U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Remmels

Generatie I

Ia  Jan Hindricks Remmels.
Jan Hindricks Remmels wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1744 vermeld na de mulder, die steeds als eerste wordt vermeld. Hij is dan een van de twee eigenerfden die het Haardstedenregister ondertekenen.
In 1751 verklaart Jan Hindriks Remmels 1500 gld. schuldig te zijn aan zijn zoons Geert en Roelef Jans Remmels wegens afkooppenningen van de nalatenschap van hun moeder Luigje Lammers (Schultengerechten, vrijwillige rechtspraak Eelde). In 1758 verkoopt hij het huis aan zijn zoon Willem Jans Remmels.

Geert Jans Remmels woont bij zijn huwelijk in 1747 met Aaltje Rabbens in Midlaren, mogelijk heeft ook Jan Hindriks Remmels daar na 1744 gewoond. Jan Hindrix Remmels wordt in 1745 lidmaat (op test?) van Zuidlaren met attestatie van Eelde.

Eerder is gedacht dat Jan Hindriks Remmels mogelijk identiek zou zijn met Jan Hindriks Paterwolschen, die met echtgenote Jantje Willems wordt vermeld in een lidmatenlijst van Zuidlaren onder Midlaren opgesteld ongeveer 1729. In 1722 wordt in Zuidlaren gedoopt Jacobje, dochter van Jan Hindriks Paterwolschen en Jantje, geboren te Noordlaren. Vervolgens wordt in 1725 gedoopt Roelf, zoon van Jan Hindriks en Jantje Willems (in beide gevallen is de vermoedelijke woonplaats Midlaren niet vermeld). In het Haardstedenregister van Zuidlaren wordt in 1743, 1754, 1764 en 1774 een Jan Hindriks vermeld onder Midlaren, steeds op dezelfde plaats in het register. Aangezien kinderen van Jan Hindriks Remmels en Luigje Lammerts in Eelde worden gedoopt vanaf 1724 (en mogelijk al eerder), moet het wel om een ander echtpaar gaan.

Gehuwd (1) met Marie NN, overleden 1723.
Aanname dat de moeder van de drie oudst bekende kinderen van Jan Hindricks Remmels Marie heet omdat alle drie zonen een dochter Marie/Maria hebben, die in het geval van zoon Willem niet is vernoemd naar de grootmoeder van moederszijde.
Eerder is gedacht dat zij mogelijk Jantje Willems heette, maar dat lijkt minder waarschijnlijk omdat behalve bij zoon Willem de naam Jantje niet voorkomt bij de kleinkinderen.

Gehuwd (2) met Luigje Lammerts, dochter van Lambert NN.
Gezien de namen van de kinderen is mogelijk voor 1724 ook een zoon Lammert geboren en omstreeks 1728 overleden.
In 1732 is Jan Hindriks Remmelts in Vries medemomber als aangehuwde oom van vaderszijde over de kinderen van Jan Lamberts en de overleden Egbertien Hessels in Zeijen met kinderen Grietien, Hessel, Lambert en Margien. De andere medemomber van vaderszijde is Jacob Roelofs op Ter Aard, i.p.v. zijn vader Roelof Lambers, volle oom, die in Groningen woont.

Gehuwd (3) 5-5-1756 in Groningen met Janna Jacobs, geboren 1731 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 11-12-1731, dochter van Jacob Jacobs en Jantje Harms, zie genealogie Vedder.
Huwelijk: Jan Hindriks Remmels van Eelde en Janna Jacobs van Groningen, pro qua Jacob Jacobs als broeder.
Aanname dat het deze Janna Jacobs betreft.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Willem Jans Remmels (zie IIa).
2. Gerrit Janssen Hoeks, zie genealogie Hoeks.
3. Hendrik Jans Remmels (zie IIb).
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Geert Janssens Remmels, geboren 1724 in Paterswolde, gedoopt Eelde 23-1-1724. Doopnaam Geert Janssens.
5. Geert Jans Remmels (zie IIc), geboren 1725 in Eelde, gedoopt 21-5-1725, overleden 1792.
6. Roelef Jans Remmels (zie IId), geboren 1727 in Eelde, gedoopt 28-9-1727.
7. Lammert Jans Remmels, geboren 1729 in Eelde, gedoopt 15-4-1729. Doopnaam: Lammert Jans.
8. Lammert Jans Remmels, geboren 1730 in Eelde, gedoopt 26-12-1730.
 

