U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Douwes

Generatie I

Ia  Douwe Geerts, geboren 1735 in Roderwolde, gedoopt 1-4-1735, overleden 20-9-1807 in Eelde, zoon van Geert Jans en Bougien Douwes.
Doop: Douwe, zoon van Geert Jans Douwes en Bouchijn Douwes.
In 1780 betaalt Douwe Geerts voor de begrafenis van zijn zuster, in 1781 voor zijn echtgenote en in 1782 voor zijn moeder.

Gehuwd (1) 4-6-1780 in Roderwolde met Anje Jans, overleden 1781 in Roderwolde (betaling in diakonieregister 15-7-1781).
Huwelijk: Douwe Geerts van Roderwolde en Anje Jans van Hoogkerk.
Gehuwd (2) 13-4-1783 in Roderwolde (afkondiging) met Aaltien Derks Hulzebos, geboren 1752 in Donderen, gedoopt Vries 11-6-1752, overleden 3-11-1827 in Paterswolde, dochter van Derk Luchies Hulzebos en Geessien Harms, zie genealogie Hulzebos, eerder getrouwd 26-5-1776 in Eelde met Sebe Jans, geboren 1745 in Roderwolde, gedoopt 11-5-1745 (tweeling), zoon van Jan Douwes en Lijsabet Jans, zie genealogie Sebes.
Huwelijksafkondiging in Roderwolde: Op 13 april 1783 en de volgende twee zondagen hier en te Roden gekondigt en vervolgens getrout Douwe Geerts, weduwnaar van de Hogema en Aeltjen Derks, weduwe van Sebe Jans van Foxwolde.
Douwe Geerts woont in 1804 aan de Hooiweg en in 1807 met 2 inwonende kinderen. In 1807 is dit huis eigendom van Jan Meulman, in 1812 bewoond door Willem Meulman (nummer 85).
Douwe Geerts is bij overlijden 71 jaar, 2 kinderen.
Aaltien Derks Hulzebos bij overlijden wonend op nr. 154, weduwe Douwe Geerts, nalatende een meerderjarige zoon, aangifte door neef Harm Derks Pieters Hulzebos en nabuur Hindrik Ensing.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Bougien Douwes, geboren 1784 in Roderwolde, gedooopt 22-2-1784, overleden 4-4-1808 in Eelde. Bauwgien Douwes bij overlijden 23 jaar, ongehuwd.
2. Geert Douwes, geboren 5-12-1787 in Roderwolde, gedoopt 6-4-1788, overleden 3-8-1870 in Haren. Hoewel Geert Douwes zowel bij huwelijk als bij overlijden wordt vermeld als Geert Jans Douwes, zoon van Jan Geerts en Aaltien Jans (gedoopt Roderwolde 18-12-1785), lijkt het waarschijnlijk dat hier de verkeerde doopakte is gebruikt. Er wordt twee keer een zoon Douwe geboren, terwijl er geen zoon Jan bekend is. Ook wordt hij verder in de Burgerlijke Stand aangeduid als Geert Douwes en komt hij volgens de bevolkingslijst Haren 1814 van Eelde. De veronderstelde ouders zijn Jan Geerts Strijker, bij overlijden als Geert Strijker en Aaltien Jans, beiden in 1822 in Haren overleden. Zij trouwen in 1785 in Roderwolde.
Jan Geerts Strijker is een broer van Douwe Geerts.
Echter volgens de huwelijksakte in 1813 is de vader van Geert Douwes al overleden en woont de moeder in Eelde (niet aanwezig bij het huwelijk). Dirk Sebes te Eelde, halve broederr van de bruidegom is getuige.
Aaltien Derks Hulzebos laat bij overlijden een meerderjarige zoon na.

Gehuwd 16-5-1813 in Haren met Geertruid Geerts Buning, geboren 1791 in Haren, gedoopt 18-9-1791, overleden 16-9-1853 in Haren, dochter van Geert Jans Buning en Lammegien Jans de Wit.
Geert Douwes woont in 1814 in Haren als landbouwer op de Middelhorst met als geboortedatum 5-12-1787, in 1809 van Eelde gekomen. In 1840 woont hij met zijn gezin aan de Oosterweg, als geboorteplaats is vermeld Roderwolde.
 

Index
Genealogie Douwes