U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Grashuis

Generatie I

Ia  Willem Coerts Grashuis, overleden 1-5-1785 in Groningen, zoon van Coert Pieters en Harmtien NN, zie genealogie ~Coert Pieters.
De genealogie Grashuis begint nu bij Willem Coerts Grashuis. De oorsprong van de naam Grashuis in Eelde blijkt te lopen via zijn dochter Harmina Willems. Voor Jan Evers en zijn nakomelingen die eerder waren gerangschikt onder de naam Grashuis zie genealogie ~Jan Evers of ga naar deze genealogie via dochter Harmina Willems en haar echtgenoot Gerrit Jans (Evers).
Gehuwd (1) met Wupke Jans.
Doop dochter Harmina, Vlagtwedde 1731: den 6 Maij is gedoopt Harmentien, kindt van Willem Coerts en Wupcke Jans van Peise in Drenthe.
Gehuwd (2) 5-11-1737 in Groningen met Grietien Jacobs, geboren 1712 in Woltersum, gedoopt 14-8-1712, overleden 1766 in Groningen, dochter van Jacob Oopkes en Lammegien Berends.
Huwelijk: Willem Coerts van Eelde en Grietien Jacobs van Woltersum, pro qua Jacob Oopkes als vader. Ook afkondiging in Woltersum.
Bij de doop van de kinderen als vader Willem Coerts of Koerts, wonend op verschillende plaatsen.
Breukdodenboek Groningen 6-12-1766: Grietien Jacobs, vr. van Willem Coerts bij 't Maagden Boogje.

Gehuwd (3) 22-11-1768 in Groningen met Frouke Geerts, geboren 1725 in Roderwolde, gedoopt 8-10-1725, overleden 1782 in Groningen, geregistreerd 20-6-1782, dochter van Geert Jans en Bougien Douwes.
Huwelijk: Willem Coers van Eelde en Frouke Geerts van Ro(der)wolde in 't Landschap Drenthe pro qua Jan Geerts als broeder. Ook afkondiging in Roderwolde: Willem Koerts, weduwnaar van Groningen en Frouke Geerts, getrouwd te Groningen.
Huwelijkscontract Groningen 21-11-1768: Willem Koerts en Frouke Geerts.
Bruidegomszijde: Coenraad Willems, zoon, Lammegien Willems, dochter, Arent Willems, zoon, Pieter Korts, sibbevoogd over de voorkinderen.
Bruidszijde: Hindrikje Geerts, zuster, Gebbegien Geerts, zuster.
Begraafboek Groningen: 20-6-1782 Froukje Geerts, vrouw van Willem Grashuis bij het Maagdenboogje.
Breukdodenboek Groningen 1-5-1785: Willem Coenraad Grashuis aan het Maagdenboogje.
Kennisgevingen van overlijden Groningen 1785: Den 1 maai is overleden oldm. Wilm Grashuis wonende an de Magenboge nalatende een minderjarige soon. De naast Bestaande v(r)inden Hijrvan sijn Konraat Grashuis Tonnijs Grashuis, daar onder: Gerrijt Jans en weer daaronder: Wicher Boerma.
Aangifteboek overledenen met minderjarige kinderen: Overleeden den 1 Maij 1785. Opsienderen geregistreert en inventaris ter Weescamer overgegeeven. Grashuis, wonende bij de Maagdenboog, nalatende een minderjarige zoon, naaste vrienden zijn Conraad Grashuis, Tonnis Grashuis en Gerrit Jans.
Ook: Breukdodenboek Groningen 11-2-1790: Geertje Grashuis, siekemoeder van 't Diaconiekinderhuis. Dit zou een dochter kunnen zijn van halfbroer Tonnis Coerts, geboren Paterswolde 1754.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Harmina Willems (zie IIa), geboren 1731 in Vlagtwedde, gedoopt 6-5-1731, overleden 21-7-1808 in Paterswolde.
2. Annichjen Willems, geboren 1734 in Groningen, gedoopt 27-1-1734.
3. Maria Willems, geboren 1735 in Groningen, gedoopt 11-11-1735.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Lammechien Willems, geboren 1738 in Groningen, gedoopt 6-12-1738. Op allegroningers.nl de naam van de vader gelezen als Koorts.
5. Konraad Willems Grashuis, geboren 1740 in Groningen, gedoopt 30-11-1740.
Gehuwd (1) 10-5-1765 in Groningen met Geesje Willems, overleden 1785 in Groningen.
Huwelijk: Coenraad Willems en Geesje Willems, beide van Groningen, pro qua Jan Willems als stiefvader.
Breukdodenboek Groningen 25-7-1785: Geesje Willems, vrouw van Coenraad Grashuis.

