Correcties en aanvullingen op de genealogieŽn Eelde.

Klik hier om naar de startpagina te gaan. Van verschillende kanten bereikten mij correcties of aanvullingen op de genealogieŽn Eelde. O.a. Hans Homan Free gaf mij verschillende aanvullingen, voornamelijk voorouders of verwanten in de regio Zuidlaren, Vries, Anloo, die ik niet allemaal zal opnemen. 

Wijzigingen:

Albert Jans Boer en Anna Reinders.
Albert Jans Nijboer en Jantje Jans Lugies.
Hendrik Beerling (Bierling) en Aaltien Jansen.
Hans Spiets en Grietjen Hindriks.
Geert Talens en Sibbelina Blokbergen.
Marten Blokbergen en Albertje Stevens.
Geertruid Hillebrandts echtgenote van Berend Jansen (Steringa) en Lambert Talens.
Jan Bazuin en Hendrikje Derks.
Hendrik en Berend Wessels.
Willem Jans en Ellegje Geerts.
Geert Willems Jonkman en Jantien Jans Koops.
Familie Boering/Buiring/Buring/Buringa.
Berend Jacobs Holthuis en Mettien Eitens.
Geert Hinderikus en Roelfje Hindriks (Oosterhuis).
Hindrik Lucas Nienhuis.
Reint De Sigers ther Borch getrouwd met Eltike NN en Anna Waaijer.
Jantje Jannes Smit en Gerrit Jans (Alving), hertrouwd met Grietje Jans (Leffers).
Tekke Derks Zielstra (Zijlstra) en Geesien Jans (Horst).

In mijn genealogie ~Albert Jans is fout opgenomen Albert Jans Boer, getrouwd 29-7-1796 in Roderwolde met Anna Reinders en overleden Peize 12-3-1840 met vermelding geboren Eelde 4-5-1759, z.v. Albert Roelofs en Trientien Harms, waarbij ik heb aangenomen dat dit desalniettemin moest zijn Albert, zoon van Jan Alberts en Marigje Jans, geboren aan de Helmerdijk, gedoopt Eelde 23-5-1763.
De laatste Albert moet zijn Albert Jans Nijboer, overleden 31-3-1838 in Zuidlaarderveen, getrouwd 8-8-1802 in Zuidlaren (afkondiging) met Jantje Jans Lugies, geboren in Schipborg, gedoopt Anloo 5-3-1769, overleden 2-4-1842 in Zuidlaarderveen, dochter van Jan Roelofs Luichjens en Wemeltje Hindriks Menting. Bij overlijden is vermeld dat Albert Jans Nijboer is geboren in Eelde, 21-5-1763, zoon van Jan Alberts Nijboer en Margien Jans. Deze geboortedatum is ook vermeld in de Lijst van Weerbare Mannen 1811 (woonplaats Midlaren).
Van Anna Reinders is nog te melden dat zij een dochter is van Reinder Jannes en Margien Kristiaans en een zuster van o.a. Geertien en Jacob Reinders Suurd, van wie zij het ouderlijk huis erft aan de Zuurseweg in Peize, in 1832 eigendom van Albert Jans Boer.

Het artikel "Bierling te Groningen (afkomstig uit Eelde)" van Petronella J. C. Elema in Gens Nostra oktober 2003 geeft een zeer uitgebreid overzicht van deze familie met vooral veel meer Groningse bronnen. Hierdoor konden een aantal leden van deze familie die in of bij de stad Groningen woonden beter worden geplaatst. 

Ook vond zij dat een van de leden van de eerst bekende generatie Hendrik Beerling, broer van o.a. Evert Beerling en getrouwd met Annegje Janssens, eerder getrouwd was met Aaltien Jansen. In 1726 wordt aan de Etstoel van Drenthe toestemming gevraagd voor een overeenkomst van eenkindschap voor de kinderen uit beide huwelijken, hoewel uit het tweede huwelijk dan al twee kinderen zijn geboren. De kinderen uit het eerste huwelijk zijn waarschijnlijk:

 1. Hindrik Beerling, afkomstig uit Paterswolde, getrouwd Groningen 19-3-1744 met Marghjen Roelfs uit Gieten, weduwe van Wessel Gerrits (p.q. Hindrick Claasen als broer), ook afkondiging in Eelde. Hindrik hertrouwt 29-11-1759 met Jacobje Gosses, gedoopt Groningen als dochter van Gosse Jans en Tietje Jans, eerder gehuwd met Eite Geerts. Hierbij is een huwelijkscontract opgemaakt waarin de ouders worden vermeld. Getuige aan bruidegoms zijde zijn Jan Bierling en Jantjen Meertens, broeder en zuster. Ook getuigen zijn, maar doorgestreept Jan Geerts en Aaltje Jans, vermoedelijk Jan Geerts Jongman en Aaltje Hindriks Beerling.
 2. Jan Roelefs Beerling, afkomstig uit Eelde, getrouwd Engelbert 19-1-1736 met Jantje Meertens (bij de ondertrouw in Groningen p.q. Harmen Pieters als oom), gedoopt Westerbroek 14-1-1714, dochter van Meerten Willems en Trijntien Jans. Koemelker aan de Reitemakersrijge in Groningen. Mogelijk volledig vernoemd naar de vader van Aaltien Jansen, Jan Roelefs?
 3. Aaltien Hendriks Beerling, getrouwd Eelde 19-4-1750 met Jan Geerts Jongman. Aaltje wordt ook Aaltje Jans genoemd, wat zou kunnen wijzen op directe vernoeming naar (haar bij de geboorte overleden moeder?) Aaltien Jansen. N.B. In mijn genealogie Beerling heb ik aangenomen dat Aaltje een dochter is uit het nu tweede huwelijk omdat later Willem Hindriks Beerling (of Hindrik Willems Beerling?) een volle neef is van haar dochter Aaltje Jongman (momberaanstelling bij tweede huwelijk 1809). Onder de namen van haar dochters is echter wel tweemaal een Aaltje, maar geen Annegje.

GenealogieŽn Mulder1 en Odding: In het artikel "Een geslacht SPIETS (stad-Groningen)" van Petronella J. C. Elema in Gruoninga 1985, p. 178 worden de lotgevallen van Hindrick Spiets uitvoerig beschreven. Hieruit is af te leiden dat niet hij, maar zijn moeder Grietje Hindrix een kind is van de eerdere mulder in Eelde. Bij het tweede huwelijk van Hindrick Spiets in 1708 is sprake van een erfenis van zijn ooms Jan en Hindrick Hindricks in de Landschap Drenthe, die dus zelf geen kinderen hebben nagelaten. Hindrick Hindricks is waarschijnlijk de in 1693 in het haardstedenregister van Eelde vermelde mulder met twee paarden. 

