U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Rabbens

Generatie I

Ia  Rabbe Aalderts.
In deze genealogie worden alleen de Eelder takken volledig gevolgd.
In 1767 worden in Anloo mombers aangesteld over Grietje, dochter van wijlen Remmelt Rabbens en Jantje Alberts. Hoofdmomber is Jan Rabbens van Paterswolde, medemombers zijn Aaldert Rabbens, Jan Alberts en Jacob Willems (Willem Freriks geexcuseerd wegens ouderdom). Jantje Alberts is overleden eind april 1767 (rekening doodskist 3 mei 1767), Remmelt Rabbens is blijkbaar eerder overleden. Bij de inventaris is een huis eerder door Remmelt Rabbens bewoond, een afkoopregeling van Jan Alberts aan Jantje Alberts op 14 april 1767 en een aandeel in de erfenis van Rabbe Aalderts. Weduwe Albert Jans en Jan Alberts zullen het kind opvoeden. In 1774 boedelverdeling van weduwe Rabbe Aalderts. Aaldert Rabbens is medemomber. In januari 1772 doet Jan Rabbens van Paterswolde afstand van het hoofdmomberschap en wordt Jan Meijering te Annen hoofdmomber.
Er is ook een jonge Jan Rabbens (momberrekening 1770). In 1773 gaat Aaldert Rabbens hertrouwen en is Jan Rabbens in de Kijlcompagnie medemomber. Dit betreft waarschijnlijk de jonge Jan Rabbens.

Gehuwd 8-10-1719 in Anloo met Grietje Janssen.
Huwelijk: Rabbe Alerds en Grietjen Janssen, beide van Annen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Rabbens (zie IIa), geboren 1720 in Annen, gedoopt Anloo 25-8-1720, overleden 1761 in Eelde.
2. Remmelt Rabbens (zie IIb), geboren 1722 in Annen, gedoopt Anloo 1-7-1722, overleden 1767 in Anloo.
3. Jan Rabbens (zie IIc), geboren 1725 in Annen, gedoopt Anloo 8-4-1725, overleden 1773 in Paterswolde.
4. Aaldert Rabbens Aalderts (zie IId), geboren 1728 in Annen, gedoopt Anloo 19-11-1728.
5. Lammigje Rabbens, geboren 1732 in Annen, gedoopt Anloo 24-2-1732.
Gehuwd 15-6-1755 in Anloo met Otto Meijeringh.
Huwelijk: Otto Meijeringh van Anlo en Lammegje Rabbens van Annen.
6. Jan Barelts Rabbens, geboren 1734 in Annen, gedoopt 1-10-1734 Annen.
7. Jan Rabbens, geboren 1737 in Annen, gedoopt Anloo 13-1-1737, overleden 1805 in Windeweer, begraven 2-7-1805.
Gehuwd 13-6-1773 in Windeweer met Annegje Ottes de Graaf, geboren 1741 in Nieuwecompagnie, gedoopt Hoogezand 23-4-1741, overleden 7-9-1826 in Annerveen, Anloo, dochter van Otte Reinders de Graaf en Grietje Tiddens.
Huwelijk: Jan Rabbes van Annen en Annegje Ottes van Windeweer.
Kinderen gedoopt in Windeweer.
Zoon Rabbe neemt de naam Ploeger aan. Bij zijn tweede huwelijk in 1820 in Veendam is zijn vader overleden, begraven 2-7-1805 te Windeweer. Zijn moeder Annigje Ottes, wonende te Windeweer, is aanwezig en geeft toestemming voor het huwelijk. Annegje Ottes bij overlijden als Annechien Ottes de Graaf, geboren 23-4-1741 te Windeweer, d.v. Otte Reinders de Graaf en Grietje Hendriks, naam echtgenoot niet vermeld.
8. Jantje Rabbens, geboren 1743 in Annen, gedoopt Anloo 15-9-1743.
 

