U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Vedder

Generatie I

Ia  Vedder familie.
Alle hier genoemde personen hebben gewoond in Yde (Vries). Zij behoren mogelijk tot dezelfde Vedder familie, maar zijn niet allen van dezelfde generatie.
In het Goedschattingsregister Vries 1695 komen onder Yde voor: Jan Jacobs Vedder, Hindr. Vedder en nog Jacob Vedder, onvermogend.
Kinderen:
1. Egbert Hindriks Vedder (zie IIa), geboren in Yde?.
2. Jacob Vedder (zie IIb), overleden in Yde.
3. Aaltien Hindriks (zie IIc).
4. Jacob Jacobs (zie IId), geboren in Yde?.
5. Jan Vedder (zie IIe).
 

Generatie II

IIa  Egbert Hindriks Vedder, geboren in Yde?.
Gehuwd (1) met Marchien Jans Popken, overleden 1720 in Yde (voor 1720), dochter van Jan Popken.
In 1739 is de mombereindrekening over zoon Hendrik Egberts Vedder, dan 25 jaar, zoon van Egbert Vedder (tekent als Egbert Hendriks Vedder) en Marchien Jansen. Er was in 1720 een overeenkomst gemaakt. De mombers zijn Claas Popken, Jan Popken, Roelof Lamberts (tekent namens zijn vader), Jacob Vedder.
In 1742 woont een Egbert Vedder in Donderen (Haardstedenregister).

Gehuwd (2) 1720 met Lutgertje Lammerts, geboren in Yde?.
Huwelijk aangenomen in 1720 omdat toen een momberovereenkomst is opgemaakt over de kinderen van Egbert Vedder en Marchien Jansen.
In 1724 is in Eelde gedoopt Marigje, d.v. Egbert Wedder en Lutgertje Lammerts, wonend in Yde. Het lijkt aannemelijk dat Wemeltje Egberts met kinderen Egbert Vedder en Lutgertien hiervan ook een dochter is.
Doop Weemeltjen 19-2-1730 in Vries: d.v. Egbert Hindriks Fedder uit Ide.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hindrik Egberts Vedder (zie IIIa), geboren 1714 in Yde.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Jacob Egberts Vedder (zie IIIb), geboren in Yde.
3. Aaltje Egberts Vedder (zie IIIc), geboren in Yde.
4. Marigje Egberts Vedder, geboren 1724 in Yde, gedoopt Eelde 10-9-1724.
5. Wemeltje Egberts Vedder (zie IIId), geboren 1730 in Yde, gedoopt Vries 19-2-1730.
6. Lambert Egberts Vedder (zie IIIe), geboren 1732 in Yde, gedoopt Vries 5-10-1732.
 
IIb  Jacob Vedder, overleden in Yde.
Gehuwd met Berentien Jans, overleden in Yde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Jacobs Vedder (zie IIIf), geboren 1718 in Yde?, overleden 10-3-1815 in Eelde.
2. Lambert Jacobs Vedder (zie IIIg), overleden 1800 in Yde, Vries (na 1794, vermoedelijk voor 1804).
 
IIc  Aaltien Hindriks.
Gehuwd (1) met Gerrit Jans (Niemeijer).
Op 25-6-1720 wordt toestemming gevraagd voor een contract tot eenkindschap, afgesloten op 27-4-1720. Aeltien Henderix te Yde, weduwe van Gerrit Jans is hertrouwd met Geert Jans Bathoren.
In 1801 verkopen Jan Alberts Meijer en zijn zwager Derk Jans (Smeenge) van Tynaarlo een deel van een plaats te Peize, evenals Lucas Jans Niemeijer van Yde in hetzelfde jaar. Deze hebben ze waarschijnlijk geŽrfd in 1779 van Fennechien Gerrits, waarvan de erfenis in 1779 wordt aangegeven door Jan Gerrits Niemeijer. De moeder van Jan Alberts Meijer is Marchien Geerts Niemeijer, soms ook Gerrits genoemd.

Gehuwd (2) 1720 in Vries met Geert Jans Niemeijer.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hindrik Vedder (zie IIIh).
2. Jan Gerrits Niemeijer (zie IIIi).
3. Fennegien Gerrits (zie IIIj), geboren in Yde, overleden 1779 in Peize, begraven 13-4-1779.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Jan Geerts Niemeijer (zie IIIk), geboren 1722 in Yde, gedoopt 16-8-1722.
5. Marchien Geerts Niemeijer (zie IIIl), geboren 1725 in Yde, gedoopt Vries 26-8-1725.
 
IId  Jacob Jacobs, geboren in Yde?.
Gehuwd (1) 1-6-1713 in Groningen met Trijntje Ates, geboren 1687 in Leegkerk, gedoopt Hoogkerk/Leegkerk 17-7-1687, dochter van Ate Folckers en Neelke Melles.
Huwelijk: Jacob Jacobs van Ide in Lantschap Drente en Trientien Ates van Leegkerke, p.q. Folkert Aetes als broer, ook afkondiging in Hoogkerk 28-5-1713.
Trijntje gedoopt als Trijnie, d.v. Ate Folckers te Leegkerk. In 1691 en 1693 worden kinderen gedoopt van Ate Folckerts en Neelke Melles. Aanname dat zij ook de moeder is van Trijntje.

Gehuwd (2) 6-5-1722 in Groningen met Jantje Harms.
Huwelijk: Jacob Jacobs van de Hoornsedijk en Jantjen Harmens van Haaren, p.q. Harmen Harmens als broeder.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Aaltje Jacobs, geboren 1718 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 12-3-1718.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Jacob Jacobs Vedder (zie IIIm), geboren 1723 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 14-2-1723.
3. Geertjen Jacobs, geboren 1725 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 10-9-1725.
Gehuwd 11-5-1746 in Groningen met Derk Berends.
Huwelijk: Derck Berens van Vries in Lantschap Drente en Geertien Jacoops, p.q. Jacoop Jacoops als broeder.
4. Harm Jacobs Vedder (zie IIIn), geboren 1729 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 27-3-1729.
5. Janna Jacobs, geboren 1731 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 11-12-1731.
Gehuwd 5-5-1756 in Groningen met Jan Hindricks Remmels, zie genealogie Remmels, eerder getrouwd met Marie NN, overleden 1723, eerder getrouwd met Luigje Lammerts, dochter van Lambert NN.
Huwelijk: Jan Hindriks Remmels van Eelde en Janna Jacobs van Groningen, pro qua Jacob Jacobs als broeder.
Aanname dat het deze Janna Jacobs betreft.
 
IIe  Jan Vedder.
In 1759 treden Harm Jacobs te Groningen voor zich en als volmacht van Jan Jacobs, Harm Wijtjes namens zijn vrouw Jantien Jacobs en Jan Hindriks namens zijn vrouw Grietien Jacobs van Groningen te samen volle broers kinderen en dus voor 4/5 deel erfgenamen van wijlen Lucas Vedder in 1758 te IJde overleden op in een zaak voor de Etstoel van Drenthe tegen Arent Willems en Jan Willems te Balloo. Zij eisen 44 mudde rogge zijnde 4/5 deel van 2/3 deel van 83 mud 3 schat die de eiser ingevolge van een accoord d.d. 1-5-1730 van de verweerders en hun zuster Grietien Willems tegoed heeft. De verweerders zijn voor 2/3 deel erfgenamen van Margijn Willems, in leven gehuwd met Lucas Vedder en in 1732 of 1733 overleden. Er is sprake van Geert Lambers die voor 1/5 deel erfgenaam is van Lucas Vedder. Volgens verweerder is het accoord opgezegd. Eiser krijgt ongelijk.
In 1760 geeft Geert Lamberts Vedder de erfenis aan van zijn oom Lucas Vedder, begroot op 750 gld.
Kinderen:
1. Lucas Vedder, overleden 1758 in Yde, Vries.
Gehuwd (1) 1730 met Marchien Willems, overleden 1733, dochter van Willem Rammering.
Gehuwd (2) 1734 in Vries? met Marchien Jacobs, eerder getrouwd met Peter Arends Besuide, overleden 1730 in Yde (voor 1734), zoon van Arend Jans Besuide en NN, zie genealogie Bazuin2.
Lucas Vedder mogelijk eerder getrouwd met Marchien Rammering. Op 8-4-1733 geeft Lucas Vedder te Yde de erfenis aan van zijn vrouw Marrighien Rammeringh van 550 gld.
2. Jacob Jans Vedder (zie IIIo).
3. Lambert Vedder (zie IIIp).
 

Generatie III

IIIa  Hindrik Egberts Vedder, geboren 1714 in Yde, zoon van Egbert Hindriks Vedder (zie IIa) en Marchien Jans Popken.


Gehuwd 29-5-1743 in Haren met Hindrikje Roelefs, geboren 1711 in Haren, gedoopt 23-8-1711, dochter van Roelof Pauls en Hillechien Jacobs.
Huwelijk: Hindrik Egbers van Yde en Hindrikjen Roeleffs van Essen.
In 1738 wordt Hindrikjen Roeleffs tot Essen aangenomen als lidmaat in Haren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Hindriks Vedder (zie IVa), geboren 1745 in Haren, gedoopt 19-12-1745, overleden 19-2-1833 in Hoogezand.
2. Hillechien Hindriks Vedder, geboren 1748 in Haren, gedoopt 7-1-1748.
3. Lammechien Hindriks Vedder, geboren 1751 in Haren, gedoopt 12-12-1751.
4. Egbertien Hindriks Vedder, geboren 1754 in Haren, gedoopt 5-5-1754.
 
IIIb  Jacob Egberts Vedder, geboren in Yde, zoon van Egbert Hindriks Vedder (zie IIa) en Lutgertje Lammerts.
Jacob Egberts Vedder te Gasteren is in 1763 als oom medemomber over de dochter van Lambert Egberts Vedder en Marchje Jans.
Gehuwd met Lammigje Adams, geboren 1733 in Balloo, gedoopt Rolde 4-1-1733, dochter van Adam Freriks en Jacobje Geerts.
Lammigje is vermoedelijk gedoopt als Lammechijn, te Balloo, geen ouders vermeld. Bij de doop van vermoedelijk broer Roelof in 1730 wordt alleen vermeld dat de vader schaapherder te Balloo is. In 1733 wordt een tweeling Jantje en Annechien geboren in Balloo, wel met volledige vermelding van de namen van de ouders Adam Freriks en Jacobjen Geerts, die in 1721 in Rolde zijn getrouwd. In Taarlo (Vries) is in 1727 Geertje geboren, vader Adam Fredriks, scheper.
Getuige bij de doop van dochter Jacobje is Derkje Adams, echtgenote van Tonnis Arents te Anloo. Zij is ook een keer getuige bij een doop van een kind van Roelof Adams, eveneens in Anloo, waarschijnlijk zijn zij broer en zusters.
Getuige bij de doop van dochter Aaltje is Grietje Hindriks, weduwe van Jan Houwinge te Anderen.
Annigje Adams, wonend te Yde is in 1760 getuige bij de doop van Jantje, dochter van Tonnis Arents en Derkje Adams in Anloo.
Het Haarstedenregister van Vries in 1754 vermeldt een Jacob Egberts Scheper in Yde. De Jacob (Jans) Scheper die in 1754 en eerder in Zeijen voorkomt, is vermoedelijk iemand anders.
Haardstedenregister Vries 1774 te Yde: Jacob Egberts met zijn familie, onder de Diaconie van Eelde.
Haardstedenregister Anloo 1794: Wed. Jacob Scheper geniet van de Diaconie van Eelde (maar doorgehaald?).
De Jacob Vedder die in 1784 en 1794 in Eelde woont (in 1784 ook met nering), is Jacob Lamberts Vedder, geen naaste familie.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Jacobs, geboren 1758 in Yde, gedoopt Vries 24-8-1758.
2. Lutgertje Jacobs, geboren 1760 in Eelde, gedoopt 20-7-1760. Drenlias: Gedoopt: Lutgertje, dochter van Jacob Scheper en NN Bockhold.
NB beroep vader: meijer.
Dit moet zijn: Lutgertje, dochter van Jacob Scheper, meijer van mevrouw Bockhold en zijn huisvrouw.
3. Jacobje Jacobs (zie IVb), geboren 1764 in Gasteren, gedoopt Anloo 29-1-1764, overleden 18-9-1826 in Onnen, Haren.
4. Aaltje Jacobs, geboren 1767 in Anderen, gedoopt Anloo 26-4-1767.
5. Lammegien Jacobs (zie IVc), geboren 1771 in Yde, gedoopt Vries 6-10-1771, overleden 5-10-1833 in Groningen.
6. Egbert Jacobs, geboren 1775 in Yde, gedoopt Eelde 27-4-1775.
 
IIIc  Aaltje Egberts Vedder, geboren in Yde, dochter van Egbert Hindriks Vedder (zie IIa) en Lutgertje Lammerts.
Gehuwd met Klaas Geerts van der Spoel, overleden in Norg.
Zie ook Inwoners van Langelo.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Klazes van der Spoel, geboren 20-2-1752 in Norg, overleden 23-9-1833 in Langelo.
Gehuwd 28-9-1783 in Norg met Geessien Arends, geboren 1749 in Langelo, gedoopt Norg 7-4-1749, overleden 21-10-1832 in Langelo, Norg, dochter van Arent Jans en Aaltje Eitens.
Huwelijk: Geert Clasis, scheper in de Oosteinde van Norgh en Geesje Arents.
Geesje bij overlijden dochter van Arend Willems en Aaltje Eitens, geboren 10-4-1748.
2. Lutgertje Klazes van der Spoel, geboren 29-6-1760 in Norg, overleden 4-10-1833 in Norg.
3. Egbert Klazes van der Spoel, geboren 6-12-1764 in Norg, overleden 9-1-1840 in Norg.
 
IIId  Wemeltje Egberts Vedder, geboren 1730 in Yde, gedoopt Vries 19-2-1730, dochter van Egbert Hindriks Vedder (zie IIa) en Lutgertje Lammerts.
Gehuwd 14-4-1765 in Eelde met Derk Hendriks, geboren 1733, overleden 13-3-1808 in Paterswolde.
Huwelijk: Derk Hindriks en Wemeltje Egberts, van Yde.
Derk Hendriks wordt vermeld in het Haardstedenregister van Eelde in 1774 en 1784 na Tjassens (Brinkhoven). In 1794 na Pieter Jans Pander, eveneens in 1797, 64 jaar en in 1798, 70 jaar, 3 kinderen. In 1804 op 97 en in 1807 mogelijk inwonend bij zijn zoon of dochter.
Bij overlijden 75 jaar, 3 kinderen.
Mogelijk dezelfde Derk Hendriks is in 1758 getrouwd met Trijntje Peters, van Onnen, met dochter Aaltje, geboren 1760 in Paterswolde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Derks, geboren 1766 in Paterswolde, gedoopt Eelde 23-2-1766.
2. Egbert Derks Vedder, geboren 1768 in Paterswolde, gedoopt Eelde 2-7-1768, overleden 13-6-1838 in Paterswolde. Doopnaam Egbert Vedder, waarschijnlijk vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde.
Gehuwd 10-5-1807 in Eelde met Annegien Jans Schutterop, geboren 28-4-1763 in Ruinen, overleden 28-7-1832 in Paterswolde, dochter van Jan Kornelis Schutterop en Hindrikien Jans ten Brink, eerder getrouwd 4-5-1788 in Eelde met Hindrik Hindriks Ansingh, geboren 1755 in Noordlaren, gedoopt 8-4-1755, overleden 1805 in Paterswolde (tussen 1804 en 1807), zoon van Hendrik Jans Ansing en Grietje Hendriks, zie genealogie Ansing (Noordlaren).
Huwelijk: Egbert Derks en Annegien Jans Schutterop, wed. van H. Anssen.
3. Lutgertien Derks Vedder (zie IVd), geboren 29-1-1772 in Paterswolde, gedoopt Eelde 2-2-1772, overleden 29-5-1830 in Yde.
 