Generatie II

IIa  Willem Jans Remmels, zoon van Jan Hindricks Remmels (zie Ia) en Marie NN.
Gehuwd 22-3-1739 in Eelde met Aaltje Jans Hartlief, dochter van Jan Hartliefs en Jantje Pieters, zie genealogie Hartlief1.
Huwelijk: Willem Jans en Aaltje Hartlief, van Oosterbroek.
Willem Jan Remmelts staat in het Haardstedenregister van 1764, 1774 en 1784 met 3 paarden, in 1794 opgevolgd door zijn zoon Jan Hartlief Willems, die in 1812 de familienaam Hartlief aanneemt, wonend op nummer 5 aan de Molenweg noordzijde, ongeveer halverwege. Daarvoor staat hier in 1754 Roelof Jans Remmels en in 1744 Jan Hindrick Remmels, ieder met 2 paarden. In 1758 koopt Willem Jans Remmels het huis aan de Molenweg van zijn vader en ruilt blijkbaar met Roelof Jans Remmels van plaats, want Willem Jans Remmels woont daarvoor aan de Hooiweg, Roelof Jans Remmels daarna.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Willems (zie IIIa), geboren 1740 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 17-1-1740, overleden 20-10-1820 in Eelde.
2. Jantje Willems, geboren 1748 in Eelde, gedoopt 4-2-1748, overleden 8-5-1809 in Eelde. Doop: ouders Willem Jans Remmelts en Aaltje Hartlief.
Bij overlijden 60 jaar, aangenomen dat het dezelfde Jantien Willems betreft, zij wordt in 1807 nog genoemd als mede-eigenares van huis nummer 8, geen overlijden gevonden na 1811.
3. Willemtje Willems (zie IIIb), geboren 1753 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 2-5-1753, overleden 31-8-1828 in Eelde.
4. Annegje Willems, geboren 1757 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 13-3-1757.
5. Jan Hartlief Willems Hartlief, geboren 26-4-1759 in Eelde, overleden 29-5-1828 in Eelde, zie genealogie Hartlief1.
 
IIb  Hendrik Jans Remmels, zoon van Jan Hindricks Remmels (zie Ia) en Marie NN.
Aanname dat Hendrik Jans Remmels ook een zoon is van Jan Hindrik Remmels. In 1774 komt hij voor in de rekening van de mombers van de kinderen van Geert Jans Remmelts en Aaltje Rabbens wegens "verven van een camisoel en broek".
Gehuwd met Marigje Hendriks.
Hindrick Jansens wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1744 vermeld bij Eelderwolde met 2 paarden, meier van Otto Cluiving, in 1764 als Hindrik Jans Remmels met 2 paarden mogelijk bij het Huis te Eelde, in 1774 in het centrum van Eelde.
Bij de doop van dochter Marie als Hendrik Pluns (Pluis?). Waarschijnlijk ook een dochter is Grietje Hindriks Remmerts, getrouwd met Roelf Hindriks Vedder en kinderen geboren in Hoogezand. Bij de doop van dochter Hindrikje wordt zij vermeld als Grietje Hindriks Pluus. Ook Geert en Roelof Jans Remmels worden soms Pluis genoemd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Hendriks, geboren 1735 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 10-4-1735.
2. Geert Hendriks, geboren 1736 in Eelde, gedoopt 14-10-1736.
3. Marie Hendriks, geboren 1741 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 11-6-1741.
4. Grietje Hindriks Remmerts (zie IIIc), geboren 1743 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 3-11-1743, overleden 28-5-1817 in Hoogezand.
 
IIc  Geert Jans Remmels, geboren 1725 in Eelde, gedoopt 21-5-1725, overleden 1792, zoon van Jan Hindricks Remmels (zie Ia) en Luigje Lammerts.
Gehuwd (1) 4-6-1747 in Zuidlaren met Aaltje Rabbens, geboren 1720 in Annen, gedoopt Anloo 25-8-1720, overleden 1761 in Eelde, dochter van Rabbe Aalderts en Grietje Janssen, zie genealogie Rabbens.
Huwelijk te Zuidlaren: Geert Jans, te Midlaren en Aaltje Rabbens, van Annen. Huwelijksaankondiging in Anloo op 29-4-1747, Geert Jans, van Midlaren en Aaltje Rabbens, van Annen, met attestatie na Zuidlaren.
Bij de doop van dochter Grietje: d.v. Geert Jans Remmels en Aaltje Rabbens.
In 1765 verzoeken Jan Rabbers van Paterswolde, Remmelt Rabbers, Gerrit Jans Remmels (later bekend onder de naam Hoeks) en Roelof Jansen Remmels medemombers over de minderjarige kinderen van Geert Jansen en wijlen Aaltijn Rabbers en Grietijn de weduwe van Rabbe Aalders te Annen als moeder van haar minderjarige dochter Jantijn Rabbers aan de Etstoel om enige mandelige goederen te Annen te mogen verkopen.
In 1771 verzoeken Jan Rabben, Gerrit Hoeks en Roelf Janssen, mombers over het minderjarige kind (moet zijn kinderen) van Geert Jans Remmelts te Eelde en Aaltien Rabben, en Jan Rabben als hoofdmomber en Jan Alberts, Aeldert Rabben en Jacob Willems als medemombers over de kinderen van Remmelt Rabben en Jantien Remmelts te Annen om goedkeuring van de verkoop van de ouderlijke goederen te Annen.
Geert Jans Remmelts is medemomber in 1778 wanneer Grietje Geerts, weduwe van Jan Rabbens, hertrouwt (Jan Rabbens en Grietje Geerts trouwden in 1756, dit is dus niet de dochter van Geert Jans Remmels).
Zoon Rabbe: z.v. Geert Pluims en Aaltje.
Dochter Lugje wordt bij haar overlijden in 1813 vermeld als Luigien Geerts, d.v. Geert Pluis en Aaltien Rabbens, in leven slagters, overleden in Paterswolde. Vermoedelijk zijn zij in Eelde overleden.

