U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Buirema

Generatie I

Ia  Jasper Buirema, overleden 1763 in Peize, begraven januari 1763.
Gehuwd (1) met Jantien Gerrits, overleden 1747 in Peize, begraven 18-4-1747, dochter van Gerrit Roelofs en Jeichien Ebbinge, zie genealogie ~Gerrit Roelofs.
Op 27-9-1721 wordt een kind van Jasper Buirma begraven in Peize.
In januari 1763 wordt Jasper Buirma begraven.
Kort daarna verzoeken de mombaren over de innocente zoon van wijlen Jasper Boerema en Jantijn Gerrits de Etstoel om het vijfde deel dat de pupil heeft in een plaats te Peize aan zijn twee broers Jan en Harm te mogen verkopen. De (andere) broer en zuster zijn reeds afgekocht. Dit zijn vermoedelijk Gerrit en Jeichien. De mombers zijn R. Lunsche, Albert Lunsche, Hindrik Arens en Wessel Jans te Peize. Jan Buirema wordt vermeld in het Haardstedenregister van Peize in 1742 en 1754, van 1764-1794 Jan Buirma, in 1797 zijn weduwe Grietien Wolters.
In de genealogie Jasper Jaspers (Chris Boerema) wordt als vijfde kind vermeld Roelof 1730-1769.
Het daar vermelde huwelijk van Jasper Jans uit Peize met Fennigje Jans, Wildervank 1740, met uit dit huwelijk een dochter Hillichjen geboren in 1749 betreft waaarschijnlijk een zoon van Jan Lammers en Hilligje Jaspers, die op 15-3-1716 zijn getrouwd in Peize (in het bekken 8 stuivers).

Gehuwd (2) 20-2-1752 in Peize met Geesien Heins, overleden 1759 in Peize, begraven 18-8-1759.
Huwelijk: Jasper Burma en Gesijn Heins, in het bekken 6 gld.
Op 18-8-1759 wordt de vrouw van Jasper Buirma begraven. Jasper Buirma betaalt voor het laken over zijn vrouw.
In 1763 verzoeken R. Lunsche als hoofdmomber, Albert Lunsche, Hindrik Arens en Wessel Jans medemombers over de innocente zoon van wijlen Jasper Boerema en Jantijn Gerrits te Peize en Jan Struik, Jan Klinkhamer, Albert Jans en Jan Hindriks hoofd- en medemombers over de minderjarige kinderen van Jasper Boerema en Geesjen Heijnes om goedkeuring om enige vaste goederen te mogen verkopen.
Op 7-5-1776 wordt Jan Jans Struik benoemd als nieuwe hoofdmomber in plaats van zijn vader Jan Hinderiks Struik te Winde, die is overleden. Ook de medemombers Albert Jans en Jan Hinderiks te Peize zijn ondertussen overleden en worden vervangen door Jan Bourema en Wilke Pieters. In de momberrekening komt voor het doodsbier in 1769 wegens het overlijden van Roelef. In 1770 krijgen Heine en Jasper 216 gld. wegens de erfportie van hun halfbroer Roelf. Er zijn ook posten in 1768 voor verdiend loon voor Heine, later ook voor Jasper. In 1781 ontvangen de pupillen hun erfportie van hun oom Jan Klinkhamer, die bij juffrouw Bock (op Oosterbroek bij Eelde) heeft gediend en zijn er begrafeniskosten en kosten voor medicijnen in Eelde. De medemomber Jan Buirma maakt een reis naar Annen en er zijn allerlei proceskosten. Hein en Jasper zijn nu meerderjarig (ouder dan 25 jaar).
