U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Morsing

Generatie I

Ia  Lucas Morsing, geboren in Assen?, overleden 1780 in ? (tussen 1778 en 1787).
Gehuwd met Hendrika Zweers, overleden 1786 in ? (voor 1787), dochter van Egbert Swiers en Janna NN.
Bij de doop van zoon Jan Lucas is vermeld: afk. van Assen. In het Haardstedenregister van Eelde 1744 wordt Lucas Morsing vermeld als pander, in 1754 als kleermaker en bakker en in 1764 en 1774 als kleermaker.
In 1778 verkopen Lucas Morsing en Hendrika Zweers hun huis aan chirurgijn Knoust.
In 1787 wordt een akker verkocht uit de erfenis van Hendrika Zwiers, weduwe van Lucas Morsing. De erfgenamen zijn de kinderen van (zoon) Jan Lucas met als hoofmomber Claas Pieters en de kinderen van Johanna Morsing, Jan Roelfs, Jan Jans voor zijn echtgenote Hendrika Roelfs en Lucas Roelfs bij Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Lucas Morsing (zie IIa), geboren 1733 in Eelde, gedoopt 29-3-1733, overleden 1773 in Eelde (tussen 1772 en 1774).
2. Johanna Morsing (zie IIb), geboren 1735 in Eelde, gedoopt 23-10-1735, overleden 1778 in Assen.
3. Vennegje Morsing, geboren 1739 in Eelde, gedoopt 21-5-1739.
4. Vennegje Morsing, geboren 1742 in Eelde, gedoopt 17-6-1742.
 

Generatie II

IIa  Jan Lucas Morsing, geboren 1733 in Eelde, gedoopt 29-3-1733, overleden 1773 in Eelde (tussen 1772 en 1774), zoon van Lucas Morsing (zie Ia) en Hendrika Zweers.
Gehuwd 27-5-1760 in Eelde met Lubbertje Lucas Wieringa, geboren 30-3-1734 in Zuidbroek, gedoopt 2-4-1734, dochter van Lucas Wieringa en Hijke Lubbers.
Huwelijk: Jan Lucas Morssing en Lubberta Wieringa, van Zuidbroek. Ook afkondiging in Zuidbroek.
Doop Lucas: z.v. Jan Lucas Morssing en Lubberke Wieringa, doop Egbert Zweers: z.v. Jan Lucas en Lubbertje Lucas, overige kinderen: Jan Lucas en Lubbertje Wieringa.
Jan Lucas Morsing is waarschijnlijk voor 1774 overleden. In de momberinventaris opgemaakt bij het hertrouwen van zijn zuster Johanna wordt een huurschuld vermeld aan de weduwe van Jan Lucas. Na Gerrit Roelfs wordt in 1774 weduwe Jan Lucas vermeld als bakker.
In 1787 wordt Claas Pieters vermeld als hoofdmomber over de kinderen van Jan Lucas.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lucas Jans, geboren 1761 in Eelde, gedoopt 15-3-1761, overleden 1799 in Eelde, zie genealogie Elema.
2. Egbert Zweers Mossinga, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 1-5-1763, overleden 24-11-1833 in Groningen.
Gehuwd 28-2-1802 in Groningen met Meike Jans, geboren 4-2-1770 in Breede (bij Warffum), gedoopt 11-2-1770, overleden 9-8-1817 in Groningen, dochter van Jan Hiddes en Anje Arends.
Huwelijk: Egbert Mossinga van Eelde en Meike Jans van Usquert, pro qua Wobbe Wiersema als daar toe verzocht.
Meike bij overlijden als Wijke Jans, 46 jaar, geboren te Breede, d.v. Hidde Jans en Antje Jans. In 1770 is in Breede gedoopt Wieke, d.v. Jan Hiddes en Anje Arends. Dit zou achteraf kunnen zijn opgezocht en is dus niet geheel betrouwbaar. Bij overlijden van Egbert wordt als echtgenote de naam Mijke vermeld.
3. Hendricus Mossinga (zie IIIa), geboren 1766 in Eelde, gedoopt 23-3-1766, overleden 13-9-1808 in Groningen.
4. Jannes Morsing, geboren 1769 in Eelde, gedoopt 7-5-1769.
5. Heijlje Morsing, geboren 1772 in Eelde, gedoopt 12-4-1772.
 
IIb  Johanna Morsing, geboren 1735 in Eelde, gedoopt 23-10-1735, overleden 1778 in Assen, dochter van Lucas Morsing (zie Ia) en Hendrika Zweers.
Gehuwd (1) 27-4-1755 in Eelde met Roelef Jans Kuiper, geboren in Laar, Bentheim?, overleden 1774 in Eelde.
Huwelijk: Roelef Kuiper, van het Laar en Janna Morssing.
Bij de doop van de kinderen als ouders Roelef Jans en Janna Morssing.
Op 8-4-1775 worden mombers aangesteld vanwege het hertrouwen Johanna Lucas Morsing. Kinderen Jan 20, Henderica 15, Lucas 13. Hoofdmomber is Lucas Morsing, medemombers zijn Hendrik Hartlief, Hendrik Donkens en Gerrit Roelfs, dus de vader van Johanna en buren. Jan Hendriks ondertekent als Jan Hendriks Eijsinge.
In 1787 erven de kinderen van Johanna Morsing van Hendrika Zweers. Johanna is dus eerder overleden.

