinus over de kinderen van Roelef Roelfs. In 1766 was een inventaris opgemaakt (de voogdijrekeningen van Peize zijn bewaard vanaf 1770). Als kinderen worden genoemd Roelef en Hilligje, waarvan looninkomsten worden vermeld. Er wordt ook gesproken over vertimmeringen aan het huisje. De medemombers zijn Wolther Wolthers, Jan Roelefs en Roelef Engberts.
In de momberrekening van 12-6-1775 wordt Martinus Roelfs genoemd. Bij het opmaken van de rekening zijn de twee oudste pupillen aanwezig.
Bij de rekening van 1781 is er sprake van de nagelaten kinderen van Grietje Martinus bij Roelef Roelefs en zijn de pupillen Roelef Roelfs en Martinus Roelfs meerderjarig en tekent Roelof Luinge Noord als gevolmachtigde van Hillegien Roelfs te Zwijndrecht. Als mombers zijn aanwezig Wolther Wolthers en Jan Roelefs.
In 1782 verkopen Roelof Roelofs, die dan molenaar is in Groningen en zijn kinderen Hillegien Roelofs, getrouwd met Jannes Baans en Martinus Roelofs het huis aan Tjebbel Reinders (Suurd).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Roelofs, geboren 1750 in Peize (ongeveer).
2. Hilligje Roelofs, geboren 1750 in Peize (ongeveer).
Gehuwd met Jannes Baans.
3. Martinus Roelofs Beens, geboren 3-11-1756 in Peize, overleden 5-1-1827 in Anloo.
Gehuwd 5-5-1793 in Anloo met Geertien Alberts Schulting, geboren 1765 in Nijlande, gedoopt Rolde 31-3-1765, overleden 14-3-1840 in Tynaarlo, Vries, dochter van Albert Jansen Schulting en Jantien Warners.
Huwelijk: Martijnus Roelfs en Geertien Alberts.
Martinus bij overlijden als Mattines Roelofs, z.v. Roelof Roelofs en Grietien Mattines, echtgenote overleden, maar dat is onjuist.
Kinderen geboren in Gasteren.
 
IIIb  Popke Martinus, geboren 1732 in Peize, overleden 1809 in Peize, begraven 6-3-1809, zoon van Martinus Engberts (zie IIa) en Grietje Popken.
Popke Martinus is in 1797 molenaar in Peize, 65 jaar.

Drents Archief, archief Popkes (o.a.:)
2. Akte van verkoop door Martinus Engberts van Assen aan zijn zoon Popko Martinus en diens vrouw Hillegyn Wolthers van 2,5 mat hooiland in het Peyserwoldt, een mat op Peyserhogemade en de gerechte helft van het bos in het Lange Stuk, 1776
5 Akte van verkoop door Barelt Wolthers te Groningen aan zijn zwager Popke Martinus te Peize van een mat hooiland achter de Postmaade onder Peize, 1791
6. Akte van verkoop door de erven jonker J.B. de Coninck aan Popke Martinus van de korenwindmolen met gereedschappen, huis, hof en landerijen te Peize, 1796
10 Akte van verkoop door Barelt Wolters te Groningen aan Popke Martinus voor hem en zijn zoon Martinus Popkes te Rolde, Willem, Aaltien en Roelof Luinge van zijn aandeel in de plaats in het Noordeinde van Peize, bewoond en gebruikt door Willem Luinge, en aan Roelof Ebbinge en zijn moeder van een-zevende deel van dezelfde plaats, 1802

