U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Hemsing

Generatie I

Ia  Wilhelmus Hemsing.
Gehuwd 1670 in Zuidlaren met Johanna Bottichius, dochter van Arnoldus Bottichius en Hendrikje Selbach.
Huwelijk Zuidlaren, 1670: Wilhelmus Hemsingh, desiguatus pastor Vriesanus (predikant van Vries) en Jantien Bottichius, dochter van de predikant van Zuidtlaeren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johannes Hemsing (zie IIa), geboren 1682 in Vries, overleden 3-5-1750 in Peize.
2. Hendrika Hemsing, overleden 1721 in Peize, begraven 22-11-1721.
3. Arnoldus Hemsing. Predikant te Gieten, zie Spint Arwt'n 1976, p. 58, waarin vermeld wordt hoe Arnoldus Hemsing zijn kinderen, o.a. dochter Johanna en zoon Willem, inschrijft in het doopboek van Gieten in de periode 1699-1710. In drenlias zijn deze kinderen alleen met de voornaam vermeld en zonder de naam van de ouders.
 

Generatie II

IIa  Johannes Hemsing, geboren 1682 in Vries, overleden 3-5-1750 in Peize, zoon van Wilhelmus Hemsing (zie Ia) en Johanna Bottichius.
Gehuwd 12-7-1722 in Peize met Roelina Willinge, geboren 15-3-1694 in Peize, overleden 13-5-1779 in Peize, begraven 20-5-1779, dochter van Dubbelt Willinge en Anna Tymans, zie genealogie Willinge.
Johannes Hemsing predikant van Peize 1709-1750. Op 14-5-1750 wordt de pastoor in Peize, Jan Hemsink, bijgezet in de kerk. In het bekken wordt ruim 22 gld. gedaan. Juffrouw Hemsink betaalt voor het beste laken over haar man.
Op 20-5-1779 wordt de weduwe van J. Hemsing begraven, in het bekken ruim 29 gld. (in het diaconieboek staat J. Hemsing, maar dit moet zijn de weduwe).
Op dezelfde dag betalen weduwe Baving (Johanna Hemsing) en D. Hemsing ieder 3 gld. boete aan de diaconie omdat hun moeder na haar overlijden een dag later is begraven dan de toegestane periode van 6 dagen. Op 20-8-1779 betalen de erfgenamen van wed. J. Hemsing voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Johanna Hemsing (zie IIIa), overleden 1780 in Peize, begraven 12-9-1780.
2. Dubbelt Hemsing (zie IIIb).
 