Hendrik Spiets, geboren 1666 in Groningen, gedoopt 21-1-1666, overleden 1732 in Groningen (breuk betaald 23-5-1732), zoon van Hans Spiets en Grietjen Hindriks.
Hindrik Spiets woont eerst als bakker in Groningen en vanaf ongeveer 1718 in Eelde. In juni 1726 laten Hindrik Spiets en zijn tweede echtgenote Swaantijn Ulgers zich weer inschrijven als lidmaat in Groningen.
Zijn dochters Grietje en Johanna uit het eerste huwelijk wonen bij de molen in Eelde zoals blijkt bij de dopen van hun kinderen. Grietje vertrekt later met haar echtgenoot Tijmen Arents Odding naar Yde (Vries). In 1744 erven Grietje Hindriks, getrouwd met Tijmen Arents, Johanna Hindriks tot IJde en Afijn Hindriks in het Oldampt van wijlen Trijntien Hindriks (OSA 1785, collaterale successie).
Gehuwd (1) 12-11-1693 in Groningen met Lijsbeth Hindriks.
Huwelijk: Hindrik Spiets en Lisebeth Hindricks van Sandeweer, p.q. Albert Roeleffs als swager.
Op 3 maart 1708 wordt de inventaris opgemaakt van wijlen Elisabeth Hendricks (Groninger Archieven, Rechterlijke Archieven III x 85, fol. 236).
Volgens het Weeskamerarchief (inv. 81, fol. 164) zijn er de minderjarige kinderen Gritien in het 14de, Trijntien in het 12de, Afijn in het 9de en Johanna Spiets in het 6de jaar met als voormond Johannes Doesborgh en als voogd Harm Ferrť. Deze voorstanders zijn aangezworen op 1-3-1708 (R.A. III hh 3). Er is een onverdeelde erfenis van vaders ooms Jan en Hindrick Hindricks in de Landschap Drenthe.
Gehuwd (2) 28-3-1708 in Groningen met Swaantijn Ulgers.
Huwelijk: Hindrik Spiets en Swaantijn Ulgers van Slochteren, p.q. Hindrick Jans Meijer als swager.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Grietje Hendriks Spiets, geboren 1694 in Groningen, gedoopt 25-12-1694.
  Gehuwd met Timen Arents Odding, overleden in Yde.
 2. Trijntien Hendriks Spiets, geboren 1696 in Groningen, gedoopt 23-8-1696, overleden 1743 in Groningen.
  Gehuwd 16-5-1720 in Groningen met Lambert Proeninck.
  Huwelijk: Lammert Proennincks van 's Hertogenbosch en Trijntien Spiets, p.q. Harmen Ferrť als voogd, met bel. tot Eelde. Trijntien Spees, vrou van Lamb. Proeninck wordt in 1721 lidmaat in Groningen, komend van Eelde. Op 6-12-1743 wordt voor weduwe Lambert Proning de breuk betaald.
 3. Afijn Hendriks Spiets, geboren 1699 in Groningen, gedoopt 21-4-1699.
  Gehuwd 15-12-1729 in Groningen met Jan Alderts.
  Huwelijk: Jan Alderts van Midwolde in den Oldampte en Aefjen Spiets, p.q. Hindrick Spiets als vader.
 4. Johanna Hendriks Spiets, geboren 1702 in Groningen, gedoopt 17-9-1702, overleden 1777 in Eelde (of kort daarvoor).
  Gehuwd 10-4-1728 in Groningen (afkondiging) met Lammert Willems, overleden 1760 in Eelde (tussen 1754 en 1764).
  Huwelijksafkondiging: Lammert Willems van Peijse en Johanna Spijets van Groningen, p.q. Hindrick Spijets als vader, met attestatie.
  In het Haardstedenregister van Eelde 1744 en 1754 staat Lambert Willems, mulder met 2 paarden als eerste vermeld (molen aan de Molenweg, de boerderij daarachter), in 1764 weduwe Lambert Willems.

Genealogie Talens1 en Blokbergen: Petronella J. C. Elema publiceerde voorts in Gruoninga over de families Talens en Blokbergen, respectievelijk in het dubbelnummer 1996/1997, p. 300 en 1992, p. 37.

Op 3-12-1738 wordt een rekest gericht aan de Etstoel van Drenthe door Hebelina Blokbergen (ook Sibbelina), huisvrouw van Geert Thalens tot Eelde en door Cornelis Hillebrants, Jan Roelofs Steringa, Kaspar Hofman en verdere naaste vrienden waarbij zij verzoeken om Geert Thalens, die vanwege gestadige dronkenschap een gevaar is voor zijn vrouw en kinderen, naar een verzekerde plaats in bewaring te zenden. Drost en Etten laten het echter bij een laatste waarschuwing (zie ook hieronder)
Zoon Hillebrand Talens, gedoopt Eelde 14-10-1742, wedman in Obergum (bij Winsum, Groningen), overleden in Obergum 1799, trouwt 10-12-1775 in Obergum met Jantje ter Spill, gedoopt Obergum 18-10-1750, overleden Obergum 9-4-1829, dochter van Bronne ter Spill en Jacomijna Jacobs.
Hillebrand Talens is eerst koetsier, maar neemt hij in 1770 de functie van wedman over van zijn latere schoonvader. Het artikel in Gruoninga vervolgt met een uitvoerige beschrijving van deze tak van de familie (en enig bekende tak met nakomelingen na 1812). Nakomelingen stichten o.a. de Talens fabriek in Apeldoorn (inkten en verven).
Het Blokbergen artikel geeft als ouders van Marten Blokbergen op Hans Blokbergen (ook Blokbarger, Ploeghberger) en Susanna Hulstmans, die in 1698 een huis kopen op de Laan in Groningen. Er worden meer kinderen in Peize en Groningen vermeld. Behalve een zoon Steven, blijkt ook Bartelt Blokbergen, getrouwd met Geertruid Berends van Beilen (huwelijksafkondiging 3-5-1750 in Eelde), die ik tot dusver niet had kunnen plaatsen, een zoon te zijn van Marten Blokbergen en Albertje Stevens. Zijn tante Trijntje Stevens schenkt op 27-12-1750 haar bezittingen aan haar zusters zoon en dochter Bartelt en Wijtsche Blokbergen om door hen te worden verzorgd. Marten Blokbergen en Albertje Stevens tekenen de overeenkomst ter goedkeuring en wonen dan mogelijk in Groningen.
Bartelt Blokbergen wordt in het haardstedenregister van Eelde vermeld in 1764 (in mijn boek bij huis 25). Daaraan kan worden toegevoegd dat hij rond deze tijd pander is geweest in Eelde (een soort deurwaarder of hulp van de schulte). Hij wordt als zodanig vermeld in een verslag van de Goorspraken in 1765. Wijtke Blokberger wordt in het haardstedenregister van Peize 1754 vermeld nadat Trijntien Stevens met nering in 1742 op dezelfde plaats was vermeld. Van 1764-1784 wordt op een andere plaats Hans Blokberger vermeld en mogelijk ook op deze plaats in 1794 Wijtke Blokberger "onder de diaconie".