IIIe  Lambert Egberts Vedder, geboren 1732 in Yde, gedoopt Vries 5-10-1732, zoon van Egbert Hindriks Vedder (zie IIa) en Lutgertje Lammerts.
Gehuwd (1) 8-3-1761 in Vries met Marchje Jans, geboren in Holwierde.
Huwelijk: Lambert Egberts van Ide en Marchje Jans van Holwierde.
In 1763 worden mombers aangesteld over de dochter, mombers zijn Lambert Vedder (vaders neef), Arent Jans van Westerwijtwerd (oom), Jacob Egberts van Gasteren (oom) en Claas Geerts van Norg (oom).
Lambert Egberts is scheper, Claas Geerts is zijn zwager. Jacob Egberts tekent als Jacob Fedder.
Aan de Etstoel wordt toestemming gevraagd voor het afsluiten van een eenkindscontract wegens hertrouwen van de vader met Hindrikje Geers, wed. Timotheus Cristiaans te Norg. Daarbij worden als mombers genoemd Lambert Vedder, Arent Jans, Jacob Vedder en Claas Geers.

Gehuwd (2) 1-5-1763 in Norg met Hindrikje Jans, geboren in Norg, eerder getrouwd 28-4-1754 in Norg met Timotheus Christiaans.
Huwelijk: Lammert Egberts van Yde en Hindrikje Jans van Norg.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Marchje Lamberts Vedder, geboren 1762 in Yde, gedoopt Vries 29-8-1762.
 
IIIf  Jantje Jacobs Vedder, geboren 1718 in Yde?, overleden 10-3-1815 in Eelde, dochter van Jacob Vedder (zie IIb) en Berentien Jans.
Gehuwd 20-5-1744 in Eelde met Harte Jans Hartlief, geboren 1718, overleden 1800 in Oosterbroek (tussen 1798 en 1804), zoon van Jan Hartliefs en Jantje Pieters, zie genealogie Hartlief1.
Huwelijk: Jans Hartlief, van Oosterbroek en Jantje Jacobs, van Yde.
In het Haardstedenregister van Eelde staat Harte Jans bij Oosterbroek met 4 paarden, van 1754 tot 1794. In 1804 weduwe Harte Jans Hartlief, ook met 4 paarden.
In 1798 maken Hartlief Jans en Jantien Jacobs van Oosterbroek een testament op waarin zij hun zoon Jan Hartlief uitsluiten van de erfenis en in zijn plaats zijn vrouw en kinderen benoemen omdat hij aan het overmatig gebruik van sterke drank verslaafd is.
Jantje Jacobs is overleden in huis 11, aangifte door zoon Jacob en kleinzoon Harte Jacobs Hartlief: Jantien Jacobs Vedder, d.v. Jacob Vedder en Beerentien Jans, 97 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Hartliefs Hartlief, geboren 1747 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 2-7-1747, overleden 30-1-1814 in Eelde, zie genealogie Hartlief1.
2. Jacob Hartlief, geboren 1-10-1750 in Eelde, gedoopt 4-10-1750, overleden 17-5-1840 in Eelde, zie genealogie Hartlief1.
 
IIIg  Lambert Jacobs Vedder, overleden 1800 in Yde, Vries (na 1794, vermoedelijk voor 1804), zoon van Jacob Vedder (zie IIb) en Berentien Jans.
Aangenomen dat Lambert Jacobs Vedder evenals Jantje Jacobs Vedder een kind is van Jacob Vedder en Berentien Jans, omdat hij een dochter Beertje heeft.
Lambert Vedder en Harte Jans Hartlief, getrouwd met Jantje Jacobs Vedder, zijn medemombers over de kinderen van Jan Fransen (Bekkering) en Aaltje Jans. Dit wijst er op dat Aaltje Jans (bij huwelijk afkomstig uit Yde) verwant is aan deze Vedders.
Lambert Vedder wordt bij de Gewapende Burgermacht Vries 1797 vermeld met een ouderdom van 80 jaar, met zoons Jannes 56, Roelof 46, Henderk 36 en Jan 34 jaar.

Gehuwd met Hinderkien Jannes, dochter van Jannes Lamberts Martens.
Bij de Liberale Gift 1747 Vries (OSA 1110) betaalt Lambert Jacobs Vedder tevens voor zijn schoonvader Jannes Lamberts Martens.
In 1769 lenen Lambert Jacobs Vedder en Hindrikje Martens te Yde 150 gld. van Arend, Lucas en Grietje Homan.
Lambert Jacobs Vedder wordt vermeld in het Haardstedenregister van Vries onder Yde van 1742 tot 1794, meestal met 3/4 huis, in 1804 Jannes Vedder, een 1/2 huis, in 1832 zijn Luchien Vedder cs. eigenaar van het huis te Yde, kadastraal sectie E 522.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob Lamberts Vedder (zie IVe), geboren 10-3-1743 in Yde, gedoopt Vries 17-3-1743, overleden 14-12-1819 in Yde, Vries.
2. Jannes Vedder, geboren 4-7-1744 in Yde, gedoopt Vries 12-7-1744, overleden 22-8-1820 in Yde, Vries.
3. Jantje Lamberts Vedder, geboren 1747 in Yde, gedoopt Vries 5-2-1747.
4. Beertje Lamberts Vedder, geboren 1749 in Yde, gedoopt 12-1-1749, overleden 13-5-1811 in Groningen.
Gehuwd 7-5-1777 in Groningen met Willem Klaassen de Vries, geboren 1740 in Groningen, gedoopt 31-1-1740, overleden 23-2-1818 in Groningen, zoon van Klaas Willems en Bauchien Aalders.
Huwelijk: Willem Klaassen van Groningen en Beertje Lamberts van IJde onder Vries in het Landschap Drenthe, pro qua Lambert Vedder als vader. Ook huwelijksinschrijving in Vries, 5-1777, Willem Klassens van Groningen en Beertje Lammerts van Yde.
Beertje bij overlijden als Beerendje Lammerts Fedder, vrouw van Willem Klaassen, 64 jaar, gewoond buiten A poort, nalatende 3 kinderen.
Willem bij overlijden als Willem Klaassens, 78 jaar, z.v. Klaas Willems en Bouwgien Sirtjes, weduwnaar van Berentien Lammerts Vetter.
In 1820 overlijdt dochter Hinderkien Willems de Vries, 40 jaar, echtgenote van Johannes Gerbers. Haar vader wordt schipper genoemd.
5. Hinderkien Lamberts Vedder, geboren 1750 in Yde, overleden 26-2-1816 in Groningen. Hinderkien Lammers Vedder bij overlijden 65 jaar, geboren te Yde. Doop niet gevonden. Aanname dat zij ook een dochter is van Lambert Jacobs Vedder en Hinderkien Jannes.
Gehuwd 22-5-1782 in Groningen met Pieter Klazen Lubbers, geboren in Wierum, gedoopt 22-6-1749, zoon van Klaas Lubberts en Jantje Haselhof.
Huwelijk: Pieter Claassen van Wijrum (Wierum) en Hindrikjen Lammerts van IJ, in het Landschap Drenthe, pro qua Willem Claassen als swager (getrouwd met zuster Beertje), met belastinge te Vries.
6. Roelof Lamberts Vedder (zie IVf), geboren 1751 in Yde, gedoopt Vries 20-6-1751, overleden 17-3-1812 in Midwolda, Groningen.
7. Hendrik Vedder, geboren 1757 in Yde, gedoopt Vries 11-12-1757, overleden 1-3-1817 in Yde, Vries.
8. Marchien Lamberts Vedder, geboren 1759 in Yde, gedoopt Vries 2-9-1759, overleden 22-6-1843 in Yde, Vries.
Gehuwd 17-3-1799 in Vries met Klaas Homan, geboren 3-4-1752 in Yde, gedoopt Vries 9-4-1752, overleden 13-3-1823 in Yde, Vries, zoon van Homan Alberts Homan en Jantien Klaassens.
9. Jan Martens Vedder, geboren 1762 in Yde, gedoopt Vries 28-2-1762.
10. Luchien Lamberts Vedder, geboren 1764 in Yde, gedoopt Vries 2-9-1764, overleden 16-12-1844 in Yde, Vries.
 
IIIh  Hindrik Vedder, zoon van Gerrit Jans (Niemeijer) en Aaltien Hindriks (zie IIc).
Gehuwd met Grietje Lamberts Vedder, dochter van Lambert Vedder (zie IIIp).
Bij de Liberale Gift 1747 Vries (OSA 1110) betaalt Hindrik Gerrids tevens voor zijn schoonvader Lambt. Vedder en voor zijn moei Jacobjen Geerts.
Hindrik Vedder tot Yde koopt in 1750 met Geert Jans (Niemeier?) een erf van de heer Sichterman te Groningen.
In 1750 lenen Hindrik Vedder en Grietje Lamberts van Yde 1500 gld. van Abel Harders van Anreep ten behoeve van de betaling van de eerste termijn van het erf te Yde aangekocht van de heer Sichterman. Geert Jans en Aaltien Hendriks lenen op dezelfde dag 1000 gld. van Abel Harders met hetzelfde doel.
Een lening van 1748 van 1500 gld. van Abel Harders aan de heer Joan Albert Sichterman waarbij sprake is van de meier Lambert Vedder is in 1751 doorgestreept met in de kantlijn de vermelding dat deze is vervallen door het passeren van de nieuwe verzegeling van Hindrik Vedder en zijn vrouw en haar ouders Geert Jansen en Aaltien Hinriks ("haar" moet hier worden gelezen als meervoudsvorm met de betekenis "hun").
Zie ook bij schoonzoon Remmelt Hofsteenge.
In 1765 is Hindrik Vedder te Yde als aangetrouwde oom hoofdmomber over de kinderen van wijlen Geert Lamberts Vedder en Hillegien Pieters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Hendriks Vedder (zie IVg), geboren 1740 in Yde, gedoopt Vries 3-1-1740, overleden 1809 in Yde, Vries.
2. Hindrikje Hindriks Vedder (zie IVh), geboren 1742 in Yde, gedoopt Vries 28-4-1742.
3. Aaltje Hindriks Vedder (zie IVi), geboren 1745 in Yde, gedoopt Vries 31-10-1745.
4. Annegje Hindriks Vedder, geboren 1753 in Yde, gedoopt Vries 23-9-1753.
 
IIIi  Jan Gerrits Niemeijer, zoon van Gerrit Jans (Niemeijer) en Aaltien Hindriks (zie IIc).
In 1779 geven Jan Gerrits Niemeijer van Yde c.s. de erfenis aan van hun overleden zuster Fennechien Gerrits, vrouw van Joest Harms te Peize.
Gehuwd met Jantien Greving, dochter van Luigjen Tinge, zie genealogie Tinge.
Jan Gerrits te Yde is in 1768 derde medemomber, Albert Leuchies Tingen tweede medemomber, wanneer Jacob Luichies Greving te Donderen, weduwnaar van Trijntje Harms hertrouwt met Grietien Willems Schuiling te Donderen.
In 1775 lenen Jan Gerrits en Jantje Luigjens Tinge van Yde 300 gld. aan Jan Pieters en Jantje Jans Struik van Vries.
Doop van zoon Lucas: Lucas Tingh, z.v. Jan Gerrits te Yde. Ook bij de doop van zijn zoon Jan wordt in 1787 als vader Lucas Jans Tinge vermeld.
De naam Jantien Greving wordt vermeld bij het overlijden van zoon Lucas.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Jans Niemeijer, geboren 1745 in Yde, gedoopt Vries 25-7-1745.
2. Aaltje Jans Niemeijer, geboren 1747 in Yde, gedoopt Vries 12-11-1747, overleden 1-6-1816 in Groningen.
Gehuwd 11-11-1774 in Groningen met Harm Roelfsema, geboren 1746 in Bellingwolde, gedoopt 25-9-1746, overleden 1799 in Groningen, zoon van Berend Roelfsema en Stijntje Gerrits.
Huwelijk: Harm Roelfzema van Bleiham en Aaltje Niemeijer van Ide in het Landschap Drenthe, pro qua Harm Wichgers als daertoe versogt.
Aaltje Jans Niemeijer is bij overlijden weduwe van Harm Roelfsema, 68 jaar, geboren te Ide, geen ouders vermeld.
Er worden een zoon Berend Haselhof en dochters Johanna Mechelina en Christina geboren, de laatsten in de Kleine Pelsterstraat, waar ook Stijntje Gerrits bij overlijden woont als weduwe Berend Roelfzema. Christina trouwt in 1818 in Groningen met de predikant Hendrik Hielkes Mennes.
In 1777 leent H. Roelfsema, getrouwd met Aaltje Jans Nijmeijer 1000 gld. van zijn schoonvader Jan Gerrits Nijmeijer en Jantje Luigjens Tinge (SP 242).
Breukdodenboek Groningen 11-4-1799: Harm Roelfsema.
3. Lucas Jans Niemeijer (zie IVj), geboren 1752 in Yde, gedoopt Vries 26-11-1752, overleden 8-9-1830 in Vries.
 
IIIj  Fennegien Gerrits, geboren in Yde, overleden 1779 in Peize, begraven 13-4-1779, dochter van Gerrit Jans (Niemeijer) en Aaltien Hindriks (zie IIc).
Gehuwd (1) met Hindrik Wolters, overleden 1761 in Peize, begraven 22-4-1761, zoon van Wolter Dries en Trijntien Bavinge, zie genealogie Alting (1).
Hindrik Wolthers en Frerik Wolthers worden vermeld in het Haardstedenregister van Peize 1742, in 1754 Hindrik Wolthers, in 1764 en 1774 zijn weduwe, daarna Jacob Hoeks, die vermoedelijk huurder is, steeds met 3 of 4 paarden.
Op 22-4-1761 wordt Hindrik Wolters begraven, in het bekken ruim 5 gld. Frerik Wolters betaalt voor het laken.
In 1764 geeft weduwe Hindrik Wolters voor haar zoon Wolter Wolters de erfenis aan van Frerik Wolters, begroot op 1000 gld.
In 1770 verkoopt Margien Ebbinge, weduwe van Gerrit Buirema o.a. een akker aan Fennegijn, de weduwe van Hindrik Wolthers.
Op 13-4-1779 wordt Feenegien Gerrits begraven. Haar erfgenamen betalen voor het laken.
In april 1779 geven Jan Gerrits Niemeijer van Yde c.s. de erfenis aan van hun overleden zuster Fennegien Gerrits, vrouw van Joest Harms te Peize.
In 1801 verkopen Jan Alberts Meijer van Tynaarlo en zwager Derk Jans Smeenge, getrouwd met Grietje Alberts Meijer, hun halve aandeel van het huis. Ook Lucas Jans Niemeijer van Yde verkoopt dan zijn vierde deel. Zij zijn respectievelijk kinderen van Marchien Geerts Niemeijer en Jan Gerrits Niemeijer, die halfzus en -broer zijn. In 1720 was een akte van eenkindschap gesloten bij het hertrouwen van moeder Aaltien Hindriks.

