U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Eleveld

Generatie I

Ia  Pieter Roelofs Eleveld, overleden 1761 in Eelde (voor 1762).
Naast deze familie Eleveld is er nog een familie Eleveld in Eelde, die al in de 17de eeuw voorkomt en daarna meest in Groningen. Er is geen duidelijke aanwijzing dat deze families verwant zijn.
Pieter Eleveld wordt ook genoemd Pieter Roelofs bij een geldlening in 1748 (met bruid Grietje Willems).
In 1762 verkoopt Froukje Jansen, weduwe van Pieter Roelefs Eelveld, gesterkt met Jan Jannes het huis aan Jan Vleugel.

Gehuwd (1) met Trijntje Tijs, dochter van Tijs NN.
Pas in 1752 geeft Hendrik Dentinge van Donderen de erfenis aan van Trijntien Thijes, in leven echtgenote van Pieter Eleveld te Eelde, waarvan hij voor de helft erfgenaam is. De andere helft wordt aangegeven door Hendrik Stevens te Langelo. Ook geeft Hendrik Dentinge, vroeger wonende te Tynaarlo, dan te Donderen, in 1752 de verkoop in 1748 aan van de goederen aan Peter Eleveld, die deze als lijftugt had.
Gehuwd (2) 27-10-1748 in Eelde met Grietje Willems, dochter van Willem Jansens en NN, zie genealogie Boer1.
Huwelijk: Peter Eleveld, wedn. van Trijntje Tijs, en Grietje Willems.
In 1750 wordt in Vries een langstlevende testament opgemaakt.
In 1755 aangifte door Jan Wolters van Paterswolde voor hem en voor Jan Roelofs en cons. van de erfenis a 330 gld. van haar suster Grietien Willems, getrouwt geweest an Pieter Eleveld in 1754 hebben begroot. Pieter Eleveld koopt deze goederen in 1755 (330 gld, waarvan voor 190 gld en 10 stuivers tilbare goederen).

Gehuwd (3) 6-10-1754 in Eelde met Vrouwke Jans, geboren 1726 in Eelde, gedoopt 20-10-1726, dochter van Jan Egberts en Roelefje Hendriks, zie genealogie Laan.
Huwelijk: Peter Eleveld en Bouwke Janssen.
Doop zoon Roelof: z.v. Peter Eleveld en Vrouwke Jans.
Aanname dat Vrouwke Jans de dochter is van Jan Egberts en Roelefje Hendriks.
Kinderen uit het derde huwelijk:
1. Roelof Pieters Eleveld (zie IIa), geboren 1756 in Eelde, gedoopt 2-5-1756, overleden 4-12-1815 in Eelde.
 

Generatie II

IIa  Roelof Pieters Eleveld, geboren 1756 in Eelde, gedoopt 2-5-1756, overleden 4-12-1815 in Eelde, zoon van Pieter Roelofs Eleveld (zie Ia) en Vrouwke Jans.
Gehuwd 3-2-1782 in Eelde met Jantje Geerts Karweij, geboren 1755 in Eelde, gedoopt 12-1-1755, overleden 15-2-1816 in Eelde, dochter van Geert Berends Wever en Ellegje Aalderts, zie genealogie Karweij.
Huwelijk: Roelf Pieters en Jantje Geerts.
Naamsaanneming Eelde 1812 (op nr. 54): kinderen Pieter 31 (in Groningen), Geert 26 (in Eelderwolde), Berend 13, Ellegien 28 (in Hoogkerk), Froukien 24 (in Eelderwolde), Fennegien 19.
Roelof Pieters Eleveld en Jantien Geerts Karwaij wonen bij overlijden op nr. 55.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Roelfs Eleveld (zie IIIa), geboren 1782 in Eelde, gedoopt 3-3-1782, overleden 5-4-1840 in Groningen.
2. Ellegien Roelfs Eleveld (zie IIIb), geboren 31-3-1784 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 4-4-1784, overleden 2-8-1866 in Paterswolde.
3. Geert Roelfs Eleveld, geboren 19-2-1786 in Eelde, gedoopt 26-2-1786, overleden 21-2-1835 in Eelde.
Gehuwd 12-7-1834 in Eelde met Annechien Heres Jans, geboren 25-12-1800 in Roden, gedoopt 11-1-1801, overleden 31-1-1858 in Eelde, dochter van Here Jans en Jantien Hendriks.
Bij overlijden van Geert Roelfs Eelveld: echtgenoot van Annechien de Heer, met de aantekening naamswijziging Assen 28-4-1863: Annechien Jans. Bij overlijden Annechien: Annechien Heres, eveneens aantekening naamswijziging Assen 28-4-1863. Dit betreft een akte van 13-5-1863, waarin wordt vermeld dat Annegien Jans, dochter van Here Jans en Jantien Hindriks in de oude akte van 2-2-1858 de naam had van Annegien Heres.
In het bevolkingsregister van Eelde 1850 Annechien Bremer. Zuster Janna wordt bij haar huwelijk in 1845 in Vries Janna Bremer genoemd, d.v. Heere Jans Bremer en Jantien Hinderks.
4. Froukien Roelfs Eleveld, geboren 1789 in Eelde, in de Westerkom, gedoopt 8-2-1789, overleden 14-7-1851 in Paterswolde.
Gehuwd 29-4-1818 in Eelde met Berend Reints, geboren 1796 in Groningen, gedoopt 1-5-1796, overleden 21-6-1828 in Paterswolde, zoon van Geert Reints en Gebina Tjakkes Nieveen.
Geboortedatum Berend Reints bij huwelijk 1-5-1796, bij overlijden 23-4-1793. Berend Reints overleden op nr. 147 als schoenmaker.
5. Fennechien Roelfs Eleveld (zie IIIc), geboren 11-2-1793 in Eelde, gedoopt 17-2-1793, overleden 15-12-1877 in Paterswolde.
6. Berend Roelfs Eleveld, geboren 17-2-1799 in Eelde, gedoopt 24-2-1799, overleden 2-4-1882 in Eelde.
Gehuwd 21-9-1824 in Eelde met Marchien Alberts van Bergen, geboren 1798 in Paterswolde, gedoopt 23-12-1798, overleden 11-10-1860 in Paterswolde, dochter van Albert Conraads van Bergen en Mettien Jans Tonnis, zie genealogie Van Bergen.
 

