U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Van Swinderen

Generatie I

Ia  Johan van Swinderen, geboren 1549, overleden 14-11-1619 in Zutphen.
Gehuwd 28-12-1582 in Zutphen (huwelijkscontract) met Catharina Ketelaers, overleden 6-9-1636 in Zutphen.
Ned. Adelsboek 1952:
Johan van Swinderen, geb. 1549, gegoed bij Steenwijk, wordt burger van Zutphen 1598, procureur aldaar, ovl. Zutphen 14-11-1619, tr. (huw. voorw. 28-12-1582) Catharina Ketelaers, ovl. Zutphen 6-9-1636.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob van Swinderen (zie IIa), overleden 12-8-1638 in Groningen.
2. Greetijn van Swinderen.
Gehuwd 9-4-1630 in Groningen (afkondiging) met Claes Losinck.
Huwelijksafkondiging: De eerbare end vrome Claes Losinck ... absent daer sijn vader voor presenteerde met de eer end deugsame dochter Greetijn van Swinderen to Sutfen absent daer .... Cornellijs Cornellijs voor presenteerde...
 

Generatie II

IIa  Jacob van Swinderen, overleden 12-8-1638 in Groningen, zoon van Johan van Swinderen (zie Ia) en Catharina Ketelaers.
Gehuwd (1) 13-11-1625 in Deventer met Francijntje Benninck, dochter van Joan Benninck.
Ned. Adelsboek 1952:
Jacob van Swinderen, geb. omstreeks 1585, tinnegieter, nog vermeld te Zutphen in 1611, burger van Deventer 7-10-1624, ovl. Groningen 12-8-1638, tr. 1 Deventer 13-11-1625 Francyntje Beninck, geb. Goch, test. Deventer 29-7-1630, dr. van Joan Benninck en N.N.; tr. 2 Groningen 22 (ondertr. Deventer 1) -3-1634 Maretien Corseler, wed. van Willem Wessels.

Gehuwd (2) 23-3-1634 in Groningen met Marretien Cornelis, eerder getrouwd met Willem Wessels.
Huwelijk: Jacob van Swinderen, van Deventer en Marretijn Cornellijs, weduwe van zal. Willem Wessels, copuleert 1634, den 23 martij.

Groninger Archieven 1449 Familie Trip (3)
Jurrien Commenes en Maria Willems Munninckhof e.l.
inv. 136 Huwelijkscontract tussen Jurrien Commenes en Maria Willems Munninckhof, 1642 december 23.
inv. 137 Kwijting door Johan van Swinderen J.U.D. en Wijtzia Munninckhoff e.l. van Juriaen Commenes en Maria Munninckhoff e.l. voor de ontvangst van gelden, door zijn moeder Maria Cornelis Kloek als weduwe van zijn vader Jacob van Swinderen ter lijftucht genoten, 1651 december 12.
inv. 310 Testament van Marrichien Cornelis weduwe van de houtkoper Willem Wessels, 1632 januari 7. Met dorsale aantekening van S. Commenes inzake betaling van 50 guldens aan boekhouder Emmen wegens de gemene armen.

N.B. Het laatste stuk is geplaatst bij stukken waarvan het verband met het archief niet is gebleken, maar betreft blijkbaar ook Maria Cornelis Kloek in inv. 137, die niet de moeder, maar de stiefmoeder is van Johan van Swinderen en in het Ned. Adelsboek Maretien Corseler wordt genoemd.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Johan van Swinderen (zie IIIa), geboren 27-1-1627 in Deventer, gedoopt 18-2-1627, overleden 24-3-1670 in Groningen.
 

Generatie III

IIIa  Johan van Swinderen, geboren 27-1-1627 in Deventer, gedoopt 18-2-1627, overleden 24-3-1670 in Groningen, zoon van Jacob van Swinderen (zie IIa) en Francijntje Benninck.
Gehuwd (1) 26-6-1649 in Groningen met Wijtzia Nunninckhof, overleden 2-8-1660 in Groningen, dochter van Albert Hindriks Nunninckhof en Susanna Reneman.
Ned. Adelsboek 1952:
Mr. Johan van Swinderen, geb. Deventer 27-1-1627, gedoopt aldaar 18-21627, raad-fiscaal College der schipperen van de Aduarder Zijlen, gezworene van Groningen 1669, ovl. aldaar 24-3-1670, tr. 1 Groningen 26-6-1649 Wytzia Nunninckhof, ovl. aldaar 2-8-1660, dr. van Albert Hendrik Nunninckhof en Susanna Reneman.

Huwelijk: Johannes van Swinderen der Rechten Doctor, voor wien de E. Jurgen Commenes als zwager en Witia Nunninckhof, waarvoor de lieutenant Albert Hindricks Nunninckhof als vader (Jurgen Wessels Commenes is getrouwd met Maria Willems Munninckhof, stiefzuster van Johan van Swinderen, de namen Nunninckhof en Munninckhof worden soms verwisseld).

