U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Swier Hindriks

Generatie I

Ia  Swier Hindriks.
Kinderen:
1. Margien Swiers (zie IIa), geboren 1716, overleden 1796 in Roden, begraven 5-4-1796.
2. Jeigien Swiers (zie IIb), overleden 1779 in Peize, begraven augustus 1779.
3. Geert Swiers (zie IIc).
 

Generatie II

IIa  Margien Swiers, geboren 1716, overleden 1796 in Roden, begraven 5-4-1796, dochter van Swier Hindriks (zie Ia).
Gehuwd 15-5-1740 in Peize met Coene Egberts, overleden 1777 in Roden, zoon van Egbert Coens en Mettien Uibels.
Huwelijk: Koene Ecbbers en Marghien Seris? (moeilijk leesbaar).
Coene Egberts woont in 1742 in Peize en is dan meier van de Heer van Peize (huis 111 in 1813). Swier Hindriks woont in het naburige huis. Beiden zijn in 1745 verdwenen (Register van Nieuwe Huizen). Vanaf 1743 worden kinderen gedoopt van Koene Egberts en Marchien Swiers in Roden.
Op 26-5-1777 wordt een doodskist gemaakt voor Koene Egberts in het Westende.
Op 5-4-1796 wordt Martien Zwiers, weduwe van Koene Egberts begraven, ongeveer 80 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Mettien Koenes, geboren 1740 in Peize, overleden 8-4-1814 in Norg.
Gehuwd 16-5-1773 in Norg met Willem Berends.
Huwelijk: Willem Berents en Metje Koenis, beide van Norg, eerder wonende te Zuidvelde.
Mettijn Koenes bij overlijden 74 jaar, dochter van Koene Egberts en Marchien Zwiers, weduwe van Willem Berends.
2. Jantien Koenes, geboren 1743 in Roden, gedoopt 31-3-1743.
3. Egbert Koenes (zie IIIa), geboren 1745 in Roden, Westeinde, gedoopt 28-11-1745, overleden 9-1-1804 in Roden.
4. Jantien Koenes, geboren 1748 in Roden, gedoopt 14-4-1748, overleden 1779 in Roderwolde.
Gehuwd 24-5-1778 in Roderwolde met Jacob Jans Schuiling, geboren 6-7-1749 in Peize, overleden 30-11-1822 in Leutingewolde, Roden, zoon van Jan Schuilinge en Aaltje Jacobs, zie genealogie Everts, hertrouwd 15-6-1783 in Roderwolde met Jantien Jans, hertrouwd 10-4-1790 in Roden met Marrechien Willems, geboren 1732 in Steenbergen, gedoopt Roden 17-8-1732, overleden 1803 in Foxwolde, begraven Roden 22-1-1803, dochter van Willem Berents en Jantien Jansen, hertrouwd 17-11-1805 in Roden met Janke Willems, geboren 3-1759 in Bakkeveen, overleden 6-4-1829 in Zulte, Roden, dochter van Willem Geerts en Antje Harkes.
Huwelijk: Jacob Jans van Peise en Jantien Koenes van Roon. Op 24-5-1779 wordt in Roderwolde betaald voor doodskosten van de vrouw van Jacob Schuiling.
5. Hindrik Koenes, geboren 1750 in Roden, gedoopt 25-10-1750.
6. Swier Koenes, geboren 1753 in Roden, gedoopt 28-1-1753.
7. Swier Koenes (zie IIIb), geboren 1754 in Roden, gedoopt 15-12-1754, overleden 28-8-1825 in Roden.
8. Frerik Koenes, geboren 1757 in Roden, Westeinde, gedoopt 27-11-1757.
9. Annechien Koenes, geboren 1763 in Roden, gedoopt 1-5-1763.
 
