U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Ensing (1)

Generatie I

Ia  Berend Ensing.
Gehuwd met Jacobjen Egberts, hertrouwd met Geert Jans.
Uit Bewoningsgeschiedenis Gieten, Berent Ensing (Hans Homan Free):
19404 Berent Ensing, geboren circa 1700. Aangenomen als lidmaat te Gieten d.d.15-6-1714: Berent Ensinge van Gieten.
Lidmatenlijst 1718 Veenhof: Berent Ensinghe.
Lidmatenregister Anloo: Berent Ensing te Annen met att. van Gieten 8-9-1721
HSR 1742 Gieten: wed. Berent Ensing, geniet diaconie.
SP 266 Deel 5 Folio 456; dd: 10-11-1749; Mombereed
Ouders:wijlen Berent Ensing en Jacobje Egberts van Gieten
Kinderen:Jan Berents Ensing; Tonnis Berents Ensing
h.m.:Geert Egberts van Zuidlaren (m.z.)
m.m.:Geert Wolters van Gieten (m.z.); Hindrik Ensing van Gieten (v.z.); Berent Jans van Bonnen (v.z.)
Hoofdmomber is van moederszijde omdat de mombers van vaderszijde niet konden schrijven. Jacobje hertrouwd met Geert Jans van Gieten.
De pupillen krijgen uit de vaderlijke erfenis ieder 20 gld. De kinderen Aaltje en Egbert worden niet vermeld. Mogelijk zijn zij al afgekocht.
Gehuwd voor de kerk voor 1728 met Jacobje Egberts, geboren circa 1700.
Uit dit huwelijk:
1. Aaltje Berents Ensing, geboren circa 1722 te Gieten, overleden voor 1800 te Borger.
Gehuwd voor de kerk op 03-12-1747 te Gasselte met Albert Jans, scheper in het Lutke End, later te Westdorp, geboren circa 1722 te Uelsen, overleden voor 1800 te Borger, woont 1794 te Buinen.
2. Jan Berents Ensing, geboren te Annen, gedoopt op 05-09-1728 te Anloo.
3. Tonnis Berents Ensing, geboren te Annen, gedoopt op 15-04-1731 te Anloo.

In 1725 wordt een kind van Berend Ensing gedoopt (doopboek Gasselternijveen, gedoopt te Gasselte).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Berends Ensing.
Gehuwd 3-2-1747 in Gasselte met Albert Jans.
Huwelijk: Albert Jans Scheper, van Ulsen en Aaltjen Berents van Gieten.
In 1749 wordt in Gasselte dochter Jantje gedoopt, daarna kinderen gedoopt in Borger, woonplaats Westrup, met als ouders Albert Scheper en Ale, in 1753 zoon Berent Ensing. Dochter Jobkien Alberts bij overlijden dochter van Albert Scheper en Aaltien Ensing.
2. Egbert Berends Ensing (zie IIa), overleden 1782 in Martenshoek.
3. Jan Ensing (zie IIb), geboren 1728 in Annen, gedoopt Anloo 5-9-1728, overleden 1798 in Peize, begraven 11-1-1799.
4. Teunis Berends Ensing, geboren 1731 in Annen, gedoopt Anloo 15-4-1731, overleden 1805 in Windeweer (tussen 1801 en 1807).
Gehuwd (1) 22-6-1760 in Hoogezand met Trijntje Jans.
Huwelijk: Tonjes Berends van het Hogezand en Trijntje Jans van Colham.
In april 1761 wordt in Windeweer als nieuwe lidmaat aangenomen Trijntjen Jans, huisvrouw van Teunis Berends Ensing, van Colham.
Kinderen gedoopt in Windeweer:
Jantje 12-4-1761, Berend 24-3-1765.

Gehuwd (2) 1-3-1801 in Zuidlaren met Beertha Fix, geboren 1749 in Zuidlaren, gedoopt 15-6-1749, overleden 26-2-1839 in Windeweer, Hoogezand, dochter van Berend Arends Fix en Jantje Alberts, eerder getrouwd 5-10-1788 in Zuidlaren met Willem Jans van Norg, hertrouwd 8-5-1807 in Windeweer met Jochem Fransen Kremer.
Huwelijk: Tonnijs Ensingh, weduwnaar van Trijntjen Wester van De Kijl en Beertha Fix, weduwe van Willem van Norgh.
 

