U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Engberts

Generatie I

Ia  Engbert Willems.
Gehuwd 13-9-1743 in Roderwolde met Eltien Alberts.
Huwelijk: Engbert Willems van Langelo en Eltjen Alberts van Zantburen.
In 1756 verkoopt Eltijn Alberts, weduwe van Engbert Willems van Langelo een vierde deel van 3 matten hooiland in Peize aan Harm Willems van Langelo (Schultengerechten Peize inv. 248, p. 100), waarmee de helft van de afkoop van de ouderlijke goederen wordt betaald. Harm Willems is blijkbaar een broer van Engbert Willems.
Op 5-3-1775 betalen de erfgenamen van Harm Willems van Langelo voor doodskosten. In 1777 wordt de 30ste penning betaalt van 300 gld. waarop Pieter Assijs en consorten de nalatenschap van Harm Willems te Langelo hebben begroot (Pieter Assijs trouwt in 1742 in Norg met IJdigjen Willems, beide van Langelo).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Engberts (zie IIa), geboren 1744 in Langelo, gedoopt Norg 11-10-1744, overleden 23-1-1814 in Foxwolde, Roden.
2. Albert Engberts, geboren 1746 in Langelo, gedoopt Norg 27-3-1746, overleden 1789 in Peize, begraven 28-2-1789.
Gehuwd (1) 5-1779 in Peize met Jantien Klazens Kruims, overleden 1782 in Peize, begraven 14-2-1782, dochter van Klaas Kruims en Hindrikje Jans Huberts.
Huwelijk: Albert Engbers en Jantien Kruims.
Aanname dat deze Albert Engberts is getrouwd met Jantien Kruims.
Op 14-2-1782 wordt Jantien Klaasens, de vrouw van Albert Engbers begraven. Op 4-4-1782 betaalt Albert Engbers voor het laken over zijn vrouw Jantien Klaasen.
Albert Engberts wordt pas in 1799 wegens overlijden vervangen als medemomber over de kinderen van Frerik Engberts.

Gehuwd (2) 11-5-1788 in Peize met Annechien Hindriks, geboren 1760 in Foxwolde, gedoopt Roden 23-11-1760, dochter van Hindrik Bartels en Roelofjen Huberts.
Huwelijk: Albert Engbers en Annegijn Hijnderks (broer Freerk Engberts op dezelfde dag getrouwd).
Huwelijksafkondiging in Roden 11-5-1788: Albert Engberts van Langelo, nu wonende te Peize en Annechien Hinderks van Foxwolde.
Aanname dat het de dochter van Hindrik Bartels en Roelofjen Huberts betreft en dus de zuster van Fennechien Hindriks, getrouwd met broer Willem Engberts.
Op 28-2-1789 wordt Albert Engbers begraven. Zijn weduwe Annegien betaalt voor het laken.
3. Hindrikjen Engberts, geboren 1748 in Langelo, gedoopt Norg 3-3-1748.
4. Freerk Engberts (zie IIb), geboren 1750 in Langelo, gedoopt Norg 27-9-1750, overleden 24-2-1828 in Foxwolde, Roden.
 

Generatie II

IIa  Willem Engberts, geboren 1744 in Langelo, gedoopt Norg 11-10-1744, overleden 23-1-1814 in Foxwolde, Roden, zoon van Engbert Willems (zie Ia) en Eltien Alberts.
Bij overlijden weduwnaar van Fennegien Hindriks, Liebegien Jans en Willemtien Fridsgers.
Gehuwd (1) met Fennechien Hindriks, geboren 1758 in Foxwolde, gedoopt Roden 8-10-1758, dochter van Hindrik Bartels en Roelofjen Huberts.
Gehuwd (2) 9-5-1790 in Roden met Liebegien Jans, geboren 1765 in Langelo, gedoopt Norg 20-10-1765, dochter van Jan Geerts en Jantje Pieters.
Huwelijk: Willem Engberts en Liebechien Jans, beide van Foxwolde.
Gehuwd (3) 8-5-1791 in Roden met Willemtien Fridsgers, geboren 1745 in Peize, overleden 1808 in Foxwolde, Roden, dochter van Fridsiger Berends en Jantien Stevens, eerder getrouwd 10-6-1787 in Norg met Hendrik Abels, geboren 1731 in Langelo, gedoopt Norg 20-5-1731, zoon van Abel Karsten en Margien Jacobs.
Huwelijk: Willem Engberts van Fokswolde en Willemtien Fridzigers van Langelo.
Willemtien Fridzigers is bij overlijden ongeveer 66 jaar, gewoond hebbende te Fokswolde, gehuwd geweest zonder kinderen na te laten (uit dit huwelijk) met een kind uit een eerder huwelijk, aangifte ondertekend door Engbert Willems "uit naam van mijn vader Willem Engberts", datum 6-6-1808. Zij zal mogelijk iets jonger zijn geweest.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Engbert Willems Huberts, geboren 1782 in Roden, overleden 22-12-1859 in Foxwolde. Engbert Willems Huberts gebruikt de familienaam van zijn grootmoeder van moederszijde Roelofjen Huberts.
Gehuwd (1) met Grietien Pieters, geboren 1775 in Vries, gedoopt 30-7-1775, overleden 6-2-1815 in Foxwolde, Roden, dochter van Pieter Lodewijks en Hillechien Lucas.
Gehuwd (2) 27-4-1816 in Roden met Egbertien Berends Popken, geboren 5-6-1788 in Vries, gedoopt 8-6-1788, overleden 16-3-1865 in Foxwolde, dochter van Berend Jans Popken en Annegje Lammerts Pleiter, zie genealogie Pleiter.
2. Roelfien Willems, geboren 1783 in Foxwolde, gedoopt Roden 7-9-1783.
3. Hindrik Willems, geboren 1785 in Foxwolde, gedoopt Roden 15-5-1785.
4. Eltien Willems, geboren 20-4-1786 in Foxwolde, gedoopt Roden 30-4-1786.
 