Gehuwd (2) 2-1776 in Peize met Joost Harms, geboren 1717 in Peize, overleden 1799 in Peize, begraven 25-1-1799, zoon van Harmen Berends en Lammechien Joosten.
Huwelijk: Joest Harms en Fennegin Gerrits, weduwe van Hinderk Wolters.
Joost Harms is in 1797 80 jaar.
Op 25-1-1799 wordt Joest Harms begraven. Zijn erfgenamen betalen voor het laken.
In 1800 verkopen de erfgenamen van Joost Harms aan dr. P. Gasinjet een behuizing.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Wolter Hindriks, overleden 1775 in Peize, begraven 20-10-1775. Op 20-10-1775 wordt Wolter Hinderks begraven, in het bekken het grote bedrag van ruim 14 gld. De weduwe van Hinderk Wolters betaalt voor het laken over haar zoon Wolter Hinderks.
 
IIIk  Jan Geerts Niemeijer, geboren 1722 in Yde, gedoopt 16-8-1722, zoon van Geert Jans Niemeijer en Aaltien Hindriks (zie IIc).
Doop: Jan, z.v. Geert Jansen te Yde.
Gehuwd met Hendrikje Jans Tinge, dochter van Jan Jansen en Aaltje? Tinge, zie genealogie Tinge.
Dopen van de kinderen Geert en Aaltje: zoon of dochter van Jan Geer(t)s te Yde.
Jan Geerts Nijmeijer is als oom van moederszijde medemomber over de kinderen van Geert Geerts en Jantien Jans Tinge.
Op 15-11-1768 betaalt Jan Nijmeijer de 40ste penning over 300 gld. waarvoor hij een derde van een keuterie van zijn zwager Jan Tinge te Donderen heeft aangekocht.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Jans Niemeijer, geboren 1747 in Yde, gedoopt Vries 3-4-1747 (ouderboek 18-2-1747).
2. Geert Jans Niemeijer, geboren 1748 in Yde, gedoopt Vries 2-6-1748.
3. Geert Jans Niemeijer, geboren 5-12-1750 in Yde, gedoopt Vries 13-12-1750, overleden 27-8-1824 in Yde.
Gehuwd 24-11-1782 in Vries met Grietje Jans Smeenge, geboren 1763 in Midlaren, gedoopt Zuidlaren 20-3-1763, dochter van Jan Luchies Smeenge en Willemtje Jans Houwing.
Huwelijk: Geert Jans van Yde en Grietje Jans Luigjes van Midlaren.
4. Aaltje Jans Niemeijer (zie IVk), geboren 1753 in Yde, gedoopt Vries 18-7-1753, overleden 20-3-1816 in Glimmen, Haren.
5. Roelofje Niemeijer (zie IVl), geboren 1755 in Vries, gedoopt 23-11-1755, overleden 16-8-1827 in Donderen.
6. Jan Jans Niemeijer, geboren 1755 in Yde, gedoopt Vries 28-10-1759.
7. Marchje Jans Niemeijer, geboren 1762 in Yde, gedoopt Vries 20-6-1762.
 
IIIl  Marchien Geerts Niemeijer, geboren 1725 in Yde, gedoopt Vries 26-8-1725, dochter van Geert Jans Niemeijer en Aaltien Hindriks (zie IIc).
Doop: Marchjen, d.v. Geert Jansen te Yde.
Gehuwd met Albert Jans Meier.
In het doopboek kinderen geboren van Albert Meier en Marchien Geerts of Gerrits.
Doop Grietje, d.v. Albert Jans Meier. Grietje heeft een dochter Marchien.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietien Alberts Meier, geboren 10-9-1758 in Vries, gedoopt 17-9-1758, overleden 15-4-1831 in Tynaarlo, Vries.
Gehuwd 10-6-1792 in Vries met Derk Jans Smeenge, geboren 1753 in Tynaarlo, gedoopt Vries 7-10-1753, overleden 3-9-1813 in Tynaarlo, Vries, zoon van Jan Smeenge en Geesje Alberts.
Huwelijk: Derk Jans en Grietien Alberts, beide van Tinaarlo.
In het doopboek ook Grietien Alberts Meier.
In 1802 lenen Derk Jans Smeenge en Grietien Alberts te Tynaarlo 50 gld. uit.
Derk Smeenge en zwager Jan Meijer te Tynaarlo kopen in 1807 het Polling erf.
2. Jan Alberts Meier, geboren 1766 in Tynaarlo, gedoopt Vries 12-1-1766.
3. Jan Alberts Meier, geboren 7-9-1768 in Tynaarlo, gedoopt Vries 11-9-1768, overleden 27-12-1829 in Gieten.
Gehuwd 1811 in Gieten? (afkondinging Vries 6-6-1811) met Jantien Meijering, geboren in Gasselte, overleden 6-6-1832 in Gieten, dochter van Albert Meijering en Jantien Harms.
Huwelijksafkondiging in Vries: Jan Alberts Meijer van Tinarelo en Jantien Meijering van Gieten, attestatie ontvangen.
Jantien Meijering bij overlijden weduwe van J. Meijer, geboren te Gasselte, geen leeftijd vermeld.
 
IIIm  Jacob Jacobs Vedder, geboren 1723 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 14-2-1723, zoon van Jacob Jacobs (zie IId) en Jantje Harms.


Gehuwd (1) 6-5-1750 in Groningen met Jantien Alberts.
Huwelijk: Jacob Jacobs van Groningen en Janthjen Alberts van Groningen, p.q. Cobe Cars als oom.
Aanname dat deze Jacob Jacobs (Vedder) is getrouwd met Jantien Alberts, hoewel bij het overlijden van zoon Jacob als moeder Jantien Harms wordt vermeld. Bij deze Jacob mist anders een zoon Jacob, die wel moet hebben bestaan, omdat hij in 1802 optreedt als broeder bij het huwelijk van Janna Jacobs Vedder.

Gehuwd (2) 17-5-1770 in Groningen met Aaltje Jans, geboren 1741, overleden 11-10-1819 in Haren, Hoornschedijk.
Huwelijk: Jacob Vedder van de Horensedijk en Aaltje Jans, weduwe van Jelis Knoops van Hoogkerk.
Bij de doop van zoon Jan als Jakobs Jakobs Vedder.
Aaltje Jans bij overlijden 78 jaar, weduwe van Jacob Vedder, geen ouders vermeld.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jacob Jacobs Vedder (zie IVm), geboren 1751 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 21-2-1751, overleden 31-3-1813 in Groningen.
2. Albert Jacobs Vedder, geboren 1752 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 22-10-1752.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Jantje Jacobs Vedder (zie IVn), geboren 1771 in Groningen, Hoornschedijk, gedoopt 21-7-1771, overleden 2-1-1836 in Helpman, Haren.
4. Jan Jacobs Vedder (zie IVo), geboren 1774 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 16-1-1774 , overleden 5-4-1845 in Groningen.
5. Harm Jacobs Vedder, geboren 1779 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 31-1-1779.
6. Janna Jacobs Vedder (zie IVp), geboren 1780 in Groningen, Hoornschedijk, gedoopt 26-1-1780, overleden 22-2-1854 in Groningen.
 
IIIn  Harm Jacobs Vedder, geboren 1729 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 27-3-1729, zoon van Jacob Jacobs (zie IId) en Jantje Harms.
Gehuwd 14-6-1756 in Haren met Mettien Gerrits, geboren 1734 in Haren, gedoopt 13-6-1734, dochter van Gerrit Jans en Aaltijn Hendriks.
Huwelijk: Harm Jacobs, van Hoornschedijk en Metje Gerrits, van Onnen.
Groninger Archieven inv. 730 Gerecht van Selwerd Voogdijzaken akte 1377 Inventaris Harm Vedder en zijn vrouw Mettien Gerrits te Dilgt, 1795.
De inventaris wordt opgemaakt omdat beiden zijn overleden. Er wordt wel een lijst opgesteld, maar zonder bedragen. De lijst wordt ondertekend door Jacob J. Vedder als voormond, Gerrijt Wichers als sibbevoogd, Hindrik Geerts als vreemde voogd en verder door Gerrit Harms Vedder, Jan Harms Vedder, Harm Harms Vedder, Eltijen Harms Vedder en Jantijn Harms Vedder.
De moeder van Gerrit Wichers, Eltjen Gerrits, is een zuster van Mettien Gerrits en geboren in Anloo.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob Harms Vedder, geboren 1757 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 3-8-1757. Mogelijk Jacob Harms Vedder, overleden Delfzijl 6-9-1821, geboren Groningen 9-8-1756, z.v. Harm Vedder en Fokje en getrouwd met Maria Donker, geboren in Muiderberg, Noord-Holland, d.v. Willem Donker en Derkje, overleden Delfzijl 15-4-1822, 45 jaar. Er zijn 4 nagelaten kinderen. Gedoopt/geboren in Delfzijl zijn Willem, Harm, Derk, Pieter, Hein, Jakob, Petrus, waarvan Pieter, Hein en Jakob eerder overleden.
Een andere Jacob Harms Vedder die in aanmerking komt is de eveneens in 1757 gedoopte zoon van Harm Jacobs Vedder en Paike Siwerts.
2. Gerrit Harms Vedder (zie IVq), geboren 1758 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 24-12-1758, overleden 4-2-1827 in Dilgt, Haren.
3. Jantjen Harms Vedder, geboren 1760 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 19-10-1760.
Gehuwd 21-10-1792 in Haren met Albert Jans Sluiter, geboren 1753 in Haren, gedoopt 31-5-1753, zoon van Jan Geerts en Geesjen Jans, hertrouwd 4-2-1794 in Groningen met IJpke Jans Zuidema, geboren 1771 in Zuidhorn, gedoopt 22-9-1771, overleden 29-5-1828 in Groningen, dochter van Jan Pietersen en Wijtske Berends.
Huwelijk: Albert Jans van Onnen en Jantje Harms van de Horense Dijk. Ook afkondiging in Groningen 16-10-1792: Albert Jans van Onnen en Jantje Harms van de Horensche Dijk, pro quibus attestatie van Dnus. Meijer van Haren.
Op 7-12-1794 wordt in Groningen gedoopt Jan, z.v. Albert Sluiter en Jantijn Vedders.
4. Aaltje Harms Vedder, geboren 1763 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 20-2-1763.
5. Jan Harms Vedder, geboren 1764 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 19-2-1764, overleden 5-2-1814 in Groningen.
Gehuwd 7-2-1808 in Groningen met Anna (Hanna) Folkerts, geboren 1777 in Haren, gedoopt 16-11-1777, overleden 11-3-1844 in Groningen, dochter van Folkert Eisses en Hillechien Jannes Adolfs, eerder getrouwd 18-11-1798 in Groningen met Willem Mennes, hertrouwd 10-8-1828 in Groningen met Jan Jans Huizinga, geboren 20-5-1774 in Huizinge, Middelstum, overleden 25-2-1845 in Groningen, zoon van Jan Hindriks Huizinga en Swaantje Jans Huizinga.
Huwelijk: Jan Harms Vedder van Groningen en Anna Folkerts, weduwe Willem Mennes van Haren, p.q. Folkert Eises als vader.
Wonend buiten de Herepoort.
Jan Vedder bij overlijden 51 jaar, zoon van Harm Vedder, geboren te Dilgt, Haren. Geen doop gevonden, waarschijnlijk gedoopt in Groningen.
Anna bij hertrouwen als Hanna Folkerts, weduwe van Jan Vedder, haar doopnaam is Hanna.
6. Aaltje Harms Vedder, geboren 1766 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 26-2-1766.
7. Harm Harms Vedder, geboren 1769 in Groningen, gedoopt 25-6-1769, overleden 13-10-1828 in Engelbert, Noorddijk.
8. Eltien Harms Vedder, geboren 1772 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 19-8-1772, overleden 23-11-1831 in Haren. Eltien Harms Vedder wordt aangenomen als lidmaat in Haren in 1806, afkomstig van Groningen.
Gehuwd 6-4-1801 in Haren met Gerrit Hindriks, geboren 1776 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 21-7-1776, overleden 9-8-1834 in Noordlaren, Haren, zoon van Hindrik Galeken en Zwaantje Derks.
Huwelijk: Gerrit Hinderks van Noordlaren en Eltien Harms van Hoornsche dijk.
9. Hendrik Harms Vedder, geboren 1778 in Haren, gedoopt 11-10-1778.
Gehuwd (1) 20-4-1811 in Groningen (afkondiging) met Jantien Jacobs, geboren 1782 in Groningen, gedoopt 13-11-1782, overleden 2-5-1812 in Helpman, Haren, dochter van Jacob Jacobs Vedder (zie IVm) en Grietje Geerts.
Huwelijksafkondiging in Groningen: Hindrik Harms Vedder van Groningen en Jantje Jacobs van Groningen.
Het overlijden van Jantien Jacobs wordt aangegeven door echtgenoot Hendrik Vedder, schoenmaker te Helpman: Jantje Jacobs, dochter van Jacob Vedder en Greetien Geerts wonende onder de "Stads Tavel" en nalatende een pasgeboren kind dat genaamd zal worden Jantien, 29 jaar.

Gehuwd (2) 16-5-1813 in Haren met Tijbegien van Dam, geboren 1782 in Sappemeer, gedoopt 8-12-1782, overleden 8-2-1848 in Essen, Haren, dochter van Abel Klaassen van Dam en Geesien Jans.
Tijbegien bij de doop als Sijbegijn, bij huwelijk als Tijbegien Klaassen, bij overlijden als Fijbegien van Dam, weduwe van Hindrik Vedder.
 
IIIo  Jacob Jans Vedder, zoon van Jan Vedder (zie IIe).
Gehuwd 28-3-1713 in Groningen met Geesjen Harms, dochter van Harm Eisens, hertrouwd 12-8-1727 in Groningen met Hindrik Jans.
Huwelijk: Jacob Jansen van Ide in Landtschap Drente en Geesien Harms Eijsens van Helpman, pro qua Eijse Harms als broer, met belastinge tot Vries.
Bij de dopen van de kinderen wonend buiten de Herepoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietjen Jacobs, geboren 1714 in Groningen, gedoopt 23-5-1714.
Gehuwd 1-6-1740 in Groningen met Jan Hindriks.
Huwelijk: Jan Hindriks van 't Laar in 't Graefschap Bentheim en Grietjen Jacobs, pro qua Hindrik Jans als stiefvader.
2. Harmen Jacobs (zie IVr), geboren 1716 in Groningen, gedoopt 11-10-1716.
3. Jantjen Jacobs, geboren 1718 in Groningen, gedoopt 6-12-1718.
Gehuwd (1) 3-12-1744 in Groningen met Tjepke Jacobs Ridder.
Huwelijk: Tjepke Jacobs Ridder van Midlum in Westfrieslandt en Jantjen Jacobs van Groningen, pro qua Hindrick Janssen als stiefvader.
Gehuwd (2) 25-5-1753 in Groningen met Harm Wijtjes.
Huwelijk: Harm Wijtjes van Hoogkerk en Janthie Jacobs, wed. van Tjepke Jacobs, pro qua Hendrik Jans als vader.
4. Jan Jacobs Vedder (zie IVs), geboren 1722 in Groningen, gedoopt 6-10-1722.
 