Generatie II

IIa  Aaltje Rabbens, geboren 1720 in Annen, gedoopt Anloo 25-8-1720, overleden 1761 in Eelde, dochter van Rabbe Aalderts (zie Ia) en Grietje Janssen.
Gehuwd 4-6-1747 in Zuidlaren met Geert Jans Remmels, geboren 1725 in Eelde, gedoopt 21-5-1725, overleden 1792, zoon van Jan Hindricks Remmels en Luigje Lammerts, zie genealogie Remmels, hertrouwd 24-10-1762 in Eelde met Jantje Cornelis, geboren 1735 in Eelde, gedoopt 29-5-1735, dochter van Cornelis Jans en Aaltje Alberts, zie genealogie ~Cornelis Jans.
Huwelijk te Zuidlaren: Geert Jans, te Midlaren en Aaltje Rabbens, van Annen. Huwelijksaankondiging in Anloo op 29-4-1747, Geert Jans, van Midlaren en Aaltje Rabbens, van Annen, met attestatie na Zuidlaren.
Bij de doop van dochter Grietje: d.v. Geert Jans Remmels en Aaltje Rabbens.
In 1765 verzoeken Jan Rabbers van Paterswolde, Remmelt Rabbers, Gerrit Jans Remmels (later bekend onder de naam Hoeks) en Roelof Jansen Remmels medemombers over de minderjarige kinderen van Geert Jansen en wijlen Aaltijn Rabbers en Grietijn de weduwe van Rabbe Aalders te Annen als moeder van haar minderjarige dochter Jantijn Rabbers aan de Etstoel om enige mandelige goederen te Annen te mogen verkopen.
In 1771 verzoeken Jan Rabben, Gerrit Hoeks en Roelf Janssen, mombers over het minderjarige kind (moet zijn kinderen) van Geert Jans Remmelts te Eelde en Aaltien Rabben, en Jan Rabben als hoofdmomber en Jan Alberts, Aeldert Rabben en Jacob Willems als medemombers over de kinderen van Remmelt Rabben en Jantien Remmelts te Annen om goedkeuring van de verkoop van de ouderlijke goederen te Annen.
Geert Jans Remmelts is medemomber in 1778 wanneer Grietje Geerts, weduwe van Jan Rabbens, hertrouwt (Jan Rabbens en Grietje Geerts trouwden in 1756, dit is dus niet de dochter van Geert Jans Remmels).
Zoon Rabbe: z.v. Geert Pluims en Aaltje.
Dochter Lugje wordt bij haar overlijden in 1813 vermeld als Luigien Geerts, d.v. Geert Pluis en Aaltien Rabbens, in leven slagters, overleden in Paterswolde. Vermoedelijk zijn zij in Eelde overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Geerts Pluis, geboren 1750 in Midlaren, gedoopt Zuidlaren 15-2-1750, overleden 1805 in Roodehaan, zie genealogie Remmels.
2. Grietje Geerts, geboren 1752 in Eelde, gedoopt 3-12-1752, overleden 1793 in Eelde (of eerder), zie genealogie Remmels.
3. Luigien Geerts Pluis, geboren 1757 in Eelde, gedoopt 16-1-1757, overleden 30-12-1813 in Paterswolde.
Gehuwd 10-5-1789 in Eelde met Roelf Gerrits Koopman, geboren 1739 in Eelde, gedoopt 5-5-1739, overleden 4-12-1824 in Paterswolde, zoon van Gerrit Roelefs en Marigje Wolters, zie genealogie Koopman, eerder getrouwd 14-5-1775 in Eelde met Mettien Ubels, geboren 1754 in Norg, gedoopt 1-11-1754, dochter van Ubel Egberts en Jeichien Jans, zie genealogie Ubels.
Huwelijk: Roelof Gerrits en Luigjen Geerts.
4. Rabbe Geerts, geboren 1761 in Eelde, gedoopt 9-2-1761, overleden 1773. Volgens momberrekening 1774 in 1773 overleden.
 
IIb  Remmelt Rabbens, geboren 1722 in Annen, gedoopt Anloo 1-7-1722, overleden 1767 in Anloo, zoon van Rabbe Aalderts (zie Ia) en Grietje Janssen.
Remmelt Rabbens is medemomber over de minderjarige kinderen van Geert Jans Remmelts en Aaltje Rabbens. Op 29-12-1774 wordt in Paterswolde wegens overlijden van Remmelt Rabbens van Anloo als nieuwe medemomber benoemd Aaldert Rabbens van Annen. Hij is echter al in 1767 overleden, wanneer in Anloo mombers worden aangesteld over zijn dochter Grietien.
Gehuwd (1) 7-5-1752 in Anloo met Annegje Derks.
Huwelijk: Remmelt Rabbens van Anloo en Annegje Derks, van Anloo.
Gehuwd (2) 5-12-1762 in Anloo met Jantje Alberts.
Huwelijk: Remmelt Rabbens van Anloo en Jantje Alberts van Annen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Grietje Remmelts, geboren 1753 in Anloo, gedoopt 11-3-1753.
2. Grietje Remmelts, geboren 1754 in Anloo, gedoopt 22-12-1754.
3. Hendrik Remmelts, geboren 1757 in Anloo, gedoopt 20-3-1757.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Grietje Remmelts, geboren 1763 in Anloo, gedoopt 18-9-1763.
5. Geesje Remmelts, geboren 1766 in Anloo, gedoopt 2-3-1766. Tweeling.
6. Aaltje Remmelts, geboren 1766 in Anloo, gedoopt 2-3-1766. Tweeling.
 
IIc  Jan Rabbens, geboren 1725 in Annen, gedoopt Anloo 8-4-1725, overleden 1773 in Paterswolde, zoon van Rabbe Aalderts (zie Ia) en Grietje Janssen.
Aanname dat de Jan Rabbens in Paterswolde de eerst geboren zoon Jan is van Rabbe Aalderts en Grietje Janssen, omdat hij hoofdmomber is over de kinderen van zuster Aaltje en broer Remmelt en dus waarschijnlijk ouder is dan broer Aaldert. Hij is in 1769 deelnemer aan een getuigenverhoor i.v.m. illegale slacht en is dan ongeveer 40 jaar.
Jan Rabbens is hoofdmomber over de minderjarige kinderen van Geert Jans Remmelts en Aaltje Rabbens. Op 2-11-1773 wordt wegens overlijden van Jan Rabbens als nieuwe hoofdmomber benoemd Roelf Jans Remmelts. Daarvoor in 1772 heeft hij het hoofdmomberschap opgegeven over dochter Grietje van Remmelt Rabbens in Anloo.