Gehuwd (2) 27-6-1663 in Groningen (afkondiging) met Henrica van Swinderen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Francina van Swinderen, geboren 1650 in Groningen, gedoopt 22-5-1650.
2. Susanna van Swinderen, geboren 1651 in Groningen, gedoopt 24-6-1651.
3. Francina van Swinderen, geboren 1653 in Groningen, gedoopt 21-10-1653.
Gehuwd 29-8-1674 in Groningen (afkondiging) met Sicco Sibenius, geboren 1645 in Groningen, gedoopt 4-11-1645, zoon van Andreas Sibenius en Swaentien Dammen.
Huwelijksafkondiging: Doctor Sicco Sibenius, pro quo Hr. Hooftman Sibenius als vader en Juffr. Francina van Swinderen, pro qua Professor Muntingh als neve compareerde.
4. Jacob van Swinderen, geboren 1655 in Groningen, gedoopt 6-11-1655.
5. Albert Hendrik van Swinderen (zie IVa), geboren 24-9-1657 in Groningen, gedoopt 25-9-1657, overleden 1699 in Groningen.
6. Jacob van Swinderen, geboren 1660 in Groningen, gedoopt 20-5-1660.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
7. Wijtzia van Swinderen, geboren 1663 in Groningen, gedoopt 13-11-1663.
Gehuwd 14-4-1683 in Groningen (afkondiging) met Henrik Landt.
Huwelijksafkondiging: Henrik Landt Secretaris van de Hoge Justitie Camer deser Provintie en Witia van Swinderen, pro qua monsr. Albert van Swinderen als halfbroeder. Hijr van attestatie passeert.
8. Jacob van Swinderen, geboren 1664 in Groningen, gedoopt 18-11-1664.
9. Agneta van Swinderen, geboren 1666 in Groningen, gedoopt 3-8-1666.
 

Generatie IV

IVa  Albert Hendrik van Swinderen, geboren 24-9-1657 in Groningen, gedoopt 25-9-1657, overleden 1699 in Groningen, zoon van Johan van Swinderen (zie IIIa) en Wijtzia Nunninckhof.
Gehuwd 9-2-1682 in Haren met Alegonda Wichers, geboren 1664 in Groningen, gedoopt 6-11-1664, overleden 1693 in Groningen, dochter van Wicher Wichers en Margaretha Eeck.
Huwelijksafkondiging Groningen 28-1-1682: Albert Hendrick van Swinderen en Alegunda Wichers, waarvoor de Hr. Rekenmeester Wichers als vader. Ad idem attestatie passeert (in allegroningers.nl wordt Swinderen hier opgevat als plaatsnaam).
Bij de dopen van de oudste twee kinderen als vader Albert Hindrik de Swinderen.
Op 17-1-1699 wordt Raadsheer Wichers de jongere aangezworen als voormond over de minderjarige kinderen van wijlen de monstercommissaris Albert Hindrick van Swinderen en Alegonda Wichers.
Aangenomen als lidmaten in Groningen:
Wicher van Swinderen, in 't O. Jadt, maart 1711.
Jacob van Swinderen, aan 't Schuitendiep, juni 1711.
Rudolph Hindrik van Swinderen, aan 't Schuitendiep, maart 1712 (en nogmaals september 1717 als theologie student, met attestatie van Lingen).
De doop van Rudolph Hindrik van Swinderen is niet gevonden, maar hij is blijkbaar ook een zoon, aangezien zijn broers W. en J. van Swinderen optreden als voormond en voogd over zijn nagelaten zoontje. Wicher, Jacob en Rudolph van Swinderen worden gezamenlijk genoemd als neven van de bruidegom in het huwelijkscontract van Johan Sibenius, z.v. Sicco Sibenius en Francina van Swinderen en Beerta Helena Wichers, dochter van Wicher Wichers en Beerta Tammen, Groningen 4-9-1716.
Rudolph Hendrik van Swinderen wordt echter niet vermeld bij de nalatenschap van Johan Eeck, Groninger Archieven 521 Familie Gruys, inv. 230:
Nalatenschap van: Johan Eeck , tussen: Johan Wichers voor zich zelf en voor Wicher Wichers, Hemmo Eeck als voogd van de kinderen van Johan Osewold Eeck, Gerhard Schaffer, Johanna Willemina Tamminga en haar echtgenoot Onno Sickinge, Eger Tamminga, Wicher van Swinderen voor zich zelf en voor Margareta van Swinderen en haar echtgenoot Warmold Benninck en Jacob van Swinderen, 1719 november 2.
Mogelijk heeft Rudolph zich eerder laten afkopen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margarita Clementia van Swinderen, geboren 1682 in Groningen, gedoopt 10-11-1682.
Gehuwd 1-4-1700 in Groningen met Warmold Benninck, geboren 1676 in Groningen, gedoopt 29-10-1676, zoon van Nicolaus Benninck en Henrica Warmolts.
Huwelijk: Warmolt Benninck van Groningen en Margaretha Clementia van Swinderen van Groningen, pro qua DHr Raetsheer W. Wichers als oom.
Groninger Archieven, toegang 521 Familie Gruys, inv. 142 (huwelijkscontract):
Warmold Bennink, zoon van wijlen hopman Nicolaus Benninck en Henrica Warmolts, en Margareta Clementia van Swinderen, dochter van Albert Hindric van Swinderen en Alagonda Wichers
Datering 1700 maart 14 (eveneens aanwezig in Archief Iddekinge, inv. 56).
2. Johan van Swinderen, geboren 1684 in Groningen, gedoopt 6-5-1684.
3. Wijtzia van Swinderen, geboren 1686 in Groningen, gedoopt 7-4-1686.
4. Wicher van Swinderen (zie Va), geboren 5-1-1688 in Groningen, gedoopt 6-1-1688, overleden 12-3-1764 in Groningen.
5. Jacob van Swinderen (zie Vb), geboren 1690 in Groningen, gedoopt 23-3-1690, overleden 1748 in Groningen.
6. Rudolph Hindrik van Swinderen (zie Vc), overleden 1722 in Bourtange.
 

