U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Knoust

Generatie I

Ia  Johan Coenraad Knoust.
Vermeld als Capitein Commandant bij het overlijden van zoon Walter Wilm Knoust.
Oudste gegevens van G.J. ten Pas, zie ook Drents Genealogisch Jaarboek 2003, Een vreemdeling zeker ..., aangevuld met gevens van AlleGroningers.nl.

Gehuwd 1739 in Emden met Magdalena Emilia Delaporte.
Huwelijksafkondiging 4-10-1739 Lieroord: Johan Coenraat Knoust uit Duitslant, sergeant in de Compagnie van capit. Vaillant in het Regiment van zijn Hoogh. de Heer Prince van Oranje Nassau en Magdalena Emelia de la Porte van Embden, getrouwd te Embden.
Bij de doopinschrijving van dochter Anna Maria is bijgeschreven: attest. naar N. Oostind. gegeven 3 Oct. 1744.
Lieroord (Leerort) is een vestingplaats bij Leer, Oost-Friesland, waar van 1611-1744 Nederlandse troepen waren gelegerd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anna Maria Knoust, geboren 1740 in Lieroord, gedoopt 7-2-1740, overleden 2-6-1805 in Eelde.
Gehuwd 26-2-1772 in Groningen met Johan Benjamin Schröter.
Huwelijk: Johan Benjamin Schröter, oud-Lieutenant in het Regiment van de Lieut. Gen. Lewe, van Koningsbergen en Anna Maria Knoust van Lieroorth, pro qua Mr. A. Numan als daer toe versogt.
Weleerwaarde practicus? W.W. Knoust te Eelde geeft de nalatenschap aan van zijn zuster A.M. Knoust, weduwe Schroder, 2-6-1805 te Eelde overleden.
In 1774 woont juffrouw Knuist op vermoedelijk nr. 28 (Haardstedenregister Eelde, volgens de nummering van 1810-1850), mogelijk de moeder van chirurgijn Knoust. In 1794 juffrouw Schrötter op dezelfde plaats, in 1797 en 1798 bij Jan Moleman, stijfster, resp. 59 en 60 jaar oud. In 1804 juffrouw Schreuder op 41.
2. Henrietta Wilhelmina Knoust.
3. Walter Wilm Knoust (zie IIa), geboren 1-4-1746 in Tanjongpoura, Indonesië, overleden 13-3-1814 in Eelde.
 

Generatie II

IIa  Walter Wilm Knoust, geboren 1-4-1746 in Tanjongpoura, Indonesië, overleden 13-3-1814 in Eelde, zoon van Johan Coenraad Knoust (zie Ia) en Magdalena Emilia Delaporte.
Chirurgijn, eerst op de Schelfhorst, later in Eelde. Naamsaanneming 1812 op 44, geen kinderen vermeld. In 1807 een inwonend kind.
Gehuwd 1770 in Ezinge met Martjen Franssen, geboren 1752 in Feerwerd, gedoopt 8-1-1752, overleden 14-8-1826 in Eelde, dochter van Frans Douwes en Jantien Pieters.
Huwelijksafkondiging Groningen 25-8-1770: Wolter Willem Knoust van Tanjongpoura op het eiland Java in Oostindien en Martje Franssen van Feerwert, pro qua Arent Jans als neef, met belastinge te Feerwert en Esinge.
Huwelijksafkondiging Feerwerd 26-8-1770: Wolter Willem Knoust van Tanjongpoura op het eiland Java in Oostindien en Martje Franssen van Feerwert, met attestatie vertrokken na Esinge.
Huwelijkscontract Hoogkerk 20-8-1770:
Walther Willem Knoust en Martjen Franssen
Bruidegomszijde: Magdalena Emelia de la Porte, weduwe van kapitein Johan Coenraad Knoust als moeder, Anna Maria Knoust, volle zuster, Henrietta Wilhelmina Knoust, volle zuster.
Bruidszijde: Frans Douwes, echtgenoot van Jantje Pieters, Pieter Franssen, broer, Douwe Franssen, broer, IJte Cornellis, aangetrouwde zwager, Jantje Franssen, volle zuster.
Bij het overlijden van Martjen Franssen zijn de ouders niet vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Magdalena Knoust, geboren 1771 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 4-8-1771, overleden 31-1-1848 in Baarderadeel.
Gehuwd 19-5-1799 in Groningen met Freerk Boekhoudt, geboren 1772 in Bonda (Bunde), Duitsland, overleden 4-3-1835 in Groningen, zoon van Dietert Eilders Boekhoudt en Lubbina Freerks.
Huwelijk: Freerk Boekholt en Johanna Magdalena Knoets. Ondergeschreven: Rechtbank van eerste aanleg Groningen 4-7-1826: namen veranderd en verbeterd in Boekhoudt en Knoest.
Kinderen gedoopt in Groningen vanaf 1799.
2. Franssina Jantjen Knoust, geboren 1774 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 30-1-1774.
3. Anna Maria Knoust, geboren 1776 in Eelde, gedoopt 17-10-1776, overleden 5-8-1838 in Groningen.
Gehuwd 6-5-1804 in Groningen met Geert Hinderikus Miedema, geboren 1779 in Beerta, gedoopt 27-12-1778, overleden 11-2-1855 in Groningen, zoon van Hindrik Geerts Miedema en Eike Berends.
Huwelijk: Geert Hindriks Miedema van de Beerta en Anna Maria Knoust van Eelde, pro qua Freerk Boekholt als swager.
Miedema ook Meidema of Mijdema, broodbakker. Kinderen gedoopt in Groningen vanaf 1805.
4. Johan Coenraad Knoust, geboren 1779 in Eelde, gedoopt 26-9-1779.
5. Wijtske Mendina Knoust, geboren 1782 in Eelde, gedoopt 28-4-1782.
6. Frans Douwes Knoust, geboren 1784 in Eelde, gedoopt 28-11-1784.
7. Friderich Ernest Knoust, geboren 1786 in Eelde, gedoopt 31-12-1786.
8. Franssina Wijtske Knoust, geboren 1788 in Eelde, gedoopt 7-9-1788, overleden 12-1-1853 in Groningen.
Gehuwd 29-4-1813 in Groningen met Roelf Driesman, geboren 2-12-1782 in Bonda (Bunde), Duitsland, overleden 13-10-1857 in Leeuwarden, akte Groningen, elders overleden, zoon van Geert Harms Driesman en Tjadina Roelfs Huisinga.
9. Frederica Ernestina Knoust, geboren 28-7-1792 in Eelde, gedoopt 5-8-1792, overleden 25-6-1825 in Eelde.
Gehuwd 5-11-1815 in Eelde met Gerrit Lammerts Dussel, geboren 19-2-1792 in Eelde, gedoopt 26-2-1792, overleden 19-1-1848 in Eelde, zoon van Lammert Gerrits Dussel en Annegje Kornelis Rutgers, zie genealogie Dussel, hertrouwd 14-8-1826 in Eelde met Anna van der Molen, geboren 1787 in Vries, gedoopt 4-6-1787, overleden 20-3-1848 in Winde, dochter van Hendrik Fake Booijs van der Molen en Jantien Jannes.
 

Index
Genealogie Knoust