Gehuwd 23-5-1756 in Eelde met Grietje Geerts, geboren 1737 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-5-1737 (geen naam van het kind vermeld), overleden in Paterswolde, dochter van Geert Roelefs en Jantje Jansens, hertrouwd 25-5-1778 in Eelde met Harm Hendriks Moeni, geboren 1739 in Schonebeek, gedoopt 4-10-1739, overleden 26-2-1816 in Paterswolde, zoon van Hendrik Unie.
Huwelijk: Jan Rabbens, van Annen en Grietje Geerts. Afkondiging in Anloo 16-4-1756: Jan Rabbens van Anloo en Grietje Geerts van Paterswolde met attestatie naar Eelde. Doopnamen kinderen Rabbe, Geert Roelefs, Jan Roelefs en Jan Rabbes. Bij de laatste is in de index als vader vermeld Jan Jansen Rabbes, maar in het doopboek is eerst geschreven Rabbe Jansens, verbeterd tot Jan Rabbes.
Jan Rabbens wordt niet vermeld in het Haardstedenregister van Eelde en woont waarschijnlijk bij zijn schoonvader Geert Roelefs, in 1744 meier van wijlen Reinder Cluiving op een boerderij ten zuiden van het Kluivingsbos, tot 1774 steeds met 4 paarden.
Aanstelling mombers bij het tweede huwelijk van Grietien Geerts:
Grietien Geerts, wed. van Jan Rabbens te Paterwolde gaat hertrouwen met Harm Hindriks, wedn. van Pietertje Berents, van Glimmen. Kinderen Rabben 21, Geert 15, Jan Roelfs 13, Jan Rabbens 5. Hoofdmomber Aeldert Rabben van Zuitlaren, medemombers Geert Jans Remmelts van Eelde, Jacob Hendriks en Jan Arents van Paterwolde. Eelde, 24-4-1778.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Rabbe Jans Rabbens (zie IIIa), geboren 1757 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-4-1757, overleden 16-9-1812 in Paterswolde.
2. Geert Jans Rabbens (zie IIIb), geboren 8-9-1762 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-9-1762, overleden 30-1-1840 in Peize.
3. Jan Roelfs Rabbens, geboren 1765 in Paterswolde, gedoopt Eelde 2-6-1765. Jan Roelfs van Paterswolde is in 1798 met Geert Jans medemomber over de kinderen van (broer) Rabbe Jans.
4. Jan Jans Rabbens (zie IIIc), geboren 1773 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-10-1773, overleden 13-8-1837 in Paterswolde.
 
IId  Aaldert Rabbens Aalderts, geboren 1728 in Annen, gedoopt Anloo 19-11-1728, zoon van Rabbe Aalderts (zie Ia) en Grietje Janssen.
Gehuwd (1) 15-2-1756 in Anloo met Zwaantje Cornelis, geboren 1733 in Annen, gedoopt Anloo 24-5-1733, dochter van Cornelis Luigies en Grietje Eilkes.
Huwelijk: Aaldert Rabbens van Annen en Zwaantje Cornelis van Annen.
Op 10-2-1773 worden mombers aangesteld vanwege het hertrouwen van Aaldert Rabbens. Er zijn 5 kinderen, de jongste 4 jaar en de oudste 16 jaar. Hoofdmomber is Lucas Cornelis van moederszijde, medemombers zijn Jan Roelofs Plagge van Annen van moederszijde en van vaderszijde Jan Rabbens van Kiel-Compagnie en Otto Meijering van Anloo.
Cornelis Luigjes was overgeslagen als momber wegens zijn hoge leeftijd.