Genealogie Steringa en Talens1: In deze genealogieŽn is Geertruid Steringa opgevoerd als de vermoedelijke echtgenote van Lambert Talens en als dochter van Berend Jansen (Steringa).

Echter in de nalatenschap van Albert Harms vond ik toevallig in zijn map Hoenderken een kopie van een akte uit OSA 818 van 14-5-1704 waarin uitstaande geldleningen aan de Landschap Drenthe worden opgesomd. Voor Eelde is hierbij o.a. Gertrut Hillebrandts, "tegens wordijgh huisvrouwe van mr Lambert Taellens voor haar en voor haar voorkijnderen" 350 gld.
Verder in het Drents Archief, Diverse Collecties, inv. 208: Akte van verkoop door Lambert Talens voor hem en zijn kinderen, Berent Hilbrants, Helena Steringa en Lutgertien Talens te Eelde aan Jan Roelofs Steringa van enige landerijen te Eelde, 1730.
Dit zou betekenen dat de echtgenote van Lambert Talens niet een dochter is van Berend Jansen (Steringa) maar dat Berend Jansen haar eerste echtgenoot is en dat zij de moeder is van de overige kinderen zoals vermeld in de genealogie Steringa. Ook is Geertruid Hillebrandts vermoedelijk een zuster van Cornelis Hillebrants, zie hierboven bij Geert Talens en dus een dochter van de herbergier/verwalter schulte Hilbrant Jansens, zie genealogie Hilbrants.

Geert Kamphuis gaf mij enkele aanvullingen in de genealogie Bazuin2
Derkien Jans Bazuin
, geboren 1749 in Hoornschedijk, gedoopt Groningen 9-11-1749, overleden 23-11-1825 in Hoornsedijk, Groningen, dochter van Jan Bazuin en Hendrikje Derks, trouwt 15-2-1770 in Groningen met Barteld Jans, geboren 1746 in Noorddijk, gedoopt 27-11-1746, overleden 24-5-1811 in Hoornsedijk, Groningen, zoon van Jan Harms en Klaaske Bartelds. Hun kinderen noemen zich Bazuin of Basuin. Barteld Jans is in 1782 voormond over de vier kinderen van wijlen Jan Alberts Elevelt en Eltjen Jans Basuin (dochter uit een eerder huwelijk van Jan Basuin met Aaltje Lucas), terwijl Roelf Alberts van Paterswolde sibbevoogd is (Groninger Archieven 730-1495, Gerecht van Selwerd en Sappemeer, Voogdijzaken). Dit geeft de bevestiging dat Jan Alberts een broer is van Roelf Alberts Boer (en van Jacob Sighers) zoals door mij verondersteld.

Geert Kamphuis wees mij ook op een aantal vermeldingen in OSA 1785 (aangifte Collaterale Successie, ofwel vererving in de zijlijn) die direct op Eelde betrekking hebben. In 1723 doen Wessel Jans en Hendrik Wessels ieder aangifte van de erfenis van Berent Wessels te Eelde. In 1770 doet Hindrik Alberts dit vanwege de erfenis van zijn oom Wessel Hendriks, hem bij testament nagelaten. Dit betekent waarschijnlijk dat Hendrik Wessels en Berent Wessels broers zijn en ooms van Wessel Jans. Wessel Jans is vermoedelijk de Wessel Jans van mijn genealogie ~Wessel Jans, waarvan dochter Jantje trouwt met Hendrik Berends Biemold. Wessel Hendriks wordt in 1744, 1754 en 1764 vermeld als smid bij de Hooiweg (huis 83 in mijn boek). Hindrik Alberts (Smit), zie genealogie Smit2 volgt hem daar op in 1774 en is dus zijn neef. De moeder van Hindrik Alberts, Jantje Hendriks is dus waarschijnlijk evenals Wessel Hendriks een dochter van bovengenoemde Hendrik Wessels.

Voorts wist Geert Kamphuis nog te vermelden dat op de website van Paul Tienkamp behalve een kwartierstaat Paul Tienkamp ook een kwartierstaat Engbert Tienkamp is opgenomen met nog oudere generaties Biemhold (Bymholt). Een artikel met Kwartieren Star Lichtenvoort in De Navorscher 1954 bevat eveneens oude generaties Bymholt met afwijkende gegevens.

Sieger Koops wees mij op het echtpaar Willem Jans en Ellegje Geerts in Eelde als waarschijnlijke ouders van Geert Willems Jonkman omdat hij een dochter Ellegien heeft. Hun in Eelde gedoopte kinderen zijn:

 1. Egtbertje Willems, gedoopt Eelde 22-3-1733.
 2. Geert Willems Jonkman, gedoopt Eelde 28-11-1734. 
  Gehuwd 13-11-1766 in Vries met Jantien Jans Koops, geboren 1735 in Yde, gedoopt Vries 3-7-1735, dochter van Jan Roelfs, eerder getrouwd 11-7-1756 in Vries met Albert Wolters, zoon van Wolter Hindriks.
 3. Jantje Willems, gedoopt Eelde 22-3-1739.

Omdat in 1742 alleen al in Eelde driemaal een Willem Jans(en) voorkomt, namelijk bij huis 22, 38 en 55 en daarna nog in 1754/1755 bij huis 22 en 11 en ik geen verbinding kon leggen met latere personen of gebeurtenissen heb ik dit gezin niet opgenomen bij mijn genealogieŽn.