Gehuwd 10-6-1759 in Assen met Hillegien Wolters, geboren in Peize, overleden 1804 in Peize, begraven 10-4-1804, dochter van Roelof Wolters en Marchien Willems, zie genealogie Wolthers.
Huwelijk: Popke Martinus, van Peijsen en Hilligje Wolthers, van Peijsen.
Op 10-4-1804 wordt de vrouw van Popke Martines begraven, in het bekken ruim 9 gld. Popke Martines betaalt voor het laken. Op 6-3-1809 wordt Popke Martines begraven. Op 29-3-1809 betaalt Roelof Popkes voor het laken over zijn vader Popke Martines.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Popkes Mulder (zie IVa), overleden 1798 in Peize, begraven 25-9-1798.
2. Martinus Popkes (zie IVb), geboren 11-4-1760 in Assen, gedoopt 13-4-1760, overleden 12-6-1821 in Rolde.
3. Roelof Popkes, geboren 1761 in Assen, gedoopt 15-11-1761, overleden 1761 in Assen, begraven 28-11-1761. Getuige bij de doop is Geugje Martinus. Op 28-11-1761 wordt een kind van Poppe Martijnes Gritter begraven, aanname dat het deze Roelof betreft.
4. Roelf Popkes Mulder (zie IVc), geboren 11-2-1765 in Peize, overleden 16-10-1857 in Peize.
5. Engbert Popkes, overleden 1777 in Peize, begraven 5-4-1777. Op 5-3-1777 wordt Engbert, zoon van Popke Martijnes begraven, in het bekken ruim 4 gld.
 
IIIc  Geugien Martinus Kransen, geboren in Peize, dochter van Martinus Engberts (zie IIa) en Grietje Popken.
Gehuwd 9-8-1750 in Peize met Wolter Wolters, geboren 1727, overleden 1799 in Peize, begraven 14-1-1799, zoon van Roelof Wolters en Marchien Willems, zie genealogie Wolthers.
Huwelijk: Wolter Wolters en Guijgin Martijnus, in het bekken 6 gld.
In 1757 zijn Wolther Wolthers en Geugijn Martinus 360 gld. schuldig aan koopman Barent Meijer uit Groningen wegens geleverde winkelwaren.
Het Haardstedenregister van Peize vermeldt Wolter Wolters in 1754 als koopman en in 1764 als timmerman. In 1774 komt hij niet voor en woont dan vermoedelijk in Leek, waar in 1775 zoon Engbert wordt gedoopt. In 1784 woont hij weer in Peize in een klein huisje.
In 1797 is Wolter Wolters 70 jaar en woont dan bij Jannes Ebbinge aan de Kerkstraat.
Op 14-1-1799 wordt Wolter Wolters begraven. Roelf Luinge betaalt voor het laken over Wolter Wolters.
Martinus, Roelof, Albertien, Jantien, Lientien en Grietien Wolthers, o.a. in Rolde, Haren, Amsterdam, Brielle en Hoek van Holland (niet duidelijk is wie waar precies) worden in de memorie van successie 1808 genoemd als erfgenamen van Grietje Wolters in Peize en zijn vermoedelijk kinderen van Wolter Wolters en Geugien Martinus Kransen.
In 1814 bij het overlijden van Harm Wolters worden als (nog levende) kinderen van Wolter Wolters en Geugien Martinus genoemd Martinus Wolters te Rolde, Jantien Wolters, huisvrouw van Lambert Sleurman te Helpen (Helpman), Albertien Wolters, huisvrouw van Jan Boddeveld te Haren, Helena Wolters te Haarlem in Holland.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Wolters.
2. Grietien Wolters.
3. Magdalena Wolters, geboren 3-10-1762 in Peize, overleden 11-10-1821 in Haarlem, zie genealogie Wolthers.
4. Albertje Wolters, geboren 1766 in Peize, overleden 1-12-1840 in Zuidhorn, zie genealogie Wolthers.
5. Jantien Wolters, geboren 1770 in Peize, overleden 5-3-1845 in Groningen.
Gehuwd 13-5-1804 in Haren met Lambert Jans Sluurman, geboren 3-4-1766 in Haren, gedoopt 5-4-1766, overleden 14-3-1852 in Groningen, zoon van Jan Jans Sluurman en Trientje Hindriks.
Huwelijk: Lammert Jans en Jantje Wolters van Peijze.
In 1814 wonend in Helpman, Groningen, op dat moment vallend onder de burgerlijke gemeente Haren.
Mannelijke Bevolking Haren 1814 (microfiches bij het bevolkingsregister):
Lammert Sleurman (gelezen als Hureman), geboren 3-4-1766 (en in de gemeente geboren), tuinman, wonend Helpman, nummer A1.
6. Martinus Wolters, geboren 25-6-1771 in Peize, gedoopt 30-6-1771, overleden 20-9-1848 in Rolde, zie genealogie Wolthers.
7. Engbert Wolters, geboren 1775 in Leek, gedoopt Midwolde 2-4-1775.
 