Gehuwd (2) 24-10-1762 in Eelde met Jantje Cornelis, geboren 1735 in Eelde, gedoopt 29-5-1735, dochter van Cornelis Jans en Aaltje Alberts, zie genealogie ~Cornelis Jans.
Huwelijk: Geert Jans en Jantje Cnellis. Zoon Kornelis Geerts Pluis woont in 1812 met zijn tante Maria Cornelis Westerbrink op 68, waar Geert Jans Remmelts in 1784 heeft gewoond.
In 1792 worden mombers aangesteld over de kinderen Rabbe 8 en Cornelies wegens overlijden van Geert Jans Remmelts. Jantien Cornelies was reeds overleden. De leeftijd 8 van zoon Rabbe moet mogelijk zijn 18 en dit zou dan dezelfde zijn als Aalbe Geerts in het doopboek. Mombers zijn Berent Gerrits Hoeks en Jacob Gerrits Hoeks (broers van Jan Gerrits Hoeks, getrouwd met dochter Grietje Geerts uit het eerste huwelijk) en Roelf Geerts en Jacob Berents (Holthuis) getrouwd met resp. Maria en Roelefje Cornelis.
Bij de bezittingen is een huis en hof te Eelde en bij de schulden een obligatie aan Roelof Geerts van 400 gld (schuldverklaring in 1785). Voorts achterstallige? slagtpagt aan de wed. Harm Coops over de jaren 1784-1789 en 1791-1792. Op 24-1-1793 wordt het huis en hof in een publieke verkoping verkocht aan Albert Jans te Paterswolde voor 430 gld. Dit betreft waarschijnlijk huis 76 aan de Hooiweg, waar Albert Jans Elders later woont.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Geerts Pluis (zie IIId), geboren 1750 in Midlaren, gedoopt Zuidlaren 15-2-1750, overleden 1805 in Roodehaan.
2. Grietje Geerts (zie IIIe), geboren 1752 in Eelde, gedoopt 3-12-1752, overleden 1793 in Eelde (of eerder).
3. Luigien Geerts Pluis, geboren 1757 in Eelde, gedoopt 16-1-1757, overleden 30-12-1813 in Paterswolde.
Gehuwd 10-5-1789 in Eelde met Roelf Gerrits Koopman, geboren 1739 in Eelde, gedoopt 5-5-1739, overleden 4-12-1824 in Paterswolde, zoon van Gerrit Roelefs en Marigje Wolters, zie genealogie Koopman, eerder getrouwd 14-5-1775 in Eelde met Mettien Ubels, geboren 1754 in Norg, gedoopt 1-11-1754, dochter van Ubel Egberts en Jeichien Jans, zie genealogie Ubels.
Huwelijk: Roelof Gerrits en Luigjen Geerts.
4. Rabbe Geerts, geboren 1761 in Eelde, gedoopt 9-2-1761, overleden 1773. Volgens momberrekening 1774 in 1773 overleden.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Aaltje Geerts, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 30-10-1763.
6. Aaltje Geerts, geboren 1765 in Eelde, gedoopt 13-10-1765.
7. Cnellis Geerts, geboren 1768 in Eelde, gedoopt 11-9-1768.
8. Aaltje Geerts, geboren 1771 in Eelde, gedoopt 26-8-1771.
9. Rabbe Geerts Pluis (zie IIIf), geboren 1774 in Eelde, gedoopt 20-2-1774, overleden 25-9-1825 in Groningen.
10. Kornelis Geerts Pluis, geboren 2-1-1778 in Eelde, gedoopt 18-1-1778, overleden 8-8-1848 in Eelde. Bij overlijden z.v. Gerrit Pluis en Jantien NN, e.v. Jeltje Martens.
Naamsaanneming 1812 op 68, geen kinderen vermeld. In 1832 eigenaar.

Gehuwd 9-5-1813 in Eelde met Jeltje Martens Alles, geboren 1786 in Haren, gedoopt 29-10-1786, overleden 29-10-1848 in Eelde, dochter van Marten Alles en Annechien Jans, zie genealogie Soldaat.
 
