U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Eleveld

Generatie I

Ia  Lambert Roelofs Eleveld, geboren 1685 in Eext, overleden 1761 in Peize, begraven 23-12-1761, zoon van Roelof Lamberts Eleveld en Harmtien Berends.
Lambert is mogelijk geboren in 1685. Er lijkt een hiaat te zijn in het doopboek van Anloo in dat jaar en het zou kloppen met de eerdere doop van zuster Lammechjen.
In 1736 zijn Hindrik en Lambert Elevelt medemombers over de kinderen van Berend Eelvelt en Lutgertien Harmens te Eext.
Op 20-5-1739 leent Lambert Roelofs Elevelt te Peize 50 gld. aan zijn broer Berent Roelofs Elevelt en echtgenote Geesje Willems van Eext wegens de afkoop van de vaderlijke goederen (Schultenprotocollen inv. 264).

Gehuwd 4-7-1717 in Peize met Jesina Gerrits, overleden 1749 in Peize, begraven 20-11-1749, dochter van Gerrit Roelofs en Jeichien Ebbinge, zie genealogie ~Gerrit Roelofs.
Huwelijk: Lammert Eelevelt en Jesine Gerreijts.
Lambert Elevelt wordt in 1742 en 1754 vermeld in het Haardstedenregister van Peize, respectievelijk als gortemaker met nering en als grutter.
In 1744 klaagt Lambert Eleveld Grietien Lunsche aan wegens een schuld van 200 gld. en 8 jaar rente. Uit het verweer blijkt dat hij dan al grasvellig (failliet) is verklaard, hoewel hiervan pas in 1749 de mededeling wordt gedaan in de Etstoel verslagen.
Op 20-11-1749 wordt de vrouw van Lambert Eleveld begraven. Op 23-12-1761 wordt Lammert Elevelt begraven.
In 1748 verklaren Lambert Elevelt en G. Gerrits met hun vier kinderen nog 200 gld schuldig te zijn aan Jan Buiringe en zijn huisvrouw. De rente begint op allerheiligen 1748. De schuldbrief wordt ingeschreven op 21-7-1756 met vermelding van de ondertekenaars: Gerrit, Roelof, Harmtijn en Frerik Elevelt.
Gerrit en Frerik Eleveld zijn in 1754 mede-erfgenamen van Abeltijn Ebbinge, zuster van hun grootmoeder Jeichien Ebbinge en getrouwd met dominee Helperus Helperi te Siddeburen. Weduwe Gerrit Eelveld woont in 1764 op dezelfde plaats als waar eerder Lambert Eleveld, gortemaker en grutter woont.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Eleveld (zie IIa), overleden 1760 in Peize (tussen 1754 en 1764).
2. Roelof Eleveld (zie IIb), geboren in Peize.
3. Harmtien Eleveld (zie IIc), overleden 1790 in Peize, begraven 6-11-1790.
4. Frerik Eleveld (zie IId), overleden 1781 in Siddeburen, begraven 15-10-1781.
 