IIId  Engbert Martinus, geboren in Peize, overleden 1790 in Hallum, Ferwerderadeel, zoon van Martinus Engberts (zie IIa) en Grietje Popken.
Gehuwd (1) 26-5-1765 in Leeuwarden met Antje Teunis.
Huwelijk: Engbert Martinus Fleeming van Leeuwarden, molenaarsgezel en Antie Teunis van Leeuwarden.
Aanname dat Engbert Martinus een zoon is van Martinus Engberts en Grietje Popken uit Peize en dat Engbert en Antje de ouders zijn van Martinus Engberts van der Meulen, hoewel bij zijn overlijden andere namen voor de ouders worden genoemd, die mogelijk geraden zijn op grond van de namen van de deels jongere kinderen.
Martinus Engberts van der Meulen legt met anderen in verband met het voorgenomen huwelijk in 1827 van Grietje Engberts een verklaring af over de ouders en grootouders van Grietje Engberts. Zij kan dus heel goed een halfzuster zijn.
Dit betekent dat Engbert Martinus eerst als molenaarsknecht heeft gewerkt in Leeuwarden, na zijn huwelijk in 1765 wordt daar in 1766 zoon Martinus geboren en vervolgens in Peize in 1772 zoon Teunis. Vervolgens wordt in 1776 in Leek zoon Geert geboren en hertrouwt Engbert Martinus in 1778 met IJkje Lieuwes, om daarna naar Hallum te vertrekken. Dochter Grietje is volgens opgaaf in 1783 in Hallum geboren, maar omdat de doop daar blijkbaar niet is te vinden, kan het ook zijn dat zij in werkelijkheid ergens anders is geboren en op jonge leeftijd met de rest van het gezin in Hallum (of Marrum) terechtkwam.

Gehuwd (2) 8-3-1778 in Lettelbert (bij Leek) met Ike Lieuwes, geboren 1749 in Leek, gedoopt 8-11-1749, overleden 27-8-1807 in Niezijl, dochter van Lue Tijssens en Eltje Jacobs.
Huwelijk: Engbert Martinus en IJkjen Lues, na driemalige afgekondiging op de Leek, waarvan ons attestatie geworden is.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Martinus Engberts van der Meulen, geboren 1766 in Leeuwarden, gedoopt 18-3-1766, overleden 24-11-1845 in Ferwerderadeel.
Gehuwd 18-1-1795 in Hallum met Goikje Jans de Boer, geboren 21-2-1778 in Menaldum, gedoopt 22-3-1778, overleden 30-1-1835 in Ferwerderadeel, dochter van Jan Keimpes de Boer en Janke Sipkes.
Huwelijk: Martinus Engberts, van Stiens en Goikje Jans, van Hallum.
Martinus ovl. 24-11-1845 in Ferwerderadeel, 75 jaar, zoon van Engbert Sipkes en Baukje Annes. De namen van de ouders zijn waarschijnlijk fout.
Gooykje Jans de Boer ovl. 30-1-1835, 55 jaar (moet ouder zijn), dochter van Jan Keimpes de Boer en Janke Sipkes.
Naamsaanneming 1811 in Marrum, Martinus Engberts van der Meulen, kinderen Engbert 11, Janke 9, Jan 7, Anne 5, Antje 2 (Jan wordt niet vermeld op www.tresoar.nl maar wel op de scan van de akte op www.erfskipterpdoarpen.nl).
Zoon Anne is overleden in Coevorden 31-12-1827 als fuselier, 20 jaar, geboren te Marum, woonplaats Lekkum, z.v. Martinus Engbert van der Meulen en Geriekje Jans.
Er is ook een zoon Sipke, geboren 1813 en dochters Baukje, geboren 1815 en Grietje, geboren in 1819 (zie http://www.erfskipterpdoarpen.nl/Database).
2. Teunis Engberts, geboren 1772 in Peize, gedoopt 25-10-1772.
3. Geert Engberts, geboren 1776 in Leek, gedoopt Midwolde 20-4-1776. Doop: Geert, zoon van Egbert Martinus en Antje Tonnis.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Grietje Engberts (zie IVd), geboren 8-1783 in Hallum, overleden 16-9-1850 in Sauwerd.
 
