U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Wicher Geerts

Generatie I

Ia  Wicher Geerts, overleden 1760 in Eelde (tussen 1754 en 1764).
Gehuwd met Tjaakje Conraads.
In het Haardstedenregister van Eelde 1744 wordt Wigger Geerts vermeld bij Paterswolde als meier van Willem Meulman en Abel Harders, met 2 paarden en bijgehuurd land, mogelijk op de plaats van de voormalige Huingeborg. In 1754 wordt hij vermeld bij Eelde, omgeving Molenweg, voor Hendrik Bouwkamp. In 1764 weduwe Wicher Geerts met remis (vrijstelling) in het huis naast de school.
De naam van de Tjaakje wordt in het doopboek meestal geschreven of gelezen als Faakje, eenmaal als Tenak en moet blijkens de naam van de kleindochter waarschijnlijk zijn Tjaakje.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Coenraad Wichers (zie IIa), geboren 1723 in Paterswolde, Helmerdijk, gedoopt Eelde 17-10-1723.
2. Jantje Wichers, geboren 1726 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-4-1726.
3. Annegien Wichers (zie IIb), geboren 1729 in Paterswolde, gedoopt Eelde 5-6-1729, overleden 1800 in Peize, begraven 2-12-1800.
4. Lucas Wichers, geboren 1731 in Paterswolde, De Duinen, gedoopt Eelde 11-11-1731.
5. Jantje Wichers, geboren 1732 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-12-1732.
6. Lucas Wichers, geboren 1735 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-11-1735.
 

Generatie II

IIa  Coenraad Wichers, geboren 1723 in Paterswolde, Helmerdijk, gedoopt Eelde 17-10-1723, zoon van Wicher Geerts (zie Ia) en Tjaakje Conraads.
Gehuwd 14-9-1760 in Eelde met Elisabeth Roelefs Mensing, geboren 1724 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-3-1724, dochter van Roelef Menssens en Trijntje Harms, zie genealogie ~Roelof Menssens.
Huwelijk: Conraad Wiechers en Elisabeth Roelefs.
Coenraad Wichers wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1764, 1774 en 1784 vermeld na Hindrik of Jan Talens, in 1794 en 1804 woont hier zijn schoonzoon Reinder Berends Nijensikkinge, in 1807 tevens eigenaar. In 1812 Trientje Coenraads, weduwe Reinder Berends Nijensikkinge op nummer 14, in het register bij de kadasterkaart 1832 fout aangegeven als eigendom van erven Reinder Arends. Het huis is gelegen aan de oostzijde van de Hoofdweg bij de haakse bocht naar het zuidelijke einde van De Drift. Deze bocht is later afgesneden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntje Coenraads (zie IIIa), geboren 1764 in Eelde, gedoopt 3-3-1764, overleden 7-9-1813 in Eelde.
 