Generatie III

IIIa  Pieter Roelfs Eleveld, geboren 1782 in Eelde, gedoopt 3-3-1782, overleden 5-4-1840 in Groningen, zoon van Roelof Pieters Eleveld (zie IIa) en Jantje Geerts Karweij.
Stijfselmakersknecht.
Gehuwd 28-5-1809 in Groningen met Mijntje Hoving, geboren 1789 in Groningen, gedoopt 11-10-1789, overleden 7-1-1860 in Groningen, dochter van Jan Hoving en Berendina Ottenhof.
Huwelijk: Pieter Roelfs Eleveld van Eelde en Meintje Hoving van Groningen.
Pieter Roelfs Eleveld woont in 1812 in Groningen (naamsaanneming Eelde).
Levenloze kinderen geboren in 1824 en 1825.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Eleveld, geboren 1810 in Groningen, gedoopt 27-6-1810, overleden 2-5-1863 in Groningen.
Gehuwd 16-1-1840 in Groningen met Johanna Catharina Lamot, geboren 18-3-1815 in Groningen, overleden 23-2-1881 in Groningen, dochter van Jannes Lamot en Aaltje van Dalen.
2. Jan Hoving Eleveld, geboren 15-2-1815 in Groningen, overleden 28-1-1860 in Groningen.
Gehuwd 24-5-1840 in Groningen met Aaltje Strating, geboren 1809 in Groningen, gedoopt 20-1-1809, overleden 7-2-1891 in Groningen, dochter van Hendrik Strating en Grietje Post.
3. Filippus Eleveld, geboren 1819 in Groningen, overleden 6-10-1820 in Groningen.
4. Philippus Eleveld, geboren 1827 in Groningen, overleden 13-4-1832 in Groningen.
 
IIIb  Ellegien Roelfs Eleveld, geboren 31-3-1784 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 4-4-1784, overleden 2-8-1866 in Paterswolde, dochter van Roelof Pieters Eleveld (zie IIa) en Jantje Geerts Karweij.
Gehuwd 28-1-1812 in Hoogkerk met Hendrik Harmannus Mekkes, geboren 28-6-1777 in Roderwolde, gedoopt Groningen 13-7-1777 (Luthers), overleden 15-5-1842 in Paterswolde, zoon van Harmannus Mekkes en Willemtien Gerrits Hofman.
Namen in de huwelijksakte gedeeltelijk verfranst, Henrij Harmannus Mekke en Elsien Roelfs.
Familienaam ook als Mekkens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willemtien Mekkes, geboren 21-7-1814 in Eelde, overleden 26-8-1892 in Noordlaren, Haren.
Gehuwd 5-5-1838 in Eelde met Hendrik Snijder, geboren 28-10-1814 in Paterswolde, overleden 16-3-1891 in Noordlaren, Haren, zoon van Hendrik Schneider en Jantien Hindriks Moerbergen, zie genealogie Moerbergen.
2. Harmannus Mekkes, geboren 10-6-1817 in Eelde, overleden 31-10-1898 in Noordlaren, Haren.
3. Jantien Mekkes, geboren 26-9-1819 in Eelde, overleden 2-1-1869 in Paterswolde.
4. Pieter Mekkes, geboren 7-1-1827 in Eelde, overleden 16-10-1906 in Midlaren, Zuidlaren.
 
IIIc  Fennechien Roelfs Eleveld, geboren 11-2-1793 in Eelde, gedoopt 17-2-1793, overleden 15-12-1877 in Paterswolde, dochter van Roelof Pieters Eleveld (zie IIa) en Jantje Geerts Karweij.
Gehuwd 3-5-1815 in Eelde met Geert Wijndelts ter Borgh, geboren 1784 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 28-3-1784, overleden 11-1-1861 in Paterswolde, zoon van Wijndel Geerts ter Borgh en Gesina Hilbrants, zie genealogie Ter Borgh, eerder getrouwd 26-5-1805 in Eelde met Grietien Roelfs Boer, geboren 1778 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 4-10-1778, overleden 14-4-1814 in Eelderwolde, dochter van Roelf Alberts Boer en Hendrikje Jans, zie genealogie Boer1.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien ter Borgh, geboren 5-12-1817 in Eelde, overleden 5-4-1847 in Paterswolde. Gehuwd 28-6-1845 met Harm Bonder, z.v. Jan Bonder en Fennegien Jans Grashuis.
 

Index
Genealogie Eleveld