Gehuwd (2) 7-2-1788 in Groningen met Hilligjen Bosch.
Huwelijk: Conraad Willem Grashuis van Groningen en Hilligjen Bosch, weduwe van Jan Dieters, van de Nieuweschans, pro qua Hindrik Hemmes als zwager.
6. Jacob Willems Grashuis, geboren 1742 in Groningen, gedoopt 5-12-1742, overleden 1784 in Groningen. Verhuur van lijklakens Groningen 28-10-1784: Jacob Grashuis, buiten Oosterpoort, laken van het timmermansgilde. Aanname dat het deze Jacob betreft.
Gehuwd 1765 in Garmerwolde (hc) met Jacobs Jantje.
Huwelijkscontract Garmerwolde, Thesinge, Ten Boer, Sint Annen en Heidenschap 10-4-1765:
Jacob Willems en Jantje Jacobs.
Bruidegomszijde Willem Koerts, vader, Grietje Jacobs, moeder, Conraadt Willems, broer en Lammegien Willems, zuster.
Bruidszijde Jacob Claassen vader, Wellemtje Pieters, moeder.
7. Jan Willems Grashuis, geboren 1744 in Groningen, gedoopt 30-9-1744.
Gehuwd 21-1-1766 in Groningen met Elisabet Rosema, geboren 1738 in Hornhuizen, gedoopt 26-1-1738, dochter van Johannes Rosema en Anna Geertruida Schepel.
Huwelijk: Jan Willem Coerts van Groningen en Elisabeth Rosema van Hornhuizen, pro qua Scipio Rosema als broeder.
Bij de doop van Elisabeth is de vader schoolmeester.
Gedoopt Groningen 24-3-1769: Anna, d.v. Jan Coers Grashuis en Elisabet Rosema.
8. Lammigje Willems Grashuis, geboren 1747 in Groningen, gedoopt 15-1-1747, overleden 1803 in Groningen.
Gehuwd 22-11-1768 in Groningen met Hindrik Harms Bleeker, geboren 1742 in Kropswolde, gedoopt 18-2-1742, zoon van Harm Heints.
Huwelijk: Hindrik Harms van Cropswolde en Lammigjen Willems van Groningen, pro qua Willem Coerts als vader.
Aanname dat Hindrik Harms identiek is met Hindric Eeverts, gedoopt Kropswolde 18-2-1742, z.v. Harm Heints vanwege de namen van de kinderen: Grietje, Harm, Willem, Froukien, Arent, Heine. Geen gegevens gevonden over de echtgenote van Harm Heints.
Breukdodenboek Groningen 8-4-1803: Lammegje Grashuis.
9. Arend Willems Grashuis, geboren 1749 in Groningen, gedoopt 18-2-1749, overleden 1777 in Groningen. Doop: Arent, z.v. Willem Sjoerts en Grietje Jacobs bij Maagd. boogje.
Gehuwd 23-5-1771 in Groningen met Aaltje Willems Keiser, geboren 1740 in Groningen, gedoopt 4-11-1740, overleden 21-10-1814 in Groningen, dochter van Willem Jans Keiser en Hilligje Jans, hertrouwd 7-1-1779 in Groningen met Derk Staats Derksema, geboren 1746 in Groningen, overleden 28-1-1814 in Groningen, zoon van Staats Derksema en Trientien Michiels.
Huwelijk: Arent Willems Grashuis en Aaltje Willems, beide van Groningen, pro qua Willem Jans Keijser als vader.
Breukdodenboek Groningen 25-2-1777: Arent Grashuis, man van Aaltje Willems, Nieuwe Ebbingestraat.
10. Wibbigjen Willems, geboren 1751 in Groningen, gedoopt 16-5-1751.
11. Tonnis Willems Grashuis, geboren 1753 in Groningen, gedoopt 18-3-1753, overleden 1791 in Groningen. Breukdodenboek Groningen 20-2-1791: Teunis Grashuis bij de Maagdenboog aan het diep.
12. Wibbigjen Willems Grashuis, geboren 1755 in Groningen, gedoopt 10-9-1755 .
Gehuwd 13-1-1784 in Groningen met Jacob Weetens, geboren 1762 in Groningen, gedoopt 1-1-1762, overleden 8-8-1808 in Groningen, zoon van Weet Fockens en Trintje Jacobs.
Huwelijk: Jacob Wijtes en Wibbigjen Grashuis, beide van Groningen, pro qua Willem Grashuis als vader.
Jacob Weetens bij overlijden 46 jaar, weduwnaar, nalatende 3 kinderen.
Kinderen uit het derde huwelijk:
13. Gerard Doues Willems, geboren 1771 in Groningen, gedoopt 18-6-1771. Doopnaam Gerard Doues.
 

