Naamsaanneming van Peize 1813

Bewerkt door Arend Arends, Arnhem 2006, versie 1 april 2006.

Bron: Drents Archief, Collectie registers van aanneming van geslachtsnamen, Eelde en Peize, inv. 10.

De lijst van 1813 is samengesteld uit voorbedrukte formulieren en omvat een lijst voor Peize en voor Eelde met de respectievelijke huisnummers. Deze lijst is waarschijnlijk gebaseerd op de oorspronkelijke akten van 1812 met wijzigingen. Op de lijst van 1813 staan helaas niet de namen van de kinderen en hun woonplaatsen. Van Eelde zijn wel de oorspronkelijke akten van augustus 1812 of afschriften daarvan bewaard gebleven.
De lijst is in volgorde zoals die in kopievorm aanwezig is op het Drents Archief.
Voor zover niet vermeld is de woonplaats Peize.

1 Roelf Brink, Peizerhorst
2
3 Geert Jans Moeni (Rabbens), Peizerhorst
4 Hindrik Jans Horst, Peizerhorst
5 Arend Jans Koops, Peizerhorst
6 Freerk Wilkens, Peizerhorst
7 Jan Jans Koops, Peizerpol
8 Jan Ebbinge, Louwenhek
9 Klaas Geerts Beusema
10 Johannes Los
11 Willem Stevens Brink
12 Bareld Hindriks Peisse
13 Jan Geerts Kregel
14 Jacob Reinders Suurd, 1 zuster
15 Berent Willinge Kymmell
16 Jan Jans Gortmaker, geen zoons of dochters
17 Tjebbel Jans Stroetinga
18 wed. Otte Cornelis Ottens, Trientje, 3 zonen
19 Coenraat Barelts Bakker
20 wed. Gerard Kosters, Ameltje, 1 zoon, 4 dochters
21
22 wed. Gerrit Berends Smit, Trientje, 2 zoons
23 Barteld Ebbinge, 1 broer
24 Roelof Gelmers, 3 zoons, 2 dochters
25 Jan Geerts Jonkman, wed. Geert Jans Jonkman, Jantje, 2 dochters
26 Hindrik Lutgers, 2 zusters
27 Willem Engberts, 1 dochter
28 Jacob Hindriks Koekoek, 2 zoons, 1 dochter
29 wed. Arend Barelds Slagter, Grietje Engberts, 3 zoons, 3 dochters
29 Barelt Arends Slagter
30 Steven Jacobs Wever, 3 zoons, 2 dochters
31 Jan Klasinge, 1 zoon, 2 dochters
32
33 Popke Barelds Bakker, 1 zoon
34 wed. Steven Alberts Boeringe, Jantje, 1 dochter
? 50 Allerd Jans Eilander, 2 zoons, 1 dochter
? 50a Koop Stevens Wever, 1 zoon
? 53 Harmtje Roelfs Been, 1 dochter
34 wed. Be(r)nard Hindrik Beuning, Nenkje, 1 zoon, 2 dochters
34 wed. Heine Gerrits Mattewever, Geesje, 2 zoons, 2 dochters
35 Jacob Barelds Dekker
36 Hindrik Lucas Steenbergen
37 Arend Jans Talens
38 Allerd Jans Alders
39 Leffert Jans Leffers
40 Hindrik Jans Heide
41 Reinder Jans Besembinder (vermeld na 42)
42 Jan Bouwkamp
43 Harm Geerts Theunman
44 Albert Hindriks Bakker
45 Hindrik Weitering
46 wed. Joest Hubers, Annegje, 3 zoons, 1 dochter
47 Teijs Jans Brink
48 Alberd Stevens Brink
49 Hindrik Meijer
50 Jan Alberd Eilander
51 Hindrik Boeringe
52 Jan Hindriks Kosters
53 Jan Hindriks Biemolt
54 Fridsiger Berends de Rink (op het formulier lijkt 74 te staan) 
55 Roelf Tjebbels Suurd
56 Tjebbel Reinders Suurd
57 Alberd Arnoldus Birze
58 Hindrik Lammerts Beuving
59 Roelf Stevens Brink
60 Gerard Willems Arkies
61 Koope Jans Koops
62 Lucas Brink
63 wed. Martinus Lammers Martens, Fennegje, 2 zoons, 2 dochters
64 Willem Burghgraaf
65 Hindrik Alberd Bakker
65 Bernardus Tietema
65 Jan Willems Spoelman
66 Alderd Luinge
66 Arend Ottens Kosters
67 Hindrik Hubers
68 Jan Hindriks Bakker
69 Bartelt Mensing
70 Derk Bareld Dekker
71 Hindrik Vedder
72 Roelf Schuring
73 Cornelis Baving
74 Harm Jans Rezingh, geen zoons, geen dochters
75 Johannes Bernardus Tietema, 2 zoons, 4 dochters
74 Jan Jannes Eijinga
76 wed. Jan Been, Jaapkje, 3 zoons, 3 dochters
76 Teijs Geerts Dekker
- wed. Hindrik Jetzes, Geertje, 2 zoons, 2 dochters
- wed. Geert Jans Ensink, Geertruida, 3 zoons, 4 dochters
77 Hindrik Hindriks Hulsebos, 3 zoons, 3 dochters
78 Jacob Ates Holt