IIb  Jeigien Swiers, overleden 1779 in Peize, begraven augustus 1779, dochter van Swier Hindriks (zie Ia).
Gehuwd (1) met Barteld Schuiringe Prijs, overleden 1740 in Peize (tussen 1736 en 1742), zoon van Bareld Schuiringe Prijs en Albertien Willems, zie genealogie Schuiringe (2).
Weduwe Bartelt Schuiringe wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1742, in 1754 en 1764 weduwe Hinderik Roelfs.
Volgens het Register van Nieuwe Huizen woonde hier in 1646 Oude Wolter Dries en in 1745 (als eigenaar:) Hindrik Roelefs en voorkind.
Drents Archief, 0633 Archief Schuiringe inv. 2. Akte van verkoop door Margyn Schuiringe, weduwe Doe Bavinge, aan Barteld Schuiringe Prijs en zijn vrouw Jeigyn Swiers van een mat hooiland in Kibbeldershorn onder Peize (?), jaarlijks omwandelende met een mat in de Langemade, 1736.
Bareld Schuiringe, soms met de toevoeging Prijs, leent 100 gld. van de armenkas. Vanaf 1733 wordt de rente betaald door Barteld Schuiringe of Schuiringe Prijs. Vanwege de vermelde verschijningsdatum van 11 december kunnen we aannemen dat het om dezelfde lening gaat.. In het betalen van de rente vanaf 1719 is er gemiddeld zo'n 5 jaar achterstand.
In juli 1744 betaalt de vrouw van Hindrik Roelfs 2 jaar achterstallige rente over 100 gld. aan de armenkas van Peize. Ook Floris Staal betaalt in dezelfde periode achterstallige rente namens zijn pupil, vermoedelijk Albertien Schuiringe. In 1744 betalen zij om en om de rente over de jaren 1736 tot 1743.
Op 1-4-1755 verklaart Jeigijn Swiers, weduwe Hindrik Roelfs, voor haar en als boedelhoudster van haar zoons goederen 500 gld. schuldig te zijn aan Floris Staal als hoofdmomber over Albertijn Schuiringe. Het bedrag van 500 gld. is afkomstig van verschillende obligaties, achterstallige huur en nieuw geleend geld.
In 1745 betalen Floris Staal en Jeigien Sweers 4 gld. rente over een kapitaal van 100 gld., geleend van de armenkas.
In augustus 1779 wordt Jeigien Swiers begraven, Bartelt Ebbinge betaalt voor het laken over zijn schoonmoeder Jeigien Swiers.

Gehuwd (2) 1743 in Peize met Hindrik Roelfs, overleden 1747 in Peize.
Op 17-12-1747 betaalt weduwe Hinderk Roelfs rente over 50 gld. aan de armenkas van Peize en betaalt zij tevens voor het laken over het lijk van haar man.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Albertien Schuiringe, overleden 1803 in Peize, begraven 19-11-1803.
Gehuwd 27-11-1757 in Peize met Bartelt Ebbinge, geboren 1727 in Peize, overleden 1803 in Peize, begraven 19-11-1803, zoon van Jan Ebbinge en Jeigien Luinge, zie genealogie Ebbinge (3).
Huwelijk: Bartelt Ebbinge en Albertijn, in het bekken 6 gld.
In 1799 schenkt Albertien Schuiringe, geassisteerd door Jan Harms en na door haar echtgenoot Barteld Ebbinge te zijn ontslagen van de voogdij (als gehuwde vrouw), hooiland aan Roelof Fridsigers en zijn vrouw uit erkentelijkheid en wegens bijzondere diensten aan haar gedaan. Albertien tekent met een kruis, Jan Harms als Jan Harms Claassens en ook B. Ebbinge tekent.
Op 19-11-1803 worden Bartelt Ebbinge en zijn vrouw Albertien Schuiringe begraven, in het bekken ruim 11 gld. Op 16-3-1805 betaalt Roelf Luinge voor de beide lakens over Bartelt Ebbinge en zijn vrouw.
In 1805 verkopen de erfgenamen van Albertien Schuiringe, weduwe van Bartelt Ebbinge verschillende goederen. Deze erfgenamen zijn Zwier Geerts van Buitenpost en Antien Geerts, weduwe van Andries Abels van Collum. Zij zijn kinderen van Geert Swiers en Eelkjen Jans, in 1741 getrouwd in Augsbuurt. Swier Geerts neemt de naam Kleistra aan.
Uit een proces over de erfenis gevoerd door Swier Koenes te Roden valt af te leiden dat zijn moeder Margien Swiers een zuster was van Jeigien Swiers (DA 0616 Mensinge inv. 139 Stukken betreffende een proces tussen Zwier en Antje Geerts te Kollum en Zwier Koenes te Roden over de verdeling van de boedel van Albertje Schuiring te Peize, datering 1806, 1807).
2. Reinder Schuiringe, overleden 1745 in Peize, begraven 5-2-1745. Op 30-3-1745 betaalt Floris Staal voor het beste laken over Reinder Schuiringe.
Aangifte 30ste penning 1746: de dochter van Bartelt Schuiringe, waar Floris Staal hoofdmomber over is, erft 60 gld. van Reinder Schuiringe.
In 1746 treedt Florris Staal op in een zaak voor de Etstoel als hoofdmomber over Albertien Schuiringe, minderjarige dochter van Bartelt Schuiringe en erfgenaam van wijlen Reinder Schuiringe. Hij moet 55 gld. betalen aan de jood Isaak Jacobs te Groningen wegens geleverde waren.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Swier Hindriks, overleden 1768 in Peize, begraven 13-5-1768. Op 13-5-1768 wordt Swier Hijnders begraven, in het bekken ruim 7 gld. Weduwe Hindrik Roelfs betaalt voor het beste laken over haar zoon.
 
