U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Roelofs

Generatie I

Ia  Roelof Coops.
In 1754 wordt in Eelde een stuk land verkocht door de erfgenamen van Evert Beerling aan (mede-erfgenaam) Roelof Beerling.
De erfgenamen zijn de kinderen van Roelof Beerling en Hendrik Beerling voor zichzelf en verschillende groepen personen, die allen een vader of moeder hebben met patroniem Roelofs of Derks, waarvan de laatsten kinderen zijn van Derk Pieters en Aaltje Beerling (testament van Evert Beerling in 1747 in Vries, Vrijwillige Rechtspraak, waaruit tevens blijkt dat Roelof en Aaltje Beerling broer en zus zijn van Evert Beerling).
Vrijwillige Rechtspraak Eelde 16-5-1754:
Hindrik Bierling te Eelde, Coob Roelefs, Jannes Leopold noie ux. Roelefje Derks van Groningen en mede caverende voor Allerd Derks, Albert Lammers noie ux. Fennegien Derks, Jurrien Jans noie ux Margaretha Derks, Pietertje Derks, Beerent Egberts noie ux Anna Derks, Hillegien Derks en Jacob Klaasen noie ux Ida Derks; Jan Jannes van Eelde voor hem zelfs en als hooftmomber over de minderjarige kinderen van wijlen Arent Roelefs en Marie Hindriks en mede caverende voor zijn broer Roelf Jannes en zusters Annegien en Grietje Jannes, Roelef Arents voor hem zelfs en mede caverende voor zijn broer Hindrik Arents, Abraham Lodewijks Groenou noie ux Willemtje Maris van Groningen en Albert Bierling van Eelderwolde voor hemzelfs en mede caverende voor Henricus Bierling, Otte Hekema noie ux Grietje Bierling en Jacob Meuring noie ux Roelina Bierling van Groningen dewelke als erfgenamen van wijlen Evert Bierling verklaarden te hebben verkogt aan (mede-erfgenaam) Roelef Bierling van de Hoorn een akker ... voor 280 gld.

Gehuwd met NN Beerling, dochter van NN Beerling, zie genealogie Beerling.
De hier vermelde kinderen of hun kinderen zijn allen erfgenamen van Evert Beerling, omstreeks 1752 overleden in Eelde. Vermoedelijk is hun moeder een zuster van Evert Beerling, aangezien de andere erfgenamen ook broers of zusters zijn of hun kinderen.
Cobe Roelefs treedt een aantal malen op als getuige als oom bij huwelijken in Groningen. Mogelijk is de vader Roelof Coops, die in 1691-1694 met 4 paarden wordt vermeld bij Paterswolde (Lemferdinge?).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Coob Roelefs (zie IIa), overleden in Groningen.
2. Arent Roelofs (zie IIb), overleden 1750 in Eelde (tussen 1744 en 1754).
3. Jannes Roelofs (zie IIc).
4. Margareta Roelefs (zie IId).
 

