U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 17-4-2017

Genealogie Luinge (3)

Generatie I

Ia  Frerik Luinge, overleden 1696 in Peize, begraven 19-3-1696.
Frerik Luinge wordt in het Haardstedenregister van Peize vermeld in 1672 en in 1691-1694 met 3 paarden.
Gehuwd met Marchien Ebbinge, overleden 1719 in Peize, begraven 7-9-1719, dochter van Steven Ebbinge en Lummechjen Wolters, zie genealogie Ebbinge (3).
In 1695 is er een (vervolg)proces voor de etstoel van Frerik Luinge namens zijn echtgenote Marechjen Ebbinge tegen haar moeder Lummechjen Wolters, weduwe van Steven Ebbinge en haar zoons Bartelt en Jacob Ebbinge over de uitbetaling met betrekking tot de afkoop van de dochter(s). Er is geld ontvangen uit de erfenis van Albert Bartels en na het overlijden van de echtgenote van Wolter Ebbinge. Er was overeengekomen dat 1400 gld. zou worden uitbetaald, waarvan de helft in termijnen zou worden uitgekeerd na het overlijden van de moeder Lummechjen Wolters, zoals Barelt Schuiringe, getrouwd met Abeltjen Ebbinge in 1676 heeft bedongen. Van de overige 700 gld. zou 100 daalders worden betaald in mei 1696 en verder in termijnen.
De uitspraak is dat i.p.v. 1400 gld. Frerik Luinge namens zijn echtgenote uit de vaderlijke en moederlijke goederen 1200 gld. krijgt, te betalen in termijnen zoals eerder afgesproken.
In 1698 voert Barelt Schuiringe namens zijn echtgenote Abeltje Ebbinge processen tegen de broers en zusters van Wolter Ebbinge over diens erfenis, o.a. tegen Marchien Ebbinge, weduwe van Frerick Luinge en haar kinderen.
Op 7-9-1719 wordt de weduwe van Freeck Luinge begraven. Luink Luinges meid komt het geld betalen voor het laken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Luink Luinge (zie IIa), overleden 1728 in Peize (tussen 1726 en 1730).
2. Trijntien Luinge (zie IIb).
 

Generatie II

IIa  Luink Luinge, overleden 1728 in Peize (tussen 1726 en 1730), zoon van Frerik Luinge (zie Ia) en Marchien Ebbinge.
Gehuwd 5-6-1707 in Peize met Henderikjen Luinge, dochter van Roelof Luinge en Arentien Roelofs, zie genealogie Luinge (2).
Aanname dat Luink Luinge een zoon is van Frerik Luinge en Henderikjen Luinge een dochter is van Roelof Luinge. Het omgekeerde is evengoed mogelijk.
In 1717 betalen Luink en Allert Luinge samen aan de diaconie voor huur van hoppeland.
Genealogie Luinge: Anno 1735 Hendrikje Luinge, wed. Luink Luinge,
over te dragen aan haar bijde zonen Frerik en Roelof alle desselfs vastigheden enz. te Peize, als elders gelegen, waarvoor zij aannemen hun moeder in alles te verzorgen en bij verstarf een eerlijke begrafenis.
Er zijn verschillende schuldbekentenissen ingeschreven rond 1750, die dateren van oudere datum.
10-4-1730: Hinderkjen Luinge, weduwe van Luink Luinge mede voor haar kinderen leent 100 gld. van schulte J. Willinge en echtgenote Margareta Crans vanwege achterstallige schattingen (ingeschreven 1750).
10-4-1725 en 18-8-1725: Luink Luinge en Hinderkje Luinge lenen tweemaal 100 gld. van Joh. Hemsingh, pastor te Peize en zijn huisvrouw Rolina Willinge (ingeschreven 3-2-1756).
4-12-1726: Luink Luinge en vrouw Hinderikje Luinge lenen 140 gld. van de Hoog Welgeboren Vrou Mevrouw van Mensinga (Huis te Peize) om daarmee een schuld aan Otto Cluiving te Paterwolde af te kunnen lossen die zijn voorouders waren aangegaan (ingeschreven 1-7-1756).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frerik Luinge (zie IIIa), geboren 1710 in Peize (na 1710), overleden 1764 in Peize, begraven 19-4-1764.
2. NN Luinge, overleden 1711 in Peize, begraven 3-3-1711.
3. Roelef Luinge (zie IIIb), geboren 1712 in Peize (na 1710), overleden 1768 in Lieveren, Roden.
 
