U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Tinge

Generatie I

Ia  Luigjen Tinge.
Deze familie Tinge, die voornamelijk voorkomt in Donderen, gemeente Vries, hoort eigenlijk niet bij de Eelder genealogieŽn, maar is hier opgenomem om een aantal verwantschappen duidelijker zichtbaar te maken. Niet alle afstammelingen zijn opgenomen.

Luigien en Albert Tinge treden soms samen op in Donderen als keurnoten of getuigen.
Albert Tinge maakt in 1766 zijn testament op, waarbij hij de kinderen van twee van zijn zusters tot erfgenamen benoemt.
In 1768 is Albert Luichies Tinge te Donderen medemomber over de kinderen van Jacob Luichies Greving en Trijntje Harms te Donderen.
In 1775 verkoopt Albert Luigjens Tinge goederen aan zijn broer Jacob. Er hoeft geen rente te worden betaald, maar Jacob zal zijn broer onderhouden. Eerder in 1773 hebben zij samen hun zuster Margje afgekocht, die eveneens door de broers zal worden onderhouden. Hierbij treden Jan Tinge en Jan Jans Tinge op als getuigen. De zusters die getrouwd zijn, zijn vermoedelijk al eerder afgekocht.
Kinderen:
1. Aaltje? Tinge (zie IIa).
2. Albert Luichies Tinge.
3. Margje Tinge.
4. Jacob Luigies Greving (zie IIb), overleden in Donderen (voor 1800).
5. Jantien Greving (zie IIc).
 

Generatie II

IIa  Aaltje? Tinge, dochter van Luigjen Tinge (zie Ia).
Gehuwd met Jan Jansen, zoon van Jan ?.
In 1758 maakt Willem Jansen te Vries zijn testament op en benoemt als enige erfgenamen de kinderen van zijn broer Jan Jansen. Geert Geerts en Jantien Jans te Vries krijgen vooruit een stuk groenland.
Albert Tinge benoemt in 1766 in zijn testament tot zijn erfgenamen de zoon Jan Jans Tinge van zijn zuster en de kinderen Jan en Geert van de dochter van zijn zuster bij Geert Geerts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrikje Jans Tinge (zie IIIa).
2. Jan Jans Tinge (zie IIIb), geboren 1726 in Donderen, gedoopt Vries 13-1-1726, overleden 12-9-1808 in Donderen.
3. Jantien Jans Tinge (zie IIIc), geboren 1730 in Donderen, gedoopt 2-7-1730.
 
IIb  Jacob Luigies Greving, overleden in Donderen (voor 1800), zoon van Luigjen Tinge (zie Ia).
Gehuwd (1) 8-11-1761 in Vries met Trijntje Harms.
Huwelijk: Jacob Grevinge en Trijntje Harms van Dunderen.
In 1768 worden in Donderen mombers aangesteld over de dochter (Mecheltien) van Jacob Luichies Greving te Donderen en Trijntje Harms wegens hertrouwen van Jacob met Grietien Willems Schuiling te Donderen. Mombers zijn Harm Everts te Eelde, Hendrik Harms van Langelo (vanaf mei te Peest), Albert Luichies Tingen te Donderen en Jan Gerrits te Yde. Er is een boerderij bewoond door Jacob Luichies Greving met zijn broer en zuster. Aanname dat het hier Albert Luichies Tinge en zuster Margje betreft. Jan Gerrits heeft een zoon Lucas Tingh en zijn echtgenote Jantien Greving is vermoedelijk ook een zuster.
Harm Everts is mogelijk Harm Everts Hek.

Gehuwd (2) 23-5-1768 in Vries met Grietien Willems Schuiling, geboren 1738 in Zeijen, gedoopt Vries 10-8-1738, overleden 9-1-1813 in Donderen, dochter van Willem Jans en Hendrikje Jans.
Huwelijk: Jacob Greving en Grieje Willems, beide van Dunderen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Mecheltien Jacobs Greving (zie IIId), geboren 1764 in Donderen, gedoopt Vries 25-3-1764, overleden 1801 in Donderen.
 