Ik had ook nagelaten bij de kinderen van Geert Willems Jonkman zoon Jan Koops te vermelden, waaruit de latere familie Koops:

Ia  Jan Geerts Koops, geboren 3-12-1769 in Yde, gedoopt Vries 10-12-1769, overleden 26-9-1846 in Yde, zoon van Geert Willems Jonkman en Jantien Jans Koops.
Gehuwd 10-1-1796 in Vries met Anna Egberts van Dalen, geboren 15-3-1768 in Gieten, overleden 7-6-1846 in Yde, dochter van Egbert van Dalen en Jantien Reinders.
Huwelijk: Jan Koops van Yde en Anna Egberts van Gasselte. Bij de dopen van de kinderen als Jan Koops of Jan Geerts.
Bij overlijden: Jan z.v. Geert Jonkman en Jantien Koops, Anna d.v. Egbert van Dalen en Jantien Reinders.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jantien Koops, geboren 4-5-1796 in Yde, gedoopt Vries 29-5-1796, overleden 6-6-1866 in Eelde.
  Gehuwd 14-11-1818 in Vries met Hindrik Hassels, geboren 1791 in Eelde, gedoopt 9-10-1791, overleden 29-7-1864 in Eelde, zoon van Jan Hassels en Egbertien Derks.
 2. Geert Jans Koops, geboren 1798 in Yde, gedoopt 12-1798.
 3. Jan Jans Koops, geboren 1801 in Yde, gedoopt Vries 7-9-1801.
  Gehuwd 14-11-1826 in Haren met Jantje Jans, geboren 1805 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 14-11-1805, dochter van Jan Jans en Jantien Christiaans (Jan Jans is de broer van de hierboven genoemde Albert Jans Nijboer).
 4. Lammert Jans Koops, geboren 1804 in Yde, gedoopt 18-3-1804.
 5. Hinderkien Jans Koops, geboren 1807 in Yde, gedoopt Vries 8-2-1807.
  Gehuwd 18-5-1835 in Vries met Jan Harms Garrits, geboren 1802.
 6. Hindrik Jans Koops, geboren 1809 in Yde, gedoopt Vries 5-11-1809.

Sieger Koops wees mij ook op het bestaan van een boek van Teunis Boering met daarin de genealogie van de familie Boering/Buiring/Buring/Buringa beschreven en schonk mij bovendien een exemplaar van dit boek. Behalve dat daarin de generaties doorlopen tot ongeveer 1985, zijn ook verschillende Groninger takken gevonden, die ik niet had. Ook het echtpaar Lucas Egberts en Jantien Roelfs Boering, eerst wonend te Peelo en later te Witten bij Assen had ik nauwelijks beschreven. Daarnaast is er nog informatie gehaald uit de diakonieboeken van Peize. Hieronder volgen enkele ontbrekende stukjes:

Ia  Jan Boeringe, overleden in Peizerhorst?.
In Huizen van Stand wordt bij Huis Ter Hansouwe op Peizerhorst vermeld:
"In 1741-1742 wordt Jan Buringe als meier op het huis genoemd" en (staatboek van Jan Willinge in 1765) "Ter Hansou de 4de portie...verhuird aan Geertyn Buringe en haar Broeders kinderen". Geertien Boeringe was dus op Ter Hansouwe blijven wonen met haar broer Hindrik, die vermoedelijk voor 1761 is overleden. Egberdina Hindriks Boeringe was toen waarschijnlijk al getrouwd met Aldert Alberts.

Een zeer uitgebreide genealogie, doorlopend tot de jongste generaties, is gepubliceerd door Teunis Boering, oud-wethouder van Eelde en oud-gedeputeerde van Drenthe in zijn boek "Een familie uit het dingspil Noordenveld", Norg 1987, o.a. aanwezig in de bibliotheek van het Drents Archief.
De meeste begraaf- en huwelijksgegevens van Peize en de gegevens over de Groninger takken zijn uit dit boek gehaald.
Uit de momberaanstelling en inventarisvaststelling bij het hertrouwen van zoon Roelf Buiringe in 1742 wordt melding gemaakt van 4 broers en een zuster:
Egbert Boeringe is voor de helft eigenaar van de boerderij in Bunne waar zij samen wonen. Hij is evenals broer Hindrik te Peizerhorst medemomber. Bij de schulden is een bedrag van 60 gld. aan de twee broers en een zuster te Peizerhorst en een schuld van 25 gld. aan broer Jan Roeleffs in Groningen. Na het overlijden van Geertien wordt aan de diakonie van Peize een bedrag van 25 gld. uitgekeerd volgens het testament van Dries en Geertien Buiringe. De betalingen wordengedaan door Allert Alberts, de schoonzoon van Hindrik Buiringe.
Kinderen:
1.  Roelf Buiringe. Meer informatie over dochter Jantien Roelfs Boering zie IIIe.
2.  Egbert Boeringe.
3.  Hindrik Boeringe (IIc), overleden 1759 in Peize, begraven 17-5-1759.
4.  Geertien Boeringe, overleden 1776 in Peize, begraven 26-1-1776.
5.  Dries Buiringe, overleden 1763 in Peize, begraven 8-4-1763.
6.  Jan Roeleffs Boeringe, overleden in Groningen?. Voor zoon Jan Jans Buiring zie IIIj.
7.  Jantien Boeringh.
Gehuwd 2-12-1732 in Groningen met Pieter Jans, geboren in Noorddijk?.
Huwelijk: Pieter Jans van Noorddijk en Jantien Boeringh, weduwe van Roelof Arents van Donderen, p.q. Jan Boering als broeder.

 

IIc  Hindrik Boeringe, overleden 1759 in Peize, begraven 17-5-1759, zoon van Jan Boeringe (zie Ia).
Hindrik Bouringe van Peizerhorst is in 1742 medemomber over de kinderen van Roelf Bouringe als oom. Hij is aanwezig bij de vasstelling van de rekening in 1755, maar niet meer in 1761, al wordt hiervan in de akte geen melding gemaakt.
Gehuwd 31-5-1733 in Peize met Annechien Hendriks, overleden 1779 in Peize, begraven 7-11-1779.
Zie het boek van T. Boering. In het diakonieboek van Peize is een gift ter gelegenheid van dit huwelijk vermeld.
Annechien Hendriks wordt bij het overlijden van dochter Jantien vermeld als Annechien Alberts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Jantien Hindriks Boering, geboren 1746, overleden 19-6-1816 in Peize.
2.  Egberdina Hindriks Boeringe, er is nog een zoon Wigher Alderts Buringa, zie IVk.
3.  Hindrik Hindriks Buiringe, overleden 1779 in Peize, begraven 7-11-1779.
4.  Trijntje Hindriks Buiringe (zie IIIi).