IId  Roelef Jans Remmels, geboren 1727 in Eelde, gedoopt 28-9-1727, zoon van Jan Hindricks Remmels (zie Ia) en Luigje Lammerts.
In 1754 op 5, in 1764 geruild met Willem Jans Remmels aan de Hooiweg.
In 1774 is Roelef Jans Remmels hoofdmomber over de kinderen van Geert Jans Remmelts en Aaltje Rabbens in de plaats van de overleden Jan Rabbens.
In 1775 is hij medemomber over de kinderen van Harm Jacobs en Roelijna Roelfs.

Gehuwd 21-4-1754 in Eelde met Aaltje Roelofs, geboren 1733 in Haren, gedoopt 6-3-1733, dochter van Roeleff Willems en Gesijna Albers.
Huwelijk: Roelef Jans en Aaltje Roelefs, van Haren.
Doop Lugje: d.v. Roelef Jans, alias Plus en Aaltje Roelefs.
Zijn broer Geert Jans Remmels wordt ook Geert Pluis genoemd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lugje Roelofs, geboren 1755 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 16-3-1755.
2. Jan Roelofs Remmers (zie IIIg), geboren 1765 in Eelde, gedoopt 21-4-1765.
 

Generatie III

IIIa  Maria Willems, geboren 1740 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 17-1-1740, overleden 20-10-1820 in Eelde, dochter van Willem Jans Remmels (zie IIa) en Aaltje Jans Hartlief.
Gehuwd 23-5-1762 in Eelde met Berend Gerrits Hoeks, geboren 1736 in Grolloo, gedoopt Rolde 14-10-1736, overleden 1804 in Eelde (in 1804 of eerder), zoon van Gerrit Janssen Hoeks en Beeltje Berends, zie genealogie Hoeks.
Huwelijk: Berend Gerrits en Maria Willems.
In 1798 woont Berend Gerrits in huis 27 als boer, 62 jaar, gehuwd met 7 kinderen met zoons Gerrit en Jan Hartlief Berends inwonend. Hij wordt in 1784 en 1794 vermeld in het Haardstedenregister, in 1804 weduwe Berend Gerrits. Berend Gerrits is hoofdmomber over de kinderen van zijn broer Jan Gerrits tot in 1805 een nieuwe hoofdmomber wordt benoemd wegens zijn overlijden.
Naamsaanneming 1812 (wed. Berend Gerrits Hoeks, Maria Willems): kinderen Gerrit 46, Jan Hartlief 44, Roelof 42, Hendrik 36, Beeltien 50, Aaltien 34, Hinderkien 31.
In 1821 leent Beeltien Berends Hoeks, wed. van Harm Pieters en wonend buiten de Heerepoort in Groningen, fl. 700,- van Floris Kluiving met hypotheek op in totaal 22 vaste goederen, waarvan zij 3/28 , 1/7 of 1/7 van een derde bezit.
Bij de goederen is o.a. 3/28 van huis 27, grenzend ten oosten aan de Pastorijhof en het voetpad, ten zuiden aan de weg of steeg, ten westen aan de Brink, ten noorden aan de steeg en Pastorijhof. Dit komt overeen met een huis ten noorden van De Drift, in 1832 eigendom van Gerrit Harms.
Verder 1/7 van een derde van huis 8, grenzend ten oosten en ten zuiden aan J. W. Hartlief, ten westen aan de weg en ten noorden aan Jacob Hartlief. Dit is het huis dat in 1812 wordt bewoond door Willemtien Willems.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Beeltien Berends Hoeks, geboren 1762 in Eelde, gedoopt 26-9-1762, overleden 3-12-1828 in Groningen.
Gehuwd 22-5-1795 in Groningen met Harm Pieters Mensinga, geboren 1749 in Groningen, gedoopt 14-3-1749, overleden 28-3-1815 in Groningen, zoon van Pieter Jans en Marchien Jans, eerder getrouwd 13-5-1774 in Groningen met Anna Jans, overleden 1794 in Groningen.
Huwelijk: Harm Pieters van Groningen en Beeltje Berents van Eelde, pro qua Berent Gerrits als vader.
Harm Pieters is bij overlijden moesker, 65 jaar, geboren te Groningen, echtgenoot van Bijltien Berends, geen ouders vermeld.
Beeltien Berends bij overlijden weduwe van Harm Pieters, getuigen zijn de aangehuwde zoons Pieter Scholtens en Hinderikus Wiegers.
2. Willem Hoeks, geboren 1764 in Eelde, gedoopt 7-4-1764.
3. Gerrit Hoeks, geboren 1765 in Eelde, gedoopt 8-12-1765, overleden 7-6-1834 in Paterswolde.
4. Jan Berends Hartlief, geboren 5-1-1768 in Eelde, gedoopt 10-1-1768, overleden 9-1-1840 in Norg. Doopnaam Jan Hartlief.
Gehuwd 19-5-1799 in Norg met Willemtje Egberts, geboren 1772 in Norg, gedoopt 16-2-1772, overleden 22-8-1827 in Norg, dochter van Egbert Hendriks en Jantje Ottens.
Huwelijksafkondiging in Vries op 28-4-1799: Jan Hartlief Berends, van Eelde en Willemtien Egberts, van Norg, attestatie ontvangen.
5. Roelof Berends Hoeks, geboren 1770 in Eelde, overleden 28-11-1826 in Groningen. Genoemd bij de naamsaanneming 1812. Niet gevonden in het doopboek, wel Willem.
In 1820 bij overlijden moeder Maria Willems wonend in Groningen, tapper.