IIc  Jantien Greving, dochter van Luigjen Tinge (zie Ia).
Gehuwd met Jan Gerrits Niemeijer, zoon van Gerrit Jans (Niemeijer) en Aaltien Hindriks, zie genealogie Vedder.
Jan Gerrits te Yde is in 1768 derde medemomber, Albert Leuchies Tingen tweede medemomber, wanneer Jacob Luichies Greving te Donderen, weduwnaar van Trijntje Harms hertrouwt met Grietien Willems Schuiling te Donderen.
In 1775 lenen Jan Gerrits en Jantje Luigjens Tinge van Yde 300 gld. aan Jan Pieters en Jantje Jans Struik van Vries.
Doop van zoon Lucas: Lucas Tingh, z.v. Jan Gerrits te Yde. Ook bij de doop van zijn zoon Jan wordt in 1787 als vader Lucas Jans Tinge vermeld.
De naam Jantien Greving wordt vermeld bij het overlijden van zoon Lucas.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Jans Niemeijer, geboren 1745 in Yde, gedoopt Vries 25-7-1745.
2. Aaltje Jans Niemeijer, geboren 1747 in Yde, gedoopt Vries 12-11-1747, overleden 1-6-1816 in Groningen.
Gehuwd 11-11-1774 in Groningen met Harm Roelfsema, geboren 1746 in Bellingwolde, gedoopt 25-9-1746, overleden 1799 in Groningen, zoon van Berend Roelfsema en Stijntje Gerrits.
Huwelijk: Harm Roelfzema van Bleiham en Aaltje Niemeijer van Ide in het Landschap Drenthe, pro qua Harm Wichgers als daertoe versogt.
Aaltje Jans Niemeijer is bij overlijden weduwe van Harm Roelfsema, 68 jaar, geboren te Ide, geen ouders vermeld.
Er worden een zoon Berend Haselhof en dochters Johanna Mechelina en Christina geboren, de laatsten in de Kleine Pelsterstraat, waar ook Stijntje Gerrits bij overlijden woont als weduwe Berend Roelfzema. Christina trouwt in 1818 in Groningen met de predikant Hendrik Hielkes Mennes.
In 1777 leent H. Roelfsema, getrouwd met Aaltje Jans Nijmeijer 1000 gld. van zijn schoonvader Jan Gerrits Nijmeijer en Jantje Luigjens Tinge (SP 242).
Breukdodenboek Groningen 11-4-1799: Harm Roelfsema.
3. Lucas Jans Niemeijer, geboren 1752 in Yde, gedoopt Vries 26-11-1752, overleden 8-9-1830 in Vries, zie genealogie Vedder.
 

Generatie III

IIIa  Hendrikje Jans Tinge, dochter van Jan Jansen en Aaltje? Tinge (zie IIa).
Gehuwd met Jan Geerts Niemeijer, geboren 1722 in Yde, gedoopt 16-8-1722, zoon van Geert Jans Niemeijer en Aaltien Hindriks, zie genealogie Vedder.
Dopen van de kinderen Geert en Aaltje: zoon of dochter van Jan Geer(t)s te Yde.
Jan Geerts Nijmeijer is als oom van moederszijde medemomber over de kinderen van Geert Geerts en Jantien Jans Tinge.
Op 15-11-1768 betaalt Jan Nijmeijer de 40ste penning over 300 gld. waarvoor hij een derde van een keuterie van zijn zwager Jan Tinge te Donderen heeft aangekocht.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Jans Niemeijer, geboren 1747 in Yde, gedoopt Vries 3-4-1747 (ouderboek 18-2-1747).
2. Geert Jans Niemeijer, geboren 1748 in Yde, gedoopt Vries 2-6-1748.
3. Geert Jans Niemeijer, geboren 5-12-1750 in Yde, gedoopt Vries 13-12-1750, overleden 27-8-1824 in Yde.
Gehuwd 24-11-1782 in Vries met Grietje Jans Smeenge, geboren 1763 in Midlaren, gedoopt Zuidlaren 20-3-1763, dochter van Jan Luchies Smeenge en Willemtje Jans Houwing.
Huwelijk: Geert Jans van Yde en Grietje Jans Luigjes van Midlaren.
4. Aaltje Jans Niemeijer, geboren 1753 in Yde, gedoopt Vries 18-7-1753, overleden 20-3-1816 in Glimmen, Haren, zie genealogie Vedder.
5. Roelofje Niemeijer, geboren 1755 in Vries, gedoopt 23-11-1755, overleden 16-8-1827 in Donderen, zie genealogie Vedder.
6. Jan Jans Niemeijer, geboren 1755 in Yde, gedoopt Vries 28-10-1759.
7. Marchje Jans Niemeijer, geboren 1762 in Yde, gedoopt Vries 20-6-1762.
 