 

IIIe  Jantje Roelfs Buiringe, geboren 1754 in Bunne, gedoopt Vries 5-5-1754, overleden 22-11-1818 in Witten, Assen, dochter van Roelf Buiringe (zie Ia-1) en Gezien Arends.
Gehuwd 28-5-1779 in Rolde met Egbert Lucas, geboren 30-1-1754 in Anloo, overleden 1-12-1818 in Assen, zoon van Lucas Egberts en Margien Egberts.
T. Boering vermeldt huwelijk 5-5-1771 Anloo, maar dat lijkt erg jong voor beiden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Marchien Egberts, geboren 1780 in Peelo, gedoopt Rolde 14-5-1780, overleden 14-4-1837 in Vredeveld, Assen.
Gehuwd met Hendrikus Meijer, geboren 10-4-1776 in Meppel, overleden 13-11-1831 in Assen, zoon van Hendrikus Meijer en Jantien Rebbing.
2.  Roelof Egberts Boering, geboren 1781 in Peelo, gedoopt Rolde 28-10-1781, overleden 19-7-1837 in Kloosterveen, Assen.
Gehuwd 13-5-1810 in Rolde met Lammegien Jans Daling, geboren 18-12-1778 in Rolde, overleden 4-1-1819 in Witten, Assen, dochter van Jan Gerrits en Jantje Daling.
3.  Lucas Egberts Boering, geboren 1783 in Peelo, gedoopt Rolde 30-11-1783, overleden 1-5-1848 in Assen. De naam Boering wordt pas later gebruikt.
Gehuwd 29-9-1819 in Assen met Jantje Jans, geboren 18-5-1783 in Zuidlaren, overleden 28-4-1849 in Assen, dochter van Jan Harms en Jacobje Harms.
4.  Jan Egberts, geboren 1786 in Peelo, gedoopt Rolde 7-5-1786.
5.  Jan Egberts, geboren 1793 in Peelo, gedoopt Rolde 1-9-1793.

 

IIIi  Trijntje Hindriks Buiringe, dochter van Hindrik Boeringe (zie IIc) en Annechien Hendriks.
Gehuwd 19-6-1763 in Baflo met Aldert Hazelhoff, geboren 1738 in Sappemeer, gedoopt 2-2-1738, overleden 3-5-1783 in Baflo, zoon van Evert Hazelhof en Hester Alles.
Huwelijk: Aldert Hazelhoff, schoolmeester en Trijntjen Hendriks Boeringe van Peize in Drenthe.
Uit het boek van T. Boering: "In 1783 is er een diakonieaantekening in Peize: Trijntien Boeringe, wed. van de schoolmeester A. Haselhof van Baflo voor de tijd van 8 jaren om Trijntien Boeringe wed. van de schoolmeester A. Haselhof met haar kinderen te zullen onderhouden, zo onderstand mogte nodig hebben (4 mei 1783)."
Voor de kinderen zie http://home.wanadoo.nl/willem.nijboer/Hazelhof/1421B.htm.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Esterdina Anna Hazelhoff, geboren 11-3-1764 in Baflo.
2.  Hindrik Hazelhoff, geboren 29-6-1766 in Baflo, overleden 15-11-1828 in Leeuwarden.
3.  Annechien Hazelhoff, geboren 27-3-1769 in Baflo.
4.  Jantje Hazelhoff, geboren 23-1-1776 in Baflo.

 

IIIj  Jan Jans Buiring, zoon van Jan Roeleffs Boeringe (zie Ia-6).
Gehuwd met Aaltje Hendrix, overleden 1796 in Groningen, begraven 11-1796, eerder getrouwd met NN NN.
Willem Buiring treedt bij het huwelijk van Egberdina Jans Buiring op als broer en bij het huwelijk van Jantje Jans Boering als halfbroer. Bij zijn overlijden in mei 1784 wordt vermeld dat hij een voorkind is van weduwe Boering op de Hoornsedijk. Aanname dat hij en Egberdina kinderen zijn uit een eerder huwelijk van Aaltien Hendrix. Egberdina trouwt Groningen 9-12-1761 met Hieronimus Jannes van Eelde (vermoedelijk de zoon van Jan Harms en Jantje Hieronimus, gedoopt Eelde 7-11-1728).
Bij de dopen van de kinderen wordt als woonplaats vermeld Hoornsedijk. Aan het meest noordelijke deel van de Hoornsedijk dat onder Helpman valt, iets ten noorden van de huidige Van Iddekingebrug, ligt in 1832 een boerderij die eigendom is van de erven Jan Buiringh, vermoedelijk de in 1826 overleden zoon Jan. Dit gebied viel evenals Helpman kerkelijk onder Groningen en na de indeling in gemeentes bestuurlijk onder Haren. Op deze plaats boog de Hoornsedijk af van het Hoornsediep en volgde het tracť van de huidige Paterswoldseweg tot aan de buitenste gracht van Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Trijntje Jans Boering, geboren 1745 in Groningen, gedoopt 27-6-1745.
2.  Jantje Jans Boering, geboren 28-4-1748 in Groningen, overleden 12-1801 in Groningen.
Gehuwd 13-5-1773 in Groningen met Willem Rosing, geboren 1744 in Groningen, gedoopt 26-1-1744, zoon van Jan Rosing en Janna Engelkes.
3.  Geertjen Jans Buiring, geboren 1755 in Groningen, gedoopt 19-3-1755.
4.  Jan Jans Buiring, geboren 1758 in Groningen, gedoopt 5-11-1758, overleden 4-11-1826 in Haren, Hoornsedijk.
Gehuwd 1-6-1787 in Groningen met Aafjen Jans Kloosterhuis, geboren 1760 in Groningen, overleden 22-9-1827 in Haren, Hoornsedijk, dochter van Jan Jans Kloosterhuis.
Aafjen bij overlijden wonend in huis D2.
Lijst van de mannelijke bevolking van Haren 1814:
Jans Buring geboren 11-6-1776 (moet 1796 zijn?), landbouwerszoon, wonend Helpman huis D2.
Jan Buring, geboren 4-8-1793, idem, in 1814 als conscript uit de Franse Armee.