Generatie II

IIa  Harmina Willems, geboren 1731 in Vlagtwedde, gedoopt 6-5-1731, overleden 21-7-1808 in Paterswolde, dochter van Willem Coerts Grashuis (zie Ia) en Wupke Jans.
Doopnaam Harmentien, d.v. Willem Coerts en Wupcke Jans.
Gehuwd 19-5-1754 in Eelde met Gerrit Jans, geboren 1725 in Eelde, gedoopt november 1725, zoon van Jan Evers en Roelefje Gerrits, zie genealogie ~Jan Evers.
Huwelijk: Gerrit Janssen en Harmina Willems, van Groningen. Ook afkondiging in Groningen 11-5-1754: Gerrit Jans van Paterwolde onder Eelde in 't Landschap Drenthe en Harmina Willems van Groningen, pro qua Willem Coerts als vader. Hiervan attestatie gepasseerd naar Eelde.
In 1797 Gerrit Jans, keuter, 70 jaar en zoon Jan Gerrits, 41 jaar, timmerman. In 1807 wed. Gerrit Jans met 1 inwonend kleinkind.
Harmina Willems is in 1808 in Paterswolde overleden, 76 jaar, gehuwd, geen kinderen (bedoeld zal hier zijn geen overlevende kinderen).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Gerrits Grashuis (zie IIIa), geboren 1755, overleden 7-7-1806 in Paterswolde.
 

Generatie III

IIIa  Jan Gerrits Grashuis, geboren 1755, overleden 7-7-1806 in Paterswolde, zoon van Gerrit Jans en Harmina Willems (zie IIa).
Gehuwd 1-5-1785 in Eelde met Annegien Klaassens, geboren 1760 in Roden, gedoopt 20-1-1760, dochter van Klaas Reinders en Fennechien Harms.
Huwelijk: Jan Gerrits en Annegien Klaassens, van Roden. Jan Gerrits bij overlijden 51 jaar, 3 kinderen.
Wegens overlijden van Jan Gerrits en Annigje Klaasens worden in 1806 mombers aangesteld over de kinderen Gerrit, Fennegien en Willem. Mombers zijn Jan Weeman van Paterswolde bij gebreke van bekende bloedverwanten, Jan Harms (Woldendorp) van Paterswolde als aangehuwde neef van de pupillen van vaderszijde, Harm Klaasen van Zuidvelde als oom en Harm Lamberts van Peize als halve neef van de pupillen van moederszijde (de laatste is een volle neef van de moeder). Bij de inventaris hoort een huis en hof te Paterswolde door de grootmoeder Harmina Willems bewoond.
Naamsaanneming 1812 door zoon Gerrit Jans (op 135): broer Willem 20 (op den Hoorn), zus Fennegien 24.
Gerrit en Willem Jans Grashuis lenen in 1814 fl. 800,- van Derk Jans Bazuin, dan wonend aan de Hoornschedijk.
Als zekerstelling geldt een hypotheek op:
Huis 135 grenzend ten oosten aan wed. Jan Harms (Woldendorp, op nr. 134), ten zuiden aan de Brinkstersteeg (Duinstraat), ten westen aan de Zandvoort (w.s. bedoeld de Hoofdweg), ten noorden aan Roelf Gerrits (Koopman, op nr. 133).
Een hof, waarvan de omschrijving overeenkomt met de plaats van het huis halverwege de Duinstraat noordzijde, in 1832 eigendom van Gerrit Jans Grashuis).
Tweederde deel van een behuizing en hof (w.s. huis 136 waar Willem Jans Grashuis omstreeks 1824 woont) grenzend ten oosten aan de Boerdijk (Hoofdweg), ten zuiden aan Louwe Hendriks Uges (op nr. 137, hoek Vennerstraat noordzijde en Hoofdweg), ten westen aan Koene Reints (Beerda, op nr. 124 aan de Vennerstraat), ten noorden aan het volgende perceel.
Tweederde deel van een kamp land, 5 mudden, grenzend ten oosten aan de Boerdijk, ten zuiden aan Koene Reints (Beerda) en het voorgaande perceel, ten westen aan de heer L.T. van Hasselt (De Braak), ten noorden aan H. Uges.
Verder nog 2/3 deel van enkele akkers.
Hieruit volgt dat huis 135 is gelegen op de hoek van de Duinstraat noordzijde en de Hoofdweg en dat huis 136 is gelegen aan de Hoofdweg ten noorden van huis 137 (bakkerij) op de hoek met de Vennerstraat.
Huis 136 en het ten noorden daarvan gelegen perceel zijn in 1832 eigendom van Jan Alberts Bonder, getrouwd met Fennechien Jans Grashuis, die in 1814 waarschijnlijk het overblijvende derde deel bezit.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Jans Grashuis (zie IVa), geboren 1786 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-8-1786, overleden 1-9-1851 in Paterswolde.
2. Fennegien Jans Grashuis (zie IVb), geboren 1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-12-1789, overleden 12-11-1866 in Paterswolde.
3. Willem Jans Grashuis (zie IVc), geboren 1793 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-6-1793, overleden 30-11-1846 in Leeuwarden, wonend in Eelde.
 

