U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Ansing (Noordlaren)

Generatie I

Ia  Hindrik Ansinge, overleden 1638 in Noordlaren.
Kinderen:
1. Jantjen Ansinge (zie IIa).
 

Generatie II

IIa  Jantjen Ansinge, dochter van Hindrik Ansinge (zie Ia).
In een lijst van "huisgezinden" bijgehouden door de predikant van Noordlaren, beginnende 1626 wordt onder nr. 23 vermeld Hindrick Ansinge weduwnaar, doorgestreept, obyt (overleden) 1638, daaronder Cornelis Edsens zijn zwager ende Jantien zijn wijf. Zwager is hier vermoedelijk schoonzoon.
In een andere lijst (van lidmaten) in de periode 1626-1629 als nr. 20 en 21 Cornelis Ansinck en zijn huisvrouw Jantien.

Gehuwd 3-11-1626 in Noordlaren met Cornelis Edsens.
Huwelijksafkondiging: Cornelis Willems en Jantien Ansinck.
Niet zeker of het hier allen kinderen uit hetzelfde huwelijk betreft.
11-2-1627 Lubertus, (vader) Cornelis Willems.
15-11-1629 Henrickijn, d.v. Cornelis Ansinck.
Bij de dopen van 1633 tot 1641 is als vader Cornelis Edsens vermeld.
7-5-1647 doop Hindrick Ansinghe, z.v. Cornelis en Jannetien op karcken? plaats.
1-4-1649 Hindrik Cornelis, z.v. Cornelis Edsens en Jantjen Ansinge.
1-8-1652 Jan Cornelis, idem.
Lidmaten in 1643: Cornelis Asinge en Jannetien sijn huisvrouw als laatste van de 20, te Noordlaren met vermelding afgewes, angenoomen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lubertus Ansing, geboren 1627 in Noordlaren, gedoopt 11-2-1627.
2. Edsert Cornelis (zie IIIa).
3. Henrickijn Ansing, geboren 1629 in Noordlaren, gedoopt 15-11-1629.
4. Jan Ansing, geboren 1633 in Noordlaren, gedoopt 1-9-1633.
5. Jacob Cornelis Ansing, geboren in Noordlaren?. Aanname dat Jacob Cornelis Ansing ook een zoon is, niet in het doopboek van Noordlaren.
Gehuwd 3-11-1681 in Groningen met Sijegie Jansen, geboren in Groningen?.
Huwelijk: Jacob Cornelis Ansinck, van Noordlaren en Sijegie Jansen, wed. Jacob Christiaans, p.q. Jan Wigboldts als broeder.
6. Henrick Ansing, geboren 1639 in Noordlaren, gedoopt 3-9-1639.
7. Geesijn Ansing, geboren 1641 in Noordlaren, gedoopt 19-12-1641.
8. Hendrik Ansing, geboren 1647 in Noordlaren, gedoopt 7-5-1647.
9. Hendrik Ansing (zie IIIb), geboren 1649 in Noordlaren, gedoopt 1-4-1649.
10. Jan Ansing (zie IIIc), geboren 1652 in Noordlaren, gedoopt 1-8-1652.
 

Generatie III

IIIa  Edsert Cornelis, zoon van Cornelis Edsens en Jantjen Ansinge (zie IIa).
Gehuwd 21-5-1656 in Groningen met Jantje Hindriks.
Huwelijk: Edzardt Cornelis en Jantjen Hindrix, waarvoor Geert Janssen als neve compareerde.
Bij de dopen van de kinderen als ouders Edsert Cornelijs en Jantjen Hindrix/Hendriks, aanvankelijk wonend in 't Woerdje, in 1662 in de Boteringestraat.
Bij de nakomelingen wordt de naam Ansing soms een tijd niet gevoerd om later weer terug te keren. Mede daarom zijn de gegevens van deze Ansing tak nog niet volledig.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Tonnis Edserts, geboren 1657 in Groningen, gedoopt 1-2-1657.
2. Tonnis Ansing (zie IVa), geboren 1658 in Groningen, gedoopt 23-3-1658.
3. Hindrik Edserts (zie IVb), geboren 1659 in Groningen, gedoopt 14-10-1659.
4. Maria Edserts, geboren 1661 in Groningen, gedoopt 29-4-1661.
5. Maria Edserts, geboren 1662 in Groningen, gedoopt 28-9-1662.
 
IIIb  Hendrik Ansing, geboren 1649 in Noordlaren, gedoopt 1-4-1649, zoon van Cornelis Edsens en Jantjen Ansinge (zie IIa).
Gehuwd 8-11-1674 in Noordlaren met Roelofje Hermens, geboren 1642 in Noordlaren, gedoopt 19-6-1642, overleden 14-7-1716 in Noordlaren, dochter van Herman Willems en Egbertje Roelofs.
Hendrik Ansing lidmaat van Noordlaren 9-12-1677. Roelfje Herms van Noortlaren lidmaat 4-6-1672. In een lijst van lidmaten van Noordlaren van 1716 worden samen vermeld Hendrik Ansing, Roeleffijn Harms (obiit den 14 julius 1716), Jan Hendriks, Hendrijckijn Hendriks en Grietijn Lucas, dienstmaagd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egbertien Hendriks Ansing (zie IVc), geboren 1676 in Noordlaren, gedoopt 26-4-1776.
2. Jantien Hendriks Ansing, geboren 1679 in Noordlaren, gedoopt 12-9-1679.
3. Hendrikjen Hendriks Ansing (zie IVd), geboren 1681 in Noordlaren, gedoopt 8-5-1681.
4. Jantien Hendriks Ansing, geboren 1685 in Noordlaren, gedoopt 27-9-1685.
 
IIIc  Jan Ansing, geboren 1652 in Noordlaren, gedoopt 1-8-1652, zoon van Cornelis Edsens en Jantjen Ansinge (zie IIa).
Gehuwd 17-12-1676 in Noordlaren met Aaltien Geerts, geboren in Bonnen?.
Huwelijk: Jan Ansinge, van Noordlaren en Aeltien Geerts, van Bonnen.
Jan Ansinge, j.g. van Noordlaren aangenomen als lidmaat van Noordlaren 10-12-1675. Aaltien Geers, huisvrouw van Jan Ansinge tot Noordlaren op 12-6-1681.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Jans Ansing, geboren 1677 in Noordlaren, 23-12-1677.
Gehuwd 13-5-1714 in Noordlaren met Jan Hendriks, geboren in Emmelkamp (Emlichheim).
Huwelijk in Noordlaren: Jan Hendriks van Emmelkamp en Jantien Ansinge van Noordlaren. Niet zeker dat het deze Jantien Ansing betreft.
2. Amegijn Jans Ansing, geboren 1680 in Noordlaren, gedoopt 1-8-1680.
3. Hendrikjen Jans Ansing, geboren 1682 in Noordlaren, gedoopt 18-6-1682.
 

