U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Jeronimus

Generatie I

Ia  Hieronimus Reinders.
Gehuwd met Lammechien Willems.
Doop Roelof in het doopboek van Haren, gedoopt te Noordlaren.
Lijst van ledematen Haren 1705: te Onnen Hieronijmus Reiners [en]
de vrou van Hieronuijmus [beide] vertrok. na Glimmen met att.
Aangenomen als lidmaten in Haren:
1710: Hieronijmus Reijnders en Lammechijn Willems Ehel. van Noordlaren.
1717: Jantjen Jeronijmus tot Hemmen (weer doorgehaald).
1728: Ida Hieronimus tot Hemmen.
1730: Willem Jeronijmus tot Hemmen, vertrokken met attestatie na Eelde
Aanname dat Ida ook een zuster is van Willem en Jantje Jeronimus vanwege de namen van de kinderen van Jantje en Ida.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Jeronimus (zie IIa), geboren in Haren?, overleden 1794 in Roden? (tussen 1787 en 1796).
2. Jantje Jeronimus (zie IIb), geboren in Haren?.
3. Ida Hieronimus (zie IIc).
4. Jan Jeronimus (zie IId), overleden 1751 in Groningen.
5. Roelof Hieronimus (zie IIe), geboren 1705 in Onnen, gedoopt Noordlaren 18-6-1705, overleden 1733 in Groningen.
6. Derkjen Hieronimus, geboren 1713 in Haren, gedoopt 6-5-1713.
 

Generatie II

IIa  Willem Jeronimus, geboren in Haren?, overleden 1794 in Roden? (tussen 1787 en 1796), zoon van Hieronimus Reinders (zie Ia) en Lammechien Willems.
Gehuwd met Grietje Janssen.
Lidmatenboek van Haren: Willem Jeronimus tot Hemmen vertrekt in 1730 met attestatie naar Eelde.
In het haardstedenregister van Eelde 1754 wordt Willem Hieronimus vermeld na Lucas Egberts met 4 paarden. Daarna keert hij eerst terug naar naar Glimmen en vertrekt later naar Roden, de plaats Holthuizen, gelegen bij het Peizerdiep, iets ten zuiden van de weg naar Peize.
Aangifte 40ste penning 15-10-1774: Derk Cornelis van de Holdhuisen heeft zijn plaats op 23-11-1772 bij opslag verkocht voor 4700 gld. aan Willem Hieronimus.
Op 29-4-1774 worden Willem Hieronimus en Grietje Jans met de zonen Jan en Roelof en dochter Annechien lidmaat van de kerk in Roden met attestatie van Noordlaren.
Zoon Jeronimus komt in 1772 van Glimmen, hoewel hij in Paterswolde is geboren. Bij het hertrouwen van Willemtje Willems, weduwe van Jeronimus Willems, omvat de lijst van bezittingen ten behoeve van hun dochter Aaltje de erfenis van zowel Jeronimus Willems als van Willem Jeronimus, die blijkbaar na hem is overleden, in totaal een derde deel van o.a. landerijen op de Glimmer en op de Eelder es en een plaats Holthuizen, bewoond door Roelf Willems en Annechien Willems. Deze is gelegen in Roden. In 1807 staat Roelf Willems Holthuizen in de kohieren van Vaste Goederen Eelde aan het eind van de lijst, waar ook andere eigenaren van buiten de gemeente met alleen losse landerijen staan.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegje Willems, geboren 1736 in Paterswolde, gedoopt 9-9-1736, overleden 4-12-1821 in Roden.
2. Jeronimus Willems (zie IIIa), geboren 1738 in Paterswolde, gedoopt Eelde 19-1-1738, overleden 1793 in Eelde (tussen 1787 en 1794).
3. Jan Willems, geboren 1740 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 2-8-1740. Eerder was aangenomen dat Jan Willems was getrouwd met Cornelisje Freriks en met Menke Warners, maar dat betreft blijkbaar een andere Jan Willems blijkens het huwelijkscontract van Jan Willems en Cornelisje Freriks (Groningen 1959).
Hun dochter Jantje Jans uit het eerste huwelijk trouwt later met Harm Boelens, Louwe Uges en Jan Hindriks Smit te Hoogkerk.
4. Roelof Willems (zie IIIb), geboren 1743 in Paterswolde, gedoopt Eelde 20-10-1743, overleden 29-5-1813 in Roden.
 
