U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Schuiringe en Allershof

Generatie I

Ia  Hindrik Schuiringe.
Gehuwd met Gese NN.
De lijsten van Impost op het gemaal en de Grondschatting Peize 1630 vermelden Hindrik Schuirinck met een vol erf en 10 inwonende personen.
In 1630 vragen Hindrik Schuiringe en zijn vrouw Geese aan de Etstoel om hun testament goed te keuren, waaruit ze hun zwager (is schoonzoon) Johan Allershof hebben verwijderd wegens zijn slechte levensstijl ("quaed en prodigael leven").
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Schuiringe (zie IIa).
 

Generatie II

IIa  Aaltien Schuiringe, dochter van Hindrik Schuiringe (zie Ia) en Gese NN.
Gehuwd 7-11-1613 in Groningen met Johan Allershof, zoon van Albert Allershof.
Huwelijksafkondiging Groningen 9-10-1613 (in de kantlijn 7 Nov 1613):
Johan Allershoff Albert Allershoff soene en Aeltin Schuirinck Hindrick Schuirinck to Peise Dr.
In 1635 is er een rechtszaak tussen Pieter Hendrix te Peize enerzijds en Jacob Lant en Wolter Drees als mombers over Aeltjen Schuiringe, huisvrouw van Jan Allershoff en hun kinderen anderszijds wegens panding op de nagelaten goederen van wijlen Hindrik Schuiringe en Geese, echteluiden, van 100 daalders met rente volgens een verzegelde stokleggingsbrief van 1 mei 1630 door eerdergenoemde Allershoff en zijn huisvrouw uitgegeven, waarentegen de verweerders wijzen op het testament van Hindrik en Geese Schuiringe van 10 april 1630 en op 14 mei 1630 goedgekeurd door de Etstoel. De eiser beweert daarmee niet bekend te zijn geweest. De panding wordt afgewezen.
In 1638 verzoeken Jacob Lant te Peize en Wolter Drees als voorstanders over de erfgenamen van wijlen Hinrick Schuiringe en Gese Schuiringe om goedkeuring van de verkoop van goederen.
Jan Allershof wordt vermeld bij de Grondschatting 1646 met een vol erf en is blijkbaar zijn schoonvader opgevolgd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Allershof (zie IIIa).
 

Generatie III

IIIa  Albert Allershof, zoon van Johan Allershof en Aaltien Schuiringe (zie IIa).
Gehuwd met Grietje Bavinge, dochter van NN Bavinge, zie genealogie Baving.
Albert Allershof wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1672 met een vol erf, vermoedelijk waar eerder zijn vader Jan Allershof en grootvader Hindrik Schuiringe woonden.
In 1653 is hij als momber over de zoon van wijlen Abel Bavinck en Jantjen Grevinge eiser in een zaak tegen Johannes Sneetlage, predikant te Peize, getrouwd met Trijntjen Ebbinge, die eerder getrouwd was met Abel Bavinck. De zaak komt opnieuw aan de orde in 1654, 1656 en 1657.
In 1681 klagen Jan Allershoff en Steven Hindricks namens zijn vrouw en consorten Jan Bavinge aan wegens verdiend loon van Hindrik Allershof in 1674, waarvan zij de erfgenamen zijn, maar volgens Jan Bavinge was hij altijd ziek en heeft hij niet gewerkt.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Allershof.
Gehuwd (1) 9-3-1694 in Groningen met Annechien Froon, geboren 1666 in Groningen, gedoopt 16-2-1666, dochter van Gerrit Froon en Hindrikje Roelofs.
Huwelijk: Jan Allershoff van Peise en Annegien Froon, p.q. Henrick Froon als broeder.
Annegien gedoopt als Anna Margreta.
Kinderen gedoopt in Groningen: 1695 Margrete (adres Nieuwe Kijk in't Jatstraat).