IIIe  Martinus Martinus Krans, geboren 1747 in Peize, overleden 4-2-1827 in Opsterland, zoon van Martinus Engberts (zie IIa) en Grietje Popken.
Gehuwd 14-5-1775 in Assen met Willemtien Roelofs, geboren 1749 in Langelo, gedoopt Norg 15-6-1749, overleden 23-5-1831 in Opsterland, dochter van Roelof Jannes en Albertje Willems.
Huwelijk: Martinus Martinus van Assen en Willemtie Roelofs van Langelo.
In het Haardstedenregister Rolde onder Assen: in 1774 als Martinus Martinus met 2 paarden, in 1784 als Martinus Gritter met 2 paarden.
Zie ook Sytske Barkhuis: Willemtien Roelofs & Martijn Martijns, waarin de volgende toelichting:
Willemtien trouwt 14 mei 1775 in Assen (trouwboek NHkerk Assen) met Martijn Martijns, geboren c 1747.
In een document van 6 april 1776 koopt Willemtijn Roelefs haar moeders erfdeel af van haar drie broers (zowel het "tilber" = tilbaar, als het vaste goed) voor een bedrag van 500 Caroli Guldens.
Zoals later blijkt uit de stukken omtrent het proces rond de nalatenschap van broer Willem in 1823 heeft Martijn later de familienaam Krans aangenomen. Ze woonden toen in Gorredijk (Friesland). (Proces verbaal van 2 september 1823 waarbij Albertien Martinus Krans, huishoudster te Hoogeveen, optreedt als gevolgmagtigde van haar ouders Willemtien Roelofs, huisvrouw van Martinus Krans, wonende te Gorredijk.)
Rijksarchief Friesland: Aangenomen familienaam 1811: Krans, Martinus Martinus, Gorredijk.
k. Martinus 22, Gorredijk; Albertje 34, Echten Hoogeveen; Marrigjen 27, Donkerbroek; Grietje 20, Oosterwolde.
Mairie Gorredijk, fol. 22.)
Willemtien is overleden 23 mei 1831 in Opsterland; Martynes Martynes Krans is overleden op 80-jarige leeftijd 4 februari 1827 in Opsterland.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albertien Martinus Krans, geboren 1776 in Assen, gedoopt 3-3-1776, overleden 21-4-1860 in Huizen, Hoogeveen.
Gehuwd 5-12-1840 in Hoogeveen met Koert Koerts Winkel, geboren 1772 in Hoogeveen, gedoopt 28-6-1772, overleden 4-11-1849 in Hoogeveen, zoon van Koert Alberts Winkel en Margje Berents.
Bij huwelijk: Koert Koerts Winkel em. predikant., weduwnaar van Rixte Roelofs, Albertien Martinus Krans winkeliersche.
2. Grietje Martinus Krans, geboren 1778 in Assen, gedoopt 15-2-1778.
3. Martinus Martinus Krans, geboren 1780 in Assen, gedoopt 5-11-1780.
4. Roelof Martinus Krans, geboren 1783 in Assen, gedoopt 23-2-1783.
5. Margje Martinus Krans, geboren 1785 in Assen, gedoopt 23-10-1785, overleden 4-1-1861 in Ooststellingwerf.