Generatie II

IIa  Coob Roelefs, overleden in Groningen, zoon van Roelof Coops (zie Ia) en NN Beerling.
Gehuwd met Saartien Geers, dochter van Geert NN.
Aanname dat Coob Roelefs, mede-erfgenaam van Evert Beerling een broer is van Arent Roelofs omdat die een jongere zoon Koop heeft.
Coob Roelfs is als oom getuige bij de huwelijken in Groningen van Willemtje Maris, Roelefje Derks en Jantien Hartliefs. De laatste als Jantien Hartliefs van Eelde op 4-11-1738 getrouwd in Groningen met Aijke Berents, van de Lange Ackerschans (afkondiging in Eelde 5-10-1738). Haar moeder Derkje Geerts zou dan een zuster zijn van Saartien Geers, zie Hartlief2.
De tweede zoon van Jannes Roelofs heeft als doopnaam Jan Hartlieff.
Informatie van de heer D. Heydenrijk te Assen, die ook de hierna volgende doopdata en huwelijksgegevens heeft geleverd:
Het echtpaar Koop Roelfs en Saartien Geers is in september 1726 van Eelde naar Groningen verhuisd, Schuitemakersstraat.
Daar wordt dochter Jantien gedoopt op 17-1-1727. Zij trouwt als Jantien Coops van Duinen op 18-7-1735 (moet zijn 1753) met Jan Everts Ronda van Wehe, deurwaarder (concierge) bij de Provincie op het Martinikerkhof. Dit echtpaar blijft kinderloos.
Zoon Roelof wordt begraven op 1-7-1735. Zoon Geert van Duinen trouwt in Groningen met Jantien Jans van Groningen. Na de geboorte van hun eerste kind vertrekken zij naar Winschoten, waar nog 9 kinderen worden geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Koops, overleden 1735 in Groningen. Breukdodenboek Groningen 1-7-1735: Roelf Coops, jong-gesel, soon van Coop Roelfs in Schuitemakersstraat.
2. Geert van Duinen (zie IIIa).
3. Jantien van Duinen, geboren 1727 in Groningen, gedoopt 17-1-1727, overleden 1789 in Groningen.
Gehuwd 18-5-1753 in Groningen met Jan Everts Ronda, overleden 1791 in Groningen.
Huwelijk: Jan Everts Ronda van Wehe en Janthje Coops van Duinen van Groningen, pro qua Cobe Roelefs als vader.
Register verhuur van lijklakens Groningen 9-5-1789: Jantien van Duinen, vrouw van de deurwaarder Jan Ronda aan Martinikerkhof.
Breukdodenboek Groningen 30-9-1791: Jan Ronda man van Jantje van Duinen aan Martinikerkhof.
 
IIb  Arent Roelofs, overleden 1750 in Eelde (tussen 1744 en 1754), zoon van Roelof Coops (zie Ia) en NN Beerling.
Blijkbaar een andere Arend Roelofs (want deze Arend Roelofs is in 1754 al overleden): Op 15-5-1743 trouwen in Groningen Arend Roelfs van Eelde en Grietjen Coops mede van daar, pro qua Pieter Jacobs als neef.
Cop. 15 Maij 1743 door Ds Bril praed. te Middelbert A.K.
In de kantlijn: Consent van 's bruids Vader Voldaan
Op 12-12-1744 wordt in Groningen dochter Jantien gedoopt, daarna tot 1757 meer kinderen, wonend in de Schuitemakersstraat, in 1757 buiten de Boteringepoort.

Gehuwd met Maria Hendriks.
Arent Roelofs is in 1744 meier van de Heer Canters kinderen (Ther Borch) met 4 paarden.
Bij de verkoop van een stuk land in 1754 door de erfgenamen van Evert Beerling worden genoemd o.a. Jan Jannes te Eelde voor zichzelf, zijn broer Roelf Jannes en zusters Annegien en Grietje Jannes en als hoofdmomber over de minderjarige kinderen van Arent Roelofs en Maria Hendriks, verder Roelof Arents voor zichzelf en voor zijn broer Hendrik Arents.
Vermoedelijk de zoon Roelof Arents is in 1786 medemomber over Adriana Arends, dochter van Arend Jacobs Siegers. Dit maakt het aannemelijk dat Frouwke Arends, bij de doop in 1731 vermeld als d.v. Arend van 't Hoen en Marie Roelefs ook een dochter is van Arent Roelofs en Maria Hendriks.
Het Grote en het Kleine Hoen zijn twee boerderijen nabij Huis Ther Borch.
In 1726 wordt gedoopt Vrouwke, dochter van Arent van den Duinen. Hij woonde toen mogelijk nog in de buurt van Lemferdinge, waar ook zijn vader Roelof Coops kan hebben gewoond. Nakomelingen van broer Coob Roelefs noemen zich later Van Duinen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Arents (zie IIIb), overleden 1795 in Eelde (tussen 1794 en 1797).
2. Hendrik Arends (zie IIIc), overleden 1790 in Eelde (tussen 1784 en 1794).
3. Vrouwkje Arents, geboren 1726 in Paterswolde, gedoopt 7-4-1726. Dochter van Arent van den Duinen en NN, dus wonend bij Lemferdinge in Paterswolde (in de index van het doopboek staat Arent van den Duiven).
4. Frouwke Arends (zie IIId), geboren 1731 in Eelde, gedoopt 1-1-1731, overleden 23-11-1821 in Eelde.
5. Lammert Arents, geboren 1734 in Eelde, gedoopt 24-10-1734.
6. Koop Arents, geboren 1736 in Eelde, gedoopt 15-4-1736.
 
