U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Meulman

Generatie I

Ia  Jan Meulman.
In het Haardstedenregister Eelde 1693 wordt Jan Moelman vermeld met 3 paarden, in 1692 nog weduwe Moelenkamp met 4 paarden (Schelfhorst).
Jan Meuleman te Paterswolde wordt genoemd in Etstoel 14, deel 41, fol. 203vo, 1-12-1722 als stiefvader van de dan al overleden Marregien Alberts Meulencamp.

Gehuwd met Margaretha Abels Cluivinge, dochter van Abel Willems Cluivinge, zie genealogie Kluivingh, eerder getrouwd 28-11-1682 in Groningen met Andries Henricus Molencamp, zoon van Hartelief Molencamp.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margrieta Meulman (zie IIa).
2. Willem Jans Meulman (zie IIb).
3. Abeltien Jans Meulman.
Gehuwd 26-10-1721 in Haren met Geert Geerts, geboren in vermoedelijk in Haren.
Huwelijk: Geert Geers, van Dilligt en Abeltijn Janssen, van Scheltforst onder Eelder Carspel (De Dilgt is gelegen bij Haren en Schelfhorst bij Paterswolde). Abeltjen Jansen van Eelde wordt lidmaat van Haren in 1722.
Drents Archief, Archief Dokter:
6 Akte van overdracht door Remmelt Willems Meulman, handelend namens Geert Geerts en zijn vrouw Abeltyn Jans Meulman, aan Jantyn Remmelts, weduwe van Willem Meulman, van 1/8e deel van een hof te Peest bewoond door Albert Jannes, 1765 (april 29). (Albert Jannes is de vader van Jan Alberts Dokter).
 

Generatie II

IIa  Margrieta Meulman, dochter van Jan Meulman (zie Ia) en Margaretha Abels Cluivinge.
Gehuwd 15-9-1717 in Groningen met Jan Popkes.
Huwelijk: Jan Popkes van de Hoornse dijk en Margrieta Jansen Meulman van Paterwolde, pro qua de vader Jan Meulman. Met belastinge tot Eelde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Sijtske Jans, geboren 1718 in Groningen, Hoornsedijk, gedoop 12-7-1718.
2. Garremt Jans, geboren 1720 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 17-1-1720.
 
IIb  Willem Jans Meulman, zoon van Jan Meulman (zie Ia) en Margaretha Abels Cluivinge.
Willem Jansens Meulman wordt in het Haardstedenregister Eelde 1744 vermeld met 2 paarden, in 1754 als Willem Moolman, in 1764 zijn zoon Remmelt Moolman, eveneens in 1774 samen met weduwe Willem Moolman.
Aanname dat Willem Jans Meulman een zoon is van Jan Meulman en een dochter van Abel Willems Cluivinge omdat hij in 1744 met Abel Harders eigenaar is van de plaats Huningeborch, genoemd in een proces in 1703 waarin Jan Moleman optreedt namens zijn vrouw met Sophia Cluivinge, weduwe van Ette Jan Harders van Anreep.

Gehuwd 3-5-1733 in Rolde (afkondiging) met Jantje Remmelts, geboren 1714 in Rolde, gedoopt 18-2-1714, dochter van Remmelt Berents.
Bij huwelijk als Willem Jans, Jantje Remmelts dochter van de smid Remmelt Berents, informatie van Cor de Graaf. Doop Jantje: Janna, dochter van Berent Smit.
In 1752 geeft Willem Meulenkamp van Paterwolde de aankoop aan van een halve plaats te Grollo van zijn zwager Berent Smit te Rolde voor 1500 Car. Gld. (40ste penning).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Meulman, geboren 1734 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 12-4-1734, overleden 1775. Collaterale Successie: Op 10-11-1775 draagt schulte P. Ketel van Eelde 56 gld. 13 st. 6 d. af, zijnde de 30ste penning over 1700 gld. waarop Remmelt Moleman en broeder de nalatenschap van hun zuster Grietjen Moleman hebben begroot.
2. Remmelt Meulman (zie IIIa), geboren 1735 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 18-9-1735, overleden 1783 in Paterswolde, Schelfhorst.
3. Jan Meulman (zie IIIb), geboren 1744 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 25-10-1744, overleden 18-2-1814 in Eelde.
4. Abel Meulman, geboren 1746 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 26-12-1746. Doop Abel, z.v. Jan Meuleman en zijn huisvrouw op de Schelfhorst. Omdat Willem Jansen Meulman in 1742 al hoofdbewoner is, lijkt het waarschijnlijker dat deze Abel de zoon is van Willem Meulman. Hij kan zijn vernoemd naar de grootvader van Willem Meulman aan moederszijde.
 