Generatie IV

IVa  Tonnis Ansing, geboren 1658 in Groningen, gedoopt 23-3-1658, zoon van Edsert Cornelis (zie IIIa) en Jantje Hindriks.
Gehuwd 5-3-1683 in Groningen met Jantien Hindriks Meijeringe.
Huwelijk: Tonnis Ansinck, van Groningen en Jantien Hindrix, van de Eexta in Drenthe, p.q. Tale Lamberts als goede bekende.
Ook bij de dopen van de kinderen wordt steeds de naam Ansin(c)k gebruikt. Jantje wordt vermeld als Jantjen Hendriks/Mueringe/Mieringa.
In 1685 is er een zaak voor de Etstoel tussen Tonnis Ansingh nomine uxoris Jantien Meijeringe tegen Berent Hillebrants tot Anlo over panding door de eiser over 726 gld. plus kosten, over de gerechte helft of eerste termijn koopschatten wegens uitgemijnde goederen volgens mijncedulle van 18-8-1683, waartegen de verweerder inbrengt dat de verkochte goederen niet zijn geleverd omdat hem verkocht zou zijn een hoffie met opstaande bomen, terwijl de bomen iemand anders toekwamen en dat deze hoffie bezwaard zou zijn met de serviteit van de weg of overvaart, wat volgens de voorwaarden had moeten worden gemeld. De eiser brengt hier tegen in dat de koper beter zou weten wie de bomen toebehoorden en of er overvaart was en dat hij heeft geroepen dat hij zoveel verkocht als hij kon verdedigen. De uitspraak is de eerste termijn moet worden voldaan en dat de koper een korting op de laatste termijn mag bedingen mits hij onder ede verklaart dat hij niet gehoord heeft dat de verkoper op de verkoping heeft geroepen dat hij niet meer verkocht dan hij kon verdedigen en dat de koper niet wist dat de bomen de eiser niet toebehoorden en dat een overvaart over de hof is geweest.
OSA 1785, Vrijwillige Verkopen: Op 18-3-1686 geeft Tonnis Ansingh te Groningen aan dat hij voor 5700 gld. vaste goederen in Drenthe heeft verkocht, waarop 1900 gld. schuldrust. Hij betaalt zijn helft van de 50ste penning over 3800 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacobje Tonnis Ansing (zie Va), geboren 1684 in Groningen, gedoopt 1-1-1684.
2. Edsert Tonnis Ansing (zie Vb), geboren 1686 in Groningen, gedoopt 23-7-1686.
3. Jantjen Tonnis Ansing, geboren 1690 in Groningen, gedoopt 18-2-1690.
 
IVb  Hindrik Edserts, geboren 1659 in Groningen, gedoopt 14-10-1659, zoon van Edsert Cornelis (zie IIIa) en Jantje Hindriks.
Gehuwd (1) 6-5-1688 in Oude Pekela met Jantje Peters Henning, dochter van Peter Jacobs Henning en Eltje Willems.
Huwelijk: Hendrik Edtzarts en Jantje Peters.
Huwelijkscontract Oude Pekela 4-5-1688: Hendrik Edtzers en Jantjen Peters Henning.

Gehuwd (2) 1-1-1702 in Oude Pekela met Anna Engels.
Huwelijk: Hendrick Edzardts en Anna Engels van Blijham.
Huwelijkscontract Blijham 20-11-1701: Hendrik Edzers en Anna Engels.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Edzard Hendriks, geboren 1689 in Oude Pekela, gedoopt 17-2-1689.
Gehuwd 3-11-1709 in Oude Pekela met Geesje Arnolds.
2. Eltje Hendriks. Doop niet gevonden.
Gehuwd 30-6-1709 in Oude Pekela met Hillebrand Jans.
Huwelijk: Hillebrandt Jans en Eltje Henricks.
Huwelijkscontract Oude Pekela 20-2-1709 (gegevens via Geert Kamphuis):
Hillebrandt Jans en dochter Eltje Henricks, beijde in de Pekel A woonachtigh.
Brg: Jan Tonnijs en Aeltje Jans [= Aeltje Mennes], echtelieden vader en angehijlckte moeder, Tonnijs Jans en Siecke Tonnijs [= Siecke Eltjes], echtelieden broeder en angehijlckte zuster, Uijle Henricks en Marrichje Uijles [= Marrichje Jans], echtelieden, zwager en zuster, Grietje Albertus [= Grietje Jans], huisvrouw van Albertus Tammens halfzuster.
Brd: Henrick Edzards en Anna Henricks [= Anna Engels], echtelieden vader en angehijlckte moeder, Derck Willems, ouderling oom en voormond, Edzard Henricks broeder, Grietje Pieters, weduwe van Eltje Jans moeij, Jantien Dercks, wed. van Harcke Klasen Spinneker nicht, Reint Tammes en Jacobje Reints [= Jacobje Ansingh], echtelieden neef en nicht.
Get: Reint Dercks en Jan Sijtses.
bijzonderheden:
- Trouwboek Oude Pekela 30 juni 1709: Hillebrandt Jans x Eltje Henricks.
- Voorts is de expresse wille en begeerte van des Bruidegoms vader, de E. Jan Tonnijs, van de Bruidegom en des selfs broeder de E. Tonnijs Jans, dat Marrichje Jans, huisvrouwe van de E. Uijle Henricks, tot alle Erf ende Versterf an Haer zijde soo nae en sibbe magh zijn, Haer bovenghenoemde Broeders.
3. Pieter Hendriks, geboren 1698 in Oude Pekela, gedoopt 22-5-1698.
 
IVc  Egbertien Hendriks Ansing, geboren 1676 in Noordlaren, gedoopt 26-4-1776, dochter van Hendrik Ansing (zie IIIb) en Roelofje Hermens.
Lidmaat van Noordlaren 8-12-1695.
Gehuwd 13-5-1703 in Noordlaren met Derk Egberts, geboren in Het Laar, Bentheim.
Huwelijk: Dirck Egberts uijt de Vrijheit van 't Laar en Egbertien Hendricks van Noortlaren.
In de lidmatenlijst van Noordlaren opgemaakt in 1716 worden vermeld Derk Egberts en Egbertijn Hendriks Ansinge zijn huisvrouw, eveneens in de lijsten van 1721 en 1728. In 1735 Derk Enghberts en zijn vrouw Eghbertjen Hindriks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harmen Derks, geboren 1704 in Noordlaren, gedoopt 24-2-1704.
Gehuwd 24-6-1736 in Noordlaren met Geertje Sikkes, geboren 1708 in Noordlaren, gedoopt 21-10-1708, dochter van Sicco Alberts en Willemtien Cornelis Ennincks.
Huwelijk: Harm Derks en Geertjen Sickes, beide van Noordtlaren. Op 18-8-1737 wordt dochter Egbertijn gedoopt.
 