Gehuwd (2) 31-3-1699 in Groningen met Catharina Borgesius, geboren 1675 in Groningen, gedoopt 17-2-1675, dochter van Daniel Borgesius en Maria Borgesius.
Huwelijk: Johannes Allershof van Peijse en Catharina Borgesius van Gron., pro qua de Hr Gesworen Borgesius als neef.
In 1700 wordt in Groningen dochter Margareta gedoopt (adres Nieuwstad), in 1701 zoon Johannes (Oude Ebbingestraat), in 1704 zoon Albertus. Er is nog een Catharina Borgesius, dochter van Jacobus Borgesius die in 1697 trouwt met med. doctor Cornelis Iben met kinderen gedoopt tussen 1697 en 1701, waarvoor ook gezworene Borgesius optreedt als neef bij haar huwelijk.
Huwelijkscontract Groningen 8-3-1699 (Groninger Archieven ra III ij): De Eerentfeste Johannes Allershof en de eer en Deugtrijke jonge dochter Catharina Borgesius. Indien geen kinderen worden nagelaten zal de langstlevende o.a. het tilbaar huisgeraad en het bakkergereedschap krijgen. Dedigsluiden van de zijde van de bruidegom Claas Krijt als zwager, Steven Hindriks als zwager en solliciteur Allershof als halve neef. Van de zijde van de bruid de gezworen Jochimus Borgesius als neef, de gezworen Daniel Tiassens als neef en Arent Harmens als neef.

Gehuwd (3) 21-10-1708 in Groningen met Fockijn Reinders, geboren 1686 in Groningen, gedoopt 5-1-1686, dochter van Reinder Leenders en Annigje Jacobs.
Huwelijk: Jan Aldershof van Peijse en Fockijn Reijnders van Groningen, pro qua Hindrick Busch als stiefvader.
Gehuwd (4) 23-10-1710 in Groningen met Margareta van Haren, overleden 1734 in Groningen, eerder getrouwd 3-2-1700 in Groningen met Jan Hindriks Kist.
Huwelijk: Johannes Allerthof van Peijse en Margareta van Haeren, wed. van Jan Hindriks Kist, van Groningen.
Breukdodenboek Groningen 12-11-1734: Margareta van Haren, wed. van Jan Allershoff.
2. Hindrik Allershof, overleden 1680 in Peize (tussen 1674 en 1681). Hindrik Allershof kan eventueel ook een zoon zijn van Jan Allershof en Aaltje Schuiringe.
3. Abeltien Allershof.
Gehuwd (1) 9-5-1676 in Groningen met Willem Lues.
Huwelijk: Willem Lues van Noordbroek en Abeltien Allershoff van Peijse. Kinderen gedoopt in Groningen met als moeder Abeltien Alberts of Allers: Albert, Luij en Albert.
In juni 1677 wordt Abeltien Allershof aangenomen als lidmaat in Groningen.

Gehuwd (2) 5-2-1684 in Groningen met Jan Alberts Westerbroek.
Huwelijk: Jan Alberts, van Westerbroek en Abeltien Aldershoff, van Peijse, wed. van Willem Lues, pro qua Jan Aldershof als broeder.
Kinderen gedoopt in Groningen tussen 1685 en 1692: Grietje, Jantje en twee keer Albert.
4. Jantien Allershof.
Gehuwd 23-8-1692 in Groningen met Jan Harmens.
Huwelijk: Jan Harmens van Velthuijsen en Jantjen Aldershofs van Peijse, p.q. Jan Alberts Westerbroek als swager, met belastinge tot Peijse.
5. NN Allershof (zie IVa).
6. NN Allershof.
Gehuwd met Steven Hindriks.
 

