U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Koolman

Generatie I

Ia  Geert Hindriks Koolman, geboren 1757 in Noordlaren, gedoopt 3-7-1757, overleden 3-11-1833 in Eelde, zoon van Hindrik Geerts Koolman en Hinderkien Heins.
Gehuwd 3-5-1781 in Noordlaren met Jaapkien Abels, geboren 1750 in Haren, gedoopt 6-9-1750, overleden 9-2-1833 in Eelde, dochter van Abel Jans Brink en Grietien Jacobs.
Huwelijk: Geert Hindriks van Noordlaren en Jaapkien Abels van Onnen.
Geert Hindriks is in 1788 meier van baron F. O. van Dörnberg Heiden, eigenaar van Lemferdinge, die het recht van havezate op deze boerderij legt, het Wintgat genaamd en daarna Lemferdinge afzonderlijk verkoopt. Het huis is gelegen in Paterswolde aan de Duinkampen oostzijde.
Naamsaanneming Eelde 1812 (op 151) kinderen Hindrik 30 (Eelde, op nummer 24), Grietien 26 (de Horst), Hindrikkien 22. In 1807 met een inwonend kind.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Geerts Koolman (zie IIa), geboren 21-5-1782 in Harendermolen, gedoopt Noordlaren 26-5-1782, overleden 8-9-1854 in Eelde.
2. Grietien Geerts Koolman (zie IIb), geboren 18-1-1786 in Noordlaren, gedoopt 22-1-1786, overleden 3-3-1815 in Peizerhorst.
3. Hinderkien Geerts Koolman (zie IIc), geboren 22-12-1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-12-1789, overleden 17-11-1881 in Eelde.
 

Generatie II

IIa  Hindrik Geerts Koolman, geboren 21-5-1782 in Harendermolen, gedoopt Noordlaren 26-5-1782, overleden 8-9-1854 in Eelde, zoon van Geert Hindriks Koolman (zie Ia) en Jaapkien Abels.
Geboortedatum vermeld bij de doop.
Bij de naamsaanneming in 1812 op 24. Beroep timmerman.

Gehuwd (1) 18-2-1810 in Eelde met Elsje Hendriks Rutgers, geboren 1779 in Eelde, gedoopt 16-5-1779, dochter van Hindrik Harms Rutgers en Hinderika Jans Bouwman, zie genealogie Rutgers.
Huwelijk: Hindrik Geerts van Noordlaren en Elsjen Hindriks. Bij zijn hertrouwen is Hindrik Geerts Koolman weduwnaar van Elsien Hindriks en treden op als getuigen zijn schoonvader Hindrik Harms, timmerman in Eelde en zijn zwager Jan Hindriks, stijfselmakersknecht in Groningen.
Gehuwd (2) 9-5-1813 in Haren met Mettien Gerrits Vedder, geboren 27-3-1788 in Haren, gedoopt 30-3-1788, overleden 22-2-1837 in Eelde, dochter van Gerrit Harms Vedder en Hinderkien Jans, zie genealogie Vedder.
Gehuwd (3) 4-5-1838 in Eelde met Anna Dekker, geboren 11-7-1812 in Eelde, overleden 6-6-1887 in Zuidlaren, dochter van Adolf Dekker en Fennechien Munninks, zie genealogie Dekker, hertrouwd 12-7-1855 in Eelde met Jan Lucas Nienhuis, geboren 1804 in Eelde, gedoopt 12-2-1804, overleden 11-1-1867 in Eelde, zoon van Lucas Jans Nienhuis en Anna Koops, zie genealogie Nienhuis.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Geert Koolman, geboren 15-3-1814 in Eelde, overleden 8-2-1861 in Groningen.
2. Hinderkien Koolman, geboren 27-1-1816 in Eelde, overleden 26-3-1829 in Eelde.
3. Gerrit Koolman, geboren 12-10-1818 in Eelde, overleden 21-10-1904 in Groningen.
4. Jakob Koolman, geboren 19-8-1821 in Eelde, overleden 19-4-1880 in Groningen.
5. Harm Koolman, geboren 12-8-1825 in Eelde, overleden 7-3-1899 in Noordlaren, Haren.
Kinderen uit het derde huwelijk:
6. Hinderkien Koolman, geboren 22-1-1841 in Eelde, overleden 5-11-1890 in Eelde.
7. Jopkien Koolman, geboren 8-9-1842 in Eelde, overleden 5-11-1920 in Zuidlaren.
8. Adolf Koolman, geboren 23-6-1846 in Eelde, overleden 11-1-1848 in Eelde.
9. Adolf Koolman, geboren 25-9-1853 in Eelde, overleden 7-7-1924 in Zuidlaren.
 