Gehuwd (1) 1-4-1804 in Donkerbroek met Albert Hendriks Blaauw, geboren 23-9-1772 in Haulerwijk, gedoopt Donkerbroek 18-10-1772, overleden 19-7-1850 in Ooststellingwerf, zoon van Hendrik Alberts en Grietien Yntes.
Huwelijk: Albert Hendriks Blaauw en Martje Martinus, beide van Donkerbroek.
Gehuwd (2) 29-6-1851 in Ooststellingwerf met Willem Jochums Bosma, geboren 5-7-1772 in Ureterp, gedoopt op belijdenis Donkerbroek 12-4-1801, overleden 23-3-1875 in Ooststellingwerf, zoon van Jochum Jans en Antje Klazes.
6. Martinus Martinus Krans, geboren 23-3-1789 in Kloosterveen, gedoopt Assen 5-4-1789, overleden 25-8-1870 in Opsterland. Ook doopinschrijving in Kloosterveen, gedoopt te Assen.
Gehuwd 4-3-1815 in Gorredijk, Opsterland met Geertje Oenes Tolsma, geboren 18-8-1796 in Terwispel, gedoopt 11-9-1796, overleden 21-12-1881 in Opsterland, dochter van Oene Syttes Tolsma en Fokjen Tjeerds.
7. Grietien Martinus Krans, geboren 5-5-1792 in Kloosterveen, gedoopt Assen 13-5-1792, overleden 27-12-1870 in Beilen. Ook doopinschrijving in Kloosterveen, gedoopt te Assen.
Gehuwd 29-4-1820 in Ruinen met Hendrik Jans Koning, geboren 1791 in Dwingeloo, gedoopt 20-2-1791, overleden 3-10-1858 in Brunsting, Beilen, zoon van Jan Hendriks Koning en Wichertje Michiels Koning.
 

Generatie IV

IVa  Marchien Popkes Mulder, overleden 1798 in Peize, begraven 25-9-1798, dochter van Popke Martinus (zie IIIb) en Hillegien Wolters.
Gehuwd 28-5-1786 in Peize met Roelf Luinge, geboren 1758 in Peize, overleden 1809 in Peize, begraven 23-3-1809, zoon van Jan Luinge en Annegien Wolters, zie genealogie Luinge (4), hertrouwd 10-5-1801 in Peize met Annechien Abels Ebels, geboren 1763 in Bunne, gedoopt Vries 4-11-1763, overleden 22-12-1840 in Peize, dochter van Abel Jans Ebels en Henderkien Timens Odding.
Huwelijk: Roelf Luinge en Margijn Popkes.
Aanname dat Marchien Popkes Mulder evenals Roelf Popkes Mulder een kind is van Popke Martinus en Hillegien Wolters. Bij de momberaanstelling in 1807 over de kinderen van Roelof Popkes en Froukien Harms wordt de benaming halve aangehuwde oom voor Roelof Luinge gebruikt, maar mogelijk is dit een vergissing omdat Roelof Luinge is hertrouwd.
Op 25-9-1798 wordt de vrouw van Roelf Luinge begraven. Roelf Luinge betaalt voor het laken.
Gewapende Burgermacht Peize 1797: Roelof Luinge, 39 jaar, coopman, ongehuwd (d.w.z. weduwnaar) met 4 kinderen. Aangezien de jongste zoon Hendrik pas in mei 1798 gedoopt is, is de lijst mogelijk iets later opgemaakt.
Momberaanstelling in Peize 26-3-1801 over de kinderen Jan 14, Popke, 11, Roelof 8 en Willem 6, als hoofdmomber Martinus Popkes, als medemombers Popke Martinus, Willem Luinge en Roelof Ebbinge. Bij de inventaris zijn enkele stuks vee en winkelattributen, maar geen onroerend goed. Roelof Ebbinge is een neef van zowel Roelf Luinge als vermoedelijk van Marchien Popkes via moederskant.
Zoon Roelof Peeling Luinge is vernoemd naar de vrij jong overleden broer van Roelf Luinge, die weer is vernoemd naar de grootvader van vader Jan Luinge aan moederszijde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Luinge, geboren 22-9-1787 in Peize, gedoopt 30-9-1787, overleden 9-8-1841 in Peize, zie genealogie Luinge (4).
2. Popke Luinge, geboren 7-8-1789 in Peize, gedoopt 16-8-1789, overleden 21-3-1811 in Peize, begraven 28-3-1811. Overlijdensdatum uit memorie van successie.
3. Roelof Peeling Luinge, geboren 24-4-1793 in Peize, gedoopt 28-4-1793, overleden 29-1-1870 in Peize, zie genealogie Luinge (4).
4. Willem Luinge, geboren 1795 in Peize, gedoopt 26-4-1795, overleden 6-3-1833 in Peize, zie genealogie Luinge (4).
5. Hendrik Luinge, geboren 1797 in Peize, gedoopt 26-3-1797, overleden 1797 in Peize, begraven 27-7-1797. Op 27-7-1797 wordt een kind van Roelf Luinge begraven, in het bekken ruim 3 gld.
6. Hendrik Luinge, geboren 1798 in Peize, gedoopt 20-5-1798, overleden 1798 in Peize, begraven 4-6-1798. Op 4-6-1798 wordt een kind van Roelf Luinge begraven, in het bekken ruim 2 gld.
 