Generatie IV

IVa  NN Allershof, dochter van Albert Allershof (zie IIIa) en Grietje Bavinge.
Gehuwd met Klaas Krijthe, zoon van Tijle Krijthe en Lijsbeth Roelofs.
Zie ook het genealogiedeel van Drents Archief, toegang 0598 De Winsinghhof te Roden.
In 1678 worden advocaat Jannes Krijthe en Claes Crijthe als mede-erfgenamen van Hendrick Crijthe aangesproken door Derck Ophuijs, brouwer te Groningen.
Haardstedenregister Roden 1691-1694: de schoolmeester Claes Krijthe, aangeslagen voor 3 paarden. Schatbeurder van Roden in 1701.
Klaas Krijthe mogelijk eerder getrouwd: Huwelijk Loppersum 20-11-1666: Nicolaus Crijte, schoolmeester tot Roeden in Drenthe en Jantien Lolincx tot Loppersum.
In Drents Genealogisch Jaarboek 2011, p. 44 wordt getwijfeld aan het bestaan van een huwelijk tussen Klaas Krijthe met een dochter Allershof alleen op grond van het voorkomen van een zoon van Thijle Krijthe met de naam Albert Allershof Krijthe. Er is echter ook de vermelding van Claas Crijt als zwager van de bruidegom in het huwelijkscontract in 1699 in Groningen tussen Jan Allershof en Catharina Borgesius.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Thijle Krijthe (zie Va), overleden 1774 in Roden.
 

Generatie V

Va  Thijle Krijthe, overleden 1774 in Roden, zoon van Klaas Krijthe en NN Allershof (zie IVa).
Schoolmeester, schatbeurder en verwalter schulte van Roden.
Drents Archief 0598 De Winsinghhof te Roden:
Inv. 168 Stukken betreffende de verdeling van de nalatenschap van Tyll Krijthe met scheidingsakte 1781.
172 Onderhandse akte waarbij Tyll Krijthe aan zijn zoon Geert Krijthe het door Geert bewoonde huis annex brouwerij in het Zuideinde van Roden overdraagt, 1765; met achtergeschreven verklaring van geen bezwaar door de andere kinderen, 1765, en onderhandse akte van verkoop door de erven Tyll Krijthe aan Geerts weduwe, 1774.

Gehuwd (1) met Jantien Lubbers.
In 1726 betaalt mr. Tijlo Crijthe de 40ste penning over 500 gld. wegens de erfenis van zijn vrouws broeders Jan en Harmen Lubberts.
Gehuwd (2) met Trijntien Eitens.
Drents Archief 0598 De Winsinghhof te Roden:
Inv. 285 Akte van overdracht na openbare verkoop door de hopman J. Sinninge c.s. te Groningen aan de oud-verwalter schulte Tyll Krijthe en zijn vrouw Trijntien Eytens van twee akkers op het Rijpvelt en twee waar waardeel in het Hogeholt, mandelig met H.J. Winsingh en J.W. Snethlage, datering 1759.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Albert Allershof Krijthe (zie VIa).
2. Niklaas Krijthe (zie VIb).
3. Geert Krijthe (zie VIc), geboren 1722 in Roden, gedoopt 9-2-1722, overleden 1771 in Roden.
 

Generatie VI

VIa  Albert Allershof Krijthe, zoon van Thijle Krijthe (zie Va) en Jantien Lubbers.
Gehuwd met Trientien Roelofs Hiddinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Martien Krijthe, geboren 1740 in Roden, gedoopt 9-3-1740, overleden 1799 in Roden, begraven 16-5-1799.
Gehuwd 12-8-1763 in Roden met Geert Jans, geboren 1733 in Roden, Oosteinde, gedoopt 6-11-1733, overleden 10-10-1812 in Roden, zoon van Jan Geerts en Hillechien Roelefs, zie genealogie ~Roelof Roelofs.
Huwelijk: Geert Jans en Marrechien Krijthe.
Geert Jans bij overlijden z.v. Jan Stoffers en Hillegien Roelofs, 78 jaar, 10 mnd., weduwnaar van Martien Krijthe.
2. Jantien Krijthe, geboren 1742 in Roden, gedoopt 10-3-1742, overleden 10-6-1825 in Roden.
Gehuwd 12-1-1766 in Roden met Samuel Eitens Oosterhof.
Huwelijk: Samuel Eijtens en Jantien Krijthe. Ook afkondiging in Roderwolde: Samuel Eijtens en Jantjen Krijthe van Roden.
3. Thijle Krijthe, geboren 1744 in Roden, gedoopt 26-1-1744, overleden 11-10-1813 in Roden.
4. Roelof Krijthe, geboren 1746 in Roden, gedoopt 5-6-1746, overleden 2-12-1816 in Roden.
Gehuwd 3-5-1772 in Roden met Jacobje Stoffers, geboren 1748 in Roden, gedoopt 3-3-1748, overleden 1-8-1808 in Roden, dochter van Stoffer Lamberts en Hillechien Lenses.
Jacobje Stoffers bij overlijden vrouw van Roelf Krijthe, bijna 61 jaar.
 
