U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Cohen

Generatie I

Ia  Samuel Wolf Cohen.
Gehuwd met Betje Mozes.
In het Haardstedenregister van Eelde 1794 worden de weduwe van de jood Samuel Wolf en zoon vermeld in de buurt van de Westerhorn, in 1797 weduwe Samuel Wolf, jood, met zoons Wolf Samuels, 36, gehuwd en Michel Samuels, 30, kooplui. In 1798 wonen de zoons resp. bij de Hooiweg in Eelde en in Paterswolde bij de Duinstraat, leeftijden 46 en 43 (dit lijkt te oud).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Benjamin (Wolf) Samuels Cohen (zie IIa), geboren 1760, overleden 1812 in Eelde.
2. MicheŽl Samuels Cohen (zie IIb), geboren 1763 in Witgenstein, Duitsland, overleden 23-2-1835 in Assen, wonende te Paterswolde.
 

Generatie II

IIa  Benjamin (Wolf) Samuels Cohen, geboren 1760, overleden 1812 in Eelde, zoon van Samuel Wolf Cohen (zie Ia) en Betje Mozes.
Gehuwd met Roosje Abrahams Israels, geboren 1751 in Hessen, Duitsland?, overleden 8-10-1815 in Paterswolde, dochter van Abraham Israels en Beeltje Jacobs.
Wolf Samuels woont in 1798 als slachter in Eelde aan de Hooiweg, 46 jaar, gehuwd, 4 kinderen, in 1804 in Paterswolde, in 1807 in Eelde aan de Duinerlaan, ook als slachter, tevens eigenaar en met 4 inwonende kinderen. In 1813 verkoopt Roosje Abrams, weduwe Wolf Samuels Cohen het huis aan Cornelis Blom (vermeld in de verkoopakte van 1825).
Er zijn alleen kinderen bekend van Benjamin Samuels Cohen en Roosje Abrahams (Israels). Bij het huwelijk van dochter Beeltje in 1828 wordt vermeld dat zij in 1798 in Paterswolde is geboren en dat haar ouders Benjamin Cohen en Rosien Abrahams voor 20 jaren in Paterswolde zijn overleden.
Benjamin Samuels Cohen is waarschijnlijk identiek met Wolf Samuels Cohen. De toelichting bij de Nederlands Joodse Genealogische Data Base vermeldt het gebruik van een burgerlijke, populaire en ceremoniŽle voornaam. Een andere mogelijkheid is dat Wolf Samuels Cohen getrouwd is met zijn weduwe en de stiefvader is van de kinderen. In het laatste geval moet het tweede huwelijk hebben plaatsgevonden voor 1798 en moeten de jongste kinderen een oudere leeftijd hebben dan opgegeven bij huwelijk of overlijden.
Het overlijden van Roosje Abrahams Israels is aangegeven door zoon Abraham Cohen, 24 jaar, koopman te Paterswolde.
Huwelijksbijlage dochter Beeltje in 1828: Verklaring van Joseph Levi, vleeshouwer te Eelde, oud 62 jaar, Michiel Cohen, koopman te Paterswolde, oud 63 jaar en Israel Jacob van Hasselt, koopman op de Leek, oud 28 jaar. Dewelke hebben verklaard dat Benjamin Cohen, koopman en Vrouw Rosien Abrahams, echtelieden, te Paterswolde gemeente Eelde, ouders van de Requessante, voor 20 jaren aldaar zijn gestorven, en dat Samuel Cohen, slagter, en echte vrouw Betje Joseph te Eelde, grootouders van vaderszijde van de Requessante voor meer dan dertig jaren te Eelde overleden zijn, en dat Abraham Israel, koopman en echte vrouw Beeltje Jacobs, grootouders van moederszijde van de Requessante voor meer dan dertig jaren in het Keurvorstendom Hessen zijn gestorven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Abraham Benjamin Cohen, geboren 22-3-1792 in Norg, overleden 22-2-1857 in Paterswolde. Abraham Benjamin Cohen bij huwelijk geboren 4-12-1791 in Eelde, bij overlijden 22-3-1792 in Norg.
Gehuwd 3-9-1829 in Groningen met Kaatje Nathan de Vries, geboren 28-11-1803 in Hoogezand, overleden 8-3-1886 in Groningen, dochter van Nathan Simons de Vries en Saartje Jochems.
2. Beeltje Benjamin Cohen (zie IIIa), geboren 1798, overleden 22-8-1835 in Groningen.
3. Hartog Benjamin Cohen, geboren 1800 in Eelde, overleden 19-7-1862 in Paterswolde. Bij overlijden 62 jaar, geboren in Eelde.
 
IIb  MicheŽl Samuels Cohen, geboren 1763 in Witgenstein, Duitsland, overleden 23-2-1835 in Assen, wonende te Paterswolde, zoon van Samuel Wolf Cohen (zie Ia) en Betje Mozes.
Gehuwd 1799 met Saartje Barends Goldstein, geboren 23-12-1767 in Kassel, overleden 7-1-1848 in Eelde, dochter van Salomon Cohen en Saartje Barends Goldstein.
Naamsaanneming Eelde 1812, maar voor de nummerbijschrijving vertrokken naar Groningen: MicheŽl Samuels Cohen, kinderen Betje 12, Klaartje 11, Esther 4, Froukien 3.
In 1798 in Paterswolde als koopman, 43 jaar, ongehuwd, waarschijnlijk huis 138, in 1804 in huis 77 (aan de Hooiweg), eveneens in 1807 met 4 inwonende kinderen, dan ook eigenaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Betje Cohen, geboren 1800 in Eelde?.
Gehuwd 1-2-1829 in Leek met Levij Izaaks van Dam, geboren 1790 in Bolsward, zoon van Izaak Izaaks van Dam en Frouwkje Jakobs.
2. Klaartje Cohen, geboren 1802 in Eelde, overleden 1888 in Hardenberg, Stad.
3. Froukien Cohen, geboren 1809 in Eelde?, overleden 1866 in Ommen, Stad.
Gehuwd 14-8-1835 in Eelde met David Salomon van Essen, geboren 1795, overleden 1860 in Ommen, Stad, zoon van Salomon Nathan van Essen en Sabilla Machiels, eerder getrouwd 6-5-1823 in Hardenberg, Ambt met Betje de Bruin, geboren 1793, overleden 1834 in Ommen, Stad, dochter van Emanuel Israels de Bruin en Miene Josephs.
Overlijdens in Ommen uit genlias, alleen jaar en naam overledene vermeld. Aanname dat het deze personen betreft.
4. Esther Cohen, geboren 10-11-1811 in Eelde, overleden 31-12-1849 in Paterswolde. Esther Cohen volgens de naamsaanneming in 1812 leeftijd 4 jaar, dus geboren ongeveer 1808.
 

Generatie III

IIIa  Beeltje Benjamin Cohen, geboren 1798, overleden 22-8-1835 in Groningen, dochter van Benjamin (Wolf) Samuels Cohen (zie IIa) en Roosje Abrahams Israels.
Gehuwd 31-12-1828 in Eelde met Israel Jacobs van Hasselt, geboren 1800, zoon van Jacob Israels van Hasselt en Hester Philippus van der Reis.
Kinderen:
1. Rebekka Cohen, geboren 15-12-1819 in Paterswolde, overleden 26-11-1897 in Eelde.
 

Index
Genealogie Cohen