IVd  Hendrikjen Hendriks Ansing, geboren 1681 in Noordlaren, gedoopt 8-5-1681, dochter van Hendrik Ansing (zie IIIb) en Roelofje Hermens.
Gehuwd met Jan Hendriks Ansing.
Huwelijk niet gevonden in Noordlaren of Zuidlaren.
Doop dochter Aeltien: d.v. Jan Ansinge en Hindr. Hinderks tot Noordlaren.
Doop Hendrik: Hindrick z.v. Jan Hindricks Wissen en Hidrickien Ansinge (allen doopjaar vermeld).
Doop eerste zoon Harmen: z.v. Jan Hendricks en Hendrickjen tot Noordlaren.
Doop dochter Roeloffijn: d.v. Jan Ansinge en Hendrikijn.
Doop tweede zoon Harmen: z.v. Jan Hendrix Ansinge en Hendrikje Hendrix.
In het lidmatenboek van Noordlaren worden in de lijst van 1728 vermeld: Jan Hindriks Ansing, Hindrikje Ansing (zijn) huisvrouw en Aaltje Ansing, dochter, waar in 1721 Jan Hendrix en Hendrikjen Hendrix zijn huisvrouw werden vermeld, evenals in 1716 samen met Hendrik Ansinge en Roeloffijn Harms.
Aanname dat Hendrik Jansen Ansing, getrouwd met Grietje Hendriks ook een zoon is. Hij is mogelijk gedoopt 1710 Zuidlaren, z.v. Jan Hindriks Wuffen en Hindrikje Ansing. Zijn jongste zoon Jan Hendriks Ansing wordt bij overlijden vermeld als Jan Ansing de Jonge, z.v. Hindrik Wuffing en Grietien Ansing, weduwnaar van Annechien Luchies.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Ansing, geboren 1706 in Noordlaren, gedoopt 16-5-1706.
2. Hendrik Jans Ansing (zie Vc), geboren 1710 in Zuidlaren, overleden 1770 in Noordlaren (tussen 1767 en 1773).
3. Harmen Ansing, geboren 1713 in Noordlaren, gedoopt 11-6-1713.
4. Roeloffijn Ansing, geboren 1717 in Noordlaren, gedoopt 10-10-1717.
5. Harmen Ansing, geboren 1721 in Noordlaren, gedoopt 19-10-1721.
 

Generatie V

Va  Jacobje Tonnis Ansing, geboren 1684 in Groningen, gedoopt 1-1-1684, dochter van Tonnis Ansing (zie IVa) en Jantien Hindriks Meijeringe.
Gehuwd 21-9-1704 in Oude Pekela met Reint Tammes, geboren 1673 in Oude Pekela, gedoopt 13-4-1673, zoon van Tammo Reints en Rixte Boeles, hertrouwd 2-5-1717 in Oude Pekela met Agniete Kaspers.
Huwelijk: Reint Tammes en Jacobje Ansingh. ook afkondiging in Groningen 30-8-1704: Reint Tammes uit de Pekel A en Jacobje Ansink van Groningen pro qua de Lieut. Campers als administrerend voogt, hiervan attestatie gepasseert, met belastinge in de Pekel A.
Huwelijkscontract Oude Pekela 29-8-1704 (gegevens via Geert Kamphuis:)
Reint Tammes in de Pekel A woonachtigh en Jacobje Ansingh van Groningen.
Brg: Derck Dercks de oude en Elske Dercks [= Elske Reints], echtelieden, angehijlckte oom en volle moeij van vaderszijde, Jan Tonnijs, ouderlingh, en Aeltje Jans [= Aeltje Mennes], echtelieden, angehijlckte neef en volle nicht, mede van vaders zijde, gelijck oock Jan Geerts neef, Jan Henricks en Geertruidt Jans, echtelieden, angehijlckte neef en volle nicht van moeders zijde.
Brd: Edzard Ansingh broeder, Henrick Edzardts oom en voormond, Jan Barolts oom en sibbevoogd, de Hr. Lieutenant Roelf Kampers vreemde vooghd en administrateur van de pupille of Bruidts goederen.
Get: Mr. Jannes Westerborgh, chirurgijn, en Harcko Klasen Spinneker.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Reints, geboren 1706 in Oude Pekela, gedoopt 16-5-1706.
2. Tamme Reints, geboren 1708 in Oude Pekela, gedoopt 30-6-1708.
3. Tonnijs Reints, geboren 1710 in Oude Pekela, gedoopt 18-5-1710. Tonnijs Reints van Oude Pekela trouwt 14-6-1734 in Oude Pekela met Antje Harms, weduwe van Tonnijs Popkes.
Bij de (jongere) kinderen o.a. Rixte, Tamme en Jacob.
4. Boele Reints, geboren 1713 in Oude Pekela, gedoopt 29-1-1713.
 
Vb  Edsert Tonnis Ansing, geboren 1686 in Groningen, gedoopt 23-7-1686, zoon van Tonnis Ansing (zie IVa) en Jantien Hindriks Meijeringe.
Gehuwd 14-4-1706 in Groningen met Willemina Bos, geboren 1688 in Groningen, gedoopt 24-5-1688, dochter van David Bos en Aaltje Cornelis.
Huwelijk: Edzart Ansinck van Groningen en Willemina Bosch van Groningen, p.q. Davidt Bosch als vader.
Bij de dopen van de kinderen als ouders Edsert Ensink/Amsinck/Ansinck/Tonnis en Willemtje/Willemijne/Willemina Bos/Busch.
In Oude Pekela en daarna weer in Groningen als vader Edzard Tonnijs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Tonnis Ansing, geboren 1707 in Groningen, gedoopt 6-2-1707 .
2. David Ansing (zie VIa), geboren 1708 in Groningen, gedoopt 29-1-1708.
3. Tonnis Ansing (zie VIb), geboren 1710 in Groningen, gedoopt 2-2-1710.
4. Jan Ansing (zie VIc), geboren 1711 in Groningen, gedoopt 6-10-1711.
5. Hendrik Edzards Ansing (zie VId), geboren 1713 in Oude Pekela, gedoopt 10-3-1713.
6. Jantjen Edzards Ansing, geboren 1715 in Oude Pekela, gedoopt 20-1-1715. Doop: Jantjen, d.v. Edzard Tonnijs en Willemina Bus.
Gehuwd 11-12-1742 in Groningen met Ibe Jans, geboren 1716 in Groningen, gedoopt 22-12-1716, zoon van Jan Jans en Tamke IJbes.
Huwelijk: Ibe Jans, soldaat in de compagnij van de Capitein U.E. Alberda, van Groningen en Jantjen Edzards, p.q. Edzart Tunnis als vader.
Op 11-10-1757 wordt in Groningen dochter Tamke gedoopt.
7. Aaltje Edzards Ansing, geboren 1716 in Oude Pekela, gedoopt 2-2-1716.
8. Jacomijntje Ansing, geboren 1717 in Groningen, gedoopt 3-10-1717.
9. Berent Ansing, geboren 1720 in Groningen, gedoopt 29-9-1720.
10. Berent Ansing, geboren 1724 in Groningen, gedoopt 28-5-1724 (tweeling).
11. Aaltjen Ansing, geboren 1724 in Groningen, gedoopt 28-5-1724.
 
