U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Hulzebos

Generatie I

Ia  Derk Luchies Hulzebos, overleden 1773 in Paterswolde.
De naam Hulzebos is waarschijnlijk afgeleid van Hulzebos bij Donderen, in 1728 wordt Geertje gedoopt, dochter van Jan Hindrix van Donderen, in de Hulsebos.
In 1739 eist Derk Luichiens van Donderen schadevergoeding omdat Boele Geerts te Yde hem met een mes zou hebben gestoken (Etstoel dl 46, f. 68).

Gehuwd (1) met Geertien Pieters, overleden 1730 in Donderen, dochter van Peter Martens en Grietien Jansen.
In 1731 worden mombers aangesteld over de drie kinderen van Derk Luichies en wijlen Geertien Pieters te Donderen wegens hertrouwen van Derk Luichies met Grietien Arents. Er wordt een akte van eenkindschap opgesteld. De mombers zijn Jan Hendriks, zwager van de vader, Peter Martens, grootvader van de pupillen, Evert Luichiens, broer van de vader en Jan Jansen, neef van de moeder. Jan Hendriks is hoofdmomber omdat Peter Martens niet kan schrijven en Jan Jansen vanaf mei 1732 in Groningen woont.
In 1752 is zoon Pieter overleden en zoon Luchien 26 jaar en meerderjarig. Zoon Arend uit het tweede huwelijk van Derk Luchies deelt mee in de erfenis van zijn halfbroer Pieter. In 1756 is ook dochter Grietien meerderjarig.

Gehuwd (2) 1731 met Grietien Arents, dochter van Arent ?.
In 1739 worden mombers aangesteld over het zoontje van Derk Luichies en Grietien Arents wegens hertrouwen van Derk Luichies met Geesje Harms te Donderen. De mombers zijn Albert Jans te Winde en Jan Willems te Peest, aangetrouwde ooms, Evert Luigies, broer van de vader en mr. Peter Martens, schoonvader van de vader (vader van Geertien Pieters).
Gehuwd (3) 1739 in Vries met Geessien Harms, dochter van Harm Arents en Grietje Hendriks, zie genealogie Hardenberg.
Op 16-10-1773 worden mombers aangesteld na het overlijden van Derk Luchies tot Paterwolde. Hoofdmomber is Roelf Harms Weeman van Paterwolde, medemombers zijn Luichien Janssen en Derk Alberts van Dunderen en H. Harms Groenewolt van Paterwolde. De minderjarige kinderen zijn: Aeltien 23, Pieter en Grietien 14. Harm en Hendrik Derks worden genoemd als degenen die het contante geld hebben geteld en zij zijn ook degenen die als gebroeders een overeenkomst sluiten met de mombaren, waarbij wordt afgesproken dat de vaste goederen tussen hen mandelig zullen blijven.
Bij de goederen hoort een vierde deel van een keuterie in Donderen mandelig met Derk Alberts en Lambert Otthens, bewoond door Jan Roelfs Tinge en een portie in het plaatsje door Jan Thijs bewoond, ook in Donderen.
Zoals blijkt bij de momberaanstelling in Vries in 1772 over de kinderen van Hindrik Harms (Hardenberg) en Aaltien Claas Popken, waarbij Harm Derks van Paterswolde medemomber is, is deze keuterie deels eigendom van Grietje Hendriks, weduwe van Harm Arents. De laatsten zijn dus de ouders van Geessien Harms.
Derk Alberts (Bazuin) is getrouwd met Aaltien Everts, die vermoedelijk een dochter is van Evert Luchies, zie bij Bazuin1.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Luichien Derks Hulzebos (zie IIa), geboren 1725 in Vries, gedoopt 11-7-1725, overleden 24-5-1806 in Steenbergen, Roden.
2. Pieter Derks Hulzebos, geboren 1728 in Donderen, gedoopt Vries 15-2-1728, overleden 1750 in Donderen? (voor 1752).
3. Grietien Derks Hulzebos, geboren 1730 in Donderen, gedoopt Vries 8-10-1730. De naam van het kind van Derk Luichjes te Donderen, gedoopt 8-10-1730 is niet zichtbaar op de fotokopie van het doopboek, Grietien is vermeld in de momberrekening in 1752, toen nog niet meerderjarig.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Arend Derks Hulzebos, geboren 1733 in Donderen, gedoopt Vries 17-5-1733. Arend Derks deelt in 1752 in de erfenis van zijn halfbroer Pieter Derks.
Kinderen uit het derde huwelijk:
5. Harm Hulzebos, geboren 1740 in Donderen, gedoopt Vries 1-5-1740. Harm Hulzebos wordt vermeld in het Haardstedenregister 1784, Paterswolde, bij de Hooiweg.
Gehuwd 26-5-1776 in Eelde met Roelfje Harms Smeenge, geboren 1746 in Yde, gedoopt Vries januari 1746, overleden 8-6-1815 in Eelde, dochter van Harm Hindriks Smeenge en Annechien Jans Mellens, zie genealogie Smeenge1.
Huwelijk: Harm Hulsebos en Roelofje Harms.
In 1798 lenen Harm Hulsebos en vrouwe Roelfien Harms Smeenge 3500 gld. van Henricus Deodatus en Jochem Jans.
6. Hindrik Hulzebos (zie IIb), geboren 26-10-1742 in Donderen, gedoopt Vries 28-10-1742, overleden 28-6-1823 in Eelde.
7. Aaltien Derks Hulzebos (zie IIc), geboren 1752 in Donderen, gedoopt Vries 11-6-1752, overleden 3-11-1827 in Paterswolde.
8. Pieter Derks Hulzebos (zie IId), geboren 1760 in Donderen, gedoopt Vries 2-3-1760.
9. Grietien Derks Hulzebos (zie IIe), geboren 1760 in Donderen, gedoopt Vries 2-3-1760, overleden 1-5-1819 in Groningen.
 

