U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Leest

Generatie I

Ia  Harmen Hendriks, geboren in Veldhuizen?.
Gehuwd 19-2-1769 in Eelde met Annegje Jans, geboren 1743 in Eelde, gedoopt 10-2-1743, overleden 1786 in Eelde, dochter van Jan Cornelis en Aaltje Roelefs, zie genealogie ~Cornelis Jans.
Huwelijk: Harm Hendriks, van Veldhuizen en Annegje Jans.
Op 21-10-1786 worden mombers aangesteld over de kinderen Aoaltien, Jan en Hendrik (of Jan Hendriks) van Harm Hindriks en Annegien Jans Cornelis vanwege het overlijden van Annegien Jans en omdat Harm Hindriks "innocent of genoegzaam buiten kennisse" is. Mombers zijn Andries Harms, Mr. Lucas Roelfs van Haren, Cornelis Harms en Jan Louwes van Anloo. Bij de bezittingen hoort een huis en hof te Eelde en enige akkers. Er is een schuld van 475 gld. aan vrouw Groenwolt en van 150 gld. aan Andries Harms. Waarschijnlijk mede vanwege deze schulden is het huis in hetzelfde jaar in een publieke verkoping verkocht aan Cornelis Harms voor 1416 gld. Cornelis Harms bezit in 1807 het vroegere huis van Jan Cornelis aan de Westerhorn zodat aan te nemen is dat het om dit huis gaat. De moeder van Annegien Jans moet dan kort daarvoor zijn overleden omdat zij in 1784 nog wordt vermeld als hoofdbewoonster.
In 1793 wordt Lucas Roelfs van Haren wegens overlijden vervangen door Harm Jans van Norg. In de aansluitende momberrekening wordt melding gemaakt van het overlijden van Aaltien. Alleen Hindrik is dan nog in leven.
De mombers Andries en Cornelis Harms (Rutgers) zijn neven van Annegje Jans van vaderszijde. Lucas Roelfs en Jan Louwes zijn resp. oom en neef van Annegje Jans van moederszijde.
Het is niet duidelijk wie met Harm Jans van Norg wordt bedoeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Harms, geboren 1770 in Eelde, gedoopt 10-6-1770, overleden 19-6-1793 in Eelde. Aangifte overlijden (collaterale successie) door hoofdmombaar Andries Harms.
2. Jan Harms, geboren 1772 in Eelde, gedoopt 20-12-1772.
3. Hendrik Harms, geboren 1777 in Eelde, gedoopt 27-4-1777.
4. Hindrik Harms Leest, geboren 1779 in Eelde, gedoopt 17-10-1779, overleden 6-1-1837 in Eelde. In 1814 is Hindrik Harms Leest. schoemaker 33 jaar, getuige als nabuur bij het overlijden van Jan Meulman op 62, bij de naamsaanneming in 1812 vermeld als Hindrik zonder familienaam, wonend op nummer 63. Hij is hier de opvolger van de eerder overleden Roelf Koenraads van Bergen, ook schoenmaker op 63 en is al in 1798 knecht op dezelfde plaats van schoenmaker Jan Hindriks.
Gehuwd 13-6-1824 in Eelde met Avien Huizing, geboren 23-1-1787 in Peize, gedoopt 28-1-1787, overleden 1-12-1835 in Eelde, dochter van Roelof Berends Huizing en Aaltien Everts.
 

Index
Genealogie Leest