Generatie III

IIIa  Johanna Hemsing, overleden 1780 in Peize, begraven 12-9-1780, dochter van Johannes Hemsing (zie IIa) en Roelina Willinge.
Gehuwd 31-8-1747 in Peize met Lucas Baving, overleden 1763 in Peizerwold, zoon van Jan Baving en Grietje Cluiving, zie genealogie Baving, eerder getrouwd 8-2-1736 in Peize met Rolina Margaretha Meseroy, geboren 1703 in Roden, overleden 1736 in Peize, begraven 22-11-1736, dochter van Henricus Meseroy en Margaretha Alting, eerder getrouwd 13-5-1739 in Roderwolde met Casparina Reinders, overleden 1740 in Peize, begraven 14-5-1740, dochter van Arnoldus Reinders.
Huwelijk: De E. Ette L. Bavinge en de E. juffer Johanna Hemsink, in het bekken 24 gld.
Op 12-9-1780 wordt Johanna Hemsink, weduwe van de Ette Lukas Bavink begraven, in het bekken 39 gld. De diaconie ontvangt 6 gld. boete omdat zij te laat, d.w.z. langer dan 6 dagen na het overlijden is begraven. De nagelaten kinderen betalen voor het laken.
In hetzelfde jaar verzoeken de jufferen Aaltjen en Johanna Henderika Bavingh, kinderen van de overledene Ette L. Bavingh en vrouw J. Hemsing, 24 en 23 jaar oud, aan de Etstoel om hun eigen administratie te mogen doen en van de voogdij te mogen blijven ontheven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Hemsing Baving, overleden 15-4-1797 in Peize, begraven 17-4-1797, zie genealogie Baving.
2. Grietina Anna Baving, overleden in Leeuwarden, zie genealogie Baving.
3. Roelina Baving, overleden 1770 in Peize, begraven mei 1770. In mei 1770 wordt een dochter van weduwe Baving begraven, in het bekken ruim 24 gld. In 1771 geeft juffw. de wed. Bavinge in het Peijserwold de erfenis aan van 7000 gld. van haar dochter Roelina, die op haar overige kinderen is overgegaan en betaalt daarvan de 30ste penning a 233 gld.
4. Anna Hillegonda Baving, overleden 1-6-1790 in Peize, begraven 7-6-1790, zie genealogie Baving.
5. Aaltje Baving, geboren 1756 in Peize, overleden 13-11-1826 in Baflo.
Gehuwd 26-3-1786 in Roden met Fredericus Snethlage, geboren 1759 in Odoorn, overleden 13-7-1825 in Den Andel, zoon van Wilhelmus Snetlage en Johanna Ebbinge, zie genealogie Snetlage.
Huwelijksafkondiging te Leens, 26-03-1786: Fredericus Snethlage, Predikant te Leens tr Aaltje Bavinge, "na driemalige kondiging attestatie gegeeven na Rhoden in 't Landschap Drenthe alwaar zij op den zelvden dag zijn gecopuleert". In 1804 vertrekken Fredericus Snethlage en Aaltje Baving naar Ditzum. Predikant Fredericus Snethlage treedt in 1813 op als oom en voogd van de bruid Johanna Jeddina Baving en woont dan in Den Andel, gemeente Baflo.
Op 19-1-1828 wordt door notaris H. Hagenouw Brongers te Winsum de notariŽle akte opgemaakt van de publieke veiling van vaste goederen uit de erfenis van Aaltje Baving en Fredericus Snethlage. Als erfgenamen van Aaltje Baving zijn aanwezig Lucas Baving, landbouwer te Norg, Johanna Christoffora Gasinjet, geassisteerd door haar echtgenoot Jonkheer Vitus Valerius van Cammingha, grietman van Leeuwarderadeel, wonende te Huisum, Richard Bisschop, negotiant te Leeuwarden en Lucretia Johanna Bisschop te Amsterdam. Voorts zijn aanwezig Johannes Snethlage, predikant te Pieterburen en Hermanna Snethlage te Pieterburen als erfgenamen van Fredericus Snethlage en tenslotte Catharina Johanna Wilhelmina van Glockman als moeder en voogdes, geassisteerd door haar echtgenoot mr. Hendrik Tonckens, burgemeester van de gemeente Eelde als mede voogd over de minderjarige Lodewijk Carel Ferdinant Gasinjet, zoon van wijlen Gijsbertus Carel Ferdinant Gasinjet en Catharina Johanna Wilhelmina van Glockman (met dank aan Sietse Dijk voor deze informatie).
6. Johanna Hendrika Baving, geboren 1757 in Peize, overleden 1795 in Coevorden.
Gehuwd 12-4-1789 in Leens met Gerrit Wildrik, geboren 1744 in Coevorden, gedoopt 5-7-1744, overleden 3-3-1834 in Coevorden, zoon van Wildrik Wildrik en Grietien Hartgers, hertrouwd 14-12-1796 in Het Laar, Bentheim met Anna van Ulzen, geboren 1761 in Coevorden, gedoopt 4-10-1761, overleden 20-6-1832 in Coevorden.
Huwelijk: Gerrit Wildrik van Coevorden en de Juffer Johanna Hinderika Bavinge, woonachtig te Leens.
In 1798 verkopen de erven van J.H. Baving, in leven huisvrouw van G. Wildrik te Coevorden, in een publieke verkoping een half boerenerf te Yde aan Berent Ensing en Ate Sjabbes te Peize.
 
IIIb  Dubbelt Hemsing, zoon van Johannes Hemsing (zie IIa) en Roelina Willinge.
Gehuwd (1) 5-10-1755 in Peize met Allerdina Ebbinge, overleden 1787 in Peize, begraven 13-1-1787, dochter van Allert Ebbinge en Hillegien Bavinge, zie genealogie Ebbinge (2).
Huwelijk: H. D. Hiemsiengh en J. A. Dijna Ebbenge, in het bekken 20 gld.
Op 13-1-1787 wordt de vrouw van de heer D. Hemsing in de kerk begraven. De opbrengst bij de collecte voor de diaconie bedraagt ruim 21 gld. Op 26-1-1787 betaalt de heer D. Hemsing voor het laken over zijn vrouw Alderdina Ebbinge.
In 1757 kopen de heer D. Hemsink en vrouw Allerdina Ebbinge een huis in Peize (gelegen op de hoek Brinkweg en Molenweg westzijde). D. Hemsink wordt in 1764 en 1774 vermeld in het Haardstedenregister van Peize. In 1784 woont D. Hemsing in het huis aan de Kerkstraat waar eerder wed. dominee Hemsink woont.
Bij het hertrouwen van zoon Allert in 1826 wordt Dubbeld Hemsing vermeld als landbouwer.
In 1790 verkopen o.a. J. van der Scheer, boekhandelaar te Coevorden en A. Hemsink, koopman te Groningen verschillende stukken land die in 1792 worden overgedragen, o.a. aan hun schoonvader en vader D. Hemsink, die dan woont in Groningerland.

