U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Snetlage

Generatie I

Ia  Johannes Snetlage, geboren 21-2-1609 in Tecklenburg, overleden 21-12-1672 in Peize.
Predikant te Roden 1639, te Peize 1647. Meer gegevens zie Ned. Patriciaat 63.
Gehuwd (1) met NN NN, overleden 1652 in Peize.
Gehuwd (2) 1653 in Peize met Trijntje Ebbinge, dochter van Barelt Ebbinge en Jansje Wichers Schuiringe, zie genealogie Ebbinge, eerder getrouwd 26-8-1644 in Peize (huwelijkscontract) met Abel Bavinge, overleden 1650 in Peize (tussen 1646 en 1654), zoon van NN Bavinge, zie genealogie Baving.
In 1728 eist richter Ludolphus Helperi van Farmsum een deel van de erfenis van Wicher Ebbinge. Zijn overleden vrouw was een dochter van dominee Samuel Sneetlage en dus een nazaat van Trijntje Ebbinge. De aangeklaagde is Frerik Ebbinge. Het gaat vermoedelijk om Wicher, zoon van Barelt Ebbinge en NN Spolts, die in 1725 wordt begraven en waarvan in 1727 het aantal van 14 erfgenamen wordt vermeld, waarvan 2 in het Gorecht.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Margaretha Snetlage (zie IIa), geboren 1653, overleden 1707 in Peize, begraven 15-7-1707.
2. Wemeltien Snetlage (zie IIb).
3. Wilhelmus Snetlage (zie IIc), geboren 1654 in Peize, overleden 1731 in Westerbork.
4. Samuel Snetlage, geboren 14-7-1666 in Peize, overleden 10-3-1690 in Peize, begraven 21-3-1690. Gegevens uit Ned. Patriciaat 1977, Snethlage. Predikant van Peize 1684.
Diaconieboek Peize, ontvangsten voor de armen 21-3-1690: Doe onse Pastoer begraven is in dat becken geweest 5 gld. 11 st. 7 d.
De opvolger van Samuel Snetlage als predikant van Peize is Hieronijmus Thermoij, die trouwt met zijn weduwe en wordt beroepen naar Farmsum in 1709.
Op 30-11-1728 eist Ludolphus Helperi, richter te Farmsum voor zich en als voogd over zijn minderjarige kinderen bij wijlen Catharina Euphemia Sneetlage, dochter van dominee Samuel Sneetlage zijn deel van de erfenis van Wicher Ebbinge op grond van het recht van representatie volgens huwelijkscontract van de ouders.
Deze eis wordt uiteindelijk na twee jaar afgewezen.

Lidmatenlijst Farmsum 1721:
22. De E. Ludolphus Helperi Redger van Farmsum en desselfs huijsvrouwe
23. Catharina Euphemia Sneetlage (obijt 1728)

Gehuwd met Johanna Hebelia Halfwassenius, overleden 1729 in Farmsum, begraven 22-3-1729, hertrouwd 17-10-1697 met Hieronijmus Thermoij.
 