Generatie IV

IVa  Gerrit Jans Grashuis, geboren 1786 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-8-1786, overleden 1-9-1851 in Paterswolde, zoon van Jan Gerrits Grashuis (zie IIIa) en Annegien Klaassens.
Gehuwd 9-12-1810 in Eelde met Derkien Gosses van der Veen, geboren 1785 in Haren, gedoopt 9-10-1785, overleden 5-11-1854 in Paterswolde, dochter van Gosse Hindriks van der Veen en Tjitske Roelofs Huizinga, zie genealogie Van der Veen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Gerrits Grashuis, geboren 7-1812 in Paterswolde, overleden 26-7-1812 in Paterswolde. Bij overlijden 3 weken.
2. Jan Gerrits Grashuis, geboren 7-2-1817 in Paterswolde, overleden 4-7-1855 in Paterswolde.
 
IVb  Fennegien Jans Grashuis, geboren 1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-12-1789, overleden 12-11-1866 in Paterswolde, dochter van Jan Gerrits Grashuis (zie IIIa) en Annegien Klaassens.
Gehuwd 24-9-1809 in Eelde met Jan Alberts Bonder, geboren 1778 in Yde, gedoopt Vries 16-8-1778, overleden 5-4-1831 in Eelde, zoon van Albert Harms Bonder en Geertruid Harms Smeenge, zie genealogie Bonder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Bonder, geboren 11-10-1810 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-10-1810, overleden 3-6-1847 in Paterswolde.
Gehuwd 4-5-1833 in Eelde met Geezien Tolner, geboren 1808 in Eelde, gedoopt 16-10-1808, overleden 16-12-1883 in Eelde, dochter van Geert Klazens Tolner en Marigje Tonnis, zie genealogie Tolner.
2. Jan Bonder, geboren 2-5-1813 in Paterswolde, overleden 25-11-1885 in Hoornschedijk, Haren.
Gehuwd 11-7-1835 in Eelde met Bouchien Staal, geboren 24-4-1806 in Foxwolde, gedoopt Roden 4-5-1806, overleden 26-2-1886 in Harenermolen, Haren, dochter van Garbrand Jans Staal en Martje Jans Stobbe.
3. Harm Jans Bonder, geboren 29-12-1815 in Paterswolde, overleden 16-4-1819 in Paterswolde.
4. Geert Bonder, geboren 4-1-1819 in Paterswolde, overleden 25-12-1852 in Groningen. In het bevolkingsregister Eelde 1850-1857: "overleden te Groningen voor ongeveer 3 jaren".
5. Annechien Bonder, geboren 7-2-1822 in Paterswolde, overleden 7-1-1889 in Eelde.
6. Harm Bonder, geboren 9-9-1824 in Paterswolde, overleden 25-6-1894 in Eelde.
7. Hendrik Bonder, geboren 18-9-1828 in Paterswolde, overleden 20-4-1903 in Paterswolde.
 
IVc  Willem Jans Grashuis, geboren 1793 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-6-1793, overleden 30-11-1846 in Leeuwarden, wonend in Eelde, zoon van Jan Gerrits Grashuis (zie IIIa) en Annegien Klaassens.
Bij overlijden van zoon Lambert in 1819 op nr. 154. In 1824 bij het overlijden van dochter Harmina op nr. 136, Wessel Biemolt getuige als nabuur.
In 1823 is Willem Jans Grashuis als nabuur getuige bij het overlijden van Douwe Weidema op nr. 137, aangever is Louwe Uges als kostheer.

Gehuwd 14-2-1813 in Haren met Lammegien Lammerts Pleiter, geboren 1793 in Paterswolde, gedoopt Eelde 17-3-1793, overleden 17-7-1874 in Kalkwijk, Hoogezand, dochter van Lammert Lammerts Pleiter en Elsien Johannes, zie genealogie Pleiter.
Bij het huwelijk in Haren zijn getuigen broer Gerrit en zwager Jan Albert Bonder, Jan Weeman is voogd. Voor de bruid is voogd Zijtse Johannes Venema, getuigen zijn Jelle Sijtses Venema als volle neef en Cornelis Eleveld als aangehuwde broeder. Elsien Johannes wordt vermeld als Annechien zegge Elsien Johannis.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elzien Grashuis, geboren 7-9-1818 in Paterswolde, overleden 18-2-1899 in Noordlaren, Haren.
2. Hinderkien Grashuis, geboren 11-12-1826 in Paterswolde, overleden 13-2-1903 in Onnen, Haren.
 

Index
Genealogie Grashuis