Vc  Hendrik Jans Ansing, geboren 1710 in Zuidlaren, overleden 1770 in Noordlaren (tussen 1767 en 1773), zoon van Jan Hendriks Ansing en Hendrikjen Hendriks Ansing (zie IVd).
Gehuwd met Grietje Hendriks.
Huwelijk niet gevonden. Er is een hiaat in het trouwboek van Noordlaren in de periode 1743-1761.
Bij de dopen van de kinderen als ouders meestal Hindrik Jansen Ansing(e) en Grietje Hindriks.
De doop van dochter Hindrikjen is vermeld na de doop van broer Jan, z.v. Hindrik Ansing en Grietje Hindriks van Noordlaren met de vermelding zij is gedoopt 2-5-1745, "toen vergeten an te tekenen".
Op 16-4-1773 worden Grietjen Hendriks, weduwe van Hendrik Ansinge en Jan Ansinge aangenomen als lidmaat te Noordlaren. Grietje Hendriks wordt ook vermeld in een lijst van 1777.
Bij het hertrouwen van Annigje Jans, weduwe van Hindrik (Hindriks) Ansing in 1807 in Eelde worden mombers benoemd over de kinderen, van vaderszijde hoofdmomber Jan Ansing uit Zuidlaren en als medemomber zijn broer, die ook Jan Ansing heet en eveneens in Zuidlaren woont, beiden volle ooms van de pupillen.
Beide Jannen hebben als doopnaam Jan, de jongere wordt later Jan Hendriks Ansing genoemd. Leeftijd van de oudste blijkt bij overlijden.
Bij de dopen van de kinderen soms als Hendrik Jansen Ansinge.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrikje Hindriks Ansing (zie VIe), geboren 1745 in Noordlaren, gedoopt 2-5-1745.
2. Jan Ansing (zie VIf), geboren 1746 in Noordlaren, gedoopt 9-10-1746, overleden 10-9-1814 in Zuidlaren.
3. Jantien Hindriks Ansing, geboren 1749 in Noordlaren, gedoopt 11-5-1749.
4. Aaltje Hendriks Ansing (zie VIg), geboren 1753 in Noordlaren, gedoopt 11-3-1753, overleden 18-5-1830 in Zuidlaren.
5. Hindrik Hindriks Ansingh (zie VIh), geboren 1755 in Noordlaren, gedoopt 8-4-1755, overleden 1805 in Paterswolde (tussen 1804 en 1807).
6. Harmtien Hindriks Ansing, geboren 1757 in Noordlaren, gedoopt 2-5-1757.
7. Harmtje Hendriks Ansingh (zie VIi), geboren 1759 in Noordlaren, gedoopt 2-7-1759, overleden in Kropswolde.
8. Harm Hindriks Ansing (zie VIj), geboren 1763 in Noordlaren, gedoopt 8-5-1763, overleden 25-7-1839 in Groningen.
9. Jan Hendriks Ansing (zie VIk), geboren 1767 in Noordlaren, gedoopt 15-3-1767, overleden 12-10-1847 in Schipborg, Anloo.
 

Generatie VI

VIa  David Ansing, geboren 1708 in Groningen, gedoopt 29-1-1708, zoon van Edsert Tonnis Ansing (zie Vb) en Willemina Bos.
Gehuwd 18-10-1729 in Groningen met Jantien Jans.
Huwelijk: David Edzardts van Groningen en Jantje Jans van Groningen, p.q. Hindrik Willems als oom.
Bij de dopen van de kinderen als David Amsink/Amsinga/Edzers en Jantien Jans, wonend in de Beulsgang, bij de jongste dochter aan de Rademarkt.
Aanname dat Jan, gedoopt als z.v. David Hanssen en Antje Jans, adres Beulsgang ook een zoon is. Een zoon met deze naam wordt verwacht omdat later een Jan Davids (Ansing) voorkomt.
De Beulsgang ook Veulsgang of Veulensgang zou bij de Rademarkt zijn gelegen. Dit komt overeen met de adresverwijzing "bij Ooosterpoort" bij de doop van zoon Edzart.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Davids Ansing (zie VIIa), geboren 1732 in Groningen, gedoopt 15-4-1732.
2. Edzart Davids Ansing (zie VIIb), geboren 1734 in Groningen, gedoopt 16-3-1734.
3. Anna Davids, geboren 1736 in Groningen, gedoopt 11-9-1736.
4. Aaltien Davids, geboren 1739 in Groningen, gedoopt 26-5-1739.
5. Jantien Davids, geboren 1743 in Groningen, gedoopt 24-2-1743.
6. Jantien Davids, geboren 1744 in Groningen, gedoopt 10-11-1744.
 
VIb  Tonnis Ansing, geboren 1710 in Groningen, gedoopt 2-2-1710, zoon van Edsert Tonnis Ansing (zie Vb) en Willemina Bos.
Gehuwd 21-5-1739 in Groningen met Geesje Hindriks.
Huwelijk: Tunnis Edsards van Groningen en Geesjen Hindriks van Groningen, p.q. Geerdt Bijleveldt.
Bij de dopen van de kinderen als ouders Tonnis Edzerds/Edzars en Geesje Hindriks.
Tonnis Ansing is als vader getuige bij het huwelijk van Geesje Ansing, van Groningen en Derk Hindriks, van Groningen op 23-10-1770 in Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Edzerd Ansing, geboren 1741 in Groningen, gedoopt 4-8-1741.
2. Geesje Ansing, geboren 1747 in Groningen, gedoopt 12-2-1747.
Gehuwd 23-10-1770 in Groningen met Derk Hindriks.
Huwelijk: Derk Hindriks van Groningen en Geesjen Ansing van Groningen, p.q. Tonnis Ansing als vader.
3. David Ansing, geboren 1750 in Groningen, gedoopt 13-3-1750.
Gehuwd 18-5-1780 in Groningen met Hilligje Post, geboren 1757 in Groningen, gedoopt 8-9-1757, overleden 23-6-1813 in Groningen, dochter van Hendrik Ernst Post en Janna Harms, hertrouwd 22-10-1785 in Groningen (afkondiging) met Harm Scholtens, hertrouwd 20-11-1803 in Groningen met Berend Hogenkamp, geboren 1750 in Hengelo, overleden 19-7-1815 in Groningen.
Huwelijk: David Ansing van Groningen en Hilligje Post van Groningen, p.q. Johannes van Ulphen als swager.
 