Generatie II

IIa  Gerrit Eleveld, overleden 1760 in Peize (tussen 1754 en 1764), zoon van Lambert Roelofs Eleveld (zie Ia) en Jesina Gerrits.
Gehuwd 27-7-1751 in Peize met Avien Jans, geboren 1725 in Zuidlaren, gedoopt 11-3-1725, overleden 1800 in Peize, begraven 21-1-1800, dochter van Jan Luichiens en Hebbeltien Alberts, hertrouwd 5-1769 in Peize met Hindrik Jans Timmer, overleden 1782 in Peize, begraven 7-9-1782, zoon van Jan Timmer en Marchien Geerts, zie genealogie Timmer (1).
Jan Buirema is hoofdmomber over Jan Eleveld. In de momberrekening van 22-2-1776 is melding van een ontvangst in 1772 van 225 gld. van Hindrik Jans en zijn huisvrouw Avijn Jans wegens het accoord dat de mombers met hen hebben gemaakt over de tilbaren en de behuizing. Aanname dat Avien Jans de moeder is van Jan Eleveld en deze dezelfde is als Jan Gerrits Eleveld, vader van Afien Eleveld, geboren in 1794. Jan Eleveld krijgt een opleiding tot schoenmaker, waarvoor aan Harm Schuiringe 2 jaar leergeld wordt betaald. De medemombers zijn B. Ebbinge, Doe Ebbinge (getrouwd met Harmtien Eleveld) en Hindrik Alberts. In de eindrekening van 1782 staan posten voor verdiend loon van Jan Elevelt bij Claas Pieters van Eelde.
Avien Jans wordt waarschijnlijk vermeld in 1797, Gewapende Burgermacht Peize als Afien Elevelt, weduwe, 77 jaar met Jan Elevelt, arbeider, gehuwd met 2 kinderen, 47 jaar.
Hindrik Jans, de tweede echtgenoot van Avien Jans is Hindrik Jans Timmer, die in 1774 wordt vermeld op dezelfde plaats, in 1784 weduwe Hindrik Jans.
Op 21-1-1800 wordt Aaffien Eelevelt begraven. Op 18-12-1800 betaalt Jan Elevelt voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Gerrits Eleveld (zie IIIa), geboren 1750 in Peize, overleden 1805 in Peize, begraven 26-3-1805.
 
IIb  Roelof Eleveld, geboren in Peize, zoon van Lambert Roelofs Eleveld (zie Ia) en Jesina Gerrits.
Gehuwd 19-5-1751 in Hoogkerk met Jantje Jacobs, geboren 1726 in Groningen, Drentsche Laan, gedoopt 6-11-1726, dochter van Jacob Jacobs en Aaltien Hindriks.
Huwelijk: Roelf Eelefelt van Peize en Jantjen Jacobs van Drentsche Laan. Ook afkondiging in Groningen, p.q. Jacob Jacobs als vader.
Roelf Eleveld treedt op als zwager van de bruid bij het huwelijk van (zijn neef) Harm Buirema en Annegien Jacobs in 1755.
In 1760 wordt in Siddeburen als lidmaat aangenomen Roelf Elevelt, schooolmeester van de Veendijk met attestatie van Zuidlaren.
In 1782 wordt hij aangenomen als lidmaat in Nieuwe Pekela, afkomstig van Siddeburen. Daar was hij in 1768 wegens ergerlijk gedrag gecensureerd, maar inmiddels weer verzoend met de gemeente.
Volgens mededeling van Jacob Boerema staat de reden uitvoerig beschreven in de kerkeraadshandelingen van Siddeburen (niet opgenomen in zijn bijdrage aan Ledematen Siddeburen (voorheen op www.menneglas.nl). Roelof Eleveld wordt op 2-3-1767 ter verantwoording geroepen omdat een getuige heeft gezien dat hij rogge heeft weggenomen uit een schuur en in een zak verstopt. Hij ontkent, maar toch wordt hem de toegang tot het avondmaal ontzegd.
In 1764 verkoopt mr. Roelof Eleveld een huis en hof te Zuidlaren. Van de koopprijs resteert een bedrag van 200 gld. die wordt ingeschreven als lening (Zuidlaren, Vrijwillige Zaken).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jesina Roelfs Eleveld, geboren 1753 in Zuidlaren, gedoopt 15-4-1753, overleden 11-7-1823 in Nieuwe Pekela.
Gehuwd met Auke Klaassens Ommers, geboren 1752, overleden 5-11-1835 in Nieuwe Pekela.
Huwelijk niet gevonden. In Nieuwe Pekela worden tussen 1779 en 1791 de kinderen Jantijn, Geeszijn, Geessijn, Roelefijn en Klaaszijn gedoopt.
 