 

IVk  Wigcher Alderts Buringa, geboren 16-12-1773 in Peize, gedoopt 19-12-1773, overleden 29-3-1837 in Haren, zoon van Aldert Alberts en Egberdina Hindriks Boeringe (zie IIc-2).
Gehuwd 8-5-1803 in Haren met Grietje Pieters, geboren 1771 in Onnen, gedoopt Haren 16-12-1771, overleden 30-4-1839 in Onnen, dochter van Peter Hindriks en Annechien Lucas.
Wicher Alderts wordt vermeld in de lijst van de mannelijke bevolking van Haren 1814, geboren Peize 16-12-1773, arbeider, wonende te Onnen huis C23, 18 jaar daarvoor van Peize gekomen.
Uit het boek van T. Boering:
Huwelijk: Wigher Alderts van Peijse en Grietje Peters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Egberdina Buringa, geboren 16-2-1804 in Harendermolen, gedoopt Noordlaren 27-2-1804, overleden 19-5-1857 in Haren.
2.  Annegien Buringa, geboren 13-10-1805 in Harendermolen, gedoopt Noordlaren 20-10-1805, overleden 29-11-11839 in Haren.
3.  Aldert Buringa, geboren 27-10-1807 in Harendermolen, gedoopt Noordlaren 8-11-1807, overleden 7-1-1853 in Haren.
4.  Pieter Buringa, geboren 5-9-1810 in Haren, gedoopt 16-9-1810, overleden 15-3-1870 in Helpman, Haren.
5.  Henderika Buringa, geboren 15-11-1813 in Haren, overleden 5-10-1841 in Harenermolen, Haren.

Egbert Lantinga wees mij op het huwelijk in Norg op 7-10-1736 tussen Berend Jacobs (Holthuis) van Norg en Mettien Eitens van Een. Voordat het gezin naar Roden verhuisde werden in Norg drie kinderen gedoopt, waarvan in de genealogie Holthuis alleen de eerste is vermeld:

 1. Jacob Berends (Holthuis), geboren in Een, gedoopt Norg 3-11-1737. Bij overlijden in Eelde 28-1-1823 wordt vermeld dat hij is geboren in Roden.
 2. Eite Berends, geboren in Een, gedoopt Norg 26-12-1738, overleden 21-4-1813 in Roden, beroep slachter. Gehuwd met Jebbechien Hindriks, geboren november 1748 in Roden, overleden 21-11-1826 in Roden, dochter van Hindrik Roelfs en Margien Jans. Hun kinderen worden later Schipper genoemd.
 3. Annigjen Berends, geboren in Een, gedoopt Norg 6-11-1740.

In de genealogie Hendrik Derks (Timmer1) werden aanvankelijk van slechts twee van de zeven kinderen van Geert Hinderikus en Roelfje Hindriks (dochter van Hendrik Derks) latere sporen teruggevonden. Inmiddels blijkt dat de meeeste van deze kinderen evenals een achtste kind de naam Oosterhuis hebben aangenomen en hebben gewoond in Roden en omliggende gemeenten.

Geert Hinderikus.
Gehuwd 1-7-1759 in Vries met Roelfien Hendriks, dochter van Hendrik Derks en Marigje Jacobs.
Huwelijk in Vries: Geert Hinderikus, van Dunderen en Roelfje Hindriks, van Paterwolde.
Bij de dopen van de kinderen in Eelde als vader Geert Hendriks.
Bij overlijden dochter Hillechien als Geert Rieks.
In 1764 Geert Henricus na Pieter Roelefs en voor Harmannus Crassens met 2 paarden (Paterswolde Hooiweg). In 1765 verklaren Geert Hinderijks en Roelefje Hinderks te Potterwolde 100 gld. schuldig te zijn aan hun knecht Reinder Willems en lenen zij nog 100 gld. van Jan Gerrids en Jantien Luijgies uit Yde. Reeds eerder in 1762 lenen zij 100 gld. van Pieter en Harm Harmens.
In 1784 Geert Henderikus in het huis van zijn schoonvader (huis 132/133), mogelijk bij de verkoop in 1789 meier van Lemferdinge (OSA 1025). Het huis waar Geert Hendrikus woont wordt dan meeverkocht, terwijl het niet genoemde huis van Geert Hindriks (Koolman), het Windgat in de koopakte juist wordt uitgesloten.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Hindericus Geerts Oosterhuis, geboren 1760 in Donderen, gedoopt Vries 27-4-1760, overleden 24-11-1837 in Roden. Doop: z.v. Geert Hindericus, Donderen.
Gehuwd met Fennegien Klaassens.
2.  Hendrik Geerts Oosterhuis, geboren 1762 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 22-8-1762.
Gehuwd met Aaltje Reinders.
Kinderen trouwen in Leek. Aanname dat Hendrik Geerts Oosterhuis dezelfde is als de in 1762 geboren zoon van Geert Hinderikus en Roelfje Hindriks. Andere kinderen noemen zich ook Oosterhuis en dochter Derkje is geboren in Leek volgens opgave bij overlijden.
3.  Hillechien Geerts, geboren 15-9-1764 in Paterswolde, gedoopt Eelde 10-2-1765, overleden 7-2-1840 in Donderen.
Gehuwd 26-12-1789 in Vries met Albert Pieters Homan, geboren 1753 in Donderen, gedoopt Vries 16-9-1753., overleden 2-12-1829 in Donderen, zoon van Pieter Alberts Homan en Hendrikien Abels.
Huwelijk in Vries: Albert Pieters en Hillegien Geerts, beide van Dunderen.
4.  Jacob Geerts Boering, geboren 25-6-1767 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 28-6-1767, overleden 13-3-1824 in Bunne.
Gehuwd 13-5-1792 in Vries met Jantien Jans Boering, geboren 22-4-1770 in Bunne, gedoopt Vries 29-4-1770, overleden 26-12-1847 in Bunne, dochter van Jan Roelofs Boering en Freerkien Harms.
Huwelijk: Jacob Geerts, van Eelde en Jantien Jansen, van Bunne.
Familienaam Boering waarschijnlijk via Jantien Jans Boering, mogelijk ook afkomstig van het erf omdat de naam al in 1808 wordt vermeld in het langslevende testament van Hindrik Geugjes en Geertien Roelofs (Buiringe?), terwijl Jantien daarin wordt aangeduid als Jantien Jans.
5.  Marigje Geerts Oosterhuis, geboren 1770 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 28-1-1770, overleden 21-7-1848 in Zuidvelde, Norg.
Gehuwd 5-5-1802 in Norg met Harm Thomas Steen, geboren 4-6-1774 in Anloo, overleden 14-8-1858 in Zuidvelde, Norg, zoon van Thomas Jans Steen en Hendrikje Harms.
Huwelijk: Harm Tomas en Marregjen Geerts, beide van Norch.
6.  Jantien Geerts Oosterhuis, geboren 1774 in Yde, gedoopt Vries 16-1-1774, overleden 3-7-1842 in Roderwolde, Roden.
Gehuwd met Floris Jans Staal, geboren 6-7-1760 in Peize, overleden 15-8-1827 in Roderwolde, Roden, zoon van Jan Floris Staal en Aafien Gerbrands.
Jantien bij de doop als Jannitje, bij overlijden als Jantien Geerts Oosterhuis, geboren in Eelde.
7.  Karst Geerts, geboren 1777 in Yde, gedoopt Vries 8-6-1777.
8.  Derkje Geerts Oosterhuis, geboren 17-2-1780 in Leek, overleden 28-9-1860 in Roderwolde, Roden.
Gehuwd met Jan Abels Belga, geboren 9-1-1774 in Roderwolde, Roden, overleden 11-12-1819 in Roderwolde, Roden, zoon van Abel Oetzes en Hinderkien Jans.

