U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Ketel

Generatie I

Ia  Lucas Ketel, geboren 2-4-1677 in Diever, overleden 27-3-1742 in Peize, zoon van Pier Ketel en Gesina Anna Tymans.
Gehuwd 18-11-1714 in Peize met Gesina Anna Willinge, geboren 1-3-1687 in Peize, overleden 1761 in Peize, begraven 28-5-1761, dochter van Dubbelt Willinge en Anna Tymans, zie genealogie Willinge.
Lucas Ketel is majoor in het Drentsche Regiment.
Gesina Anna Willinge weduwe Ketel als voogdes over haar minderjarige dochter Henderika Ketel en zoon advocaat P. Ketel, schulte H.J. Wolthers namens zijn vrouw A.C. Ketel van Vries, jufferen Gesina Anna Ketel en Arendina Barbara Ketel te Peize worden in 1747 genoemd wegens een erfeniskwestie voor de Etstoel.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anna Christina Ketel (zie IIa), geboren in Peize, overleden 1795 in Vries.
2. Gesina Anna Ketel (zie IIb), geboren 8-11-1717 in Peize, overleden 1790 in Peize, begraven in de kerk 22-2-1790.
3. Pierre Ketel, geboren 1721 in Peize, overleden 22-2-1808 in Peize, begraven 1-3-1808. Schulte van Eelde 1773-1808, vanaf 1805 als waarnemer Johannes Linthorst Homan. In 1797 76 jaar.
4. Arendina Barbera Ketel, overleden 17-12-1790 in Peize, begraven 25-12-1790. Op 3-12-1772 schenkt Arendina Barbera Ketel haar vierde deel van de erfachtige vaste goederen aan haar broer P. Ketel (Schultengerechten Peize, inv. 248, p. 252).
Op 25-12-1790 wordt juffrouw Ketels begraven, in het bekken ruim 17 gld. De knecht van de heer schults P. Ketel betaalt voor het laken over de juffer Ketel.
In 1791 doet schulte P. Ketel aangifte van het overlijden van zijn zuster A.B. Ketel op 17-12-1790 te Peize (OSA 1025). Zij wordt op 24-12-1790 bijgezet in de kerk van Peize.
5. Henderika Ketel, overleden 1766 in Peize, begraven 27-3-1766. Op 27-3-1766 wordt Juffer Hinderika Ketels begraven, in het bekken ruim 10 gld. De Heer Doctor P. Ketel betaalt voor het laken over zijn zuster.
 

Generatie II

IIa  Anna Christina Ketel, geboren in Peize, overleden 1795 in Vries, dochter van Lucas Ketel (zie Ia) en Gesina Anna Willinge.
Gehuwd 13-4-1738 in Peize met Harm Jan Wolthers, geboren 1703 in Vries, overleden 1778 in Vries, zoon van Lambert Wolthers en Gesina Hilbing, zie genealogie Wolthers.
Omstreeks 1779 wordt een groot aantal oudere leningen aan of van H.J. Wolters ingeschreven in Vries. Een borgstelling in 1778 bij de aanstelling van Lucas Wolthers als schatbeurder wordt gedaan door A.C. Ketel, weduwe van schulte Harm Jan Wolthers en P. Ketel, schulte van Eelde en in 1779 is er een lening van A.C. Ketel, weduwe Wolthers en zoons Lambert en Lucas.
In 1780 leent schulte (Lambert) Wolthers 950 gld. van weduwe predikant L. Schukking, die deze had verkregen uit de publieke verkoping van eikenbomen, maar blijkbaar niet afgedragen. Borgen zijn P. Ketel, A. van Groenenberg en A. Huidekoper, dus de oom en zwagers.
In 1793 lenen A.C. Ketel, wed. H. Jan Wolthers en kinderen, Lammert Wolthers, schulte van Vries, Lucas Wolthers en Johanna Aleida Wolthers 400 gld. In 1798 is nog een lening van L. Wolthers en huisvrouw, waarbij J.A. Wolthers zich voor (haar) broeder mede borg stelt.
In 1807 verkopen juffr. A.G. Wolthers, weduwe A. van Groenenberg en oud schulte L. Wolthers mede namens zijn zuster Gesina Frederika Wolthers, weduwe A. Huidekoper te Hoogeveen enige landerijen.
Ook in 1807 verkopen oud schulte L. Wolthers en zijn oom oud schulte P. Ketel te Peize een deel van een behuizing en landerijen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lambert Wolthers, geboren 1739 in Vries, gedoopt 15-3-1739.
2. Gesina Frederica Wolthers, geboren 1741 in Vries, gedoopt 29-1-1741, overleden 24-5-1813 in Hoogeveen.
Gehuwd 18-3-1775 in Vries met Anne Huidekoper, geboren 1730 in Harlingen, overleden 3-8-1799 in Hoogeveen, begraven 8-8-1799, zoon van Jan Annes Huidekoper en Fokje Oldaens, eerder getrouwd 27-3-1757 in Menaldum met Hijcke Gerbens Quader, overleden 1773 in Hoogeveen, begraven 29-1-1773, dochter van Gerben Quader.
Huwelijk: Anne Huijdekooper van Hoogeveen en Geziena Frederika Wolthers van Vries.
3. Anna Gesiena Wolthers, geboren 1742 in Vries, gedoopt 21-10-1742, overleden 11-5-1815 in Eelde, zie genealogie Wolthers.
4. Johanna Aleida Wolthers, geboren 1744 in Vries, gedoopt 21-6-1744.
5. Johanna Aleida Wolthers, geboren 1745 in Vries, gedoopt 5-12-1745.
6. Lambert Wolthers, geboren 1748 in Vries, gedoopt 21-1-1748, overleden 12-6-1811 in Vries. Schulte van Vries 1775-1793.
Gehuwd 29-7-1787 in Vries met IJkien Jans Hillebrands, geboren 1761 in Oudemolen, gedoopt Vries 19-4-1761, overleden 25-10-1810 in Vries, dochter van Jan Hindriks Hillebrands en Harmtje Hindriks Stenneveld.
Huwelijk: Lambert Wolthers, Scholtes van Vries, Banherscholtes van Noordenvelt en IJkien Jans Hillebrands, beide van Vries.
IJke Jans Hindriks overleden te Vries 25-10-1810.
7. Lucas Wolthers, geboren 1750 in Vries, gedoopt 6-7-1750.
8. Christina Anna Wolthers, geboren 1752 in Vries, gedoopt 5-11-1752.
9. Lucas Wolthers, geboren 1755 in Vries, gedoopt 13-4-1755. Schultengerechten Vries Inv. 242, borgstelling:
Jan Oortwijn, de schatbeurder van Vries is overleden. Lucas Wolters wordt in zijn plaats schatbeurder. A.C. Ketel, wed. van schulte Harm Jan Wolters en P. Ketel schulte van Eelde stellen zich borg voor het bedrag van 5000 gulden. Vries, 14-4-1778.
Het schatbeurderschap wordt reeds in 1782 overgedragen aan Roelof Koops.
 