IVb  Martinus Popkes, geboren 11-4-1760 in Assen, gedoopt 13-4-1760, overleden 12-6-1821 in Rolde, zoon van Popke Martinus (zie IIIb) en Hillegien Wolters.
Gehuwd 30-4-1786 in Rolde met Hendrikje Jans Elties, geboren 20-8-1763 in Taarlo, gedoopt Vries 28-8-1763, overleden 23-7-1835 in Rolde, dochter van Jan Jans Elties en Jantje Hendriks van Rijnberg, hertrouwd 5-7-1823 in Rolde met Willem Davids Schuiling, geboren 1761 in Bunne, gedoopt Vries 26-7-1761, overleden 14-3-1847 in Rolde, zoon van David Geerts Schuiling en Marchien Geerts Struik.
Huwelijk: Martinus Popkens en Hindrikie Jansen. Afkondiging in Vries 23-4-1786: Martijnus Popkens van Rolde en Hinderkien Jansen van Tarelo.
Martinus Popkes is grutmolenaar in Rolde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Popke Popkes, geboren 14-3-1787 in Rolde, gedoopt 18-3-1787, overleden 31-7-1819 in Rolde.
Gehuwd 21-10-1815 in Rolde met Geertruid Hendriks Timmer, geboren 1795 in Bunne, gedoopt Vries 26-12-1795, overleden 16-2-1837 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Hendrik Geerts Timmer en Hillechien Hendriks Draaijer, hertrouwd 17-11-1821 in Haren met Hindrik Berends Nijdam, geboren 1786 in Haren, gedoopt 26-2-1786, overleden 18-12-1864 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Berend Andries Nijdam en Geessien Hendriks Nagelder.
2. Jantien Popkes, geboren 1789 in Rolde, gedoopt 18-10-1789, overleden 5-2-1853 in Rolde.
Gehuwd (1) 27-8-1809 in Rolde met Hendrik Huizing, geboren 1782 in Rolde, gedoopt 29-12-1782, overleden 22-4-1824 in Rolde, zoon van Time Arends Odding en Ida Huizing.
Huwelijk: Hindrik Huising en Jantien Martinus.
Gehuwd (2) 11-11-1826 in Rolde met Roelof Homan, geboren 12-10-1795 in Eldersloo, gedoopt Rolde 18-10-1795, overleden 27-3-1862 in Rolde, zoon van Jan Homan en Zwaantje Derks.
3. Hillechien Popkes, geboren 1792 in Rolde, gedoopt 17-5-1792.
4. Hillechien Popkes, geboren 1795 in Rolde, gedoopt 15-3-1795, overleden 21-3-1812 in Rolde.
5. Janna Popkes, geboren 1798 in Rolde, gedoopt maart 1798.
6. Jan Popkes, geboren 1801 in Rolde, gedoopt 22-3-1801.
 