Generatie II

IIa  Egbert Berends Ensing, overleden 1782 in Martenshoek, zoon van Berend Ensing (zie Ia) en Jacobjen Egberts.
Gehuwd 1752 in Slochteren met Aaltje Lammerts, geboren in Kolham?, overleden 1791 in Groningen, dochter van Lammert Strijk en Gesien Jans.
Huwelijksafkondiging Hoogezand 26-3-1752: Egbert Berents van Gieten en Aaltje Lammerts van Colham. Attestatie naar Slogteren 18-4-1752.
Verhuur van lijklakens Groningen 10-9-1791: Aaltje Lammers, wed. van Egbert Enzing Bloemstraat.
Volgens de huwelijksakte van zoon Lammert was Egbert Ensing trekschipper van beroep, overleden 1782 te Martenshoek, Hoogezand. Aaltje Lammerts is overleden 1791 te Groningen, familienaam Strijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Egberts Ensing, geboren 1754 in Hoogezand, gedoopt 26-5-1754.
2. Lammert Egberts Ensing, geboren 1756 in Martenshoek, gedoopt Hoogezand 20-6-1756, overleden 17-12-1834 in Veendam.
Gehuwd (1) 11-3-1780 in Groningen (afkondiging) met Jetske Geerts.
Huwelijksafkondiging Gron ingen 11-3-1783: Lambert Ensing van Martenshoek en Jetske Geerts van Noordhorn, pro qua Adolf Hulscher als daer toe versogt. Met belastinge te Zuidhorn.
Gehuwd (2) 2-4-1786 in Hoogezand met Elsje Jans Kok, overleden 1804 in Veendam, begraven 23-10-1804.
Huwelijk: Lammert Ensing van de Kalkwijk en Elsje Jans van Colham, de 2 april getrouwd.
Begraafboek Veendam
12-5-1796: kind van Lammert Ensing, beide ouders zijn in leven.
5-2-1801: kind van Lammert Ensing, beide ouders zijn in leven.
23-10-1804: vrouw van Lammert Ensing.
Lammert Ensing is in 1808 als aangetrouwde oom van de bbruid getuige bij het huwelijkscontract van Jan Aldershof en Aaltje Hindriks. Elsien Jans is overleden moei van de bruid.

Gehuwd (3) 25-2-1828 in Veendam met Hilligjen Kornelis Smit, geboren 1777 in Veendam, gedoopt 15-6-1777, dochter van Kornelis Jans Smit en Grietje Engberts.
Bij huwelijk worden twee kinderen gewettigd, de eerste Lammert Ensingh, gedoopt Veendam 17-10-1808 en de tweede Grietje Jans Tempel, geboren 13-4-1813 te Veendam, waarbij abusievelijk als moeder is vermeld Hillegien Jans Tempel.
Lammert Ensing is dan landbouwer. Bij overlijden wordt hij vermeld als commies.
3. Jakobjen Egberts Ensing, geboren 1758 in Hoogezand, gedoopt 6-3-1758.
4. Jan Egberts Ensing, geboren 1760 in Hoogezand, gedoopt 4-5-1760, overleden 23-9-1823 in Borgercompagnie, Sappemeer.
Gehuwd (1) 1783 met Geesje Lubbes, geboren 1754 in Nieuweschans, gedoopt 8-12-1754, dochter van Lubbe Jans en Luppien Hoites, eerder getrouwd 26-6-1774 in Nieuweschans met Haije Jacobs van Bruggen, zoon van Jacob Haijes en Coopje Willems.
Huwelijksafkondiging Nieuwe Pekela 9-2-1783: Jan Egberts Ensing en Geezijn Lubberts, attestatie verleend.
GA toegang 730 Gerechten in Selwerd en Sappemeer, inventarissen van boedels 1190 Haije Jacobs en zijn vrouw Geesje Lubbes 1783. Haije Jacobs is overleden. Tot de bezittingen behoren o.a. een huis in Hoogezand en diverse winkelwaren.
Huwelijkscontract 17-2-1783, Selwerd en Sappemeer:
Jan Egberts Ensing en Geesje Lubbes.
Bruidegomszijde: Aaltie Lammers volle moeder, Lammert Ensing volle broeder, Jacob Ensing volle broeder, Jantie Lammers volle moei, Tonnis Ensing volle oom, Trijntie Jans aangetrouwde moei, getrouwd met Tonnis Ensing.
Bruidszijde: Heere Hooites volle oom en sibbevoogd, Hindrik Hommes aangetrouwde zwager en voormond, Jan Pieters aangetrouwde neef en vreemde voogd, getrouwd met Geesjen Roelfs, Geesjen Roelfs, volle nicht.
Bij het huwelijk van zoon Lubbe in 1813 is Jan Ensing commissionair te Sappemeer en Geesje Lubbes overleden.
Jan Ensing bij overlijden gerechtsdienaar, 62 jaar, geboren te Martenshoek en wonende te Groningen, weduwnaar van Liefke Jans Koers, geen ouders vermeld.
De memorie van successie vermeldt dat hij in het huis van zoon Egbert is overleden en als erfgenamen de meerderjarige kinderen Aaltje, Gesien, Lubbe en Egbert.