IIb  Trijntien Luinge, dochter van Frerik Luinge (zie Ia) en Marchien Ebbinge.
Gehuwd met Popke Datema, geboren in Sandebuur?, zoon van Harmen Datema en Jantien Hamming.
In 1750 is Frerik Luinge (zoon van Luink Luinge en Henderikjen Luinge) medemomber over de kinderen van wijlen Frerik Datema en Oetien Heeminge, waarvan de laatste gaat trouwen met Lambert Bavinge (verzoek Etstoel, contract van eenkindschap). Hoofdmomber is Nicolaas Suiverdink, de andere medemombers zijn Jannes en Jan Heeminge.
Genealogie Datema:
Nicolaas Suiverdink is getrouwd met Jantien Datema, zuster van Frerik Datema, beiden kinderen van Popke Datema en Trijntien Luinge. Jannes en Jan Heminge zijn resp. getrouwd met de dochter Marchien en Grietien Datema, maar zullen gekozen zijn vanwege hun verwantschap met Oetien Heminge. De ouders van Popke Datema zijn Harmen Datema en Jantien Hamming.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frerik Datema, geboren in Sandebuur.
Gehuwd 11-11-1742 in Roderwolde met Oetien Heminge, geboren 1707 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 25-12-1707, dochter van Lucas Heminge en Hillichje Oldenhuising, hertrouwd 19-4-1750 in Roderwolde met Lambert Baving, geboren 1695 in Zuidlaren, zoon van Boele Harms Baving en Margien Jans Sissing.
Huwelijk: Fredrik Datema van Zandeburen en Oetjen Heming van Glimmen.
2. Jantien Datema (zie IIIc), geboren in Sandebuur, overleden 1756 in Norg.
3. Marchien Datema, geboren in Sandebuur.
Gehuwd 24-5-1742 in Roderwolde met Jannes Heminge, geboren 1709 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 19-5-1709, zoon van Lucas Heminge en Hillichje Oldenhuising.
Huwelijk: Jannis Heming van Glimmen en Marrechijn Datama van Santbuiren.
4. Grietien Datema, geboren in Sandebuur, overleden 1781 in Roden, begraven 24-10-1781.
Gehuwd 7-3-1747 in Groningen met Jan Heminge, geboren 1712 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 10-4-1712, zoon van Lucas Heminge en Hillichje Oldenhuising.
Huwelijk: Jan Hieming van Noordlaren en Grietje Datema van Roderwolde, p.q. Roelf Luining als neef (z.v. Luink Luinge en Henderikjen Luinge).
Kinderen gedoopt in Groningen.
 

Generatie III

IIIa  Frerik Luinge, geboren 1710 in Peize (na 1710), overleden 1764 in Peize, begraven 19-4-1764, zoon van Luink Luinge (zie IIa) en Henderikjen Luinge.
Haardstedenregister van Peize 1742 met nering, in 1754 als koopman.
Gehuwd met Aaltien Berniers, overleden 1762 in Peize, dochter van Bernier Everts en Grietien Hindriks Hoogstrate, zie genealogie ~Bernier Everts.
Aanname dat de echtgenote van Frerik Luinge Aaltien heet op grond van de namen van de kinderen van zoon Luink Luinge. Ook aangenomen dat zij een dochter is van Bernier Everts en Grietien Hindriks (bij huwelijk als Grietien Hoogstrate). Op 1-5-1751 betaalt de vrouw van Frerik Luinge voor het laken over Hindrik Berniers. Bernier Everts is een aantal malen boekhouder van de Armenkas te Peize. In 1742 wordt hij vermeld in het Haardstedenregister van Peize met nering, in 1754 wordt hij mogelijk opgevolgd door Frerik Luinge, die in 1742 ook al in deze buurt wordt vermeld met nering. De weduwe van Bernier Everts woont dan op een andere plaats in een kamer. In 1753 leent zij als Grietien Hindriks, weduwe van Bernier Everts 100 gld. van Hindrik Mensing. Daaronder tekent Frerik Luinge als borg (schuldbrief ingescheven in 1756).
In januari 1762 wordt de vrouw van Freerk Luinge begraven, Freerk Luinge betaalt voor het laken. Op 19-4-1764 wordt Freerk Luinge begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Luink Luinge (zie IVa), geboren 1742 in Peize, overleden 6-10-1810 in Peize, begraven 9-10-1810.
 
IIIb  Roelef Luinge, geboren 1712 in Peize (na 1710), overleden 1768 in Lieveren, Roden, zoon van Luink Luinge (zie IIa) en Henderikjen Luinge.
Gehuwd 17-11-1737 in Peize met Annechien Jans Sikkens, dochter van Jan Sikkens en Grietien Tjebbels, zie genealogie ~Jan Reinders.
Annechien Jans wordt bij het overlijden van zoon Sikke Luinge vermeld als Annechien Krijthe, mogelijk is dit vanwege haar verwantschap met Jannes Krijthe, getrouwd met Geertien Jans, die in 1763 hoofdmomber was over de kinderen van Sikke Jans en Annegien Goossens, terwijl Roelof Luinge medemomber was.
Genealogie Luinge: Kerkboek Roden, Roelef Luinge en Annechien Jans met attestatie van Peize in 1764. Roelef Luinge bewoont de herberg in Lieveren van zijn schoonvader Jan Sikkens, die daar woonde van 1742 tot ongeveer 1764. In 1774 wordt de herberg bewoond door Roelef Luinge wed.
In 1742 wordt Roelef Luinge vermeld in het Haardstedenregister van Peize met 2 paarden. Volgens het Register van Nieuwe Huizen 1742 was dit huis in 1646 eigendom van Bareld Luinge.
In 1753 verkopen Sikke Jans van Lieveren, Jannes Krijthe van de Wehorst en Roelef Luinge als erfgenamen van Jan Sikkens van Lieveren enige goederen in Peize.
Roelef Luinge is overleden na 4-1-1767, toen Johanna Wolthers overleed, waarvan hij mede-erfgenaam is, maar voor 12-12-1768, toen een verkoping werd ingeschreven die door de erfgenamen was gedaan, waarbij Jannes Krijthe optreedt als gemagtigde van Annegijn Sikkens, weduwe van Roelef Luinge van Lieveren.
In 1770 verkoopt Annechien Sikkens, wed. Roelef Luinge Luinkzn. aan haar neef Luink Luinge haar behuizinge te Peize, waarvoor zij in juli 1669 toestemming heeft gevraagd aan de Etstoel.
In 1776 worden in Roden mombers aangesteld over de minderjarige kinderen Roelf, 21 jaar en Albert, 19 jaar van Roelf Luinge en Annegijn Sikkens. De mombers zijn Jan Luinge te Peize, Jannes Crijthe van de Weehorst, Jan Ensinge van Peize en Jan Sikkens van Norg. Er zijn alleen vaste goederen in Peize (landerijen).
Bij het overlijden in 1806 van zoon Jan zijn de erfgenamen volle broers en zuster, Luing, Sicke, Roelf, Albert en Hinderkien Luinge. Aangever is Knellies (Cornelis) Schuring te Peize, getrouwd met Hinderkien Luinge. In 1807 bij het overlijden van zoon Luink Luinge worden als erfgenamen vermeld Hinderkien, Sikke, Roelf en Albert Luinge, volle zuster en broer. Albert Luinge is dan aangever.