In 1777 heeft de hoofdmomber Jan Struik de diaconie van Vries aangeklaagd voor de Etstoel wegens de erfenis van Jan Roelofs Klinkhamer, waarvan de twee pupillen de universele erfgenamen zijn. Jan Roelofs Klinkhamer zou aan de diaconie 250 gld. hebben gelegateerd uit erkentenis voor de ondersteuning door de diaconie van zijn vader. De legatie zou alleen mondeling zijn gedaan tijdens de eerste ziekte van Jan Klinkhamer en toen hij was hersteld zou hij dit hebben herroepen. De eis wordt toegewezen.
Heine Boerma wordt bij de doop van een van zijn kinderen in Taarlo, Vries vermeld als Hein Jaspers, overigens als Hein Boerema (met variaties), Bij het huwelijk wordt geen plaats vermeld. Jasper is reeds in 1807 in Peize overleden. In de lijsten in Peize wordt hij vermeld als Jasper Buirma, in 1797 42 jaar, 1 kind, in 1807 3 inwonende kinderen, in de Genealogie Boerema als Jasper Jaspers Boerema.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Buirema, overleden 1798 in Peize, begraven 5-9-1798.
Gehuwd 5-12-1762 in Peize met Grietje Wolters, geboren 1740 in Peize, overleden 4-2-1808 in Peize, begraven 8-2-1808, dochter van Roelof Wolters en Marchien Willems, zie genealogie Wolthers.
Huwelijk: Jan Buirma en Grietijn Wolters.
Op 5-9-1798 wordt Jan Buirma begraven, zijn weduwe betaalt voor het laken. Ook geeft Grietien Wolters nog 10 gld. aan de armen vanwege het testament van haar overleden man Jan Buirma.
Grietien Wolthers wordt in 1797 vermeld als weduwe, 57 jaar.
Grietien Wolters wordt begraven op 8-2-1808. Op 15-2-1808 betaalt Roelof Ebbinge voor het laken over de weduwe van Jan Buirma.
Memorie van Successie:
Grietje Wolthers weduwe van wijlen Jan Buirma. De erfgenamen zijn de broers Harm en Barelt Wolthers en verder kinderen van broers en zusters: Roelof Ebbinge, Aldert Luinge, J.H. Bakker (daarboven tussen geschreven nom. uxoris Jantien Ebbinge, nom. uxoris Marchien Ebbinge), Roelof Luinge, Willem Luinge, Aaltien Luinge, Martinus en Roelof Popkes, Martinus, Roelof, Albertien, Jantien, Lientien en Grietien Wolthers, respectievelijk woonachtig te Peize, Oldemolen, Rolde, Haren, Amsterdam, Brielle en Hoek van Holland en Groningen.
Bij de vaste goederen is 3/5 van een huis en hof op Lauwenhek onder Peize, nr. 7, later doorgestreept, mogelijk omdat dit of een deel aan de erfgenamen van Jan Buirma toekomt.
In 1810 ontvangt de diaconie van Peize 177 gld. van de erfenis van Jan Buirma t.b.v. de weduwe van Jasper Buirma.
2. Gerrit Buirema (zie IIa), overleden 1767 in Peize, begraven 24-11-1767.
3. Harm Buirema (zie IIb), overleden 15-9-1798 in Groningen, begraven Peize 20-9-1798.
4. Jeichien Buirema (zie IIc), overleden 1768 in Peize, begraven 3-6-1768.
5. Roelof Buirema, overleden 1768 in Peize, begraven december 1768. In december 1768 wordt Roelof Buirma begraven, in het bekken ruim 3 gld. Jan Buirma betaalt voor het laken over zijn broer.
In 1770 betalen Wilke Pieters "noe liberorum" en consorten de 30ste penning over 1050 gld. waarop zij de nalatenschap van Roelof Buirema hebben begroot.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
6. Heine Jaspers Boerma (zie IId), geboren 1754 in Peize (ongeveer 1754), overleden 1800 in Taarlo, Vries (tussen 1794 en 1804).
7. Jasper Boerema (zie IIe), geboren 1756 in Peize, overleden 25-12-1807 in Peize, begraven 29-12-1807.
 