Gehuwd (2) 21-3-1773 in Anloo met Frouke Everts, geboren 1738 in Assen, gedoopt 12-10-1738, dochter van Evert Berents en Wubkje Tjakkes.
Huwelijk: Aaldert Rabbens van Annen, weduwnaar van Swaantje Cornelis en Frouke Everts, van Vredevelt.
In 1781 lenen Aaldert Rabbens en Frouwke Everts van Zuidlaren 49 gld. van Lucas Wiering van Gasselte en Roelof Wiering van Gieten.
In hetzelfde jaar is er een rechtszaak van Jan Everts tegen Aaldert Rabbers te Zuidlaren, gehuwd met zijn zuster Frouke Everts. Jan Everts heeft zijn zuster afgekocht van de nalatenschap van hun moeder Wubke Tjakes en eist de rentebrief van 50 gld. die Wubke aan de grutter Martinus Martinus te Assen heeft uitgeleend. Wubke is april 1776 overleden. Hij wordt in het gelijk gesteld.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hindrik Aalderts, geboren 1756 in Annen, gedoopt Anloo 2-5-1756, overleden 10-6-1824 in Assen.
Gehuwd 10-10-1779 in Anloo met Jantje Gerrits, geboren 1759 in Assen, gedoopt 4-2-1759, overleden 21-7-1829 in Assen, dochter van Gerrit Jans en Marigje Heins.
Huwelijk: Hindrik Aalderts en Jantje Gerrits van Gasteren. Ook afkondiging in Assen.
2. Grietje Aalderts, geboren 1759 in Annen, gedoopt Anloo 30-9-1759.
3. Jan Barelds Aalders, geboren 1763 in Annen, gedoopt Anloo 17-4-1763, overleden 30-7-1845 in Peize.
Gehuwd met Marchien Everts.
Vanaf 1794 worden kinderen geboren in Peize. Jan Barelds Aalders neemt daar de familienaam Aalders aan. Zie bij de Peizer GenealogieŽn onder Aalders.
4. Jantien Aalderts (zie IIId), geboren 1766 in Annen, gedoopt Anloo 16-2-1766, overleden 21-5-1827 in Onnen, Haren.
5. Rabbe Aalderts Berger, geboren 1769 in Annen, gedoopt Anloo 22-1-1769, overleden 14-8-1853 in Zuidlaren. Schaapherder.
Gehuwd 2-3-1794 in Zuidlaren met Lammegien Roelofs, geboren 1766 in Annerveen, gedoopt Anloo 26-10-1766, overleden 22-2-1850 in Zuidlaren, dochter van Roelof Lucas Nijmeijer en Aaltje Jans Hoving.
Huwelijk: Rabbe Aalders en Lammegjen Roelofs van Anderveen.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
6. Evert Aalderts Zaaiman, geboren 1774 in Annen, gedoopt Anloo 28-8-1774, overleden 4-3-1852 in Kropswolde, Hoogezand.
Gehuwd 4-8-1799 in Zuidlaren met Aaltje Harms Spelde, geboren 1770, overleden 10-10-1845 in Kropswolde, Hoogezand, dochter van Harm Spelde.
Huwelijk: Eevert Aalders van Annen en Aaltjen Harms van Oude Pekela. Kinderen geboren in Zuidlaren en Kropswolde.
 

Generatie III

IIIa  Rabbe Jans Rabbens, geboren 1757 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-4-1757, overleden 16-9-1812 in Paterswolde, zoon van Jan Rabbens (zie IIc) en Grietje Geerts.
Gehuwd (1) 20-6-1784 in Eelde met Willemtien Jans, geboren 1747 in Paterswolde, gedoopt 4-6-1747, overleden 1797, dochter van Jan Roelefs Willems en Grietje Roelefs, zie genealogie Boer1, eerder getrouwd 27-4-1783 in Eelde met Jacob Derks, geboren 1753 in Paterswolde, gedoopt Eelde 4-11-1753, zoon van Derk Jurjens en Jantien Jacobs, zie genealogie Boer3.
Huwelijk: Rabbe Jans en Willemtien Jans, weduwe van Jacob Derks.
In 1793 stellen Jan Willems en Grietien Roelfs zich borg voor een lening van 30 gld. van de diakonie aan schoonzoon Rabbe Jans en Willemtien Jans. Jan Roelfs (Boer) ondertekent in opdracht van zijn grootvader en grootmoeder.
In 1797 woont Rabbe Jans bij zijn broer Geert Jans op Peizerhorst, gehuwd met 2 kinderen.
In 1798 worden in Eelde mombers aangesteld over de kinderen Grietien 18 en Jantien 11 van Rabbe Jans en Willemtien Jans. Hoofdmomber is burger Hendricus Deodatus van de Schelfhorst, medemombers Roelf Alberts, Geert Jans en Jan Roelfs van Paterwolde. De eerste is w.s. geen familie, de laatste twee kunnen de oudste broers zijn van Rabbe Jans. Bij de bezittingen hoort 5/8 deel van een plaats de Schelfhorst, bewoond door Roelf Alberts en zijn schoonmoeder en mandelig met Roelf Alberts. De schulden overtreffen echter de bezittingen, met name een obligatie van 900 gld aan Vrouw Groenewolt (in 1807 zijn Pieter en Albert Harms Groenwold voor 3/4 deel eigenaar). De mombers spreken met het bruidspaar af dat ongemeenschap van goederen zal plaats vinden.
Naamsaanneming 1812 Paterswolde: kinderen Magrita 10, Annegien 7, Janna 4. Rabbe Jans is overleden op 142 voor de nummerbijschrijving. In 1807 in Eelde op 74b met 2 inwonende kinderen (74a is Menne Jans Bos).

