U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Wessel Jans

Generatie I

Ia  Wessel Jans.
Informatie van Geert Kamphuis:
Wessel Jans geeft in 1723 de erfenis aan van Berent Wessels, evenals Hendrik Wessels, die dus waarschijnlijk zijn ooms zijn. Een dochter van Hendrik Wessels is waarschijnlijk Jantje Hendriks, getrouwd met Albert Roelefs "van Vennebroek". Zij woont in 1754 en 1764 als weduwe Albert Roelefs naast Wessel Hendriks, waarvan de erfenis in 1770 wordt aangegeven door zoon Hendrik Alberts (Smit, zie familie Smit2).

N.B. Wessel Jans betaalt over 100 gld., terwijl Hendrik Wessels over 200 gld. betaalt.

Gehuwd met Aaltje Berends of Roelefs.
In het doopboek van Eelde worden de namen van dit ouderpaar soms onvolledig vermeld:
Jantje, 1726, d.v. Wessel ? en NN.
Hendrik, 1729, z.v. Wessel Jans en Aaltje Berents.
Jeigje, 1731, d.v. Wessel ? en Aaltje ?
Jeigje, 1733 Eelderwolde, d.v. Wessel Jans en Aaltje Roelefs.
Mogelijk ook de 23-10-1707 in Haren gedoopte Jan, z.v. Wessel Jans en NN, echtelieden van Paterwolde, wegens absentie van de predikant (dit betreft dan mogelijk een eerder huwelijk).
Haardstedenregister van Eelde 1744 in Eelderwolde: Wessel Jan keuter, meier van Mevrouw Nijsing Groningen. Dit huis kan worden geidentificeerd als het huis met nummer 160 in 1812, het laatste huis in Eelderwolde, aan het eind van de dan nog doodlopende Ter Borchlaan. Wessel Jans is ook in 1754 bewoner, in 1764 opgevolgd door zijn schoonzoon Roelef Joosten. In 1774 wordt de laatste opgevolgd door Steven Roelefs, volgens het trouwboek van Eelde komend van Foxwolde, in 1766 getrouwd met Trijntje Harms. Deze lijkt dus geen familie te zijn. Na Steven Roelefs wordt Kornelis Geerts (Ter Borg) bewoner en hij is in 1807 ook eigenaar, al woont hij hijzelf ondertussen op de naastgelegen grotere boerderij als huurder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Wessels (zie IIa), geboren 1726 in Eelde, gedoopt 16-7-1726.
2. Hendrik Wessels, geboren 1729 in Eelde, gedoopt 26-6-1729.
3. Jeigje Wessels, geboren 1731 in Eelde, gedoopt 14-1-1731.
4. Jeigje Wessels (zie IIb), geboren 1733 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 31-1-1733.
 

Generatie II

IIa  Jantje Wessels, geboren 1726 in Eelde, gedoopt 16-7-1726, dochter van Wessel Jans (zie Ia) en Aaltje Berends of Roelefs.
Gehuwd 9-5-1751 in Eelde met Hendrik Berends Biemold, geboren 1728 in Paterswolde, gedoopt Eelde 14-11-1728, zoon van Berend Jans Biemold en Marigje Willems, zie genealogie Biemold.
Huwelijk: Hendrik Berends en Jantje Wessels.
Doop Aaltje: d.v. Hendrik Berends en Aaltje Wessels, aannemende dat de naam van de moeder een vergissing is.
Hendrik Berends (alias Bijmholt bij de doop van zijn zoon Wessel) staat in het Haardstedenregister 1764, 1774 en 1784 met 2 paarden in Eelderwolde, in 1794 weduwe Hindrik Berends. Dit huis ligt naast het ouderlijk huis van Jantje Wessels en is te identificeren als de middelste van de drie boerderijen aan de Ter Borchlaan, in 1804, 1807 en 1812 bewoond door Kornelis Geerts Ter Borgh.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Hendriks Biemold, geboren 1753 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 21-10-1753.
2. Berend Hendriks Biemold, geboren 1756 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 3-10-1756.
3. Wessel Hendriks Biemold, geboren 1758 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 9-4-1758, overleden 9-1-1839 in Paterswolde, zie genealogie Biemold.
4. Berend Hendriks Kuiper, geboren 1762 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 3-1-1762, overleden 12-9-1827 in Groningen, zie genealogie Biemold.
5. Jan Hendriks Biemold, geboren 8-3-1765 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 11-3-1765, overleden 17-10-1823 in Peize, zie genealogie Biemold.
 
IIb  Jeigje Wessels, geboren 1733 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 31-1-1733, dochter van Wessel Jans (zie Ia) en Aaltje Berends of Roelefs.
Gehuwd met Roelef Joosten.
In het doopboek van Eelde:
Joost, z.v. Roelef Joosten en Jantje Wessels.
Roelefje, d.v. Roelef Joests en Jeigje Wessels.
De naam Jantje als moeder van Joost moet een vergissing zijn omdat Jantje voor en na 1764 kinderen kreeg met Hendrik Berends Biemolt.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Joost Roelfs Bakema, geboren 1764 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 13-5-1764, overleden 5-8-1811 in Haren, Oosterweg.
Gehuwd 10-5-1795 in Haren met Roelfje Geerts, geboren 1763 in Gasselte, gedoopt 7-8-1763, overleden 28-5-1838 in Haren, dochter van Geert Christiaans en Marchje Hindriks.
Huwelijk: Joost Roelfs van Eelde en Roelfjen Geerds van Gasselte.
Joost Roelefs bij overlijden 46 jaar, zoon van Roelf Joost en Jaaijtje, echtgenoot van Roelfje Geerts.
2. Roelefje Roelefs, geboren 1766 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 23-2-1766.
 

Index
Genealogie Wessel Jans