Gehuwd 31-10-1813 in Groningen met Geessien Sijmens Gerrits, geboren 1770 in Kropswolde, gedoopt 8-7-1770, overleden 29-4-1842 in Groningen, dochter van Sijmen Gerrits en Jantje Jans.
Huwelijk: Roelof Berents, z.v. Berent Gerrits, landbouwer en Maria Willems en Gesien Sijmens, d.v. Sijmen Gerrits, grutter en Jantjen Jans.
6. Willem Hoeks, geboren 1770 in Eelde, gedoopt 25-3-1770.
7. Hendrik Berends Hoeks, geboren 1775 in Eelde, gedoopt 12-2-1775, overleden 3-1-1842 in Onnen, Haren, zie genealogie Hoeks.
8. Aaltien Berends Hoeks, geboren 1777 in Eelde, Zuideind, gedoopt 31-3-1777, overleden 8-6-1852 in Eelde, zie genealogie Hoeks.
9. Hendrikje Hoeks, geboren 1780 in Eelde, gedoopt 27-3-1780, overleden 3-12-1841 in Eelde.
 
IIIb  Willemtje Willems, geboren 1753 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 2-5-1753, overleden 31-8-1828 in Eelde, dochter van Willem Jans Remmels (zie IIa) en Aaltje Jans Hartlief.
Doop: ouders Willem Jans en Aaltje Janssens Hartlief.
In 1835 vindt een boedelscheiding plaats (notaris A. Homan te Assen, akte 97, Drents Archief foto 376-388), genoemde personen: Aaltien Jeronimus, Floris Kluivingh, Kornelis Jans Rutgers en Jantien Weemans, allen te Eelde.
Jantien Weemans is de enige en universele erfgenaam van wijlen haar vader Harm Weeman. Aaltien Jeronimus en Jantien Weemans zijn tezamen kinderen en universele erfgenamen van hun moeder Willemtien Willems.

Gehuwd (1) 8-12-1782 in Eelde met Jeronimus Willems, geboren 1738 in Paterswolde, gedoopt Eelde 19-1-1738, overleden 1793 in Eelde (tussen 1787 en 1794), zoon van Willem Jeronimus en Grietje Janssen, zie genealogie ~Jeronimus, eerder getrouwd 26-4-1772 in Eelde met Geertruid Alberts Olthof, geboren 1740 in Eelde, gedoopt 13-3-1740, overleden 1782 in Eelde, dochter van Albert Cornelis Olthof en Jantje Geerts Eitens, zie genealogie Olthof.
Huwelijk: Jereonymus Willems en Willemtien Willems.
Gehuwd (2) 27-11-1796 in Eelde met Harm Roelfs Weeman, geboren 1764 in Paterswolde, gedoopt Eelde 8-1-1764, overleden 21-7-1808 in Oosterbroek, zoon van Roelof Harms Weeman en Jantien Harms, zie genealogie Weeman.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Willem Jeronimus, geboren 1784 in Eelde, gedoopt 28-3-1784.
2. Aaltje Jeronimus, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 16-12-1787, overleden 13-12-1846 in Eelde, zie genealogie ~Jeronimus.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Jantien Weeman, geboren 7-11-1798 in Eelde, gedoopt 11-11-1798, overleden 27-9-1870 in Paterswolde.
Gehuwd 2-7-1817 in Eelde met Kornelis Jans Rutgers, geboren 1795 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-2-1795, zoon van Jan Kornelis Rutgers en Gebke Geerts Westerborg, zie genealogie Rutgers.
Kornelis Jans Rutgers is evenals andere leden van de familie timmerman.
Op 30-12-1817 aangifte overlijden zoon Harm in de jaarlijst, maar de akte staat niet op fiche.
In 1820 wonend op nr. 8, het huis van de moeder van Jantien Weeman.
 