Generatie II

IIa  Luichien Derks Hulzebos, geboren 1725 in Vries, gedoopt 11-7-1725, overleden 24-5-1806 in Steenbergen, Roden, zoon van Derk Luchies Hulzebos (zie Ia) en Geertien Pieters.
Ook vermeld als Luigien of Luite.
In 1752 meerderjarig (26 jaar), momberschap beŽindigd.
De momberinventaris in 1773 Paterswolde over de minderjarige kinderen van Derk Luchies vermeldt geleend geld en een schuld wegens een verkocht zwijn aan Luchien Derks uit Steenbergen.

Gehuwd met Aaltien Alberts, geboren 1735 in Steenbergen, gedoopt Roden 26-6-1735, overleden 1783 in Steenbergen, begraven Roden 17-6-1783, dochter van Albert Roelfs en Geesjen Berents.
Bij de doop van Aaltien wordt alleen de vader vermeld. Bij de hierna gedoopte kinderen van Albert Roelfs in Steenbergen wordt als moeder Geesjen Berents vermeld. Het trouwboek van Roden begint pas in 1764.
Begraafboek Roden: vrouw van Luigien Derks, doodkist gemaakt 17-6-1783. Luichien Derks overleden 24-5-1806, bijna 84 jaar te Steenbergen, nalatende 5 kinderen, aangever Albert Lugis.
Bij het overlijden van Geezien Luichies Hulzebos wordt als moeder vermeld Jantien Hindriks.
Luigijn Derks wordt in het Haardstedenregister van Roden vermeld onder Steenbergen met 2 paarden, vermoedelijk als opvolger van zijn schoonvader Albert Roelfs, die in 1764 op dezelfde plaats wordt vermeld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertien Luichies Hulzebos (zie IIIa), geboren 1757 in Steenbergen, gedoopt Roden 7-8-1757, overleden 4-1-1831 in Eelde.
2. Albert Luichies Hulzebos, geboren 1762 in Roden, gedoopt 21-3-1762, overleden 8-1-1837 in Steenbergen, Roden.
Gehuwd 5-5-1793 in Roden met Tetske Jans, geboren 1770 in Zevenhuizen, gedoopt Midwolde (Leek) 20-8-1769, overleden 11-7-1832 in Steenbergen, Roden, dochter van Jan Roelfs en Jantje Lubbers.
Huwelijk: Albert Luichies van Steenbergen en Tetske Jans van Lieveren. Kinderen geboren in Steenbergen. Ook als Hulsebos.
3. Geezien Luichies Hulzebos (zie IIIb), geboren 1765 in Roden, gedoopt 13-10-1765, overleden 22-12-1818 in Eelde.
4. Aaltien Luichies Hulzebos (zie IIIc), geboren 1770 in Steenbergen, gedoopt Roden 10-6-1770, overleden 18-2-1807 in Paterswolde.
5. Derk Luichies Hulzebos (zie IIId), geboren 1774 in Roden, gedoopt 24-7-1774, overleden 31-8-1858 in Eelde.
 