VIc  Jan Ansing, geboren 1711 in Groningen, gedoopt 6-10-1711, zoon van Edsert Tonnis Ansing (zie Vb) en Willemina Bos.
Gehuwd 19-7-1740 in Groningen met Wobke Hubel, geboren 1707 in Groningen, gedoopt 23-10-1707, dochter van Christoffer Jochum Hubel en Elisabeth Riems.
Huwelijk: Jan Ansingh van Groningen en Wopke Hubel van Groningen, p.q. Pauwel Hubel als broeder.
Bij de dopen als ouders Jan Esders/Edzers/Edzarts en Wopke/Wokke/Wobke Hubel/Habel.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Esderdine Ansing, geboren 1740 in Groningen, gedoopt 27-9-1740.
2. Pouwel Ansing, geboren 1742 in Groningen, gedoopt 9-11-1742.
3. Willemina Ansing, geboren 1747 in Groningen, gedoopt 6-1-1747.
Gehuwd 8-3-1791 in Groningen met Willem Jans van Rheen.
Huwelijk: Willem Jans van Rheen, van Groningen en Willemina Ansing van Groningen, p.q. Jan David Ansing als neef.
 
VId  Hendrik Edzards Ansing, geboren 1713 in Oude Pekela, gedoopt 10-3-1713, zoon van Edsert Tonnis Ansing (zie Vb) en Willemina Bos.
Gehuwd 11-11-1737 in Groningen met Margien Hansens.
Huwelijk: Hindrick Edzerts en Marghien Hansens, beide van Groningen, pro qua Harmannus Geerts als neef.
Margien is mogelijk een dochter van Hans Christoffers en Wijpke Willems, getrouwd Groningen 9-4-1705, doop niet gevonden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hans Hindriks Ansing, geboren 1737 in Groningen, gedoopt 15-12-1737.
Gehuwd 16-2-1802 in Groningen met Trijntje Greidanus.
Huwelijk: Hans Ansenss en Trijntje Greidanus, wed. van Hindrik Klinkhamer, pro qua Johannes Teesema als daar toe versogt, beide van Groningen.
2. David Hindriks Ansing, geboren 1742 in Groningen, gedoopt 25-2-1742.
3. Aaltien Hindriks Ansing, geboren 1744 in Groningen, gedoopt 13-4-1744.
4. Wibbigjen Hindriks Ansing, geboren 1749 in Groningen, gedoopt 19-11-1749.
5. Edzard Hindriks Ansing, geboren 1752 in Groningen, gedoopt 14-3-1752.
6. Wibbigjen Hindriks Ansing, geboren 1754 in Groningen, gedoopt 27-3-1754, overleden 21-10-1817 in Groningen.
Gehuwd 6-10-1805 in Groningen met Harmannus Meijer, geboren 1756 in Groningen, overleden 4-1-1825 in Groningen, zoon van Hindrik Meijer en Christina Jans.
Huwelijk: Bij de ondertrouw Harmannus Hindriks en Wibbegien Ansens, beide van Groningen, pro qua Hans Ansens als broeder, bij huwelijk Harmannus Hindriks en Wibbegien Ansing.
Wibbigjen bij overlijden als Wibbechien Hindriks, 60 jaar, dochter van Esdert Hanssens en Marchien Hindriks, echtgenote van Harmannus Meijer, beroep vader chercher.
 
VIe  Hindrikje Hindriks Ansing, geboren 1745 in Noordlaren, gedoopt 2-5-1745, dochter van Hendrik Jans Ansing (zie Vc) en Grietje Hendriks.
Gehuwd 5-5-1775 in Noordlaren met Jan Geerts, geboren in Zuidlaren?.
Huwelijk: Hendrikje Hendriks Anssen, van Noordlaren en Jan Geerts, van Zuidlaren. Afkondiging in Zuidlaren: Jan Geerts van Zuidlaren en Hendrikje Hendriks van Noordlaren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Jans, geboren 1775 in Noordlaren, gedoopt 16-7-1775.
2. Geert Jans, geboren 1777 in Noordlaren, gedoopt 16-2-1777.
3. Hinderika Jans, geboren 1-11-1778 in Noordlaren, gedoopt 22-11-1778, overleden 24-6-1828 in Annen. Bij overlijden weduwe.
4. Hindrik Jans, geboren 1780 in Noordlaren, gedoopt 12-11-1780.
5. Jantje Jans, geboren 26-4-1783 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 4-5-1783. Tweeling.
6. Helina Jans, geboren 26-4-1783 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 4-5-1783. Tweeling.
 
VIf  Jan Ansing, geboren 1746 in Noordlaren, gedoopt 9-10-1746, overleden 10-9-1814 in Zuidlaren, zoon van Hendrik Jans Ansing (zie Vc) en Grietje Hendriks.
In 1773 wordt Jan Ansing lidmaat van Zuidlaren met attestatie van Noordlaren.
Bij overlijden in 1814 als Jan Ansing, 68 jaar, weduwnaar van Renske Willems, geen ouders vermeld.

Gehuwd (1) 11-5-1776 in Noordlaren met Eeffien Jansen, geboren in Westerbroek?.
Huwelijk: Jan Hendriks van Noortlaren en Eefsjen Jans van Kropswolde en na Suidlaren vertrokken. Huwelijksafkondiging Zuidlaren 28-4-1775: Jan Hendriks van Noordlaeren en Eeffien Jans van Cropswolde.
Momberaanstelling in 1783 wegens hertrouwen Jan Ansingh te Zuidlaren met Rensjen Willems te Noordlaren over het kind van Jan Ansingh en Eeffien Jansen, Grietje, 4 jaar. Mombers zijn Geert Jansen te Westerbroek, broer van de moeder, Pieter Hindricus te Westerbroek, zwager van de moeder, Hindrik Ansing te Zuidlaren, broer van de vader, Jan Cornelis te Zuidlaren, zwager van de vader.

Gehuwd (2) 5-10-1783 in Zuidlaren met Rensjen Willems, geboren 1738 in Noordlaren, gedoopt 21-12-1738, overleden 22-1-1814 in Zuidlaren, dochter van Willem Wijbes en Fennechijn Geerts.
Afkondiging in Noordlaren 28-9-1783: Jan Ansing, wedn. van Eeffien Roelofs en Renzien Willems, wed. van Evert Roelefs.
Huwelijk in Zuidlaren: Jan Ansing, wedn. van Eefien Jans en Renzien Willems, wed. van Evert Roelofs, van Noordlaeren.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Grietje Jans Ansing, geboren 1779 in Zuidlaren, gedoopt 3-10-1779.
 