Gehuwd (2) 22-4-1798 in Eelde met Zwaantien Jans Oosting, geboren 12-7-1768 in Tynaarlo, gedoopt Vries 30-4-1769, overleden 12-11-1839 in Paterswolde, dochter van Jan Lucas Oosting en Annegje Dries, zie genealogie Drewes, hertrouwd 16-2-1818 in Eelde met Jan Kryte, geboren 1763 in Groningen, gedoopt 11-9-1763, overleden 25-3-1822 in Paterswolde, zoon van Kornelis Kryte en Annechien Jans.
Huwelijk: Rabbe Jans en Swaantien Jans, van Peiserhorst.
Zwaantien Jans als Zwaantien Jans Oostinge bij haar huwelijk met Jan Kryte (Krijthe), zie ook Drents Genealogisch Jaarboek 1996, Cornelis Kriet en Jan Krijthe, door Egbert R. Krijthe.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Grietien Rabbens (zie IVa), geboren 1785 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 24-4-1785, overleden 7-6-1856 in Eext.
2. Jantien Rabbens, geboren 1787 in Schelfhorst, gedoopt Eelde 26-8-1787, overleden 27-3-1857 in Eelde.
Gehuwd 17-5-1824 in Vries met Berent Jans Polling, geboren 22-2-1800 in Zuidlaren, gedoopt 2-3-1800, overleden 8-3-1874 in Eelde, zoon van Jan Berends Polling en Fyke Derks.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Annegien Rabbens, geboren 1799 in Peize, gedoopt 8-9-1799.
4. Margarita Rabbens (zie IVb), geboren 1802 in Paterswolde, gedoopt Eelde 17-1-1802.
5. Annegien Rabbens, geboren 1805. Vermeld bij de naamsaanneming, niet in het doopboek van Eelde.
6. Janna Rabbens, geboren 1809 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-5-1809.
 
IIIb  Geert Jans Rabbens, geboren 8-9-1762 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-9-1762, overleden 30-1-1840 in Peize, zoon van Jan Rabbens (zie IIc) en Grietje Geerts.
Voor tweede echtgenote Janna Margaretha Luinge zie De familie Lunsche in Drents Genealogisch Jaarboek 1995. Hieruit blijkt dat zij in december 1759 is geboren. Haar ouders zijn 5-12-1760 gescheiden van tafel en bed. Janna Margaretha Lunsche was eerder getrouwd met Steven Ebbinge. In 1789 geeft Janna Lunsche, weduwe R. Luinge namens haar dochter M.J. Luinge, weduwe van Steven Ebbinge de erfenis aan van haar overleden man Steven Ebbinge (genealogie Luinge).
Gehuwd (1) 25-3-1787 in Eelde met Jantien Lammerts.
Huwelijk: Geert Jans en Jantien Lammerts.
Gehuwd (2) 1797 in Peize met Janna Margaretha Luinge, geboren 12-1759 in Peize, overleden 11-3-1831 in Peize, dochter van Roelf Allerts Luinge en Janna Lunsche, zie genealogie Alting (1), eerder getrouwd 6-7-1788 in Peize met Steven Ebbinge, geboren 1758 in Peize, overleden 1789 in Peize, begraven 28-8-1789, zoon van Barteld Ebbinge en Alina Ebbinge, zie genealogie Alting (1).
Huwelijk aangenomen rond 1797 in Peize (niet in het trouwboek van Eelde). Geert Jans Rabbens is als Geert Jans Moeni getuige bij het overlijden van zijn schoonmoeder Janna Lunsche op Peizerhorst.
Op Bevroren spoor bij flauw maanlicht (Harry Perton, voorheen op zijn Gelkinghe weblog) staat het verslag van de arts die assisteert bij de geboorte van dochter Janna.
De brieven bevinden zich in het Utrechts Archief, toegang 814 archief van de familie Van Geuns. Ook het boek Meniste vrijage, Jakob van Geuns (1769-1832), Gronings dokter, Amsterdams 'kassier' door I.H. van Eeghen (Tjeenk Willink, Haarlem 1969) verwijst op p. 110 naar dit voorval, echter met een minder uitgebreide beschrijving van de tocht onderweg in de vrieskou.
Als de jonge Groninger arts en verloskundige Jacob van Geuns op 20 december 1798 's middags rond theetijd terugkeert van zijn visiteronde door de stad, treft hij in zijn huurkamer aan de Steentilstraat een boer van de Peizerhorst aan. De man vertelt dat een buurvrouw van hem al twee dagen in barensnood verkeert en verzoekt dokter Van Geuns om hulp...
"Zedert mijne laaste brief (...) heb ik weer een avontuurlijk togje moeten doen. Om half vier aan huis eeven aangaande, vond ik aldaar een Boer, die mij al een uur met verlangen wagtte. Het dringend verzoek was nae Peijzerhorst, een uur agter Eelde, te willen reijzen, ten einde een vrouw, zedert twee etmaalen in nood, te helpen. Ik kon mij hier niet wel van ontslaan, en in plaats van onze gewoone maandel[ijkse] Departem[ents] verg[adering] van 't Nut bij te woonen, maakte ik mij reijsvaerdig, en reed met een fourgon om half vijf de poort uit.
Het eerste half uur ging alles wel, doch het flaauwer maanligt liet niet toe dat wij duidelijk het bereeden spoor konden onderkennen. De weg was hart en stijf bevrooren, en niet bereeden. Wij kwaamen toch met hommelen en stooten om 6 uur goed en wel op De Punt. De voerman maakte zwarigheid verder te gaan, dewijl de weg niet beter werd en hij bevreest was dat de raaden, in de felle vorst bros zijnde, en de spooren diep en hart, soms mogten breeken, dewijl men niet goed zien konde om er altijd in te blijven. Ook zoude de reijs dan toch langsaam vorderen.
De Casteleijn en 2 Boeren die aldaar waren, raden liever te voet te gaan dan met de Fourgon te rijden. Ik besloot ook hier toe en nam de voerman mede, egter ging ik tot aan Oosterbroek op eene verdekte boerewagen zitten, zijnde de knegt en wagen van Tonko Modderman, en verder ging ik met de voerman en de beladene wagen nae Eelde. Het was eene drooge en frisse koude, doch al wandelende en omhangen met mijne dikke jas kon ik de warmte beet houden.
Te Eelde ging ik bij de Brouwer aan met wien ik nu een Jaer geleden kennis gemaakt had doordien ik bij eene soortgelijke expeditie, doch in veel slegter weer, aldaar een nagt geslapen had. Deeze gaf mij op mijn verzoek 2 sufficante Drenten mede met een schijnvat of lantaarn. Zoo stapten wij sneedig en wel door langs het voetpad, en kwam dus warm geloopen om 8 uur bij de Boerin.
Alles liep gunstig en spoedig af. Er was groote blijdschap dat er eene levendig en zwaar kind geboren werd. Te meer had de Boer hier reden toe, dewijl hij voor een jaar met de vrouw, weduw zijnde, en bij de eerste man geene kinderen gehad hebbende, getrouwt was. Hij had te vooren als knegt bij de Boerin gewoont, en daar de vrouw 40 Jaren oud was, was er niet veel kans meer nog kinderen te krijgen, intusschen scheelde het hem veel in de keur [?], dat er een leevendig kind gebooren werd, daar dit het uitzigt op zijn fortuin veel vaster maakte.
Ik had mijn plan gemaakt om 's nagts op De Punt te slaapen, dus mijne zaaken verrigt hebbende, en de vrouw redelijk welvaarende te bed gebragt zijnde, ging ik om 10 uur weer op reijs, welgemoed en opgeruimd over mijne welgeslaagde hulp. Ik nam vooraf egter nog het gewoone tractement bij die gelegenheden, t.w. Brandewijn met rosijnen.
Twee Boeren met een lantaarn escorteerden mij tot Eelde, alwaar ik mijn voerman in het hoekje der haart in eene geruste slaap vond. Schoon ik wel geen dringende honger had, nam ik egter een goede Drentsche boterham met een glas genever. Dit was dagt mij goed, voor eene wandeling in de koude, ten minste de geeuwhonger zoude mij dan niet ligt overvallen.
Nu ging ik met de voerman op reijs nae De Punt, hij met de lantaarn voor aan en ik een pijp tabak rookende en goed doorstappende agter aan. En schoon het bij middernagt was, dat wij de wandeling over de Heijde deeden en de oostewind vrij fijn blaasde hinderde mij de koude niets. Wij kwaamen om 12 uur 's nagts gezond en wel op De Punt. Hier dronk ik een half kroes heet bier, en sliep zeer gerust tot 6 uur 's morgens, half 7 zat ik in de fourgon, en was weer om 8 uur op mijn kamer."
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Geerts Rabbens (zie IVc), geboren 1788 in Paterswolde, gedoopt Eelde 10-8-1788, overleden 27-10-1859 in Peize.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Janna Geerts Rabbens (zie IVd), geboren 20-12-1798 in Peize, gedoopt 26-12-1798, overleden 29-4-1848 in Peize.
 
IIIc  Jan Jans Rabbens, geboren 1773 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-10-1773, overleden 13-8-1837 in Paterswolde, zoon van Jan Rabbens (zie IIc) en Grietje Geerts.
Naamsaanneming 1812: kind Grietien (wonend in Oosterbroek). Doopnaam dochter: Grietien Geerts. Als Jan Jans Moeni in de eerste lijst, daarvoor in 1807 als Jan Jans Uni. Zijn broer Geert Jans noemt zich in 1813 ook Moeni.
Deze naam is afgeleid van hun stiefvader Harm Hendriks, zie bij vader Jan Rabbens.

Gehuwd 27-11-1803 in Groningen met Aaltien Alberts Groen, geboren 2-2-1775 in Wildervank, overleden 11-9-1828 in Paterswolde, dochter van Albert Hindriks Groen en Meentje Jans.
Huwelijk: Jan Jans van Paterwolde en Aaltje Alberts Groen van Veendam, pro qua Hindrik Hulsman als swager.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietien Geerts Rabbens, geboren 1804 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-12-1804, overleden 21-1-1841 in Groningen.
Gehuwd 16-7-1829 in Groningen met Hinderk Jans Strojenga, geboren 1796 in Groningen, gedoopt 20-3-1796, overleden 16-3-1848 in Groningen, zoon van Marten Jans Strojenga en Meintje Hindriks, hertrouwd 19-5-1842 in Groningen met Catharina Ooiting, geboren 5-8-1821 in Groningen, overleden 18-2-1903 in Groningen, dochter van Hinderikus Ooiting en Atje Geerts.
 