IIb  Jantje Jeronimus, geboren in Haren?, dochter van Hieronimus Reinders (zie Ia) en Lammechien Willems.
Gehuwd 21-5-1724 in Haren met Jan Harms.
Huwelijk: Jan Harms van Groningen en Jantjen Hieronimus van Onnen.
Aanname dat Jantje Jeronimus een zuster is van Willem Jeronimus. Jan Harms is mogelijk de meier van Hendrik Nieuwbuir bij de verkoop van het huis in Paterswolde in 1752 en mogelijk woont Willem Jeronimus daar dan ook. Hij wordt in 1754 vermeld met 4 paarden bij huis 94 of 95.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harmannus Jans van Wolde (zie IIIc), geboren 1724 in Eelde, gedoopt 11-3-1724.
2. Hieronimus Jans, geboren 1728 in Eelde, gedoopt 7-11-1728.
Gehuwd 9-12-1761 in Groningen met Egberdina Jans Buiring, geboren 1735 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 1-5-1735, overleden 1-1-1810 in Groningen, dochter van Jan Roeleffs Buiring en Wipke Willems, zie genealogie Buiringe (Buring of Boering).
Huwelijk: Hieronymus Jannes van Eelde en Egberdina Jans Buiring, p.q. Willem Buiring als broeder.
Op 17-7-1771 word Jan Buiring gedoopt, z.v. Ironimus Jans en Egberdina Jans in de Schuitem. str.
Egberdina bij overlijden als Egberdijna Jans, wed. Jeronijmus Jans, 77 jaar, gewoond in de Schuitmakersstr, nalatende 5 kinderen uit 1 huwelijk.
3. Geesje Jans, geboren 1731 in Eelde, gedoopt juli 1731.
4. Roelef Jans, geboren 1734 in Eelde, gedoopt 30-9-1734.
5. Lammert Jans, geboren 1736 in Eelde, gedoopt 18-3-1736, overleden 16-5-1812 in Paterswolde, zie genealogie Lammerts.
6. Lammegje Jans, geboren 1740 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-??-1740.
 
IIc  Ida Hieronimus, dochter van Hieronimus Reinders (zie Ia) en Lammechien Willems.
Gehuwd 3-5-1731 in Haren met Jan Harms, geboren in Nordhorn, Bentheim?.
Huwelijk: Jan Harms van Noordhoorn en Ida Hieronijmus van Onnen.
Aanname dat Lammechien de in 1742 gedoopte dochter is van Jan Harms en I(J)da Hieronimus. Een andere Jan Harms is in 1724 in Haren getrouwd met Jantje Hieronimus (Jeronimus) van Onnen met kinderen geboren in Eelde van 1724-1740.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Jans, geboren 1732 in Haren, gedoopt 24-8-1732.
2. Roelef Jans, geboren 1734 in Haren, gedoopt 14-2-1734.
3. Aaltien Jans, geboren 1737 in Haren, gedoopt 28-2-1737.
4. Harm Jans, geboren 1741 in Haren, gedoopt 8-1-1741, overleden 1741. Met de aantekening in het doopboek: kind overleden.
5. Lammechien Jans (zie IIId), geboren 1742 in Haren, gedoopt 30-9-1742, overleden 12-4-1819 in Onnen, Haren.
 
IId  Jan Jeronimus, overleden 1751 in Groningen, zoon van Hieronimus Reinders (zie Ia) en Lammechien Willems.
Gehuwd 15-1-1737 in Groningen met Mechtelina Wolf.
Huwelijk: Jan Hieronimus van Haaren en Mechtelina Wolf van Groningen, pro qua Pieter Wijnkoop als zwager (getrouwd met Adriana Wolf). Bij de doop van de kinderen wonende in de Schuitemakerstraat, later aan de Schoolholm.
Register van verhuur van lijklakens 15-12-1751: Jan Jronimus prowisonelie coster van Dra kerk.
In 1786 wordt het zoontje van Jan Jeronimus, wonende in de Schuitmakersstraat begraven. Bedoeld zal zijn een zoontje van Jeronimus Jans, z.v. Jan Harms en Jantje Jeronimus.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Andreas Jans, geboren 1737 in Groningen, gedoopt 27-12-1737.
2. Lammina Jans, geboren 1742 in Groningen, gedoopt 18-4-1742.
3. Johanna Adriana Jans, geboren 1749 in Groningen, gedoopt 11-5-1749.
 