IIIb  Jan Jans Tinge, geboren 1726 in Donderen, gedoopt Vries 13-1-1726, overleden 12-9-1808 in Donderen, zoon van Jan Jansen en Aaltje? Tinge (zie IIa).
Doop: Jan Tingen, z.v. Jan Jansens.
Gehuwd 11-11-1753 in Vries met Lammechien Arends Dilling, geboren 1734 in Bronneger, Borger, overleden 11-1-1812 in Donderen, Vries, dochter van Arend Dilling en Wemeltje Egberts.
Huwelijk: Jan Jansen Tinge, van Dunderen en Lammegje Arends, van den Brunnigen.
In 1805 maken Jan Tinge Jansen en Lammigje Arents Dillinge te Donderen een langstlevende testament op en schenken de keuterij aan hun schoonzoon en dochter Harm Jans en Wemeltien Jans Tinge.
Jan Jans Tinge is bij overlijden 84 jaar, nalatende 2 kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Jans Tinge (zie IVa), geboren 1754 in Donderen, gedoopt Vries 22-9-1754, overleden 14-6-1819 in Donderen.
2. Wemeltje Jans Tinge (zie IVb), geboren 26-12-1757 in Vries, gedoopt 1-1-1758, overleden 4-4-1837 in Winde.
 
IIIc  Jantien Jans Tinge, geboren 1730 in Donderen, gedoopt 2-7-1730, dochter van Jan Jansen en Aaltje? Tinge (zie IIa).
Gehuwd 7-11-1751 in Vries met Geert Geerts, overleden 1769 in Vries?, zoon van Geert Evers en Klaartje ?, zie genealogie ~Geert Evers, hertrouwd 16-5-1765 in Vries met Anna Hendriks, geboren 1723 in Kropswolde, gedoopt 25-4-1723, overleden 1784 in Vries, dochter van Hindrik Harmens Kuiper en Jantien Luichies.
Huwelijk: Geert Geerts, van Vries en Jantje Jans, van Dunderen.
In 1765 worden wegens hertrouwen van Geert Geerts te Vries met Anna Hendriks van Kropswolde mombers aangesteld over twee kinderen, mombers zijn Jan Jansen Tinge te Donderen, Jan Geerts van Ide, ooms (van moederszijde), Jan Geerts van Donderen en Hendrik Geerts op de Schelfhorst, ooms (van vaderszijde). Er is ook een oud-oom Willem Jansen van moederszijde, blijkbaar de broer van Jan Jansen, die in 1758 de kinderen van Jan Jansen heeft benoemd als erfgenamen.
In 1769 wordt een overeenkomst opgemaakt tussen de mombers over de twee kinderen van Geert Geerts en Jantien Jans Tinge aan de ene zijde en Anna Hendriks, weduwe van Geert Geerts voor zichzelf en als voogdes over haar dochter bij Geert Geerts aan de andere zijde.
Ook in 1769 is er een momberrekening met een post van een derde deel van de doodskosten van Willem Jansen. Deze kosten zijn betaald door de medemomber Jan Geerts Nijmeijer. De kinderen zijn Jan en Geert (Everts).
In de rekening van 1774 zijn er in 1771 (of 1773) kosten voor de begrafenis van de grootvader. Harm Jans ondertekent namens zijn vader Jan Geerts. Medemomber Hindrik Geerts wordt wegens overlijden vervangen door de aangetrouwde oom Lucas Hindriks uit Vries.
In 1777 is er nog een rekening. Er is geen eindrekening ingeschreven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Evers Geerts, geboren 1752 in Vries, gedoopt 29-10-1752. Doopnaam Geert Evers.
2. Jan Geerts Tinge, geboren 6-12-1753 in Vries, gedoopt 9-12-1753, overleden 10-5-1830 in Vries.
3. Geert Evers Geerts, geboren 1757 in Vries, gedoopt 16-1-1757, overleden 7-4-1806 in Vries. Doopnaam Geert Evers.
Gehuwd 21-5-1804 in Vries met Grietien Roelofs Habing, geboren 1765 in Rhee?, overleden 15-7-1850 in Vries, dochter van Roelof Jans Habing en Marchien Jans Hoeks.
Huwelijk: Geert Everts en Grietien Roelefs. Bij overlijden laat Geert Everts zijn goederen na aan Jan Geerts, volle broeder en Grietien Roelofs, echtgenote. Zij krijgt apart nog 125 gld. Er zijn geen gelijke of nadere verwanten. Bij de bezittingen is o.a. een huis en hof te Vries, bewoond door Geert Everts en vrouw en 1/4 waardeel in de marke van Vries.
Grietien bij overlijden 85 jaar, d.v. Roelof Habing en Margien Jans, weduwe van Geert Everts Tinge. Doop niet gevonden.
4. Aaltje Geerts, geboren 1762 in Vries, gedoopt 19-9-1762. Overleden voor 1765 (momberaanstelling).
 
