U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Ansing (Zuidlaren)

Generatie I

Ia  Jan Jansen Ansing.
Kinderen:
1. Lutgertien Jansen Ansing, geboren 1650 in Zuidlaren, gedoopt Noordlaren 22-9-1650. Gedoopt in Noordlaren als Luthgert, d.v. Jan Jansen Ansinge tot Zuidlaren. Lutgertien Ansinge wordt in 1668 lidmaat van de kerk van Zuidlaren.
Gehuwd 1668 in Zuidlaren met Jan Egberts Buiter, geboren in Zuidlaren?.
Huwelijk: Jan Egberts Buiters en Lutgertien Jansen Ansinge, beide tot Suidtlaren, Zuidlaren 1668.
In een rechtszaak voor de Etstoel op 1-6-1728 eist Reinder Willems zijn deel van de erfenis van Elleghien Ansinge, de moei (tante) van zijn moeder Jantien Buiter volgens recht van representatie wegens het huwelijkscontract van zijn ouders op 29-4-1699. De aangeklaagden zijn Jan Ansinge en zijn zuster Aaltien Ansinge, weduwe Roelof Tammens als mede-erfgenamen. De overige erfgenamen Eghbert Buiter tot Suidlaren, voor een zesde deel erfgenaam van zijn moei Elleghien Ansinge, Aaltien Jansen Buiter, Jan Schulinge tot Annen als vader en voogd over zijn minderjarige kinderen bij wijlen zijn huisvrouw Anneghien Buiter en Aaldert Schuilinge tot Suidlaren noie uxoris Grietien Buiter verzoeken buiten deze procedure te blijven.
Volgens de eiser heeft wijlen de man van de overledene het huwelijkscontract mede ondertekend. De eis wordt toegewezen.
2. Hindrik Jans Ansing (zie IIa).
3. Ellegien Ansing, overleden 1727 in Zuidlaren.
Gehuwd met Egge Jansen, overleden 1710 in Zuidlaren (tussen 1708 en 1712).
Egge Jansen en Ellegien Jansen zijn enkele keren als uitleners betrokken bij geldleningen, o.a. in 1701 en 1708 (SP264). In 1712 treedt Ellegien Ansing op als weduwe Eggo Jansen.
 

Generatie II

IIa  Hindrik Jans Ansing, zoon van Jan Jansen Ansing (zie Ia).
Gehuwd met Grietje Cornelius.
Hendrick Ansinge en Grietien Cornelius, echteluiden, worden lidmaat van de kerk van Zuidlaren in 1668.
In 1681 zijn overleden Jan en Willemtje, kinderen van Hendrick Ansinge. Dit kunnen eventueel ook kinderen zijn van (een andere) Hindrik Jans Ansinge en Willemtien Willems Sigers.
In 1716 procederen Frerik Crusen, Willem Brants en Jan Peters Hemsink, eigenaren van de helft van de Campinge plaats te Zuidlaren voor de Etstoel tegen Grietien Cornelis, weduwe van Hendrik Ansinge en haar zoon Jan Hendrix Ansinge, mede aldaar woonachtig en eigenaars van de andere helft van de Campinge plaats omdat laatstgenoemden hun deel van de carspelrekening zouden hebben betaald.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Hindriks Ansing, geboren 1668 in Zuidlaren.
Gehuwd met Roelof Tamming, geboren 1660 in Zuidlaren (ongeveer 1660), zoon van Frerik Tamming en Jeigje Roelofs Hoiting.
Zie ook Genealogie Reiner Tamming (Hans Homan Free).
Dopen in Zuidlaren (alleen het jaar is vermeld in het doopboek):
In 1689 Jeijijen, d.v. Roeloff Tamminge.
In 1698 Jan, z.v. Roelof Ansinge en Aeltien.
In 1723 trouwt Willemtje Roelofs Tamminge met Roelf Willems Bos van Zuidlaarderveen.
2. Willemtien Ansing, geboren 1670 in Zuidlaren, overleden 1681 in Zuidlaren.
3. Jan Hindriks Ansing, geboren 1675 in Zuidlaren (alleen doopjaar vermeld), overleden 1681 in Zuidlaren.
4. Jantien Hindriks Ansing (zie IIIa), geboren 1676 in Zuidlaren.
5. Cornelius Ansing, geboren 1679 in Zuidlaren.
6. Jan Hindriks Ansing (zie IIIb), geboren 1685 in Zuidlaren.
 