Gehuwd (2) 8-4-1798 in Zuidbroek/Muntendam met Liefke Jans Koers, geboren 4-10-1762 in Muntendam, gedoopt 10-10-1762, overleden 9-6-1822 in Groningen, dochter van Jan Koerts en Albertje Elies, eerder getrouwd 4-5-1783 in Muntendam met Hindrik Jans.
Huwelijk: Jan Engberts Ensing van 't Hogezand en Liefke Jans, wed. van Hindrik Jans Dauwes van Muntendam. Ook afkondiging in Hoogezand: Jan E. Ensing van 't Hogez. en Liefke Jans van Tripscompenij, attestatie gegeven.
5. Jacob Egberts Ensing, geboren 1762 in Hoogezand, gedoopt 4-4-1762.
 
IIb  Jan Ensing, geboren 1728 in Annen, gedoopt Anloo 5-9-1728, overleden 1798 in Peize, begraven 11-1-1799, zoon van Berend Ensing (zie Ia) en Jacobjen Egberts.
Gehuwd 28-5-1752 in Peize met Geertien Jannes, geboren 1720 in Lieveren, gedoopt Roden 29-3-1720, overleden 1788 in Peize, begraven 11-9-1788, dochter van Jannes Tjebbels en Geesien Jansen, zie genealogie ~Jan Reinders.
Huwelijk: Jan Ensijnk en Gertijn Jannes, in het bekken 2 gld. 16 st.
Ook afkondiging in Groningen 6-5-1752: Jan Ensing van Gieten en Geertje Jans van Lijverden, beide in 't Lantschap Drenthe, pro qua Monsr. Sibinga als daartoe versogt. Hiervan attestatie gepasseert.
Aanname dat Jan Ensing de zoon is van Berend Ensinge en Jacobjen Egberts te Annen, omdat er zoons Berend en Egbert zijn en deze respectievelijk een zoon Jacob en een dochter Jaapkien hebben.
Jan Ensink wordt in het Haardstedenregister van Peize 1754 vermeld als stoker in het centrum van Peize (Hoofdstraat).
Jan Ensing is in 1755 hoofdmomber over Otte Berends, zoon van wijlen Berent Ottens en Annegien Jans. Annegien Jans is een zuster van de minderjarige Egbert Jans, zoon van wijlen Jannes Jans (moet zijn Jannes Tjebbels) en Geesje Jans waarover Roelof Luinge hoofdmomber is. Tesamen vragen zij de Etstoel toestemming een huis en landerijen te mogen verkopen, waarin de pupillen ieder een achtste aandeel hebben. Deze verkoop vindt vervolgens plaats op 22-10-1755, waarbij de erfgenamen van Jannes Tjebbels, waaronder Jan Ensink voor hem zelf en als momber over het kind van Berent Ottens een behuizing gelegen bij de pastorie verkopen aan mede-erfgenaam Reinder Jannes (Suurd).
Eerder in 1754 verkoopt Jan Ottens voor hem zelf en als momber over het kind van Berent Ottens (en Annechien Jannes) een huis in Peize aan (hoofdmomber) Jan Ensink en zijn echtgenote Geertien Jannes. Het huis met boekweitmaalderij betreft vermoedelijk het ouderlijk huis van Jan en Berent Ottens waar Jan Hindriks Scheerhoren eerder woonde en later Hindrik Wittenbroek. Hindrik Wittenbroek is in 1715 getrouwd met de weduwe van Otto Scheerhoren, Hinderkien Berends.
Op 11-9-1788 wordt de vrouw van Jan Ensing begraven. Jan Ensing betaalt voor het laken.
Jan Ensing is in 1797 jeneverstoker, 71 jaar en ongehuwd, d.w.z. weduwnaar, met zoon Jannes 41 jaar met 3 kinderen en Jannes Ensing, 19 jaar, koopmanszoon, ongehuwd, waarschijnlijk de zoon van Berend Ensing. Berend Ensing wordt dan niet vermeld bij Peize.
Geertien Jans wordt genoemd Geertien Jannes bij het overlijden van zoon Jannes, Geertien Stokers bij het overlijden van zoon Berend.
Op 16-1-1799 wordt Jan Ensing begraven. Jannes Ensing betaalt voor het laken over zijn vader.
Op 16-2-1799 verschijnt Jan Ensing voor de schulte en keurnoten van Peize met zijn drie broers Berend, Jannes en Egbert (Schultengerechten Peize, inv. 251 Voogdijzaken dl II, f. 133 en 135).
De inmiddels overleden vader Jan Ensink heeft op 25-3-1798 samen met zijn zoon Jan een dispositie opgesteld met de wens dat hij onder de hoede komt van zijn broers en jaarlijks 100 gulden uitgekeerd krijgt, waarvoor de broers borg moeten staan.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Ensing (zie IIIa), geboren 1754 in Peize, overleden 15-9-1816 in Peize.
2. Jannes Ensing (zie IIIb), geboren 30-4-1757 in Peize, overleden 4-8-1844 in Peize.
3. Egbert Ensing (zie IIIc), geboren 24-1-1759 in Peize, overleden 12-11-1845 in Roden.
4. Jan Ensing, geboren 1762 in Peize, overleden 3-3-1831 in Roden.
 