IIc  Harmtien Eleveld, overleden 1790 in Peize, begraven 6-11-1790, dochter van Lambert Roelofs Eleveld (zie Ia) en Jesina Gerrits.
Gehuwd 30-4-1758 in Peize met Doe Ebbinge, geboren in Peize, zoon van Bareld Ebbinge en Grietien Jannes, zie genealogie Ebbinge.
Huwelijk: Doe Ebbinge en Harmtien Elevelt.
Op 6-11-1790 wordt de vrouw van Doe Ebbing begraven. Jans Ebbinge betaalt voor het laken over zijn moeder.
In 1778 betaalt Doe Ebbinge, vermoedelijk uit de erfenis van broer Joest, 13 gld. terug aan de diaconie, die hij in 1774 had geleend om een koe te kunnen kopen. In 1784 woont Doede Ebbinge in een diaconiehuisje bij de Roderweg als keuter. Blijkbaar betaalt hij wel huur, maar is er toch een huurachterstand. Op 19-6-1799 betalen Lammert Doens van Paterwolde en Bareld Doens van Westervelde ieder ongeveer 11 gld. aan de diaconie van Peize als "aandeel van de huishuur herkomstig van hun overleden vader".
Barelt Ebbinge van Westervelde en Jannes Ebbinge van Peize zijn medemombers bij het hertrouwen van Lammert Ebbinge in 1798.
Doe Ebbinge is medemomber over Jan Eleveld, waarover Jan Buirema hoofdmomber is. Vermoedelijk is deze Jan Eleveld een zoon van Gerrit Eleveld en dus een kleinzoon van Lambert Eleveld.

Drents Archief, Archief Luinge:
8 Akte van verkoop door Jannes, Doe, Hinderik, Joest, Barelt, Albert en Wigger Ebbinge, kinderen en erfgenamen van Barelt Ebbinge en zijn vrouw Grietje Willems, aan Roelof Luinge Noort van een staakhoop hoppeland bij Hiddinge steege en een half mat hooiland achter Bargenbrink (onder Peize), 1761
Drents archief, archief Ebbinge:
13 Akte van verkoop door Jan Roelofs, Jannes Harms, Hindrik Harms van Westerbork, mede als gemachtigde van Jan Harms en van Grietien Harms Ebbinge van Drouwen, Hindrik Jansen van Westerbork, Willem van Zalen namens zijn vrouw Grietje Ebbingen van Weiwerd, Lambert Ebbinge van Eelde en Jannes Ebbinge van Peize aan Bartelt Ebbinge te Westervelde van een half hooiland in Broekenweeren (onder Peize), 1799.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bareld Doedes, geboren 1759 in Lieveren, gedoopt Roden 1-1-1759, overleden 25-2-1809 in Bunne, Vries, zie genealogie Ebbinge.
2. Lammert Doewes Ebbinge, geboren 1760 in Roden, gedoopt 7-12-1760, overleden 4-11-1808 in Eelde, zie genealogie Ebbinge.
3. Jannes Doewes Ebbinge, geboren 1763 in Lieveren, gedoopt Roden 1-8-1763, overleden 1809 in Peize, begraven 30-1-1808, zie genealogie Ebbinge.
4. Grietien Doewes Ebbinge, geboren 1767 in Roden, gedoopt 3-5-1767.
 
IId  Frerik Eleveld, overleden 1781 in Siddeburen, begraven 15-10-1781, zoon van Lambert Roelofs Eleveld (zie Ia) en Jesina Gerrits.
Gehuwd 11-4-1756 in Peize met Imke Peters Bavink, geboren 1716 in Wagenborgen, gedoopt 6-2-1716, overleden 1786 in Siddeburen, begraven 21-4-1786, dochter van Peter Bavink en Anje Remkes.
Huwelijk uit ontvangsten voor de armen, diaconieboek Peize: in de Bekken geweest doe Frerik Elevelt en zijn bruit zijn getrout 2 gld.
Gegevens van Jacob Boerema:
Frerik Elevelt, begr. 15 oktober 1781 te Siddeburen.
Trouwde voor 1 september 1756 met Imme (Imke) Peters Bavink, ged. 6 februari 1716 te Wagenborgen, begr. 21 april 1786 te Siddeburen, dochter van Peter Bavink en Anje Remkes.
Doopnaam Imme, later meestal Imke genoemd, begraven als "de weduwe van Freerk Elevelt".
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jesina Freerks Eleveld, geboren 1757, overleden 25-10-1806 in Siddeburen, Akkerende.
Gehuwd 11-11-1781 in Siddeburen met Hindrik Harms Brondijk, geboren 1757 in Siddeburen, gedoopt 11-11-1757, overleden 5-5-1814 in Siddeburen, zoon van Harm Jans Brondijk en Aaltje Jans Arkema.
Jesina komt in de Burgerlijke Stand voor als Gesina of Zijna Freerks.
Gegevens van Jacob Boerema:
Jesina (ook Gesina) Freerks Eleveld, overleden 25 oktober 1806 op de Akkerende onder Siddeburen, leeftijd 49 jaar, 7 maanden en 20 dagen, gehuwd geweest met Hindrik Harms Brondijk, nalatende 2 kinderen.
Trouwde 11 november 1781 te Siddeburen met Hindrik Harms Brondijk, ged. 11 september 1757 te Siddeburen, ovl. na 29 april 1812, zoon van Harm Jans Brondijk en Aaltjen Jans Arkema.
Notities bij deze partner:
Woonplaats in 1789 en 1806: "op d. Akkerenden".
In 1812 was hij landbouwer.