Generatie V

Va  Wicher van Swinderen, geboren 5-1-1688 in Groningen, gedoopt 6-1-1688, overleden 12-3-1764 in Groningen, zoon van Albert Hendrik van Swinderen (zie IVa) en Alegonda Wichers.
Gehuwd 6-5-1731 in Kolham met Anna Maria Trip, geboren 1712 in Groningen, gedoopt 9-10-1712, overleden 6-7-1778 in Groningen, dochter van Hendrik Trip en Anna Quevellerius.
Voor de voorouders zie Ned. Adelsboek 1952. Hierin wordt vermeld dat er 7 kinderen zijn, maar er worden slechts 3 genoemd en alleen de (later) geadelde takken worden gevolgd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Hendrik van Swinderen (zie VIa), geboren 10-2-1732 in Groningen, gedoopt 12-2-1732, overleden 14-12-1802 in Groningen.
2. Anna Hinriette van Swinderen, geboren 1733 in Groningen, gedoopt 20-3-1733.
3. Johan van Swinderen, geboren 1734 in Groningen, gedoopt 11-7-1734.
4. Abraham Quevellerius van Swinderen (zie VIb), geboren 1736 in Groningen, gedoopt 25-12-1736, overleden 1808.
5. Louis van Swinderen, geboren 1739 in Groningen, gedoopt 24-2-1739.
6. Anna Henrietta van Swinderen, geboren 1741 in Groningen, gedoopt 10-9-1741, overleden 9-5-1819 in Leeuwarden.
Gehuwd 28-10-1759 in Groningen met Jacob Boreel van Haersma.
Huwelijk: Jacob Boreel van Haersma, Rentmeester Generaal van de Domeinen in Friesland, van Leeuwarden en Anna Henrietta van Swinderen van Groningen, p.q. de Borgemeester W. van Swinderen als vader, attestatie met belet tot Leeuwarden.
Archief Tresoar, Archief Familie Van Sminia:
VIIIb. Jacob Boreel van Haersma zie inv. nr. 1018. tr. Anna Henrietta van Swinderen Uit dit huwelijk: Wicherius Henricus, volgt IX.
7. Wicher van Swinderen (zie VIc), geboren 13-4-1745 in Groningen, gedoopt 16-4-1745, overleden 27-11-1821 in Groningen.
 
Vb  Jacob van Swinderen, geboren 1690 in Groningen, gedoopt 23-3-1690, overleden 1748 in Groningen, zoon van Albert Hendrik van Swinderen (zie IVa) en Alegonda Wichers.
Gehuwd 22-3-1716 in Haren met Johanna Martens, geboren 1684 in Groningen, gedoopt 31-8-1684, overleden 1752 in Groningen, dochter van Peter Martens en Catrina Boetmans, eerder getrouwd 11-1705 in Garnwerd met Johannes Idema.
Huwelijk: Jacob van Swinderen J.U.D. mede Gildregtsheer der Stad Groningen en Johanna Martens, weduwe van Johannes Idema in sijn leven predikant te Garwert (is Garnwerd), beijde van Groningen.
Afkondiging Groningen: idem, Johanna Martens pro qua de Hopman P. Zijlman als neef.
Huwelijkscontract Groningen 5-3-1716 (R.A. III ij): Jacob van Swinderen der beide Regten Doctor en Gildtregtsheer als bruidegom ter eenre en vrouw Johanna Martens weduwe van wijlen de Pastor Johannes Idema als bruid ter andere zijde (...) De bruids moeder de weduwe van wijlen de Vaandrig Pieter Martens zal gedurende haar leven in het rustig en vredig bezit van haar overleden mans goederen verblijven (...) Dedingsluiden aan de zijde van de bruidegom zijn de Raadsheer Warmolt Bennink en zijn huisvrouw Margareta Clementia Benninks geboren Van Swinderen als zwager en zuster, de Secretaris dezer Stad Wicher van Swinderen als broeder, de Heer Borgemr. W. Wichers als volle oom, Mevrouw Clara Wichers geboren Altink als aangetrouwde moei (tante), de Commandeur en Captein Johan Sibenius en Juffer Swaantjen Sibenius als volle neef en nicht, en aan de bruidszijde Catharina Boetmans weduwe van de Vaandrig Peter Martens als moeder, de Hopman Peter Zijlman en de Pastor P. Isebrants als aangestelde voorstanderen van de bruids voordochtertje.
Breukdodenboek Groningen 3-2-1748: Raadshr. Jacob van Swinderen, vrouw: Johanna Martens, O. Bott. Str.
Verhuur van lijklakens Groningen 10-3-1752: Mevrouw Johanna Martens, wed. van de Hr. Raadsheer Jacob van Swinderen, heeft gewoont in Oude Bottering Straat, 3 lakens. Breukdodenboek Groningen 18-3-1752: Johanna Martens, wed. Raadshr. Jacob v. Swinderen, O. BoterStr.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Alagonda van Swinderen, geboren 1716 in Groningen, gedoopt 11-12-1716.
2. Pieter van Swinderen, geboren 1718 in Groningen, gedoopt 2-1-1718.
3. Alegonda Catarina van Swinderen, geboren 1718 in Groningen, gedoopt 22-11-1718.
4. Margareta van Swinderen, geboren 1719 in Groningen, gedoopt 25-12-1719.
5. Albert Hindrik van Swinderen, geboren 1721 in Groningen, gedoopt 25-2-1721, overleden 1753 in Groningen. Verhuur van lijklakens Groningen 3-4-1753: De Hr. Secritarius Albert Hinderk van Swinderen, heeft gewoont op Schoolhollum, maar is overleden in Oud Botteringstraat ten Huize van de Hr. Dr. Rijpema. Drie Lakens.
Dit is vermoedelijk Albertus Rijpma, getrouwd met halfzuster Lucretia Idema (inmiddels weduwnaar).
6. Catharina van Swinderen, geboren 1722 in Groningen, gedoopt 14-5-1722.
7. Pieter van Swinderen, geboren 1727 in Groningen, gedoopt 24-10-1727.
 