IIb  Hindrik Hulzebos, geboren 26-10-1742 in Donderen, gedoopt Vries 28-10-1742, overleden 28-6-1823 in Eelde, zoon van Derk Luchies Hulzebos (zie Ia) en Geessien Harms.
Naamsaaneming 1812 op 70: kind Geezien 20, zus Aaltien 61 in Paterswolde en Grietien 50 in Groningen.
Gehuwd 3-10-1790 in Eelde met Trientien Jans Winters, geboren 1750 in Diever, gedoopt 9-8-1750, overleden 12-7-1826 in Eelde, dochter van Jan Derks Winters en Stintie Hindriks, eerder getrouwd 22-12-1782 in Eelde met Roelof Kluiving, geboren 1732 in Wachtum, gedoopt Dalen 5-11-1732, overleden 1789 in Eelde, zoon van Florrijs Roelofs Kluivinge en Grietje Hidding, zie genealogie Kluivingh.
Huwelijk: Hindrik Hulsebosch, van Vries en Trientien Jans, weduwe van R(oelof) Kluivingh.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geessien Hulzebos (zie IIIe), geboren 1792 in Eelde, gedoopt 18-3-1792, overleden 8-8-1860 in Eelde.
2. Stijntien Hulzebos, geboren 1795 in Eelde, gedoopt 8-2-1795.
 
IIc  Aaltien Derks Hulzebos, geboren 1752 in Donderen, gedoopt Vries 11-6-1752, overleden 3-11-1827 in Paterswolde, dochter van Derk Luchies Hulzebos (zie Ia) en Geessien Harms.
Gehuwd (1) 26-5-1776 in Eelde met Sebe Jans, geboren 1745 in Roderwolde, gedoopt 11-5-1745 (tweeling), zoon van Jan Douwes en Lijsabet Jans, zie genealogie Sebes.
Huwelijk: Sibe Jans, van Foxwolde en Aaltje Derks.
Gehuwd (2) 13-4-1783 in Roderwolde (afkondiging) met Douwe Geerts, geboren 1735 in Roderwolde, gedoopt 1-4-1735, overleden 20-9-1807 in Eelde, zoon van Geert Jans en Bougien Douwes, zie genealogie Douwes, eerder getrouwd 4-6-1780 in Roderwolde met Anje Jans, overleden 1781 in Roderwolde (betaling in diakonieregister 15-7-1781).
Huwelijksafkondiging in Roderwolde: Op 13 april 1783 en de volgende twee zondagen hier en te Roden gekondigt en vervolgens getrout Douwe Geerts, weduwnaar van de Hogema en Aeltjen Derks, weduwe van Sebe Jans van Foxwolde.
Douwe Geerts woont in 1804 aan de Hooiweg en in 1807 met 2 inwonende kinderen. In 1807 is dit huis eigendom van Jan Meulman, in 1812 bewoond door Willem Meulman (nummer 85).
Douwe Geerts is bij overlijden 71 jaar, 2 kinderen.
Aaltien Derks Hulzebos bij overlijden wonend op nr. 154, weduwe Douwe Geerts, nalatende een meerderjarige zoon, aangifte door neef Harm Derks Pieters Hulzebos en nabuur Hindrik Ensing.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Derk Sebes, geboren 1778 in Foxwolde, gedoopt Roden 22-11-1778.
2. Derk Sebes, geboren 1780 in Roden, gedoopt 13-2-1780, overleden 30-8-1826 in Paterswolde, zie genealogie Sebes.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Bougien Douwes, geboren 1784 in Roderwolde, gedooopt 22-2-1784, overleden 4-4-1808 in Eelde. Bauwgien Douwes bij overlijden 23 jaar, ongehuwd.
4. Geert Douwes, geboren 5-12-1787 in Roderwolde, gedoopt 6-4-1788, overleden 3-8-1870 in Haren. Hoewel Geert Douwes zowel bij huwelijk als bij overlijden wordt vermeld als Geert Jans Douwes, zoon van Jan Geerts en Aaltien Jans (gedoopt Roderwolde 18-12-1785), lijkt het waarschijnlijk dat hier de verkeerde doopakte is gebruikt. Er wordt twee keer een zoon Douwe geboren, terwijl er geen zoon Jan bekend is. Ook wordt hij verder in de Burgerlijke Stand aangeduid als Geert Douwes en komt hij volgens de bevolkingslijst Haren 1814 van Eelde. De veronderstelde ouders zijn Jan Geerts Strijker, bij overlijden als Geert Strijker en Aaltien Jans, beiden in 1822 in Haren overleden. Zij trouwen in 1785 in Roderwolde.
Jan Geerts Strijker is een broer van Douwe Geerts.
Echter volgens de huwelijksakte in 1813 is de vader van Geert Douwes al overleden en woont de moeder in Eelde (niet aanwezig bij het huwelijk). Dirk Sebes te Eelde, halve broederr van de bruidegom is getuige.
Aaltien Derks Hulzebos laat bij overlijden een meerderjarige zoon na.