RA Fivelingo, gerecht Siddeburen, inv.nr. 724, 24 juni 1794, fol. 70 Jacob Sijmens, Hindrik Sijmens voor henzelven, voorts Meerten Jacobs voormond en Fokke Pieters als vreemde voogd, Weite Arends sibbevoogd over het kind v. wln. Symon Jacobs en Anje Harms in leven ehel. verk. aan Hindrik Harms en Jansina Freerks [JGB: moet ws zijn Gesina Freerks], ehel. Sidd, 1 deimt eigen land N. Jan Jans Boomker, O. Jan Harms, Z. Willem Eltjes, W. Wicher Jans, 60 gld.

Notariaat Appingedam, standplaats 1 (toegang 85), inv.nr. 12, Akte 72, Siddeburen, 24 februari 1813
Hindrik Harms Brondijk, weduwnaar van wijlen Jesina Freerks Eleveld, benevens Imke Hindriks Brondijk, dochter van gezegden Hendrik Harms Brondijk en wijlen zijn vrouw geadsisteerd door haar man Klaas Thomas Groenewold, alle landbouwers wonende te Siddeburen, dewelke verklaarden te hebben verkogt aan Enne Pieters Tuinema en Aaltjen Hindriks Brondijk, mede dochter van eerstgenoemde comparant en wijlen zijn vrouw, ehelieden, landbouwers te Siddeburen, eerstgenoemde comparanten aandelen van de navolgende goederen, met laatstgenoemden vooralsnog mandelig zijnde bezeten, en wel door de eerste comparant voor de halfscheid en door de tweeden en de verkopers ieder voor een vierde, in kwaliteit als erfgenamen en kinderen van eerstgenoemde comparants vrouw. Bestaande deze goederen vooreerst in een behuizinge en schuurtje getekend littera F numero 109, met het regt der vaste en altoosdurende beklemming van plus minus 10 hectares zand en dargland (20 deimten) gelegen in 2 percelen, als 8 hectares waarop de behuizinge is staande op de Akkeren onder Siddeburen, zwettende ten N: Berend Eppes Wint, ten O: Eppe Jans Bos, ten Z: Berend Eppes Wint en ten W: Berend Eppes Wint en Steffen Gerrits Gerringa. [volgen landerijen...] Zijnde de drie vierde aandelen op het bovenstaande door de verkopers verkocht voor 1417 franken en 50 centimes (is voldaan). Kopers hebben het ook reeds aanvaard.
Getuigen: Aldert Remmes Sietzes, kastelein (te zijn huize te Siddeburen) en Harm Pieters Mos, landbouwer te Siddeburen.

Jesina Freerks bij overlijden 49 jaar, 7 mnd, 20 dagen, gewoond hebbende op de Akkerenden onder Siddeburen, zijnde gehuwd geweest met Hendrik Harms Brondijk en nalatende twee kinderen.
 