Generatie III

IIIa  Remmelt Meulman, geboren 1735 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 18-9-1735, overleden 1783 in Paterswolde, Schelfhorst, zoon van Willem Jans Meulman (zie IIb) en Jantje Remmelts.
Gehuwd 1-5-1763 in Eelde met Annegje Jannes, geboren 1733 in Haren, gedoopt 13-9-1733, overleden 17-9-1808 in Paterswolde, dochter van Jannes Roelofs en Grietien Harmens, zie genealogie ~Roelofs.
Huwelijk: Remmelt Meulman en Annegje Jans.
Remmelt Meulman wordt in 1782 hoofdcurator over Jan Kluiving, zoon van Floris Kluiving. Op 25-6-1783 draagt zijn weduwe Annegien Jannes de administratie over. Mogelijk is dit Annegien Jans, overleden 17-9-1808 in Paterswolde, 76 jaar, 2 kinderen, in 1797 wordt zij vermeld als wed. Remmelt Meulman, 68 jaar. Aanname dat zij de in 1733 in Haren gedoopte dochter is van Johannes Roelefs en Grietjen Harms (Groenewold). De laatste wordt ook Margaretha genoemd en heeft een ander kleinkind Margaretha.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Remmelts Meulman (zie IVa), geboren 1765 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 24-2-1765, overleden 5-7-1813 in Paterswolde.
2. Margareta Meulman (zie IVb), geboren 1772 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 12-2-1772, overleden 30-10-1820 in Eelde.
3. Jannes Meulman, geboren 1776 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 26-5-1776.
 
IIIb  Jan Meulman, geboren 1744 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 25-10-1744, overleden 18-2-1814 in Eelde, zoon van Willem Jans Meulman (zie IIb) en Jantje Remmelts.
Jan Meulman is medecurator over Jan Kluiving, naast zijn broer Remmelt Meulman, die hoofdcurator is. Bij overlijden: zoon van Willem Meulman en Jantien Harms.
Gehuwd 7-5-1775 in Eelde met Aaltje Bolhuis, geboren 1745 in Haren, gedoopt 10-10-1745, overleden 25-4-1815 in Eelde, dochter van Luitien Bolhuis en Marchien Cornelis Buirma.
Huwelijk: Jan Meulman, van Schelfhorst en Aaltje Bolhuis, van Haren.
In 1775 kopen zij het Altinghuis in Eelde, op de plaats van de latere dokterswoning op de hoek Hoofdweg, Westerhorn, zie ook Huizen van Stand.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Marigje Meulman, geboren 1775 in Eelde, gedoopt 26-12-1775.
2. Willem Meulman, geboren 1775 in Eelde, gedoopt 26-12-1775, overleden 1776.
3. Willem Jans Meulman (zie IVc), geboren 1777 in Eelde, gedoopt 19-1-1777, overleden 28-3-1847 in Eelde.
4. Marchien Jans Meulman (zie IVd), geboren 1778 in Eelde, gedoopt 6-12-1778, overleden 16-3-1826 in Eelde.
5. Luite Jans Meulman (zie IVe), geboren 1781 in Eelde, gedoopt 4-2-1781, overleden 24-7-1849 in Eelde.
6. Remmelt Meulman (zie IVf), geboren 28-5-1783 in Eelde, gedoopt 15-6-1783, overleden 17-5-1865 in Eelde.
7. Jantien Meulman, geboren 1786 in Eelde, gedoopt 5-2-1786. Bij de doop is vermeld woonplaats Eelderwolde, maar dat lijkt een vergissing.
8. Ida Meulman, geboren 1788 in Eelde, gedoopt 31-8-1788, overleden 28-2-1838 in Eelde.
Gehuwd 22-5-1817 in Eelde met Pieter Bolhuis, geboren 1772 in Zuidlaren, 16-2-1772, overleden 28-1-1836 in Eelde, zoon van Jan Pieters Bolhuis en Willemtien Jans Tiddens, zie genealogie Bolhuis, eerder getrouwd 16-7-1797 in Eelde met Catharina Wolters Gortmaker, geboren 1766 in Eelde, gedoopt 24-8-1766, overleden 13-1-1809 in Eelde, dochter van Wolter Jans Gortmaker en Geertruid Steringa, zie genealogie ~Wolter Huberts.
 