IIId  Mecheltien Jacobs Greving, geboren 1764 in Donderen, gedoopt Vries 25-3-1764, overleden 1801 in Donderen, dochter van Jacob Luigies Greving (zie IIb) en Trijntje Harms.
Gehuwd 28-11-1790 in Vries met Albert Hendriks, geboren 1752 in Paterswolde, gedoopt Eelde 30-1-1752, overleden 1801 in Donderen, Vries, zoon van Hendrik Alberts en Zwaantje Jans, zie genealogie ~Hendrik Alberts.
Huwelijk: Albert Hinderiks en Mecheltien Jacobs Grevinge, beide van Dunderen.
In 1801 worden mombers aangesteld over de kinderen Trijntje 8, Hendrik 5 en Jacob Greving 2 jaar, omdat beide ouders kort te voren zijn overleden. De mombers zijn Harm Abrahams, Geert Lucas te Vries, Albert Jans Smeenge te Taarlo en Harm Jans te Donderen (Geert Lucas Lievers is getrouwd met Grietje Hendriks, Albert Jans Smeenge is een zoon van Jan Smeenge en Geesje Alberts).
Er zijn goederen mandelig met de grootmoeder, weduwe van Hendrik Alberts en Jan Hendriks en goederen afkomstig van de moeder, waaronder een huis gebruikt door wed. Willem Berends, gedeeltelijk eigendom van de grootmoeder, wed. Jacob Greving (eigenlijk stiefgrootmoeder). De pupillen erven voor de helft van Jan Hendriks, die blijkbaar ook is overleden.
In 1803 zijn er begrafeniskosten wegens het overlijden van een van de grootmoeders van de kinderen. Dit moet zijn Zwaantje Jans, omdat stiefgrootmoeder Grietien Willems Schuiling pas in 1813 is overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Alberts, geboren 1792 in Donderen, gedoopt Vries 22-7-1792.
2. Hendrik Alberts, geboren 1793 in Donderen, gedoopt Vries 1-9-1793.
3. Trientien Alberts Greving, geboren 1794 in Donderen, gedoopt Vries 24-8-1794, overleden 4-4-1825 in Norg.
Gehuwd 29-3-1817 in Norg met Jan van Dijken, geboren 1788 in Norg, gedoopt 21-9-1788, overleden 15-8-1837 in Norg, zoon van Adriaan van Dijken en Wibbichje Jans Hof, hertrouwd 30-8-1826 in Norg met Lamke Jannes Hoofd, geboren 1802 in Leek, gedoopt Midwolde 28-11-1802, overleden 17-1-1876 in Norg, dochter van Jannes Hendriks Hoofd en Albertje Jans.
4. Hendrik Alberts Greving, geboren 1797 in Donderen, gedoopt Vries 12-3-1797, overleden 21-6-1853 in Tynaarlo, Vries.
Gehuwd 16-6-1820 in Vries met Jantien Roelofs Vedder, geboren 6-2-1800 in Assen, overleden 12-12-1856 in Tynaarlo, Vries, dochter van Roelof Lamberts Vedder en Johanna Jans Stoker, zie genealogie Vedder.
5. Jacob Alberts Greving, geboren 1799 in Donderen, gedoopt Vries 5-9-1799, overleden 21-3-1879 in Peest. Doopnaam Jacob Greving.
Gehuwd 16-12-1833 in Norg met Grietje Jans Vos, geboren 17-10-1803 in Peest, Norg, overleden 25-6-1876 in Peest, dochter van Jannes Reinders Vos en Jantje Harms.
 