Generatie II

IIa  Margaretha Snetlage, geboren 1653, overleden 1707 in Peize, begraven 15-7-1707, dochter van Johannes Snetlage (zie Ia) en Trijntje Ebbinge.
Gehuwd met Wolter Reinders, geboren 1650, overleden 1712 in Peize, begraven april 1712, zoon van Reinder Wolters en NN NN, zie genealogie Wolthers.
Genealogie Snetlage in Ned. Patriciaat jaargang 63, 1977.
Margaretha kan ook een dochter zijn uit het eerste huwelijk van Johannes Snetlage. Zij wordt december 1674 lidmaat te Groningen, afkomstig uit Peize.
Op 15-7-1707 wordt Margrieta Snetlage, vrouw van Wolter Reinders begraven. Wolter Reinders betaalt voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntien Wolters, geboren 1685 in Peize, overleden 1770 in Peize, begraven december 1770.
Gehuwd 23-5-1723 in Peize met Jan Jansen, overleden 1762 in Peize, begraven 10-12-1762.
Huwelijk: Jan Jansen en Trintien Wolters.
Liberale Gift 1747-1749 Peize: Jan Jansen betaalt mede vanwege de erfenis van Reinder Wolthers.
In 1753 lenen Jan Jansen en huisvrouw Trijntien Wolthers 250 gld. van de hoofdmomber over Roelof Luinge, zoon van Reinder Luinge.
Mogelijk deze Jan Jans is in 1755 boekhouder van de armenkas van de diakonie van Peize en woont in 1742 en 1754 in de buurt van zwager Roelof Wolters als keuter met een handmolen om gort te malen.
Op 10-12-1762 wordt Jan Jansen begraven. Zijn weduwe betalat voor het laken.
In december 1770 wordt Jan Jans moeder Trintijn Wolters begraven.
2. Reinder Wolters, overleden 1748 in Peize, begraven 12-9-1748.
Gehuwd 26-10-1710 in Peize met Annegien Lunsche, overleden 1761 in Peize, begraven 4-2-1761, dochter van Allert Lunsche en Grietien Schuiringe, zie genealogie Lunsche (2).
Op 12-9-1748 wordt Reinder Wolters begraven, in het bekken 12 gld. 7 st. De erfgenamen betalen voor het beste laken.
In 1751 geeft docter P. Ketel wegens Jannes Wolters en consorten de erfenis aan van 700 gld. van wijlen Reinder Wolters te Peize.
Op 4-2-1761 wordt weduwe Reinder Wolters begraven, in het bekken ruim 4 gld. Roelf Lunsche betaalt voor het laken over "Anne moei" en daarnaast nog 20 gld. wegens het testament.
3. Jannes Wolters, overleden 1765 in Groningen, zie genealogie Wolthers.
4. Roelof Wolters, overleden 1742 in Peize (of eerder), zie genealogie Wolthers.
 
IIb  Wemeltien Snetlage, dochter van Johannes Snetlage (zie Ia) en Trijntje Ebbinge.
Gehuwd (1) met Jan Schuiringe, overleden 1704 in Peize, begraven juli/augustus 1704, zoon van Abel Lunsche en Marregien Schuiringe, zie genealogie Lunsche (1).
Wemeltien Snetlage betaalt voor het laken over Jan Schuiringe. Bij hertrouwen in Groningen wordt zij vermeld als weduwe van Jan Lunsingh Schuiringh.
Bij de doop van zoon Abel worden als ouders vermeld Jan Schurink en Wemeltje Snetlage.
In 1680 verkopen Jan Lunsche en vrouw te Dilcht onder Haren samen met Thomas en vrouw te Groningen het Kijwijtsland, vermoedelijk gelegen in Gieten (Vrijwillige Verkopen Gieten, Schultenprotocol inv. 264). Ook mogelijk dat het Jan Reinders Lunsche betreft, omstreeks 1680 getrouwd met Jantien Buiting.

Gehuwd (2) 12-5-1710 in Groningen met Jan Lammerts.
Huwelijk: Jan Lammerts van Zuidlaren en Wemeltijn Snetlagen van Peise, weduwe van Jan Lunsingh Schuiringh met bel. te Haren.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Abel Schuiringe, geboren 1700 in Groningen, gedoopt 2-2-1700.
 
IIc  Wilhelmus Snetlage, geboren 1654 in Peize, overleden 1731 in Westerbork, zoon van Johannes Snetlage (zie Ia) en Trijntje Ebbinge.
Predikant te Westerbork 1682-1719.
Gehuwd (1) met Jentje Wolters.
Meer kinderen geboren.
Gehuwd (2) 13-6-1697 in Westerbork met Maria van der Veen, geboren in Meppel, dochter van Jan? van der Veen en Margaretha Nijsingh.
Huwelijksafkondiging in Meppel: Wilhelmus Snethlagen, weduwnaar van Jentjen Wolters, predikant te Westerborck en Maria van der Veen te Meppell, getrouwd te Westerbork.
Doop zoon Jan als Jan van der Veen, geboren op 15-11-1698, zoon van Willem Snethlage. Getuige: Margaretha Nijsingh.
NB beroep vader: predikant; getuige 1 : grootmoeder; woonplaats Meppelt.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Snetlage (zie IIIa), geboren 17-7-1688 in Westerbork, overleden 4-1-1751 in Westerbork.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Jan van der Veen Snetlage, geboren 15-11-1698 in Westerbork, gedoopt 20-11-1698.
 