IIIc  Grietje Hindriks Remmerts, geboren 1743 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 3-11-1743, overleden 28-5-1817 in Hoogezand, dochter van Hendrik Jans Remmels (zie IIb) en Marigje Hendriks.
Gehuwd met Roelf Hindriks Vedder, geboren 1745 in Haren, gedoopt 19-12-1745, overleden 19-2-1833 in Hoogezand, zoon van Hindrik Egberts Vedder en Hindrikje Roelefs, zie genealogie Vedder.
Doop dochter Hindrikje: d.v. Roelef Hindriks Vedder en Grietje Hindriks Pluus. Grietje bij overlijden als Grietje Hindriks Remmerts, 68 jaar, geen ouders of geboorteplaats vermeld.
Roelf bij overlijden 87 jaar, geboren in Drenthe, geen ouders vermeld.
Mogelijk is Roelf een zoon van Hindrik Egberts Vedder, geboren in 1714 in Yde en is Grietje een dochter van Hindrik Jans Remmelts uit Eelde. Er is een Grietje, gedoopt in 1743 in Eelde als dochter van Hendrik Jans en Marigje Hendriks. Deze wonen in Eelderwolde en in het Zuideinde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrikje Vedder, geboren 1772 in Hoogezand, gedoopt 7-11-1772.
2. Margjen Roelfs Vedder, geboren 1775 in Hoogezand, gedoopt 3-9-1775.
3. Hindrik Roelfs Vedder, geboren 1778 in Hoogezand, gedoopt 8-2-1778, overleden 3-1-1814 in Groningen, zie genealogie Vedder.
4. Jan Roelfs Vedder, geboren 1783 in Hoogezand, gedoopt 23-2-1783.
Gehuwd 17-1-1804 in Groningen met Annigje Doijes.
Huwelijk: Jan Roelfs Vedder van 't Hogezandt en Annigje Doijes van Groningen, attestatie afgegeven 13-1-1806 volgens bel. van 't Hogezandt (moet w.s. zijn 1804)
5. Egbert Roelfs Vedder, geboren 1785 in Hoogezand, gedoopt 27-11-1785.
6. Hindrikje Roelfs Vedder, geboren 1788 in Hoogezand, gedoopt 9-11-1788, overleden 15-11-1818 in Hoogezand.
7. Hinderikus Roelfs Vedder, geboren 1795 in Hoogezand, gedoopt 12-4-1795.
 
IIId  Jan Geerts Pluis, geboren 1750 in Midlaren, gedoopt Zuidlaren 15-2-1750, overleden 1805 in Roodehaan, zoon van Geert Jans Remmels (zie IIc) en Aaltje Rabbens.
In de momberrekening van 1774 wordt verdiend loon vermeld van Jan Geerts over de jaren 1770 en 1771. Hij is mogelijk geboren voordat het gezin zich in Eelde vestigde. Mogelijk dezelfde als Jan Geerts Hoeks, in 1793 medemomber over de kinderen van Jan Gerrits Hoeks en Grietje Geerts en overleden in of voor 1805, aannemende dat hij inderdaad de medemomber Jan Geerts was.
Gehuwd 21-5-1786 in Engelbert met Aaffien Harms, geboren 1756 in Engelbert, gedoopt 9-12-1756, overleden 6-10-1826 in Engelbert, Noorddijk, dochter van Harm Rotgers en Stijntje Derks, hertrouwd 24-7-1805 in Engelbert met Geert Roelfs van Bruggen, geboren 1765 in Woltersum, overleden 11-4-1843 in Engelbert, Noorddijk.
Huwelijk: Jan Geerts van Midlaren en Aafjen Harms van Engelbert.
In 1805 worden voogden aangesteld en wordt de inventaris opgemaakt van Jan Geerts en Jan Geerts is volgens het kerkboek van Engelbert met daarin dopen, huwelijken en vanaf 1800 ook overlijdens, overleden op 4-11-1803. Jan Geerts wordt ook vermeld als lidmaat in de lijst van ledematen, opgesteld door de nieuwe dominee Remko Engels in 1801.
Er worden geen nadere bijzonderheden vermeld, maar gezien het spoedig daarop volgende hertrouwen van Aafke Harms, gaat het waarschijnlijk wel om Jan Geerts Pluis.
Groninger Archieven inv. 730 Gerecht van Selwerd, Inventarissen van boedels bij voogdijzaken 1805, stuk 1889: Boedelinventaris van Jan Geerts en zijn vrouw Aaffien Harms in Roodehaan.
Aafke Harms is bij huwelijk in 1805 met Geert Roelfs weduwe van Jan Geerts, bij overlijden in 1826 als Afien Harms, echtgenote van Geert Roelfs van Bruggen, 71 jaar, geboren te Engelbert, aangifte door naburen. Met dank aan Remko Oosterveld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Jans Pluis, geboren 1786 in Engelbert, gedoopt 6-9-1786, overleden 20-12-1859 in Engelbert, Noorddijk.
Gehuwd 22-3-1828 in Noorddijk met Zwaantje Derks Derksema, geboren 1801 in Noordlaren, gedoopt 7-12-1800, overleden 17-5-1830 in Westerbroek. Hoogezand, dochter van Derk Hindriks en Lammegien Jacobs.
2. Geert Jans Pluis, geboren 1788 in Engelbert, gedoopt 23-9-1788, overleden 25-11-1826 in Groningen.
Gehuwd 17-12-1818 in Noorddijk met Beichien Hindriks Reising, geboren 1792 in Groningen, gedoopt 6-7-1792, overleden 11-2-1847 in Groningen, dochter van Hindrik Jans Reising en Pietertje Jans Tempel.
3. Stientje Jans Pluis, geboren 1790 in Engelbert, gedoopt 10-8-1790, overleden 1790 in Engelbert.
4. Roelf Jans Pluis, geboren 1792 in Engelbert, gedoopt 26-9-1792, overleden 1792 in Engelbert.
5. Roelf Jans Pluis, geboren 1793 in Engelbert, gedoopt 28-10-1793, overleden 28-11-1866 in Tolbert, Leek.
Gehuwd 2-7-1840 in Noorddijk met Foskea Vos, geboren 1814 in Groningen, overleden 24-8-1855 in Engelbert, Noorddijk, dochter van Nantko Vos en Femmina Santé.
6. Bartelt Jans Pluis, geboren 1797 in Engelbert, gedoopt 14-9-1797.
7. Aaltien Jans Pluis, geboren 1799 in Engelbert, gedoopt 3-7-1799.
8. Jan Jans Pluis, geboren 1802 in Engelbert, gedoopt 19-2-1802, overleden 10-11-1877 in Engelbert, Noorddijk.
Gehuwd 22-4-1830 in Noorddijk met Trijntien Cornelis Hamstra, geboren 1797 in Westerbroek, gedoopt 9-9-1797, overleden 17-7-1875 in Engelbert, Noorddijk, dochter van Cornellis Stevens Hamstra en Grietien Jacobs.
 