IIId  Jantien Aalderts, geboren 1766 in Annen, gedoopt Anloo 16-2-1766, overleden 21-5-1827 in Onnen, Haren, dochter van Aaldert Rabbens Aalderts (zie IId) en Zwaantje Cornelis.
Gehuwd 15-5-1796 in Eelde met Jan Sjaneker Jansen, geboren 1764 in Eelde, gedoopt 25-11-1764, overleden 20-10-1828 in Eelde, zoon van Jannes Jacobs Janeken en Tetje Geerts, zie genealogie Jansen.
Huwelijk: Jan Jannes en Jantien Aalderts. Ook in het doopboek als Jan Jannes en Jantien Aalderts.
Naamsaanneming 1812 op 148 en 149: Jan Sjaanikes Janssen, kinderen Jans 14, Albert 7, Jakob 4, Zwaantien 12, Tietien 11, Grietien 1/2.
Bij overlijden op 43 als Jan Sjaneker Janssen, nalatende dezelfde kinderen als in 1812 genoemd.
Jantje bij overlijden als Aaltien Aalderts, 54 jaar, geboren te Zuidlaren, dochter van Aaldert en Zwaantien, echtgenote van Jans Jannes Sjaneker. Twee broers wonen in Zuidlaren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jannes Jans Sjaneker, geboren 1798 in Eelde, gedoopt 14-1-1798, overleden 11-3-1880 in Glimmen, Haren.
Gehuwd 27-7-1823 in Haren met Jantje Spaling, geboren 4-7-1804 in Haren, gedoopt 8-7-1804, overleden 20-12-1889 in Groningen, wonende te Haren, dochter van Jan Spaling en Jantje Hindriks.
Huwelijk in Haren: Jannes Jan Sjaanker en Jantje Spaling.
Jannes bij overlijden als Jannes Sjaanker.
Jantje wordt ook Janna genoemd, gedoopt als Jantje, d.v. Jakob Paling en Jantje Hinderks, bij huwelijk als d.v. Jan Spaling en Jantje Hindriks. Dit echtpaar trouwt 17-4-1803 in Haren als Jan Spelink van Ulsen en Jantjen Hinderks. Jan Spaling mogelijk gedoopt 1-1-1758 in Uelsen (Bentheim) als Jan Hendrik, z.v. Hendrik Spaaltink (en Jenne Brinkman).
2. Zwaantien Jans Sjaneker, geboren 1800 in Eelde, gedoopt 3-8-1800, overleden 28-12-1884 in Haren.
Gehuwd 2-7-1831 in Haren met Egbert van Dalen, geboren 1789 in Tynaarlo, gedoopt Vries 13-12-1789, overleden 26-5-1859 in Haren, zoon van Anna Egberts van Dalen, eerder getrouwd 16-2-1822 in Haren met Geertruida Pootholt, geboren 1799 in Haren, gedoopt 8-12-1799, overleden 10-4-1830 in Essen, Haren, dochter van Jan Gerrits Pootholt en Geertruid Ewolds.
3. Teetien Sjaneker Jansen, geboren 1802 in Eelde, gedoopt 7-11-1802, overleden 8-4-1833 in Eelde.
4. Albert Jansen, geboren 1805 in Eelde, gedoopt 28-4-1805, overleden 24-3-1881 in Eelde.
Gehuwd (1) 29-11-1828 in Haren met Marchien Tjarks, geboren 1792 in Anderen, gedoopt Anloo 10-6-1792, overleden 13-1-1848 in Eelde, dochter van Harm Tjarks en Hillechien Roelfs Horst, zie genealogie Horst (Haren).
Bij huwelijk Margje Harms Tjarks, geboren 10-6-1792 in Anloo, dochter van Harm Tjarks en Hillechien Horst.
Marchien Tjarks wordt bij overlijden Margien Tjassens genoemd, geboren Rolde 5-7-1794. In 1853 wordt de familienaam in de overlijdensakte gewijzigd in Tjarks. Andere familieleden in Rolde worden ook Tjarks genoemd. Harm Tjarks is van 1789-1792 huurder van huis nummer 94 in Paterswolde (eigenaar Pieter Roelfs Roelfzema).