IIIp  Lambert Vedder, zoon van Jan Vedder (zie IIe).
Kinderen:
1. Geert Lamberts Vedder (zie IVt), overleden 1762 in Yde, Vries (tussen 1761 en 1764).
2. Grietje Lamberts Vedder (zie IVu).
 

Generatie IV

IVa  Roelf Hindriks Vedder, geboren 1745 in Haren, gedoopt 19-12-1745, overleden 19-2-1833 in Hoogezand, zoon van Hindrik Egberts Vedder (zie IIIa) en Hindrikje Roelefs.
Gehuwd met Grietje Hindriks Remmerts, geboren 1743 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 3-11-1743, overleden 28-5-1817 in Hoogezand, dochter van Hendrik Jans Remmels en Marigje Hendriks, zie genealogie Remmels.
Doop dochter Hindrikje: d.v. Roelef Hindriks Vedder en Grietje Hindriks Pluus. Grietje bij overlijden als Grietje Hindriks Remmerts, 68 jaar, geen ouders of geboorteplaats vermeld.
Roelf bij overlijden 87 jaar, geboren in Drenthe, geen ouders vermeld.
Mogelijk is Roelf een zoon van Hindrik Egberts Vedder, geboren in 1714 in Yde en is Grietje een dochter van Hindrik Jans Remmelts uit Eelde. Er is een Grietje, gedoopt in 1743 in Eelde als dochter van Hendrik Jans en Marigje Hendriks. Deze wonen in Eelderwolde en in het Zuideinde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrikje Vedder, geboren 1772 in Hoogezand, gedoopt 7-11-1772.
2. Margjen Roelfs Vedder, geboren 1775 in Hoogezand, gedoopt 3-9-1775.
3. Hindrik Roelfs Vedder (zie Va), geboren 1778 in Hoogezand, gedoopt 8-2-1778, overleden 3-1-1814 in Groningen.
4. Jan Roelfs Vedder, geboren 1783 in Hoogezand, gedoopt 23-2-1783.
Gehuwd 17-1-1804 in Groningen met Annigje Doijes.
Huwelijk: Jan Roelfs Vedder van 't Hogezandt en Annigje Doijes van Groningen, attestatie afgegeven 13-1-1806 volgens bel. van 't Hogezandt (moet w.s. zijn 1804)
5. Egbert Roelfs Vedder, geboren 1785 in Hoogezand, gedoopt 27-11-1785.
6. Hindrikje Roelfs Vedder, geboren 1788 in Hoogezand, gedoopt 9-11-1788, overleden 15-11-1818 in Hoogezand.
7. Hinderikus Roelfs Vedder, geboren 1795 in Hoogezand, gedoopt 12-4-1795.
 
IVb  Jacobje Jacobs, geboren 1764 in Gasteren, gedoopt Anloo 29-1-1764, overleden 18-9-1826 in Onnen, Haren, dochter van Jacob Egberts Vedder (zie IIIb) en Lammigje Adams.
Jakobje Jakobs bij overlijden weduwe van Jan Egberts Bakker, geboren te Anloo, dochter van wijlen Jakob Scheper en wijlen Lammechien Adams, wonende te Onnen, huisnummer C 15.
Gehuwd 6-12-1789 in Haren met Jan Egberts Bakker, geboren 1757 in Onnen, gedoopt Haren 20-11-1757, overleden 1803 in Onnen, begraven Haren 7-7-1803, zoon van Egbert Derks Jans en Margaretha Abbring.
Huwelijk: Jan Egberts van Onnen en Jacobje Jacobs van Gasteren onder Anloo.
Jan Egberts Bakker is bij het huwelijk van zoon Egbert in 1817 al overleden.
Aangenomen als lidmaat te Haren, juni 1784: Jan Egbers van Onnen, 26 jaar. Maart 1808: Jacobje Jacobs, weduwe Jan Egberts.
Aanname dat alle kinderen zijn geboren in Onnen. Dit wordt niet steeds vermeld.
De begraafdatum 7-7-1803 van Jan Egberts Bakker is vermeld in de huwelijksbijlage van zoon Egbert Jans Bakker (Haren 1817, akte 4, met dank aan Remko Oosterveld).
Deze datum staat ook in de huwelijksakte van zoon Jacob Jans Bakker te Leeuwarden op 2-11-1817.
N.B. Een broer en zuster van Jan Egberts Bakker nemen de familienaam Abbring aan.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egbert Bakker, geboren 1790 in Onnen, gedoopt Haren 28-2-1790, overleden 24-4-1847 in Onnen, Haren.
Gehuwd 11-5-1817 in Haren met Geertien Boerma, geboren 1792 in Groningen, Hoornschedijk, gedoopt Groningen 27-3-1792, overleden 8-12-1868 in Onnen, Haren, dochter van Hindrikje Boerma.
Huwelijk: Egbert Bakker, 27 jaar, slager, wonende te Onnen, gemeente Haren, z.v. wijlen Jan Egberts Bakker, in leven landbouwer en Jacobje Jacobs, arbeidersche, wonende te Onnen en Geertje Boerma, 25 jaar, dienstmeid, wonende te Haren, d.v. Hindrikje Boerma, arbeidersche, wonende aan de Hoornsche dijk, gemeente Haren.
Egbert Bakker bij overlijden landbouwer, overleden en geboren te Onnen, Haren, oud 57 jaar, echtgenoot van Geertien Boerma, z.v. Jan Bakker en Jakobje Jakobs, beiden overleden te Onnen.
Geertien bij overlijden met de familienaam Boerema, geboren te Hoogkerk. Volgens de doopakte te Groningen woonde haar moeder toen "onder den Hoornschen Dijk".
2. Jacob Bakker, geboren 1791 in Onnen, gedoopt Haren 30-10-1791.
Gehuwd 2-11-1817 in Leeuwarden met Joanna Frederica Rademaker, geboren 1787 in Wijnbergen, gedoopt (RK) 21-4-1787 te Doetinchem en Wijnbergen, overleden 8-11-1825 in Groningen, dochter van Franciscus Rademaker Rademaker en Catharina van Pluren.
Huwelijk: Jacob Jans Bakker, 25 jaar, hovenier, z.v. Jan Egberts Bakker en Jacobje Jans, en Joanna Frederica Rademaker, 30 jaar, naaister, d.v. Franciscus Rademaker en Catharina van Plueren.
Volgens de huwelijksakte is zij geboren in Wijnbergen, maar de doopakte zelf vermeldt "Dutekom".
Memorie van Successie Groningen 13-12-1832: Wegens het ontbreken van een aangifte door de erfgenamen meldt de burgemeester van Groningen: Op 27-8-1831 overlijdt in Semarang, OostindiŽ, Jacob Bakker, gewoond hebbende te Groningen, in leven 1ste kanonnier. Voorts vermeldt de burgemeester: Er is alleen een broeder Pieter Bakker bekend. Deze is soldaat bij de 10de Afd. Inf., "oponthoud onbekend".
Er zijn geen nagelaten goederen. Nadere gegevens worden niet gegeven, zodat het onduidelijk is of het deze Jacob Bakker betreft (waarvan bovendien geen broer Pieter bekend is).
Zoon Jan Egbert Bakker, geboren 11-12-1817 in Leeuwarden, trouwt in 1840 in Haren met Geesje Mans. Van zijn vader Jacob Bakker is het bedrijf en woonplaats onbekend "als zijnde sedert veertien jaren afwezig".
Zoon Francis Bakker, geboren in 1822 in Leeuwarden, trouwt in 1852 in Groningen. Hij is de zoon van "den afwezigen militair" Jacob Bakker en van wijlen Johanna Frederica Rademaker.
Ook bij zijn overlijden in 1870 is hij "zoon van den afwezigen militair Jacob Bakker".
3. Derk Bakker, geboren 1794 in Onnen, gedoopt Haren 14-12-1794, overleden 3-8-1885 in Haren.
Gehuwd 9-5-1819 in Haren met Grietien Pauwels, geboren 1795 in Haren, gedoopt 21-6-1795, overleden 5-1-1870 in Haren, dochter van Hindrik Egberts Pauwels en Jantien Antonius.
4. Lammert Bakker, geboren 1797 in Onnen, gedoopt Haren 10-12-1797.
5. Margaretha Jans Bakker, geboren 1800 in Onnen, gedoopt Haren 31-8-1800, overleden 1-9-1849 in Garnwerd, Ezinge.
 
IVc  Lammegien Jacobs, geboren 1771 in Yde, gedoopt Vries 6-10-1771, overleden 5-10-1833 in Groningen, dochter van Jacob Egberts Vedder (zie IIIb) en Lammigje Adams.
Gehuwd 11-11-1804 in Groningen met Hinderikus Julsing, geboren 1776 in Groningen, gedoopt 19-3-1776, overleden 22-2-1824 in Groningen, zoon van Harmannus Julsing en Stijntje Pieters.
Huwelijk: Hinderikus Julsing van Groningen en Lammegien Jacobs van Paterwolde, pro qua Hindrik Hindriks Belgraver als daar toe verzogt.
Lammegien Jacobs bij overlijden weduwe van Hindrik Julsing, 64 jaar, geboren in Vries, de namen van de ouders bij de aangevers niet bekend.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Stijntje Julsing, geboren 1805 in Groningen, gedoopt 10-2-1805, overleden 2-10-1833 in Groningen.
2. NN Julsing, geboren 11-1811 in Groningen, overleden 25-2-1811 in Groningen.
3. Lammegien Julsing, geboren 26-9-1812 in Groningen, overleden 1-2-1813 in Groningen.
4. Harmannus Julsing, geboren 11-10-1815 in Groningen, overleden 19-8-1891 in Groningen.
 
IVd  Lutgertien Derks Vedder, geboren 29-1-1772 in Paterswolde, gedoopt Eelde 2-2-1772, overleden 29-5-1830 in Yde, dochter van Derk Hendriks en Wemeltje Egberts Vedder (zie IIId).
Bij overlijden Luttien Derks Vedder, d.v. Derk Vedder en Wemeltien Egberts, maar waarschijnlijker is dat de naam Vedder afkomstig is van Wemeltien Egberts.
Gehuwd 27-1-1805 in Eelde met Klaas Jans Schipper, geboren 22-2-1756 in Tynaarlo, gedoopt Vries 29-2-1756, overleden 7-7-1823 in Paterswolde, zoon van Jan Klasen en Geertje Jansen, zie genealogie Schipper, eerder getrouwd 12-5-1782 in Eelde met Aaltje Jacobs, geboren 1733 in Haren, gedoopt 10-5-1733, dochter van Jacob Willems en Ziechien Wolthers.
Huwelijk: Klaas Jans, van Zeijen en Lutgertien Derks.
Naamsaanneming 1812 (genoemd tussen 100 en 101, zonder nummer): kinderen Derk, 7 en Geertien 3.
Klaas Jans Schipper bij overlijden wonend op nr. 100bis, getuigen Klaas Hardenberg, nabuur en Egbert Vedder, zwager.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Derk Schipper, geboren 1805 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-11-1805, overleden 13-2-1872 in Haren.
Gehuwd (1) 9-5-1835 in Haren met Fennechien Roelfs Hajema, geboren 14-8-1807 in Haren, gedoopt 23-8-1807, overleden 12-6-1865 in Haren, dochter van Geertruid Geerts Smeenge en Roelf Hindriks Hajema, zie genealogie Smeenge2.
Gehuwd (2) 24-6-1866 in Groningen met Jeichien Biek, geboren 25-3-1821 in Paterswolde, overleden 3-7-1895 in Haren, dochter van Frederik Johannes Biek en Jantien Roelefs Roona, zie genealogie Biek, eerder getrouwd 31-5-1857 in Groningen met Pieter van Kalken, geboren 13-8-1812 in Utrecht, zoon van Pieter van Kalken en Johanna Kemp.
2. Geertien Schipper, geboren 1810 in Paterswolde, gedoopt Eelde 17-6-1810, overleden 11-3-1849 in Vries.
3. Wemeltien Schipper, geboren 25-12-1814 in Paterswolde, overleden 8-10-1832 in Yde, Vries.
 
IVe  Jacob Lamberts Vedder, geboren 10-3-1743 in Yde, gedoopt Vries 17-3-1743, overleden 14-12-1819 in Yde, Vries, zoon van Lambert Jacobs Vedder (zie IIIg) en Hinderkien Jannes.
Gehuwd 6-10-1776 in Vries met Albertje Conraads, geboren 1751 in Eelde, gedoopt 1-8-1751, dochter van Conraad Lucas en Jantje Lucas, zie genealogie ~Lucas Berents.
Huwelijk in Vries: Jacob Lammers van Yde en Albertje Conraads van Eelde met attestatie van Eelde.
Bij de doop van zoon Lammert worden als ouders vermeld Jan Lammerts en Albertjen Coenraads te Harendermolen. Bij de doop van dochter Jantien als ouders Jacob Vedder en Aaltien Koenraads te Glimmen. Albertje Coenraads, huisvrouw van Jacob Vetter wordt vermeld in een lidmatenlijst van 1777 van Noordlaren (wonend in Glimmen) met de toevoeging: vertrokken naar Eelde.
Bij het overlijden van Jacob Vedder in 1819 treden op als getuigen Lambert Vedder, zoon en Klaas Homan, zwager (getrouwd met zuster Marchien Lamberts Vedder). Ook aangenomen dat Albertje Conraads dezelfde is als degene die in 1751 in Eelde gedoopt is als dochter van Conraad Lucas en Aaltje Lucas (geen andere dopen).
Jacob Lamberts Vedder koopt in 1780 een huis en hof in Eelde van de erfgenamen van Eite Lucas.
Jacob Vedder staat in het Haardstedenregister van Eelde 1784 en 1794 na wed. Hilbrants en/of weduwe Arent Jacobs (Siegers), respectievelijk overeenkomend met huis 64 en 65 in 1812. Hij woont in 1798 als arbeider in huis 65 bij bakker Hindrik Meier. In 1804 en 1807 wordt hij niet genoemd, maar wel bij de naamsaanneming in 1812 op 66 evenals Menne Bos, hoewel Jacob Vedder achteraan de lijst wordt vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lambert Vedder, geboren 1777 in Harenermolen, gedoopt Noordlaren 10-8-1777, overleden 18-1-1848 in Vries.
2. Jantien Jacobs Vedder, geboren 1779 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 27-6-1779.
 