Gehuwd 16-5-1813 in Haren met Geertruid Geerts Buning, geboren 1791 in Haren, gedoopt 18-9-1791, overleden 16-9-1853 in Haren, dochter van Geert Jans Buning en Lammegien Jans de Wit.
Geert Douwes woont in 1814 in Haren als landbouwer op de Middelhorst met als geboortedatum 5-12-1787, in 1809 van Eelde gekomen. In 1840 woont hij met zijn gezin aan de Oosterweg, als geboorteplaats is vermeld Roderwolde.
 
IId  Pieter Derks Hulzebos, geboren 1760 in Donderen, gedoopt Vries 2-3-1760, zoon van Derk Luchies Hulzebos (zie Ia) en Geessien Harms.
Gehuwd 20-11-1785 in Eelde met Geertjen Harms Siegers, geboren 1765 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-12-1765, dochter van Harmen Jans Siegers en Grietje Arents, zie genealogie Siegers3, hertrouwd 6-5-1798 in Eelde met Geert Alberts, geboren 1761 in Noordlaren, gedoopt 29-3-1761, overleden 1801 in Paterswolde, zoon van Albert Jansen en Jantje Heins.
Huwelijk: Pieter Derks en Geertjen Harms.
Momberaanstelling in 1798 over de kinderen Geezien, Grietien, Harmtien, Derk en Harm Derks. Zoon Harm is dus eerder overleden.
Mombers zijn Harm Hulsebos, Hindrik Hulsebos, Arent Harms en Jan Harms (allen) uit Paterswolde. De laatste twee ondertekenen resp. als Arent Harmens en als Jan Harmens Sijgers.
Naamsaanneming 1812: Jan Harm Sigerts en broer Arend zijn voogd over de kinderen van Pieter Hulzebos: Derk 20 (Steenbergen), Harm Derks 17, Gretien 25, Geezien 27, Jantien Geerts 12, allen te Eelde.
Bij het huwelijk van zoon Harm Derks worden als grootouders van vaderszijde vermeld Derk Harms en Geessien Derks, van moederszijde Harm Jans en Grietien Arends.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geezien Pieters Hulzebos (zie IIIf), geboren 1786 in Eelde, gedoopt 22-1-1786, overleden 2-6-1817 in Eelde.
2. Grietien Hulzebos (zie IIIg), geboren 1787 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-10-1787, overleden 20-6-1861 in Paterswolde.
3. Harmtien Pieters Hulzebos (zie IIIh), geboren 1790 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-4-1790, overleden 28-12-1811 in Paterswolde.
4. Derk Hulzebos, geboren 1792 in Paterswolde, Hooiweg, gedoopt Eelde 29-1-1792, overleden 31-10-1856 in Norg.
Gehuwd 29-3-1817 in Norg met Willemtien Geerts Struik, geboren 21-7-1792 in Bunne, gedoopt Vries 29-7-1792, overleden 23-8-1863 in Norg, dochter van Geert Struik en Harmtje Harms.
5. Harm Hulzebos, geboren 1792 in Paterswolde, Hooiweg, gedoopt Eelde 29-1-1792.
6. Harm Derks Hulzebos, geboren 24-9-1794 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-9-1794, overleden 3-7-1860 in Eelde. Doopnaam Harm Derks, dus vernoemd naar broer van Pieter.
In 1850 op 87a.