In de Genealogie Nienhuis ontbreekt Hindrik Lucas Nienhuis, later wonend in Peize, bij de doop als Hendrik, zoon van Lucas Wever in het Zuideind, de naam van de moeder niet vermeld. De familienaam en de overlijdensgegevens van Hindrik maken het aannemelijk dat deze Lucas dezelfde is als Lucas Jansen Nijenhuis, waar ook bij andere nakomelingen later de naam Nijenhuis of Nienhuis wordt gebruikt. Er is behalve Hendrik nog twee keer een zoon gedoopt, respectievelijk in 1758 en 1759 met de naam Wilke, waarbij ook als vader wordt vermeld Lucas Wever, Zuideind en bovendien als moeder Aaltje Jans.

Hindrik Lucas Nienhuis, geboren 1754 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 13-10-1754, overleden 12-1-1823 in Peize, zoon van Lucas Jansen Nijenhuis en Aaltje Janssens.
Doop: Hendrik, zoon van Lucas Wever, Zuideind. Bij overlijden als Hindrik Lucas Nienhuis, geboren Eelde 13-10-1754, zoon van Lucas Jans en Aaltien Hindriks.
Gehuwd met Abeltien Gerbens, geboren 10-2-1768 in Leek, overleden 7-2-1838 in Peize.
Abeltijn bij de doop van zoon Lucas als Ameltijn Germs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Lucas Nienhuis, geboren 8-3-1790 in Peize, gedoopt 14-3-1790, overleden 14-4-1854 in Peize.
Gehuwd 9-5-1812 in Eelde met Akke Hendriks Koenes, geboren 30-9-1793 in Midwolde (Leek), gedoopt 3-11-1793, overleden 11-11-1863 in Peize, dochter van Hendrik Jannes Koenes en Aukje Jannes Boeskool.
Akke bij de geboorte van dochter Jantien in 1823 als Boeskool. Dit is de naam van haar moeder.

De Genealogie De Sigers ther Borch begint met de stamouders Reint de Sigers ther Borch en Eltike Waaijer. Inmiddels is duidelijk geworden dat Eltike de eerste echtgenote is van Reint de Sigers ther Borch en dat zijn tweede echtgenote Anna Waaijer heet.
De bekende kinderen zijn uit het tweede huwelijk, zie B. van Dooren, Een nieuwe stammoeder voor het geslacht De Sigers ther Borch in Gens Nostra 56 (2001), p. 343.
Op de grafzerk van Eltike in de kerk van Eelde komen naast het wapen van De Sigers ther Borch de wapens voor van Addinge (of Ripperda) en Schaffer. Het wapen op het vierde hoekpunt is verloren gegaan.
Van Dooren suggereert als mogelijke ouders Omko Ripperda en Hinte, maar durft op grond van het feitenmateriaal geen definitieve uitspraak te doen. Anders Daae behandelt in een artikel in Kontakt juni 2004, p. 150 (het orgaan van de Stichting Ol Eel) de in de kerk aanwezige heraldische tekens en noemt als mogelijke ouders Derk Schaffer en Bywe Gaykinga, maar zegt erbij dat dit een hypothese is die nader onderzoek noodzakelijk maakt.

Reint de Sigers ther Borch.
Ette Noordenveld 1542-1550.
Gehuwd (1) met Eltike NN, overleden 22-12-1545 in Eelde.
Gehuwd (2) met Anna Waaijer, overleden 1605 in Eelde (tussen 1602 en 1608), dochter van Johan Waeijer en Swane van Retbergen.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1.  Geert de Sigers ther Borch.
Gehuwd met Johanna de Mepsche, dochter van Geert de Mepsche en Hille Alberda, hertrouwd met Johan van Besten.
2.  Eltike de Sigers ther Borch, overleden 8-12-1601 in Zeerijp.
Gehuwd met Writzer ten Holthe, overleden 1613, zoon van Johan ten Holthe en Margaretha Harkinge.
3.  Geertruid de Sigers ther Borch.
Gehuwd met Johan van Besten, hertrouwd met Johanna de Mepsche, dochter van Geert de Mepsche en Hille Alberda.

In de Genealogie Smit1 wordt Jantje Jannes Smit vermeld, in 1786 getrouwd met Gerrit Jans uit Roden. De laatste blijkt Gerrit Jans Alving (Alfing) te zijn, waarschijnlijk geboren in Assen en daar ook overleden. Kleindochter Jantien Alving trouwt in 1833 met Jochem Westerhof, zie genealogie Westerhof.
Grietje Jans (Leffers)
, de tweede echtgenote van Gerrit Jans Alving, komt al voor in de Genealogie Leffers.