IVf  Roelof Lamberts Vedder, geboren 1751 in Yde, gedoopt Vries 20-6-1751, overleden 17-3-1812 in Midwolda, Groningen, zoon van Lambert Jacobs Vedder (zie IIIg) en Hinderkien Jannes.
Gehuwd 10-5-1801 in Assen met Johanna Jans Stoker, geboren 18-3-1781 in Assen, overleden 5-5-1848 in Assen.
Huwelijk: Assen, 10-5-1801, Roelof Lammes Vedder, wonende te Eelde en geboren te Yde en Johanna Jans Stoker, wonende te Eelde en geboren te Assen. Ook huwelijksafkondiging in Eelde op 27-4-1801, Roelof Lammerts Fedder, van Yde en Johanna Jans Stoker, van Assen.
Mogelijk in 1798 op 97, Roelof Lamberts, 55, gehuwd 2 kinderen.
Bij het huwelijk van dochter Jantien in Vries 1820 wordt de overlijdensdatum en plaats vermeld van Roelof Lamberts Vedder met als ouders Lambert Vedder en Hendrikje Jannes.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Roelofs Vedder, geboren 6-2-1800 in Assen, overleden 12-12-1856 in Tynaarlo, Vries.
Gehuwd 16-6-1820 in Vries met Hendrik Alberts Greving, geboren 1797 in Donderen, gedoopt Vries 12-3-1797, overleden 21-6-1853 in Tynaarlo, Vries, zoon van Albert Hendriks en Mecheltien Jacobs Greving, zie genealogie ~Hendrik Alberts.
2. Kaatien Roelofs Vedder, geboren 1804 in Yde, gedoopt Vries 1-1-1804.
 
IVg  Gerrit Hendriks Vedder, geboren 1740 in Yde, gedoopt Vries 3-1-1740, overleden 1809 in Yde, Vries, zoon van Hindrik Vedder (zie IIIh) en Grietje Lamberts Vedder (zie IVu).
Gehuwd 25-10-1767 in Vries met Hinderkien Hendriks Meulenkamp, geboren 8-3-1745 in Donderen, gedoopt Vries 14-3-1745, overleden 4-2-1829 in Yde, dochter van Hendrik Alberts Meulenkamp en Jantje Roelofs Arends.
Huwelijk: Gerrit Hendriks, van Ide en Hendrikje Hendriks Meulenkamp, van Dunderen.
Op 20-4-1809 wordt de aankoop ingeschreven van weideland door nu wijlen Gerrit Vedder en Geert Jans Nijmeijer te Yde. Gerrit Vedder is dus kort tevoren overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietien Gerrits Vedder, geboren 21-8-1768 in Yde, gedoopt Vries 21-8-1768, overleden 15-4-1837 in Tynaarlo.
Gehuwd 8-5-1796 in Vries met Roelof Jans Brouwer, geboren 1766 in Donderen, gedoopt Vries 1-6-1766, overleden 1-4-1837 in Tynaarlo, Vries, zoon van Jan Brouwer en Geesje Hindriks Denting.
Huwelijk: Roelef Jans van Dunderen en Grietien Gerrits van Yde.
Kinderen geboren in Tynaarlo en gedoopt in Vries:
26-2-1797 Jan, 25-5-1806 Aaltien, 29-5-1809 Hillegien.
2. Hendrik Meulenkamp Vedder (zie Vb), geboren 1772 in Yde, gedoopt Vries 24-5-1772, overleden 10-11-1847 in Yde.
3. Jantien Gerrits Vedder (zie Vc), geboren 10-9-1774 in Yde, gedoopt Vries 18-9-1774, overleden 13-4-1846 in Eelde.
4. Hindrik Gerrits Vedder (zie Vd), geboren 1777 in Yde, gedoopt Vries 9-2-1777, overleden 15-4-1855 in Haren.
5. Annegien Gerrits Vedder (zie Ve), geboren 1779 in Yde, gedoopt Vries 1-8-1779, overleden 30-4-1846 in Tynaarlo.
6. Roelef Vedder, geboren 1782 in Yde, gedoopt Vries 31-3-1782.
7. Roelof Vedder (zie Vf), geboren 21-5-1783 in Yde, gedoopt Vries 29-5-1783, overleden 17-7-1847 in Eext.
8. Lambert Gerrits Vedder (zie Vg), geboren 1787 in Yde, gedoopt Vries 29-7-1787, overleden 5-8-1827 in Yde.
9. Aaltien Gerrits Vedder, geboren 1791 in Yde, gedoopt Vries 17-7-1791.
 
IVh  Hindrikje Hindriks Vedder, geboren 1742 in Yde, gedoopt Vries 28-4-1742, dochter van Hindrik Vedder (zie IIIh) en Grietje Lamberts Vedder (zie IVu).
Gehuwd 25-6-1769 in Anloo met Remmelt Roelofs Hofsteenge, geboren 1746 in Anderen, gedoopt Anlo 20-11-1746, overleden 5-12-1808 in Rolde, zie genealogie Hofstee2, hertrouwd 17-4-1779 in Anloo met Grietje Hindriks Sikkens, geboren 1760 in Rolde, gedoopt 10-2-1760, overleden 26-9-1829 in Rolde, dochter van Hindrik Reinders Sikkens en Aaltje Gerrits.
Huwelijk: Remmelt Roelofs Hofsteenge van Anderen en Hindrikje Hindriks Vedder van Ide.
In 1779 worden in Anloo mombers aangesteld over de kinderen Trientien 8 en Grietien Hofsteenge 6 jaar. Mombers zijn Gerrit Hindriks van Yde, Hindrik Fedder van Yde, Jan Stevens van Ballo en Jacob Hofsteenge te Anderen.
Bij de bezittingen horen o.a. goederen mandelig met de weduwe van Jan Hamming en kinderen en met Jacob Hofsteenge en 1/16 deel van een boerenerf te Yde met 36 mudde bouwland en 25 matten hooiland, dat verder voor de helft eigendom is van Jan Nijmeier en de rest van Hindrik Fedder en kinderen. Dit is mogelijk het erve dat Geert Jans (Niemeier?) en Hendrik Vedder tot Yde in 1750 kopen van de Heer Sichterman tot Groningen voor 4350 gld, aangifte vrijwillige verkopen. In de navolgende overeenkomst wordt Grietje Sikkens geassisteerd door haar vader Hindrik Sikkens.
In 1795 wordt de eindrekening opgemaakt door Gerrit Fedder met als medemomber Albert Meulenkamp. Twee medemombaren zijn overleden en blijkbaar ook de derde, die is vervangen door Albert Meulenkamp.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trijntje Remmelts Hofstee, geboren 1770 in Anderen, gedoopt Anloo 9-9-1770, overleden 29-7-1831 in Yde, Vries, zie genealogie Hofstee2.
2. Grietje Remmelts Hofsteenge, geboren 1773 in Anderen, gedoopt Anloo 7-2-1773.
 
IVi  Aaltje Hindriks Vedder, geboren 1745 in Yde, gedoopt Vries 31-10-1745, dochter van Hindrik Vedder (zie IIIh) en Grietje Lamberts Vedder (zie IVu).
Gehuwd 4-10-1772 in Vries met Albert Hindriks Meulenkamp, geboren 12-12-1738 in Donderen, gedoopt Vries 21-12-1738, overleden 5-2-1821 in Donderen, zoon van Hendrik Alberts Meulenkamp en Jantje Roelofs Arends.
Huwelijksafkondiging in Vries: Albert Hindriks Meulenkamp van Dunderen en Grietje Hindriks Fedder van Yde.
Er worden echter kinderen geboren van Albert Meulenkamp en Aaltien Hindriks (Vedder). Er is geen Grietje Hindriks die in aanmerking komt.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Meulenkamp (zie Vh), geboren 15-7-1773 in Donderen, gedoopt Vries 18-7-1773., overleden 13-3-1838 in Vries.
2. Hindrik Meulenkamp, geboren 20-9-1776 in Donderen, gedoopt Vries 29-9-1776, overleden 19-8-1827 in Donderen. Doopnaam Hindrik Vedder.
Gehuwd 15-7-1810 in Vries met Grietien Abrahams, geboren 13-1-1782 in Vries, gedoopt 13-1-1782, overleden 29-10-1827 in Donderen, dochter van Roelf Hendriks en Albertje Jans.
Huwelijk: Hinderik Alberts en Grietien Roelefs, beide van Dunderen.
 
IVj  Lucas Jans Niemeijer, geboren 1752 in Yde, gedoopt Vries 26-11-1752, overleden 8-9-1830 in Vries, zoon van Jan Gerrits Niemeijer (zie IIIi) en Jantien Greving.
Doopnaam Lucas Tinge.
Gehuwd 5-8-1787 in Vries met Jantien Freerks, geboren 1761 in Foxwolde, gedoopt Roden 27-9-1761, overleden 5-4-1802 in Yde, dochter van Frerik Jans en Grietien Jans.
Huwelijk: Lukas Jans Tinge van Yde en Jantien Freriks van Foxwolde onder Roden.
De overlijdensdatum van Jantien Freerks is vermeld bij de huwelijken van de kinderen (eenmaal met jaartal 1801).
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Lukas Niemeijer, geboren 1787 in Tynaarlo, gedoopt Vries 10-9-1787, overleden 19-12-1851 in Yde.
Gehuwd 13-5-1822 in Peize met Hinderkien Hofstee, geboren 1792 in Yde, gedoopt Vries 18-3-1792, overleden 25-8-1873 in Yde, dochter van Jannes Egberts Hofstee en Trijntje Remmelts Hofstee, zie genealogie Hofstee2.
Jan wordt gedoopt als zoon van Lukas Jans Tinge en Jantien Freriks, bij de dopen van de andere kinderen wordt de naam Niemeier gebruikt.
2. Freerk Lukas Niemeijer, geboren 1789 in Tynaarlo, gedoopt Vries 16-8-1789, overleden 4-11-1861 in Yde, Vries.
Gehuwd 14-5-1818 in Vries met Egbertien Schuiling, geboren 1794 in Zeijen, gedoopt Vries 29-6-1794, overleden 30-4-1854 in Yde, Vries, dochter van Geert Jans Schuiling en Luichje Egberts Denting.
 
IVk  Aaltje Jans Niemeijer, geboren 1753 in Yde, gedoopt Vries 18-7-1753, overleden 20-3-1816 in Glimmen, Haren, dochter van Jan Geerts Niemeijer (zie IIIk) en Hendrikje Jans Tinge.
Gehuwd 28-5-1778 in Noordlaren met Jan Tonnis Houwing, geboren 1748 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 15-9-1748, zoon van Tonnis Jans en Hindrikje Houwink.
Huwelijk (Hemelvaartsdag): Jan Tonnis van Glimmen en Aaltje Jans Nieuwmeijer van IJde onder Vries, met attestatie van Vries.
Huwelijksafkondiging in Vries 8-6-1778: Jan Tonnis van Glimmen en Aaltjen Janszen Nieuwmeiijer van Yde, met attestatie naar elders.
Aaltje Jans Nijmeijer bij overlijden weduwe van Jan Tonnis Hauwing, 63 jaar, geen ouders vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Tonnis Houwing, geboren 25-7-1779 in Glimmen, overleden 28-4-1841 in Glimmen, Haren.
2. Jannes Houwing, geboren 1784 in Glimmen, overleden 21-8-1835 in Midlaren.
3. Hindrik Houwing, geboren 15-10-1786 in Glimmen, overleden 7-9-1872 in Glimmen, Haren.
4. Hinderkien Houwing, geboren 1790 in Glimmen.
5. Marchien Houwing, geboren 29-4-1792 in Glimmen.
6. Annechien Houwing, geboren 1-6-1794 in Glimmen.
 
IVl  Roelofje Niemeijer, geboren 1755 in Vries, gedoopt 23-11-1755, overleden 16-8-1827 in Donderen, dochter van Jan Geerts Niemeijer (zie IIIk) en Hendrikje Jans Tinge.
Gehuwd 25-6-1786 in Vries met Jan Jans Tinge, geboren 1754 in Donderen, gedoopt Vries 22-9-1754, overleden 14-6-1819 in Donderen, zoon van Jan Jans Tinge en Lammechien Arends Dilling, zie genealogie Tinge.
Huwelijk: Jan Jansen, van Dunderen en Roelfijn Jansen, van Yde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lammechien Tinge, geboren 22-5-1787 in Donderen, gedoopt Vries 28-5-1787, overleden 30-9-1840 in Donderen.
Gehuwd 12-5-1815 in Vries met Willem Lamberts Vedder, geboren 11-9-1790 in Winde, gedoopt Vries 26-9-1790, overleden 14-11-1876 in Donderen, zoon van Lambert Vedder en Marchien Willems.
2. Jan Tinge, geboren 1789 in Donderen, gedoopt Vries 4-1-1789.
3. Hinderkien Tinge, geboren 1791 in Donderen, gedoopt Vries 20-2-1791.
4. Hinderkien Tinge, geboren 18-8-1794 in Donderen, gedoopt Vries 31-8-1794, overleden 25-1-1869 in Donderen, Vries.
Gehuwd (1) 22-2-1827 in Vries met Pieter Lamberts Vedder, geboren 1792 in Winde, gedoopt Vries 18-11-1792, overleden 25-7-1839 in Donderen, Vries, zoon van Lambert Vedder en Marchien Willems.
Gehuwd (2) 3-5-1842 in Vries met Lucas Doedens, geboren 17-4-1798 in Bunne, gedoopt Vries 22-4-1798, overleden 29-5-1885 in Donderen, Vries, zoon van Geert Does Doedens en Geezien Abels Ebels, zie genealogie Ebels1.
5. Aaltien Tinge, geboren 25-5-1797 in Donderen, gedoopt Vries 4-6-1797, overleden 18-1-1867 in Donderen, Vries.
6. Jan Tinge, geboren 1799 in Donderen, gedoopt Vries 12-5-1799.
 
IVm  Jacob Jacobs Vedder, geboren 1751 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 21-2-1751, overleden 31-3-1813 in Groningen, zoon van Jacob Jacobs Vedder (zie IIIm) en Jantien Alberts.
Jacob wordt Jacob Jans Vedder genoemd bij het huwelijk van dochter Geesje met haar correcte doopdatum. Zij is echter gedoopt als d.v. Jacob Jacobs en Grietje Geerts.
Bij overlijden als z.v. Jacob Vedder en Jantien Harms, 63 jaar, geboren te Helpman, melkverkoper.