Op de weblog van Harry Perton (Gelkinghe.web-log.nl) staat een verhaal over een recept tegen hondsdolheid dat een vreemdeling uit dank voor zijn overnachting te Lieveren aan de familie heeft gegeven:
'Waar de wieken van de Oude Molen gaan', zo heet de serie Drentse verhalen die de vergrijsde schoolmeester Crone van Oudemolen in 1919 schreef. Voor zijn vertellingen putte Crone uit zijn geheugen - ze bestrijken met name de periode rond 1870.
Ergens achterin de herdruk staat 'Doldranken'. Er heerst weer eens hondsdolheid in de omgeving en de schepershond wordt gebeten door een vreemde hond. Van een naber krijgt de scheper raad: "Goa gauw noar Oosting of naor mui Jantien, dat is een van 't Lunnings geslacht en moakt doldranken of geft er te minste goed veur."
De scheper volgt die raad op, maar Jantien escuseert zich: "Och Henderk, dat wol ik ans wel, moar ik zin stok old en doe 't leever neet, as 't ans ken en dat ken, gao maor even noar 't Lieversche Nijland, daor woont ook 'n Jantien Lunning, dij 't net zoo goed doet as ik, gao daor maor hen."...
(de eerste is kleindochter Jantien Sikkens Luinge (Donderen 1790-Oudemolen 1867), getrouwd met Roelof Oosting, de tweede Jantien Luinge in Lieveren kon niet worden getraceerd, al kon de scheper haar blijkbaar wel vinden zoals uit het vervolg blijkt)
Een artikel in de Drentsche Courant begin 1850:
Dit "Belangrijk berigt voor denzulken, die door dolle honden mogten gebeten zijn of worden" kwam van iemand uit Peize. In dat dorp, schrijft deze inzender, "worden sedert onheugelijke tijden dranken voor menschen en dieren tegen de hondsdolheid bereid, en van heinde en ver, bij voorkomende gelegenheden, gehaald. Elke drank is nagenoeg eene gewone wijnflesch vol. Die dranken, (...) kan men bekomen bij ROELOF LUINGE Az., timmerman, en ook bij ROELOF SCHURING, leerlooijer en schoenmaker alhier. Overal waar men van deze dranken gebruik maakt, schijnen dezelve met een gewenscht gevolg te worden bekroond."...
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Luink Luinge, overleden 10-10-1807 in Peize, begraven 23-10-1807. Op 23-10-1807 wordt Luink Luinge begraven, op 22-12-1807 betaalt Albert Luinge voor het laken over zijn broer Luink Luinge.
Gehuwd 26-5-1776 in Roden met Marrechien Jans, geboren 1727, overleden 1803 in Lieveren, begraven Roden 24-5-1803.
Huwelijk: Lunink Roelefs en Marrechien Jans.
Begraafboek Roden: Marrechien Jans, vrouw van Luing Roelfs, 75 jaar, overleden te Lieveren.
Begin 1789 geeft Luingh Luing de erfenis aan van de zuster van zijn vrouw, Trijntien Jans, begroot op 818 gld.
2. Jan Luinge, overleden 14-5-1806 in Peize, begraven 19-5-1806.
3. Hinderkien Luinge (zie IVb), overleden 1809 in Peize, begraven 23-2-1809.
4. Sikke Luinge (zie IVc), geboren 23-9-1748 in Peize, overleden 25-5-1823 in Gasteren, Anloo.
5. Roelf Luinge, geboren 1755 in Peize, overleden 17-4-1810 in Roden. Bij overlijden bijna 55 jaar, ongehuwd.
6. Albert Luinge (zie IVd), geboren 17-11-1757 in Peize, overleden 16-4-1836 in Peize.
 
IIIc  Jantien Datema, geboren in Sandebuur, overleden 1756 in Norg, dochter van Popke Datema en Trijntien Luinge (zie IIb).
Gehuwd 13-5-1731 in Roderwolde met Nicolaas Suiverdink, geboren in Norg, overleden 1776 in Norg.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntje Suiverding (zie IVe), geboren 1737 in Zuidvelde, gedoopt Norg 19-5-1737, overleden 7-10-1812 in Zuidvelde.
 