IIc  Jannes Roelofs, zoon van Roelof Coops (zie Ia) en NN Beerling.
Gehuwd 1723 in Eelde? (of eerder) met Grietien Harmens, dochter van Harm Peters en Annechien? Abels, zie genealogie Groenwold.
Aangenomen als lidmaten in Haren, maart 1723: Johannes Roelefs en Grietje Harms Ehel. van Paterwolde uijt Eelder ca(r)spel.
In 1752 koopt Harmen Peters van zijn zuster Grietien Harms, getrouwt geweest aan Jannis Roelofs tot Haren haar zevende deel van de erfenis van hun beider moeis (tantes) Jantien en Grietien Abels (aangifte 40ste penning).
In 1776 is er een afkoopbrief van Margaretha Harms, weduwe van Jannes Roelfs te Haren voor haar, zoon(s) en schoonzoon(s) van broeder Harm Harms Groenewolt en Froukje Beerlingh vererft van hun broeder Pieter Harms, Abel Harms alsmede zuster juffr. Catharijna Harms, wed. Hr. Lt. Crous. Zij wordt vertegenwoordigd door haar zoon Jan Jannes, huisman te Eelde.
Bij de verkoop van een stuk land in 1754 door de erfgenamen van Evert Beerling worden genoemd o.a. Jan Jannes te Eelde voor zichzelf, zijn broer Roelf Jannes en zusters Annegien en Grietje Jannes, Jan Jannes ook als hoofdmomber over de minderjarige kinderen van Arent Roelofs en Maria Hendriks, verder Roelof Arents voor zichzelf en voor zijn broer Hendrik Arents.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelof Jannes, geboren 1723 in Haren, gedoopt 23-7-1723. Doop: Roeleff, z.v. Jan Roeleffs en Grietje Harms.
2. Roelof Jannes, geboren 1724 in Haren, gedoopt 31-12-1724. Doop: Roeleff, z.v. Johannes Roeleffs en Grietjen Harms.
3. Jan Jannes (zie IIIe), geboren 1728 in Haren, gedoopt 1-1-1728, overleden 1780 in Eelde (tussen 1776 en 1784).
4. Lammert Jannes, geboren 1730 in Haren, gedoopt Groningen 12-11-1730. Doop: Lammert, s.v. Jannes Roelefs en Margrietjen Harms tot Haaren wegens absentie van ds. Fledderis na 't Hoogezant om te prediken.
5. Annegje Jannes (zie IIIf), geboren 1733 in Haren, gedoopt 13-9-1733, overleden 17-9-1808 in Paterswolde.
6. Grietje Jannes (zie IIIg), geboren 1737 in Haren, overleden 21-12-1812 in Haren.
 
IId  Margareta Roelefs, dochter van Roelof Coops (zie Ia) en NN Beerling.
Gehuwd met Marisse Talens.
Doop Willemtijn in Haren, d.v. Marisse Talens en Grietjen Roelefs van Paterwolde.
Doop Roelef, z.v. Marisca Talens en Margarite Roelefs van Oosterbroek.
Doop Tale, z.v. Marisze Tabros en Margareta Roelefs.
In 1754 is van de kinderen alleen Willemtijn (Willempje Maris) erfgename van Evert Beerling. Haar broers en moeder zijn dan waarschijnlijk al overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willemtien Marissen (zie IIIh), geboren 1721 in Paterswolde, gedoopt Haren 16-2-1721, overleden 1780 in Groningen.
2. Roelef Maris, geboren 1723 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 15-11-1723.
3. Tale Maris, geboren 1727 in Eelde, gedoopt 2-3-1727.
 