Vc  Rudolph Hindrik van Swinderen, overleden 1722 in Bourtange, zoon van Albert Hendrik van Swinderen (zie IVa) en Alegonda Wichers.
Gehuwd 16-9-1719 in Groningen (afkondiging) met Geertruida Doedens, geboren 1704 in Wedde, gedoopt 27-1-1704, dochter van Harmannus Doedens en Anna Maria Rustebij, hertrouwd 1723 in Wedde met Jan Krijthe, geboren in Roden?, overleden 1733 in Vlagtwedde?, zoon van Johannes Krijthe en Berendje Sibringe, hertrouwd 19-1-1733 in Groningen (afkondiging) met Abrahamus Lingenhuijs.
Huwelijksafkondiging Groningen: Dominus Rudolph Hindrik van Swinderen, Predicant in de Fortresse de Bourtange, volgens brief van denselven in dato den 14 Septemb. 1719, vertoont door de Heer Secretaris van Swinderen, en juffer Geertruida Doedens, van Wedde, pro qua de hand van de bruid in dato den 13 Septemb. 1719 en het consent van desselfs ouders, volgens derselver onderteijkende hand, ejusdem dati. Hiervan attestatie gepasseert.
Rudolph Hindrik van Swinderen is predikant van Bourtange van 1718 tot 1722.
Doop Geertruida Doedens: 27 Jan. Scriba Doeden Geertruit Ged.

Ingeschreven 20-9-1723 bij de Weeskamer van Groningen: verklaren W. van Swinderen, voormond en J. van Swinderen, voogd en naaste bloedverwanten over het nagelaten zoontje van wijlen "onze broeder" Rudolph Hendrik van Swinderen met "onze zuster" Geertruda Doedens, weduwe van "onze broeder" na examinatie van de inventaris van de boedel van de overledene te zijn overeengekomen dat "onze zuster" alle goederen zal behouden met de lusten en de lasten, mits zij haar zoontje een behoorlijke opvoeding zal geven en na verloop van jaren vader's biblotheek en zakhorloge zal geven en de schulden zal betalen zoals op 15 september 1723 vastgesteld. Getekend 16 september 1723, W. van Swinderen, J. van Swinderen, Geertruida Doedens weduwe Van Swinderen.
Op 17 september 1723 wordt Secretaris W. van Swinderen aangezworen als voormond over het minderjarige kind van wijlen de Predicant Rudolph Hindrik van Swinderen bij Geertruida Doedens in echte verwekt, idem de President van 't Krijgsgericht J. van Swinderen als voogd.
De tweede echtgenoot van Geertruida Doedens, Jan Krijthe, is vermoedelijk afkomstig uit Roden. In 1733 wordt de erfenis van Jan Krijthe te Vlagtwedde aangegeven. In 1753 is er nog een rechtszaak voor de Etstoel van Drenthe, waarin deze erfenis ook ter sprake komt.
De ouders van Geertruida Doedens worden vermeld bij haar derde huwelijk:
Huwelijkscontract 12-1-1733 Wedde:
Abraham Lingenhuis (j.u. doctor) en Geertruida Doedens.
Bruidszijde:
Anna Maria Rustebij, wed. Doedens, moeder
Tiadde Haselhofs, we. Hummerikhuizen, halve nicht
Lucretia Haselhofs, geh. met Adde Mening, halve nicht
Bruidegomszijde:
Johannes Hummerikhuisen, leraar te Vlagtwedde, zwager
Anna Lingenhuis, zuster
N.B. vader: Harmannus Doedens, J.U.Doctor en scriba, Hujus Juris Doctor
Genoemd bij verstrekte lening van zijn weduwe te Wedde:
Fol 32 – 19 mei 1730 – Wedde – Ernst Jans Laarman en Sijben Jans (el), wonend te Vlagtwedde, lenen van Anna Maria Rustebij, weduwe van Harmannus Doedens, J.U.Doctor en scriba, Hujus Juris Doctor, 450 Car gld tegen 5% rente.
Met dank aan Dick Bolhuis.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Hindrik van Swinderen (zie VId), geboren 1720 in Bourtange, gedoopt 17-10-1720, overleden 1805.
 

Generatie VI

VIa  Albert Hendrik van Swinderen, geboren 10-2-1732 in Groningen, gedoopt 12-2-1732, overleden 14-12-1802 in Groningen, zoon van Wicher van Swinderen (zie Va) en Anna Maria Trip.
Gehuwd (1) 13-7-1755 in Groningen met Johanna de Marees, geboren 1736 in Groningen, gedoopt 18-3-1736, overleden 14-8-1766 in Allersma, dochter van Reneke Busch de Marees en Anna van Gesseler.
Huwelijk: Albert Hindrik van Swinderen, der beide rechten doctor van Groningen en Johanna de Marees van Groningen, p.q. de Burgemeester Reneke Busch de Marees als vader.
Johanna Vrouwe van Allersma, bij Ezinge, zie ook Allersmaborg - Bewoners.

Gehuwd (2) 27-10-1770 in Groningen (afkondiging) met Johanna van Slingeland, geboren 1729 in 's Gravenhage, overleden 19-3-1801 in Groningen.
Huwelijksafkondiging: Albert Hindrik van Swinderen, der beide rechten doctor, Raadsheer deser Stad en Gecommitteerde Raad ter Admiraliteit in Friesland, van Groningen en Johanna Slingeland, van 's Gravenhage, met attestatie.
Volgens Nederlands Adelsboek getrouwd 25-11-1769 in 's Gravenhage.
Groninger Archieven, Losse stukken:
Akte van verkoop door Luitenant A. Boon en zijn vrouw R.S.A. Baurmeister aan oud-burgemeester Albert Hindrik van Swinderen en zijn vrouw Johanna van Slingeland van 20 grazen land onder Ezinge, 1796. Met bijlage.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Anna Maria van Swinderen, geboren 1756 in Groningen, gedoopt 1-6-1756.
2. Anna Isabella van Swinderen, geboren 1758 in Groningen, gedoopt 15-8-1758, overleden 1790. Drents Archief, Archief Van der Feltz, familieberichten:
- bericht van het overlijden van jkvr. Anna Isabella van Swinderen, 1790.
3. Reneke de Marees van Swinderen, geboren 1762 in Groningen, gedoopt 2-4-1762.
4. Reneke de Marees van Swinderen, geboren 21-3-1764 in Groningen, gedoopt 28-3-1764, overleden 1-5-1848 in Groningen. Jonkheer, Heer van Allersma, stamvader van de adellijke tak De Marees van Swinderen, zie Ned. Adelsboek 1952.
 