Generatie IV

IVa  Luink Luinge, geboren 1742 in Peize, overleden 6-10-1810 in Peize, begraven 9-10-1810, zoon van Frerik Luinge (zie IIIa) en Aaltien Berniers.
Gehuwd 1785 in Peize met Janna Barelds Bakker, geboren 14-4-1751 in Peize, overleden 30-7-1833 in Peize, dochter van Koenraad Barelds en Trientien Ebbinge, zie genealogie Bakker (2).
Huwelijk niet gevonden. Er is een hiaat in het diaconieboek voor de ontvangsten voor de armen in 1785.
Luink Luinge is in 1797 56 jaar, boer met 3 kinderen. Janna wordt bij de doop van haar kinderen steeds vermeld als Janna Barelds. Zij wordt alleen bij haar overlijden aangeduid met de naam Bakker.
Nog in 1767 treedt Jan Luinge op als hoofdmomber over Luink Luinge, zoon van F. Luinge bij de aankoop van een halve kamp van (zijn oom) Roelef Luinge van Lieveren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Luinge (zie Va), geboren 11-1-1786 in Peize, gedoopt 15-1-1786, overleden 8-7-1840 in Foxwolde, Roden.
2. Trijntien Luinge, geboren 18-10-1787 in Peize, gedoopt 21-10-1787, overleden 1789 in Peize, begraven 9-11-1789. Op 9-11-1789 wordt een kind begraven van Luink Luinge, aanname dat het Trijntien betreft.
3. Hinderkien Luinge (zie Vb), geboren 3-10-1789 in Peize, gedoopt 11-10-1789, overleden 7-1-1871 in Peize.
4. Koenraad Luinge (zie Vc), geboren 5-1-1792 in Peize, gedoopt 15-1-1792, overleden 30-4-1840 in Peize.
 
IVb  Hinderkien Luinge, overleden 1809 in Peize, begraven 23-2-1809, dochter van Roelef Luinge (zie IIIb) en Annechien Jans Sikkens.
Gehuwd 21-8-1774 in Peize met Cornelis Schuring, geboren 1735 in Peize, overleden 1810 in Peize, begraven 20-3-1810, zoon van Harm Schuiringe en Fenke Geerts, zie genealogie Schuring.
Huwelijk: Cornellijs Schuirijnge en Hinderkijn Luinge.
Huwelijksafkondiging in Roden: Knellis Schuringe en Hindrikje Luinge, attestatie om te trouwen te Peijse 11-6-1774.
Cornelis Schuiringe is in 1797 65 jaar, schoenmaker met 3 kinderen.
Op 20-3-1810 wordt K. Schuringe begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Fennegien Schuring, geboren 1775 in Peize, gedoopt 13-8-1775, overleden 3-5-1819 in Peize, zie genealogie Schuring.
2. Roelf Schuring, geboren 18-1-1777 in Peize, gedoopt 19-11-1777, overleden 14-11-1856 in Peize.
Gehuwd 7-5-1812 in Eelde met Marchien Kruims, geboren 1784 in Peize, gedoopt 7-11-1784, overleden 8-5-1840 in Peize, dochter van Jan Kruims en Geessien Reinders Suurd, zie genealogie Kruims.
3. Annechien Schuring, geboren 1-5-1779 in Peize, gedoopt 2-5-1777, overleden 27-7-1819 in Peize, zie genealogie Schuring.
 
IVc  Sikke Luinge, geboren 23-9-1748 in Peize, overleden 25-5-1823 in Gasteren, Anloo, zoon van Roelef Luinge (zie IIIb) en Annechien Jans Sikkens.
Gehuwd 13-5-1787 in Norg met Alberdina Jans Scholtens, geboren 1756 in Gasselte, gedoopt 12-9-1756, overleden 22-4-1847 in Spier, Beilen, dochter van Jan Alberts Kloek Scholten en Jantien Alberts Dekens.
Huwelijk: Sikke Roelfs van Westervelde en Alberdina Jans van Zuidvelde, vertrokken naar Dunderen.
Alberdina Jans Scholten bij overlijden als Alberdina Scholten, d.v. Jan Kloek Scholten en Jantje NN, geboren Gasselte 10-3-1758, geen echtgenoot vermeld. De naam Kloeken wordt vermeld bij het huwelijk van dochter Annegien.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Sikkens Luinge (zie Vd), geboren 1788 in Donderen, gedoopt Vries 2-3-1788, overleden 16-7-1843 in Holthe, Beilen.
2. Jantien Sikkens Luinge (zie Ve), geboren 1790 in Donderen, gedoopt Vries 7-1-1790, overleden 30-11-1867 in Oudemolen, Vries.
3. Annegien Sikkens Luinge (zie Vf), geboren 16-1-1792 in Donderen, gedoopt Vries 22-1-1792, overleden 29-9-1861 in Assen.
4. Hinderkien Sikkens Luinge (zie Vg), geboren 1794 in Donderen, gedoopt Vries 9-2-1794, overleden 13-7-1835 in Garnwerd, Ezinge.
5. Jan Sikkens Luinge (zie Vh), geboren 1796 in Donderen, gedoopt Vries 24-7-1796, overleden 29-9-1848 in Peest, Norg.
6. Hasina Sikkens Luinge (zie Vi), geboren 1799 in Donderen, gedoopt Vries 20-1-1799, overleden 1-3-1858 in Gasteren, Anloo.
 
IVd  Albert Luinge, geboren 17-11-1757 in Peize, overleden 16-4-1836 in Peize, zoon van Roelef Luinge (zie IIIb) en Annechien Jans Sikkens.
Albert Luinge in 1797 in Peize timmerman, 41 jaar, gehuwd met een kind.
Gehuwd (1) 4-12-1785 in Roderwolde met Marchien Reinders Venekamp, geboren 1745 in Roderwolde, gedoopt 11-4-1745, overleden 1807 in Peize, begraven 28-10-1807, dochter van Reinder Jans en Jantien Jans, zie genealogie Venekamp.
Huwelijk: Albert Luinge, van Peize en Margjen Reinders, van Roderwolde.
Op 28-10-1807 wordt de vrouw van Albert Luinge begraven.
Er is geen momberaanstelling ingeschreven in Peize, mogelijk stond zoon Roelof al op het punt te trouwen toen Albert Luinge hertrouwde.