Generatie III

IIIa  Geert van Duinen, zoon van Coob Roelefs (zie IIa) en Saartien Geers.
Gehuwd 19-7-1736 in Groningen met Jantien Jans, geboren 1711 in Groningen, gedoopt 18-10-1711, overleden 1759 in Winschoten, begraven 9-4-1759, dochter van Jan Wolters en Fennegien Alders.
Huwelijk: Geert van Duijnen van Eelde en Jantjen Jans van Groningen, pro qua Cornellis Claassen als stiefvader.
Op 9-4-1759 wordt in Winschoten de vrouw van Geert van Duinen begraven.
Op 22-10-1750 is in Groningen het huwelijkscontract tussen Aldert Jans en Hillegjen Wijbets, waarbij aan de bruidegomszijde optreden:
Wolter Jans, volle broer, Margjen Wridses, aangetrouwde zuster, Geert van Duinen, zwager, Jantjen Jans, volle zuster, Doede Jans, zwager, en Hillegjen Jans, volle zuster.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Saartje van Duinen, geboren 1736 in Groningen, gedoopt 12-10-1736, overleden 1767 in Hoogezand. Doop: Zaartien, d.v. Geerd van Duinen en Jantien Jans in Schuitmakerssrtraat.
Gehuwd 2-12-1764 in Hoogezand met Wicher Wichers, geboren 1735 in Hoogezand, gedoopt 18-12-1735, overleden 1780 in Hoogezand (ongeveer 1780), zoon van Derk Wichers en Margaretha Sissing, hertrouwd 27-1-1771 in Hoogezand met Bauwgjen Hindriks, overleden 1780 in Hoogezand (ongeveer 1780).
Huwelijk: Wicher Wichers van Hoogezand, weduwnaar en Saartje van Duinen van Groningen. Ook afkondiging in Groningen, pro qua de provinciale deurwaarder J. Ronda als oom.
Kinderen geboren in Hoogezand: 1765 Margrietje, 1767 Saartje.
Aanname dat Saartje is overleden kort na de geboorte van haar dochter Saartje.
Gerechten in Selwerd en Sappemeer: Op 28-12-1770 wordt de inventaris opgemaakt van alle goederen van Wijgger Wijggers en overgegeven aan de voormonden van zijn dochtertje bij Saartje van Duinen (dit is Margrietje, gedoopt in 1765, zij trouwt als Grietje Wichers in 1797 in Groningen met Jan Willem Kremers). Volgens de huwelijksakte van dochter Geertruid uit het tweede huwelijk, Groningen 1818, zijn Wicher en Baugje beiden 37 jaar daarvoor in Hoogezand overleden en was Wicher Wicherts schoenmaker.
2. Jan van Duinen, geboren 1738 in Winschoten, gedoopt 30-3-1738.
Gehuwd (1) 4-5-1774 in Groningen met Swaentje Kiens, geboren 1754 in Groningen, gedoopt 12-7-1754, dochter van Jan Kiens en Hermina Arents.
Huwelijk: Jan van Duinen van Winschoten en Swaentje Kiens van Groningen, pro qua Jacobus Kiens als oom en voogd.
Huwelijkscontract Groningen 16-4-1774: Jan Geerts van Duinen en Swaantjen Kiens.
Bruidegomszijde: Coobe, Cornelis, Roelef en Aldert Geerts van Duinen, broers en Fennegien Geerts van Duinen, zuster.
Bruidszijde: Jacobus Kiens, oom, Themme Kiens, oom, Jantien Jans, aangetrouwde moeij, Egbert Dorrevelt, aangetrouwde neef, Tallegien Krakenbergs, nicht.