Generatie IV

IVa  Jan Jans Tinge, geboren 1754 in Donderen, gedoopt Vries 22-9-1754, overleden 14-6-1819 in Donderen, zoon van Jan Jans Tinge (zie IIIb) en Lammechien Arends Dilling.
Gehuwd 25-6-1786 in Vries met Roelofje Niemeijer, geboren 1755 in Vries, gedoopt 23-11-1755, overleden 16-8-1827 in Donderen, dochter van Jan Geerts Niemeijer en Hendrikje Jans Tinge (zie IIIa), zie genealogie Vedder.
Huwelijk: Jan Jansen, van Dunderen en Roelfijn Jansen, van Yde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lammechien Tinge, geboren 22-5-1787 in Donderen, gedoopt Vries 28-5-1787, overleden 30-9-1840 in Donderen.
Gehuwd 12-5-1815 in Vries met Willem Lamberts Vedder, geboren 11-9-1790 in Winde, gedoopt Vries 26-9-1790, overleden 14-11-1876 in Donderen, zoon van Lambert Vedder en Marchien Willems, zie genealogie Vedder.
2. Jan Tinge, geboren 1789 in Donderen, gedoopt Vries 4-1-1789.
3. Hinderkien Tinge, geboren 1791 in Donderen, gedoopt Vries 20-2-1791.
4. Hinderkien Tinge, geboren 18-8-1794 in Donderen, gedoopt Vries 31-8-1794, overleden 25-1-1869 in Donderen, Vries.
Gehuwd (1) 22-2-1827 in Vries met Pieter Lamberts Vedder, geboren 1792 in Winde, gedoopt Vries 18-11-1792, overleden 25-7-1839 in Donderen, Vries, zoon van Lambert Vedder en Marchien Willems, zie genealogie Vedder.
Gehuwd (2) 3-5-1842 in Vries met Lucas Doedens, geboren 17-4-1798 in Bunne, gedoopt Vries 22-4-1798, overleden 29-5-1885 in Donderen, Vries, zoon van Geert Does Doedens en Geezien Abels Ebels, zie genealogie Ebels1.
5. Aaltien Tinge, geboren 25-5-1797 in Donderen, gedoopt Vries 4-6-1797, overleden 18-1-1867 in Donderen, Vries.
6. Jan Tinge, geboren 1799 in Donderen, gedoopt Vries 12-5-1799.
 
IVb  Wemeltje Jans Tinge, geboren 26-12-1757 in Vries, gedoopt 1-1-1758, overleden 4-4-1837 in Winde, dochter van Jan Jans Tinge (zie IIIb) en Lammechien Arends Dilling.
Gehuwd 10-5-1778 in Vries met Harm Jans Noordhof, geboren 1749 in Donderen, gedoopt Vries 7-4-1749, overleden 23-12-1814 in Donderen, zoon van Jan Geerts en Annechien Harms, zie genealogie ~Geert Evers.
Huwelijk: Harm Jansz en Wemeltjen Janszen Tinge, beide van Donderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lammechien Harms Noordhof, geboren 7-4-1779 in Donderen, gedoopt Vries 11-4-1779, overleden 8-8-1850 in Vries. Doop: Lammegjen, d.v. Harm Jansen en Wemeltje Arends.
Gehuwd 18-5-1807 in Vries met Arend Geerts Arends, geboren 1766 in Vries, gedoopt 30-11-1766, overleden 14-9-1826 in Vries, zoon van Geert Arends en Lammechien Jans.
Huwelijk: Arend Geerts van Vries en Lammegien Harmens van Dunderen.
2. Jan Harms Noordhof, geboren 1782 in Donderen, gedoopt Vries 23-10-1782.
3. Annegien Harms Noordhof, geboren 1786 in Donderen, gedoopt Vries 17-9-1786, overleden 28-5-1871 in Vries.
Gehuwd 7-5-1824 in Vries met Doe Geerts Doedens, geboren 1782 in Bunne, gedoopt Vries 17-11-1782, overleden 7-6-1840 in Winde, Vries, zoon van Geert Does Doedens en Geezien Abels Ebels, zie genealogie Ebels1, eerder getrouwd 25-11-1820 in Vries met Lammechien Santes, geboren 12-10-1782 in Noordlaren, gedoopt 20-10-1782, overleden 31-8-1821 in Winde, Vries, dochter van Wijbe Jans Santes en Jantje Jans Sluiter.
Doe Doedens bij huwelijk weduwnaar van Lammechien Sans.
4. Jan Tinge Noordhof, geboren 1790 in Donderen, gedoopt Vries 25-4-1790, overleden 16-8-1847 in Bunne, zie genealogie ~Geert Evers.
 

Index
Genealogie Tinge