IIb  Freerk Engberts, geboren 1750 in Langelo, gedoopt Norg 27-9-1750, overleden 24-2-1828 in Foxwolde, Roden, zoon van Engbert Willems (zie Ia) en Eltien Alberts.
Frerik Engberts in 1797 in Peize 47 jaar, wever met drie kinderen, bij overlijden als Frerik Engberts Wevers, z.v. Engbert Willems en Eltien Alberts. De geboorteplaats en -datum die bij overlijden wordt vermeld, Roden 7-10-1747 is blijkbaar fout.
Gehuwd (1) 5-4-1778 in Peize met Marchien Gerrits Kramer, overleden 1779 in Peize, begraven 29-12-1779, dochter van Gerrit Kramer en Grietje Engberts, zie genealogie Kramer.
Huwelijk: Freerk Engberts en Marchien Gerrits Kramer.
Op 29-12-1779 wordt de vrouw van Freerik Engbers begraven. Frerik Engbers betaalt voor het laken over zijn vrouw Margijn Gerrits.

Gehuwd (2) 12-5-1782 in Peize met Jantien Arends Kosters, overleden 1785 in Peize, dochter van Arend Kosters en Annegien Ottens.
Huwelijk: Freek Engbers en Jantien Arens Kosters.
Op 11-4-1788 worden in Peize mombers aangesteld omdat Frerik Engberts, laatst weduwnaar van Jantje Arents van Peize staat te hertrouwen met Annigje Hindriks van Paterswolde. Er is een zoontje Engbert 5 jaar, waarover als mombers worden aangesteld Otto Arents, Jan Ottens Arents, Willem Engberts en Albert Engberts. De vaste goederen bestaande uit een behuizing, hof, hoppeland, veld en veen en graven op het kerkhof zijn onlangs verkocht aan coopman Frerik Cornelis (Zuideveld).
Frerik Engberts blijft ook daarna in hetzelfde huis wonen.
Op 2-12-1799 worden Otte Costers en Albert Engberts wegens overlijden vervangen door Jan Ottens die hoofdmomber wordt en als nieuwe medemombers Derk Cristiaans en Gerard Costers. Ook Willem Engberts ondertekent de rekening.
Op 11-5-1808 is de laatste momberrekening, waarbij er inkomsten zijn uit de erfenis van de grootvader en grootmoeder van de pupil (Arend Kosters en Annegien Ottens).

Gehuwd (3) 11-5-1788 in Peize met Annegje Hindriks Kremer, geboren 1765 in Paterswolde, gedoopt Eelde 8-12-1765, overleden 10-2-1825 in Peize, dochter van Hendrik Geerts en Grietje Pieters, zie genealogie Kremer1.
Huwelijk: Freerik Engbers en Annegin (broer Albert Engberts op dezelfde dag getrouwd).
Huwelijksafkondiging 13-4-1788 Roderwolde: Frerik Engberts, weduwnaar van Peize en Annigje Hendriks van Roderwolde, getrouwd te Peize.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Engbert Freerks Engberts (zie IIIa), geboren 12-6-1783 in Peize, gedoopt 15-6-1783, overleden 7-12-1856 in Paterswolde.
Kinderen uit het derde huwelijk:
2. Grietien Freriks Engberts, geboren 26-7-1789 in Peize, gedoopt 2-8-1789.
3. Hindrik Engberts, geboren 17-11-1791 in Peize, gedoopt 27-11-1791.
4. Albert Freriks Engberts, geboren 1794 in Peize, gedoopt 30-3-1794, overleden 12-3-1847 in Peize.
Gehuwd 7-10-1815 in Eelde met Annechien Geerts Ensing, geboren 8-7-1795 in Peize, gedoopt 19-7-1795, overleden 24-7-1863 in Vries, dochter van Geert Jans Ensing en Geertruid Hendriks Barkhuis, zie genealogie Ensing.
5. Hindrik Freriks Engberts, geboren 1797 in Peize, gedoopt 19-2-1797, overleden 21-5-1873 in Harenermolen, Haren. Mannelijke bevolking van Haren 1814 (Groninger Archieven, microfiches bevolkingsregister) met nageschreven personen die na 1814 zijn gevestigd:
Hinder Freerks Engbers, geboren 1797, boerenknecht te Helpman, 1820 van Peize. Bij overlijden als Hendrik Freerks.