Generatie III

IIIa  Jantien Hindriks Ansing, geboren 1676 in Zuidlaren, dochter van Hindrik Jans Ansing (zie IIa) en Grietje Cornelius.
In 1721 is Jan Ansing met Egbert Jansen Buiter medemomber over Ellegien Tamming, d.v. van Reinder Tamming en Jantien Ansing te Zuidlaren. Hoofdmomber is Roelof Lamberts (ondertekent als Roelof Roelofs). Ellegien is meerderjarig en ondertekent evenals Reinder Tamming.
Gehuwd met Reinder Tamming.
Reijnder Tamminge en Jantien Ansinge worden in 1699 lidmaat van de kerk van Zuidlaren.
Op 4-3-1721 wordt de momberrekening opgemaakt over Ellegje Tamming, dochter van Reinder Tamming en Jantje Ansing door hoofdmomber Roelof Lamberts tegenover de medemombers Jan Ansing en Egbert Jansen Buiter.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ellegien Tamming, geboren 1695 in Zuidlaren.
Gehuwd met Engelbert Baving, geboren 1686 in Zuidlaren, gedoopt 1686, overleden 1753 in Zuidlaren, zoon van Klaas Jans Hemsing en Aafje Baving.
Engelbert Baving en Ellegje Tamming van Zuidlaren lenen in 1738 400 gld. aan Lambert Ottens en Wemeltje Alberts.
 
IIIb  Jan Hindriks Ansing, geboren 1685 in Zuidlaren, zoon van Hindrik Jans Ansing (zie IIa) en Grietje Cornelius.
Jan Ansing wordt in het Haardstedenregister van Zuidlaren vermeld onder Midlaren, in 1743, 1754 met 4 paarden, in 1764 en 1774 Hindrik Ansing.
Gehuwd met Niesje Egberts Schuiling, geboren 1684 in Annen, Anloo, dochter van Egbert Jans Schuiling en Geesje Aalderts.
Bij de dopen van de kinderen als Jan Ansinge en Niesien Egberts.
Jan Ansing en Niesje Schuiling worden vermeld in de lijst van lidmaten van Zuidlaren 1729.
In 1749 zijn Jan Ansinge tot Midlaren en Jan Schulinge tot Annen medemombers van moederszijde over Harmen Jans, z.v. wijlen Jan Luigies en Roelfien Schuiling tot Zuidlaren. Grootvader is Roelof Schuilinge tot Zuidlaren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesien Jans Ansing, geboren 1710 in Zuidlaren.
Gehuwd 16-5-1734 in Gieten met Wolter Braam.
Huwelijk: Wolter Braams, van Gieten en Geesje Ansinge van Zuidlaren.
Zie ook kwartierstaat Aalders, door J.G. Boerema.
2. Jantien Jans Ansing, geboren 1711 in Zuidlaren.
3. Hindrik Jans Ansing, geboren 1713 in Zuidlaren.
Gehuwd 23-5-1751 in Zuidlaren met Jantje Willems.
Huwelijk: Hindrik Jans Ansing van Zuidlaren en Jantje Willems van Langelo.
4. Jantje Jans Ansing, geboren 1715 in Zuidlaren, gedoopt 6-1-1715.
Gehuwd 13-5-1736 in Zuidlaren met Harm Everts.
Huwelijk: Harm Everts, van Vaelsel en Jantjen Ansinge, van Zuitlaren. Zie ook kwartierstaat Rosies (Drents Genealogisch Jaarboek 2001).
5. Grietje Jans Ansing (zie IVa), geboren 1719 in Zuidlaren, gedoopt 11-2-1719.
6. Egbertje Jans Ansing, geboren 1723 in Zuidlaren, gedoopt 12-9-1723.
Gehuwd 24-2-1761 in Groningen met Jan Meinders, geboren in Muntendam?.
Huwelijk: Jan Meinders, van Muntendam onder Zuidbroek en Egbertje Jans Ansing, van Zuidlaren, p.q. Jan Jans Kijft als zwager.
 