Gehuwd (2) 10-12-1809 in Peize met Willemtien Jans Stroetinga, geboren 6-1-1779 in Peize, gedoopt 10-1-1779, overleden 26-6-1838 in Peize, dochter van Jan Jannes Stroetinga en Wemeltien Engberts, zie genealogie Stroetinga.
Huwelijk: Albert Luinge en Willemtien Jans.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Roelf Luinge (zie Vj), geboren 16-9-1786 in Roderwolde, gedoopt 24-9-1786, overleden 9-3-1875 in Peize.
2. Jantien Luinge, geboren 8-6-1790 in Peize, gedoopt 13-6-1790, overleden 1790 in Peize, begraven 26-11-1790. Op 26-11-1790 wordt een kind van Albert Luinge begraven.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Jan Luinge (zie Vk), geboren 20-9-1810 in Peize, gedoopt 30-9-1810, overleden 14-11-1854 in Lieveren, Roden.
4. Luink Luinge (zie Vl), geboren 2-8-1813 in Peize, overleden 11-5-1902 in Peize.
 
IVe  Trijntje Suiverding, geboren 1737 in Zuidvelde, gedoopt Norg 19-5-1737, overleden 7-10-1812 in Zuidvelde, dochter van Nicolaas Suiverdink en Jantien Datema (zie IIIc).
Gehuwd 1-1-1767 in Norg met Jan Baving, geboren 1740 in Peize, overleden 15-8-1810 in Zuidvelde, zoon van Lucas Baving en Casparina Reinders, zie genealogie Baving.
Jan Baving is bij overlijden ruim 70 jaar, nalatende een kind.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lucas Baving, geboren 1767 in Zuidvelde, gedoopt Norg 20-12-1767, overleden 5-11-1854 in Norg, zie genealogie Baving.
2. Niclaas Baving, geboren 1770 in Zuidvelde, gedoopt Norg 25-2-1770, overleden 11-10-1807 in Zuidvelde.
3. Frederik Baving, geboren 1775 in Zuidvelde, gedoopt Norg 25-6-1775, overleden 1809 in Peize, begraven 30-1-1809.
Gehuwd 10-12-1803 in Peize met Hinderkien Jans Talens, geboren 1769 in Peize, overleden 15-12-1812 in Peize, dochter van Jan Arends Talens en Hillechien Alberts, zie genealogie Talens, eerder getrouwd 1796 in Peize met Lucas van Diepenbrugge, overleden 1803 in Peize, begraven 14-3-1803, zoon van Jeremias van Diepenbrugge en Gesina Anna Ketel, zie genealogie Van Diepenbrugge, hertrouwd 1-7-1810 in Peize met Popke Barelds Bakker, geboren 20-9-1777 in Peize, gedoopt 21-9-1777, overleden 8-8-1841 in Peize, zoon van Bareld Barelds Bakker en Zwaantien Roelfs, zie genealogie Bakker (2).
Huwelijksafkondiging Norg 27-11-1803: Frederik Baving, van Zuidvelde en Hendrikjen Jans, wed. van (Lucas van) Diepenbruggen van Peize. Fredricus Baving wordt in 1804 vermeld in Peize, in 1807 met 3 inwonende kinderen op de plaats van Lucas van Diepenbrugge.
 

Generatie V

Va  Aaltien Luinge, geboren 11-1-1786 in Peize, gedoopt 15-1-1786, overleden 8-7-1840 in Foxwolde, Roden, dochter van Luink Luinge (zie IVa) en Janna Barelds Bakker.
Gehuwd 8-5-1812 in Roden met Jan Everts, geboren 1786 in Roden, Papenborg, gedoopt 12-11-1786, overleden 29-8-1844 in Foxwolde, Roden, zoon van Evert Berends en Ike Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Everts, geboren 1-5-1813 in Foxwolde, Roden, overleden 18-4-1890 in Foxwolde, Roden.
2. Luink Everts, geboren 22-3-1816 in Foxwolde, Roden, overleden 27-9-1885 in Niebert, Marum.
3. Evert Everts, geboren 26-4-1819 in Roden, overleden 7-4-1843 in Foxwolde, Roden.
4. Janna Everts, geboren 20-1-1823 in Roden, overleden 10-8-1860 in Leutingewolde, Roden.
5. Ike Everts, geboren 2-8-1826 in Roden, overleden 23-5-1827 in Foxwolde, Roden.
6. Ike Everts, geboren 30-7-1828 in Roden, overleden 13-6-1905 in Foxwolde, Roden.
 
Vb  Hinderkien Luinge, geboren 3-10-1789 in Peize, gedoopt 11-10-1789, overleden 7-1-1871 in Peize, dochter van Luink Luinge (zie IVa) en Janna Barelds Bakker.
Gehuwd 13-6-1816 in Eelde met Geert Ensing, geboren 16-5-1785 in Peize, gedoopt 22-5-1785, overleden 13-5-1870 in Peize, zoon van Berend Ensing en Jantje Jans Gorter, zie genealogie Ensing (1).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Ensing, geboren 23-4-1817 in Peize, overleden 29-5-1855 in Peize. Tweeling.
2. Luinge Ensing, geboren 23-4-1817 in Peize, overleden 28-1-1881 in Peize. Tweeling.
3. Jantien Ensing, geboren 13-11-1822 in Peize, overleden 17-3-1893 in Peize.
 