Gehuwd 10-5-1780 in Groningen met Grietje Geerts, geboren 1756 in Zuidlaren, gedoopt 25-7-1756, overleden 29-4-1831 in Groningen, dochter van Geert Geertsen en Geesje Jans.
Huwelijk: Jacob Jacobs van de Horensche Dijk en Grietje Geerts van Zuidlaren, p.q. Geert Geerts als vader.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Jacobs, geboren 1782 in Groningen, gedoopt 13-11-1782, overleden 2-5-1812 in Helpman, Haren.
Gehuwd 20-4-1811 in Groningen (afkondiging) met Hendrik Harms Vedder, geboren 1778 in Haren, gedoopt 11-10-1778, zoon van Harm Jacobs Vedder (zie IIIn) en Mettien Gerrits, hertrouwd 16-5-1813 in Haren met Tijbegien van Dam, geboren 1782 in Sappemeer, gedoopt 8-12-1782, overleden 8-2-1848 in Essen, Haren, dochter van Abel Klaassen van Dam en Geesien Jans.
Huwelijksafkondiging in Groningen: Hindrik Harms Vedder van Groningen en Jantje Jacobs van Groningen.
Het overlijden van Jantien Jacobs wordt aangegeven door echtgenoot Hendrik Vedder, schoenmaker te Helpman: Jantje Jacobs, dochter van Jacob Vedder en Greetien Geerts wonende onder de "Stads Tavel" en nalatende een pasgeboren kind dat genaamd zal worden Jantien, 29 jaar.
2. Geert Jacobs, geboren 1784 in Groningen, gedoopt 17-10-1784.
3. Geesje Jacobs Vedder, geboren 1791 in Groningen, gedoopt 24-8-1791., overleden 11-10-1856 in Groningen.
Gehuwd 1-5-1817 in Groningen met Hindrik Ariaans de Wit, geboren 14-4-1790 in Groningen, gedoopt 14-4-1790, overleden 12-2-1870 in Groningen, zoon van Ariaan Geerts de Wit en Dina Hindriks.
 
IVn  Jantje Jacobs Vedder, geboren 1771 in Groningen, Hoornschedijk, gedoopt 21-7-1771, overleden 2-1-1836 in Helpman, Haren, dochter van Jacob Jacobs Vedder (zie IIIm) en Aaltje Jans.
Bij overlijden d.v. Jakob Vedder en Aaltje NN.
Gehuwd 6-5-1794 in Groningen met Jurjen Derks Derksema, geboren 1764 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-2-1764, overleden 24-12-1828 in Helpman, Haren, zoon van Derk Jurjens en Jantien Jacobs, zie genealogie Boer3.
Huwelijk: Jurjen Derks, van Eelde en Jantje Jacobs Vedder, van Helpman, p.q. Jacob Vedder als vader.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Derk Derksema, geboren 8-3-1798 in Helpman, Haren, overleden 21-2-1855 in Helpman, Haren.
Gehuwd 20-5-1831 in Haren met Pieternella Hages, geboren 1-5-1801 in Groningen, gedoopt 1-5-1801, overleden 22-1-1877 in Groningen, wonende te Haren, dochter van Izaak Pieters en Eltje Pieters.
2. Aaltje Derks Derksema, geboren 1800 in Helpman, gedoopt Groningen 11-5-1800, overleden 5-1-1878 in Groningen.
Gehuwd 20-5-1824 in Groningen met Pieter Jans Molenberg, geboren 19-2-1799 in Groningen, overleden 23-10-1864 in Groningen, zoon van Jan Jans Molenberg en Anna Bril.
3. Jacob Derksema, geboren 1806 in Helpman, gedoopt Groningen 18-5-1806, overleden 6-10-1875 in Groningen.
Gehuwd (1) 30-5-1835 in Haren met Antje de Vries, geboren 18-3-1798 in Kropswolde, Hoogezand, overleden 8-5-1840 in Groningen, dochter van Gerrit Sakes de Vries en Aaltje Toppes.
Gehuwd (2) 17-11-1842 in Winschoten met Harmijna Jans Popkema, geboren 31-1-1802 in Winschoten, overleden 1-1-1887 in Groningen, dochter van Jan Popkes Popkema en Enje Harms.
4. Jan Derks Derksema, geboren 1810 in Helpman, gedoopt Groningen 29-6-1810 (tweeling).
5. Harm Derks Derksema, geboren 1810 in Helpman, gedoopt Groningen 29-6-1810 (tweeling).
 
IVo  Jan Jacobs Vedder, geboren 1774 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 16-1-1774 , overleden 5-4-1845 in Groningen, zoon van Jacob Jacobs Vedder (zie IIIm) en Aaltje Jans.
Gehuwd 4-5-1806 in Groningen met Geessien Ellens, geboren 1783 in Euvelgunne, gedoopt Middelbert 5-11-1783, overleden 23-10-1826 in Groningen, dochter van Elle Hindriks Ellens en Grietje Ellens.
Huwelijk: Jan Jacobs Vedder van Groningen en Geesje Elles van Middelbert, p.q. Hindrik Elles als halfbroeder.
Geessien gedoopt als Geeske, dochter van Elle Hindriks en Grietje Ellens te Oevelgunne.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob Vedder, geboren 1806 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 7-10-1806.
2. Grietje Vedder, geboren 1810 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 1-8-1810.
3. Elle Vedder, geboren 15-1-1812 in Helpman, Haren, overleden 23-3-1849 in Groningen.
4. Aaltien Vedder, geboren 18-10-1813 in Haren, overleden 27-11-1813 in Haren, Hoornschedijk. Bij overlijden 5 weken oud.
5. Aaltien Vedder, geboren 1814 in Haren, overleden 6-7-1896 in Groningen.
6. Jacob Vedder, geboren 9-1818 in Haren, overleden 31-10-1818 in Haren, Hoornschedijk. Bij overlijden 4 weken oud.
 
IVp  Janna Jacobs Vedder, geboren 1780 in Groningen, Hoornschedijk, gedoopt 26-1-1780, overleden 22-2-1854 in Groningen, dochter van Jacob Jacobs Vedder (zie IIIm) en Aaltje Jans.
Gehuwd 2-5-1802 in Groningen met Roelf Geerts Abeen, geboren 1776 in Haren, gedoopt 7-4-1776, overleden 25-2-1827 in Groningen, zoon van Geert Roelfs Abeen en Elisabeth Groothuis.
Huwelijk: Roelf Geerts van Haren en Janna Jacobs van Groningen, p.q. Jacob Vedder als broeder.
Doop zoon Geerd: z.v. Roelf Geerds en Janna Geerds.
Roelof bij overlijden als Roelof Geerts, 50 jaar, geboren te Paterswolde, zoon van Geert Roelofs en Elizabeth Harmens, echtgenoot van Janna Jacobs Vedder, vader veenarbeider.
Bij overlijden van Janna worden als ouders vermeld Jacob Vedder en Anna. Aanname dat dit Aaltje Jans moet zijn vanwege de naam van dochter Aaltje.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Roelfs Abeen, geboren 1803 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 16-1-1803, overleden 3-5-1852 in Groningen. Doop: Geerd. z.v. Roelf Geers en Janna Geerds bij de Hoornsedijk.
Gehuwd 8-5-1828 in Groningen met Aleijdis Duree, geboren 25-10-1801 in Groningen, overleden 22-10-1854 in Groningen, dochter van Petrus Josephus Duree en Anna Margaretha Wilkens.
2. Aaltje Roelfs Abeen, geboren 24-4-1805 in Haren, gedoopt 5-5-1805, overleden 2-3-1827 in Groningen. In genlias bij overlijden als Beem.
Doop Aaltjen, d.v. Roelf Jans en Janna Jacobs.
3. Jacob Roelfs Abeen, geboren 1808 in Groningen, buiten de Kranepoort, gedoopt 30-3-1808, overleden 2-11-1877 in Groningen. Huwelijk 1834 in Bergen op Zoom.
4. Harm Roelfs Abeen, geboren 26-3-1811 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 3-4-1811, overleden 29-5-1885 in Groningen.
Gehuwd 19-5-1839 in Groningen met Aaltje Veldhuis, geboren 1813 in Groningen, overleden 14-5-1887 in Groningen, dochter van Jan Veldhuis en Elsien Meijer.
5. Elisabeth Roelfs Abeen, geboren 21-5-1814 in Groningen, overleden 22-7-1890 in Groningen.
Gehuwd 30-11-1837 in Groningen met Tjerk Los, geboren 22-5-1813 in Blesdijke, overleden 21-12-1878 in Groningen, zoon van Lammert Hendriks Los en Betje Tjerks.
Er is ook een huwelijksakte opgemaakt op 26-11-1837 met de vermelding dat het huwelijk niet is doorgegaan. Daarin staat Noordwolde als geboorteplaats van Tjerk. Dat is dus Noordwolde in Friesland (Weststellingwerf).
6. Jantje Roelfs Abeen, geboren 20-3-1818 in Groningen, overleden 24-10-1878 in Groningen.
7. Jan Roelfs Abeen, geboren 28-2-1823 in Groningen.
 
IVq  Gerrit Harms Vedder, geboren 1758 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 24-12-1758, overleden 4-2-1827 in Dilgt, Haren, zoon van Harm Jacobs Vedder (zie IIIn) en Mettien Gerrits.
In 1794 wordt Gerrit Harms Vedder, ged. Groningen 1764, aangenomen als lidmaat van Haren.
Gehuwd 10-6-1787 in Haren met Hinderkien Jans, geboren 1755 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-6-1755, overleden 25-6-1813 in Dilgt, Haren, dochter van Jannes Jacobs Janeken en Tetje Geerts, zie genealogie Jansen.
Huwelijk: Gerrit Harms Vedder en Hinderkien Jans, van Eelde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Mettien Gerrits Vedder (zie Vi), geboren 27-3-1788 in Haren, gedoopt 30-3-1788, overleden 22-2-1837 in Eelde.
2. Jannes Gerrits Vedder, geboren 1789 in Dilgt, Haren, gedoopt 25-12-1789, overleden 13-5-1840 in Haren.
Gehuwd 13-3-1824 in Haren met Fennechien Pieters, geboren 1802 in Haren, gedoopt 7-2-1802, overleden 6-10-1847 in Haren, dochter van Pieter Jans Pieters en Aaltje Jans Meijer, zie genealogie ~Klasen (Tinge), hertrouwd 10-4-1841 in Haren met Jan Hindriks de Lange, geboren 31-1-1816 in Westdorp, Borger, overleden 15-12-1886 in Annen, Anloo, zoon van Hindrik de Lange en Annechien Jans Dijks.
3. Harm Gerrits Vedder, geboren 1792 in Haren, gedoopt 15-7-1792, overleden 15-12-1873 in Kalkwijk, Hoogezand.
Gehuwd 25-5-1822 in Haren met Annegien Bos, geboren 21-3-1799 in Haren, gedoopt 31-3-1799, overleden 4-6-1858 in Slochteren, dochter van Hindrik Harms Bos en Aaltje Hindriks van Zanten.
4. Teetien Gerrits Vedder (zie Vj), geboren 1798 in Dilgt, Haren, gedoopt 2-12-1789, overleden 18-6-1826 in Onnen, Haren.
5. Jan Gerrits Vedder, geboren 1802 in Haren, gedoopt 3-10-1802.
 
IVr  Harmen Jacobs, geboren 1716 in Groningen, gedoopt 11-10-1716, zoon van Jacob Jans Vedder (zie IIIo) en Geesjen Harms.
Gehuwd 24-5-1742 in Groningen met Paike Siwerts, geboren 1716 in Warffum, gedoopt 25-9-1716, dochter van Siwert Pieters en Teeke Geerts.
Huwelijk: Harm Jacobs van Groningen en Paijke Zijwerts van Ulrum, pro qua Siwert Pieters als vader.
Bij de dopen van de kinderen eerst wonend in de Nieuwe Boteringestraat, later buiten de Boteringepoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesje Harms Vedder, geboren 1744 in Groningen, gedoopt 5-4-1744, overleden 13-1-1815 in Groningen. Huwelijk 28-05-1783 Groningen


Gehuwd 28-5-1783 in Groningen met Pieter Koning.
Huwelijk: Pieter Keuning en Geesjen Harms, beide van Groningen, pro qua Harm Rijkens als oom (getrouwd met Jantje Hendriks, halfzuster van vader Harm Jacobs).
Geesje bij overlijden als Geesje Vedder, 73 jaar, geboren te Haren, echtgenote van Pieter Koning.
2. Jantien Harms, geboren 1746 in Groningen, gedoopt 6-2-1746.
3. Hindrikjen Harms, geboren 1749 in Groningen, gedoopt 2-10-1749.
4. Sijwert Harm Harms, geboren 1751 in Groningen, gedoopt 19-9-1751. Gedoopt als Sijwert Harm, z.v. Harm Jacobs en Peijke Sijwers.
5. Jacob Harms, geboren 1756 in Groningen, gedoopt 29-1-1756.
6. Jacob Harms, geboren 1757 in Groningen, gedoopt 9-6-1757. Mogelijk Jacob Harms Vedder, overleden Delfzijl 6-9-1821, geboren Groningen 9-8-1756, z.v. Harm Vedder en Fokje en getrouwd met Maria Donker, geboren in Muiderberg, Noord-Holland, d.v. Willem Donker en Derkje, overleden Delfzijl 15-4-1822, 45 jaar. Er zijn 4 nagelaten kinderen. Gedoopt/geboren in Delfzijl zijn Willem, Harm, Derk, Pieter, Hein, Jakob, Petrus, waarvan Pieter, Hein en Jakob eerder overleden.
Een andere Jacob Harms Vedder die in aanmerking komt is de eveneens in 1757 gedoopte zoon van Harm Jacobs Vedder en Mettien Gerrits.
7. Tuike Harms, geboren 1760 in Groningen, gedoopt 15-6-1760.
 
IVs  Jan Jacobs Vedder, geboren 1722 in Groningen, gedoopt 6-10-1722, zoon van Jacob Jans Vedder (zie IIIo) en Geesjen Harms.
Beroep schuitevoerder vermeld bij het hertrouwen van zoon Jacob in 1814.
Gehuwd 19-12-1752 in Groningen met Lammegien Hendriks, geboren 1731 in Westerlee/Heiligerlee, gedoopt 30-12-1731, dochter van Hindrik Egberts en Jantien Harms, hertrouwd 23-11-1762 in Groningen met Laurens Adriani.
Huwelijk: Jan Jacobs van Groningen en Lammigje Hindriks van Westerlee, p.q. Hindrik Egberts als vader.
Bij de dopen van de kinderen wonend buiten het Kleine Poortje. Bij de doop van dochter Jantje als vader Jan Jakobs Vedder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesje Jans Vedder, geboren 1753 in Groningen, gedoopt 23-11-1753.
2. Jantje Jans Vedder, geboren 1755 in Groningen, gedoopt 13-8-1755.
3. Albertje Jans Vedder, geboren 1757 in Groningen, gedoopt 27-11-1757.
4. Jacob Jans Vedder, geboren 1760 in Groningen, gedoopt 25-1-1760, overleden 15-12-1828 in Groningen. Timmerman.
Gehuwd (1) 21-5-1788 in Groningen met Aaltje Hindriks Ensing, geboren 1759 in Hoogezand, gedoopt 15-7-1759, dochter van Hindrik Jans Ensing en Grietje Haselhof.
Huwelijk: Jacob Jans Vedder van Groningen en Aaltje Ensing van het Hogezand, p.q. Gerke Hindriks Roseboom.
doop Aaltje: Aaltjen, d.v. Hinderk Jans en Margaretha Haselhof.
Groningen, kennisgeving van overlijden: 1793 den 24 April is gestorven Grietje Haselhoff weduwe wijlen Hindrik Ensing, nalatende een onmondige zoon, de naaste vrinden zijn Jacob Vedder voor de Heerpoort en Jacob Haselhoff te Fox(h)ol.
Aangifteboek overledenen met minderjarige kinderen: Grietje Haselhof, wed. van Hindrik Ensing, nalatende een onmondige zoon, de naaste vrienden zijn Jacob Vedder voor Heere Poort en Jacob Havinga te Foxhol (moet zijn Haselhof).