Generatie IV

IVa  Grietje Jans Ansing, geboren 1719 in Zuidlaren, gedoopt 11-2-1719, dochter van Jan Hindriks Ansing (zie IIIb) en Niesje Egberts Schuiling.
Gehuwd 10-5-1744 in Zuidlaren met Jan Jans Kijf, geboren in Zuidlaren?.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Jans Kijf, geboren 1745 in Engelbert, gedoopt 25-4-1745.
2. Jan Ansing Kijf, geboren 1746 in Engelbert, gedoopt 19-4-1746. doopnaam Jan Ansingh.
3. Niesina Jans Kijf, geboren 1747 in Midlaren, gedoopt Zuidlaren 25-6-1747.
4. Jan Jans Kijf, geboren 1750 in Plankensloot, gedoopt 30-3-1750.
5. Willem Jans Kijf, geboren 1752 in Plankensloot, gedoopt Zuidlaren 12-3-1752.
6. Jan Ansing Jans (zie Va), geboren 1755 in Plankensloot, gedoopt Zuidlaren 9-3-1755, overleden 2-5-1826 in Zuidlaren.
 

Generatie V

Va  Jan Ansing Jans, geboren 1755 in Plankensloot, gedoopt Zuidlaren 9-3-1755, overleden 2-5-1826 in Zuidlaren, zoon van Jan Jans Kijf en Grietje Jans Ansing (zie IVa).
Doopnaam Jan Ansinge.
Bij de dopen van zijn kinderen meestal als Jan Ansing Jans, bij zoon Hendrik in 1791 als Jan Ansen Kijf.

Gehuwd 12-10-1783 in Zuidlaren met Geertje Hendriks Brink, geboren 1754 in Zuidlaren, gedoopt 15-9-1754, overleden 15-5-1828 in Zuidlaren, dochter van Hendrik Jans Brink en Lammigje Willems.
Huwelijk: Jan Ansing Jans van Zuidlaeren en Geertjen Hendriks van Zuidlaeren.
Afkondiging in Noordlaren 12-10-1783: Jan Ansinge Jans en Geertje Hendriks, beide van Middelaren, met attestatie naar Zuidlaren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Jans Ansing, geboren 1784 in Midlaren, gedoopt Zuidlaren 1-2-1784, overleden 8-7-1842 in Zuidlaren.
2. Lammechien Jans Ansing, geboren 12-1-1786 in Zuidlaren, gedoopt 15-1-1786, overleden 29-10-1839 in Zuidlaren.
Gehuwd 21-4-1815 in Zuidlaren met Jacob Klasens Oosterhuis, geboren 1778 in Noordbarge, gedoopt Emmen 4-10-1778, overleden 8-8-1847 in Zuidlaren, zoon van Klaas Jacobs en Geertje Roelfs.
3. Jan Jans Ansing, geboren 24-10-1789 in Zuidlaren, gedoopt 1-11-1789.
4. Hendrik Jans Ansing, geboren 6-6-1791 in Zuidlaren, gedoopt 12-6-1791.
5. Jan Jans Ansing, geboren 6-2-1794 in Zuidlaren, gedoopt 9-2-1794.
6. Jan Jans Ansing, geboren 20-12-1798 in Zuidlaren, gedoopt 26-12-1798.
 

Index
Genealogie Ansing (Zuidlaren)