VIb  Abraham Quevellerius van Swinderen, geboren 1736 in Groningen, gedoopt 25-12-1736, overleden 1808, zoon van Wicher van Swinderen (zie Va) en Anna Maria Trip.
Gehuwd 1-5-1763 in Groningen met Gesina van Rehden, geboren 1742 in Leer, overleden 7-12-1815 in Groningen, dochter van Oncko van Rehden en Gerardina Christina Wilhelmina Wiarda.
Huwelijk: Abraham Quevellarius van Swinderen, der beide rechten doctor van Groningen en Gesina van Rheeden, van Lehr in Oost-Friesland, p.q. O. van Rheeden als vader.
Groninger Archieven, Archief Familie Trip:
196 Huwelijkscontract tussen Abraham Quevellerius van Swinderen, zoon van Wicher van Swinderen, burgemeester van Groningen, en Anna Maria Trip, en Gesina van Rehden, dochter van Oncko van Rehden en Gerardina Christina Wilhelmina Wiarda, 1763 april 14. In duplo
197 Stukken inzake de procedure tussen Rudolph Albert van Swinderen, secretaris van het zijlvest der Drie Delfzijlen, wonende te Kolham, en Oncko de Rehden van Swinderen, schout der gemeente Noorddijk ter ene en Gezina Wilhelmina van Swinderen bijgestaan door haar echtgenoot Hector Livius Haersma van Vierssen, schout van Oudega, Johanna Josepha Wigboldina van Swinderen te Groningen en Edzard Jacob van Swinderen te Groningen als voogd over Albert Hendrik, Charlotta Gerardina, en Edzard van Swinderen, kinderen van wijlen Wicher Oncko van Swinderen en diens 2e echtgenote wijlen Aletta van Swinderen wegens de nalatenschap van mr. Abraham Quevellerius van Swinderen, president van het gerechtshof te Groningen en Gezina van Rehden, 1816 januari 26 - 1816 juni 24
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wicher Oncko van Swinderen (zie VIIa), geboren 1766 in Groningen, gedoopt 10-1-1766, overleden 3-10-1800 in Paterswolde.
2. Rudolph Albert van Swinderen (zie VIIb), geboren 1767 in Groningen, gedoopt 17-4-1767, overleden 17-6-1816 in Groningen.
3. Johan Gerhard Willem van Swinderen, geboren 1769 in Groningen, gedoopt 19-11-1769.
4. Oncko de Rehden van Swinderen, geboren 1773 in Groningen, gedoopt 26-3-1773, overleden 15-9-1851 in Noorddijk. Doopnaam Onko de Rehden.
Gehuwd 1808 met Wilhelmina Carolina Ferdinanda van Rehden, geboren 1787 in Leer, overleden 7-9-1813 in Groningen, dochter van Rudolph Jacob van Rehden en Wilhelmina Lewe.
Groninger Archieven, Archief Familie Trip:
198 Huwelijkscontract tussen Oncko de Rehden van Swinderen, zoon van mr. Abraham Quevellerius van Swinderen, raadsheer in het departementaal gerechtshof te Groningen en Gesina van Rehden, en Wilhelmina Carolina Ferdinanda Baronesse van Rehden, dochter van R.J. Baron van Rehden, Vrijheer van Rijsum enz., lid van het Wetgevend Lichaam van het Koninkrijk Holland, Ridder der Koninklijke Ordre van de Unie enz, 1808 juni 9
 
VIc  Wicher van Swinderen, geboren 13-4-1745 in Groningen, gedoopt 16-4-1745, overleden 27-11-1821 in Groningen, zoon van Wicher van Swinderen (zie Va) en Anna Maria Trip.
Gehuwd (1) 29-4-1774 in Leer met Octavia Cornelia Susanna van Rehden, geboren 24-2-1756 in Leer, overleden 16-3-1777 in Groningen, dochter van Oncko van Rehden en Dodonea Helena van Wyckel.
Vader Oncko von Rheden, Heer van Böllinghausen en Eysveld.
Huwelijksafkondiging in Groningen 2-4-1774: Wicher van Swinderen, van Groningen en Octavia Cornelia Susanna van Rheden, van Lehr in Oost-Friesland, pro quibus Dr. A. Q. van Swinderen.

Gehuwd (2) 3-10-1779 in Groningen met Johanna Margaretha de Beveren, geboren 28-5-1754 in Utrecht, gedoopt 30-5-1754, overleden 3-1-1828 in Groningen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Oncko van Swinderen, geboren 23-7-1775 in Groningen, gedoopt 28-7-1775, overleden 12-11-1850 in Groningen. Jonkheer, Heer van Rensuma (1829, door koop), stamvader van de adellijke takken Van Swinderen en Gerlacius van Swinderen.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Anna Marie van Swinderen, geboren 1782 in Groningen, gedoopt 28-7-1782.
3. Anna Marie van Swinderen, geboren 1787 in Groningen, gedoopt 20-5-1787, overleden 6-9-1828 in Groningen.
 