IIc  Geert Swiers, zoon van Swier Hindriks (zie Ia).
Gehuwd 8-1-1741 in Augsbuurt met Eelkjen Jans.
Huwelijk: Geert Swiers en Eelkjen Jans, beiden van Augsbuurt.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Swier Geerts Kleistra, geboren 1743 in Augsbuurt, gedoopt 27-1-1743, overleden 9-7-1823 in Achtkarspelen.
Gehuwd 10-5-1772 in Kollum met Rinske Tammes.
Huwelijk: Swier Geerts van Kollum en Rinske Tammes van Buitenpost.
Swier Geerts Kleistra bij overlijden 81 jaar, weduwnaar.
2. Antje Geerts, geboren 1745 in Augsbuurt, gedoopt 27-6-1745.
Gehuwd 10-5-1772 in Kollum met Andries Abels.
Huwelijk: Andries Abels van Anjum en Antje Geerts van Kollum.
3. Tjerk Geerts, geboren 1747 in Augsbuurt, gedoopt 30-7-1747.
4. Jantje Geerts, geboren 1749 in Augsbuurt, gedoopt 4-5-1749.
 

Generatie III

IIIa  Egbert Koenes, geboren 1745 in Roden, Westeinde, gedoopt 28-11-1745, overleden 9-1-1804 in Roden, zoon van Coene Egberts en Margien Swiers (zie IIa).
Gehuwd 16-6-1771 in Roden met Grietje Stoffers, geboren 1745 in Roden, De Zulte, gedoopt 31-10-1745, overleden 8-6-1801 in Roden, dochter van Stoffer DaniŽls en Hilje Jans.
Huwelijk: Egbert Koens van Roon en Grietjen Stoffers van de Sulte.
Grietje Stoffers bij overlijden 56 jaar, gehuwd geweest met Egbert Koens, bezembinder. Egbert Koens bij overlijden 58 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marchien Egberts (zie IVa), geboren 1772 in Roden, Westeinde, gedoopt 29-3-1772, overleden 10-7-1829 in Roden.
 
IIIb  Swier Koenes, geboren 1754 in Roden, gedoopt 15-12-1754, overleden 28-8-1825 in Roden, zoon van Coene Egberts en Margien Swiers (zie IIa).
Bij overlijden als Swier Koenemans, kuiper. Kinderen gebruiken de naam Kuiper.
Gehuwd 12-5-1782 in Roden met Marrechien Koenes, geboren 1751 in Roden, gedoopt 29-8-1751, overleden 27-8-1751 in Roden, dochter van Koene Alberts en Antien Lenses.
Huwelijk: Swier Koens van Roden en Marchien Koens van Norg.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Antien Swiers Kuiper, geboren 7-12-1789 in Roden, gedoopt 20-12-1789, overleden 14-3-1860 in Roden.
Gehuwd 21-2-1824 in Roden met Hindrik Jans Kruims, geboren 25-2-1798 in Peize, gedoopt 25-2-1798, overleden 7-5-1873 in Roden, zoon van Jan Harm Kruims en Lookien Kemps, zie genealogie Kruims.
 

Generatie IV

IVa  Marchien Egberts, geboren 1772 in Roden, Westeinde, gedoopt 29-3-1772, overleden 10-7-1829 in Roden, dochter van Egbert Koenes (zie IIIa) en Grietje Stoffers.
Gehuwd 5-2-1797 in Roden met Jan Jans Noord, geboren 25-3-1759 in Roden, overleden 30-10-1819 in Roden, zoon van Jan Jans Noord en Elske Pieters, zie genealogie ~Garbrand Pieters.
Huwelijk: Jan Jans en Marrechien Egberts.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egbert Jans Noord, geboren 17-11-1806 in Roden, overleden 15-1-1865 in Roden.
Gehuwd 6-2-1836 in Roden met Anna Egberts Been, geboren 29-11-1809 in Peize, gedoopt 16-12-1809, overleden 20-5-1882 in Roderveld, Roden, dochter van Egbert Jans Been en Maria Willems Meijers, zie genealogie Been (Abeen).
2. Hillegonda Jans Noord, geboren 11-5-1813 in Roden, overleden 7-2-1846 in Lieveren, Roden.
 

Index
Genealogie Swier Hindriks