IIIe  Grietje Geerts, geboren 1752 in Eelde, gedoopt 3-12-1752, overleden 1793 in Eelde (of eerder), dochter van Geert Jans Remmels (zie IIc) en Aaltje Rabbens.
Gehuwd 16-5-1779 in Eelde met Jan Gerrits Hoeks, geboren 1739 in Eelde, gedoopt 22-3-1739, overleden 1793 in Eelde, of eerder, zoon van Gerrit Janssen Hoeks en Beeltje Berends, zie genealogie Hoeks.
Huwelijk: Jan Gerrits en Grietje Geerts.
In 1792/1793 worden mombers aangesteld wegens het overlijden van Jan Gerrits Hoeks en Grietje Geerts te Eelde. De kinderen zijn Gerrit, Geert, Beeltje en Aaltien. Mombers zijn Berent Gerrits Hoeks, Jacob Gerrits Hoeks, Jan Geerts Hoeks en meester Roelf Gerrits, de laatste waarschijnlijk Roelf Gerrits Koopman, getrouwd met Luigien Geerts, zuster van Grietje. Jan Geerts Hoeks is waarschijnlijk Jan Geerts, z.v. Geert Jans Remmels.
In 1805 worden wegens overlijden van Berend Gerrits Hoeks en Jan Geerts nieuwe mombers aangesteld, h.m. wordt Jacob Gerrits Hoeks van Peize, volle broer van de vader, als nieuwe m.m. Rabbe Jans van de Hoornsche Dijk, halve broer van de moeder en Jacob Berents van Eelde, niet verwant (Holthuis, getrouwd met een zuster van de tweede echtgenote van Geert Jans Remmels).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Jans Hoeks, geboren 1780 in Eelde, gedoopt 30-7-1780, overleden 30-8-1815 in Midwolde, Leek.
Gehuwd 21-6-1812 in Leek met Janna Hessels Wolda, geboren 1787 in Leegkerk, gedoopt 11-5-1787, overleden 16-5-1857 in Noordhorn, gem. Zuidhorn, woonplaats gem. Grijpskerk, dochter van Hessel Feikes en Diewerke Jans, hertrouwd 15-9-1816 in Leek met Anne Tonnis Koning, geboren 1776 in Sebaldeburen, Grootegast, overleden 15-1-1848 in Niezijl, Grijpskerk, zoon van Tonnis Jans Koning en Martje Hendriks Staal.
Zoon Jan geboren 1813 in Midwolde, gem. Leek.
2. Geert Jans Hoeks, geboren 1782 in Eelde, gedoopt 3-3-1782, overleden 1-1-1836 in Onnen, Haren. Aangifte overlijden door neef Hindrik Berends Hoeks.
3. Beeltien Jans Hoeks, geboren 1784 in Eelde, gedoopt 29-12-1784, overleden 1795 in Peize, begraven 31-1-1795. In de momberrekening van 1795 is vermeld: 9-6-1795 aan Allert Luinge voor doodskosten van Beeltien.
Op 31-1-1795 wordt in Peize het kind van Jan Hoeks begraven. Jacob Hoeks betaalt voor het laken.
4. Aaltien Jans Hoeks, geboren 30-8-1786 in Eelde, gedoopt 3-9-1786, overleden 29-1-1864 in Peize, zie genealogie Hoeks.
 
