U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Roelef Alberts

Generatie I

Ia  Roelef Alberts.
Gehuwd met Grietje ?, overleden 1753 in Eelde.
In 1744 is Pieter Roelefs meier van Grietje, weduwe van Roelef Alberts, in de buurt van De Braak. Ernaast woont Menne Egberts, meier van Hindrik Nieuwbuir.
Roelef Hindriks Nieboer van Haren verkoopt in 1752 een keuterie in Paterswolde aan Raadsheer Trip van Groningen. Hierbij horen o.a. 4 kampen over de Hooiweg en een half waardeel mandelig met Grietje, weduwe van Roelef Alberts. Meier is (ondertussen) Jan Harms.
In 1754 koopt Pieter Roelofs van zijn broer Hendrik Roelofs een vierde deel van de ouderlijke keuterie in Paterswolde. Mogelijk zijn Roelef Alberts en Grietje hun ouders en zijn beiden ondertussen overleden. Lucas Egberts, getrouwd met Wubbegje Roelefs, koopt in 1755 eveneens een vierde deel van een keuterie van Jantien Hendriks, weduwe van Albert Roelefs. Hij lijkt ook later een stuk grond tussen huis 94 en 95 te bezitten, want hij wordt steeds genoemd als westerbuur van De Braak, voor Roelef Pieters, die ten zuidwesten van De Braak wordt vermeld.
Aanname dat de hiergenoemden allen kinderen zijn van Roelef Alberts en Grietje.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wubbegje Roelefs (zie IIa), geboren 1706 in Paterswolde, gedoopt Haren 31-1-1706.
2. Albert Roelefs (zie IIb), overleden 1750 in Paterswolde (voor 1753).
3. Hendrik Roelefs (zie IIc).
4. Pieter Roelefs (zie IId).
 

Generatie II

IIa  Wubbegje Roelefs, geboren 1706 in Paterswolde, gedoopt Haren 31-1-1706, dochter van Roelef Alberts (zie Ia) en Grietje ?.
Wibbeke, d.v. Roelof Alberts en NN, echtelieden tot Paterwolde, gedoopt in Haren wegens absentie van de pastorie in Eelde.
Gehuwd met Lucas Egberts, zoon van Egbert NN, zie genealogie Siegers2.
Lucas Egberts wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1744 vermeld als eerste in Paterswolde, bij de Hooiweg, met 2 paarden, keuter met bijgehuurd land.
Doop Jantje: d.v. Lucas Egtberts en Wubbegje Alberts. Bij Egbert en Roelef heet de moeder Wubbegje Roelefs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Lucas Siegers, geboren 1730 in Paterswolde, gedoopt 15-1-1730, overleden 1780 in Paterswolde, zie genealogie Siegers2.
2. Jantje Lucas Siegers, geboren 1732 in Eelde, gedoopt 7-5-1732, overleden 18-7-1815 in Foxwolde, Roden.
Gehuwd 17-11-1771 in Eelde met Frerik Jans, overleden 1800 in Foxwolde (1802 of eerder), zoon van Jan Freriks en Berentien Willems, eerder getrouwd 25-7-1751 in Peize met Grietien Jans, dochter van Jan Jans Gerrits en Jantien Roelfs.
Huwelijk: Frik Jans, van Foxwolde en Jantje Lucas. Frerick Jans van Foxwolde is in 1781 medemomber wanneer Hillegien Hendriks, weduwe van Roelf Lucas, hertrouwt (voogdijregister Eelde). Bij overlijden als Jantien Lucas, d.v. Lucas Egberts Sijgers en Wibbegien Roelfs, weduwe van Frerik Jans.
In 1802 wordt een pachtbrief opgeheven, die Jantien Lucas, weduwe van Freerk Jans van Foxwolde had over mandelige goederen met de weduwe van Egbert Lucas en cons. en Geert Roelfs Bremer en (echtgenote) Geertien Roelfs (dochter van Roelf Lucas). Namens Jantien Lucas treedt op haar stiefzoon Jan Freerks.
3. Egbert Lucas Siegers, geboren 1734 in Paterswolde, gedoopt Eelde 24-10-1734, overleden 1800 in Paterswolde (tussen 1798 en 1804), zie genealogie Siegers2.
 