IIe  Roelof Hieronimus, geboren 1705 in Onnen, gedoopt Noordlaren 18-6-1705, overleden 1733 in Groningen, zoon van Hieronimus Reinders (zie Ia) en Lammechien Willems.
Gehuwd 23-9-1732 in Groningen met Jantien Sjabbes, hertrouwd 8-10-1737 in Groningen met Jurrien Tiaerts.
Huwelijk: Roelf Hieronimus van Haren en Jantijn Sijabbens van Groningen, pro qua Robert Roberssen als neef, met consent van de bruids moeder.
Roelof Hieronimus overleden voor de doop van zoon Roelof.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Hieronimus, geboren 1734 in Groningen, gedoopt 24-1-1734.
 

Generatie III

IIIa  Jeronimus Willems, geboren 1738 in Paterswolde, gedoopt Eelde 19-1-1738, overleden 1793 in Eelde (tussen 1787 en 1794), zoon van Willem Jeronimus (zie IIa) en Grietje Janssen.
Gehuwd (1) 26-4-1772 in Eelde met Geertruid Alberts Olthof, geboren 1740 in Eelde, gedoopt 13-3-1740, overleden 1782 in Eelde, dochter van Albert Cornelis Olthof en Jantje Geerts Eitens, zie genealogie Olthof.
Huwelijk: Hieronimus Willems, van Glimmen en Geertruid Oldhof. Ook afkondiging in Noordlaren.
Aangenomen dat Geertruid Oldhof de dochter is van Albert Cornelis Olthof. Nicht Geertruid Jans Olthof is in dezelfde periode getrouwd met Hilbrant Steringa. De boerderij waar Jeronimus Willems woont (Haardstedenregister 1774 en 1784) op de hoek van de Hoofdweg en de Esweg zuidzijde is in 1807 eigendom van Andries Harms (Rutgers), getrouwd met Annigje Alberts Olthof, zuster van Geertruid Olthof. De boerderij wordt niet genoemd bij de bezittingen wanneer Willemtien Willems in 1796 hertrouwt met Harm Weeman.
Op 12-2-1784 geeft Jeronimus Willems de lijftucht aan van goederen van zijn overleden vrouw Geertruit Jans Olthof (Jans moet zijn Alberts), hoewel hij al op 8-12-1782 is hertrouwd. In de momberrekening van Hendrik Reinders in november 1786 staat voorts nog huishuur van 6 gld en aan schatbeurder Bolhuis huishuur 20 gld, verschenen mei 1786. Dit betreft vermoedelijk huis 63 waar Hendrik Reinders heeft gewoond en welk huis in 1789 door schatbeurder Bolhuis wordt verkocht.

Gehuwd (2) 8-12-1782 in Eelde met Willemtje Willems, geboren 1753 in Eelde, Hooiweg, gedoopt 2-5-1753, overleden 31-8-1828 in Eelde, dochter van Willem Jans Remmels en Aaltje Jans Hartlief, zie genealogie Remmels, hertrouwd 27-11-1796 in Eelde met Harm Roelfs Weeman, geboren 1764 in Paterswolde, gedoopt Eelde 8-1-1764, overleden 21-7-1808 in Oosterbroek, zoon van Roelof Harms Weeman en Jantien Harms, zie genealogie Weeman.
Huwelijk: Jereonymus Willems en Willemtien Willems.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Willem Jeronimus, geboren 1784 in Eelde, gedoopt 28-3-1784.
2. Aaltje Jeronimus (zie IVa), geboren 1787 in Eelde, gedoopt 16-12-1787, overleden 13-12-1846 in Eelde.
 
IIIb  Roelof Willems, geboren 1743 in Paterswolde, gedoopt Eelde 20-10-1743, overleden 29-5-1813 in Roden, zoon van Willem Jeronimus (zie IIa) en Grietje Janssen.
Gehuwd 25-6-1780 in Roden met Catharina Alberts Olthof, geboren 1754 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 31-3-1754, dochter van Albert Cornelis Olthof en Anna Steringa, zie genealogie Olthof.
Huwelijk in Roden: Roelf Willems van de Holthuisen en Catharina Albers Olthof van Eelde.
Catharina Olthof wordt lidmaat in Roden met attestatie van Eelde 21-6-1781.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Roelfs Holthuis (zie IVb), geboren 1782 in Roden, Holthuizen, gedoopt 22-12-1782, overleden 1-8-1837 in Roden.
 