Gehuwd (2) 9-6-1849 in Eelde met Roelfien Geerts Bremer, geboren 1806 in Paterswolde, gedoopt Eelde 22-6-1806, overleden 13-2-1871 in Eelde, dochter van Geert Roelfs Bremer en Geertien Roelfs Siegers, zie genealogie Bremer (Breemhaar), eerder getrouwd 8-5-1830 in Eelde met Geert Hendriks Boering, geboren 13-4-1806 in Peize, gedoopt 20-4-1806, overleden 22-1-1844 in Eelde, Oosterbroek, zoon van Hindrik Alderts Buiringe en Marchien Geerts Timmer, zie genealogie Buiringe (Buring of Boering).
5. Jacob Jansen, geboren 31-3-1808 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-4-1808, overleden 18-4-1868 in Eelde. Bij overlijden als Janssen.
Gehuwd 30-5-1833 in Eelde met Anna Alberts Homan, geboren 1805 in Donderen, gedoopt Vries 20-1-1805, overleden 17-12-1897 in Eelde, dochter van Albert Pieters Homan en Hillechien Geerts, zie genealogie Oosterhuis.
6. Grietien Jans Sjaneker, geboren 5-2-1812 in Paterswolde, gedoopt Eelde 16-2-1812, overleden 27-3-1891 in Uithuizermeeden.
 

Generatie IV

IVa  Grietien Rabbens, geboren 1785 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 24-4-1785, overleden 7-6-1856 in Eext, dochter van Rabbe Jans Rabbens (zie IIIa) en Willemtien Jans.
Gehuwd 6-5-1810 in Vries met Roelof Vedder, geboren 21-5-1783 in Yde, gedoopt Vries 29-5-1783, overleden 17-7-1847 in Eext, zoon van Gerrit Hendriks Vedder en Hinderkien Hendriks Meulenkamp, zie genealogie Vedder.
Huwelijk: Roelef Arends Gerriets, van Ide en Grietien Rabbens, van Paterwolde. Huwelijksaankondiging in Eelde op 15-4-1810, gehuwd te Vries, Roelof Arends Gerrits, van Yde en Grietje Rabbes.
In de akten van de Burgerlijke Stand steeds als Roelof Vedder. Doopnaam Roelef, maar w.s. direkt of indirekt vernoemd naar de grootvader van Hinderkien Meulenkamp van moederszijde Roelof Arends.
Bij overlijden is vermeld geboren Eelde 21-5-1783, ouders Gerrit Roelfs en Willemtien Jans, maar de geboorteplaats moet w.s. zijn Vries en Willemtien Jans is de moeder van Grietje Rabbens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Rabbens Vedder, geboren 9-4-1813 in Yde, overleden 7-2-1863 in Anloo.
2. Henderkien Vedder, geboren 4-8-1815 in Yde, overleden 16-9-1872 in Eext.
3. Willemtien Vedder, geboren 10-11-1817 in Vries, overleden 14-6-1879 in Anloo.
4. Aaltien Vedder, geboren 1820 in Anloo.
 
IVb  Margarita Rabbens, geboren 1802 in Paterswolde, gedoopt Eelde 17-1-1802, dochter van Rabbe Jans Rabbens (zie IIIa) en Zwaantien Jans Oosting.
Gehuwd 20-10-1826 in Eelde met Jan Alberts van Bergen, geboren 1801 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-4-1801, overleden 6-11-1877 in Paterswolde, zoon van Albert Conraads van Bergen en Mettien Jans Tonnis, zie genealogie Van Bergen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Kornelis van Bergen, geboren 17-12-1840 in Eelde, overleden 28-10-1918 in Paterswolde.
 
IVc  Jan Geerts Rabbens, geboren 1788 in Paterswolde, gedoopt Eelde 10-8-1788, overleden 27-10-1859 in Peize, zoon van Geert Jans Rabbens (zie IIIb) en Jantien Lammerts.
Gehuwd 15-5-1823 in Peize met Tetje Alberts Birze, geboren 1796 in Peize, gedoopt 13-3-1796, overleden 20-7-1872 in Peize, dochter van Albert Arnoldus Birze en Janna Pieters Westerhof.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Rabbens, geboren 9-5-1831 in Paterswolde, overleden 20-11-1893 in Tynaarlo, Vries.
 
IVd  Janna Geerts Rabbens, geboren 20-12-1798 in Peize, gedoopt 26-12-1798, overleden 29-4-1848 in Peize, dochter van Geert Jans Rabbens (zie IIIb) en Janna Margaretha Luinge.
Gehuwd 23-5-1822 in Peize met Roelof Peeling Luinge, geboren 24-4-1793 in Peize, gedoopt 28-4-1793, overleden 29-1-1870 in Peize, zoon van Roelf Luinge en Marchien Popkes Mulder, zie genealogie Alting (1).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Magretha Luinge, geboren 21-8-1823 in Peize, overleden 12-10-1848 in Peize.
2. Margien Luinge, geboren 24-2-1825 in Peize, overleden 13-7-1853 in Peize.
3. Janna Luinge, geboren 22-12-1827 in Peize, overleden 28-11-1857 in Peize.
4. Annegien Luinge, geboren 10-7-1830 in Peize, overleden 15-2-1831 in Peize.
5. Annegien Luinge, geboren 27-1-1833 in Peize, overleden 28-2-1869 in Peize.
6. Geert Luinge, geboren 12-6-1836 in Peize, overleden 25-9-1890 in Peize.
7. Hillegien Luinge, geboren 23-5-1840 in Peize, overleden 29-5-1841 in Peize.
 

Index
Genealogie Rabbens