Generatie IV

IVa  Willem Remmelts Meulman, geboren 1765 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 24-2-1765, overleden 5-7-1813 in Paterswolde, zoon van Remmelt Meulman (zie IIIa) en Annegje Jannes.
Gehuwd 25-6-1797 in Eelde met Trientje Rinici van Theken, geboren 1773 in Delfzijl, gedoopt 31-5-1773, overleden 7-1801 in Paterswolde, Schelfhorst, dochter van Tadeus Renici van Theken en Antje Pieters Posthumus, zie genealogie Van Theken.
Trientje Rinici van Theken is kort na de geboorte van haar kind Trientje Rinici overleden. Naamsaanneming op 103, maar Willem Remmelts Meulman is voor de nummerbijschrijving overleden. Kinderen Remmelt 12, Annegien 13, Trientien 11, zus Margaretha 40 in Eelde. Hij geeft ook op als hoofdcurator zijn zwager Albert Groenwold en diens zoon Remmelt 9, beiden in Eelde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annegien Meulman (zie Va), geboren 1798 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 29-7-1798, overleden 18-5-1850 in Paterswolde.
2. Remmelt Meulman, geboren 1799 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 15-9-1799, overleden 5-7-1830 in Paterswolde.
Gehuwd 21-5-1820 in Eelde met Hillechien van Diepenbrug, geboren 1801 in Peize, gedoopt 4-10-1801, overleden 18-6-1852 in Groningen, dochter van Lucas van Diepenbrugge en Hinderkien Jans Talens, hertrouwd 22-5-1842 in Groningen met Boele Harms Boelens, geboren 1787 in Hoogkerk, gedoopt 8-7-1787, overleden 19-1-1848 in Groningen, zoon van Harm Boelens en Jantje Jans, zie genealogie Boer1.
Kinderen trouwen in Eelde, Groningen, Haren, Bedum, Appingedam en Delfzijl. Bij het overlijden van Hillechien wordt vermeld dat haar vader burgemeester was, maar dat is waarschijnlijk onjuist, aangezien hij voor 1803 is overleden en Jan Willinge toen nog als schulte fungeerde van Peize.
3. Trientje Rinici Meulman (zie Vb), geboren 1801 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 19-7-1801, overleden 4-7-1827 in Eelde.
 