Gehuwd (2) 13-5-1791 in Groningen met Hinderika Jans, geboren 1749 in Gronngen, gedoopt 22-6-1749, overleden 19-10-1826 in Groningen, dochter van Jan Derks en Antje Rodui.
Huwelijk: Jan van Duinen van Winschoten en Hinderika Jans van Groningen, pro qua Jan Derks als vader.
Hinderika bij overlijden weduwe van Jan van Duinen, geen ouders vermeld.
3. Jacobus van Duinen, geboren 1739 in Winschoten, gedoopt 18-12-1739.
4. Fennegijn van Duinen, geboren 1741 in Winschoten, gedoopt 5-3-1741.
5. Jacobus Geerts van Duinen, geboren 1742 in Winschoten, gedoopt 25-2-1742.
Gehuwd 21-5-1775 in Hoogezand met Geertje Alberts Boneschans, geboren 1746 in Hoogezand, gedoopt 27-2-1746, overleden 15-1-1812 in Martenshoek, Hoogezand, dochter van Albert Pieters Boneschans en Marrigje Lucas.
Huwelijk: Jacobus Geerts van Duinen van Winschoten en Geertje Alberts Boneschans van Hoogezand.
Geertje Alberts Boneschans is bij overlijden kleine winkelierse en weduwe van Jacobus van Duinen. Geen kinderen vermeld.
6. Cornelis Geerts van Duinen, geboren 1744 in Winschoten, gedoopt 8-3-1744.
Gehuwd 30-5-1773 in Harkstede met Anna Christiaens Mulder, geboren 1793 in Amsterdam, gedoopt 30-5-1793 (Lutherse Kerk), overleden 19-10-1818 in Groningen, dochter van Christiaan Visser en Magdalena Arets.
Huwelijk: Cornellis Geerts van Dunen, van Winschoten en Anna Christiaens Mulders van Amsterdam met attestatie van Groningen.
Huwelijksinschrijving in Groningen zonder datum (mei 1773):
Cornelis Geerts van Duinen van Winschoten en Anna Christiaens Mulder van Amsteldam pro qua de Povinciale Deurwaerder Jan Ronda als daer toe versogt.
Met dank aan Gerard van Duinen voor de doopgegevens van Anna.
7. Roelf Geerts van Duinen, geboren 1745 in Winschoten 3-10-1745, overleden 14-2-1807 in Hornhuizen.
Gehuwd 10-1774 in Hornhuizen met Ebelje Garmts, geboren 1733, overleden 11-2-1809 in Westeremden, eerder getrouwd 19-5-1755 in Pieterburen en Wierhuizen met Jan Jakobs.
Huwelijk Hornhuizen oktober 1774 (geen dag vermeld): Roelof Geerts en Ebeltje Garmts, beijde van Hornhuijsen.
Huwelijkscontract Hornhuizen 14-10-1774: Roelf Geerts van Duinen en Ebelje Garmts.
Bruidegomszijde: Jacobus, Cornellis en Allert Geerts van Duinen, broers.
Bruidszijde Roelf Jacobs, oom en voormond, Jan Nannings, aangetrouwde oom en sibbe voogd, Grietje Garmts, zuster, e.v. Jan Nannings, Jan Nannings, zwager, Harm Jans, vreemde voogd over bruids voorkinderen.
Aangegeven lijken Hornhuizen en Kloosterburen 14-12-1807: Roelof Geerts oud 62 jaar (met dank aan Gerard van Duinen).
Aangegeven lijken Westeremden 11-2-1809: Eibelje Garms, 76 jaar, gewoond W.Embden, Wed. Roelf Geerts, 2 kinderen uit 2 huwelijken (met dank aan Gerard van Duinen).
8. Aldert van Duinen, geboren 1748 in Winschoten, gedoopt 21-7-1748.
9. Aldert van Duinen, geboren 1749 in Winschoten, gedoopt 3-8-1749, overleden 29-10-1806 in Groningen.
Gehuwd (1) 22-1-1782 in Groningen met Klaasje Jelis, geboren 1754 in Groningen, gedoopt 26-4-1754, overleden 1789 in Groningen, dochter van Jelis Jans en Marrigjen Klaassen, eerder getrouwd 5-4-1776 in Groningen met Roelof Roelofs Rosenhoek, geboren 1726 in Groningen, gedoopt 17-3-1726, overleden 1780 in Groningen, zoon van Roelof Tonnis Rosenhoek en Jantje Arents.
Huwelijk: Aldert van Duinen van Winschoten en Claasje Jelis wedw. van Roelf Rosenhoek van Groningen pro qua Jan Heerkes als neef.
In 1785 wordt in Groningen zoon Geert gedoopt.
Register verhuur van lijklakens Groningen 28-2-1789: Klaasien Jelis, vrouw van All van Duinen ant Schuitendiep, laken van het Kraamgilde.

