U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Martens

Generatie I

Ia  Pieter Martens.
In het Haardstedenregister van Eelde 1744 wordt Geesijn, weduwe Pieter Martens, vermeld als wonend in een kamer bij Gerrit Ribbers, op 53. Er is ook een Pieter Martens in Donderen, die in 1756 nog in leven is (ondertekening momberrekening in Vries).
Aanname dat deze Pieter Martens de medemomber is bij het hertrouwen van Swaantje Peters in 1722 (Etstoel, akte van eenkindschap). Hij is dan vermoedelijk de vader van Swaantje en ook de vader van Jantje Pieters, echtgenote van Jan Hartlief, die ook medemomber is. Geesijn kan de moeder of stiefmoeder zijn van de hier vermelde kinderen.
Kinderen:
1. Marten Peters (zie IIa), overleden 1790 in Eelde (tussen 1784 en 1794).
2. Swaantje Peters (zie IIb).
3. Jantje Pieters (zie IIc), overleden 1750 in Oosterbroek, Eelde (voor 1753).
 

Generatie II

IIa  Marten Peters, overleden 1790 in Eelde (tussen 1784 en 1794), zoon van Pieter Martens (zie Ia).
In het Haardstedenregister Eelde 1754 wordt Marten Pieters vermeld voor Gerrit Hoeks, waarschijnlijk op de hoek van de Hoofdweg en de Esweg zuidzijde, van 1764 tot 1784 wordt hij vermeld voor Jan Bijmholt, later Frans Gerrits Bekkering, in 1794 en 1798 weduwe Marten Pieters en in 1804 Pieter Martens op dezelfde plaats. In 1807 woont hier Jacob Hartlief, die dan ook eigenaar is.
Gehuwd (1) 3-5-1750 in Eelde met Jantje Harms, geboren 1724 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 10-9-1724, overleden 1751, dochter van Harmen Jans en Hendrikje Willems, zie genealogie ~Harmen Jans.
Huwelijk: Marten Peters en Jantje Harms, van Eelderwolde.
Gehuwd (2) 30-1-1752 in Eelde met Annegje Janssens, geboren 1726.
Huwelijk: Marten Peters en Annegje Janssens. In 1798 wed. Marten Pieters 72 jaar.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Peter Martens, geboren 1753 in Eelde, gedoopt 22-4-1753.
2. Pieter Martens (zie IIIa), geboren 1754 in Eelde, gedoopt 25-11-1754, overleden 21-9-1811 in Eelde.
3. Jan Martens, geboren 1761 in Eelde, gedoopt 6-12-1761.
4. Hendrikje Martens, geboren 1769 in Eelde, gedoopt 24-12-1769.
 
IIb  Swaantje Peters, dochter van Pieter Martens (zie Ia).
Gehuwd (1) 1710 met Gerrit Jacobs.
Etstoel 14, deel 41, fol. 121 op 14-7-1722:
Jan Jacobs als hoofdmomber en Thale Jacobs, Peter Martens en Jan Hartelief als medemombers over de nagelaten zoon van wijlen Gerrit Jacobs en Swaantien Peters, nu hertrouwd aan Berent Gerrits, vragen goedkeuring van het eenkindscontract van 21-10-1721, hetgeen wordt goedkgekeurd.

Gehuwd (2) 1722 in Eelde met Berent Gerrits.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Aaltje Berends, geboren 1723 in Eelde, gedoopt 10-10-1723.
2. Geertje Berends, geboren 1727 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 23-11-1727.
3. Gerrit Berends, geboren 1730 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 24-9-1730. Doop: Gerrit, zoon van Lange Berent en Swaantje, Oosterbroek.
4. Metje Berends, geboren 1735 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 24-4-1735.
Gehuwd 27-5-1765 in Noordlaren met Eppe Berends, geboren 1735 in Kropswolde, gedoopt 16-1-1735, zoon van Berend Eppes en Klaassien Rotgers.
Huwelijk: Eppe Berents van Kropswolde en Metje Berents van Eelde. Ook afkondiging in Groningen 27-4-1765: Eppe Berents van Cropswolde (Westerbroek doorgestreept) en Metje Berents van Eelde, pro qua Pieter Jans als daer toe versogt. Hijr van adtestatie gepasseert.
Kinderen gedoopt in Noordlaren en Groningen: Klaasijn, Noordlaren 16-2-1766 (ouders te Noordbroek), Swaantjen, Groningen 11-5-1769, Berent, Groningen 12-1-1772, Pieter, Groningen 10-2-1774 en nogmaals 27-4-1775, Roelf, Groningen 15-4-1779.
 