Gehuwd (2) 2-5-1790 in Zuidhorn (afkondiging) met Eltje Jans, geboren 1728 in Grijpskerk, gedoopt 7-11-1728, dochter van Jan Thomas en Antie NN, eerder getrouwd 28-7-1748 in Zuidhorn met Abel Jans Iwema.
Huwelijksafkondiging: Dubbeld Hemsing, weduwnaar van Allerdina Ebbinge van Peize en Eltje Jans, weduwe van de schepper Abel Iwema van de Hogemeden.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Hemsing (zie IVa), geboren 1756 in Peize, overleden 13-2-1814 in Den Ham, Aduard.
2. Allert Hemsing (zie IVb), geboren 9-9-1759 in Peize, overleden 11-4-1838 in Groningen.
3. Rolina Hemsing (zie IVc), geboren 1765 in Peize (omstreeks 1765).
4. Freerk Hemsing (zie IVd), geboren 1769 in Peize, overleden 28-9-1833 in Grootegast.
 

Generatie IV

IVa  Jan Hemsing, geboren 1756 in Peize, overleden 13-2-1814 in Den Ham, Aduard, zoon van Dubbelt Hemsing (zie IIIb) en Allerdina Ebbinge.
Bij overlijden landbouwer, 58 jaar, geboren in Peize, z.v. Dubbelt Hemsing en Allerdina Hemsing, echtgenoot Geertje Jans, de laatste bij het huwelijk van zoon Jan Jans Hemsing als Geertje Jans Datema.
Gehuwd (1) 18-5-1788 in Peize met Hinderkien Wuffen, geboren 1768 in Zuidlaren, gedoopt 15-5-1768, overleden 1791 in Peize, begraven 17-1-1791, dochter van Jan Egberts Wuffen en Lammegien Jans van Dalen.
Huwelijk: Jan Hemsink en Hinderkin Wuffing.
Op 17-1-1791 wordt Hinderkijn Wuffing begraven, J. Hemsing betaalt voor het laken over zijn vrouw.
Momberaanstelling in Peize:
12-2-1794 compareerde voor mij scholtes de E. Jan Egberts Wuffen met zijn E. huisvrouw Lammigien Jans van Dalen van Onnen als grootouders van Allerdina Hemsing, nagelaten dogtertje van wijlen haar dogter Hindrikje Wuffen bij de E. Jan Hemsing te Peize in egte verwekt begerende zij comparanten neffens J. Hemsing dat voornoemde kind bij haar grootouders bovengemeld in de plaats van pupillen moeder Hindrikje blijven inwoonen en met haar nog in leven zijnde twee zoons en dogters bij versterf tot haar grootouderlijke nalatenschap even na en sibbe zal zijn en dus van de gemeenschappelijke bezittingen van tilbaare goederen met haar vader J. Hemsing te ontdoen invoege hier na beschreven.
Zo zijn over gemelde Allerdina Hemsing navolgende mombaaren aangestelt als hooftmombaar pupillen grootvader Jan Egberts Wuffen en tot medemombaren de E. Frerik Wuffen, Allerd Hemsing en Frerik Hemsing.

Gehuwd (2) 8-6-1794 in Den Ham/Fransum met Geertje Jans Datema, geboren 29-3-1765 in Oldehove, gedoopt 31-3-1765, overleden 6-1-1837 in Den Ham, Aduard, dochter van Jan Hemmes en Albertje Alberts, hertrouwd 4-10-1815 in Aduard met Jan Jacobs Dijkstra, geboren 1759 in Feerwerd, gedoopt 13-6-1759, overleden 25-9-1836 in Den Ham, Aduard, zoon van Jacob Derks en Aaltje Jans.
Huwelijk: Jan Hemsing van Peize en Geertje Jans van Oldehove met attestatie van Peize en Oldehove. Ook afkondiging in Oldehove, attestatie naar Den Ham.
Kinderen geboren in Den Ham.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Allerdina Hemsing (zie Va), geboren 31-5-1789 in Peize, gedoopt 7-6-1789, overleden 28-2-1835 in Dilgt, Haren.
 