IIb  Grietien Geerts Koolman, geboren 18-1-1786 in Noordlaren, gedoopt 22-1-1786, overleden 3-3-1815 in Peizerhorst, dochter van Geert Hindriks Koolman (zie Ia) en Jaapkien Abels.
Overlijdensakte onder Eelde, oud 30 jaar.
Gehuwd 7-5-1809 in Peize met Hindrik Jans Horst, geboren 1772 in Peize, gedoopt 9-2-1772, overleden 24-5-1861 in Glimmen, Haren, zoon van Jan Lamberts Horst en Aaltien Hindriks, zie genealogie Horst (Peize).
Huwelijk: Hindrik Jans van de Horst en Grietien.
Nadat de familie Horst vele jaren op de Middelste Horst in Peize heeft gewoond, komt hieraan omstreeks of voor 1848 een eind. Zoon Geert is in 1744 getrouwd met Hilligje Martens te Peest. Hindrik Jans Horst woont tot mei 1850 in huis 67 (bij de kerk) en vertrekt dan met zijn nicht Zina Horst, dochter van broer Jan naar Haren, waar nicht Albertien van der Horst in hetzelfde jaar is getrouwd met Derk Oddens.
Bij overlijden als Hindrik van der Horst, 91 jaar, geboren te Peize, weduwnaar van Grietje Koolman, geen ouders vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Hindriks Horst, geboren 1810 in Peize, gedoopt 24-2-1810.
2. Geert Hendriks Horst, geboren 30-4-1812 in Peize, overleden 27-2-1892 in Westervelde, Norg. Geert Horst laat bij zijn kinderloos overlijden in Westervelde, Norg 1892 de meeste van zijn bezittingen na aan het echtpaar Hermannus Gerrits Wieland en Jeltje Biemolt, die niet verwant zijn. Bij het overlijden van zijn echtgenote Hilligje Martens in 1880 te Westervelde liet zij hem het levenslang vruchtgebruik na van haar bezittingen. De erfgenamen waren neven en nichten. Jeltje Biemold was toen al hun dienstmeid en trouwde in hetzelfde jaar met Hermanus Wieland, waarbij Geert Horst als getuige optrad.
Zijn wettige erfgenamen zijn, ten eerste neven en nichten van vaderszijde:
Hendrikje Horst, getrouwd met Willem Timmer te Roden voor 1/6.
Jan Odding en Geert Odding te Glimmen, Haren, kinderen van wijlen Derk Odding en Albertien Horst ieder voor 1/12.
Geesje Poutsma, vrouw van Jan Sluiter te Eelde en Hendrikus Poutsma te Glimmen, kinderen van wijlen Jan Poutsma en Janna Horst (in de akte staat Pausma) ieder 1/12.
Ten tweede van moederszijde neven en nichten:
Jacobje Koolman, huisvrouw van Kornelis Huttinga te Zuidlaren en Harm Koolman te Noordlaren, kinderen van Hendrik Koolman, broeder van Grietje Koolman, de moeder van de erflater Geert Horst, ieder voor 1/8.
Jantien Huttinga te Kielwindeweer, Anna Maria Huttinga en Ipo Huttinga te Zuidlaren, kinderen van Hendrikje Koolman gesproten uit haar huwelijk met Egbert Huttinga, welke Hendrikje Koolman was een dochter van Hendrik Koolman, broeder van Grietje Koolman, voor 1/8.
Dat de overledene evenwel bij zijn testament (...) heeft benoemd tot zijn enige en universele erfgenamen zijner gehele nalatenschap, gemelden Hermannus Gerrits Wieland en vrouw Jeltje Biemolt, onder bezwaar en met last van uitkering binnen een jaar na de dag van zijn overlijden van de navolgende legaten:
Hendrikje Horst, huisvrouw van Willem Timmer te Roden 100 gld. en voorts ieder 50 gld. aan
Jan Odding te Glimmen, Geert Odding te Glimmen, Geesje Poutsma huisvrouw van Jan Sluiter te Eelde, Hendrikus Poutsma te Glimmen, Jacobje Koolman huisvrouw van Kornelis Huttinga te Zuidlaren, kinderen van wijlen Hendrikje Koolman en Egbert Huttinga te Zuidlaren (Jantien, Anna Maria en Ipo Huttinge gezamenlijk 50 gld.), Adolf Koolman te Zuidlaren, Harm Koolman te Noordlaren. De bezittingen bestaan uit een huis te Norg en landerijen in verschillende plaatsen. Na aftrek van schulden resteert voor Hermannus Wieland en echtgenote een erfenis ter waarde van 2484 gld.
3. Jan Hindriks Horst, geboren 19-2-1815 in Peizerhorst, overleden 24-2-1815 in Peizerhorst.
 
IIc  Hinderkien Geerts Koolman, geboren 22-12-1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-12-1789, overleden 17-11-1881 in Eelde, dochter van Geert Hindriks Koolman (zie Ia) en Jaapkien Abels.
Gehuwd 4-7-1813 in Eelde met Hindrik Jans Arends, geboren 1782 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-3-1782, overleden 29-2-1852 in Eelde, zoon van Jan Arents en Geertje Geerts, zie genealogie Arends, eerder getrouwd 9-12-1810 in Eelde met Harmtien Pieters Hulzebos, geboren 1790 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-4-1790, overleden 28-12-1811 in Paterswolde, dochter van Pieter Derks Hulzebos en Geertjen Harms Siegers, zie genealogie Hulzebos.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Hindriks Arends, geboren 24-6-1816 in Paterswolde, overleden 6-7-1816 in Paterswolde.
2. Jan Hindriks Arends, geboren 29-8-1818 in Paterswolde, overleden 28-9-1820 in Paterswolde.
3. Jaapkien Arends, geboren 20-11-1826 in Paterswolde, overleden 30-11-1826 in Paterswolde.
 

Index
Genealogie Koolman