Generatie II

IIa  Gerrit Buirema, overleden 1767 in Peize, begraven 24-11-1767, zoon van Jasper Buirema (zie Ia) en Jantien Gerrits.
Gehuwd 23-5-1744 in Peize met Margien Ebbinge, overleden 1773 in Peize, begraven 10-1773, dochter van Jacob Ebbinge en Marchien Schuiringe, zie genealogie Ebbinge (3).
Huwelijk: Gerrit Roelfs Buirma en Margin Ebbinge, in het bekken 5 gld. Gerrit Buirema is dus vernoemd naar zijn grootvader Gerrit Roelofs.
Op 24-11-1767 wordt Gerrit Buirma begraven. In juli 1770 betaalt Margien Ebbinge voor het beste laken over haar man.
In oktober 1773 wordt Margien Ebbinge begraven. Jan Buirma betaalt voor het laken over Margien Ebbinge, wed. Gerrit Buirma.
Overlijdensdata gedeeltelijk uit genealogie Jaspers Jaspers (Chris Boerema).
Deze vermeldt als overlijdensdatum voor Gerrit Boerema december 1763. Echter Gerrit Buirema wordt in het Haardstedenregister Peize 1764 nog vermeld in het noorden van Peize, zie hieronder.
Familie Lunsche (DGJ 1995): "De goederen van Grietje Lunsche werden in 1750 gerechtelijk verkocht om de boedel te zuiveren, zoals werd opgemerkt. Een en ander vond plaats bij openbare uitmijning. Gerrit Buirema en Margijn Ebbinge kochten het huis en de schuur op de Middelhorst te Peize met de onderhorige landerijen."
In 1764 wordt van huis geruild met Wilke Pieters en Jeichien Buirema, die kort daarvoor een huis in het noordeinde van Peize hebben gekocht.
In 1769 verkoopt Marchien Ebbinge, weduwe Gerrit Buirema met toestemming van de Etstoel verschillende landerijen.
Op 29-10-1773 worden mombers aangesteld omdat Margijn Ebbinge, weduwe van Gerrit Buirema is overleden. Hoofdmomber is Jan Buirema, medemombers zijn Harm Buirema, A. Lunsche en de Ette (Bareld) Gelmers. Er zijn 8 kinderen, waarvan de namen en de geboortedata worden vermeld.
Het huis wordt verkocht aan de schulte Jan Willinge (schultengerechten Peize inv. 248, p. 258).
In de eindrekening van 14-3-1787 wordt vermeld dat Hindrikje is overleden toen ze bij de schulte van Beilen in dienst was. Op 24-11-1786 "met onse peerd en wagen na Beilen geweest doen Hinderikje is overleden". Op 1-12 wordt Reinder Lucas betaald voor het halen van Hinderikje kiste van Beilen.
De pupillen zijn nu meerderjarig en bedanken de mombers. Roelef Koobs tekent voor "mijn vrouw Hillegijn en voor Jantijn Buirma". Verder tekenen A. Lunsche en Harm Burema (als mombers) en Steven Burema en Anna Burema. De laatste is waarschijnlijk Anna van Teilinga, weduwe van Jacob Gerrits Buirma. In de rekening is sprake van geld aan Jeijgje gedaan, maar zij komt niet voor bij de ondertekenaars.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob Gerrits Buirema (zie IIIa), geboren 3-3-1745 in Peize, overleden 1782.
2. Frerik Gerrits Buirema, geboren 25-12-1747 in Peize, overleden 29-10-1816 in Groningen. Bij overlijden als Freerk Buirema, 69 jaar, geboren te Groningen, echtgenoot van Harmke Klasen, geen ouders vermeld.
Gehuwd 16-6-1796 in Groningen met Harmke Klaassen, geboren 1743 in Hoogezand, overleden 10-1-1823 in Groningen.
3. Steven Gerrits Buirema (zie IIIb), geboren 5-12-1749 in Peize, overleden 1800 in Groningen.
4. Jantien Gerrits Buirema (zie IIIc), geboren 1-2-1751 in Peize, overleden 24-9-1835 in Paterswolde.
5. Hillegien Buirema (zie IIId), geboren 20-12-1753 in Peize, overleden 14-11-1826 in Groningen.
6. Jeigien Gerrits Buirema, geboren 20-4-1759 in Peize, overleden 24-11-1827 in Groningen.
Gehuwd (1) 7-2-1802 in Groningen met Egbert Roelfs.
Huwelijk: Egbert Roelfs en Jeigien Gerrits Buirma.
Gehuwd (2) 9-2-1804 in Groningen (afkondiging) met Hindrik Luitjes Bos, geboren 1765 in Wildervank, overleden 24-12-1826 in Groningen, zoon van Hindrik Hindriks Bos en Elsien Jacobs.
Huwelijksafkondiging: Hindrik Hindriks van de Wildervank en Jeichien Burema van Peize, ingevolge aantekening van de schoolmeester A.H. Staal, met permissie van de presiderende burgemeester voor twee proclamaties op een dag, attestatie gegeven 19-2-1804.
Jeigien bij overlijden als Jijtje Gerrits, 65 jaar, geboren te Peize, dochter van Gerrit Boerma en Margje Gerrits, weduwe van Hendrik Luitjes Bos.
7. Margien Gerrits Buirema, geboren 7-12-1761 in Peize, overleden 1778 in Peize, begraven augustus 1778. In augustus 1778 wordt Margijn Buirma begraven. Jan Buirma, die dan ook boekhouder is van de diaconie, betaalt als voormomber voor het laken.
In de momberrekening van 1779 is sprake van medicijnen en zalf voor Margijn en een wond die zij heeft. Ook wordt brandewijn gekocht. In 1778 zijn er begrafeniskosten voor Margijn.
8. Hinderkje Gerrits Buirema, geboren 4-3-1764 in Peize, overleden 11-1786 in Beilen, begraven te Peize.
 