Gehuwd (2) 24-4-1775 in Eelde (of Assen) met Jan Hendriks Eissing, geboren 1733 in Assen, gedoopt 1-3-1733, overleden 1795 in Assen, begraven 11-8-1795, zoon van Hendrik Jacobs en Jantje Hendriks, eerder getrouwd 3-5-1758 in Assen met Egberdina Johanna Hendricus, geboren 1733 in Assen, gedoopt 25-10-1733, overleden 1774 in Assen, begraven 1774, dochter van Hendrikus Harms en Anna Margaretha Swiers, hertrouwd 2-5-1779 in Assen met Geertruid Arends Kalverkamp, geboren 1734 in Assen, gedoopt 22-8-1734, overleden 1796 in Assen, begraven 27-9-1796, dochter van Arend Harms Kalverkamp en Aaltje Willems.
Huwelijk Assen 23-4-1775: Jan Hendriks Eijssing, weduwnaar van Dina Rieks en Janna Mossinga, weduwe van Roelf Kuijper van Eelde zijn ten zelven dage alhier (Assen) getrouwt.
Huwelijksafkondiging Eelde 24-4-1775: Jan Hendrik Eissing, van Assen en Johanna Morssing.
Johanna is een nicht van de overleden echtgenote van Jan Hendriks Eissing.
Aanname dat Jan Hendriks Eissing een zoon is van Hendrik Jacobs en Jantje Hendriks. De naam Eissing wordt pas gebruikt in de DTB registers van Assen vanaf ongeveer 1770. Eerder is in 1762 een Jan Eissinge begraven.
In 1798 werkt Hindrik Jans E(i)ssing, 17 jaar, in Eelde als knecht bij Hindrik Meier, bakker in huis 65.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Roelefs Kuiper, geboren 1756 in Eelde, gedoopt 25-1-1756, overleden 16-11-1811 in Helpman, Haren.
Gehuwd 3-5-1785 in Groningen met Elsje Lucas Molenberg, geboren 1759 in Groningen, gedoopt 21-10-1759, overleden 18-10-1849 in Groningen, dochter van Lucas Alefs Molenberg en Geesien Aaldriks.
Huwelijk: Jan Roelfs van Eelde en Elsjen Lucas van Groningen, pro qua Tonnis Jans als zwager.
Een andere Jan Roelfs van Eelde trouwt in 1789 in Groningen met Sijpke Annes van Niezijl.
2. Hendrica Roelefs Kuiper, geboren 1758 in Eelde, gedoopt 19-2-1758.
3. Hendrika Roelefs Kuiper, geboren 1760 in Eelde, gedoopt 24-8-1760, overleden 26-1-1850 in Groningen.
Gehuwd 18-5-1784 in Groningen met Jan Jans Nienhuis, geboren 1758 in Groningen, gedoopt 18-1-1758, overleden 29-5-1837 in Groningen, zoon van Jan Geerts en Annegien Pieters.
Huwelijk: Jan Jans, van Groningen en Hinderika Roelfs, van Eelde, p.q. Jan Roelfs als broer.
Bij de dopen van de kinderen wonend buiten de Herepoort.
4. Lucas Roelefs Kuiper, geboren 1762 in Eelde, gedoopt 19-9-1762. In 1787 wonende bij Groningen.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Hindrik Jans Eissing, geboren 1776 in Assen, gedoopt 28-4-1776.
 

Generatie III

IIIa  Hendricus Mossinga, geboren 1766 in Eelde, gedoopt 23-3-1766, overleden 13-9-1808 in Groningen, zoon van Jan Lucas Morsing (zie IIa) en Lubbertje Lucas Wieringa.
Gehuwd 17-3-1805 in Groningen met Grietje Jacobs Knol, geboren 1777 in 't Zand, gedoopt 23-3-1777, overleden 30-3-1850 in Groningen, dochter van Jacob Jans Knol en Anje Mennes, hertrouwd 21-4-1811 in Groningen met Roelof Pieters Nienhuis, geboren 1782 in Groningen, gedoopt 28-7-1782, overleden 23-5-1833 in Groningen, zoon van Pieter Jans Nienhuis en Jantien Roelfs.
Huwelijk: Hinderikus Jans van Eelde en Grietje Jacobs van 't Zandt, pro qua Hindrik Ruigels als daar toe verzocht.
In het doopboek en begraafboek als Mossinger, Mossing of Mossinga.
Aangegeven lijken Groningen:
12-8-1806: Jan, zoon van Hindrik Mossingha en Grietje Jacobs oud ruim 1 jaar, gewoond op de Nieuwe Weg.
13-9-1808: Hinderijkus Mossinga, man van Grietje Jacobs, oud 41 jaar, gwoond op de Nieuwe Weg, (nalatende) 1 kind uit 1 huwelijk.
13-12-1810: Jan Lucas, zoon van Grietje Jacobs, weduwe van Hinderikus Mossinga, oud 3 jaren, gewoond bij de Nieuwe Boog.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Lucas Mossinga, geboren 1805 in Groningen, gedoopt 12-5-1805. Doopnaam Jan Lucas.
2. Jan Lucas Mossinga, geboren 1807 in Groningen, gedoopt 11-10-1807, overleden 13-12-1810 in Groningen. Doopnaam Jan Lukas.
 

Index
Genealogie Morsing