IIb  Annegien Wichers, geboren 1729 in Paterswolde, gedoopt Eelde 5-6-1729, overleden 1800 in Peize, begraven 2-12-1800, dochter van Wicher Geerts (zie Ia) en Tjaakje Conraads.
Gehuwd 13-4-1755 in Eelde met Jan Geerts Ensing, geboren in Het Laar (Bentheim)?, overleden 1795 in Paterswolde of Peize, zie genealogie Ensing.
Huwelijk: Jan Geerts Ensingh, van het Laar en Annegje Wiechers. Bij de dopen van de kinderen als Enssing, Entsing of Enting. Harmtje d.v. Jan Timmerman en Annegje Wiechers. Jantje d.v. Jan Timmerman alias Kabuit en Annegje Wichers.
In 1764 als Jan Ensing, verarmd timmerman in een diakoniewoning in Eelde, in 1774, 1784 en 1794 in de diakoniewoning in Paterswolde.
Op 22-1-1796 wordt in Peize Jan Geers begraven, zijn erfgenamen betalen voor het laken. De goederen van Jan Geers worden verkocht, waarvan de opbrengst van 32 gld., na aftrek van huur en andere schulden, ten goede komt aan de diaconie. Dit zou deze Jan Geerts Ensing kunnen zijn, al is het onduidelijk hoe hij zich in Peize kon vestigen terwijl hij werd ondersteund door de diaconie van Eelde. Mogelijk is hij bij zoon Geert gaan inwonen, die op zijn beurt bij zijn schoonvader woonde. Bij Geert Jans Jonkman, eveneens afkomstig uit Eelde, wordt in 1784 en 1794 wel expliciet vermeld dat hij door de diaconie van Eelde wordt ondersteund.
Op 2-12-1800 wordt in Peize de weduwe van Jan Kebuit begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harmtje Jans, geboren 1756 in Eelde, Zuideind, gedoopt 18-4-1756, zie genealogie Ensing.
2. Wiecher Ensing, geboren 1758 in Eelde, gedoopt 27-3-1758.
3. Tjaakje Ensing, geboren 1759 in Eelde, gedoopt 4-11-1759, overleden 16-2-1844 in Norg.
4. Geert Jans Ensing, geboren 1761 in Eelde, gedoopt 28-3-1761, overleden 1808 in Peize, zie genealogie Ensing.
5. Jantje Ensing, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 13-3-1763, overleden 25-6-1844 in Haren, Hoornschedijk. In 1830 op Hoornschedijk 13, inwonend bij Wopke Berends Nijdam. Bij overlijden 81 jaar, geboren in Eelde, dochter van Jan Ensing, beroep timmerman.
6. Wiecher Ensing, geboren 1765 in Eelde, gedoopt 4-8-1765.
7. Wiecher Ensing, geboren 1768 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-5-1768.
8. Hindrik Jans Kebuit, geboren 1773 in Paterswolde, gedoopt Eelde 19-6-1773, overleden 1806 in Peize, begraven 26-9-1806.
Gehuwd 7-9-1806 in Peize met Harmtje Roelofs Been, geboren 1759 in Peize, overleden 30-4-1833 in Noordlaren, Haren, dochter van Roelef Jans Abeen en Geertien Warmelts.
Huwelijk: Hijnderk Jans en Harmtijn Roes. Al enkele weken later wordt Hijnderk Jans begraven, Harmtijn Roelfs, weduwe van Hijnderk Jans betaalt op dezelfde dag voor het laken.
In 1812 (naamsaanneming) woont in Peize Harmtje Roelofs Been.
Harmtje bij overlijden 74 jaar, geboren Peize, dochter van Roelf Beens en Geertje Warns, weduwe van Hindrik Kebuit.
De naam Kabuit wordt vermeld bij de doop van zuster Jantje: Jantje d.v. Jan Timmerman alias Kabuit en Annegje Wichers.
 

Generatie III

IIIa  Trijntje Coenraads, geboren 1764 in Eelde, gedoopt 3-3-1764, overleden 7-9-1813 in Eelde, dochter van Coenraad Wichers (zie IIa) en Elisabeth Roelefs Mensing.
Bij overlijden als Trientien Coenraads, d.v. Coenraad Wighers en Elisabeth Mensinghs.
Gehuwd 22-2-1789 in Eelde met Reinder Berends Nijensikkinge, geboren 1756 in Emmen, gedoopt 10-10-1756, overleden 5-8-1808 in Eelde, zoon van Berend Nijesikken en Trijntje Bebing, zie genealogie Nijensikkinge.
Huwelijk: Reinder Berends, van Suid Barge en Trientien Conraads.
Reinder Berends bij de doop als Reindert, zoon van Berent Nijen Sikkinge en Trijntien Bebinge, bij overlijden 54 jaar, 3 kinderen.
Naamsaanneming Eelde 1812: Trientien Coenraads, wed. Reinder Berends Neijensickinge, kinderen Berend 13, Elisabeth 22, Trientien 15, wonend op nummer 14 (Eelde, Zuideinde).
In het register van de Kadastrale Atlas Eelde 1832 wordt vermeld Erven Reinder Arents, timmerman. In de originele registers staat Reinder Berents.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Nijensikkinge, geboren 9-7-1790 in Eelde, gedoopt 11-7-1790, overleden 24-8-1861 in Smilde.
Gehuwd 8-11-1816 in Norg met Elzo Tonckens, geboren 8-12-1792 in Westervelde, gedoopt Norg 16-12-1792, overleden 4-1-1870 in Smilde, zoon van Joachimus Lunsing Tonckens en Maria Hellinga, zie genealogie Tonckens.
2. Trientien Reinders, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 1-1-1797, overleden 1-7-1820 in Paterswolde, zie genealogie Nijensikkinge.
3. Berend Nijensikkinge, geboren 1799 in Eelde, gedoopt 2-6-1799, overleden 25-1-1850 in Eelde, zie genealogie Nijensikkinge.
 

Index
Genealogie Wicher Geerts