VIg  Aaltje Hendriks Ansing, geboren 1753 in Noordlaren, gedoopt 11-3-1753, overleden 18-5-1830 in Zuidlaren, dochter van Hendrik Jans Ansing (zie Vc) en Grietje Hendriks.
Gehuwd 8-5-1782 in Noordlaren met Jan Cornelis Trip, geboren 1758 in Zuidlaren, gedoopt 8-1-1758, zoon van Cornelis Arents en Jantje Jans Trip.
Huwelijk, met attestatie van IJlst en van Zuidlaren: Jan Cornelis van Zuidlaren en Aaltjen Hendriks van hier, dog te IJlst gewoont hebbende.
Huwelijksafkondiging Zuidlaren 21-4-1782: Jan Cornelis van Zuidlaren en Aaltje Hendriks van Noordlaren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Trip, geboren 3-5-1783 in Zuidlaren, gedoopt 4-5-1783, overleden 30-8-1817 in Annen.
2. Grietje Trip, geboren 5-3-1785 in Zuidlaren, gedoopt 13-3-1785, overleden 13-1-1869 in Zuidlaren.
3. Hinderkje Trip, geboren 29-3-1794 in Zuidlaren, gedoopt 6-4-1794, overleden 12-2-1855 in Zuidlaren.
 
VIh  Hindrik Hindriks Ansingh, geboren 1755 in Noordlaren, gedoopt 8-4-1755, overleden 1805 in Paterswolde (tussen 1804 en 1807), zoon van Hendrik Jans Ansing (zie Vc) en Grietje Hendriks.
Gehuwd 4-5-1788 in Eelde met Annegien Jans Schutterop, geboren 28-4-1763 in Ruinen, overleden 28-7-1832 in Paterswolde, dochter van Jan Kornelis Schutterop en Hindrikien Jans ten Brink, hertrouwd 10-5-1807 in Eelde met Egbert Derks Vedder, geboren 1768 in Paterswolde, gedoopt Eelde 2-7-1768, overleden 13-6-1838 in Paterswolde, zoon van Derk Hendriks en Wemeltje Egberts Vedder, zie genealogie Vedder.
Huwelijk: Hendrik Hindrik Ansen, van Noordlaren en Annegien Jans Schutterop, van Hoogeveen. Afkondiging in Zuidlaren met attestatie naar Eelde op 27-4-1788.
In 1789 betaalt Hindrik Anzen van Eelde 6 gld. boete aan de diaconie van Peize omdat zijn tegenwoordige huisvrouw als dienstbode van de schulte J. Willinge voortijdig haar dienst heeft verlaten en is weggelopen.
Naamsaanneming 1812 (op 145): Annegje Jans, wed. Hindrik Ansingh, kinderen Hindrik 22, Hinderkien 18, Grietien 13 (Helpen (Helpman)).
In 1797/1798 Hindrik Anzingh winkelier en hospes op nr. 137, 43 jaar, gehuwd met 3 kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Ansingh, geboren 7-4-1789 in Eelde, gedoopt 12-4-1789, overleden 23-12-1818 in Paterswolde.
2. Hinderkien Hindriks Ansingh (zie VIIc), geboren 1792 in Eelde, gedoopt 9-4-1792, overleden 10-12-1842 in Engelbert, Noorddijk.
3. Grietien Ansingh (zie VIId), geboren 1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-7-1798 , overleden 25-8-1842 in Haren, Hoornsedijk.
 
VIi  Harmtje Hendriks Ansingh, geboren 1759 in Noordlaren, gedoopt 2-7-1759, overleden in Kropswolde, dochter van Hendrik Jans Ansing (zie Vc) en Grietje Hendriks.
Gehuwd 8-12-1782 in Zuidlaren met Jannes Jans, geboren 1760 in Westerbork, gedoopt 10-8-1760, zoon van Jan Jansen en Willemtje NN.
Huwelijk: Jannes Janssen van Westerbork en Harmtje Hendriks van Noordlaren. Aanname dat Jan(ne)s de in 1760 in Westerbork gedoopte zoon is van Jan Jansen en Willemtje.
Bij de dopen van de kinderen meestal als vader Jan Jans(en), soms ook als voornaam Jans of Jannes.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willemtje Jans Ansing, geboren 1784 in Kropswolde, gedoopt 7-11-1784, overleden 2-9-1833 in Kalkwijk, Hoogezand.
Gehuwd 28-4-1816 in Haren met Andries Berents Meeringa, geboren 1779 in Kropswolde, gedoopt 24-10-1779, overleden 29-5-1858 in Achterdiep, Sappemeer, zoon van Berent Freerks Meeringa en Geesje Jans.
2. Grietje Jans, geboren 1787 in Kropswolde, gedoopt 17-6-1787.
3. Jantje Jans, geboren 1790 in Kropswolde, gedoopt 10-1-1790.
4. Hindriktje Jans, geboren 1792 in Kropswolde, gedoopt 24-6-1792.
5. Hindrik Jans Ansingh (zie VIIe), geboren 1794 in Kropswolde, gedoopt 30-11-1794, overleden 16-11-1882 in Eelde.
 
VIj  Harm Hindriks Ansing, geboren 1763 in Noordlaren, gedoopt 8-5-1763, overleden 25-7-1839 in Groningen, zoon van Hendrik Jans Ansing (zie Vc) en Grietje Hendriks.
Gehuwd (1) 10-11-1791 in Groningen met Anna Borcherds, geboren 1761 in Jemgum, Oost-Friesland, overleden 1-11-1815 in Groningen, dochter van Borchard ?, eerder getrouwd 7-6-1780 in Groningen met Manuel Vietor, geboren 1752 in Groningen, gedoopt 18-6-1752, zoon van Jacob Diddes Vietor en Anna Molencamps.
Huwelijk: Harm Ansingh, van Noordlaren, beursmeester van Groningen en Anna Borgers, weduwe van Manuel Victor, van Jemmegum in Oost-Friesland, p.q. vaandrig J.S. Damstee. Bij het eerste huwelijk van Anna Borcherds treedt Deddo Hitjer op als neef.
Bij de dopen van de kinderen wonende in de Guldenstraat in Groningen.