IIIc  Harmannus Jans van Wolde, geboren 1724 in Eelde, gedoopt 11-3-1724, zoon van Jan Harms en Jantje Jeronimus (zie IIb).
Doopnaam Harmen.
Gehuwd 9-5-1769 in Groningen met Geessien Jans, geboren 1740 in Helpman, gedoopt 29-3-1740, dochter van Jan Geerts en Roelofje Jans.
Huwelijk: Harmannus Jans van Eelde en Geesjen Jans van Helpman, pro qua Jannes Janssen als oom.
Harmannus Jans treedt in 1785 op als zwager van de bruid bij het huwelijk van Jan Jacobs Smeenge en Jantje Jans, zie Genealogie Smeenge1. Zij hebben een dochter met doopnaam Roelfje van Wolde.
Het is enigszins speculatief dat Harmannus Jans van Wolde dezelfde is als Harmen, zoon van Jan Harms en Jantje Jeronimus.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelofje van Wolde, geboren 1770 in Helpman, gedoopt Groningen 6-7-1770.
2. Jan van Wolde, geboren 1772 in Helpman, gedoopt 1-11-1772, overleden 20-1-1827 in Helpman, Haren.
Gehuwd 10-11-1805 in Groningen met Fennechien Geerts Aling, geboren 1783 in Helpman, gedoopt Groningen 30-3-1783, overleden 31-7-1830 in Helpman, Haren, dochter van Geert Jans Aling en Anna Jans Tuinman.
Huwelijk: Jan van Wolde en Fennegien Geerts, beide van Groningen, pro qua Jacob Jans als vader (is stiefvader).
 
IIId  Lammechien Jans, geboren 1742 in Haren, gedoopt 30-9-1742, overleden 12-4-1819 in Onnen, Haren, dochter van Jan Harms en Ida Hieronimus (zie IIc).
Gehuwd 19-5-1765 in Haren met Lucas Jans Sluiter, geboren 1742 in Haren, gedoopt 3-5-1742, overleden 15-6-1816 in Onnen, Haren, zoon van Jan Geerts en Geesjen Jans.
Huwelijk: Lucas Jans van Onnen en Lammechien Jans.
Luikas Sluiter is bij overlijden 75 jaar, landbouwer, geen ouders of echtgenote vermeld. Lammechien Jans bij overlijden 77 jaar, arbeidster, weduwe van Lucas Jans Sluiter, geen ouders vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Lucas Sluiter, geboren 1766 in Haren, gedoopt 23-3-1766, overleden 5-4-1823 in Haren.
Gehuwd 25-5-1800 in Haren met Marchien Jans Vrieling, geboren 1771 in Haren, gedoopt 15-9-1771, overleden 10-6-1862 in Haren, dochter van Jan Vrieling en Alberdina Borgers, zie genealogie Frieling.
Huwelijk: Jan Lucas en Margien Jans.
2. Geesien Lucas Sluiter (zie IVc), geboren 1769 in Haren, gedoopt 19-2-1769, overleden 26-4-1819 in Onnen, Haren.
3. Ida Sluiter (zie IVd), geboren 1785 in Haren, gedoopt 30-10-1785, overleden 5-11-1857 in Haren.
 