IIb  Albert Roelefs, overleden 1750 in Paterswolde (voor 1753), zoon van Roelef Alberts (zie Ia) en Grietje ?.
Gehuwd met Jantje Hendriks, dochter van Hindrik Wessels.
Albert Roelefs is in 1744 meier van Vennebroek (boerderij de Baat).
In 1755 koopt Lucas Egberts (Siegers) een vierde deel in een keuterie van Jantien Hendriks, weduwe van Albert Roelofs, waarvoor zij in 1753 toestemming heeft gevraagd aan de Etstoel.
Bij de dopen van Annegje en Grietje (1736) als ouders Albert van Vennebroek en Jantje Hendriks.
Op 16-9-1743 wordt nog een kind gedoopt van Albert Roelefs en Jantje Hendriks, waarvan de naam begint met L (verder niet ingevuld). Mogelijk betreft het hetzelfde kind als de in maart 1744 gedoopte Lammert, of was de doop van dit kind geruime tijd na de geboorte.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Alberts, geboren 1729 in Paterswolde, gedoopt Eelde 27-3-1729.
2. Annegje Alberts, geboren 1730 in Paterswolde, gedoopt Eelde 17-12-1730.
3. Roelef Alberts, geboren 1732 in Paterswolde, Vennebroek, gedoopt Eelde 18-12-1732.
4. Hendrik Alberts, geboren 1735 in Paterswolde, gedoopt Eelde 17-7-1735.
5. Grietje Alberts, geboren 1736 in Paterswolde, gedoopt Eelde 9-12-1736.
6. Hendrik Alberts, geboren 1738 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-11-1738, overleden 1805 in Eelde (tussen 1804 en 1807), zie genealogie Smit2.
7. Geertruid Alberts, geboren 1741 in Paterswolde, Vennebroek, gedoopt Eelde 26-3-1741.
8. Lammert Alberts, geboren 1744 in Paterswolde, gedoopt Eelde 11-3-1744.
 
IIc  Hendrik Roelefs, zoon van Roelef Alberts (zie Ia) en Grietje ?.
Gehuwd met Annegje Gerrits.
Doopboek 17-9-1730: Roelef ... van Hendrik zoon van Grietjen Alberts en Annegje zijn huisvrouw (pagina bevat watervlekken).
Mogelijk is Hendrik Roelofs verhuisd naar Roden. In 1829 overlijdt in Roden Anna Hindriks, dochter van Hindrik Roelfs en Annechien NN, 84 jaar, geboren Eelde, weduwe van Jan Berends (Brink). Er is echter geen doop gevonden die in aanmerking komt.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Hendriks, geboren 1725 in Paterswolde, gedoopt Eelde 29-12-1725.
2. Gerrit Hendriks, geboren 1728 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-5-1728.
3. Roelef Hendriks, geboren 1730 in Paterswolde, gedoopt Eelde 17-9-1730.
4. Grietje Hendriks, geboren 1732 in Paterswolde, gedoopt Eelde 2-3-1732.
5. Eva Florentina Hendriks, geboren 1734 in Paterswolde, gedoopt Eelde 14-11-1734.
6. Vennegje Hendriks, geboren 1737 in Paterswolde, gedoopt Eelde 10-2-1737, overleden 9-12-1807 in Eelde. Fennechien Hendriks bij overlijden 70 jaar, aanname dat het deze Vennegje betreft.
7. Jacobje Hendriks, geboren 1739 in Paterswolde, gedoopt Eelde 30-5-1739.
 
IId  Pieter Roelefs, zoon van Roelef Alberts (zie Ia) en Grietje ?.
Gehuwd met Annegje Niclaas.
Aanname dat Annegje Niclaas de echtgenote is van deze Pieter Roelefs en ook de moeder van Roelef Pieters. Er is geen andere Pieter Roelefs omstreeks deze tijd in het doopboek als vader.
Pieter Roelofs is in 1744 meier van weduwe Roelef Alberts, in 1754 lijkt hij overgeslagen, in 1764 wordt hij wel weer vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelef Pieters, overleden 1780 in Paterswolde (tussen 1774 en 1784), zie genealogie Roelfsema.
2. Niclaas Pieters, geboren 1740 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-3-1740.
3. Niclaas Pieters, geboren 1741 in Paterswolde, gedoopt Eelde 29-10-1741.
 

Index
Genealogie Roelef Alberts