Gehuwd (2) 19-11-1789 in Groningen met Pietertien Harms, geboren 1746 in Sappemeer, gedoopt 24-4-1746, overleden 30-9-1818 in Groningen, dochter van Harm Roelofs en Barber Jacobs.
Huwelijk: Aldert van Duinen van Winschoten en Pietertje Harms van Sappemeer, pro qua Barbera Jacobs, weduwe van Harm Roelfs als moeder.
Aangegeven lijken Groningen 29-10-1806: Allerd van Duinen, man van Pietertijn Harms Meijer, 57 jaar, gewoond aan het Schuitendiep, nalatende een zoon.
10. Fennegien van Duinen, geboren 1752 in Winschoten, gedoopt 4-2-1752, overleden 14-9-1810 in Groningen.
Gehuwd 13-4-1792 in Groningen met Harm Swartwolt, geboren 1760 in Groningen, gedoopt 17-9-1760, overleden 26-10-1814 in Groningen, zoon van Roelef Swartwolt en Anna Theodora Groenwolt, hertrouwd 23-2-1812 in Groningen met Jantje Jans Meijer, geboren 1757 in Sappemeer, gedoopt 27-2-1757, overleden 23-8-1817 in Groningen, dochter van Jan Roelfs Meijer en Pietertje Jacobs Kunst.
Huwelijk: Harm Swartwolt van Groningen en Fennigjen van Duinen van Winschoten, pro qua Jan van Duinen als broeder.
Harm Swartwolt bij tweede huwelijk weduwnaar van Vennegien Geerts.
Huwelijkscontract Groningen 24-3-1792: Harm Swartwold en Fennegien Geerts van Duinen.
Bruidegomszijde: Roelf Swartwold, vader.
Bruidszijde: Jan, Cornelis, Roelf en Aldert van Duinen, broers.

Aangegeven lijken Groningen 14-9-1810: Vennegien Geerts van Duinen, vrou van Harm Zwartwold, gewoond Turfthorenstr., geen kinderen (de naam Harm op allegroningers.nl gelezen als Hans)
 