Generatie IV

IVa  Aaltje Jeronimus, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 16-12-1787, overleden 13-12-1846 in Eelde, dochter van Jeronimus Willems (zie IIIa) en Willemtje Willems.
Gehuwd 10-2-1808 in Eelde met Floris Kluivingh, geboren 1784 in Eelde, gedoopt 18-1-1784, overleden 16-6-1844 in Eelde, zoon van Roelof Kluiving en Trientien Jans Winters, zie genealogie Kluivingh.
Voor nakomelingen van Floris Kluivingh en Aaltien Jeronimus in de vrouwelijke lijn zie ook Roelf Abels Cluivinge & Grietje Floris (Sytske Barkhuis). N.B. Deze pagina was in 2018 nog aanwezig, maar een directe verwijzing ontbreekt op de hoofdpagina.
Volgens de kadastrale kaart van Eelde van 1832 bezitten Floris Kluivingh en cons. de boerderij tussen Vennebroek en Brinkhoven, waar eerder Abel Kluivinge en Lammegien Kluiving woonden en twee huizen in Eelde op het Noordeinde, het huis van Roelf Kluiving en het eerste huis van Jan Dijks en Lammegien Kluiving. Uit de geboorte- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand is op te maken dat de moeder van Floris met haar tweede echtgenoot in het eerste huis wonen (nr. 70 volgens de nummering na 1811) en de dochter Willemtien van Floris Kluiving (later) in het tweede huis, nummer 72. Floris en Aaltien wonen echter in het huis daartussen, op nummer 71, dat in 1832 eigendom is van Jan Hendriks Rutgers uit Eelderwolde.
In 1796 worden mombers aangesteld over Aaltien Jeronimus, omdat haar moeder Willemtje Willems gaat hertrouwen met Harm (Roelfs) Weeman uit Paterswolde. Haar grootvader Willem Jeronimus is ondertussen ook overleden, zodat zij de goederen afkomstig uit de onverdeelde boedel van de ouders van haar vader gedeeltelijk direkt en gedeeltelijk met haar moeder bezit. De andere dan nog levende kinderen van Willem Jeronimus zijn: Roelf Willems en Annechien Willems, beiden wonend op de plaats Holthuizen bij Roden, nabij het Peizerdiep.
Hoofdmomber is Jan Hartlief Willems (broer van Willemtien Willems) en medemombers zijn Roelf Willems, Berent Gerrits (Hoeks, getrouwd met de zus Maria van Willemtien Willems) en de schatbeurder A.K. Bolhuis. Behalve de plaats Holthuizen zijn er diverse landerijen, waarvan sommige later zijn terug te vinden op de kadastrale kaart van Eelde 1832 op naam van Floris Kluivingh en cons., vaak in de buurt van (weduwe) Harm Weeman of (weduwe) Jan Willems Hartlief.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Kluivingh, geboren 1808 in Eelde, gedoopt 18-12-1808, overleden 19-9-1873 in Paterswolde, zie genealogie Kluivingh.
2. Willemtien Kluivingh, geboren 27-7-1812 in Eelde, overleden 10-5-1871 in Paterswolde.
Gehuwd 25-5-1833 in Eelde met Reint Beerda, geboren 22-4-1806 in Paterswolde, gedoopt Eelde 27-4-1806, overleden 1-7-1876 in Paterswolde, zoon van Koene Reints Beerda en Hinderkien Jans Bolhuis, zie genealogie Beerda.
3. Willem Kluivingh, geboren 15-12-1815 in Eelde, overleden 1-7-1857 in Paterswolde, zie genealogie Kluivingh.
4. Jan Kluivingh, geboren 9-1-1827 in Eelde, overleden 5-5-1892 in Eelde.
 
IVb  Willem Roelfs Holthuis, geboren 1782 in Roden, Holthuizen, gedoopt 22-12-1782, overleden 1-8-1837 in Roden, zoon van Roelof Willems (zie IIIb) en Catharina Alberts Olthof.
Gehuwd met Wemeltien Jans Schuring, geboren 15-10-1786 in Roden, overleden 22-8-1834 in Roden, dochter van Jan Kruims Schuring en Jantien Datema.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Cruims Holthuis, geboren 17-11-1818 in Roden. Bij geboorte als Jan Cruims Roelfs, z.v. Willem Roelfs en Wemeltien Jans Cruims Schuring.
2. Roelof Willems Holthuis, geboren 28-3-1821 in Roden, overleden 17-8-1852 in Roden.
 