IVb  Allert Hemsing, geboren 9-9-1759 in Peize, overleden 11-4-1838 in Groningen, zoon van Dubbelt Hemsing (zie IIIb) en Allerdina Ebbinge.
Gehuwd (1) 8-11-1786 in Groningen met Hermanna Johanna Uilkens, geboren 1762 in Groningen, gedoopt 9-3-1762, overleden 5-12-1825 in Groningen, dochter van Hermannus Uilkens en Johanna Vliedorp.
Huwelijk: Aldert Hemsink van Peise en Harmanna Johanna Uilkens van Groningen, pro qua Ludolph Uilkens als broeder.
Gehuwd (2) 1-12-1826 in Groningen met Johanna van Projen, geboren 1796 in Groningen, gedoopt 26-4-1796, overleden 26-10-1856 in Groningen, dochter van Gerrit van Projen en Aaltje Rap, hertrouwd 7-3-1839 in Groningen met Ludolf Uilkens, geboren 1801 in Groningen, gedoopt 31-5-1801, overleden 8-4-1888 in Groningen, zoon van Theodorus Uilkens en Hemmina Vechnerus.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Allerdina Hemsing, geboren 1789 in Groningen, gedoopt 18-2-1789.
2. Allerdina Hemsing, geboren 1790 in Groningen, gedoopt 1-4-1790, overleden 14-1-1821 in Groningen.
Gehuwd 30-6-1810 in Groningen (afkondiging) met Gerardus Beckeringh de Vries, geboren 1780 in Groningen, gedoopt 4-5-1780, overleden 19-10-1815 in Groningen, zoon van Dirk de Vries en Catharina Beckeringh.
Huwelijksafkondiging Groningen 30-6-1810: Gerardus Beckering de Vries, eerste Commis der Beschreven Middelen in het Arrondissement Westerquartier en Allerdina Hemsing, beide van Groningen, met belastinge te Aduard.
Doopnaam Gerardus: Gerardus Bekkering.
 
IVc  Rolina Hemsing, geboren 1765 in Peize (omstreeks 1765), dochter van Dubbelt Hemsing (zie IIIb) en Allerdina Ebbinge.
Gehuwd 4-5-1788 in Peize met Jacobus van der Scheer, geboren 16-2-1764 in Almelo, gedoopt 18-2-1764, overleden 21-3-1824 in Coevorden, zoon van Jan Lamberts van der Scheer en Maria Hartgers, hertrouwd 15-6-1798 in Het Laar, Bentheim met Johanna Henderika Wispelweij, geboren 1752 in Coevorden, gedoopt 27-9-1752, overleden 3-5-1819 in Coevorden, dochter van Abraham Wispelweij en Berendina Wijnvoorden.
Huwelijk: Jakoobes van der Scheer en Roelina Hemsink.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Dubbeld Hemsing van der Scheer, geboren 30-1-1791 in Coevorden, overleden 12-2-1859 in Coevorden.
Gehuwd 7-11-1816 in Eelde met Sophia Speckman, geboren 31-8-1787 in Eelde, gedoopt 2-9-1787, overleden 30-12-1859 in Coevorden, dochter van Petrus Speckman en Christina Johanna Grootholtman.
 
IVd  Freerk Hemsing, geboren 1769 in Peize, overleden 28-9-1833 in Grootegast, zoon van Dubbelt Hemsing (zie IIIb) en Allerdina Ebbinge.
Koopman, ook inlands kramer genoemd, bij overlijden 64 jaar.
Gehuwd 8-8-1790 in Peize met Hiltje Smallenbroek, geboren 1760, overleden 29-10-1832 in Grootegast, dochter van Jan Smallenbroek en Klaaske Olthof.
Huwelijk: Freerk Hemsink en Hilgien Smallenbroek.
Huwelijksafkondiging Roden: Frerik Hemsink van Peize en Hiltje Smalbroek van Leek, getrouwd te Peize.
Meer kinderen geboren, waaronder zoons Jan en Dubbeld en dochter Rolina, geboren in Leek.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Allerdina Hemsing, geboren 9-2-1795 in Roden, overleden 2-6-1859 in Grootegast.
Gehuwd 11-2-1818 in Grootegast met Jan Alberts Westerhof, geboren 10-2-1790, zoon van Albert Boelens Westerhof en Romkje Jans.
 

Generatie V

Va  Allerdina Hemsing, geboren 31-5-1789 in Peize, gedoopt 7-6-1789, overleden 28-2-1835 in Dilgt, Haren, dochter van Jan Hemsing (zie IVa) en Hinderkien Wuffen.
Gehuwd 20-1810 in Haren met Roelf Meijer, geboren 1787 in Haren, gedoopt 14-10-1787, overleden 3-3-1870 in Dilgt, Haren, zoon van Jan Egberts Meijer en Fennechien Egberts.
Huwelijk: Roelof Meijer van Haren en Alderdina Hemsingh van Peize.
Meer kinderen geboren in Dilgt, Haren, waaronder Frederik Wuffen Meijer in 1823.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Meijer, geboren 1813 in Dilgt, Haren, overleden 25-8-1851 in Dilt, Haren.
Gehuwd 9-4-1840 in Eelde met Grietje Staal, geboren 16-1-1817 in Foxwolde, Roden, overleden 25-10-1866 in Paterswolde, dochter van Garbrand Jans Staal en Martje Jans Stobbe, zie genealogie ~Garbrand Pieters.
 

Index
Genealogie Hemsing