Generatie III

IIIa  Johannes Snetlage, geboren 17-7-1688 in Westerbork, overleden 4-1-1751 in Westerbork, zoon van Wilhelmus Snetlage (zie IIc) en Jentje Wolters.
Predikant te Westerbork.
Gehuwd 22-8-1723 in Westerbork met Roeloffien ten Heuvel, geboren in Hoogeveen, dochter van Jan Frericx ten Heuvel en Aaltien Roelofs Steenbergen, hertrouwd 1745 met Geertruida Steenbergen, overleden 17-12-1784.
Roeloffien afkomstig uit Echtensveen, Hoogeveen. Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus Snethlage, geboren 3-10-1725 in Westerbork, gedoopt 7-10-1725, overleden 1771 in Kaap de Goede Hoop.
Gehuwd 5-1746 in Borger met Sophia Tekenborg, geboren 1723 in Groningen, gedoopt 21-11-1723, overleden 1771 in Kaap de Goede Hoop, dochter van Hindrik Tekenborg en Elisabeth Schensema.
Huwelijk Borger mei 1746: Jan Steetlaken en Sophia Tekkelenburg van Groningen (huwelijksdatum onvolledig).
Huwelijksafkondiging in Groningen 16-4-1746: Johannes Wilhelms Snethlage van Westerbork int Lantschap Drente en Sofeia Tekellenborgh van Groningen, pro qua Heer out kapetein H. Tekellenborg als vader. Hier van attestatie gepasseert. Met belastenck tot Westerborgh.
Sophia gedoopt als Sofia, d.v. capt. Tekenborgh en Elisabeth Schensema.
Kinderen gedoopt in Roden met als namen van de ouders Joh. Wilh. Snethlage en Sophia Tekenborg.
In het Haardstedenregister van Roden 1754 als J. W. Sneetlage, moltmaker met 2 paarden.
Ned. Patriciaat 63: Johannes Wilhelmus Snethlage in 1771 bevestigd als predikant voor Oost-IndiŽ, beide echtgenoten overleden aan boord van het schip Bleyenburg bij Kaap de Goede Hoop, augustus 1771.
2. Wilhelmus Snetlage (zie IVa), geboren 1729 in Westerbork, gedoopt 25-5-1729, overleden 29-5-1781 in Zwijndrecht.
 

Generatie IV

IVa  Wilhelmus Snetlage, geboren 1729 in Westerbork, gedoopt 25-5-1729, overleden 29-5-1781 in Zwijndrecht, zoon van Johannes Snetlage (zie IIIa) en Roeloffien ten Heuvel.
Gehuwd 27-10-1753 in Groningen (afkondiging) met Johanna Ebbinge, geboren in Peize, overleden 29-5-1800, dochter van Jan Ebbinge en Hermanna Tabingh, zie genealogie Ebbinge.
Huwelijksafkondiging in Groningen: Wilhelmus Snetlage, van Westerburg, predikant te Odoorn en Johanna Ebbinge, van Peize, p.q. Eppo Wiltes als oom.
Wilhelmus Snethlage is predikant in Odoorn, in 1761 in Zwijndrecht.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hermanna Snethlage, geboren 1755 in Odoorn, overleden 24-3-1845 in Leens.
2. Johannes Snethlage, geboren 1757 in Odoorn, overleden 9-11-1840 in Pieterburen, Eenrum. Johannes Snethlage wordt in 1810 predikant te Pieterburen, na daarvoor in Leer werkzaam te zijn geweest. Met hem en zijn echtgenote komt ook zijn zuster Harmanna over van Leer.
Gehuwd met Ignatia Maria Hofstede, geboren 1757 in Assen, gedoopt 21-8-1757, overleden 8-9-1826 in Pieterburen, Eenrum, dochter van Wolther Hendrik Hofstede en Maria Cos.
3. Fredericus Snethlage, geboren 1759 in Odoorn, overleden 13-7-1825 in Den Andel. Fredericus Snethlage is bij overlijden 65 jaar. Ned. Patriciaat 63, 1977 geeft als schatting van de geboorte juli/aug 1759 (het doopboek van Odoorn is verloren gegaan).
In 1783 wordt hij predikant in Peize om in 1785 naar Leens te vertrekken (lijst van predikanten in het doopboek van Peize).
Ledematenboek Leens: 1785 Den 26 Junij ben ik Fredericus Snethlage Eccles. (tot hier toe geweest te Peize) in het Heilig dienstwerk hier ter plaatse bevestigd...