IIb  Gesina Anna Ketel, geboren 8-11-1717 in Peize, overleden 1790 in Peize, begraven in de kerk 22-2-1790, dochter van Lucas Ketel (zie Ia) en Gesina Anna Willinge.
Gehuwd 10-1-1759 in Peize met Jeremias van Diepenbrugge, geboren 1724 in Gorinchem, gedoopt 17-9-1724, overleden 1777 in Peize, zoon van Jeremias van Diepenbrugge en Johanna Cornelia van Baaten, zie genealogie Van Diepenbrugge.
Huwelijksafkondiging 1-1-1759 Nieuweschans: De Heer Jeremias van Diepenbrugge, Luitenant in 't Battaillon van de Generaal Majoor De La Riviere, van Gorinchem en de Juffer Gesijna Anna Ketel van Peijse, attestatie gegeven 1-1-1759 om te Peijse te trouwen.
Huwelijk Peize: In de bekken geweest 18 gld. doe de H. Diepenbrug en D.J. Ketels sijn getrout.
Op 21-2-1777 wordt de Heer Jeremias van Diepenbrug begraven, in het bekken ruim 17 gld. zijn weduwe betaalt voor het laken.
Op 22-2-1790 wordt Anna Gezina Ketel, wed. mevrouw Dipenbrug begraven, in het bekken ruim 16 gld. Volgens het register van bijzettingen in de kerk is zij op 25-2-1790 in de kerk begraven. De heer Diepenbrug betaalt voor het laken over zijn moeder.
Kerkrekeningen van Peize inv. 101, betreffende bijzettingen in de kerk van Peize:
Op 22-2-1777 het lijk van de Heer Capitain J. Diepenbrugge.
Op 31-10-1790 betaalt Hr. L. Diepenbrug voor de legerstee van zijn moeder, op 25-2 bijgezet.
Bij het huwelijk van kleindochter Hillechien van Diepenbrug, Eelde 21-5-1820 zijn huwelijksbijlagen bijgevoegd met een aantekening dat op 18-2-1777 door de weduwe van Jeremias Diepenbrug is betaald voor het zwarte laken.
Huizen van Stand vermeldt bij de beschrijving van Ter Hansouwe dat de familie Ketel mede-eigenares was en dat in 1800 L. van Diepenbrugge, waarschijnlijk een zoon van J. van Diepenbrugge en mevrouw G. van Diepenbrugge-Ketel en neef van schulte P. Ketel van Eelde zijn vierde portie verkoopt aan J. Wilmsonn Kymmell voor 5500 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lucas van Diepenbrugge, overleden 1803 in Peize, begraven 14-3-1803, zie genealogie Van Diepenbrugge.
 

Index
Genealogie Ketel