VId  Albert Hindrik van Swinderen, geboren 1720 in Bourtange, gedoopt 17-10-1720, overleden 1805, zoon van Rudolph Hindrik van Swinderen (zie Vc) en Geertruida Doedens.
Gehuwd 26-3-1756 in Vlagtwedde met Edzardina Cathrina Sparringa, geboren 23-7-1729 in Eexta, gedoopt 24-7-1729, overleden 1781, dochter van Waldrik Sparringa en Aletta Sparringa.
Huwelijk: Albert Hendrik Swinderen, van Boertange, der beide rechten doctor en Edzardina Sparringa, van Eexta.
Huwelijksafkondiging Groningen 21-2-1756: Albert Hindrik van Swinderen, der beide rechten doctor en richter van Westerwolde, van de Boertange en Edsardina Sparringa, van de Eexta, p.q. de Ontvanger Waldrich Sparringa als vader.
http://members.home.nl/h.bodewits (doopboek Bourtange):
Op Donderdag den 17 October 1720 des nademiddags een Soontjen gedoopt van mij Rudolph Hindrik Van Swinderen Pastor deser plaatse en mijn seer waarde, en veel Geliefde Huisvrouw Geertruida Doedens, en benoemt met de name van Albert Hindrik.

Groninger Archieven, toegang 552 Familie van Swinderen en De Marees van Swinderen. inv. 750: Stukken betrefffende de nalatenschap van Albert Hindrik van Swinderen, overleden in 1805, waarin opgenomen de nalatenschap van zijn echtenote Edzardina Sparringa, overleden in 1781, en die van hun zoon Rudolf Hindrik van Swinderen, overleden in 1788, 1805 - 1811, 1835 - 1837.

Groninger Archieven toegang 578 Familie Sijpkens
Inv. 35 Huwelijkscontract tussen Albert Hendrik van Swinderen, j.u. dr. en richter in Westerwold, zoon van Rudolf Hindrik van Swinderen, in leven predikant te Bourtange, en Geertruida Doedens, en Edzardina Sparringa, dochter van W. Sparringa en Aletta Sparringa
Datering 1756 februari 20
Omvang 1 charter
NB Verleden voor burgemeesteren en raad van Groningen; met resten van het aanhangend zegel der stad.
Getuigen aan de zijde van de bruidegom: Geertruda Doedens, weduwe van dr. Lingenhuis, als moeder, W. van Swinderen, raadsheer, en mevrouw A.M. Trip, als oom en moei, dr. A.H. van Swinderen en mevrouw I. de Marees als neef en nicht. Getuigen aan de zijde van de bruid: Waldrik Sparringa en Aletta Sparringa, als vader en moeder, J. Siertsema, predikant te Nieuwolda, als zwager, Alegonda Sparringa als zuster, E. Sijpkes en A.
Sparringa als oom en moei, dr. F. Sibinga en mevrouw H.M. Wildervank als neef en nicht.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Rudolph Hindrik van Swinderen, geboren 1757 in Vlagtwedde, gedoopt 5-6-1757, overleden 1788.
2. Waldrik van Swinderen (zie VIIc), geboren 1758 in Vlagtwedde, gedoopt 17-9-1758, overleden 15-9-1835 in Scheemda.
3. Anna Maria Geertruda van Swinderen (zie VIId), geboren 1760 in Vlagtwedde, gedoopt 9-3-1760.
4. Edzard Jacob van Swinderen, geboren 1762 in Vlagtwedde, gedoopt 6-6-1762, overleden 31-12-1831 in Groningen. Doopnaam Jacob, bij overlijden 69 jaar.
Edzard Jacob van Swinderen is eerst medemomber, in 1816 treedt hij op als voogd over de kinderen van Wicher Oncko van Swinderen en Aletta Jacobs.
5. Aletta van Swinderen (zie VIIe), geboren 1765 in Vlagtwedde, gedoopt 27-1-1765, overleden 23-10-1800 in Paterswolde.
6. Harmannus van Swinderen, geboren 1766 in Vlagtwedde, gedoopt 5-12-1766, overleden 30-3-1829 in Groningen.
7. Frederik van Swinderen, geboren 1768 in Vlagtwedde, gedoopt 22-5-1768.
8. Alegonda van Swinderen (zie VIIf), geboren 13-12-1769 in Vlagtwedde, gedoopt 26-12-1769, overleden 29-12-1827 in Peize.
9. Frederik Uco van Swinderen, geboren 1771 in Vlagtwedde, gedoopt 8-12-1771.
 