Vc  Koenraad Luinge, geboren 5-1-1792 in Peize, gedoopt 15-1-1792, overleden 30-4-1840 in Peize, zoon van Luink Luinge (zie IVa) en Janna Barelds Bakker.
Gehuwd 31-7-1824 in Peize met Grietien Harms Freriks, geboren 4-10-1796 in Peize, gedoopt 2-10-1796, overleden 16-1-1882 in Eelde, dochter van Harm Jans Freriks en Annegien Harms Baving, zie genealogie Freriks, hertrouwd 24-6-1841 in Peize met Aldert Alberts Buiringe, geboren 6-3-1791 in Peize, gedoopt 13-3-1791, overleden 30-3-1858 in Peize, zoon van Albert Alderts Buiringe en Annechien Abels Ebels, zie genealogie Buiringe (Buring of Boering).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Janna Luinge, geboren 16-2-1828 in Peize, overleden 22-4-1899 in Paterswolde.
2. Annegien Luinge, geboren 24-4-1833 in Peize, overleden 19-7-1861 in Peize.
 
Vd  Roelof Sikkens Luinge, geboren 1788 in Donderen, gedoopt Vries 2-3-1788, overleden 16-7-1843 in Holthe, Beilen, zoon van Sikke Luinge (zie IVc) en Alberdina Jans Scholtens.
Gehuwd (1) 7-6-1815 in Anloo met Roelfje Kloots, geboren 20-3-1792 in Zuidlaren, gedoopt 25-3-1792, overleden 25-4-1827 in Gasteren, Anloo, dochter van Klaas Kloots en Hendrikje Jans.
Gehuwd (2) 17-6-1830 in Anloo met Grietien Hindriks Smeenge, geboren 1792 in Yde, gedoopt 3-6-1792, overleden 3-1-1834 in Anloo, dochter van Hindrik Roelefs Smeenge en Aaltien Hindriks Smeenge.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Sikke Luinge, geboren 3-4-1818 in Anloo, overleden 14-9-1850 in Klatering, Beilen.
2. Henderkien Luinge, geboren 1-7-1820 in Anloo, overleden 29-12-1892 in Westerbork.
3. Klaas Luinge, geboren 4-2-1823 in Anloo, overleden 20-9-1892 in Klatering, Beilen. Ook als Klaas Leunge.
4. Alberdiena Luinge, geboren 4-4-1827 in Anloo, overleden 18-8-1900 in Westerbork.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Hendrik Luinge, geboren 7-5-1831 in Anloo, overleden 13-12-1893 in Vries. Beroep timmerman, later architect.
6. Jan Luinge, geboren 8-12-1833 in Anloo, overleden 2-6-1834 in Westerbork. Bij overlijden als Jan Leunge.
 
Ve  Jantien Sikkens Luinge, geboren 1790 in Donderen, gedoopt Vries 7-1-1790, overleden 30-11-1867 in Oudemolen, Vries, dochter van Sikke Luinge (zie IVc) en Alberdina Jans Scholtens.
Gehuwd 23-11-1814 in Vries met Roelof Oosting, geboren 24-4-1793 in Oudemolen, gedoopt Vries 25-4-1793, overleden 30-1-1873 in Oudemolen, Vries, zoon van Jan Jans Oosting en Egbertje Alberts Popken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egbertien Oosting, geboren 25-3-1815 in Oudemolen, Vries, overleden 1-12-1846 in Vries.
Gehuwd 13-10-1838 in Vries met Albertus Markus Koops, geboren 1803 in Vries, gedoopt 6-10-1803, zoon van Markus Koops en Jantien Meulenkamp.
2. Alberdina Oosting, geboren 22-2-1817 in Oudemolen, Vries. Alberdina is bij het overlijden van echtgenoot Jan Koops in 1871 in Vries nog in leven. Een aantal kinderen trouwt in Haren en Groningen.
3. Jan Oosting, geboren 18-8-1819 in Vries, overleden 6-11-1890 in Zuidlaren.
4. Sikke Oosting, geboren 19-5-1822 in Vries, overleden 7-6-1822 in Oudemolen, Vries.
5. Jantien Oosting, geboren 8-6-1823 in Vries, overleden 27-4-1824 in Oudemolen, Vries.
6. Jantien Oosting, geboren 4-5-1825 in Vries, overleden 2-2-1864 in Zuidlaren.
7. Geessien Oosting, geboren 15-6-1827 in Vries, overleden 25-6-1827 in Oudemolen, Vries.
8. Sikke Oosting, geboren 19-6-1828 in Vries, overleden 8-1-1899 in Annen, Anloo.
9. Albert Oosting, geboren 1-4-1831 in Vries, overleden 27-4-1910 in Tynaarlo, Vries.
10. Roelof Oosting, geboren 5-9-1835 in Vries, overleden 26-6-1892 in Oudemolen, Vries.
 