IIb  Harm Buirema, overleden 15-9-1798 in Groningen, begraven Peize 20-9-1798, zoon van Jasper Buirema (zie Ia) en Jantien Gerrits.
Gehuwd 7-12-1755 in Leegkerk, Hoogkerk met Annegien Jacobs, geboren 1736 in Groningen, gedoopt 22-1-1736, overleden 30-9-1814 in Groningen, dochter van Jacob Jacobs en Aaltien Hindriks.
Huwelijk: Met attestatie van Peise Harm Burema van Peise en Annegijn Jacobs van de Hoornsche Dijk wonende de Drentsche Laan onder 't Goregt. Ook afkondiging in Groningen, pro qua Roelf Eleveld als swager (getrouwd met Jantje Jacobs en neef van Harm Buirema).
Op 20-9-1798 wordt in Peize Harm Buirma begraven. Op 7-12-1802 betaalt zijn weduwe voor het laken.
Gegevens gedeeltelijk uit Genealogie Jasper Jaspers (Chris Boerema).
In 1800 verkoopt Jan Harms namens zijn moeder, weduwe Harm Buirema van de Drentselaan de helft van een stukje bos te Peize.
Bij de dopen van de kinderen wonend buiten de A-poort en/of bij de Drentse Laan.
Bij de huwelijken van de dochters Aaltien en Jantje wordt vermeld dat zij afkomstig zijn van de Lingenhuizen. Dit slaat waarschijnlijk op twee huizen met tolhek aan de Drentse Laan (Peizerweg), waar de weg zich splitst in een weg naar Hoogkerk en een weg naar Eelde en Peize. Deze huizen met de gehele westelijke helft van deze uitloper van het Stad Groningens grondgebied zijn in 1832 eigendom van de predikant Jacob Schaink Bolt en mede-eigenaren en waren mogelijk eerder eigendom van Jacob Jans van Lingenhuis, de grootvader van zijn moeder Jacoba Huizinga.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Harms Boerema (zie IIIe), geboren 1756 in Groningen, gedoopt 22-2-1756.
2. Jantje Harms Buirema, geboren 1757 in Groningen, op de Laan, gedoopt 23-10-1757, overleden 1757 in Groningen, begraven Peize 4-11-1757. Op 4-11-1757 wordt in Peize een kind van Harm Buirema begraven.
3. Jan Harms Buirema, geboren 1759 in Groningen, op de Laan, gedoopt 25-11-1759.
4. Jan Harms Boerma, geboren 1761 in Groningen, gedoopt 22-2-1761, overleden 10-4-1840 in Groningen. Doop: Jan, z.v. Harm Boerink en Annechien Jacobs.
Gehuwd 30-4-1797 in Hoogezand met Aaltje Bonnes, geboren 7-5-1775 in Hoogezand, gedoopt 18-6-1775, overleden 21-4-1845 in Groningen, dochter van Bonne Tekkes en Hiltje Jacobs.
Huwelijk: Jan Boerma onder Groningen en Aaltje Bonnes van 't Hogezand, ook afkondiging in Groningen, pro qua Tamme Egberts als daar toe verzogt.
5. Jantje Harms Buirema, geboren 1763 in Groningen, gedoopt 9-10-1763, overleden 15-8-1841 in Groningen.
Gehuwd (1) 2-5-1790 in Leegkerk met Jan Jacobs, geboren in Oldeboorn.
Huwelijk: Zijn na voorgaande onverhinderde kerkkondiging te Leegkerk gecopuleerd Jan Jakobs van Oudeboon en Jantje Boerma van de Lingenhuizen onder de Horensche Dijk.
Dochter Jakobje, gedoopt 27-3-1791 in Hoogkerk, trouwt in 1833 in Groningen onder de familienaam De Vries.

Gehuwd (2) 20-10-1805 in Groningen met Sikke Sikkens, geboren 1777 in Roden, gedoopt 20-4-1777, zoon van Grietien Sikkens, zie genealogie ~Jan Reinders.
Huwelijk: Sikke Sikkens van Roon en Jantje Boerema wed. van Jan Jacobs van Groningen.
Aanname dat hij de in 1777 gedoopte zoon is van Grietien Sikkens. Overlijden niet gevonden.
6. Hendrikje Harms Buirema, geboren 1766 in Groningen, Drentse Laan, gedoopt 9-4-1766, overleden 4-5-1834 in Haren, Hoornschedijk.
7. Jeichje Harms Buirema, geboren 1768 in Groningen, gedoopt 13-11-1768, overleden 12-7-1839 in Haren.
8. Jakomina Harms Buirema, geboren 1771 in Groningen, gedoopt 5-5-1771, overleden 3-9-1854 in Groningen.
Gehuwd 8-6-1806 in Groningen met Johannes Jacobs van Dalen, geboren 1774 in Groningen, gedoopt 4-11-1774, overleden 3-7-1866 in Groningen, zoon van Jan Jacobs van Dalen en Angeniete Pools.
Huwelijksafkondiging: Johan van Dalen en Jacomina Burema, beide van Groningen, pro qua Annegien Jacobs wed. van Harm Burema als moeder.
9. Fennigjen Buirema, geboren 1773 in Groningen, gedoopt 12-12-1773, overleden 5-5-1843 in Groningen. Bij overlijden als Fennigje Buwema, d.v. Jan Buwema en Annigje Jacobs, 70 jaar (genlias).
10. Janna Harms Buirema (zie IIIf), geboren 1778 in Groningen, gedoopt 24-5-1778, overleden 2-6-1837 in Groningen.
 