Generatie III

IIIa  Berend Ensing, geboren 1754 in Peize, overleden 15-9-1816 in Peize, zoon van Jan Ensing (zie IIb) en Geertien Jannes.
Gehuwd 15-3-1778 in Peize met Jantje Jans Gorter, geboren 1749 in Ter Idzard, gedoopt 20-4-1749, overleden 12-2-1812 in Peize, dochter van Jannes Henkes Gorter en Antje Jannes.
Huwelijk: Berend Ensink en Jantien Jans van Oldeholtpade.
Jantje gedoopt als d.v. Jannis Henkes en Antje Jannes.
Op 21-5-1787 wordt een kind van Berend Ensink begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Ensing, geboren 6-5-1778 in Peize, gedoopt 10-5-1778, overleden 9-5-1863 in Norgervaart, Norg.
Gehuwd 19-5-1816 in Eelde met Annegien Jans, geboren 1785 in Anloo, gedoopt 20-11-1785, overleden 6-4-1847 in Peize, dochter van Jan Geerts en Jantien Hindriks.
Annegien bij overlijden: geboren 1785 in Norg.
2. Jannes Ensing (zie IVa), geboren 6-12-1780 in Peize, gedoopt 10-12-1780, overleden 28-5-1857 in Peize.
3. Jacob Ensing, geboren 1782 in Peize, gedoopt 26-12-1785.
4. Geert Ensing (zie IVb), geboren 16-5-1785 in Peize, gedoopt 22-5-1785, overleden 13-5-1870 in Peize.
 