Gehuwd 21-4-1820 in Vries met Jeichien Harms Bonder, geboren 13-9-1794 in Roden, Vogelzang bij de Zulte, gedoopt 23-9-1794, overleden 20-8-1863 in Eelde, dochter van Harm Derks Bonder en Geertien Luchies Hulshof, zie genealogie Bonder.
 
IIe  Grietien Derks Hulzebos, geboren 1760 in Donderen, gedoopt Vries 2-3-1760, overleden 1-5-1819 in Groningen, dochter van Derk Luchies Hulzebos (zie Ia) en Geessien Harms.
In 1812 wonende in Groningen (naamsaanneming door broer Hindrik Hulzebos).
Gehuwd 14-5-1786 in Eelde met Jannes Alberts Nieboer, geboren 1752 in Noordlaren, gedoopt 2-11-1752, overleden 4-1-1813 in Groningen, zoon van Albert Jansen en Hebbeltien Jansen Hoving.
Huwelijk: Jannes Alberts van Onnen en Grietien Derks van Donderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hebbeltje Jannes Nieboer, geboren 1787 in Onnen, gedoopt Haren 19-8-1787, overleden 22-1-1864 in Groningen.
Gehuwd 29-9-1811 in Groningen met Albert de Vries, geboren 6-11-1792 in Winsum, gedoopt 11-11-1792, overleden 28-2-1860 in Groningen, zoon van Freerk de Vries en Anna Hoexuma.
2. Gesien Jannes Nieboer, geboren 1788 in Onnen, gedoopt Haren 28-9-1788, overleden 18-8-1852 in Groningen.
Gehuwd 18-11-1830 in Groningen met Lambertus Schram, geboren 1808 in Groningen, gedoopt 11-11-1808, overleden 19-4-1834 in Groningen, zoon van Antonij Schram en Trientje Hendriks.
3. Albertien Jannes Nijboer, geboren 1792 in Onnen, gedoopt Haren 26-2-1792, overleden 3-11-1859 in Onnen, Haren.
4. Derkje Jannes Nijboer, geboren 1799 in Haren, gedoopt 31-3-1799, overleden 4-2-1880 in Onnen, Haren.
Gehuwd 30-10-1819 in Haren met Jan Berends, geboren 1787 in Onnen, gedoopt Haren 14-1-1787, overleden 13-2-1850 in Onnen, Haren, zoon van Hindrik Berends en Aaltien Hindriks.
 

Generatie III

IIIa  Geertien Luichies Hulzebos, geboren 1757 in Steenbergen, gedoopt Roden 7-8-1757, overleden 4-1-1831 in Eelde, dochter van Luichien Derks Hulzebos (zie IIa) en Aaltien Alberts.
Gehuwd 8-5-1796 in Eelde met Jan Eeltjes, geboren 1754 in Sexbierum, gedoopt 17-3-1754, overleden 28-3-1830 in Eelde, zoon van Eeltje Baukes en Antie Dirks, zie genealogie Eeltjes, eerder getrouwd 15-7-1781 in Eelde met Stijntje Jans, geboren 1756 in Eelde, bij de Meule, gedoopt 4-7-1756, dochter van Jan Alberts en Hendrikje Geerts, zie genealogie Elders.
Huwelijk: Jan Eeltjes, van Sexbierum en Geertien Luigjes, van Steenbergen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Eeltien Eeltjes, geboren 1798 in Eelde, gedoopt 21-10-1798, overleden 28-9-1867 in Eelde, zie genealogie Eeltjes.
 