IIc  Jeichien Buirema, overleden 1768 in Peize, begraven 3-6-1768, dochter van Jasper Buirema (zie Ia) en Jantien Gerrits.
Gehuwd 21-6-1750 in Peize met Wilke Pieters, overleden 1798 in Peize, begraven 19-1-1798, zoon van Pieter Wilkes en Gebke Jansen, zie genealogie Wilkens.
Huwelijk: Wilke Pieters en Jeijgin Buijrema, in het bekken 6 gld. 3 st.
Wilke Pieters is in 1764 de opvolger van zijn zwager Gerrit Buirma op de Middelste Horst. In 1794 en 1797 woont hier Albert Hindriks (Bakker), getrouwd met Jantien Wilkens.
Op 3-6-1768 wordt de vrouw van Wilke Pieters begraven. Wilke Pieters betaalt voor het laken over zijn vrouw.
Op 19-1-1798 wordt Wilke Pieters begraven. Albert Hinders betaalt voor het laken over zijn (schoon)vader Wilke Pieters.
Zoon Frerik Wilkens woont in 1797 als boer bij Grietien Wolthers, weduwe Jan Buirema (begin Brusselseweg) en ruilt daarna met zijn zwager. Frerik Wilkens is in 1807 en 1832 ook eigenaar van de noordelijke boerderij op de Middelste Horst.
In 1801 verkopen Pieter Wilkens van Groningen, Jan Wilkens van Euvelgunne onder Middelbert en Albert Hindriks nom. uxoris Jantien Wilkens van Peize aan hun broer Frerik Wilkens en vrouw Aaltien Harms hun mandelige ouderlijke plaats op de Peizerhorst voor 4100 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Wilkens, geboren in Peize, zie genealogie Wilkens.
2. Gebbegien Wilkens, overleden 1769 in Peize, begraven augustus 1769. In augustus 1769 wordt Wilken dochter Gebbegijn begraven, in het bekken ruim 2 gld. Wilke Pieters betaalt voor het beste laken over zijn dochter.
3. Jan Wilkens, geboren 1758 in Peize, overleden 8-10-1826 in Groningen.
Gehuwd 21-4-1798 in Middelbert (afkondiging) met Betje Jans Van Bruggen, geboren 1760 in Middelbert, gedoopt 13-7-1760, overleden 28-2-1828 in Groningen, dochter van Jan Tjapkes en Anje Derks.
Huwelijksafkondiging: Jan Wilkens van Peize en Betje Jans van Euvelgunne onder Middelbert.
Jan Wilkens bij overlijdne 68 jaar, koe,melker, geboren te Peize, echtgenoot van Bettje Jans.
Betje gedoopt als Betje, bij overlijden als Elizabeth Jans van Bruggen, 67 jaar, geboren te Euvelgunne, dochter van Jan Tjapkes van Bruggen en Anje Derks, weduwe van Jans Wilkens.
4. Frerik Wilkens, geboren 10-8-1760 in Peize, overleden 23-8-1834 in Peize, zie genealogie Wilkens.
5. Jantien Wilkens, geboren 2-4-1764 in Peize, overleden 8-3-1821 in Peize, zie genealogie Wilkens.
 
IId  Heine Jaspers Boerma, geboren 1754 in Peize (ongeveer 1754), overleden 1800 in Taarlo, Vries (tussen 1794 en 1804), zoon van Jasper Buirema (zie Ia) en Geesien Heins.
Gehuwd 11-5-1783 in Vries met Lammegje Jans Mellens, geboren 1760 in Yde, gedoopt Vries 20-1-1760, overleden 3-10-1854 in Anderen, Anloo, dochter van Jan Jans Mellens en Willemtje Klasens Huizing.
Huwelijk: Heine Boerema en Lammegijn Mellens, beide van Yde. Heine bij de doop van dochter Geesien als Heine Jaspers. Na 1812 als Boerma.

In 1804 wordt weduwe Heine Boerema vermeld in het Haarstedenregister van Vries onder Taarlo, daarvoor in 1794 Heine Boerema met een half huis.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Heins Boerma, geboren 11-2-1784 in Taarlo, gedoopt Vries 22-2-1784, overleden 13-6-1855 in Anderen, Anloo.
2. Geesien Heins Boerma (zie IIIg), geboren 1786 in Taarlo, gedoopt Vries 8-1786, overleden 30-11-1811 in Loon, Rolde (begraafboek).
3. Jannes Heins Boerma, geboren 1790 in Taarlo, gedoopt Vries 7-3-1790, overleden 14-11-1809 in Taarlo, Vries.
 
