U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Nijsingh

Generatie I

Ia  Luitge Nijsingh, overleden 19-12-1641 in Westerbork.
Gehuwd 1611 met Berentien Altingh, overleden 19-10-1636 in Westerbork.
Zie Genealogie Nijsingh in Nederlands Patriciaat 1928/1929, p. 141, waarbij gebruik gemaakt is van familieaantekeningen, met aanvullingen uit Huizen van Stand.
Luitge Nijsingh is schulte van Westerbork.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wemeltien Nijsingh, geboren 1613 in Westerbork.
Gehuwd met Harmen Krijthe.
2. Jan Nijsingh (zie IIa), geboren 1-1-1618 in Westerbork, overleden 9-11-1670 in Eelde.
3. Albert Nijsingh (zie IIb), geboren 22-11-1619 in Westerbork.
4. Maria Nijsingh (zie IIc), geboren 1-7-1632 in Westerbork, overleden 1700 in Eelde.
 

Generatie II

IIa  Jan Nijsingh, geboren 1-1-1618 in Westerbork, overleden 9-11-1670 in Eelde, zoon van Luitge Nijsingh (zie Ia) en Berentien Altingh.
Gehuwd met Roelofje Alting, overleden 29-4-1689, dochter van Johan Alting en Margaretha Bronniger, zie genealogie Alting.
Jan Nijsingh is landschrijver van de Landschap Drenthe in 1666.
Zie De familie Nijsingh en Eelde van L. J. Noordhoff in De Nieuwe Drentse Volksalmanak 1985, p. 21.
Hierin is de grafsteen afgebeeld in de kerk van Eelde voor het koor. De grafsteen bevat de namen van Jan Nijsingh en Roelofje Alting met daaronder de namen van de echtgenoten van Lucas Nijsingh, Elisabeth Sichterman en Arendina Emmius en twee dochters van Lucas Nijsingh, Roelina Margaretha Nijsingh, huisvrouw van de Hr. Henr. Veldtman en Anna Tita Nijsingh, huisvrouw van de Hr. Jac. Elias Trip.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lucas Nijsingh (zie IIIa), geboren 1645, overleden 1720 in Eelde.
 
IIb  Albert Nijsingh, geboren 22-11-1619 in Westerbork, zoon van Luitge Nijsingh (zie Ia) en Berentien Altingh.
Gehuwd 1643 in Westerbork (Paasmaandag) met Harmtien Homan.
Albert Nijsingh is schulte van Westerbork en wordt in 1681 Gedeputeerde van Drenthe. Hij overlijdt enkele jaren later.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelofje Nijsingh (zie IIIb), geboren 13-6-1649 in Westerbork, overleden 3-9-1717 in Eelde, begraven 13-9-1717.
2. Frederik Nijsingh (zie IIIc), geboren 3-1-1657 in Westerbork, overleden 1708 in Steenwijk.
3. Wemelina Nijsingh.
Gehuwd 14-10-1677 in Westerbork met Everhard Bavinck, geboren 1653 in Groningen, gedoopt 6-11-1653, zoon van Roelof Baving en Egbertje Geerts Bocken.
Huwelijk: de brouwer Everhard Bavinck van Groningen en Wemelina Nijsingh van Westerbork.
Huwelijksafkondiging Groningen 15-9-1677: Everhard Bavinck, waarvoor d'E. Lieutenant Bavinck als vader en Wemelina Nijsingh, waarvoor d'E. Gesworen Wilhelm Altinck als oom compareerde, sullen de geboden mede tot Westerborgh moeten gaan. Attestatie gepasseert.
Huwelijkscontract Groningen 15-9-1677:
Geert (moet zijn Evert) Bavinck en Wemelina Nijsinghe.
Bruidegomszijde: Roeleff Bavinck als vader. Egbartha Geerts (als moeder), Wilhelm Tettema als neef.
Bruidszijde: Albert Nijsingher, scholtes als vader, Harmtjen Homans als moeder, Lucas Nijsinck als broeder, Willem Altinck als oom.
 
IIc  Maria Nijsingh, geboren 1-7-1632 in Westerbork, overleden 1700 in Eelde, dochter van Luitge Nijsingh (zie Ia) en Berentien Altingh.
Gehuwd 8-12-1661 in Eelde, attestatie van Noordlaren met Willem Alting, overleden 1699 in Eelde, zoon van Johan Alting en Margaretha Bronniger, zie genealogie Alting, eerder getrouwd 1646 met Aaltje Levinge, overleden 1660 in Glimmen, tussen 1657 en 1661.
In 1701 is er een zaak voor de Etstoel van advocaat Johan Krijthe namens zijn echtgenote als mede naast erfgenamen van wijlen Marrechjen Nijsing, weduwe van de Ette Willem Alting te Eelde, alsmede van D. Nijhof namens zijn echtgenote tegen de Ette Jan Alting. Er wordt bezwaar gemaakt tegen een testament van 28-3-1686 door Marchjen Nijsinge.
Volgens de aangifte Collaterale Successie 1705 erven luitenant Campers te Groningen namens zijn vrouw en Roelof Smeenge namens zijn vrouw ieder 120 gld. van hun moei (tante) Maria Nijsingh, weduwe Altingh te Eelde, waarvan de laatste van mening was dat de Ette Jan Altingh de belasting zou betalen. Er zijn blijkbaar nog meer erfgenamen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Nijsingh Alting, geboren 1671 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 6-8-1671. Doopnaam Jan Nijsingh.
 

Generatie III

IIIa  Lucas Nijsingh, geboren 1645, overleden 1720 in Eelde, zoon van Jan Nijsingh (zie IIa) en Roelofje Alting.
Lucas Nijsingh wordt in 1670 Landschrijver, in 1678 Secretaris van de Landschap Drenthe, voorts Ette voor het Beiler Dinsgspil van 1678-1719 en Gedeputeerde vanaf 1707.
Bij de dopen van zijn kinderen wonend in 1677 aan de Cremerrijp, in 1680 met vermelding van Eelde, overigens als woonadres de (Oude) Ebbingestraat.

Gehuwd (1) met Elisabeth Sichterman, geboren 1650 in Meppel, gedoopt 1650 (zonder datumvermelding), overleden 19-11-1670 in Eelde, dochter van Wolter Sichterman en Angelina Hagewolts.
Gehuwd (2) 26-8-1676 in Groningen (afkondiging) met Arendina Emmius, geboren 18-10-1652 in Groningen, gedoopt 19-10-1652, overleden 5-1-1707 in Eelde, dochter van Samuel Emmius en Anna Sigers.
Huwelijksafkondiging: Heer Lucas Nijsingh, Raedt en Landtschrijver der Landtschap Drenthe en Juffer Arendina Emmius, waer voor Hr. Borgemester Emmius als vader compareerde. Hijrvan attestatie passeert.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Joan Nijsingh, geboren 1677 in Groningen, gedoopt 6-7-1677.
2. Samuel Nijsingh (zie IVa), geboren 1679 in Groningen, gedoopt 3-4-1679, overleden 1741.
3. Jan (Johan) Nijsingh, geboren 1680 in Eelde, gedoopt Groningen 9-6-1680, overleden 1740 in Groningen, begraven 17-6-1740.
Gehuwd 6-2-1713 in Groningen met Johanna Maria Veltman, overleden 1777 in Groningen, begraven 8-5-1777.
Huwelijk: De Heer Johan Nijsingh, Rentemester van Assen en Mejuffer Johanna Maria Veldtman, beijde van Groningen, pro qua de Heer Commijs Veldtman als vader.
In 1741 geeft de weduwe van gedeputeerde J. Nijsing aan dat zij de goederen van haar man in lijftucht heeft ontvangen. De erfenis wordt begroot op 21250 gld., erfgenamen zijn de kinderen van wijlen secretaris Nijsing, de kinderen van wijlen gedeputeerde Ubbo Nijsing en de gesworen Lucas Trip tot Groningen, ieder voor 1/3.
4. Ubbo Nijsingh (zie IVb), geboren 1682 in Groningen, gedoopt 26-5-1682, overleden 1737.
5. Roelina Margaretha Nijsingh, geboren 1683 in Groningen, gedoopt 19-4-1683, overleden 28-7-1712 in Eelde.
Gehuwd 10-7-1712 in Eelde (afkondiging in Groningen) met Henricus Veltman.
Huwelijk: De Heer Hindrick Veldtman, der beiden rechten doctor en Juffer Margareta Rolijna Nijsingh, beide van Groningen, pro qua de Heer Rentemester Jan Nijsingh als broer. Hiervan een attestatie gepasseert 7-7-1712.
6. Anna Cornelia Nijsingh, geboren 1683 in Groningen, gedoopt 19-4-1683.
7. Jan Ludolph Nijsingh, geboren 1684 in Groningen, gedoopt 16-5-1684. Rentmeester van de Stad Groningen.
8. Anna Titia Nijsingh, geboren 1685 in Groningen, gedoopt 10-7-1685, overleden 24-8-1713 in Eelde.
Gehuwd 15-5-1712 in Eelde (afkondiging Groningen 7-5-1712) met Jacob Elias Trip, geboren 1687 in Warffum, overleden 5-1719, zoon van Louis Trip en Johanna Margaretha de Geer.
Huwelijk: De Heer Jacobus Elias Trip van Warfumborch en juffer Anna Titia Nijsinck van Groningen, pro qua de Heer Renthemester Johan Nijsinck als broer, hiervan attestatie gepasseert 25-5-1712 tot Eelde.
9. Jacob Nijsingh, geboren 1687 in Groningen, gedoopt 24-4-1687.
 
IIIb  Roelofje Nijsingh, geboren 13-6-1649 in Westerbork, overleden 3-9-1717 in Eelde, begraven 13-9-1717, dochter van Albert Nijsingh (zie IIb) en Harmtien Homan.
Gehuwd 21-10-1677 in Westerbork met Jan Alting, geboren 1650 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 17-11-1650, overleden 10-1-1719 in Eelde, zoon van Willem Alting en Aaltje Levinge, zie genealogie Alting.
Huwelijk: Johan Altinge van Eelde, schulte en Roelina Nijsingh van Westerborch.
Drents Archief, Archief Nijsingh: akte met huwelijkse voorwaarden 1677.
Gen Nostra 1964, Het geslacht Mezeroy vermeldt het overlijden van Roelofjen Nijsing en andere familiegebeurtenissen, opgetekend in een familiebijbel.

Jan Alting vanaf 1699 en daarvoor zijn vader Willem Alting zijn Ette voor het Noordenveld.

Lidmaat van Noordlaren 16-3-1679 met attestatie van Eelde Roelefjen Nijsingh huisvrouw van Jan Altingh tot Glimmen. Jan Altingh doet dan belijdenis.
Schultengerechten Eelde, inv. 256: In 1755 wordt een akte ingeschreven uit 1720 waarin het afkoopbedrag wordt vastgesteld van de schults van Eelde W.A. Alting jegens de schults van Roden, H. Meseroy en de schrijver W. Hoving wegens de kinderen bij hun eerste vrouwen, dochters van de Ette Jan Alting en zijn huisvouw Rolina Nijsingh, aan ieder ong. 5300 gld. te betalen plus 80 daler aan het dochtertje van de schulte van Roden, Rolina Meseroy.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margaretha Alting, geboren 1678 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 11-8-1678, overleden 6-7-1705 in Roden, zie genealogie Alting.
2. Willem Albert Alting, overleden 1743 in Eelde (tussen 1742 en 1746), zie genealogie Alting.
3. Hermanna Alting, overleden 4-12-1717 in Groningen.
Gehuwd 16-7-1707 in Groningen met Willem Hoving, geboren 1674 in Groningen, gedoopt 31-3-1674, zoon van Lambert Hoving en IJtien Jans Deters, hertrouwd 5-3-1719 in Groningen met Margjen Nauta.
Huwelijk: Solliciteur Willem Hovingh van Groningen en Harmanna Maria Altingh van Eelde, pro qua de Hr. Etta (!) Jan Altingh als vader.
Willem Hoving is solliciteur van de Groninger garde.
Kinderen Lambert, Roelina, Jan gedoopt in Groningen. Vermoedelijk oudste dochter Eta Hovingh trouwt in 1726 in Groningen en is dan afkomstig van Eelde.
 
IIIc  Frederik Nijsingh, geboren 3-1-1657 in Westerbork, overleden 1708 in Steenwijk, zoon van Albert Nijsingh (zie IIb) en Harmtien Homan.
Schulte van Beilen.
Gehuwd 24-4-1697 in Zuidlaren met Lutgertien ten Rodengate, geboren 1674 in Zuidlaren, gedoopt 21-3-1674, dochter van Jan ten Rodengate en Aafje Hemsing.
In de Familie Nijsingh door Arend Middel is de inhoud van het huwelijkscontract opgenomen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harmanna Nijsingh.
 

Generatie IV

IVa  Samuel Nijsingh, geboren 1679 in Groningen, gedoopt 3-4-1679, overleden 1741, zoon van Lucas Nijsingh (zie IIIa) en Arendina Emmius.
Secretaris van de Landschap Drenthe.

Drents Archief, Pamfletten:
25 Lyktranen gestort op het onverwagt en smartelijk afsterven van den Wel-Edelen, Gestrenge Here, den Here Samuel Nysingh, in leven raadt en geheimschrijver van de landschap Drenthe, en mede-lit van den loffelijken Etstoel. In het 62ste jaar van zijn ouderdom den 17 van Lentemaand overleden en den 29sten te Eelde bygezet. By Warnerus Febens, boekverkoper aan de Brede Markt in Agricola 1741. 4o, 16 p. 1741

Gehuwd 17-6-1707 met Theodora Elisabeth Ellents, geboren 1687 in Anloo, gedoopt 28-8-1687, overleden 20-12-1764, dochter van Coenraad Ellents en Anna Geertruid Sichterman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Coenraad Samuel Nijsingh (zie Va), overleden 1796 in Eelde? (tussen 1794 en 1797).
2. Jan Jacob Nijsingh.
3. Lucas Nijsingh.
4. Arendina Nijsingh.
5. Anna Cornelia Maria Nijsingh (zie Vb), geboren 1716, overleden 1748.
6. Samuel Nijsingh, geboren 1723 in Eelde, gedoopt 26-9-1723.
 
IVb  Ubbo Nijsingh, geboren 1682 in Groningen, gedoopt 26-5-1682, overleden 1737, zoon van Lucas Nijsingh (zie IIIa) en Arendina Emmius.
Gehuwd 9-8-1716 in Schildwolde met Anna Clara Wijchgel, geboren 1690 in Groningen, gedoopt 12-1-1690, dochter van Lodewijk Wijchgel en Lamina ten Berge.
Huwelijksafkondiging Groningen 25-7-1716: De Heer Ubbo Nijsingh, Gedeputeerde Staat van de Landschap Drenthe, van Groningen en Mejuffer Anna Clara Wijghgel mede van Groningen, pro qua de Heer Hindrik Wijghgel als broeder. Hiervan attestatie gepasseert.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arendina Nijsingh (zie Vc), geboren 1717 in Groningen, gedoopt 30-4-1717.
2. Lamina Nijsingh, geboren 1718 in Groningen, gedoopt 22-4-1718, overleden 1780 in Roden, begraven 22-1-1780.
Gehuwd 25-3-1753 in Beilen met Jacobus van der Scheer, overleden 1779 in Roden, begraven 25-10-1779.
Huwelijk: Jacobus van der Scheer van Coevorden, predikant te Roden en Lamina Nijsingh van Groningen.
Huwelijksafkondiging in Eelde 18-3-1753: Jacob van der Scheer, predikant te Roden en Lamina Nijsingh, van Groningen.
Begraafboek Roden: Jakobus van der Scheer, predikant te Roden, doodkist, begraven 25-10-1779 en Lammijna Niezing, wed. van der Scheer, doodkist, begraven 22-1-1780.
In 1780 erven de kinderen van Siwerdina Cornelia Nijsingh van Lamina Nijsingh een schuldvordering wegens een stukje land, dat door de gebroeders Hindrik en Roelof Lammerts (Mulder) in 1769 was gekocht van de predikant J. van der Scheer, maar nog niet geheel afbetaald.
3. Anna Clara Nijsingh, geboren 1719 in Groningen, gedoopt 4-6-1719.
4. Lucas Nijsingh (zie Vd), geboren 1720 in Groningen, gedoopt 14-5-1720, overleden 1768 in Beilen (of eerder).
5. Anna Johanna Nijsingh, geboren 24-4-1721 in Groningen, gedoopt 25-4-1721.
Gehuwd 17-12-1743 in Eelde met Warner Christiaan Carsten, geboren 23-8-1713 in Ootmarsum?, overleden 8-2-1763 in Borger, zoon van Johan Carsten en Walradina Emmen.
Warner Christiaan Carsten is ontvanger generaal vanaf 1738 (als opvolger van zijn vader) en wordt in 1742 benoemd als lid van de Etstoel van Drenthe.
Genealogie Emmen (DGJ 2007, p. 54): Johan (Carsten) en Walradina (Emmen) verhuizen in 1713 van Ootmarsum naar Hoogeveen. Huwelijk 27-4-1711 in Zweeloo.
6. Siwerdina Cornelia Nijsingh (zie Ve), geboren 1722 in Groningen, gedoopt 5-7-1722.
7. Lodewijk Nijsingh, geboren 1724 in Eelde, gedoopt 2-4-1724. Rentmeester van het klooster Dikninge, wonende te Meppel.
8. Jan Ludolph Nijsingh, geboren 1725 in Eelde, gedoopt 25-3-1725.
9. Jan Nijsingh, geboren 1727 in Eelde, gedoopt 25-5-1727.
 

Generatie V

Va  Coenraad Samuel Nijsingh, overleden 1796 in Eelde? (tussen 1794 en 1797), zoon van Samuel Nijsingh (zie IVa) en Theodora Elisabeth Ellents.
Student in de Stad Groningen 3-7-1726.
Gedeputeerde van Drenthe in de periode 1746-1794, Ette tussen 1741 en 1785.

Gehuwd 2-8-1747 in Eelde met Siwerdina Cornelia Nijsingh (zie Ve), geboren 1722 in Groningen, gedoopt 5-7-1722, dochter van Ubbo Nijsingh (zie IVb) en Anna Clara Wijchgel.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Samuel Nijsingh, geboren 1748 in Eelde, gedoopt 3-4-1748.
2. Anna Theodora Maria Nijsingh, geboren 1749 in Eelde, gedoopt 4-5-1749, overleden 5-2-1819 in Eelde. Bij overlijden in huis 42 van J. Gortmaker. Getuigen Ubbo Nijsingh, 66, broer, ontvanger in Hoogezand, en nabuur Ds. Petrus Speckman. Nalatende broeder Ubbo en zuster Anna Klara Nijsingh.
In 1797 wonend op Huis Ther Borch met haar innocente broer Samuel.
3. Julietta Eleonora Nijsingh, geboren 1750 in Eelde, Lemferdinge, gedoopt 12-7-1750.
4. Anna Clara Nijsingh, geboren 1751 in Eelde, gedoopt 8-8-1751, overleden 28-7-1835 in Roderwolde, Roden. Ledematenboek van Ettelbert en Enumatil 11 juli 1773:
Anna Clara Nijsingh dochter van mr. C. S. Nijsingh, medelid van het college gedeputeerden van het landschap Drenthe, zij behoorde onder Eelde en logeerde bij de mr. J. H. de Raad op de Nietap onder Roon, heeft met voorkennis en goedkeuringe van dom. B. Alting tot Eelde alhier belijdenis gedaan.
Bij overlijden wonend bij Albert Odding in Roderwolde, onderwijzer en kostheer.
5. Ubbo Nijsingh, geboren 1752 in Eelde, Lemferdinge, gedoopt 4-9-1751, overleden 3-2-1835 in Hoogezand. Collecteur van het stadsdiep of passagegeld, in 1819 ontvanger.
6. Lucas Jan Nijsingh, geboren 1753 in Eelde, gedoopt 14-10-1753.
 
Vb  Anna Cornelia Maria Nijsingh, geboren 1716, overleden 1748, dochter van Samuel Nijsingh (zie IVa) en Theodora Elisabeth Ellents.
In 1737 verzoekt secrataris S. Nijsingh de Etoel om zijn dochter Anna Cornelia Maria Nijsingh meerderjarig te verklaren, zij is bijna 21 jaar oud.

Etsatoel Deel/folio/datum 49/91/2-7-1748
Onderwerp: goedkeuring verkoop
Inhoud: rentmeester J. van Gesseler te Groningen als vader van zijn minderjarige
kinderen en mevrouw weduwe secretaris S. Nijsingh, en gedeputeerde
C.S. Nijsingh verzoeken om goedkeuring van de verkoop van goederen te
Anloo aan heer ritmeester Alberda en zijn kinderen.

Gehuwd 21-12-1742 in Eelde met Jacob van Gesseler, geboren 1714 in Groningen, gedoopt 26-1-1714, zoon van Ernst Willem van Gesseler en Lammina Appius.
Ook afkondiging in Groningen 1-12-1742: Jacob van Gesseler, Rentemeester deezer Stad van Groningen en Anna Cornelia Maria Nijsingh van Eelde, pro qua de Heer Secretaris Coenraad Samuel Nijsingh als broeder. Met belastinge tot Eelde. Getrout tot Eelde.
Bij de doop van dochter Anna Isabella: vader H.J. van Gessler, rentmeester van de Stad Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Theodora Elisabeth van Gesseler, geboren 1743 in Groningen, gedoopt 18-10-1743.
Gehuwd 13-12-1768 in Zuidlaren met Johan Herman de Raadt, geboren 1741 in Groningen, gedoopt 8-3-1741, zoon van Willem de Raadt en Anna de Cock.
2. Lammina van Gesseler, geboren 1744 in Groningen, gedoopt 2-10-1744.
3. Lammina van Gesseler, geboren 1745 in Groningen, gedoopt 26-9-1745.
4. Anna Isabella van Gesseler, geboren 1746 in Eelde, gedoopt 16-7-1746.
 
Vc  Arendina Nijsingh, geboren 1717 in Groningen, gedoopt 30-4-1717, dochter van Ubbo Nijsingh (zie IVb) en Anna Clara Wijchgel.
Gehuwd (1) 23-2-1737 in Groningen (afkondiging) met Hendrik Jan Wichers, geboren 25-10-1710, overleden 10-11-1753, zoon van Jan Hendrik Wichers en Walburg van Boshuijsen.
Huwelijksafkondiging: Hindrik Jan Wichers, vaandrig in het Lijfregiment van Sijn Hoogheid den Heere Prince van Orangien en Nassauw, van Sas van Gendt en Arendina Nijsingh, van Groningen, pro qua de Hr. Doctor Lucas Trip als neef. Met belast. tot Eelde.
Hendrik Jan Wichers is kapitein van een compagnie voetknechten.

Gehuwd (2) 24-5-1756 in Hoogkerk met Cornelis de Ruiter.
Huwelijksafkondiging Groningen 15-5-1756: Cornelis de Ruiter van IJperen, Lieutenant ten dienste van den Staat der Vereenigde Nederlanden in 't Bataillion van de Gen. Maj. van Swanenberg en Arendina Nijsing wed. van wijlen de Heer Captain Hindrik Jan Wichers van Groningen, pro qua de Heer Doctor Lodewijk Nijsing als broeder. Hiervan attestatie gepasseert.
In 1780 vraagt kapitein De Ruijter als vader en voogd van zijn twee minderjarige kinderen bij wijlen Arendina Nijsingh aan de Etstoel toestemming voor de verkoop van de goederen van wijlen mejuffrouw L. Van der Scheer geboren Nijsingh, waarvan zij mede-erfgenamen zijn.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Anna Clara Wichers, geboren 1738 in Eelde, gedoopt 29-6-1738.
2. Jan Hendrik Wichers, geboren 1739 in Eelde, gedoopt 20-9-1739.
3. Ubbo Wichers, geboren 1741 in Paterswolde, Vennebroek, gedoopt Eelde 16-7-1741.
4. Anna Clara Wichers, geboren 1742 in Paterswolde, Vennebroek, gedoopt Eelde 23-9-1742.
5. Barbara Wichers, geboren 1744 in Eelde, gedoopt 23-8-1744.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
6. Abraham Wouter de Ruiter, geboren 1756 in Groningen, gedoopt 27-6-1756.
 
Vd  Lucas Nijsingh, geboren 1720 in Groningen, gedoopt 14-5-1720, overleden 1768 in Beilen (of eerder), zoon van Ubbo Nijsingh (zie IVb) en Anna Clara Wijchgel.
Gehuwd 13-10-1758 in Beilen met Margien Harms Zanting, geboren in Eemster, Diever, dochter van Harm Jans Talen Zanting en Zwaantje Pieters.
Huwelijk: Lucas Nijsing, scholtes en Margien Harms Zanting van Eemster.
Aanname dat Margien een dochter is van Harm Jans Talen Zanting en Zwaantje Pieters, van welk echtpaar tussen 1719 en 1732 kinderen worden gedoopt in Diever met als woonplaats Eemster, o.a. dochter Grietien in 1732, die in 1779 wordt genoemd als weduwe Helprich Winters, waarmee de mombers over dochter Zwaantien Nijsingh enige goederen verkopen.
In 1768 vraagt M. Santinge, weduwe van de scholte L. Nijsingh van Beilen toestemming om wegens haar kinderen hun aandeel in een huis, landerijen en annexen te Eelde te verkopen aan Overste E.W. Leeuwe voor in totaal 6000 gld. aangezien haar boedel met lastige schulden is bezwaard. Zij vraagt haar zwager en rentmeester Lod. Nijsingh te authoriseren de overdracht te mogen doen.
Het gaat hier om het voorouderlijke huis in Eelde, het Nijsinghhuis.

De genealogie Nijsingh in Ned. Patriciaat 1928/1929, p. 141 vermeldt als persoonsgegevens, die behalve zijn schulteambt blijkbaar een andere Lucas Nijsingh betreffen:
Schout te Beilen, vermoedelijk identiek met Lukas Nysingh, begr. Groningen 14-4-1785, trouwt Jantje Bos, begraven Groningen 10-5-1785.
Dit echtpaar trouwt op 4-10-1757 als Lukas Neisinck, Corporaal in de compagnie van Majoor Heloma in't Bataillon van de Lt. Gen. van Glinstra van Noordwolde in Friesland en Jantje Bos van Cropswolde, pro qua Roelf van Slogteren als daer toe versogt.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Ubbo Nijsingh, geboren 1759 in Beilen, gedoopt 1-4-1759.
2. Zwaantje Nijsingh, geboren 1760 in Beilen, gedoopt 15-6-1760.
3. Jan Ludolph Nijsingh, geboren 1761 in Beilen, gedoopt 15-12-1761.
 
Ve  Siwerdina Cornelia Nijsingh, geboren 1722 in Groningen, gedoopt 5-7-1722, dochter van Ubbo Nijsingh (zie IVb) en Anna Clara Wijchgel.
Overleden voor 1780, zie zuster Lamina.
Gehuwd 2-8-1747 in Eelde met Coenraad Samuel Nijsingh (zie Va), overleden 1796 in Eelde? (tussen 1794 en 1797), zoon van Samuel Nijsingh (zie IVa) en Theodora Elisabeth Ellents.
Kinderen uit dit huwelijk: zie bij Coenraad Samuel Nijsingh (zie Va).
 

Index
Genealogie Nijsingh