IVb  Margareta Meulman, geboren 1772 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 12-2-1772, overleden 30-10-1820 in Eelde, dochter van Remmelt Meulman (zie IIIa) en Annegje Jannes.
Gehuwd 6-5-1798 in Eelde met Albert Harms Groenwold, geboren 1778 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-2-1778, overleden 16-1-1824 in Paterswolde, zoon van Harm Harms Groenwold en Frouwke Beerling, zie genealogie Groenwold, hertrouwd 21-6-1823 in Eelde met Aaltien Hilbrants, geboren 1792 in Eelde, gedoopt 29-7-1792, overleden 9-8-1869 in Borger, dochter van Cornelis Hilbrants en Marchien Berends Bekkering, zie genealogie Hilbrants.
In maart 1809 verzoeken Willem Remmelts Meulman en Roelof Beerling als naaste bloedverwanten van Albert Harms Groenewold en Margareta Remmelts Meulman om over hen en hun kinderen curatoren aan te stellen vanwege het onmatig gebruik van sterke drank en verkwisting waaraan het echtpaar zich schuldig maakt en uit zorg voor de kinderen. Dit wordt toegestaan en Willem Remmelts Meulman en Roelof Beerling worden benoemd als administratieve curatoren met Kornelis Geerts (ter Borgh) en Jan Meulman als toeziende voogden. Er wordt een inventaris opgemaakt met een groot aantal huizen, die in 1832 ook meest in bezit zijn van hun zoon Remmelt Groenwold.
Naamsaanneming 1812: Deze wordt gedaan door Willem Meulman, wonende te Paterswolde. Behalve zijn eigen kinderen geeft hij op als hoofdcurator zijn zwager Albert Groenwold, ongeveer 32 jaar en diens zoon Remmelt, 9 jaar, beiden wonend in Eelde. En tenslotte zijn zuster Margaretha, 40 jaar, wonend in Eelde.
Volgens de overlijdensakte is Margareta Meulman geboren 8-2-1771. Margareta Meulman is overleden in huis 28, aangifte door curator Hermannus Hilbrants, logementhouder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harmen Groenwold, geboren 1800 in Paterswolde, gedoopt Eelde 23-2-1800, overleden 26-2-1809 in Paterswolde.
2. Remmelt Groenwold, geboren 11-1-1804 in Paterswolde, gedoopt 15-1-1804, overleden 30-1-1870 in Eelde, wonend te Bonnerveen, Gieten. Remmelt Groenwold bezit veel land bij Schelfhorst en in Paterswolde-Noord en enkele huizen in Eelde.
Overleden (tijdens bezoek?) aan "verre neef, kastelein Hilbrants". Gegevens uit Waardeel 1993, p. 141 (Meijering). Dit zal zijn Hilbrant Hilbrants, getrouwd met Froukien Groenwold, die evenals Remmelt Groenwold een kleinkind is van Harm Harms Groenwold en Frouwke Beerling.

Gehuwd 9-6-1825 in Gieten met Jantje Harms Meijering, geboren 13-3-1804 in Bonnerveen, gedoopt Gieten 18-3-1804, overleden 17-6-1870 in Bonnerveen, Gieten, dochter van Harm Willems Meijering en Jantien Banting.
 
IVc  Willem Jans Meulman, geboren 1777 in Eelde, gedoopt 19-1-1777, overleden 28-3-1847 in Eelde, zoon van Jan Meulman (zie IIIb) en Aaltje Bolhuis.
Bij overlijden: geboren 15-1-1776.
Gehuwd 27-5-1810 in Eelde met Aaltien Jans Hartlief, geboren 20-8-1787 in Eelde, gedoopt 26-8-1787, overleden 2-12-1822 in Eelde, dochter van Jan Hartliefs Hartlief en Elisabeth Hillebrants, zie genealogie Hartlief1.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Meulman, geboren 1810 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-10-1810, overleden 15-9-1857 in Eelde.
Gehuwd 30-5-1835 in Eelde met Roelfien Andries Nijdam, geboren 12-6-1812 in Haren, overleden 5-5-1900 in Eelde, dochter van Andries Gjalts Nijdam en Annegien Harms Snoek, zie genealogie Nijdam, hertrouwd 20-11-1858 in Eelde met Jan Hartlief Meulman, geboren 11-2-1820 in Eelde, overleden 4-4-1904 in Eelde, zoon van Willem Jans Meulman (zie IVc) en Aaltien Jans Hartlief.
2. Elizabeth Meulman, geboren 6-10-1812 in Eelde.
3. Aaltien Meulman, geboren 6-4-1815 in Eelde, overleden 2-4-1867 in Eelde.
Gehuwd 5-5-1838 in Eelde met Andries Veendijk, geboren 7-7-1813 in Haren, overleden 15-2-1901 in Eelde, zoon van Geert Eitens Veendijk en Jeltje Andries Alles, zie genealogie Veendijk.
4. Jantien Meulman, geboren 16-8-1817 in Eelde, overleden 18-11-1846 in Eelde.
5. Jan Hartlief Meulman, geboren 11-2-1820 in Eelde, overleden 4-4-1904 in Eelde.
6. Marchien Meulman, geboren 10-8-1822 in Eelde, overleden 20-3-1855 in Eelde.
 
IVd  Marchien Jans Meulman, geboren 1778 in Eelde, gedoopt 6-12-1778, overleden 16-3-1826 in Eelde, dochter van Jan Meulman (zie IIIb) en Aaltje Bolhuis.
Gehuwd 5-5-1811 in Eelde met Roelf IJtjes Eikema, geboren 1779 in Roden, gedoopt 19-12-1779, overleden 26-7-1847 in Paterswolde, zoon van IJtje Roelfs Eikema en Grietien Roelfs, hertrouwd 27-8-1836 in Eelde met Gerhardina Fokkens, geboren 2-2-1792 in Groningen, gedoopt 3-2-1792, overleden 24-12-1872 in Eelde, dochter van Fokko Fokkens en Margareta Rieb.
Huwelijk: Roelof Ytjens, van Roden en Marchien Jans Meulman.
Roelf IJtjes Eikema woont in 1813 in Peize, huis nr. 82 (naamsaanneming Peize).
Roelf IJtjens Eikema, bakker en Margien Jans Meulman lenen in 1815 fl. 1900 van Hendrik Arends, rentenier in Peest, Norg met hypotheek op huis 43 en op een vijfde deel van de "boerenplaats aan de Straat in Eelde, thans door Fokke Elties en Luite Jans Meulman in hure wordende bewoond", zonder de landerijen, blijkbaar huis 62.
In 1817 en 1818 is Roelof IJtjes Eikema korenmolenaar. Zijn moeder Grietien Roelfs overlijdt in 1817 in het huis van haar zoon op nr. 2.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Eikema, geboren 26-4-1812 in Peize, overleden 2-9-1847 in Eelde.
Gehuwd 2-9-1835 in Eelde met Jan Scholten, geboren 24-7-1800 in Nordhorn, Duitsland, overleden 4-3-1874 in Eelde, zoon van Gerard Scholten en Geertruida Mensing.
2. Grietien Eikema, geboren 17-10-1813 in Peize, overleden 26-11-1885 in Eelde.
Gehuwd 21-2-1839 in Eelde met Klaas Zwaving, geboren 15-2-1813 in Hoornschedijk, Haren, overleden 16-10-1887 in Eelde, zoon van Geert Zwaving en Klaasje Klaassens.
3. Jan Eikema, geboren 11-3-1816 in Eelde, overleden 23-12-1896 in Noordlaren, Haren.
4. Hinderikus Eikema, geboren 26-3-1821 in Eelde, overleden 29-12-1893 in Norg.
 
IVe  Luite Jans Meulman, geboren 1781 in Eelde, gedoopt 4-2-1781, overleden 24-7-1849 in Eelde, zoon van Jan Meulman (zie IIIb) en Aaltje Bolhuis.
Gehuwd 4-12-1808 in Eelde met Anje Fokkes Woldhuis, geboren 1788 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 1-6-1788, overleden 23-6-1856 in Eelde, dochter van Fokke Eltjes Woldhuis en Jeichien Hendriks, zie genealogie Woldhuis.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Meulman, geboren 1809 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 10-9-1809, overleden 18-10-1809 in Oosterbroek.
 