IIIb  Jannes Ensing, geboren 30-4-1757 in Peize, overleden 4-8-1844 in Peize, zoon van Jan Ensing (zie IIb) en Geertien Jannes.
Gehuwd 23-11-1788 in Peize met Lipkien Kleises, geboren 6-3-1767 in Ter Idzard, gedoopt 8-3-1767, overleden 7-1-1841 in Peize, dochter van Kleise Sakes en Aaltje Warnders.
Huwelijk: Jannes Ensing en Lipke Kleijses.
De kinderen worden ook vaak Ensink genoemd, al is dit niet geheel consequent.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertien Ensink (zie IVc), geboren 4-2-1789 in Peize, gedoopt 8-2-1789, overleden 20-7-1840 in Peize.
2. Jan Ensink (zie IVd), geboren 20-10-1793 in Peize, gedoopt 27-10-1793, overleden 28-12-1867 in Peize.
3. Aaltien Ensing, geboren 3-11-1797 in Peize, gedoopt 17-4-1797, overleden 20-8-1866 in Paterswolde.
Gehuwd 29-5-1823 in Peize met Henderikus Jans Bakker, geboren 1-5-1802 in Peize, gedoopt 9-5-1802, overleden 10-4-1872 in Eelderwolde, zoon van Jan Hindriks Bakker en Margien Ebbinge, zie genealogie Bakker (1).
4. Cornelius Ensing, geboren 1801 in Peize, gedoopt 9-11-1801, overleden 1802 in Peize, begraven 21-5-1802. Op 21-5-1802 wordt een kind van Jannes Ensink begraven.
5. Geesien Ensing (zie IVe), geboren 1804 in Peize, gedoopt 5-8-1804, overleden 21-3-1878 in Winschoten (akte Peize, elders overleden).
 
IIIc  Egbert Ensing, geboren 24-1-1759 in Peize, overleden 12-11-1845 in Roden, zoon van Jan Ensing (zie IIb) en Geertien Jannes.
Gehuwd 4-5-1786 in Roden met Zwaantje Jans, geboren 12-1758 in Peize, overleden 24-3-1832 in Roden, dochter van Jan Jannes Stroetinga en Jantien Martens, zie genealogie Stroetinga.
Huwelijk: Egbert Ensing en Swaantje Jans van Peize.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertien Egberts Ensing, geboren 6-6-1787 in Roden, gedoopt 17-6-1787, overleden 14-3-1862 in Roden.
Gehuwd 5-11-1809 in Roden met Niklaas Krijthe, geboren 1774 in Roden, gedoopt 17-7-1774, overleden 8-5-1829 in Roden, zoon van Klaas Krijthe en Annechien Willems, zie genealogie Schuiringe en Allershof.
Huwelijk: Niklaas Krijthe en Geerdje Egberts Ensingh.
2. Jan Egberts Ensing, geboren 9-1-1789 in Roden, gedoopt 18-1-1789.
3. Jannes Egberts Ensing, geboren 27-2-1791 in Roden, gedoopt 6-3-1791.
4. Jaapkien Egberts Ensing, geboren 12-9-1792 in Roden, gedoopt 23-9-1792, overleden 1793 in Roden, begraven 14-4-1793.
5. Jannes Egberts Ensing, geboren 26-2-1794 in Roden, gedoopt 9-3-1794, overleden 1795 in Roden, begraven 4-2-1795.
6. Jaapkien Egberts Ensing, geboren 25-2-1796 in Roden, gedoopt 6-3-1796, overleden 1-9-1868 in Roden.
Gehuwd 17-5-1834 in Roden met Jannes Siccens Hendriks Swartwold, geboren 1801 in Bunne, gedoopt Vries 15-2-1801, overleden 25-5-1849 in Bunne, Vries, zoon van Hindrik Swartwold en Sara Poppes.
7. Jantjen Egberts Ensing, geboren 11-2-1798 in Roden, gedoopt 18-2-1798, overleden 22-5-1829 in Roden.
8. Jannes Egberts Ensing, geboren 21-3-1800 in Roden, gedoopt 30-3-1800, overleden 10-8-1831 in Gorinchem, akte Roden. Schutter.
 