IIIb  Geezien Luichies Hulzebos, geboren 1765 in Roden, gedoopt 13-10-1765, overleden 22-12-1818 in Eelde, dochter van Luichien Derks Hulzebos (zie IIa) en Aaltien Alberts.
Gehuwd 26-4-1795 in Eelde met Jan Jannes Smit, geboren 1772 in Eelde, gedoopt 30-3-1772, overleden 21-12-1846 in Eelde, zoon van Jannes Hendriks Smit en Trijntje Jans, zie genealogie Smit1.
Huwelijk: Jan Jannes en Geesjen Luichies, van Steenbergen.
Naamsaanneming 1812 op 25: Jans Smit, kinderen Luchien 13, Jannes 8, Trientien 16 (in Yde). In 1807 wonend bij Reinder Berends Nijensikkinge met 3 inwonende kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Trientien Jans Smit, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 4-12-1796, overleden 7-4-1875 in Zuidlaren.
Gehuwd 30-6-1827 in Haren met Jochum Alberts, geboren 1792 in Groningen, gedoopt 14-11-1792, overleden 7-1-1875 in Zuidlaren, zoon van Albert Jochems en Fenje Arnoldus, eerder getrouwd 29-3-1823 in Haren met Teetien Gerrits Vedder, geboren 1798 in Dilgt, Haren, gedoopt 2-12-1789, overleden 18-6-1826 in Onnen, Haren, dochter van Gerrit Harms Vedder en Hinderkien Jans, zie genealogie Vedder.
Jochem Alberts weduwnaar van Teetien Vedder. Bij overlijden wordt Leek als geboorteplaats vermeld (moet zijn Groningen).
2. Luichien Jans Smit, geboren 1799 in Eelde, gedoopt 17-2-1799, overleden 13-6-1858 in Eelde. In het doopboek vermeld als dochter, moet zijn zoon van Jan Jannes en Geesien Luchies. In 1829 nog wonend in huis 70, in 1850 als Lute Jans Smit op 53a.
Gehuwd 16-10-1824 in Eelde met Amalia Sunderman, geboren 1802 in Groningen, gedoopt 31-3-1802, overleden 15-12-1848 in Groningen (akte Eelde, elders overleden), dochter van Johan Hindrik Sunderman en Frederika Elenbroeks.
3. Jannes Jans Smit, geboren 1804 in Eelde, gedoopt 1-7-1804, overleden 18-10-1875 in Lieveren, Roden.
Gehuwd (1) 14-11-1827 in Roden met Aaffien Berends Brink, geboren 9-9-1804 in Roden, gedoopt 16-9-1804, overleden 14-1-1842 in Roden, dochter van Berend Jans Brink en Hillechien Jans Hulshof.
Gehuwd (2) 31-1-1845 in Roden met Hillegonda Jans Noord, geboren 11-5-1813 in Roden, overleden 7-2-1846 in Lieveren, Roden, dochter van Jan Jans Noord en Marchien Egberts.
 
IIIc  Aaltien Luichies Hulzebos, geboren 1770 in Steenbergen, gedoopt Roden 10-6-1770, overleden 18-2-1807 in Paterswolde, dochter van Luichien Derks Hulzebos (zie IIa) en Aaltien Alberts.
Gehuwd 15-5-1796 in Eelde met Jan Roelfs Boer, geboren 1765 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 24-3-1765, overleden 13-1-1854 in Eelde, zoon van Roelf Alberts Boer en Hendrikje Jans, zie genealogie Boer1, hertrouwd 11-6-1809 in Eelde met Eltien Alberts Bonder, geboren 20-2-1771 in Yde, gedoopt Vries 24-2-1771, overleden 10-8-1818 in Eelde, dochter van Albert Harms Bonder en Geertruid Harms Smeenge, zie genealogie Bonder.
Huwelijk: Jan Roelofs en Aaltien Luigjes, van Steenbergen.
Aaltien Luichies bij overlijden 36 jaar, 2 kinderen. Bij het hertrouwen van Jan Roelfs in 1809 is Albert Luigies uit Steenbergen als volle oom van moederszijde toeziend voogd over de kinderen Aaltien 8 en Hindrikje 4 jaar. Bij de inventarisopname zijn tevens Derk Luigies en Jan Eelties aanwezig als naaaste bloedverwanten.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Boer, geboren 1797 in Eelde, gedoopt 5-11-1797.
2. Aaltien Boer, geboren 1801 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-9-1801, overleden 17-9-1857 in Eelde.
3. Hinderkien Boer, geboren 1806 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-1-1806, overleden 21-2-1829 in Eelde.
 