VIb  Niklaas Krijthe, zoon van Thijle Krijthe (zie Va) en Jantien Lubbers.
Gehuwd (1) met Annegien Roelofs, dochter van Roelef Hindriks en Gesien Alders, zie genealogie ~Allert Bartels.
Gehuwd (2) met Roelefje Hendriks, geboren 1731 in Roden, Zuideinde, gedoopt 1-7-1731, overleden 13-7-1807 in Roden, dochter van Hindrik Jansen en Aaltien Egberts.
Roelfien Hendriks bij overlijden weduwe van Niklaas Krijthe, ongeveer 78 jaar, geen (overlevende) kinderen nagelaten. Aangifte door broer Egbert Hindriks.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Klaas Krijthe, geboren 1742 in Roden, gedoopt 16-12-1742.
Gehuwd met Annechien Willems, geboren 1740 in Norg, gedoopt 24-1-1740, overleden 23-6-1815 in Roden, dochter van Willem Roelfs en Jantien Alderts, hertrouwd 18-6-1786 in Roden met Eite Jacobs Hagedoorn, geboren 1734, overleden 1805 in Roden, begraven 6-1-1805.
Schoolmeester Eite Jacobs van Roden treedt namens zijn vrouw Annechien Willems op bij de verkoping van een huis in Peize in 1789. De andere verkopers zijn Roelef en Nicolaas Krijthe alsmede Pieter Oosterhof en Roelef Krijthe als hoofd- en medemomber over de kinderen van Klaas Krijthe, allen te Roden.
Eerder in 1788 hebben de mombers over de minderjarige kinderen van Claas Crijthe en Annigje Willems te Roden toestemming gevraagd aan de Etstoel en verkregen voor de verkoop van een erf te Peize, dat voor 4000 gld. uit de hand is verkocht. De pupillen bezitten hiervan 5/36ste deel.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Jantien Krijthe, geboren 1758 in Roden, gedoopt 29-10-1758.
3. Tijle Krijthe, geboren 1766 in Roden, gedoopt 7-12-1766.
 
VIc  Geert Krijthe, geboren 1722 in Roden, gedoopt 9-2-1722, overleden 1771 in Roden, zoon van Thijle Krijthe (zie Va) en Jantien Lubbers.
Gehuwd met Jantien Garbrants, geboren 1736 in Roden, Zuideinde, gedoopt 22-5-1736, overleden 1799 in Roden, begraven 20-5-1799, dochter van Garbrant Harmens en Roelfjen Luigies, hertrouwd 25-2-1776 in Roden met Hendrik Aling, geboren 1726 in Gasselte, gedoopt 22-9-1726, overleden 1798 in Roden, begraven 12-5-1798, zoon van Jan Aling en Roeloffien Huisinge.
Jantien Garbrands bij overlijden bijna 63 jaar, weduwe van de Scholtes Hinderk Alingh.
Drents Archief 0598 De Winsinghhof te Roden, inv. 171: Kennisgeving van het overlijden van Geert Tyles Krijthe door zijn vader Tyll Krijthe namens de weduwe Jantien Garbrands, datering 1771.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Krijthe, geboren 1757 in Roden, gedoopt 18-12-1757.
2. Thijle Krijthe, geboren 1761 in Roden, gedoopt 8-11-1761, overleden 23-1-1818 in Roden.
Gehuwd 10-8-1798 in Jemgum, Oost-Friesland met Berendje Voget, geboren 23-8-1763 in Jemgum, overleden 20-11-1841 in Roden, dochter van Hindrik Voget.
Huwelijksafkondiging Roden: Thijle Krijthe en Berentje Voget van Jemgum, Oostfriesland, getrouwd 10-8-1798 te Jemgum.
 

Index
Genealogie Schuiringe en Allershof