IVc  Roelf Popkes Mulder, geboren 11-2-1765 in Peize, overleden 16-10-1857 in Peize, zoon van Popke Martinus (zie IIIb) en Hillegien Wolters.
Gehuwd (1) 4-5-1794 in Peize met Froukien Harms, geboren 1772 in Peize, gedoopt 3-5-1772, overleden 1806 in Peize, begraven 31-3-1806, dochter van Harm Lamberts en Catharina Emmen, zie genealogie Lamberts.
Huwelijk: Roelf Popkes en Vroukin Harms.
Op 31-3-1806 wordt in Peize de vrouw van Roelf Popkes begraven.
Op 11-11-1807 worden in Peize mombers aangesteld omdat Roelof Popkes, weduwnaar van Froukje Harms te Peize gaat hertrouwen met Margien Jans van Bunne. De kinderen zijn Popke 13, Harm 10, Hilligje 8, Katharina 5 en Margje 3.
De mombers zijn Jan Huiberts van Peize, halve oom van de pupillen, Fredrik Wilkens aangehuwde oom, mede van moederszijde, Martinus Popkes en Roelof Luinge, volle oom en halve aangehuwde oom van vaderszijde.
Bij de bezittingen zijn 1/6 deel in de korenmolen te Peize met muldersbehuizing bewoond door Roelof Popkes en zijn vader Popke Martinus, 1/6 van twee woningen bij het kerkhof, door de hoofdmomber Jan Huiberts en door Klaas Kruims gebruikt, 1/18 van een behuizing door Willem Luinge gebruikt en een behuizing te Peize in het molenstuk door Jan Kruims gebruikt. Bij de schulden o.a. 200 gld. aan mevrouw Ellents te Roden, 200 gld. aan Steven Fridigers te Peize en 190 gld. aan de kinderen van Roelof Luinge te Peize. Verder 1/6 van 3000 gld. aan Luitje Aukema te Leutingewolde, 600 gld. aan Jan Sinninge te Lieveren, 800 gld. aan Grietje Wolters te Peize en 1515 gld. aan medemomber Martinus Popkes.
In 1809 wordt Roelof Ebbinge de nieuwe hoofdmomber bij gebreke van bloedverwanten aan moederszijde en Willem Luinge nieuwe medemomber i.p.v. Roelof Luinge. Beiden zijn volle neven van vaderszijde.

Gehuwd (2) 13-12-1807 in Peize met Margien Jans Schuiling, geboren 1781 in Taarlo, gedoopt Vries 1-4-1781, overleden 12-1-1812 in Bunne (akte Eelde), dochter van Jan Davids Schuiling en Eltje Jans Elties.
Huwelijk: Roelf Popkes en Margin Jans.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Popke Roelofs Mulder, geboren 1795 in Peize, gedoopt 6-4-1795, overleden 20-4-1830 in Peize.
Gehuwd 31-7-1822 in Peize met Annegien Brink, geboren 19-10-1801 in Peize, gedoopt 25-10-1801, overleden 31-1-1871 in Peize, dochter van Roelof Roelofs Brink en Harmtien Roelofs, zie genealogie Brink (2), hertrouwd 19-2-1833 in Peize met Jannes Douwes, geboren 25-9-1803 in Foxwolde, Roden, overleden 12-3-1890 in Peize, zoon van Jan Jans Douwes en Grietje Krijthe.
2. Harm Roelofs Mulder, geboren 1797 in Peize, gedoopt 22-10-1797, overleden 27-10-1811 in Peize.
3. Hillegien Roelofs Mulder, geboren 3-12-1799 in Peize, gedoopt 8-12-1799, overleden 21-11-1818 in Peize.
4. Catharina Roelofs Mulder, geboren 1803 in Peize, gedoopt 27-2-1803, overleden 26-9-1876 in Peize.
Gehuwd 23-7-1822 in Peize met Aldert Ebbinge, geboren 9-1-1797 in Peize, gedoopt 15-1-1797, overleden 14-3-1868 in Peize, zoon van Aldert Ebbinge en Aaltien Luinge, zie genealogie Ebbinge (3).
5. Marchien Roelofs Mulder, geboren 1805 in Peize, gedoopt 10-11-1805, overleden 11-11-1811 in Peize.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
6. Eltien Roelofs Mulder, geboren 1807 in Peize, gedoopt 19-6-1808, overleden 5-11-1811 in Peize.
7. Janna Roelofs Mulder, geboren 11-10-1810 in Peize, gedoopt 11-11-1810, overleden 24-3-1872 in Peize.
 
