Naar het begin (startpagina)

Huizen in Eelde en hun Bewoners 1744-1850

voorkant boek.jpg (42513 bytes)

achterkant boek.jpg (52106 bytes)

Het boek Huizen in Eelde en hun Bewoners 1744-1850 van Arend Roelof Arends, Arnhem, januari 2004, ISBN 90-9017852-X bevat de resultaten van mijn onderzoek naar families in de voormalige gemeente Eelde, Drenthe met daarin beschrijvingen van alle (bijna 200) huizen en hun bewoners. De bijgevoegde cd-rom bevat genealogieŽn uitgewerkt tot ongeveer 1820-1840 en diverse lijsten.

Met ingang van 24 augustus 2004 is de prijs van het boek met cd-rom verlaagd naar 20 Euro.

Het boek met cd-rom  is te bestellen door overmaking van Euro 20 op

IBAN: NL25 INGB 0001 9512 10

t. n. v. A. R. Arends, Zeegse met als vermelding: Boek Eelde en uw adres. Het is belangrijk uw adres bij te schrijven omdat dit niet meer automatisch wordt doorgegeven. Dit kan ook via het bestelformulier of via een aparte e-mail (zie hoofdpagina). De cd-rom is ook apart verkrijgbaar, alleen via overmaking van Euro 10 op hetzelfde gironummer met als vermelding: CDROM Eelde. Vul ook het bestelformulier in.

Het boek met cd-rom is ook verkrijgbaar bij:

Bruna Postkantoor
Hoofdweg 71a
9761 EB  Eelde

Boekhandel Godert Walter
Oude Ebbingestraat 53
9712 HC  Groningen

Boekhandel Nijman
Heerestraat 87
9301 AE  Roden

Gegevens van het boek: 256 pag. 17 x 24 cm, gebonden (genaaid met harde kaft), 2-kleurendruk (4 overzichtsplattegronden, 25 deelplattegronden).

Bij het boek is een cd-rom met ongeveer 250 genealogieŽn van families die in het boek worden beschreven. Om het boek niet te uitgebreid te laten worden zijn daarin meestal alleen de gehuwden vermeld. In de genealogieŽn op de cd-rom zijn in principe alle personen opgenomen voor zover deze geplaatst konden worden binnen een familie. De cd-rom maakt het ook gemakkelijker de familierelaties te volgen via links in de bestanden en daarbij eventueel over te stappen op de genealogie van een andere familie. De cd-rom heeft bovendien als voordeel boven alleen publicatie via internet dat de informatie permanent beschikbaar blijft en de internetpaginaís in de loop van de tijd kunnen worden aangepast of op een bepaald moment niet meer beschikbaar zijn. Omdat echter de kennis naar verwachting zal groeien, hopenlijk niet in de laatste plaats door aanvullingen en correcties van lezers van het boek of de cd-rom, zal de meest actuele situatie te zien zijn in GenealogieŽn Eelde.

Behalve genealogieŽn bevinden zich op de cd-rom ook lijsten zoals die in het kader van dit onderzoek zijn verzameld en gelden als bron voor het boek. Lezers kunnen hiermee eventueel mijn conclusies toetsen aan hun eigen oordeel. In de genealogieŽn heb ik zeer veel personen die in het doopboek of trouwboek van Eelde voorkomen kunnen plaaatsen. Echter in een aantal gevallen, vooral bij de oudste gegevens, was er geen aansluiting te vinden bij andere gezinnen en boden ook de overige lijsten of de registers van de burgerlijke stand (genlias) geen aanknopingspunten. In dat geval vond ik het meestal niet zinvol een genealogie van een gezin op te nemen. Ook is, behoudens enkele gevallen, niet gepoogd meer informatie te krijgen uit met name Groningse doop- en trouwboeken e.d. omdat dit het onderzoek te tijdrovend zou maken. Soms kan echter bij toeval een bepaalde aansluiting worden gevonden en ook is het soms gemakkelijker vanuit een bepaalde familie in de tijd terug te zoeken. Ik hou mij dan ook aanbevolen voor aanvullingen.

Lijsten op de cd-rom:

DTB registers:

Lijsten van inwoners:

Overige: