U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Postma

Generatie I

Ia  Rommert Geerts Postma, geboren 1759 in Donkerbroek, gedoopt 19-9-1759, zoon van Geert Berents en Geese Rommerts.
Gehuwd 19-3-1797 in Donkerbroek met Egbertien Derks Postma, geboren 11-6-1773 in Donkerbroek, gedoopt 27-6-1773, overleden 1850 in Haulerswijk? (tussen 1843 en 1849), dochter van Dirk Hendriks en Froukje Berents, hertrouwd 27-1-1814 in Oosterwolde met Kornelis Martens Prins, geboren 8-5-1774 in Lippenhuizen, gedoopt 15-5-1774, overleden 14-11-1835 in Ooststellingwerf, zoon van Marten Kornelis Prins en Engeltje Joostes.
Huwelijk: Rommert Geerts en Egbertie Dirks.
Rommert Geerts mogelijk eerder getrouwd: Huwelijk Donkerbroek 11-5-1788: Rommert Geerts en Fokje Hanses, beiden te Haulerwijk.
Rommert Geerts wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1804 vermeld na L.J. Bakker met nering, in Paterswolde aan de huidige Hoofdweg tegenover Nijborg, nabij Vennebroek. Lammert Jacobs Bakker is eveneens afkomstig uit Donkerbroek. Mogelijk heeft Rommert Geerts in hetzelfde huis gewoond. In 1807 woont Rommert Geerts iets noordelijker, naast Kornelis Harms (Rutgers), tegenover de huidige ijsbaan. Hij is dan winkelier en pakdrager en heeft 4 inwonende kinderen. Bij de naamsaanneming Eelde 1811 wordt hij niet vermeld, ook niet in Friesland, waarheen het gezin omstreeks die tijd is teruggekeerd, mogelijk na het overlijden van Rommert Geerts. Bij de huwelijken van de kinderen worden beide ouders met de naam Postma aangeduid.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertje Rommerts Postma, geboren 19-5-1797 in Haulerwijk, gedoopt Donkerbroek 11-6-1797, overleden 15-4-1830 in Ooststellingwerf. Bij de doop als Geert.
Gehuwd 29-4-1822 in Ooststellingwerf met Andries Wybes Bosma, geboren 1796 in Het Meer, Schoterland, overleden 21-3-1866 in Ooststellingwerf, zoon van Wybe Hendriks Bosma en Jeltje Andries, hertrouwd 19-1-1834 in Ooststellingwerf met Wimke Arends Mudstra, geboren 1799 in Drachten, Smallingerland, overleden 13-1-1880 in Ooststellingwerf, dochter van Arend Arends Mudstra en Aukje Pieters.
Tweede echtgenote van Andries Bosma bij huwelijk als Wimke Arents Muntstra, bij overlijden als Wimke Arends Mudstra, haar vader en een broer hebben bij overlijden de naam Mud.
2. Froukje Rommerts Postma, geboren 23-2-1799 in Haulerwijk, gedoopt Donkerbroek 17-3-1799, overleden 27-12-1880 in Ooststellingwerf.
Gehuwd (1) 1-6-1823 in Ooststellingwerf met Luite Alberts Kromkamp, geboren 1799 in Oosterwolde, overleden 13-2-1830 in Ooststellingwerf, zoon van Albert Pieters Kromkamp en Ferduw Hendriks.
Gehuwd (2) 21-5-1837 in Ooststellingwerf met Douwe Uilkes Woudhuizen, geboren 1782 in Molkwerum, Hemelumer Oldeferd, overleden 30-12-1848 in Opsterland, zoon van Uilke Douwes en Tamke Offes.
3. Berentje Rommerts Postma, geboren 1802 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-3-1802, overleden 18-6-1842 in Ooststellingwerf. Berentje bij overlijden 39 jaar, ongehuwd, d.v. Rommert Geerts Postma en Egbertje Durks Postma.
Gehuwd 8-2-1824 in Ooststellingwerf met Jan Rinses de Jong, geboren 1795 in Huizum, Leeuwarderadeel, overleden 15-11-1824 in Ooststellingwerf, zoon van Rinse Wytzes de Jong en Tytje Siedzes.
4. Lammert Rommerts Postma, geboren 1804 in Paterswolde, gedoopt Eelde 8-7-1804, overleden 10-7-1849 in Ooststellingwerf.
Gehuwd (1) 25-5-1828 in Ooststellingwerf met Rintske Joekes van der Mey, geboren 1808 in Bakkeveen, Opsterland, overleden 28-1-1842 in Ooststellingwerf, dochter van Joeke Sjoerds van der Mey en Wytske Sikkes Sikkema.
Gehuwd (2) 17-4-1843 in Ooststellingwerf met Froukje Hendriks Posthuma, geboren 1819 in Bakkeveen, Opsterland, overleden 25-8-1895 in Ooststellingwerf, dochter van Hendrik Durks Posthuma en Antje Kornelis.
5. Geesien Rommerts, geboren 1807 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-8-1807, overleden 18-8-1807 in Paterswolde.
6. Roelf Rommerts Postma, geboren 1808 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-7-1808, overleden 8-11-1879 in Ooststellingwerf.
Gehuwd 1-8-1830 in Ooststellingwerf met Lutske Hylkes van der Veer, geboren 1807 in Nijelamer, Weststellingwerf, overleden 10-3-1880 in Ooststellingwerf, dochter van Hylke Jelles van der Veer en Geeltje Hendriks.
 

Index
Genealogie Postma