IVd  Grietje Engberts, geboren 8-1783 in Hallum, overleden 16-9-1850 in Sauwerd, dochter van Engbert Martinus (zie IIId) en Ike Lieuwes.
Gehuwd (1) 13-3-1803 in Grijpskerk met Onno Berends Feringa, geboren 9-10-1757 in Niehove, Oldehove, overleden 18-4-1825 in Wetsinge, Adorp, zoon van Berend Alberts en Barber Jacobs, eerder getrouwd 9-10-1785 in Niekerk met Trijntje Meinderts, geboren 1763 in Niekerk, gedoopt 30-1-1763, dochter van Meindert Willems en Geertje Cornelis.
Gegevens gedeeltelijk van http://members.chello.nl/~c.feringa (Cees Feringa, stamreeks en kwartierstaat Feringa).
Tussen Onne Berends en Grietje Engberts wordt op 9-3-1803 een huwelijkscontract gesloten. Van de zijde van de bruid zijn aanwezig de moeder Ike Liewes, weduwe Engbert Martinus en Albert T. Ploeg als dedigsman.
Grietje Engberts wordt gedoopt als volwassene te Wetsinge op 22-02-1807. Bij het overlijden van zoon Berend wordt zij vermeld als Grietje Engberts van der Molen.

Gehuwd (2) 29-10-1827 in Adorp met Klaas Jans Zijlman, geboren 1771 in Wetsinge, gedoopt 6-3-1771, overleden 15-1-1848 in Sauwerd, Adorp, zoon van Jan Jurjens en Jantje Klasens, eerder getrouwd 14-12-1800 in Adorp met Martje Jans, eerder getrouwd 19-5-1805 in Wetsinge/Sauwerd met Anje Egberts, eerder getrouwd 12-11-1809 in Wetsinge/Sauwerd met Trijntje Klaassens, geboren 1770 in Sauwerd, overleden 3-4-1826 in Sauwerd, Adorp, dochter van Klaas Klaassens en Lutge Jans.
Klaas Jans Zijlman is dagloner. Daarvoor waarman bij de Wetzingerzijl en zijlwaarder.
Huwelijksbijlagen:
Klaas en Grietje krijgen vrijstelling van de kosten voor de stukken die i.v.m. het huwelijk moeten worden geleverd.
Volgens het extract van de aangaven van overledenen door de predikant bij de Hervormden te Niezijl is Ike Lieuwes, weduwe van Engbert Martinus op 26-8-1807 te Niezijl overleden, oud 50 jaar en nalatende een dochter (Grietje Engberts).
In Hallum wordt een akte van bekendheid opgemaakt en een akte tot constatering van het overlijden van Grietje Engberts vader en grootouders.
Als getuigen treden op Martinus Engberts van der Meulen, arbeider te Marrum, Hendrik Jelles Miedema, kastelein aldaar, Jan Hendriks Miedema, kastelein aldaar en Jan Johannes Kas, mr. grofsmid aldaar. Zij verklaren dat Engbert Martinus voor ongeveer 40 jaren te Hallum is overleden. De grootouders van vaderszijde Martinus Engberts en Grietje Alberts en van moederszijde Liewe Thijssens en Eltje Jacobs zijn alle reeds lang overleden en zo getuigen menen in Groningerland.
De getuigen Martinus Engberts van der Meulen, arbeider te Marrum, Goikje Jans de Boer, zijn huisvrouw, Hendrik Jelles Miedema, cicherei fabrikeur aldaar, Jan Hendriks Miedema, kastelein aldaar, Jan Johannes Kas, mr. grofsmid aldaar, Alle Sakes Boonstra, schipper te Wester Nijkerk en derk Hendriks Midema, landbouwer aldaar verklaren dat Grietje Engberts is geboren onder Hallum in augustus 1783 uit het wettig huwelijk van wijlen Engbert Martinus en IJkje Lieuwes, beide overleden, er is geen melding in een publiek register.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Engbert Onnes Feringa, geboren 1803 in Grijpskerk, gedoopt 24-7-1803, overleden 22-12-1887 in Zuidwolde, Bedum.
2. Albert Onnes Feringa, geboren 17-9-1805 in Niezijl, gedoopt 22-9-1805.
3. Cornelliske Onnes Feringa, geboren 11-2-1808 in Wetsinge, gedoopt 21-2-1808, overleden 29-10-1808 in Wetsinge.
4. Berend Onnes Feringa, geboren 7-9-1814 in Wetsinge, Adorp, overleden 2-11-1836 in Sauwerd, Adorp.
 

Index
Genealogie Mulder