IIIf  Rabbe Geerts Pluis, geboren 1774 in Eelde, gedoopt 20-2-1774, overleden 25-9-1825 in Groningen, zoon van Geert Jans Remmels (zie IIc) en Jantje Cornelis.
Doopnaam Aalbe Geerts in de index, moet zijn Rabbe. In 1792 worden wegens overlijden van Geert Jans Remmels mombers benoemd over de kinderen Rabbe 8 en Cornellies van Geert Jans Remmelt en wijlen Jantien Cornelies. In 1805 wordt Rabbe Jans van de Hoornsche Dijk medemomber over de kinderen van Jan Gerrits Hoeks en Grietje Geerts als halfbroer van de moeder en in plaats van Jan Geerts, waarschijnlijk zijn oudste halfbroer.
Gehuwd 25-7-1802 in Groningen met Maria Popkes van Bolhuis, geboren 1762 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 30-5-1762, overleden 24-3-1834 in Groningen, dochter van Popko Abels van Bolhuis en Harmtie Alberts, eerder getrouwd 30-4-1788 in Groningen met Steven Gerrits Buirema, geboren 5-12-1749 in Peize, overleden 1800 in Groningen, zoon van Gerrit Buirema en Margien Ebbinge.
Huwelijk: Robbe Geerts van Eelde en Maria Poipkes van Bolhuis, weduwe van Stefen Boerma, van Groningen, pro qua Coert Willems als daartoe verzogt.
Bij de dopen van de oudste kinderen als vader Rabbe Geerts Pluis, wonend aan het Zuiderdiep/bij de Nieuwe Brug (borg of boog), in 1806 aan de Hoornsedijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Rabbes Pluis, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 6-3-1803.
2. Popke Rabbes Pluis, geboren 6-7-1804 in Groningen, gedoopt 11-7-1804, overleden 13-6-1866 in Groningen.
Gehuwd 13-10-1833 in Leek met Annette Harmannus Heerdt, geboren 24-9-1811 in Leek, overleden 20-12-1899 in Groningen, dochter van Harmannus Heerdt en Elsje Meinderts Reints.
3. Geert Rabbes Pluis, geboren 1806 in Groningen, gedoopt 2-7-1806, overleden 23-10-1806 in Groningen. Aangegeven Lijken, Groningen: Geert, z.v. Rabbe Geerds en Marieke Bolhuis, oud 15 weken, gewoond aan de Hoorenze Dijk, geen 1000 gld. nalatenschap, 3 descendenten uit 2 huwelijken.
 
IIIg  Jan Roelofs Remmers, geboren 1765 in Eelde, gedoopt 21-4-1765, zoon van Roelef Jans Remmels (zie IId) en Aaltje Roelofs.
Gehuwd 20-11-1787 in Groningen met Sijbrig Annes, geboren 1754 in Niezijl, gedoopt 22-9-1754, overleden 24-3-1825 in Groningen, dochter van Anne Sijbolts en Martje Oetses.
Huwelijk: Jan Roelfs van Eelde en Sijpke Annes van Niezijl, pro qua Jan Hindriks als neef.
Aanname dat Sijpke de op 22-9-1754 in Niezijl gedoopt Sijbeltje is, d.v. Anne Sijbolts en Martje Oetses.
Sijpke bij de doop van de kinderen als Sijbrig Annes, bij overlijden als Sibrigje Johannes, 64 jaar, geboren te Niezijl, weduwe van Jan Remmers. Bij de doop van dochter Johanna als vader Jan Remmels, overigens als vader Jan Roelf of Roelofs.
Als woonplaats wordt vermeld bij de dopen van de kinderen: achter de Muur, achter de Muur bij Oosterpoort boog, achter de Muur bij Oosterpoort, achter de Muur bij Heerstr.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Jans Remmers, geboren 1788 in Groningen, gedoopt 20-4-1788, overleden 29-11-1824 in Groningen. Doop: Aaltje, d.v. Jan Roelfs en Zipier Roelfs, achter de Muur. Bij overlijden als Aaltje Remmers, d.v. Jan Remmers en Sibregje Johannes.
Gehuwd met Johan Georg Blom, geboren 1786 in Rennerod, Nassau, Duitsland, overleden 18-3-1825 in Groningen.
Bij overlijden van Johan Georg Blom wordt als geboorteplaats opgegeven Renrood in Nassau (Duitsland). Dit betreft mogelijk Rennerod, gelegen tussen Siegen en Limburg.
2. Margien Jans Remmers, geboren 1792 in Groningen, gedoopt 22-1-1792, overleden 1-1-1842 in Groningen. Bij overlijden als Margje Remmers, 49 jaar, geboren te Groningen, dochter van Jan Remmers en Siebetje Janssen.
3. Roelof Jans, geboren 1794 in Groningen, gedoopt 16-11-1794.
4. Johanna Jans, geboren 1798 in Groningen, gedoopt 9-2-1798.
 

Index
Genealogie Remmels