Generatie IV

IVa  Jannes Ensing, geboren 6-12-1780 in Peize, gedoopt 10-12-1780, overleden 28-5-1857 in Peize, zoon van Berend Ensing (zie IIIa) en Jantje Jans Gorter.
Gehuwd 26-4-1807 in Peize met Annechien Schuring, geboren 1-5-1779 in Peize, gedoopt 2-5-1777, overleden 27-7-1819 in Peize, dochter van Cornelis Schuring en Hinderkien Luinge, zie genealogie Schuring.
Huwelijk: Jannes Ensing en Anniggin Schuiring.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Ensing, geboren 1808 in Peize, gedoopt 10-1-1808, overleden 29-12-1889 in Peize.
Gehuwd 14-5-1831 in Peize met Albertien Harms Freriks, geboren 30-10-1802 in Peize, gedoopt 7-11-1802, overleden 9-4-1875 in Peize, dochter van Harm Jans Freriks en Annegien Harms Baving, zie genealogie Freriks.
2. Kornelis Ensing, geboren 9-8-1809 in Peize, gedoopt 20-8-1809, overleden 22-11-1891 in Kloosterveen, Assen.
Gehuwd 15-10-1836 in Peize met Grietje Bakker, geboren 25-11-1813 in Peize, overleden 28-11-1891 in Kloosterveen, Assen, dochter van Koenraad Barelds Bakker en Aaltien Jans Hoeks, zie genealogie Bakker (2).
3. Jacob Ensing, geboren 11-12-1811 in Peize, gedoopt 15-12-1811, overleden 8-10-1894 in Peize.
4. Hindrik Ensing, geboren 27-12-1813 in Peize, overleden 22-7-1891 in Peize.
5. Jan Ensing, geboren 16-2-1816 in Peizerwold, overleden 2-9-1856 in Peize.
6. Jannes Ensing, geboren 20-9-1817 in Peize, overleden 5-11-1847 in Peize.
 
IVb  Geert Ensing, geboren 16-5-1785 in Peize, gedoopt 22-5-1785, overleden 13-5-1870 in Peize, zoon van Berend Ensing (zie IIIa) en Jantje Jans Gorter.
Gehuwd 13-6-1816 in Eelde met Hinderkien Luinge, geboren 3-10-1789 in Peize, gedoopt 11-10-1789, overleden 7-1-1871 in Peize, dochter van Luink Luinge en Janna Barelds Bakker, zie genealogie Luinge (3).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Ensing, geboren 23-4-1817 in Peize, overleden 29-5-1855 in Peize. Tweeling.
2. Luinge Ensing, geboren 23-4-1817 in Peize, overleden 28-1-1881 in Peize. Tweeling.
3. Jantien Ensing, geboren 13-11-1822 in Peize, overleden 17-3-1893 in Peize.
 
IVc  Geertien Ensink, geboren 4-2-1789 in Peize, gedoopt 8-2-1789, overleden 20-7-1840 in Peize, dochter van Jannes Ensing (zie IIIb) en Lipkien Kleises.
Gehuwd 2-6-1815 in Eelde met Klaas Zuideveld, geboren 20-8-1792 in Peize, gedoopt 26-8-1792, overleden 10-2-1875 in Peize, zoon van Freerk Cornelis Zuideveld en Lammegien Klazen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lammegien Zuideveld (zie Va), geboren 23-3-1816 in Peize, overleden 18-1-1891 in Peize.
2. Linna Zuideveld, geboren 28-2-1820 in Peize, overleden 16-1-1882 in Peize.
 
IVd  Jan Ensink, geboren 20-10-1793 in Peize, gedoopt 27-10-1793, overleden 28-12-1867 in Peize, zoon van Jannes Ensing (zie IIIb) en Lipkien Kleises.
Gehuwd 23-6-1815 in Eelde met Margaretha Luinge, geboren 15-5-1792 in Peize, gedoopt 20-5-1792, overleden 25-11-1869 in Peize, dochter van Reinder Luinge en Hermanna Ebbinge, zie genealogie Luinge (1).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jannes Ensink, geboren 22-4-1816 in Peize, overleden 10-11-1893 in Peize.
Gehuwd 30-5-1838 in Zuidlaren met Margien Strating, geboren 9-8-1815 in Zuidlaren, overleden 26-1-1853 in Peize, dochter van Geert Strating en Geertje Odding.
2. Reinder Ensink, geboren 6-1-1818 in Peize, overleden 10-2-1892 in Peize.
3. Lina Ensink, geboren 20-4-1820 in Peize, overleden 26-12-1889 in Peize.
4. Hermannus Ensink, geboren 12-3-1822 in Peize, overleden 15-6-1898 in Peize.
5. Hermanna Ensink, geboren 10-3-1824 in Peize, overleden 23-9-1851 in Peize.
6. Aaltien Ensink, geboren 5-8-1826 in Peize, overleden 25-3-1883 in Peize.
7. Roelof Ensink, geboren 15-5-1829 in Peize, overleden 28-4-1911 in Peize.
8. Geertien Ensink, geboren 4-4-1833 in Peize, overleden 12-12-1922 in Peize.
9. Frederika Ensink, geboren 15-2-1836 in Peize, overleden 21-5-1883 in Peize.
 