IVf  Remmelt Meulman, geboren 28-5-1783 in Eelde, gedoopt 15-6-1783, overleden 17-5-1865 in Eelde, zoon van Jan Meulman (zie IIIb) en Aaltje Bolhuis.
Gehuwd 28-4-1811 in Eelde met Geessien Hulzebos, geboren 1792 in Eelde, gedoopt 18-3-1792, overleden 8-8-1860 in Eelde, dochter van Hindrik Hulzebos en Trientien Jans Winters, zie genealogie Hulzebos.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Remmelts Meulman, geboren 7-3-1812 in Eelde, overleden 15-6-1866 in Eelde.
2. Trientien Meulman, geboren 29-12-1813 in Eelde, overleden 8-10-1855 in Eelde.
3. Aaltien Meulman, geboren 3-12-1816 in Eelde, overleden 20-3-1866 in Eelde.
Gehuwd (1) 9-5-1840 in Eelde met Albert Hindriks Stel, geboren 1803 in Paterswolde, gedoopt Eelde 11-4-1803, overleden 20-4-1844 in Paterswolde, zoon van Hindrik Jans Stel en Jacobje Roelofs Philips, zie genealogie Stel1.
Gehuwd (2) 7-12-1850 in Eelde met Jan Derks Stel, geboren 1799 in Paterswolde, gedoopt Eelde 31-3-1799, overleden 22-8-1852 in Eelde, zoon van Hindrik Jans Stel en Jacobje Roelofs Philips, zie genealogie Stel1, eerder getrouwd 8-1-1820 in Eelde met Grietien Jans Stel, geboren 1801 in Eelde, Helmerdijk, gedoopt 23-8-1801, overleden 2-5-1850 in Eelde, dochter van Jan Alberts Stel en Deeltien Jans, zie genealogie Stel2.
Gehuwd (3) 16-6-1855 in Eelde met Egbert Sluiter, geboren 1805 in Eelde, gedoopt 4-8-1805, overleden 20-1-1862 in Paterswolde, zoon van Geert Egberts Sluiter en Aukien Gosses van der Veen, zie genealogie Sluiter, eerder getrouwd 28-4-1830 in Eelde met Hillechien Abels Brink, geboren 9-12-1806 in Haren, gedoopt 14-12-1806, overleden 4-5-1854 in Paterswolde, dochter van Abel Jans Brink en Geesien Lucas Sluiter, zie genealogie Brink.
4. Stientien Meulman, geboren 5-1-1819 in Eelde, overleden 9-12-1895 in Eelde.
5. Ida Meulman, geboren 21-8-1821 in Eelde, overleden 3-10-1881 in Eelde.
 

Generatie V

Va  Annegien Meulman, geboren 1798 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 29-7-1798, overleden 18-5-1850 in Paterswolde, dochter van Willem Remmelts Meulman (zie IVa) en Trientje Rinici van Theken.
Gehuwd 1-5-1819 in Eelde met Roelof Hindriks Stel, geboren 1797 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-1-1797, overleden 4-7-1854 in Paterswolde, zoon van Hindrik Jans Stel en Jacobje Roelofs Philips, zie genealogie Stel1, hertrouwd 17-5-1851 in Eelde met Aaltien Beerda, geboren 1796 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 15-5-1796, overleden 10-3-1858 in Paterswolde, dochter van Reint Tekes Beerda en Aaltje Jans Jongman, zie genealogie Beerda.
Roelof Hindriks Stel woont in 1823 op 1 en is in 1832 eigenaar van een (nieuw) huis op Schelfhorst, naast het ouderlijke huis van Annegien Meulman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jopkien Stel, geboren 22-7-1819 in Paterswolde, Schelfhorst, overleden 24-8-1823 in Eelde.
 
Vb  Trientje Rinici Meulman, geboren 1801 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 19-7-1801, overleden 4-7-1827 in Eelde, dochter van Willem Remmelts Meulman (zie IVa) en Trientje Rinici van Theken.
Gehuwd 24-6-1823 in Eelde met Andries Groenwold, geboren 30-4-1801 in Eelde, gedoopt 10-5-1801, overleden 30-9-1826 in Eelde, zoon van Pieter Harms Groenwold en Jantien Andries Rutgers, zie genealogie Groenwold.
Zoon Harm Oltkamp is vernoemd naar de stiefvader van Andries Groenwold.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Oltkamp Groenwold, geboren 13-9-1823 in Eelde, overleden 3-3-1858 in Eelde.
 

Index
Genealogie Meulman