Gehuwd 26-3-1786 in Roden met Aaltje Baving, geboren 1756 in Peize, overleden 13-11-1826 in Baflo, dochter van Lucas Baving en Johanna Hemsing, zie genealogie Baving.
Huwelijksafkondiging te Leens, 26-03-1786: Fredericus Snethlage, Predikant te Leens tr Aaltje Bavinge, "na driemalige kondiging attestatie gegeeven na Rhoden in 't Landschap Drenthe alwaar zij op den zelvden dag zijn gecopuleert". In 1804 vertrekken Fredericus Snethlage en Aaltje Baving naar Ditzum. Predikant Fredericus Snethlage treedt in 1813 op als oom en voogd van de bruid Johanna Jeddina Baving en woont dan in Den Andel, gemeente Baflo.
Op 19-1-1828 wordt door notaris H. Hagenouw Brongers te Winsum de notariŽle akte opgemaakt van de publieke veiling van vaste goederen uit de erfenis van Aaltje Baving en Fredericus Snethlage. Als erfgenamen van Aaltje Baving zijn aanwezig Lucas Baving, landbouwer te Norg, Johanna Christoffora Gasinjet, geassisteerd door haar echtgenoot Jonkheer Vitus Valerius van Cammingha, grietman van Leeuwarderadeel, wonende te Huisum, Richard Bisschop, negotiant te Leeuwarden en Lucretia Johanna Bisschop te Amsterdam. Voorts zijn aanwezig Johannes Snethlage, predikant te Pieterburen en Hermanna Snethlage te Pieterburen als erfgenamen van Fredericus Snethlage en tenslotte Catharina Johanna Wilhelmina van Glockman als moeder en voogdes, geassisteerd door haar echtgenoot mr. Hendrik Tonckens, burgemeester van de gemeente Eelde als mede voogd over de minderjarige Lodewijk Carel Ferdinant Gasinjet, zoon van wijlen Gijsbertus Carel Ferdinant Gasinjet en Catharina Johanna Wilhelmina van Glockman (met dank aan Sietse Dijk voor deze informatie).
4. Johanna Snetlage, geboren 22-12-1761 in Zwijndrecht.
5. Roelina Adriana Snetlage, geboren 16-4-1766 in Zwijndrecht. Roelina Adriana Snethlage wordt op 25-6-1785 aangenomen als lidmaat in Leens, afkomstig van Peize. Zij zal de huishouding hebben verzorgd van haar broer Fredericus, die op dezelfde dag in Leens wordt bevestigd als predikant. Na het huwelijk van Fredericus vertrekt zij op 19-9-1786 naar Coevorden, vermoedelijk naar de andere broer Johannes, die daar dan predikant is.
6. Christina Maria Snetlage, geboren 30-3-1768 in Zwijndrecht.
7. Albertus Snetlage, geboren 4-3-1770 in Zwijndrecht.
8. Maria Christina Snetlage, geboren 6-3-1772 in Zwijndrecht.
9. Hendricus Lambertus Snetlage, geboren 5-2-1774 in Zwijndrecht, gedoopt 16-2-1772.
 

Index
Genealogie Snetlage