IIIb  Roelof Arents, overleden 1795 in Eelde (tussen 1794 en 1797), zoon van Arent Roelofs (zie IIb) en Maria Hendriks.
Gehuwd 20-5-1744 in Eelde met Grietje Franssen, dochter van Frans Gerrits en Aaltje Caspers, zie genealogie Bekkering1.
Roelof Arents wordt in het Haardstedenregister van Eelde in 1754, 1764, 1774, 1784 en 1794 vermeld met 2 paarden, w.s. op de plek waar in 1832 (kadastrale kaart Eelde) zijn kleinzoon Arend Lamberts Bekkering slachter is (aan de Hoofdweg bij het Huis te Eelde).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arent Roelofs, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 11-7-1745, overleden 1795 in Eelde (enige jaren voor 1797).
Gehuwd 1780 in Groningen met Arendina Tonnis, geboren 28-1-1750 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-2-1750, overleden 28-9-1818 in Eelde, dochter van Tonnis Coerts en Bougje Geerts, zie genealogie ~Coert Pieters.
Huwelijksafkondiging in Groningen 15-4-1780: Arent Roelfs, van Eelde en Arendina Tonnis, van Paterwolde, pro qua Jacob van Duinen als zwager (getrouwd met Trijntje Tonnis). Hiervan attestatie gepasseerd. Met belastinge te Eelde.
In 1797 doet Geert Everts Kelder namens Arendina Tonnis, weduwe van Arent Roelfs een verzoek "om gelibereert te wesen van de brueke omdat te later tijd na de versterfdagh van haar overleden man de erffenisse welke goederen in lijftucht besit had angegeven".
Zij vraagt dus vrijwaring van boete wegens te late aangifte, zodat Arent Roelfs enige jaren voor 1797 moet zijn overleden.
Bij het overlijden van Arendina Tonnis in 1818 treden als getuigen op bij de aangifte Lambert Roelfs Bekkering als zwager en Harm Eggens als nabuur.
2. Aaltje Roelofs, geboren 1747 in Eelde, gedoopt 16-4-1747, overleden 16-2-1829 in Haren, zie genealogie Bekkering1.
3. Frans Roelofs Bekkering, geboren 1749 in Eelde, gedoopt 5-1-1749, overleden 11-11-1818 in Eelde.
Gehuwd 9-5-1773 in Roden met Jantien Jans Benning, geboren 1-12-1748 in Roden, gedoopt 8-12-1748, overleden 25-5-1821 in Eelde, dochter van Jan Jans Benning en Berentien Tonnis, zie genealogie Benning.
Huwelijk: Frans Roelefs van Eelde en Jantien Jans van Roden, met attestatie van Eelde en Peize.
Afkondiging in Eelde 25-4-1773: Frans Roelefs en Jantje Jans, van Roden.
Bij de naamsaanneming Eelde 1812 op 49.
4. Lammert Roelfs Bekkering, geboren 1751 in Eelde, gedoopt 12-12-1751, overleden 27-2-1824 in Eelde, zie genealogie Bekkering1.
5. Maria Roelfs Bekkering, geboren 1754 in Eelde, gedoopt 27-10-1754, overleden 30-8-1824 in Paterswolde, zie genealogie Bekkering1.
6. Derk Gerrit Roelofs, geboren 1758 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 24-9-1758.
7. Roelof Roelofs, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 23-7-1763.
 
IIIc  Hendrik Arends, overleden 1790 in Eelde (tussen 1784 en 1794), zoon van Arent Roelofs (zie IIb) en Maria Hendriks.
Gehuwd 27-3-1746 in Eelde met Hendrikje Hansen, geboren in Veenhuizen, dochter van Hans Jansen en Egbertje Jannes.
Huwelijk: Hendrik Arents en Hendrikje Hansses, van Veenhuizen.
In het Haardstedenregister van Eelde met 2 paarden in Oosterbroek in 1754, 1764 en 1774, in 1784 in Eelde als keuter (geen aanslag?) en in 1794 in Eelde wed. Hendrik Arends, keuter.
Naamsaanneming Eelde 1812 (op 125, bij Vennebroek) door zoon Hans als Hans Hindriks Eleveld met broer Lambert 53 en zus Egbertien 61 jaar.
De naam Eleveld is mogelijk afgeleid van de broers Jacob en Cornelis Eleveld, die in 1807 woonden in Groningen (Hoorn, is een boerderij bij het latere Corpus den Hoorn), maar toen ook nog eigenaar waren van het huis waar broer Roelof Arents heeft gewoond (aan de Hoofdweg in Eelde nabij het voormalige Huis te Eelde).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Hendriks Eleveld, geboren 1747 in Eelde, gedoopt 19-2-1747, overleden 1-2-1823 in Borger. Koster/schoolmeester in Borger, vermeld in het Haardstedenregister 1784-1804 als de mr. A. Eleveld of Elevelt (in 1794 waarschijnlijk ten onrechte gelezen als H. Elevelt).
2. Hans Hendriks Eleveld, geboren 1749 in Eelde, Zuideind, gedoopt 7-10-1749, overleden 4-4-1828 in Eelde. Index van het doopboek: gedoopt 5-10-1749.
In 1798 als knecht bij Albert Groenwold. In 1812 op 125 bij Vennebroek.
Ook kinderen van Wolter Jansen, broer van Annechien Jansen, worden (soms) Eleveld genoemd.