IIe  Jasper Boerema, geboren 1756 in Peize, overleden 25-12-1807 in Peize, begraven 29-12-1807, zoon van Jasper Buirema (zie Ia) en Geesien Heins.
Gehuwd 25-5-1797 in Peize met Jantien Jans Eilders, geboren 1773 in Peize, gedoopt 28-2-1773, overleden 27-4-1847 in Peize, dochter van Jan Eilders en Jacobje Hindriks Hulzebosch, zie genealogie Eilders.
Huwelijk: Jasper Buirma en Jantin Jans.
Huwelijksafkondiging Hoogkerk 21-5-1797: Jasper Burema en Jantje Jans, beide van Peize, vertrokken naar Peize om aldaar gecopuleerd te worden.
Jasper Buirma is in 1798 arbeider, 42 jaar, gehuwd met een kind, in 1807 met 3 kinderen, tevens eigenaar van het huis waar hij woont in Peize.
Op 5-9-1801 wordt een kind van Jasper Burma begraven. Eind december 1803 wordt nog een kind van Jasper Buurma begraven.
Genealogie Boerema: Jasper Jaspers Boerema geboren 1756, overleden Peize 25-12-1807, z.v. Jasper Jans Boerema en Geesje Heines, getrouwd 21-5-1797 in Hoogkerk met Jantien Jans Eilers, ook Hulzebos.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Jaspers Boerema, geboren 1798 in Peize, gedoopt 4-3-1798, overleden 6-9-1860 in Peize.
Gehuwd 18-5-1822 in Roden met Jantje Jans Tjemmes, geboren 2-1-1801 in Hellum, overleden 2-8-1879 in Peize, dochter van Jan Jannes en Aaltje Roelfs.
2. Geesien Jaspers Boerema, geboren 1799 in Peize, gedoopt 20-10-1799.
3. Jannes Jaspers Boerema, geboren 1801 in Peize, gedoopt 15-11-1801, overleden 21-10-1811 in Peize.
4. Jacobje Jaspers Boerema, geboren 1803 in Peize, gedoopt 27-11-1803.
5. Geesien Jaspers Boerma, geboren 20-12-1804 in Peize, gedoopt 30-12-1804, overleden 12-8-1866 in Anloo.
6. Jasper Jaspers Boerma, geboren 1808 in Peize, gedoopt 28-8-1808, overleden 18-6-1858 in Tynaarlo, Vries.
 

Generatie III

IIIa  Jacob Gerrits Buirema, geboren 3-3-1745 in Peize, overleden 1782, zoon van Gerrit Buirema (zie IIa) en Margien Ebbinge.
Gehuwd 27-12-1771 in Appingedam (afkondiging) met Anna van Teilinga, geboren 16-4-1750 in Hellum, gedoopt 1750 (doopdatum niet vermeld), dochter van Harmannus van Teilinga en Niesje van Giffen.
Huwelijksafkondiging: Jacob Burema van Peize uit het Landschap Drente en Juffer Anna van Teilinga van Appingedam.
In 1784 wordt Anna in Peize vermeld als weduwe Jacob Buirema, soldatenweduwe, in 1794 als Anna Buirema, soldatenweduwe, in 1797 als Anna Teijlinga, naaister, weduwe.
Informatie Chris Boerema (gevonden in het Militair stamboek, aanwezig in de Groninger Archieven):
"Hij trad (samen met zijn broer Frerik) in dienst op 15-02-1799 (AA: moet zijn: 1779) in het 1ste bataljon regiment genaamd Nationale Regionalen. (RN-2)en wel in de 1ste compagnie onder luitenant-kolonel Christiaan Meijer. Jacob was toen 30 jaar en 5.7.3 lang (Voeten.duimen.strepen). Dit is ongeveer 1.70 m. Hij heeft getekend voor 6 jaar en 10 maanden als soldaat ,maar heeft maar 3.5 jaar gediend voor hij werd vermist. Dat was in 1782, ten tijde van de vierde Engelse oorlog."
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Jacobs Buirema, geboren 1776 in Eelde, gedoopt 30-6-1776.
2. Gerrit Jacobs Buirema, geboren 1781 in Eelde, gedoopt 12-8-1781, overleden 29-9-1840 in Groningen. Broodbakker.
Gehuwd 7-5-1809 in Groningen met Anna Beining, geboren 1781 in Noordbroek, gedoopt 7-10-1781, overleden 21-10-1870 in Groningen, dochter van Friederik Beining en Jantje Derks.
Huwelijksafkondiging in Groningen 15-4-1809: Gerrit Buurma van Eelde en Anna Bijning van Noordbroek, pro qua Geert Peulinga als daartoe verzogt, huwelijk voltrokken op zondag 7de van de bloeimaand 1809.
 