IIId  Derk Luichies Hulzebos, geboren 1774 in Roden, gedoopt 24-7-1774, overleden 31-8-1858 in Eelde, zoon van Luichien Derks Hulzebos (zie IIa) en Aaltien Alberts.
In 1797 knecht bij Harm Hulzebos op 98.
Gehuwd 18-1-1801 in Eelde met Everdina Harms Kramer, geboren 1769 in Vries, gedoopt 2-7-1769, overleden 4-1-1848 in Eelde, dochter van Harm Kramer en Bouchien Heins, zie genealogie Kramer.
Huwelijk: Derk Luichies en Dina Harms.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Luchien Derks Hulzebos, geboren 3-9-1801 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-9-1801, overleden 12-1-1871 in Eelde.
Gehuwd 29-4-1837 in Eelde met Lammechien van der Hoek, geboren 4-3-1805 in Drouwenerveen, gedoopt Gasselternijveen 11-3-1805, overleden 12-6-1880 in Eelde, dochter van Hendrik Lammerts van der Hoek en Lammegien Jaspers.
Doopboek van Borger: Lammegien, d.v. Hindrik Lammerts en Lammegien Jaspers te Drouwener Moeras (is Drouwenerveen), geboren 4-3-1805, gedoopt 11-3-1805 te Gasselter Nijveen (daar niet gevonden).
2. Bougien Derks Hulzebos, geboren 1803 in Eelde, gedoopt 21-8-1803.
3. Harm Derks Hulzebos, geboren 17-3-1805 in Eelde, gedoopt 31-3-1805, overleden 25-3-1887 in Eelde.
4. Bouwgien Derks Hulzebos, geboren 2-11-1812 in Eelde, overleden 13-6-1882 in Eelde.
 
IIIe  Geessien Hulzebos, geboren 1792 in Eelde, gedoopt 18-3-1792, overleden 8-8-1860 in Eelde, dochter van Hindrik Hulzebos (zie IIb) en Trientien Jans Winters.
Gehuwd 28-4-1811 in Eelde met Remmelt Meulman, geboren 28-5-1783 in Eelde, gedoopt 15-6-1783, overleden 17-5-1865 in Eelde, zoon van Jan Meulman en Aaltje Bolhuis, zie genealogie Meulman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Remmelts Meulman, geboren 7-3-1812 in Eelde, overleden 15-6-1866 in Eelde.
2. Trientien Meulman, geboren 29-12-1813 in Eelde, overleden 8-10-1855 in Eelde.
3. Aaltien Meulman, geboren 3-12-1816 in Eelde, overleden 20-3-1866 in Eelde.
Gehuwd (1) 9-5-1840 in Eelde met Albert Hindriks Stel, geboren 1803 in Paterswolde, gedoopt Eelde 11-4-1803, overleden 20-4-1844 in Paterswolde, zoon van Hindrik Jans Stel en Jacobje Roelofs Philips, zie genealogie Stel1.
Gehuwd (2) 7-12-1850 in Eelde met Jan Derks Stel, geboren 1799 in Paterswolde, gedoopt Eelde 31-3-1799, overleden 22-8-1852 in Eelde, zoon van Hindrik Jans Stel en Jacobje Roelofs Philips, zie genealogie Stel1, eerder getrouwd 8-1-1820 in Eelde met Grietien Jans Stel, geboren 1801 in Eelde, Helmerdijk, gedoopt 23-8-1801, overleden 2-5-1850 in Eelde, dochter van Jan Alberts Stel en Deeltien Jans, zie genealogie Stel2.
Gehuwd (3) 16-6-1855 in Eelde met Egbert Sluiter, geboren 1805 in Eelde, gedoopt 4-8-1805, overleden 20-1-1862 in Paterswolde, zoon van Geert Egberts Sluiter en Aukien Gosses van der Veen, zie genealogie Sluiter, eerder getrouwd 28-4-1830 in Eelde met Hillechien Abels Brink, geboren 9-12-1806 in Haren, gedoopt 14-12-1806, overleden 4-5-1854 in Paterswolde, dochter van Abel Jans Brink en Geesien Lucas Sluiter, zie genealogie Brink.
4. Stientien Meulman, geboren 5-1-1819 in Eelde, overleden 9-12-1895 in Eelde.
5. Ida Meulman, geboren 21-8-1821 in Eelde, overleden 3-10-1881 in Eelde.
 