Gehuwd 24-5-1823 in Haren met Trientien Roode, geboren 1798 in Groningen, gedoopt 7-9-1798, overleden 27-5-1873 in Harenermolen, Haren, dochter van Christoffer Roode en Anna Verheugen.
6. Grietje Freerks Engberts, geboren 22-12-1800 in Peize, gedoopt 28-12-1800, overleden 28-8-1879 in Eelde.
Gehuwd 5-5-1827 in Roden met Theke Berends Tonnis, geboren 27-6-1801 in Roderwolde, overleden 26-12-1842 in Eelde, zoon van Berend Jans Tonnis en Reintje Thekes, zie genealogie Holthuis.
Grietje meestal met de familienaam Wevers.
7. Eltien Engberts, geboren 1804 in Peize, gedoopt 29-4-1804.
8. Anna Engberts, geboren 1807 in Peize, gedoopt 6-12-1807, overleden 25-9-1888 in Leek.
Gehuwd 2-6-1833 in Leek met Lammert Roelfs Kajuiter, geboren 2-2-1814 in Leek, overleden 15-3-1844 in Tolbert, Leek, zoon van Roelf Lammerts Kajuiter en Grietje Harms Brouwer.
 

Generatie III

IIIa  Engbert Freerks Engberts, geboren 12-6-1783 in Peize, gedoopt 15-6-1783, overleden 7-12-1856 in Paterswolde, zoon van Freerk Engberts (zie IIb) en Jantien Arends Kosters.
In 1812 in Paterswolde, huis nr. 145, als wever. Bij de naamsaanneming eerste lijst niet vermeld, bij de tweede lijst op nr. 60. (Eelde, Westerhorn). Ook in 1816 nabuur van Martinus van Steenwijk op nr. 60.
Gehuwd (1) 27-3-1808 in Peize met Jantje Pieters, overleden 1808 in Peize, begraven 16-4-1808.
Huwelijk: Engbert Freerks en Jantjen Pieters.
Al op 16-4-1808 wordt de vrouw van Engbert Freerks begraven.

Gehuwd (2) 11-6-1809 in Eelde met Catharina Hontong, geboren 17-1-1788 in Noordhorn, gedoopt Aduard 20-1-1788 (RK), overleden 12-4-1859 in Paterswolde, dochter van Frans Hontom en Elisabeth Keun.
Huwelijk: Engbert Freeriks, van Peize en Catharina Hontong, van Noordhorn. Zoals blijkt bij het overlijden van Catharina Hontong, is zij afkomstig uit Noordhorn, Groningen en niet Nordhorn, Duitsland zoals meestal het geval is bij personen afkomstig uit Noordhoorn, etc.
Doop: Chatarina Martha, d.v. Franciscus Lontom en Elizabet Coenen, getuige Martha Jans (bij twee andere kinderen als vader Franciscus Hontom).
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Elizabeth Engberts, geboren 1810 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-1-1810, overleden 13-12-1853 in Paterswolde.
2. Jantien Engberts, geboren 16-11-1811 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-12-1811, overleden 12-12-1812 in Paterswolde.
3. Ida Engberts, geboren 14-12-1815 in Eelde, overleden 21-7-1892 in Noordlaren, Haren.
4. Freerk Engberts, geboren 18-10-1818 in Eelde, overleden 8-6-1874 in Paterswolde.
Gehuwd (1) 3-10-1840 in Eelde met Trientien Jans Meinders, geboren 1-11-1816 in Haren, overleden 6-11-1847 in Eelde, dochter van Aaltien Meinders.
Gehuwd (2) 9-4-1859 in Eelde met Geessien Arends, geboren 22-1-1833 in Paterswolde, overleden 24-4-1872 in Paterswolde, dochter van Jan Jans Arends en Klazina Geerts Jongman, zie genealogie Arends.
5. Fransina Engberts, geboren 17-6-1820 in Eelde, overleden 31-12-1896 in Eelde.
6. Frans Engberts, geboren 27-1-1823 in Eelde, overleden 16-8-1825 in Paterswolde.
7. Annechien Engberts, geboren 2-1-1826 in Paterswolde, overleden 28-2-1908 in Groningen.
8. Maria Engberts, geboren 16-10-1829 in Eelde, overleden 31-8-1878 in Paterswolde.
9. Frans Engberts, geboren 19-9-1832 in Paterswolde, overleden 11-5-1836 in Paterswolde.
 

Index
Genealogie Engberts