IIIb  Steven Gerrits Buirema, geboren 5-12-1749 in Peize, overleden 1800 in Groningen, zoon van Gerrit Buirema (zie IIa) en Margien Ebbinge.
Landbouwer en koemelker. Breukdodenboek Groningen 19-7-1800: Steven Boerema.
Gehuwd 30-4-1788 in Groningen met Maria Popkes van Bolhuis, geboren 1762 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 30-5-1762, overleden 24-3-1834 in Groningen, dochter van Popko Abels van Bolhuis en Harmtie Alberts, hertrouwd 25-7-1802 in Groningen met Rabbe Geerts Pluis, geboren 1774 in Eelde, gedoopt 20-2-1774, overleden 25-9-1825 in Groningen, zoon van Geert Jans Remmels en Jantje Cornelis.
Huwelijk: Steven Buirema en Maria van Bolhuis, beide van de Horensche dijk onder deeze stad, pro qua Abel Popko van Bolhuis als broeder.
Wonend aan de Hoornsedijk, vanaf 1797 aan het Zuiderdiep bij de Nieuwe Boog (brug).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Stevens Buirema, geboren 1788 in Groningen, gedoopt 16-11-1788.
2. Popko Stevens Buirema, geboren 1791 in Groningen, gedoopt 26-1-1791.
3. Harmtje Stevens Buirema, geboren 1795 in Groningen, gedoopt 18-1-1795, overleden 3-1-1836 in Groningen.
Gehuwd 3-6-1821 in Groningen met Jan Leenderts Nauta, geboren 1792 in Groningen, gedoopt 11-1-1792, overleden 9-2-1847 in Groningen, zoon van Leendert Hiddes Nauta en Alkje Boeles, hertrouwd 23-5-1841 in Groningen met Renstje Oetzes Kleveringa, geboren 24-11-1801 in Tolbert, gedoopt 6-12-1801, overleden 5-10-1843 in Groningen, dochter van Oetze Heeres Kleveringa en Jantje Jans.
4. Margjen Stevens Buirema, geboren 1797 in Groningen, gedoopt 11-6-1797. Woonplaats ouders bij de doop: Aan 't Zuiderdiep bij de N. boog.
5. Abel Stevens Buirema, geboren 1800 in Groningen, gedoopt 20-8-1800. Doop: Abel, z.v. Steven Boerema en Marijke Bolhuis, e.l. bij Nieuwe boog (brug).
 
IIIc  Jantien Gerrits Buirema, geboren 1-2-1751 in Peize, overleden 24-9-1835 in Paterswolde, dochter van Gerrit Buirema (zie IIa) en Margien Ebbinge.
Hoewel bij overlijden van Jantien Buurma als ouders worden opgegeven Martinus Buurma en Jantien, is dit mogelijk niet betrouwbaar. Ook de leeftijd in 1798 is in elk geval onnauwkeurig vergeleken met het opgegeven geboortejaar bij overlijden. Er is geen Martinus Buirma bekend in Peize en van de enige andere mogelijke vader, Harm Buirma, is al een dochter Jantien bekend in Groningen. Mogelijk is zoon Martinus vernoemd naar moeder Margien Ebbinge of naar de onbekende vader van het kind, vergelijk de naam Marcus die in latere jaren vaak wordt gebruikt als mannelijke vorm i.p.v. Marchien.
Gehuwd 12-5-1799 in Eelde met Philippus Roelefs Schepper, geboren 1770 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-11-1770, overleden 21-1-1815 in Groningen, zoon van Roelof Philippus en Aaltje Jacobs.
Huwelijk: Philippus Roelofs en Jantien Buirema, van Peize.
In 1798 woont Jantien Buirema, 40 jaar, met haar in 1787 gedoopte zoontje Martinus in huis 8 in het zuideinde van Eelde.
Naamsaanneming Eelde 1812 (op 138): Philippus Roelf Schepper, geen kinderen.
Philippus bij overlijden als Filippus Roelfs, 44 jaar, geboren in Paterswolde, geen nadere gegevens.
Overlijden Jantien als Jantien Buurma, geboren Peize 24-11-1754, dochter van Martinus Buurma en Jantien, weduwe van Philip Philippus.
Kinderen:
1. Martinus Buirema, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 28-1-1787.
 
IIId  Hillegien Buirema, geboren 20-12-1753 in Peize, overleden 14-11-1826 in Groningen, dochter van Gerrit Buirema (zie IIa) en Margien Ebbinge.
Gehuwd 24-4-1785 in Eelde met Roelof Koops, geboren in Yde?, overleden 7-1799 in Eelde.
Huwelijk: Roelof Koops, van Yde en Hillegien Buirma, van Peize.
Ook als Roelof Coops.
In het Haardstedenregister van Eelde 1794 wordt Roelof Koops vermeld in de buurt van de Molenweg. Bij het huwelijk van zoon Gerrit in Adorp in 1815: Aangezien er in het dorp Eelde in het Landschap Drenthe geen aantekeningen van overledenen aanwezig zijn, verklaart Hillegien Buurma dat haar man Roelof Coops in juli 1799 te Eelde is overleden. Roelof Koops is niet vermeld bij de Gewapende Burgermacht Eelde1797/1798.
Hillegien Boerma bij overlijden 76 jaar, geboren te Peize, weduwe van Roelef Coops, geen ouders vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegien Roelofs Koops, geboren 1786 in Eelde, gedoopt 19-2-1786.
2. Gerrit Roelofs Koops, geboren 1789 in Eelde, gedoopt 11-1-1789, overleden 28-2-1857 in Wetsinge, Adorp.
Gehuwd 27-5-1815 in Adorp met Trijntje Drewes van Delden, geboren 11-11-1793 in Sauwerd, gedoopt 24-11-1793, overleden 28-11-1873 in Wetsinge, Adorp, dochter van Drewes Wessels van Delden en Trijntje Jans.
3. Marchien Roelofs Koops, geboren 1793 in Eelde, gedoopt 7-4-1793, overleden 26-10-1869 in Solwerd, Appingedam.
Gehuwd 25-2-1821 in Groningen met Albertus Teuwes Bolt, geboren 1796 in Warffum, gedoopt 28-2-1796, overleden 20-12-1864 in Siddeburen, Slochteren, zoon van Tiewes Sijmens Bolt en Aaltje Albartus.
 