IVe  Geesien Ensing, geboren 1804 in Peize, gedoopt 5-8-1804, overleden 21-3-1878 in Winschoten (akte Peize, elders overleden), dochter van Jannes Ensing (zie IIIb) en Lipkien Kleises.
Gehuwd (1) 5-6-1824 in Peize met Jan Luinge, geboren 5-3-1799 in Peize, gedoopt 10-3-1799, overleden 6-10-1840 in Peize, zoon van Aldert Luinge en Jantien Ebbinge, zie genealogie Luinge (2).
Jan Luinge gemeenteontvanger.
Gehuwd (2) 23-5-1844 in Peize met Bareld Luinge, geboren 1807 in Peize, gedoopt 1-3-1807, overleden 31-12-1863 in Peize, zoon van Jan Luinge en Jeddina Gelmers, zie genealogie Luinge (1), eerder getrouwd 31-5-1839 in Peize met Jantien Lunsche, geboren 29-7-1813 in Peize, overleden 30-6-1842 in Peize, dochter van Roelof Lunsche en Janna Luinge, zie genealogie Lunsche (2).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jantien Luinge, geboren 18-5-1825 in Peize, overleden 23-8-1825 in Peize.
2. Jantien Luinge, geboren 27-11-1827 in Peize, overleden 10-9-1850 in Peize, wonende te Roden.
3. Liena Luinge, geboren 25-10-1834 in Peize, overleden 17-1-1911 in Groningen. In de collectie Pelinck, Drents Archief, inv. 5, familie Luinge, bevindt zich een kladparenteel van Catharina Luinge, waarin sommige aannames bij nader inzien niet geheel juist zijn, maar die toch zeer interessant is als aanknopingspunt voor nader of hernieuwd onderzoek. Catharina Luinge was eerst getrouwd met Wolter Allerts en daarna met de schulte Jan Schuring van Peize, ongeveer 1638 overleden. Bij hun kinderen is Ameltien Schuring, getrouwd met Roelof Luinge. Als kinderen van deze Roelof Luinge worden gesteld Roelf, Luink, Coena, Wolter, Allert en Albert Luinge, waarbij wordt vermeld dat Roelof Luinge als weduwnaar is hertrouwd met Arentien Roelofs.
Onder de eerste vier kinderen staat geschreven:
"oomzeggers van schults Wolthers volgens acte Timmer".
Onder Allert Luinge, getrouwd met Aaltien Luinge staat:
"Juffr. Timmer (Lina Luinge) te Winschoten
de Kooper zal n.l. de acte gekregen hebben en die heeft juffr. Timmer".
Liena Luinge stamt inderdaad af van Allert Luinge via haar grootvader Aldert Luinge. Waarschijnlijk betreft het een eigendomsakte van de herberg/brouwerij bij de kerk, waar Allert en later zijn kleinzoon Aldert Luinge woont. Zij trouwt in 1858 in Hoogeveen met de onderwijzer Harm Timmer. Het gezin verhuist enkele jaren later naar Winschoten.
 

Generatie V

Va  Lammegien Zuideveld, geboren 23-3-1816 in Peize, overleden 18-1-1891 in Peize, dochter van Klaas Zuideveld en Geertien Ensink (zie IVc).
Gehuwd 25-5-1839 in Peize met Jan Luinge, geboren 30-6-1799 in Peize, gedoopt 7-7-1799, overleden 31-5-1876 in Peize, zoon van Reinder Luinge en Hermanna Ebbinge, zie genealogie Luinge (1).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hermanna Luinge, geboren 15-7-1840 in Peize, overleden 17-3-1929 in Peize.
2. Klaas Luinge, geboren 21-3-1843 in Peize, overleden 27-12-1913 in Peize.
3. Reinder Luinge, geboren 23-12-1845 in Peize, overleden 17-7-1871 in Peize.
4. Geertien Luinge, geboren 19-9-1848 in Peize, overleden 13-7-1860 in Peize.
 

Index
Genealogie Ensing (1)