Vf  Annegien Sikkens Luinge, geboren 16-1-1792 in Donderen, gedoopt Vries 22-1-1792, overleden 29-9-1861 in Assen, dochter van Sikke Luinge (zie IVc) en Alberdina Jans Scholtens.
Gehuwd (1) 5-7-1814 in Assen met Folkert van der Weijde, geboren 7-10-1752 in Groningen, gedoopt 13-10-1752, overleden 29-1-1826 in Assen, zoon van Gerrit Jan van der Weijde en Grietje Jans Bakker.
Gehuwd (2) 20-4-1828 in Assen met Albert Rietman, geboren 30-1-1803 in Steenwijk, overleden 11-2-1849 in Wijhe, zoon van Jan Rietman en Sjoertje Gooijtsens van Giesen.
Echtscheiding 25-4-1831. Albert Rietman is bij overlijden 45 jaar, gepensioneerd, zoon van Jan Rietman en Sjoerdje van Giesen. Zijn zuster Jantje trouwt in 1822 in Haskerland met als naam van de moeder Sjoerdje Gooitzens Gijsen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Sikko van der Weijde, geboren 21-8-1815 in Assen, overleden 27-12-1845 in Assen.
2. Alberdina van der Weijde, geboren 6-6-1818 in Assen, overleden 30-5-1857 in Assen.
Gehuwd 27-10-1839 in Assen met Hendrik Mos, geboren 15-1-1813 in Borger, overleden 4-4-1892 in Assen, zoon van Jan Hendriks Mos en Aaltje Piers Bronsema.
Hendrik Mos rijksveearts.
3. Margaretha van der Weijde, geboren 4-6-1822 in Assen, overleden 10-2-1914 in Assen.
4. Jan van der Weijde, geboren 15-6-1825 in Assen, overleden 24-9-1865 in Assen. Beroep veearts.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Jan Rietman, geboren 14-1-1829 in Assen, overleden 10-2-1895 in Tiel. Jan Rietman is bij huwelijk veldwachter, bij overlijden tapper.
 
Vg  Hinderkien Sikkens Luinge, geboren 1794 in Donderen, gedoopt Vries 9-2-1794, overleden 13-7-1835 in Garnwerd, Ezinge, dochter van Sikke Luinge (zie IVc) en Alberdina Jans Scholtens.
Gehuwd 2-10-1817 in Anloo met Egbert Jans Mulder, geboren 1797 in Roderwolde, gedoopt 12-11-1797, overleden 9-6-1843 in Garnwerd, Ezinge, zoon van Jan Egberts Mulder en Aaltje Berends van der Weide, hertrouwd 2-5-1836 in Ezinge met Anje Abels de Weerd, geboren 27-3-1808 in Garnwerd, Ezinge, dochter van Abel Geerts de Weerd en Hiltje Klasens Heltjes.
Egbert Jans Mulder schoolonderwijzer. Mogelijk meer kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Egberts Mulder, geboren 2-11-1818 in Baarderadeel.
2. Jan Egberts Mulder, geboren 21-1-1820 in Weidum, Baarderadeel, overleden 26-12-1823 in Garnwerd, Ezinge.
3. Sikke Luinge Mulder, geboren 24-7-1823 in Garnwerd, Ezinge, overleden 16-11-1823 in Garnwerd, Ezinge.
4. Jan Egberts Mulder, geboren 9-12-1823 in Garnwerd, overleden 18-9-1870 in Drouwenerveen, Borger. Beroep: onderwijzer.
5. Alberdina Egberts Mulder, geboren 14-2-1826 in Garnwerd, Ezinge, overleden 20-2-1826 in Garnwerd, Ezinge.
6. Alberdina Egberts Mulder, geboren 1828 in Garnwerd.
7. Sikke Egberts Luinge, geboren 4-3-1830 in Garnwerd, Ezinge, overleden 29-7-1836 in Garnwerd, Ezinge. Bij overlijden aangifte door de vader met als naam van de overledene Sikke Egberts Luinge, z.v. Egbert Mulder Jz. en Hindriktje Sikkes Luinge.
8. Bernard Mulder, geboren 10-7-1831 in Garnwerd, overleden 6-9-1847 in Peize.
9. Aaltje Egberts Mulder, geboren 5-1-1833 in Garnwerd, Ezinge.
 
Vh  Jan Sikkens Luinge, geboren 1796 in Donderen, gedoopt Vries 24-7-1796, overleden 29-9-1848 in Peest, Norg, zoon van Sikke Luinge (zie IVc) en Alberdina Jans Scholtens.
Gehuwd 2-5-1829 in Norg met Trijntien Jans Sikkens, geboren 4-11-1798 in Lieveren, gedoopt Roden 18-11-1798, overleden 26-3-1846 in Peest, Norg, dochter van Jan Sikkens en Roelfien Karst, zie genealogie ~Jan Reinders, eerder getrouwd 28-6-1823 in Norg met Tijmen Hendriks Odding, geboren 1791 in Peest, gedoopt Norg 9-10-1791, overleden 15-3-1827 in Peest, Norg, zoon van Hindrik Arends Odding en Geesien Jans Meijer.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Alberdina Luinge, geboren 19-3-1830 in Peest, Norg, overleden 28-1-1911 in Norg.
2. Jan Luinge, geboren 5-6-1832 in Peest, Norg, overleden 15-7-1874 in Zeijen, Vries.
3. Roelfje Luinge, geboren 8-10-1834 in Peest, Norg, overleden 27-3-1907 in Vries.
4. Hendrikje Luinge, geboren 27-9-1836 in Peest, Norg, overleden 4-3-1865 in Norg.
5. Sikke Luinge, geboren 28-12-1838 in Peest, Norg, overleden 11-7-1926 in Vries. Beroep bakker.
6. Roelf Luinge, geboren 31-12-1843 in Peest, Norg, overleden 5-8-1922 in Schoonloo, Rolde. Beroep bakker, later molenaar.
 
Vi  Hasina Sikkens Luinge, geboren 1799 in Donderen, gedoopt Vries 20-1-1799, overleden 1-3-1858 in Gasteren, Anloo, dochter van Sikke Luinge (zie IVc) en Alberdina Jans Scholtens.
Gehuwd 14-10-1826 in Anloo met Luite Hendriks Lunshof, geboren 1-2-1794 in Gasteren, gedoopt Anloo 9-2-1794, overleden 22-5-1876 in Anloo, zoon van Hendrik Hendriks Lunshof en Grietien Luchies.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Lunshof, geboren 1-10-1827 in Anloo, overleden 5-3-1871 in Schipborg, Anloo.
2. Alberdina Lunshof, geboren 9-8-1829 in Anloo, overleden 11-6-1907 in Norg.
3. Grietien Lunshof, geboren 15-8-1831 in Anloo, overleden 29-5-1903 in Anloo.
4. Sikke Lunshof, geboren 9-8-1833 in Anloo, overleden 6-8-1917 in Assen.
5. Roelof Lunshof, geboren 4-7-1843 in Gasteren, Anloo, overleden 12-4-1925 in Taarlo.
 