IIIe  Aaltien Harms Boerema, geboren 1756 in Groningen, gedoopt 22-2-1756, dochter van Harm Buirema (zie IIb) en Annegien Jacobs.
Gehuwd 4-6-1797 in Anloo met Klaas Geerts Klamer, geboren 1742 in Eelde, gedoopt 22-4-1742, overleden 2-3-1812 in Annen, Anloo, zoon van Geert Klamer en Grietje Derks Heins, zie genealogie Heines, eerder getrouwd 2-6-1771 in Anloo met Hindrikje Hindriks Arents, geboren 1748 in Rolde, gedoopt 5-5-1748, overleden 6-3-1794 in Anloo, dochter van Hindrik Arents en Jantje Jansen.
Huwelijk: Klaas Geerts Klamer en Aaltijn Harms Boerma, van de Lingenhuizen, beiden wonend in Anlo.
Ook zuster Jantje wordt bij haar huwelijk vermeld als afkomstig van de Lingenhuizen onder de Horensche Dijk (Groningen).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annechien Klasens Klamer, geboren 23-7-1799 in Anloo, gedoopt 28-7-1799, overleden 25-11-1847 in Anloo.
Gehuwd (1) 3-5-1823 in Anlo met Arend Arends Nijveen, geboren 12-7-1786 in Zuidlaarderveen, gedoopt Zuidlaren 23-8-1786, zoon van Anna Lucas.
Gehuwd (2) 27-10-1830 in Anloo met Louwe Wessels van Dijken, geboren 12-7-1801 in Groningen, zoon van Wessel Jans van Dijken en Wielmke Jacobs.
 
IIIf  Janna Harms Buirema, geboren 1778 in Groningen, gedoopt 24-5-1778, overleden 2-6-1837 in Groningen, dochter van Harm Buirema (zie IIb) en Annegien Jacobs.
Gehuwd 3-11-1799 in Groningen met Willem Jans Suidinga.
Huwelijk: Willem Jans Suidinga en Janna Boerema, pro qua Jan Boerema als broer, beide van Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Willems Suidinga, geboren 3-7-1803 in Groningen, gedoopt 3-7-1803, overleden 12-9-1858 in Groningen.
Gehuwd (1) 29-2-1824 in Groningen met Bareltien Eleveld, geboren 1796 in Peize, gedoopt 11-12-1796, overleden 1-4-1829 in Peize, dochter van Jan Gerrits Eleveld en Annegien Hindriks Barkhuis, zie genealogie Eleveld.
Gehuwd (2) 17-7-1831 in Groningen met Tettie Drijfhamer, geboren 1798 in Appingedam, gedoopt 2-5-1798, overleden 1-3-1870 in Hoogkerk, dochter van Claas Drijfhamer en Jantje Thomas Pot.
 
IIIg  Geesien Heins Boerma, geboren 1786 in Taarlo, gedoopt Vries 8-1786, overleden 30-11-1811 in Loon, Rolde (begraafboek), dochter van Heine Jaspers Boerma (zie IId) en Lammegje Jans Mellens.
Gehuwd 12-6-1808 in Rolde met Jan Smeenge, geboren 15-11-1784 in Loon, gedoopt Rolde 21-11-1784, overleden 16-11-1869 in Loon, Assen, zoon van Jan Jans Smeenge en Hillegien Jans, hertrouwd 25-3-1819 in Rolde met Grietje Remmelts Daling, geboren 29-6-1799 in Witten, gedoopt Assen 30-6-1799, overleden 24-11-1870 in Loon, Assen, dochter van Remmelt Berends Daling en Aaltien Lubberts Straatman.
Huwelijk: Jan Jans Smeenge van Loon en Gezien Heins Boerema van Tarelo.
Huwelijksafkondiging 18-6-1808 in Vries: Jan Jansen Smeenge van Loon en Gezien Heins Boerema van Tarelo, attestatie ontvangen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillegien Jans Smeenge, geboren 9-6-1809 in Loon, gedoopt Rolde 11-6-1809, overleden 29-3-1872 in Loon, Assen.
 

Index
Genealogie Buirema