Gehuwd (2) 20-4-1820 in Groningen met Ike Jacobs, geboren 1793 in Farmsum, gedoopt 10-11-1793, overleden 15-6-1864 in Groningen, dochter van Jacob Harms en Geertje Gerrits.
Bij huwelijk Harm Ansing z.v. Hindrik Ansing en Grietien Hindriks. De naam Ika Schraft wordt alleen gebruikt bij het overlijden van Harm Ansing. Deze naam Schraft is niet teruggevonden bij anderen in Groningen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Borchard Ansingh, geboren 6-1-1793 in Groningen, gedoopt 11-1-1793, overleden 26-6-1862 in Ruinen.
Gehuwd 25-5-1816 in Termunten met Aletta Sissingh, geboren 1795 in Appingedam, overleden 27-9-1867 in Amsterdam, wonende te Dwingeloo, dochter van Jan Sissingh en Geertruda Tonckens.
2. Hinderijkus Ansing, geboren 1795 in Groningen, gedoopt 17-4-1795, overleden 13-6-1857 in Groningen.
Gehuwd 31-10-1816 in Groningen met Geertruida Bolmeijer, geboren 1798 in Groningen, gedoopt 2-5-1798, overleden 24-11-1848 in Groningen, dochter van Jacob Frederik Bolmeijer en Jantje Bonsema.
3. Johannes Ansing, geboren 1799 in Groningen, gedoopt 6-12-1799.
4. Titia Margareta Ansing, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 4-11-1803, overleden 20-10-1849 in Schiermonnikoog.
Gehuwd 26-11-1828 in Groningen met Harm Wilts Hundlingius, geboren 29-11-1807 in Bunde, Duitsland, overleden 16-1-1893 in Schiermonnikoog, zoon van Bastjaan Geerts Hundlingius en Trijntje Harms, hertrouwd 11-7-1850 in Schiermonnikoog met Lollina Haykes Zeilinga, geboren 7-2-1822 in Schiermonnikoog, overleden 9-7-1895 in Schiermonnikoog, dochter van Hayke Abrahams Zeilinga en Martha Alida Remts Coerkamp.
Harm Wilts Hundlingius predikant.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Johannes Jacobus Ansing, geboren 1821 in Groningen, overleden 24-4-1854 in Vlissingen, akte Groningen. Kanonnier.
 
VIk  Jan Hendriks Ansing, geboren 1767 in Noordlaren, gedoopt 15-3-1767, overleden 12-10-1847 in Schipborg, Anloo, zoon van Hendrik Jans Ansing (zie Vc) en Grietje Hendriks.
Gehuwd 21-5-1797 in Zuidlaren met Annigje Jans, geboren 1772 in Vries, gedoopt 17-5-1772, overleden in Zuidlaren?, dochter van Jan Roelofs Luichjens en Wemeltje Hindriks Menting.
Huwelijk: Jan Hendriks Ansen, van Noordlaren en Annegjen Jans, van Vries, beide te Middelaren.
Bij overlijden van Jan Ansing als Jan Ansing de Jonge, z.v. Hindrik Wuffing en Grietien Ansing, weduwnaar van Annechien Luchies.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jans Ansing, geboren 13-10-1797 in Zuidlaren, gedoopt 22-10-1797, overleden 8-7-1855 in Zuidlaarderveen.
Gehuwd 7-2-1823 in Zuidlaren met Willemtien Willems Jager, geboren 6-9-1798 in Anloo, overleden 24-3-1875 in Zuidlaren, dochter van Willem Geerts Jager en Grietje Klasens.
2. Wemeltje Jans Ansing, geboren 1800 in Zuidlaren, gedoopt 16-11-1800.
3. Jan Jans de Jonge, geboren 15-7-1804 in Zuidlaren, overleden 25-3-1844 in Annen. Jan Jans de Jonge bij huwelijk zoon van Jan Anton de Jonge en Annigjen Jans, soms ook als Jan Ansing de Jonge.
Gehuwd 3-7-1838 in Anloo met Grietje Gerrits van Oort, geboren 1-6-1816 in Anloo, overleden 20-3-1889 in Bonnen, Gieten, dochter van Gerrit van Oort en Geessien Roelofs, hertrouwd 7-3-1866 in Gieten met Hindrik Jans Eleveld, geboren 1802 in Gieten, overleden 9-5-1888 in Gasselterboerveen, zoon van Jan Hindriks Eleveld en Hillechien Berends Eling.
4. Grietje Jans Ansing, geboren 22-8-1807 in Zuidlaren, gedoopt 30-8-1807, overleden 29-11-1857 in Schipborg, Anloo. Grietje in Anloo ook als Grietje Jans de Jonge.
Gehuwd (1) 16-6-1829 in Zuidlaren met Harm Alberts Ruiter, geboren 10-8-1803 in Giethoorn, overleden 11-7-1841 in Schipborg, Anloo, zoon van Albert Geerts Ruiter en Marrigje Harms Mink.
Gehuwd (2) 18-4-1845 in Anloo met Jan Alberts Bruins, geboren 20-7-1815 in Vries, overleden 6-1-1861 in Zuidlaren, zoon van Albert Jans Bruins en Hillechien Sans, hertrouwd 8-9-1858 in Zuidlaren met Jacobje Sikkens, geboren 31-5-1823 in Zuidlaren, overleden 24-6-1888 in Zuidlaren, dochter van Karst Sikkens en Geertruid Klazens Nijland.
 

Generatie VII

VIIa  Jan Davids Ansing, geboren 1732 in Groningen, gedoopt 15-4-1732, zoon van David Ansing (zie VIa) en Jantien Jans.
Gehuwd 26-11-1776 in Groningen met Frouke Tiddens Bresters, geboren 1-12-1749 in Zuidbroek, gedoopt 7-12-1749, dochter van Tidde Gijsberts Bresters en Geessien Willems.
Huwelijk: Jan Davids van Groningen en Frouwke Tiddens van Zuidbroek, pro qua Gijsbert Tiddens als broeder.
Zowel Frouke als haar zuster Antje Tiddens, getrouwd met Edzerd Tonnis Ansing worden in Groningen vermeld met de naam Bresters.
Bij de dopen van de kinderen als vader Jan Davids, adres Veulsgang/Beulsgang.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. David Jans, geboren 1777 in Groningen, gedoopt 12-12-1777.
2. David Jans, geboren 1779 in Groningen, gedoopt 6-4-1779.
3. Geesje Jans Ansing, geboren 1781 in Groningen, gedoopt 16-9-1781, overleden 1808 in Groningen.
Gehuwd 23-3-1806 in Groningen met Derk Suiding, geboren 1781 in Groningen, gedoopt 28-9-1781, overleden 16-9-1826 in Groningen, zoon van Klaas Derks Suiding en Maria Boltius, hertrouwd 24-11-1811 in Groningen met Jantje Douwes Bronsema, geboren 1784 in Groningen, gedoopt 21-9-1784, overleden 4-6-1825 in Groningen, dochter van Douwe Douwes Bronsema en Sibilla Boelkens.
Huwelijk: Derk Suding van Groningen en Geesje Ansing van Groningen, p.q. Frouke Bresters, wed. Jan Ansing als moeder.
Op 9-3-1808 wordt gedoopt Geesje, d.v. Derk Suiding en Geesjen Anting, de moeder in het kraambed overleden.
Derk Suiding bij hertrouwen weduwnaar van Gesijn Ansing.
4. Tiddo Jans, geboren 1784 in Groningen, gedoopt 11-7-1784.
 
VIIb  Edzart Davids Ansing, geboren 1734 in Groningen, gedoopt 16-3-1734, zoon van David Ansing (zie VIa) en Jantien Jans.
Gehuwd (1) 12-6-1767 in Groningen met Margje van der Veen, geboren 1740 in Groningen, gedoopt 10-3-1740, dochter van Reurt/Reint van der Veen en Anna van der Horst.
Huwelijk: Edzard Davids Ansing van Groningen en Marrigje Reurts van der Veen, p.q. Reurt van der Veen als vader.
Bij de dopen als ouders Esdert Ansing en Margje van der Veen.