IIIf  Geezien Pieters Hulzebos, geboren 1786 in Eelde, gedoopt 22-1-1786, overleden 2-6-1817 in Eelde, dochter van Pieter Derks Hulzebos (zie IId) en Geertjen Harms Siegers.
Gehuwd 11-12-1808 in Eelde met Abel Roelofs Abels, geboren 24-2-1770 in Zuidvelde, gedoopt Norg 4-3-1770, overleden 30-4-1844 in Eelde, zoon van Roelf Abels en Fennechien Jans, zie genealogie Abels, eerder getrouwd 19-5-1799 in Eelde met Jantje Hartlief, geboren 1773 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 13-6-1773, dochter van Jan Hartliefs Hartlief en Elisabeth Hillebrants, zie genealogie Hartlief1.
Huwelijk: Abel Roelofs en Geesien Pieters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Abels, geboren 20-6-1809 in Eelde, gedoopt 2-7-1809, overleden 17-11-1869 in Eelde.
Gehuwd 31-12-1829 in Eelde met Roelfien Alberts Homan, geboren 1798 in Donderen, gedoopt Vries 8-1-1798, overleden 26-11-1851 in Eelde, dochter van Albert Pieters Homan en Hillechien Geerts, zie genealogie Oosterhuis.
 
IIIg  Grietien Hulzebos, geboren 1787 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-10-1787, overleden 20-6-1861 in Paterswolde, dochter van Pieter Derks Hulzebos (zie IId) en Geertjen Harms Siegers.
Gehuwd 11-6-1815 in Eelde met Jan Frieling, geboren 1785 in Eelde, gedoopt 22-5-1785, overleden 17-4-1820 in Paterswolde, zoon van Geert Frieling en Margien Jans, zie genealogie Frieling.
Kinderen:
1. Geertien Hulzebos, geboren 1809 in Eelde, gedoopt 25-6-1809, overleden 19-1-1862 in Paterswolde.
Gehuwd 18-5-1839 in Eelde met Johannes Hendriks Jacobs, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 13-9-1803, overleden 7-7-1854 in Paterswolde, zoon van Hendrik Jacobs en Maria Poelman, zie genealogie Jacobs.
2. Pieter Hulzebos, geboren 6-7-1812 in Paterswolde, overleden 16-3-1891 in Noordlaren, Haren.
 
IIIh  Harmtien Pieters Hulzebos, geboren 1790 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-4-1790, overleden 28-12-1811 in Paterswolde, dochter van Pieter Derks Hulzebos (zie IId) en Geertjen Harms Siegers.
Gehuwd 9-12-1810 in Eelde met Hindrik Jans Arends, geboren 1782 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-3-1782, overleden 29-2-1852 in Eelde, zoon van Jan Arents en Geertje Geerts, zie genealogie Arends, hertrouwd 4-7-1813 in Eelde met Hinderkien Geerts Koolman, geboren 22-12-1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-12-1789, overleden 17-11-1881 in Eelde, dochter van Geert Hindriks Koolman en Jaapkien Abels, zie genealogie Koolman.
Huwelijk: Hindrik Jans en Harmtien Pieters.
De moeder van Harmtien Hulsebos, Geertjen Siegers, is een dochter van Grietje Arents en Harmen Jans Siegers.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Hindriks Arends, geboren 1811 in Paterswolde, gedoopt Eelde 22-9-1811, overleden 30-7-1816 in Paterswolde.
 

Index
Genealogie Hulzebos