Jantje Jannes Smit, geboren 1758 in Eelde, gedoopt 8-1-1758, dochter van Jannes Hendriks Smit en Maria Franssen.
Gehuwd 23-4-1786 in Eelde met Gerrit Jans Alfing, geboren 1755, overleden 28-11-1819 in Assen, zoon van Jan Gerrits Alfing en Fennegien Jacobs, hertrouwd 1796 in Peize met Grietje Jans Leffers, geboren 1767 in Donderen, gedoopt Vries 20-1-1767, overleden 27-10-1854 in Smilde, dochter van Jan Leffers en Harmtien Harms.
Huwelijksafkondiging: Gerrit Jans van Roden en Jantien Jannis.
Gerrit Jans wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize in 1794, in 1797 is hij 42 jaar, arbeider met twee kinderen.
Gerrit Jans wordt als echtgenoot van Jantje vermeld bij de verkoop van het huis van Jannes Hendriks Smit aan Frans Jannes in 1793.
Op 29-3-1796 worden in Peize mombers aangesteld over zoon Jan, 9 jaar wegens hertrouwen van Gerrit Jans, weduwnaar van Jantien Jannes met Grietien Jans. Hoofdmomber is J. H. Baving bij gebreke van iemand die kan schrijven en de administratie doen. Medemombers zijn Frans Jannes van Eelde, Jacob Jannes van Meppel en Jacob Jannes als zwager van de smilde. Wegens overlijden van Jan Hemsing Baving wordt op 9-6-1797 als nieuwe hoofdmomber benoemd Frerik Hindriks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Jan Gerrits Alving, geboren 15-1-1787 in Peize, gedoopt 21-1-1787, overleden 15-5-1844 in Peize.

Aangezien genlias en drenlias steeds verder wordt aangevuld, is het mogelijk personen terug te vinden, die eerder zeer moeilijk waren te vinden. Ik zal hierbij niet alle aanvullingen weergeven.

Mijn genealogie Horst2 bevat het echtpaar Tekke Derks Zielstra (Zijlstra) en Geesien Jans (Horst). Ik ben daarbij vergeten de naam Zielstra als aparte familie op te voeren. Geesien Jans blijkt niet een dochter te zijn van Jan Roelfs (Horst) en Albertien Abels, maar geboren te zijn uit een eerder huwelijk van haar moeder Albertien Abels met Jan Teunis, die bij de kooi in Glimmen woonden. 

Tekke Derks Zielstra, geboren 1756 in Tacozijl?, overleden 28-7-1826 in Haren, aan boord van het schip Gezina.
Gehuwd 11-12-1791 in Haren met Geesien Jans Kooi, geboren 1771 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 20-10-1771, overleden 4-11-1847 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Jan Teunis Kooi en Albertien Abels.
Huwelijk: Tekke Derks, huishoudende in zijn schip en Geesje Jans van de Hoornschedijk.
Naamsaanneming 1812, eerste lijst Teeke Derks Zielstra, Paterswolde, kinderen Derk 13, Jan 11, Teunis 8 (alle op het Schip), Albertje 19 (op den Hoorn), tweede lijst wed. Teeke Derks Zielstra op 143.
Tekke Derks is nog aanwezig bij het huwelijk van dochter Albertien Tekkes op 9-5-1813. Hij is dan 58 jaar en getuige evenals Jan Jans Horst 27 jaar, oom van de bruid.
De aanduiding weduwe in 1813 is mogelijk een misverstand, want op 28-7-1826 overlijdt in Haren aan boord van het schip Gezina de schipper Tegge Derk Zielstra, 78 jaar, ouders onbekend, geboren te Tacozijl, Friesland (in Gaasterland), echtgenoot van Geessien Jans Glimme.
Bij de doop van zoon Derk in Windeweer wordt vermeld dat de ouders uit Franeker en Noordlaren komen en dat de moeder in het schip is bevallen.
Geesien Jans Kooi is blijkbaar een halfzuster van Jan Jans Horst. Zij is gedoopt in Noordlaren. Haar ouders zijn een maand eerder getrouwd en wonen bij de kooi in Glimmen.
Tekke Derks is mogelijk een zoon van Dirk Ruurds van Franeker en Aaltje Taekes van Midlum, waarvan het huwelijk wordt geproclameerd in Franeker en Midlum, januari 1755. Dirk Ruurds is varensgezel. De doop is niet gevonden, wel de doop van een zoon Teeke van Durk Teekes in Workum in 1756.
Kinderen uit dit huwelijk:
1.  Albertien Tekkes Zielstra, geboren 1792 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-10-1792, overleden 9-5-1869 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Tekke Derks Zielstra (zie Ia) en Geesien Jans Kooi.
Gehuwd 9-5-1813 in Eelde met Jannes Geerts Boer, geboren 1785 in Paterswolde, Hooiweg, gedoopt Eelde 27-2-1785, overleden 23-1-1863 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Geert Jans Boer en Hillegien Hendriks.
In 1850 wonen in Haren op Hoornschedijk 10: Jannes Boer 1785 Paterswolde en Albertje Tekkes 1793. Tussen 1820 en 1830 kinderen geboren en jong overleden in Paterswolde, Theke (2 x) en Hillechien. Zoon Geert, geboren 11-11-1813 in Paterswolde trouwt 11-4-1840 in Eelde met Elisabeth Veendijk, geboren 1816 in Hoornschedijk, Haren, dochter van Uge Eitens Veendijk en Harmtien Geerts Abeen
2.  Derk Tekkes Zielstra, geboren 1798 in Windeweer, gedoopt 1-7-1798, overleden 25-1-1849 in Groningen.
Gehuwd 14-2-1841 in Groningen met Aagtje Jurjens van der Wijk, geboren 10-6-1807 in Veendam, overleden 23-9-1845 in Groningen, dochter van Jurjen Poppes van der Wijk en Rijka Jans Muntendam, hertrouwd met Hendrik Kleve.
3.  Jan Tekkes Zijlstra, geboren 1799 in Haren, gedoopt 20-10-1799, overleden 5-2-1846 in Groningen. Schipper tijdens huwelijk, arbeider bij overlijden.
Gehuwd 28-5-1835 in Groningen met Magdalena Wories, geboren 30-9-1794 in Groningen, overleden 22-7-1849 in Groningen, dochter van Michiel Wories en Johanna van den Berg.
4.  Teunis Tekkes Zielstra, geboren 1804.
5.  Aaltje Tekkes Zielstra, geboren 16-4-1809 in Haren, gedoopt 7-5-1809.