Vj  Roelf Luinge, geboren 16-9-1786 in Roderwolde, gedoopt 24-9-1786, overleden 9-3-1875 in Peize, zoon van Albert Luinge (zie IVd) en Marchien Reinders Venekamp.
Beroep timmerman.
Gehuwd 20-5-1810 in Peize met Annechien Hindriks Hulzebosch, geboren 23-2-1785 in Peize, gedoopt 27-2-1785, overleden 3-11-1870 in Peize, dochter van Hindrik Hindriks Hulzebosch en Fennechien Joling, zie genealogie Hulzebosch.
Huwelijk: Roelf Luinge en Annechien Hindriks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Luinge (zie VIa), geboren 15-12-1811 in Peize, gedoopt 22-12-1812, overleden 16-12-1884 in Peize.
 
Vk  Jan Luinge, geboren 20-9-1810 in Peize, gedoopt 30-9-1810, overleden 14-11-1854 in Lieveren, Roden, zoon van Albert Luinge (zie IVd) en Willemtien Jans Stroetinga.
Gehuwd 22-5-1834 in Peize met Willemina Ananias, geboren 6-4-1816 in Lieveren, Roden, overleden 14-4-1903 in Terheijl, Roden, dochter van Willem Ananias en Willemtien Jans, hertrouwd 1-2-1862 in Roden met Hendrik Jannes Kolthof, geboren 10-2-1812 in Leek, overleden 22-2-1891 in Lieveren, Roden, zoon van Jannes Gerrits Kolthof en Albertje Pieters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willemtien Luinge, geboren 1-10-1835 in Peize, overleden 5-8-1911 in Vries.
2. Wina Luinge, geboren 18-2-1838 in Peize, overleden 25-11-1919 in Winde, Vries.
3. Albert Luinge, geboren 14-12-1839 in Peize, overleden 26-10-1915 in Lieveren, Roden.
4. Ziena Luinge, geboren 23-8-1842 in Lieveren, Roden, overleden 20-2-1924 in Lieveren, Roden.
5. Aaltien Luinge, geboren 21-3-1845 in Lieveren, Roden, overleden 12-2-1909 in Terheijl, Roden.
6. Geessien Luinge, geboren 4-4-1848 in Lieveren, Roden, overleden 13-1-1925 in Paterswolde.
7. Wemeltien Luinge, geboren 12-11-1850 in Lieveren, Roden, overleden 24-3-1894 in Roderwolde.
8. Willem Luinge, geboren 27-5-1854 in Lieveren, Roden, overleden 1942 in Hilversum. Rijksveldwachter in o.a. Nieuw-Schoonebeek, Veenhuizen en Emmen. Volgens Genealogie Luinge in maart 1942 in Hilversum overleden.
 
Vl  Luink Luinge, geboren 2-8-1813 in Peize, overleden 11-5-1902 in Peize, zoon van Albert Luinge (zie IVd) en Willemtien Jans Stroetinga.
Gehuwd 14-5-1840 in Peize met Hillegien Kok, geboren 22-8-1819 in Peize, overleden 23-4-1895 in Peize, dochter van Gerrit Roelofs Kok en Elina Mensing, zie genealogie Mensing.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Luinge, geboren 3-12-1841 in Peize, overleden 12-12-1901 in Peize.
2. Gerrit Luinge, geboren 6-10-1843 in Peize, overleden 7-7-1924 in Peize.
3. Willem Luinge, geboren 11-1-1846 in Peize, overleden 6-10-1935 in Oudemolen, Vries.
4. Elina Luinge, geboren 13-7-1848 in Peize, overleden 9-8-1911 in Langelo, Norg.
5. Kornelis Luinge, geboren 14-6-1851 in Peize, overleden 13-4-1926 in Hoogkerk.
6. Jan Luinge, geboren 20-2-1854 in Peize, overleden 3-2-1899 in Peize. Beroep klompenmaker.
7. Roelof Luinge, geboren 26-12-1856 in Peize, overleden 26-1-1922 in Groningen.
8. NN Luinge, geboren 30-7-1859 in Peize, overleden 30-7-1859 in Peize. Levenloos kind.
9. Willemtien Luinge, geboren 18-2-1862 in Peize, overleden 16-12-1902 in Peize.
 

Generatie VI

VIa  Hindrik Luinge, geboren 15-12-1811 in Peize, gedoopt 22-12-1812, overleden 16-12-1884 in Peize, zoon van Roelf Luinge (zie Vj) en Annechien Hindriks Hulzebosch.
Beroep gemeenteontvanger.
Gehuwd 23-5-1840 in Peize met Hinderika Mulder, geboren 30-6-1813 in Grootegast, overleden 9-2-1898 in Peize, dochter van Jacob Jans Mulder en Marijke Fokkens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegien Luinge, geboren 12-3-1841 in Peize, overleden 13-2-1923 in Eelde.
2. Margaretha Luinge, geboren 19-1-1845 in Peize, overleden 29-12-1915 in Peize.
 

Index
Genealogie Luinge (3)