IVc  Geesien Lucas Sluiter, geboren 1769 in Haren, gedoopt 19-2-1769, overleden 26-4-1819 in Onnen, Haren, dochter van Lucas Jans Sluiter en Lammechien Jans (zie IIId).
Gehuwd 12-5-1793 in Haren met Abel Jans Brink, geboren 1767 in Onnen, gedoopt Haren 25-1-1767, overleden 15-6-1837 in Onnen, Haren, zoon van Jan Abels Brink en Hillechijn Berends, zie genealogie Brink, hertrouwd 13-10-1820 in Haren met Ida Sluiter (zie IVd), geboren 1785 in Haren, gedoopt 30-10-1785, overleden 5-11-1857 in Haren, dochter van Lucas Jans Sluiter en Lammechien Jans (zie IIId).
Huwelijk: Abel Jans en Geesje Lucas van Onnen. Bij de dopen van de kinderen ook Geesje Jans.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Abels Brink, geboren 1794 in Onnen, gedoopt Haren 23-3-1794, overleden 10-11-1875 in Haren. Timmerman.
Gehuwd 20-5-1822 in Haren met Hendrikje Jans, geboren 1-6-1794 in Helpman, Haren, overleden 30-8-1870 in Helpman, Haren, dochter van Arend Jans en Albertje Hindriks.
2. Lucas Abels Brink, geboren 1797 in Haren, gedoopt 12-2-1797, overleden 18-4-1846 in Onnen, Haren.
Gehuwd 10-5-1818 in Haren met Janna Pauwels, geboren 1798 in Haren, overleden 3-11-1846 in Onnen, Haren, dochter van Hindrik Pauwels en Jantien Antonie.
3. Hindrik Abels Brink, geboren 1799 in Onnen, gedoopt Haren 28-7-1799. Schipper.
Gehuwd 6-5-1824 in Haren met Lammegien Vos, geboren 1800 in Groningen, gedoopt 9-3-1800, dochter van Jelke Roelfs Vos en Catrina Wuffen.
4. Lammechien Abels Brink, geboren 1802 in Onnen, gedoopt Haren 31-10-1802, overleden 3-6-1857 in Onnen, Haren.
Gehuwd 10-5-1828 in Haren met Cornelis Schut, geboren 1803 in Haren, gedoopt 29-5-1803, overleden 23-11-1855 in Onnen, Haren, zoon van Willem Everts Schut en Aaltje Albertus.
5. Hillechien Abels Brink, geboren 9-12-1806 in Haren, gedoopt 14-12-1806, overleden 4-5-1854 in Paterswolde, zie genealogie Brink.
6. Ida Abels Brink, geboren 5-7-1809 in Haren, gedoopt 16-7-1809, overleden 24-6-1873 in Onnen, Haren.
Gehuwd (1) 8-5-1834 in Haren met Harmannus Brink, geboren 22-4-1805 in Haren, gedoopt 28-4-1805, overleden 7-9-1855 in Onnen, Haren, zoon van Roelf Jans Brink en Abeltien Harmannus.
Gehuwd (2) 28-11-1863 in Haren met Harm Mannes, geboren 1815 in Haren, zoon van Geert Mannes en Hindrikje Peulinga, eerder getrouwd 2-5-1840 in Haren met Hinderkien Jans Oosterveld, geboren 1814 in Onnen, Haren, overleden 29-9-1863 in Onnen, Haren, dochter van Jan Oosterveld en Grietien Hindriks Smit.
7. Janna Abels Brink, geboren 1813 in Haren, overleden 15-3-1815 in Onnen, Haren. Verdronken.
 
IVd  Ida Sluiter, geboren 1785 in Haren, gedoopt 30-10-1785, overleden 5-11-1857 in Haren, dochter van Lucas Jans Sluiter en Lammechien Jans (zie IIId).
Gehuwd (1) 28-4-1811 in Haren met Gerrit Beuvinga, geboren 1782 in Annen, gedoopt Anloo 27-10-1782, overleden 29-5-1815 in Onnen, Haren, zoon van Jan Heins Beuving en Hindrikje Jans.
Huwelijk: Gerrijt Jans van Annen en IJda Lucas van Onnen. Kinderen ook als Buivinga.
Gehuwd (2) 13-10-1820 in Haren met Abel Jans Brink, geboren 1767 in Onnen, gedoopt Haren 25-1-1767, overleden 15-6-1837 in Onnen, Haren, zoon van Jan Abels Brink en Hillechijn Berends, zie genealogie Brink, eerder getrouwd 12-5-1793 in Haren met Geesien Lucas Sluiter (zie IVc), geboren 1769 in Haren, gedoopt 19-2-1769, overleden 26-4-1819 in Onnen, Haren, dochter van Lucas Jans Sluiter en Lammechien Jans (zie IIId).
Abel weduwnaar van Geesje Lukas, Ida weduwe van Gerrit Buvinga. Ida Sluiter weduwe in 1840.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Geesje Brink, geboren 1821 in Onnen, Haren, overleden 3-1-1891 in Haren.
 

Index
Genealogie Jeronimus