Gehuwd (2) 21-8-1814 in Groningen met Trijntien Sirks, geboren 1752 in Groningen, gedoopt 11-2-1752, overleden 30-9-1826 in Groningen, dochter van Johannes Sirks en Antien Hindrix, eerder getrouwd 27-11-1777 in Groningen met Hindrik Koerts Bruins, geboren 1757 in Groningen, gedoopt 14-9-1757, zoon van Coert Bruins en Pietertjen Jans.
 
IVt  Geert Lamberts Vedder, overleden 1762 in Yde, Vries (tussen 1761 en 1764), zoon van Lambert Vedder (zie IIIp).
Doop Pieter 1761: z.v. Geert Lamberts Vedder.
Bij het huwelijk van kleindochter Aaltien Lucas Vedder wordt als overlijdensdatum van Geert Vedder vermeld 12-7-1771. Dit kan niet juist zijn. Het betreft een andere Geert of de overlijdensdatum is verkeerd overgenomen.
Op 20-3-1758 betaalt Geert Lamberts Vedder te Yde de 40ste penning over 150 gld. waarvoor hij van Jan Vedder bij Groningen een derde van een stuk land bij een keuterij te Yde heeft gekocht. Jan Vedder is vermoedelijk zijn neef Jan Jacobs Vedder.

Gehuwd met Hillechien Pieters, overleden 16-3-1794, dochter van Peter Arends Besuide en Marchien Jacobs, zie genealogie Bazuin2, hertrouwd 28-4-1765 in Vries met Albert Homan, geboren 1740 in Yde, gedoopt Vries 27-3-1740, overleden 11-2-1808 in Yde, Vries, zoon van Homan Alberts Homan en Jantien Klaassens.
Weduwe Geert Vedder wordt in het Haardstedenregister van Vries 1764 vermeld op de plaats waar in 1754 Lucas Vedder werd vermeld. Geert Lamberts Vedder is in 1758 een van de 5 erfgenamen van zijn oom Lucas Vedder, zie bij grootvader Jan Vedder.
Hillechien Pieters hertrouwt in 1765 met Albert Homans te Yde. Er worden mombers aangesteld over de kinderen uit het eerste huwelijk. Hoofdmomber is Hendrik Vedder te Ide, aangetrouwde oom, medemombers zijn Geert Roelofs te Langelo, neef, Hendrik Pieters te Peest en Jacob Pieters te Ide, ooms. De kinderen zijn Lucas (19 jaar), Lambert (16 jaar), Margien (14 jaar), Pieter (4 jaar).
Er zijn goederen mandelig met de medemombers van moederskant en met Evert Roelofs nomine uxoris (namens zijn vrouw), samen voor 3/4 deel.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lucas Geerts Vedder (zie Vk), geboren 17-10-1745 in Yde, gedoopt Vries 24-10-1745, overleden 26-11-1819 in Vries.
2. Lambert Vedder (zie Vl), geboren 14-6-1749 in Yde, gedoopt Vries 22-6-1749, overleden 20-8-1830 in Donderen, Vries.
3. Pieter Geerts Vedder, geboren 1753 in Yde, gedoopt Vries 23-4-1753.
4. Margien Geerts Vedder (zie Vm), geboren 1755 in Yde, gedoopt Vries 14-12-1755.
5. Pieter Geerts Vedder, geboren 1759 in Yde, gedoopt Vries 21-10-1759.
6. Pieter Geerts Vedder, geboren 1761 in Yde, gedoopt Vries 24-5-1761.
 
IVu  Grietje Lamberts Vedder, dochter van Lambert Vedder (zie IIIp).
Gehuwd met Hindrik Vedder (zie IIIh), zoon van Gerrit Jans (Niemeijer) en Aaltien Hindriks (zie IIc).
Bij de Liberale Gift 1747 Vries (OSA 1110) betaalt Hindrik Gerrids tevens voor zijn schoonvader Lambt. Vedder en voor zijn moei Jacobjen Geerts.
Hindrik Vedder tot Yde koopt in 1750 met Geert Jans (Niemeier?) een erf van de heer Sichterman te Groningen.
In 1750 lenen Hindrik Vedder en Grietje Lamberts van Yde 1500 gld. van Abel Harders van Anreep ten behoeve van de betaling van de eerste termijn van het erf te Yde aangekocht van de heer Sichterman. Geert Jans en Aaltien Hendriks lenen op dezelfde dag 1000 gld. van Abel Harders met hetzelfde doel.
Een lening van 1748 van 1500 gld. van Abel Harders aan de heer Joan Albert Sichterman waarbij sprake is van de meier Lambert Vedder is in 1751 doorgestreept met in de kantlijn de vermelding dat deze is vervallen door het passeren van de nieuwe verzegeling van Hindrik Vedder en zijn vrouw en haar ouders Geert Jansen en Aaltien Hinriks ("haar" moet hier worden gelezen als meervoudsvorm met de betekenis "hun").
Zie ook bij schoonzoon Remmelt Hofsteenge.
In 1765 is Hindrik Vedder te Yde als aangetrouwde oom hoofdmomber over de kinderen van wijlen Geert Lamberts Vedder en Hillegien Pieters.
Kinderen uit dit huwelijk: zie bij Hindrik Vedder (zie IIIh).
 

Generatie V

Va  Hindrik Roelfs Vedder, geboren 1778 in Hoogezand, gedoopt 8-2-1778, overleden 3-1-1814 in Groningen, zoon van Roelf Hindriks Vedder (zie IVa) en Grietje Hindriks Remmerts.
Gehuwd 9-10-1803 in Groningen met Antje Jans Uitjes, geboren 22-4-1783 in Winsum, gedoopt 27-4-1783, overleden 28-12-1866 in Groningen, dochter van Jan Uitjes en Johanna Wolters, hertrouwd 21-7-1816 in Groningen met Jan Harms Kannegieter, geboren 1781 in Groningen, gedoopt 21-10-1781, overleden 15-12-1835 in Groningen, zoon van Harm Jans Kannegieter en Tielke Geerts.
Huwelijk: Hendrik Roelfs Vedder van 't Hogezandt en Antje Jans Uitjes van Winsum. Ook afkondiging in Hoogezand.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Hindriks Vedder, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 12-10-1803, overleden 13-4-1886 in Groningen.
Gehuwd 28-5-1826 in Groningen met Maria Celis, geboren 10-2-1806 in Groningen, overleden 22-1-1879 in Groningen, dochter van Antonius Celis en Zara Johannes.
2. Hinderikus Vedder, geboren 1805 in Groningen, gedoopt 30-10-1805, overleden 29-3-1887 in Groningen.
Gehuwd (1) 29-11-1829 in Groningen met Jantjen Heekema, geboren 14-6-1807 in Groningen, overleden 30-8-1840 in Groningen, dochter van Abraham Mennes Heekema en Gerritdina Villeger.
Gehuwd (2) 20-5-1841 in Groningen met Egbertjen Ennes, geboren 28-9-1808 in Groningen, gedoopt 28-9-1808, overleden 3-1-1883 in Groningen, dochter van Geert Ennes en Hinderkjen Jacobs.
 
Vb  Hendrik Meulenkamp Vedder, geboren 1772 in Yde, gedoopt Vries 24-5-1772, overleden 10-11-1847 in Yde, zoon van Gerrit Hendriks Vedder (zie IVg) en Hinderkien Hendriks Meulenkamp.
Gehuwd (1) 13-5-1804 in Vries met Jeichien Jans, geboren 1782, overleden 30-5-1810 in Yde, dochter van Jan Lucas en Willemtien Roelofs.
Huwelijk: Hinderik Meulenkamp van Yde en Jeichien Jans van Dunderen.
Gehuwd (2) 10-7-1814 in Vries met Grietje Jans Bloemberg, geboren 1771 in Zeijen, gedoopt Vries 20-5-1771, overleden 28-8-1858 in Yde, dochter van Jan Jans Bloemberg en Marchien Egberts Denting.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hinderkien Vedder (zie VIa), geboren 8-5-1805 in Yde, gedoopt Vries 19-5-1805, overleden 19-9-1873 in Yde.
2. Jan Vedder, geboren 30-4-1808 in Yde, gedoopt Vries 8-5-1808, overleden 4-5-1861 in Yde.
 
Vc  Jantien Gerrits Vedder, geboren 10-9-1774 in Yde, gedoopt Vries 18-9-1774, overleden 13-4-1846 in Eelde, dochter van Gerrit Hendriks Vedder (zie IVg) en Hinderkien Hendriks Meulenkamp.
Gehuwd 3-12-1797 in Eelde met Jan Hartlief Willems Hartlief, geboren 26-4-1759 in Eelde, overleden 29-5-1828 in Eelde, zoon van Willem Jans Remmels en Aaltje Jans Hartlief, zie genealogie Hartlief1.
Huwelijk: Jan Hartlief Willems en Jantien Gerrits, van Yde, afkondiging in Vries: 2-12-1797 Jan Hartlief Willems, van Eelde en Jantien Gerrits Fedder, van Yde, attestatie ontvangen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Jans Hartlief, geboren 25-9-1798 in Eelde, gedoopt 30-9-1798, overleden 14-4-1870 in Eelde.
Gehuwd 1-6-1833 in Eelde met Grietien ter Borgh, geboren 14-4-1814 in Eelderwolde, overleden 27-3-1891 in Eelde, dochter van Geert Wijndelts ter Borgh en Grietien Roelfs Boer, zie genealogie Ter Borgh.
2. Gerrit Hartlief, geboren 1800 in Eelde, gedoopt 24-8-1800, overleden 30-11-1850 in Eelde, zie genealogie Hartlief1.
3. Jan Hartlief Hartlief, geboren 1802 in Eelde, gedoopt 27-6-1802, overleden 11-3-1859 in Eelde.
Gehuwd 17-5-1827 in Eelde met Geertien Doedens, geboren 12-1-1793 in Bunne, gedoopt Vries 3-2-1793, overleden 27-1-1881 in Eelde, dochter van Geert Does Doedens en Geezien Abels Ebels, zie genealogie Ebels1.
4. Aaltien Hartlief, geboren 12-12-1804 in Eelde, gedoopt 16-12-1804, overleden 30-3-1866 in Paterswolde, zie genealogie Hartlief1.
5. Hinderkien Hartlief, geboren 12-12-1804 in Eelde, gedoopt 16-12-1804, overleden 6-2-1864 in Eelderwolde.
Gehuwd 12-6-1830 in Eelde met Wijndelt Geerts ter Borgh, geboren 21-2-1810 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 4-3-1810, overleden 15-12-1887 in Eelde, zoon van Geert Wijndelts ter Borgh en Grietien Roelfs Boer, zie genealogie Ter Borgh.
6. Hendrik Jans Hartlief, geboren 29-12-1806 in Eelde, gedoopt 4-1-1807, overleden 4-11-1847 in Eelde.
7. Roelof Jans Hartlief, geboren 18-6-1818 in Eelde, overleden 1-10-1833 in Eelde.
 
Vd  Hindrik Gerrits Vedder, geboren 1777 in Yde, gedoopt Vries 9-2-1777, overleden 15-4-1855 in Haren, zoon van Gerrit Hendriks Vedder (zie IVg) en Hinderkien Hendriks Meulenkamp.
Doopnaam Hindrik Vedder. Bij overlijden 78 jaar, geboren Vries, zoon van Gerrit Vedder en Henderkien Niemeijer.
Gehuwd 1-5-1808 in Peize met Fennigjen Hindriks Adolfs, geboren 1772 in Haren, gedoopt 09-02-1772, overleden 9-2-1847 in Haren, dochter van Hindrik Jans Adolfs en Fennechien Hindriks Brouwer.
Huwelijk: Vedder en Fenniegijn Hijndriks.
Huwelijksafkondiging in Vries 29-4-1808: Hinderik Vedder van Yde en Fennegien Hinderiks van Haren, attestatie ontvangen.
Hindrik Vedder, geboren 1777 komt in 1822 vanuit Yde naar Haren en vestigt zich daar als landbouwer (Bevolkingslijst 1814). In het bevolkingsregister 1830 Hindrik Vedder, 52 jaar, geboren in Vries en Fennegien Adolfs, 57 jaar, geboren in Haren, nr. A36.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hinderika Vedder, geboren 7-9-1810 in Peize, gedoopt 15-9-1810, overleden 8-3-1836 in Haren.
Gehuwd 15-6-1833 in Haren met Wicher Horst, geboren 17-12-1810 in Haren, gedoopt 30-12-1810, overleden 10-11-1855 in Haren, zoon van Hendrik Jacobs Horst en Egbertje Jans, zie genealogie Horst (Haren), hertrouwd 2-12-1843 in Haren met Aaltien Vedder, geboren 1820 in Anloo, dochter van Roelof Vedder (zie Vf) en Grietien Rabbens.
 
Ve  Annegien Gerrits Vedder, geboren 1779 in Yde, gedoopt Vries 1-8-1779, overleden 30-4-1846 in Tynaarlo, dochter van Gerrit Hendriks Vedder (zie IVg) en Hinderkien Hendriks Meulenkamp.
Gehuwd 8-5-1803 in Vries met Otte Jans Oosterveld, geboren 12-6-1777 in Tynaarlo, gedoopt Vries 15-6-1777, overleden 1-5-1819 in Tynaarlo, zoon van Jan Ottens en Hillechien Luchies Hoving.
Huwelijk: Otte Jans van Tynaarlo en Annegien Gerrits van Yde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hinderkien Oosterveld (zie VIb), geboren 25-11-1807 in Tynaarlo, gedoopt Vries 6-12-1807, overleden 9-11-1876 in Eelde.
 
Vf  Roelof Vedder, geboren 21-5-1783 in Yde, gedoopt Vries 29-5-1783, overleden 17-7-1847 in Eext, zoon van Gerrit Hendriks Vedder (zie IVg) en Hinderkien Hendriks Meulenkamp.
Gehuwd 6-5-1810 in Vries met Grietien Rabbens, geboren 1785 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 24-4-1785, overleden 7-6-1856 in Eext, dochter van Rabbe Jans Rabbens en Willemtien Jans, zie genealogie Rabbens.
Huwelijk: Roelef Arends Gerriets, van Ide en Grietien Rabbens, van Paterwolde. Huwelijksaankondiging in Eelde op 15-4-1810, gehuwd te Vries, Roelof Arends Gerrits, van Yde en Grietje Rabbes.
In de akten van de Burgerlijke Stand steeds als Roelof Vedder. Doopnaam Roelef, maar w.s. direkt of indirekt vernoemd naar de grootvader van Hinderkien Meulenkamp van moederszijde Roelof Arends.
Bij overlijden is vermeld geboren Eelde 21-5-1783, ouders Gerrit Roelfs en Willemtien Jans, maar de geboorteplaats moet w.s. zijn Vries en Willemtien Jans is de moeder van Grietje Rabbens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Rabbens Vedder, geboren 9-4-1813 in Yde, overleden 7-2-1863 in Anloo.
2. Henderkien Vedder, geboren 4-8-1815 in Yde, overleden 16-9-1872 in Eext.
3. Willemtien Vedder, geboren 10-11-1817 in Vries, overleden 14-6-1879 in Anloo.
4. Aaltien Vedder, geboren 1820 in Anloo.
 