79 Jan Gerrits Alving, 1 dochter
80 Hindrik Lammers
80 Grietje Boukamp
80 wed. Jan Ebbinge, Willemtje, 4 zoons, 3 dochters
80 Freerk Engbers, 3 zoons, 2 dochters
81 Jan Harm Kruims
81 Roelf Jans Been, stedevader over de kinderen van wijlen Wicher Eitens en Aaltje Tjammes van Hoorn, familienaam Eitens, Eite en Grietje
82 Joest Wessels
82 Klaas Kruims
82 wed. Jan Hubers. Geesje, 1 dochter
82 Roelf IJtjes Eikema
83 wed. Jan Harm Kruims, Lookje, 3 zoons, 1 dochter
83 Alberd Jans Talens
84 Geert Kemkes, 2 zoons
85 wed. Freerk Cornelis Zuideveld, Lammegje, 3 zoons
86 Freerk Hindrik Bakker, 3 zoons, 3 dochters
87 Berent Ensink, 3 zoons
88 Jacob Barelds Koops
89 Steven Ebbinge, 2 zoons, 5 dochters
90 Jeremias van Diepenbrug, 2 zusters, Anna en Hillegje 
90 Jacob Lunsche
91 Roelf Popkes Mulder, 1 zoon, 3 dochters
92
93 Geert Koops
94 Hindrik Jans Been
95 Albert Eitens
96 (of 95) Roelf Eitens
96 leeg formulier
97 Harm Lambers
98 Alberd Luinge, 1 zoon
99 Roelf Luinge
100 Tiemen Wekema
101 Roelf Lunsche
102 Hindrik Harm Hagenouw
103 Geert Jans Stroetinga
104 wed. Roelf Luinge, Annegje Abels, 7 zoons, 1 dochter, stedemoeder over 4 zoons van wijlen haar laatste man Roelf Luinge en 2 bij dezelve verwekt, daarenboven 2 kinderen bij haar eerste man Alberd Boeringe
- wed. Jan Kruims, Gezien Reinders, 3 zoons, 5 dochters
105 Jannes Jans Talens
- wed. Roelf Huising, Aaltje, 3 zoons, 1 dochter
106 wed. Harmannus Mensing, Hillegje, 2 zoons, 2 dochters
107 Jannes Ensink, 1 zoon, 3 dochters
108 Johannes Klazens Sinkgraven
108 Barelt Koops, 3 zoons, 2 dochters
109 wed. Jan Harms Hagenouw, Jantje, 3 zoons, 1 dochter
110 Hindrik Jacobs Smit
111 Alberd Jans Engberts
111 leeg
112 Jan Ottens
113 Arend Ottens
114 Oebel Egberts Beesema
115 Michiel van Lingen Wekema
116 Ate Sjabbes Holt
117 Jan Ebbinge, 2 zoons
118 Alberd Lunsche
119 Roelf Kars Karssens, 4 zoons, 4 dochters
120 Engbert Willems Arkies
121 Jan Luinge
122 Roelf Luchies Kregel
123 Koop Geerts Kregel
124 Reinder Adams Suurd
125 wed. Luink Luinge, Janna Barelts, 1 zoon, 2 dochters
126 Berent Willems Arkies
127 Jan Barelds Aalders
128 Barelt Jans Talens
129 Roelf Ebbinge
130 Jan Willems Arkies
130 Willem Engbers Arkies
131 wed. Jan Teijs Brink, Geesje
131 wed. Willem Jans Keizer, Wubbegje, 1 zoon, 2 dochters
132 wed. Garrebrant Jans Staal, Roelfje
133 Hindrik Jans Kregel
133 Jan Klazens Sinkgraven
134 Hilbrant Jans Staal
135 Jan Jurriens
136 wed. Harm Jans Freerks, Annegje, 2 zoons, 4 dochters
137 Hindrik Lucas Nijenhuis, 2 zoons
138 Nicolaas Ax, 5 zoons, 1 dochter
139 Engbert Jans Stroetinga
140 Jan Lammers
141 Reinder Luinge
142 Coenraat Ebbinge
143 Derk Jans Timmer
144 Jan Timmer
145 Jan Eilders
145 Jan Lugies Kregel
146 Hindrik Geerts Vischaft
147 Doude Arnoldus Birs
148 Hindrik Jans Schuurman, Peizerwold
149 Hindrik Jans Koops, Peizerwold
150 Hindrik Egberts Kamps, Peizerwold
151 Koop Barelt Koops, Peizerwold
152 Petrus Gasinjet, 1 zoon, 1 dochter, Peizerwold
153 Jannes Ensink, Peizerwold
153 wed. Roelf Luinge, Jacomitje, Peizerwold
154 Willem Luinge, 1 zoon, Peizerwold
154 Pieter Jans Wilkens, 1 zuster, Peizerwold
155 Jan Reinders Reuter (Ruiter)
156 Willem Pieters Breusseling, 1 zuster
157 wed. Adams Reinders Suurt, Jantje, 4 zoons, 2 dochters, Peizer esse
(vergeten of verhuisd?:)
68 Harm Wolters, Peize
- wed. Koop Geerts Koops, Diekje, 2 zoons, 2 dochters
77 wed. Egbert Been, Maria, 3 dochters
77 wed. Wolter Jans (Eleveld), Antje, 1 zoon, 1 dochter
- wed. Jan Jans Stroetinga, Wemeltje, 3 zoons, 2 dochters
- Steven Teijs Brink, 5 zoons, 2 dochters