Generatie III

IIIa  Jan Gerrits Eleveld, geboren 1750 in Peize, overleden 1805 in Peize, begraven 26-3-1805, zoon van Gerrit Eleveld (zie IIa) en Avien Jans.
Gehuwd 14-5-1786 in Peize met Annegien Hindriks Barkhuis, overleden 1808 in Peize, dochter van Hindrik Christiaans Barkhuis en Bareltien Arends Talens, zie genealogie Barkhuis, hertrouwd 19-10-1806 in Peize met Jan Fridsigers, geboren 1761 in Peize, overleden 1808 in Peize, zoon van Frischer Jans en Harmtien Hindriks, zie genealogie ~Jan Gerrits.
Huwelijk: Jan Elevelt en Annegijn Hindriks.
Op 26-3-1805 wordt Jan Eelveld begraven.
Op 24-10-1806 wordt in Peize aangetekend dat Annigje Hindriks, weduwe van wijlen Jan Gerrits Eleveld gaat hertrouwen met Jan Fridsigers van Peize. De naaste vrienden (verwanten) Bareld Ebbinge van Bunne, Jannes Ebbinge van Peize, Michiel Wekema en Geert Jans van Peize verklaren dat de kinderen worden onderhouden door de diaconie. De geauthoriseerd schulte J. L. Homan vindt het daarom onnodig om mombers aan te stellen.
Bareld en Jannes Ebbinge zijn zoons van Doe Ebbinge en Harmtien Eleveld en dus neven van Jan Gerrits Eleveld. Michiel Wekema is getrouwd met Gezien Hindriks Barkhuis. Geert Jans is mogelijk Geert Jans Ensing, die getrouwd is met haar zuster Geertruid Hindriks Barkhuis. Annigje Hindriks is dan waarschijnlijk ook een zuster. Michiel Wekema is bovendien een buurman van Jan Gerrits Eleveld.
Jan Fridsigers is niet Jan Fridsigers Tuinman, die getrouwd is met Ypkien Alberts, omdat dit echtpaar kinderen krijgt vanaf 1794 of eerder en beiden na 1812 overlijden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aafien Eleveld, geboren 1794 in Peize, gedoopt 5-10-1794, overleden 16-5-1866 in Peize.
Gehuwd 25-8-1815 in Eelde met Arend Wekema, geboren 1797 in Peize, gedoopt Groningen 17-10-1797, overleden 27-4-1867 in Peize, zoon van Michiel van Lingen Wekema en Gezien Hindriks Barkhuis, zie genealogie Wekema.
2. Bareltien Eleveld, geboren 1796 in Peize, gedoopt 11-12-1796, overleden 1-4-1829 in Peize.
Gehuwd 29-2-1824 in Groningen met Harm Willems Suidinga, geboren 3-7-1803 in Groningen, gedoopt 3-7-1803, overleden 12-9-1858 in Groningen, zoon van Willem Jans Suidinga en Janna Harms Buirema, zie genealogie Buirema, hertrouwd 17-7-1831 in Groningen met Tettie Drijfhamer, geboren 1798 in Appingedam, gedoopt 2-5-1798, overleden 1-3-1870 in Hoogkerk, dochter van Claas Drijfhamer en Jantje Thomas Pot.
3. Hindrik Jans Eleveld, geboren 1799 in Peize, gedoopt 10-2-1799, overleden 7-6-1838 in Peize.
Gehuwd 18-11-1817 in Eelde met Aaltien Jelkes Harst, geboren 17-6-1771 in Surhuizum, overleden 27-3-1853 in Peize, dochter van Jelke Harst en Entje Johannes.
Aaltien ook als Aaltien Jelkes de Vries. Op 1 mei 1820 wordt de boerenplaats nr. 1 (naast de molen in het Zuideinde van Eelde) tot dan verhuurd aan Hindrik Eleveld cs. verhuurd aan Derk Hindriks te Donderen voor 166 gld. per jaar (notaris J. Tonckens te Norg, verzameling Jan ten Pas).
4. Gerridiena Eleveld, geboren 1802 in Peize, gedoopt 28-2-1802, overleden 1802 in Peize, begraven 7-3-1802. Op 7-3-1802 wordt een kind van Jan Eleveld begraven.
 

Index
Genealogie Eleveld