Generatie VII

VIIa  Wicher Oncko van Swinderen, geboren 1766 in Groningen, gedoopt 10-1-1766, overleden 3-10-1800 in Paterswolde, zoon van Abraham Quevellerius van Swinderen (zie VIb) en Gesina van Rehden.
Gehuwd (1) 1791 in Noorddijk met Catharina Mechelina van Coevorden.
Huwelijksafkondiging Groningen 28-5-1791: Wicher Oncko van Swinderen en Catharina Megchelina van Coeverden, van Wanneperveen, attestatie met belet te trouwen te Dingsterveen, Vollenhove en Noordijk.
Gehuwd (2) 7-5-1796 in Groningen (afkondiging) met Aletta van Swinderen (zie VIIe), geboren 1765 in Vlagtwedde, gedoopt 27-1-1765, overleden 23-10-1800 in Paterswolde, dochter van Albert Hindrik van Swinderen (zie VId) en Edzardina Cathrina Sparringa.
Huwelijksafkondiging: Wicher Onko van Swinderen, der beide rechten doctor van Groningen en Aletta van Swinderen van Vlagtwedde, attestatie met belet te trouwen te Wedde.
Eigenaars en bewoners van de Nijborg in Paterswolde 1798-1800.
In 1798 Gewapende Burgermacht Eelde Mr. W. van Zwinderen 32 jaar, 4 kinderen. In 1800 worden mombers aangesteld over de kinderen Albert Hindrik, Charlotta Gerardina en Edzard. Mombers zijn A.G. van Swinderen, medemombers oudgezworene W. van Swinderen te Groningen, Mr. W. van Swinderen in de Scheemda en oudgezworene E.J. van Swinderen te Wedde.
De eersten zijn vermoedelijk de vader en oom van Wicher Oncko van Swinderen. Waldrik en Edzard Jacob van Swinderen zijn broers van Aletta van Swinderen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Gezina Wilhelmina van Swinderen, geboren 1792 in Groningen, gedoopt 13-4-1792, overleden 25-11-1836 in Groningen.
Gehuwd (1) 7-11-1812 in Noorddijk met Hector Livius Haersma van Vierssen, geboren 1790 in Leeuwarden.
Echtscheiding 24-10-1824 Smallingerland.
Gehuwd (2) 12-11-1827 in Groningen met Jacobus Salverda, geboren 1798 in Groningen, gedoopt 11-3-1798, zoon van Matthijs Salverda en Anna Swanida Maria Bachiene, hertrouwd 9-10-1838 in Groningen met Johanna Baudina Reiger, geboren 1-2-1805 in Groningen, dochter van Albertus Reiger en Laurentia Adriana Margaretha Sijpkens.
2. Johanna Josephina Wigboldina van Swinderen, geboren 1793 in Groningen, gedoopt 20-10-1793.
Gehuwd (1) 3-6-1816 in Groningen met Hermannus Mees, geboren 4-3-1795 in Leermens, gedoopt 8-3-1795, overleden 27-2-1827 in Wildervank, zoon van Menso Alting Mees en Enna de Cock.
Gehuwd (2) 9-5-1833 in Groningen met Jelte Bartelts de Jonge, geboren 1798 in Groningen, 6-4-1798, zoon van Bartelt Pieters de Jonge en Antje Jeltes.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Albert Hendrik van Swinderen, geboren 1797 in Groningen, gedoopt 23-4-1797, overleden 27-2-1869 in Hattem. Bij overlijden als geboorteplaats (doopplaats) Paterswolde, Eelde.
Gehuwd 30-11-1822 in Appingedam met Anna Tjarks Steenhuis, geboren 1800 in Appingedam, gedoopt 2-4-1800, overleden 13-4-1870 in Hattem, dochter van Tjark Steenhuis en Aaltje Sierts Hoeksema.
4. Charlotta Gerardina van Swinderen, geboren 1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 8-4-1798, overleden 26-6-1858 in Leiden.
Gehuwd 4-9-1819 in Groningen met Nicolaas Gerard Servatius, geboren 28-4-1793 in Coevorden, overleden 15-5-1870 in Assen, zoon van Joan Pieter Servatius en Gerardina Fockelina Engelhard.
Huizen van Stand: W.O. van Swinderen koopt in 1794 het Homanhuis in Zuidlaren, dat hij in hetzelfde jaar alweer verkoopt aan het echtpaar Joannes Petrus Servatius en Gerhardina Fokkelina Engelhard, die daar ook gaan wonen. Joannes overlijdt in 1819. Gerhardina verhuist in 1828 met haar zoon Nicolaas en zijn gezin naar Assen.
Nicolaas en Charlotta wonen ten tijde van de ondertrouw van zoon Nicolaas Engelhard Servatius in 1858 in Leiden, maar Charlotta blijkt op de huwelijksdatum te zijn overleden, plaats en datum niet vermeld. De plaats en dag van het overlijden is wel vermeld bij het huwelijk van zoon Bernard Willem Nicolaas Servatius in 1865.
5. Edzard van Swinderen, geboren 1799 in Paterswolde, gedoopt Eelde 5-5-1799, overleden 14-12-1822 in Groningen.
 
VIIb  Rudolph Albert van Swinderen, geboren 1767 in Groningen, gedoopt 17-4-1767, overleden 17-6-1816 in Groningen, zoon van Abraham Quevellerius van Swinderen (zie VIb) en Gesina van Rehden.
Gehuwd 29-9-1792 in Groningen (afkondiging) met Catharijna Lewe van Aduard, geboren 1772, overleden 8-8-1846 in Groningen, dochter van Evert Joost Lewe van Aduard en Henriette Pauline van Holsten.
Huwelijk: Rudolph Allert van Swinderen en Catharina Lewe, van Groningen, p.q. de H. W. Geb. Heer Evert Joost Lewe, Gecommitteerde tot het College der Raad van de Staat der Verenigde Nederlanden als vader, attestatie met belet te trouwen te Noorddijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gesina Gerhardina Christina Wilhelmina van Swinderen, geboren 1793 in Groningen, gedoopt 23-8-1793.
2. Henrietta Paulina van Swinderen, geboren 1796 in Kolham, gedoopt 10-7-1796, overleden 8-6-1864 in Appingedam.
3. Anna Henriette van Swinderen, geboren 1797 in Kolham, gedoopt 24-9-1797, overleden 9-1-1831 in Tjamsweer, Appingedam.
4. Evert Joost van Swinderen, geboren 1798 in Kolham, gedoopt 28-10-1798, overleden 19-12-1891 in Stadskanaal, Onstwedde. Bij overlijden als Evert Joost van Swinden, 94 jaar (genlias).
 
VIIc  Waldrik van Swinderen, geboren 1758 in Vlagtwedde, gedoopt 17-9-1758, overleden 15-9-1835 in Scheemda, zoon van Albert Hindrik van Swinderen (zie VId) en Edzardina Cathrina Sparringa.
Gehuwd 27-6-1784 in Scheemda met Hiskia Hesse.
Huwelijk: Waldrik van Swinderen, van Vlagtwedde, J.U. dokt. en Hiske Hesse van Scheemda.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Edzardina van Swinderen, geboren 1786 in Scheemda.
 