Vg  Lambert Gerrits Vedder, geboren 1787 in Yde, gedoopt Vries 29-7-1787, overleden 5-8-1827 in Yde, zoon van Gerrit Hendriks Vedder (zie IVg) en Hinderkien Hendriks Meulenkamp.
Grietien Jans genoemd Grietien Eggens bij het overlijden van dochter Hinderkien.
Gehuwd 3-6-1811 in Zuidlaren met Grietien Jans Eggens, geboren 12-12-1789 in Zuidlaren, gedoopt 20-12-1789, overleden 16-1-1869 in Ubbena, Vries, dochter van Jan Jacobs Eggens en Klaasje Harms.
Huwelijk: Lammert Gerriets van IJde en Grietien Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hinderkien Vedder, geboren 15-5-1812 in Zuidlaren, overleden 11-1-1868 in Eelde.
Gehuwd (1) 28-5-1829 in Vries met Frans Smit, geboren 1799 in Eelde, gedoopt 17-11-1799, overleden 1-10-1837 in Eelde, zoon van Frans Jannes Smit en Roelfien Geerts, zie genealogie Smit1.
Gehuwd (2) 20-6-1840 in Eelde met Hendrik Zeewuster, geboren 25-8-1810 in Bunne, gedoopt Vries 9-9-1810, overleden 6-9-1859 in Eelde, zoon van David Geerts Zeewuster en Jantien Hindriks, zie genealogie Zeewuster.
 
Vh  Jantien Meulenkamp, geboren 15-7-1773 in Donderen, gedoopt Vries 18-7-1773., overleden 13-3-1838 in Vries, dochter van Albert Hindriks Meulenkamp en Aaltje Hindriks Vedder (zie IVi).
Gehuwd 17-7-1796 in Vries met Markus Koops, geboren 1770 in Vries, gedoopt 25-2-1770, zoon van Roelof Koops en Jantje Ottens Karstens.
Huwelijk: Marcus Koops van Vries en Jantien Meulenkamps van Dunderen.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Koops, geboren 28-3-1799 in Vries, gedoopt 17-4-1799, overleden 13-3-1870 in Yde.
Gehuwd 20-5-1835 in Vries met Berentien Arends, geboren 24-9-1811 in Yde, Vries, overleden 27-3-1848 in Yde, Vries, dochter van Arend Berends Arends en Jantien Jans Brink, zie genealogie Arends.
2. Albertus Markus Koops, geboren 1803 in Vries, gedoopt 6-10-1803.
Gehuwd 13-10-1838 in Vries met Egbertien Oosting, geboren 25-3-1815 in Oudemolen, Vries, overleden 1-12-1846 in Vries, dochter van Roelof Oosting en Jantien Sikkens Luinge.
3. Wilmina Koops, geboren 16-8-1817 in Vries, overleden 1-8-1893 in Peize.
 
Vi  Mettien Gerrits Vedder, geboren 27-3-1788 in Haren, gedoopt 30-3-1788, overleden 22-2-1837 in Eelde, dochter van Gerrit Harms Vedder (zie IVq) en Hinderkien Jans.
Gehuwd 9-5-1813 in Haren met Hindrik Geerts Koolman, geboren 21-5-1782 in Harendermolen, gedoopt Noordlaren 26-5-1782, overleden 8-9-1854 in Eelde, zoon van Geert Hindriks Koolman en Jaapkien Abels, zie genealogie Koolman, eerder getrouwd 18-2-1810 in Eelde met Elsje Hendriks Rutgers, geboren 1779 in Eelde, gedoopt 16-5-1779, dochter van Hindrik Harms Rutgers en Hinderika Jans Bouwman, zie genealogie Rutgers, hertrouwd 4-5-1838 in Eelde met Anna Dekker, geboren 11-7-1812 in Eelde, overleden 6-6-1887 in Zuidlaren, dochter van Adolf Dekker en Fennechien Munninks, zie genealogie Dekker.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Koolman, geboren 15-3-1814 in Eelde, overleden 8-2-1861 in Groningen.
2. Hinderkien Koolman, geboren 27-1-1816 in Eelde, overleden 26-3-1829 in Eelde.
3. Gerrit Koolman, geboren 12-10-1818 in Eelde, overleden 21-10-1904 in Groningen.
4. Jakob Koolman, geboren 19-8-1821 in Eelde, overleden 19-4-1880 in Groningen.
5. Harm Koolman, geboren 12-8-1825 in Eelde, overleden 7-3-1899 in Noordlaren, Haren.
 
Vj  Teetien Gerrits Vedder, geboren 1798 in Dilgt, Haren, gedoopt 2-12-1789, overleden 18-6-1826 in Onnen, Haren, dochter van Gerrit Harms Vedder (zie IVq) en Hinderkien Jans.
Gehuwd 29-3-1823 in Haren met Jochum Alberts, geboren 1792 in Groningen, gedoopt 14-11-1792, overleden 7-1-1875 in Zuidlaren, zoon van Albert Jochems en Fenje Arnoldus, hertrouwd 30-6-1827 in Haren met Trientien Jans Smit, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 4-12-1796, overleden 7-4-1875 in Zuidlaren, dochter van Jan Jannes Smit en Geezien Luichies Hulzebos, zie genealogie Smit1.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Alberts, geboren 11-9-1823 in Haren, overleden 30-8-1893 in Zuidlaren.
 
Vk  Lucas Geerts Vedder, geboren 17-10-1745 in Yde, gedoopt Vries 24-10-1745, overleden 26-11-1819 in Vries, zoon van Geert Lamberts Vedder (zie IVt) en Hillechien Pieters.
Doop: Lucas Fedder, z.v. Geert Lambers van Ide. Hij kan zijn vernoemd naar de stiefvader van Hillechien Pieters, tevens de kinderloze oom van Geert Lamberts Vedder. Meestal als Lucas/Lukas Geerts.
Gehuwd met Jantien Lamberts, geboren 1759 in Yde, gedoopt Vries 23-9-1759, overleden 5-4-1802 in Vries, dochter van Lambert Jans Oltgens en Aaltien Jans.
Huwelijk niet gevonden. Er is een hiaat in het trouwboek van Vries tussen 8 juni 1778 en 23 juli 1779. Wel zijn na het huwelijk van 8 juni 1778 een aantal attestaties vermeld van personen die elders zijn getrouwd.
Overlijdensdatum van Jantien Lamberts vermeld in de huwelijksakte van dochter Aaltien.
De Memorie van Successie na het overlijden van Lucas Geerts Vedder wordt aangegeven door Geert, Lambert en Aaltien Vedder wonende te Vries en Hindrik Barkhof wonende te Zeijen, de eersten als erfgenamen en de laatste als vader van zijn minderjarige kinderen Henderikus en Lukas Barkhof bij wijlen Hillechien Vedder, die dochterskinderen worden genoemd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillechien Lucas Vedder, geboren 1780 in Vries, gedoopt 27-2-1780, overleden 1809 in Vries (1809 of 1811).
Gehuwd 6-5-1804 in Vries met Hindrik Hindriks Barkhof, geboren 1780 in Zeijen, gedoopt Vries 23-7-1780, overleden 27-6-1830 in Zeijen, Vries, zoon van Hindrik Jans en Antje Hindriks, hertrouwd 9-5-1812 in Vries met Jakobje Jannes Smit, geboren 1783 in Donderen, gedoopt 16-3-1783, overleden 1-12-1848 in Zeijen, Vries, dochter van Jannes Jansen en Klaartje Jans, zie genealogie ~Geert Evers.
Huwelijk: Hinderik Hinderiks van Zeijen en Hillegien Lukas.
De zoons Lukas en Hinderikus trouwen in 1842 in Vries. Hierbij worden als ouders vermeld Hindrik Hindriks Barkhof en Hillechien Lukas Vedder.
Noch bij het huwelijk in 1812 van Hendrik Barkhof, noch bij zijn overlijden wordt de naam van zijn eerdere echtgenote vermeld, echter wel in de memorie van successie na zijn overlijden, waarbij echtgenote Jakobje Smid optreedt namens haar minderjarige kinderen Antien, Jannes, Klaartien, Jakobje en Jantien Barkhof, die erfgenamen zijn evenals Hinderikus en Lukas Barkhof, meerderjarige zoons van Hendrik Barkhof en zijn voor overledene vrouw Hillechien Vedder.
Er is een Hillechien Lucas overleden of begraven in Vries op 28-7-1809 en op 23-11-1811 zonder nadere gegevens.
2. Aaltien Lucas Vedder, geboren 1784 in Vries, gedoopt 25-1-1784.
3. Geert Lucas Vedder, geboren 14-12-1786 in Vries, gedoopt 26-12-1786, overleden 14-7-1827 in Vries.
4. Lambert Lucas Vedder, geboren 1791 in Vries, gedoopt 7-8-1791, overleden 30-6-1855 in Vries.
5. Aaltien Lucas Vedder, geboren 20-9-1796 in Vries, gedoopt 2-10-1796, overleden 20-2-1864 in Vries.
Gehuwd 24-12-1821 in Vries met Jan Bartelds, geboren 26-11-1787 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 2-12-1787, overleden 13-3-1856 in Vries, zoon van Barteld Jans Bartelds en Lammechien Lucas Everts, zie genealogie Bartelds.
6. Jantien Lucas Vedder, geboren 1802 in Vries, gedoopt 8-2-1802.
 
Vl  Lambert Vedder, geboren 14-6-1749 in Yde, gedoopt Vries 22-6-1749, overleden 20-8-1830 in Donderen, Vries, zoon van Geert Lamberts Vedder (zie IVt) en Hillechien Pieters.
Gehuwd 13-5-1787 in Norg met Marchien Willems, geboren 17-9-1756 in Norg, overleden 4-2-1830 in Donderen, Vries, dochter van Willem Martens en Jantien Eitens.
Huwelijk: Lammert Geerts van Een en Marchje Willems van Zuidvelde, attestatie naar Winde? (waarschijnlijk: vertrokken naar Winde).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Lamberts Vedder, geboren 11-9-1790 in Winde, gedoopt Vries 26-9-1790, overleden 14-11-1876 in Donderen. Doop: Willem, z.v. Lammert Geerts en Marchijn Willems.
Gehuwd 12-5-1815 in Vries met Lammechien Tinge, geboren 22-5-1787 in Donderen, gedoopt Vries 28-5-1787, overleden 30-9-1840 in Donderen, dochter van Jan Jans Tinge en Roelofje Niemeijer (zie IVl), zie genealogie Tinge.
2. Pieter Lamberts Vedder, geboren 1792 in Winde, gedoopt Vries 18-11-1792, overleden 25-7-1839 in Donderen, Vries.
Gehuwd 22-2-1827 in Vries met Hinderkien Tinge, geboren 18-8-1794 in Donderen, gedoopt Vries 31-8-1794, overleden 25-1-1869 in Donderen, Vries, dochter van Jan Jans Tinge en Roelofje Niemeijer (zie IVl), zie genealogie Tinge, hertrouwd 3-5-1842 in Vries met Lucas Doedens, geboren 17-4-1798 in Bunne, gedoopt Vries 22-4-1798, overleden 29-5-1885 in Donderen, Vries, zoon van Geert Does Doedens en Geezien Abels Ebels, zie genealogie Ebels1.
3. Jantien Lamberts Vedder (zie VIc), geboren 1801 in Donderen, gedoopt Vries 1-6-1801, overleden 27-12-1874 in Bunne.
 
Vm  Margien Geerts Vedder, geboren 1755 in Yde, gedoopt Vries 14-12-1755, dochter van Geert Lamberts Vedder (zie IVt) en Hillechien Pieters.
Gehuwd 13-5-1781 in Vries met Jan Thalens Struik, geboren 1752 in Tynaarlo, gedoopt Vries 16-7-1752, overleden 20-11-1846 in Tynaarlo, zoon van Tale Egbers Struik en Tonnisje Jans.
Huwelijk: Jan Thalens van Tijnarelo en Marchijn Geerts van Yde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Tunnissien Jans Struik, geboren 1782 in Tynaarlo, gedoopt Vries 28-4-1782, overleden 30-11-1858 in Assen. Bij overlijden als geboorteplaats Zuidlaren vermeld.
2. Geert Jans Struik, geboren 1785 in Tynaarlo, gedoopt Vries 3-2-1785, overleden 16-4-1825 in Tynaarlo.
3. Thale Jans Struik, geboren 1788 in Tynaarlo, gedoopt Vries 12-10-1788.
4. Hillechien Jans Struik, geboren 1792 in Tynaarlo, gedoopt Vries 22-7-1792, overleden 1-10-1859 in Yde.
Gehuwd 13-5-1824 in Vries met Jakob Klasens Struik, geboren 1791 in Yde, gedoopt Vries 18-9-1791, overleden 25-10-1860 in Yde, zoon van Klaas Jacobs en Jantien Thalens Struik.
 

Generatie VI

VIa  Hinderkien Vedder, geboren 8-5-1805 in Yde, gedoopt Vries 19-5-1805, overleden 19-9-1873 in Yde, dochter van Hendrik Meulenkamp Vedder (zie Vb) en Jeichien Jans.
Bij huwelijk: Henderkien Henderiks Meulenkamp Vedder, dochter van Hendrik Meulenkamp Vedder en Jeichien Jans, grootouders vermeld.
Gehuwd 27-6-1828 in Vries met Hendrik Hendriks, geboren 1803 in Norg.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Meulenkamp Hendriks, geboren 7-11-1830 in Vries, overleden 18-10-1896 in Yde, Vries.
 
VIb  Hinderkien Oosterveld, geboren 25-11-1807 in Tynaarlo, gedoopt Vries 6-12-1807, overleden 9-11-1876 in Eelde, dochter van Otte Jans Oosterveld en Annegien Gerrits Vedder (zie Ve).
Gehuwd 21-5-1836 in Eelde met Gerrit Hartlief, geboren 1800 in Eelde, gedoopt 24-8-1800, overleden 30-11-1850 in Eelde, zoon van Jan Hartlief Willems Hartlief en Jantien Gerrits Vedder (zie Vc), zie genealogie Hartlief1.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Otto Hartlief, geboren 23-2-1840 in Eelde, overleden 6-8-1901 in Paterswolde.
 
VIc  Jantien Lamberts Vedder, geboren 1801 in Donderen, gedoopt Vries 1-6-1801, overleden 27-12-1874 in Bunne, dochter van Lambert Vedder (zie Vl) en Marchien Willems.
Gehuwd 4-6-1835 in Vries met Tijmen Doedens, geboren 1791 in Bunne, gedoopt Vries 19-6-1791, overleden 12-11-1877 in Bunne, Vries, zoon van Geert Does Doedens en Geezien Abels Ebels, zie genealogie Ebels1.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lambert Doedens, geboren 4-7-1842 in Bunne, Vries, overleden 20-2-1894 in Bunne, Vries.
 

Index
Genealogie Vedder