IIc  Jantje Pieters, overleden 1750 in Oosterbroek, Eelde (voor 1753), dochter van Pieter Martens (zie Ia).
Gehuwd met Jan Hartliefs, zie genealogie Hartlief1.
Jan Harteliefs wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1742, 1744 vermeld met 4 paarden, als meijer van Oosterbroek.
In 1742 verkoopt Jan Hartelief een keuterij in het Zuideinde met enige landerijen aan Hinderik Roelefs. De ligging van de keuterij wordt omschreven als zwettend ten oosten en noorden aan de Ette Jan Buiting, ten zuiden aan Jan Hinderik Remmels en Hindrik Bouwkamp en ten westen aan de weg (Schultengerechten, vrijwillige Rechtspraak, ingeschreven 13-5-1752). Zijn kleinzoon Jacob Hartlief zal hier later weer gaan wonen.
In 1753 verklaart Jan Hartelief van 't Oosterbroek 2500 gld. schuldig te zijn aan zijn kinderen Annegien Jansen, getrouwd met Hindrik Hartlief, Harte Jansen en Aaltje Jansen, getrouwd met Willem Jans Remmels, wegens afkooppenningen van de nagelaten vaste goederen van hun moeder Jantje Pieters (Schultengerechten Eelde, vrijwillige rechtspraak).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Jans Hartlief, zie genealogie Hartlief1.
2. Harte Jans Hartlief, geboren 1718, overleden 1800 in Oosterbroek (tussen 1798 en 1804), zie genealogie Hartlief1.
3. Annegje Jans Hartlief, geboren 1730 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 13-8-1730?, overleden 1755 in Eelde (tussen 1753 en 1756), zie genealogie Hartlief1.
 

Generatie III

IIIa  Pieter Martens, geboren 1754 in Eelde, gedoopt 25-11-1754, overleden 21-9-1811 in Eelde, zoon van Marten Peters (zie IIa) en Annegje Janssens.
Gehuwd (1) 29-4-1792 in Eelde met Lammegien Geerts.
Huwelijk: Pieter Martens en Lammegien Geerts.
De enige Lammegien Geerts in het doopboek van Eelde, geboren 1761 als dochter van Geert Berends Wever en Ellegje Aalders, heeft geen moeder Hinderkien zoals verwacht, maar komt qua leeftijd wel in aanmerking. Hinderkien kan eventueel zijn vernoemd naar de zus van Pieter Martens.

Gehuwd (2) 16-5-1802 in Eelde met Roelfien Harms, geboren 1766 in Eelde, gedoopt 15-6-1766, overleden 16-3-1813 in Paterswolde, dochter van Harmen Jacobs en Rolina Roelofs, zie genealogie ~Jacob Harms.
Huwelijk: Pieter Martens en Roelfien Harms.
Pieter Martens is medemomber als neef van moederszijde in 1806 in Vries na het overlijden van Jan Smeenge en Maria Jacobs. Bij zijn overlijden wordt als echtgenote Roelfien Jacobs vermeld.
Naamsaanneming 1812 wed. Pieter Martens, Roelfien Harms Martens, Paterswolde, overleden op 142, kinderen Harm 4, Annegien 9. Deze worden Pieters genoemd bij hun overlijden.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hinderkien Martens, geboren 1793 in Eelde, gedoopt 24-3-1793.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Annegien Martens, geboren 1803 in Eelde, gedoopt 11-4-1803, overleden 2-3-1822 in Donderen.
3. Roelina Martens, geboren 1805 in Eelde, gedoopt 1-9-1805, overleden 12-9-1807 in Eelde.
4. Harm Martens, geboren 1808 in Eelde, gedoopt 18-9-1808, overleden 7-1-1882 in Vries.
 

Index
Genealogie Martens