VIId  Anna Maria Geertruda van Swinderen, geboren 1760 in Vlagtwedde, gedoopt 9-3-1760, dochter van Albert Hindrik van Swinderen (zie VId) en Edzardina Cathrina Sparringa.
Gehuwd (1) 25-9-1784 in Groningen (afkondiging) met Hindrik Jan Upmeijer.
Huwelijksafkondiging: Hindrik Jan Upmeijer, der beiden regten doctor, van Groningen en Anna Maria Geertruda van Swinderen, van Vlagtwedde, pro qua de Heer Gesworen A.P. Driessen als daartoe versogt. Hiervan attestatie gepasseert.
Gehuwd (2) 10-7-1792 in Wedde met Tammo Adriaan ten Berge.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Albertina Henrietta ten Berge, geboren 18-10-1795 in Groningen.
 
VIIe  Aletta van Swinderen, geboren 1765 in Vlagtwedde, gedoopt 27-1-1765, overleden 23-10-1800 in Paterswolde, dochter van Albert Hindrik van Swinderen (zie VId) en Edzardina Cathrina Sparringa.
Gehuwd 7-5-1796 in Groningen (afkondiging) met Wicher Oncko van Swinderen (zie VIIa), geboren 1766 in Groningen, gedoopt 10-1-1766, overleden 3-10-1800 in Paterswolde, zoon van Abraham Quevellerius van Swinderen (zie VIb) en Gesina van Rehden, eerder getrouwd 1791 in Noorddijk met Catharina Mechelina van Coevorden.
Huwelijksafkondiging: Wicher Onko van Swinderen, der beide rechten doctor van Groningen en Aletta van Swinderen van Vlagtwedde, attestatie met belet te trouwen te Wedde.
Eigenaars en bewoners van de Nijborg in Paterswolde 1798-1800.
In 1798 Gewapende Burgermacht Eelde Mr. W. van Zwinderen 32 jaar, 4 kinderen. In 1800 worden mombers aangesteld over de kinderen Albert Hindrik, Charlotta Gerardina en Edzard. Mombers zijn A.G. van Swinderen, medemombers oudgezworene W. van Swinderen te Groningen, Mr. W. van Swinderen in de Scheemda en oudgezworene E.J. van Swinderen te Wedde.
De eersten zijn vermoedelijk de vader en oom van Wicher Oncko van Swinderen. Waldrik en Edzard Jacob van Swinderen zijn broers van Aletta van Swinderen.
Kinderen uit dit huwelijk: zie bij Wicher Oncko van Swinderen (zie VIIa).
 
VIIf  Alegonda van Swinderen, geboren 13-12-1769 in Vlagtwedde, gedoopt 26-12-1769, overleden 29-12-1827 in Peize, dochter van Albert Hindrik van Swinderen (zie VId) en Edzardina Cathrina Sparringa.
Gehuwd 1790 met Willem Burghgraaf, geboren 1769 in Wedde, overleden 12-8-1847 in Groningen, zoon van François Hendrik Burghgraaf en Catharina Cranssen.
Zie ook Genealogie Burggraaf bij Brabant, Peter de Borchgraef (Oosterhout). Hierin stond vroeger bij vader Frans Hendrik BURGHGRAEF ook een uitvoerig verslag van een tijdgenoot hoe Alegonda door Willem werd geschaakt (nu helaas verdwenen).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Edzerdina Catharina Burghgraaf, geboren 1791 in Bourtange, gedoopt 21-8-1791, overleden 2-7-1860 in Hoogezand.
2. Albert Hendrik Burghgraaf, geboren 20-11-1792 in Oude Pekela, gedoopt 25-11-1792, overleden 28-2-1855 in Peize. Militair in het leger van Napoleon, Gardes d'Honneur (www.archieven.nl, "Albert Henry Burggraaf, z.v. Guillaume Burggraaf en Allegonde, geboren te "Pekn", wonende te Eelde (Peize)").
Burgemeester van Peize 1852-1855.
3. François Hendrik Burghgraaf, geboren 1795 in Oude Pekela, gedoopt 12-7-1795, overleden 22-4-1837 in Groningen.
Gehuwd 12-8-1819 in Dordrecht met Charlotta Helena Sophie de Vries, geboren 1799, overleden 21-1-1876 in Rijsenburg, prov. Utrecht, dochter van Charles Jean Barius de Vries en Helena van der Pluijm.
Huwelijksgegevens uit genealogie Burggraaf.
4. Rudolf Hendrik Burghgraaf, geboren 1797 in Bourtange, gedoopt 17-12-1797, overleden 6-7-1858 in Wildervank. Ontvanger.
Gehuwd 10-7-1835 in Aduard met Jakoba Poll, geboren 1805 in Lettelbert/Enumatil, gedoopt 7-4-1805, overleden 30-10-1884 in Groningen, dochter van Jan Douwes Poll en Elizabeth Jakobus Poll.
5. Willemina Jacoba Burghgraaf, geboren 1800 in Groningen, gedoopt 2-5-1800, overleden 8-7-1866 in Groningen.
6. Aletta Burghgraaf, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 7-1-1803, overleden 1-8-1867 in Groningen.
7. Wicher Oncko Burghgraaf, geboren 1805 in Groningen, gedoopt 21-8-1805, overleden 24-11-1883 in Ees, Borger. Commies.
Gehuwd 12-12-1835 in Borger met Aaltien Beuling, geboren 27-1-1814 in Ees, Borger, overleden 2-4-1890 in Ees, Borger, dochter van Geert Beuling en Aaltien Dilling.
8. Alagonda Burghgraaf, geboren 1808 in Groningen, gedoopt 12-2-1808, overleden 17-3-1873 in Groningen.
9. Willem Jan Burghgraaf, geboren 1810 in Peize, gedoopt 7-7-1810, overleden 19-10-1854 in Groningen. Op 28-12-1844 in Maastricht getrouwd met Alexandrine Henriette Franck.
10. Estherdina Cathrina Burghgraaf, geboren 18-2-1813 in Peize, overleden 2-7-1860 in Hoogezand.
 

Index
Genealogie Van Swinderen