Gehuwd (2) 21-12-1779 in Groningen met Antje Tiddens Bresters, geboren 11-3-1747 in Zuidbroek, gedoopt 12-3-1747, overleden 13-10-1826 in Groningen, dochter van Tidde Gijsberts Bresters en Geessien Willems.
Huwelijk: Edsard Ansing van Groningen en Antje Tiddens van Zuidbroek, p. q. Pieter Roelfs als swager.
Antje bij overlijden als Antje Tiddes Bresters, wed. Ater Ansing.
Aanname dat het deze Edzart Ansing betreft omdat dochter Geesje wordt geboren in de Veulsgang.
Zowel Antje als haar zuster Frouke Tiddens, getrouwd met Jan Davids Ansing worden in Groningen vermeld met de naam Bresters.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Anna Magrieta Ansing, geboren 1768 in Groningen, gedoopt 24-3-1768.
Gehuwd 13-7-1793 in Groningen met Jan Roseboom.
Huwelijk:Jan Roseboom van Groningen en Anna Margaretha Amsing, p.q. Edzard Amsing als vader.
2. Jantje Ansing, geboren 1771 in Groningen, gedoopt 14-7-1771.
3. David Ansing, geboren 1773 in Groningen, gedoopt 6-5-1773, overleden 23-6-1819 in Groningen. Kistemakersknecht, bij overlijden 40 jaar, geen ouders vermeld.
Gehuwd 11-11-1804 in Groningen met Henderika Tessemaker, geboren 1777 in Groningen, gedoopt 15-1-1777, overleden 27-1-1821 in Groningen, dochter van Hendrik Tessemaker en IJtien Jagers.
Huwelijk: David Ansing van Groningen en Hinderika Tessemaker van Groningen, p.q. Hindrik Tessemaker als vader.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Geesje Ansing, geboren 1780 in Groningen, gedoopt 15-10-1780.
 
VIIc  Hinderkien Hindriks Ansingh, geboren 1792 in Eelde, gedoopt 9-4-1792, overleden 10-12-1842 in Engelbert, Noorddijk, dochter van Hindrik Hindriks Ansingh (zie VIh) en Annegien Jans Schutterop.
Gehuwd 20-6-1813 in Eelde met Jan Teijs Veenhuis, geboren 1793 in Paterswolde, gedoopt Eelde 17-10-1793, overleden 16-1-1847 in Paterswolde, zoon van Teije Mennes Veenhuis en Annechien Martens, zie genealogie Veenhuis.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marten Veenhuis, geboren 8-10-1814 in Haren, Hoornschedijk, overleden 6-9-1852 in Veenhuizen, Norg. Gehuwd met Elizabeth Bruins.
Overlijdensakte Norg: Kolonist tweede gesticht van Veenhuizen, woonachtig te Eelde. Overlijdensakte Haren: Kolonist tweede gesticht van Veenhuizen, gewoond hebbende te Haren (laatst doorgestreept).
2. Annegien Veenhuis, geboren 24-10-1817 in Paterswolde, overleden 21-12-1888 in Harkstede. Gehuwd met Tije Klaassens Bats, neef van haar vader.
3. Grietien Veenhuis, geboren 4-1-1821 in Paterswolde, overleden 16-4-1821 in Paterswolde.
4. Grietien Veenhuis, geboren 12-5-1822 in Haren, Hoornschedijk, overleden 6-1-1902 in Foxhol, Hoogezand. Gehuwd met Evert van Kalsbeek.
5. Elisabeth Veenhuis, geboren 17-2-1826 in Paterswolde, overleden 8-3-1840 in Paterswolde. Bij overlijden van Elisabeth Veenhuis is de foute geboortedag 24-1-1826 genoteerd. Bovendien stond er bij de vader het woord wijlen, hoewel hij nota bene zelf aangifte deed. Dat is vervolgens wel verbeterd (doorgestreept).
6. Hinderkien Veenhuis, geboren 16-7-1831 in Paterswolde, overleden 12-3-1907 in Woltersum. Gehuwd met Pieter Grasdijk.
Bij haar nicht Hinderkien Veenhuis, getrouwd met Johannes de Swart, zijn bij haar overlijden in 1902 in Noordlaren, Haren als ouders ook (fout) Jan Theijes Veenhuis en Hinderkien Ansingh vermeld.
7. Klaassien Veenhuis, geboren 2-12-1836 in Paterswolde, overleden 27-6-1917 in Harkstede, Slochteren. Gehuwd met Derk Kroon en Jan Blink.
 
VIId  Grietien Ansingh, geboren 1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-7-1798 , overleden 25-8-1842 in Haren, Hoornsedijk, dochter van Hindrik Hindriks Ansingh (zie VIh) en Annegien Jans Schutterop.
Gehuwd 19-7-1818 in Eelde met Hindrik Wietzes, geboren 22-1-1797 in Groningen, gedoopt 22-1-1797, overleden 4-3-1885 in Haren, Hoornsedijk, zoon van Wietze Hendriks Wietzes en Jantje Habbes, hertrouwd 8-9-1844 in Haren met Grietje Koenes van der Molen, geboren 19-12-1798 in Feerwerd, gedoopt 6-1-1799, overleden 6-1-1875 in Haren, dochter van Koene Geerts van der Molen en Hesterdina Alders Hazelhof.
In 1830 wonend aan de Hoornschedijk, Haren. De naam Ansing wordt vaak geschreven als Hansing of Hansen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Wietse Hindriks Wietzes, geboren 1824 in Haren, overleden 15-12-1844 in Groningen.
 
VIIe  Hindrik Jans Ansingh, geboren 1794 in Kropswolde, gedoopt 30-11-1794, overleden 16-11-1882 in Eelde, zoon van Jannes Jans en Harmtje Hendriks Ansingh (zie VIi).
Winkelier en tapper.
Gehuwd 10-12-1820 in Eelde met Jeichien Berends Rutgers, geboren 1792 in Eelde, gedoopt 22-4-1792, overleden 25-11-1861 in Eelde, dochter van Berend Harms Rutgers en Geesien Jansen, zie genealogie Rutgers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Ansingh, geboren 5-2-1821 in Eelde, overleden 12-3-1894 in Eelde.
2. Harmtien Ansingh, geboren 15-9-1822 in Eelde, overleden 24-1-1909 in Paterswolde.
3. Jannes Ansingh, geboren 3-10-1826 in Eelde, overleden 14-7-1898 in Eelde.
4. Geesien Ansingh, geboren 3-9-1829 in Eelde, overleden 29-9-1875 in Apeldoorn.
 

Index
Genealogie Ansing (Noordlaren)