Gehuwd 26-5-1799 in Eelde met Annechien Jansen, geboren 1769 in Eelde, gedoopt 29-10-1769, overleden 22-4-1829 in Eelde, dochter van Jan Jannes (zie IIIe) en Jeigien Wolters.
Huwelijk: Hans Hendriks en Annegien Jans.
In 1829 vindt een publieke verkoping plaats van de nalatenschap van Hans Hendriks Eleveld en Annegien Jansen, met o.a. huis 50, dat wordt aangekocht door Adolf Dekker.
Erfgenamen zijn:
Lambert en Egbertien Hendriks Eleveld (broer en zus van Hans).
Jannes Ties, Zwiggelte, getrouwd met Aatien Baukes.
Hendrik Jans Basscher, Overijssel, getrouwd met Henderkien Baukes.
Tonnis Baukes, Grollo.
Hindrik Baukes, Grollo.
(kinderen van Bauke Tonnis en Grietje Hendriks, zus van Hans Hendriks Eleveld)
Lambert de Weerd en Theke de Weerd uit Norg, Jan de Weerd uit Hoogkerk, kinderen van wijlen Margaretha Jansen.
Jannes Jansen, wonende te Amsterdam.
Berend Wolters Jansen en Jeichien Wolters Jansen, Peize, kinderen van Wolter Jansen.
Harm en Jan Rutgers, Hendrik Ansing getrouwd met Jeichien Rutgers, kinderen van Geessien Jansen.
3. Lammert Hendriks, geboren 1752 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 13-2-1752.
4. Egbertje Hendriks Eleveld, geboren 1753 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 9-12-1753, overleden 27-10-1834 in Paterswolde.
5. Marigje Hendriks, geboren 1756 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 16-10-1756.
6. Lammert Hendriks Eleveld, geboren 1759 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 14-1-1759, overleden 9-12-1834 in Paterswolde.
7. Grietje Hendriks Eleveld (zie IVa), geboren 1761 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 25-7-1761, overleden 13-5-1814 in Grolloo, Rolde.
 
IIId  Frouwke Arends, geboren 1731 in Eelde, gedoopt 1-1-1731, overleden 23-11-1821 in Eelde, dochter van Arent Roelofs (zie IIb) en Maria Hendriks.
Gedoopt als dochter van Arend van 't Hoen en Marie Roelefs. Zie ook bij zoon Arend.
Gehuwd 1-5-1757 in Eelde met Jacob Sighers, geboren 1729 in Paterswolde, De Duinen, gedoopt Eelde 1-4-1729, zoon van Albert Roelefs en Lutgertje Jacobs Sighers, zie genealogie Siegers1.
Huwelijk: Jacob Sighers en Vrouwkje Arends.
Naamsaanneming 1812: Frouke Arends, wed. Jacob Siegers, zoon Albert ong. 50.
In 1762 zijn Jacob Sijgers en cons. de noorderbuur van huis 78 (verkoop van het huis aan Jan Vleugel). Dit kan zijn een strook grond tussen huis 78 en 79 die later bij huis 78 hoort of wellicht is er een relatie met Jan Alberts (niet de jongere broer) op 79.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lutje Jacobs Siegers, geboren 1758 in Eelde, gedoopt 27-3-1758.
2. Arend Jacobs Siegers, geboren 1760 in Eelde, gedoopt 20-1-1760, overleden 1784 in Eelde, zie genealogie Siegers1.
3. Albert Jacobs Siegers, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 8-5-1763, overleden 4-7-1835 in Eelde.
Gehuwd 13-9-1813 in Eelde met Geertien Berends, geboren 1766 in Leutingewolde, gedoopt Roden 28-9-1766, overleden 15-1-1815 in Eelde, dochter van Berend Jans en Jantien Knellies, eerder getrouwd 1790 in Eelde met Jan Hindriks, geboren 1764 in Roden, gedoopt 22-1-1764, overleden 1804 in Eelde, zoon van Hindrik Bartels en Roelofjen Huberts, eerder getrouwd 17-2-1805 in Eelde met Roelof Conraads van Bergen, geboren 1782 in Paterswolde, gedoopt Eelde 19-5-1782, overleden 10-9-1809 in Eelde, zoon van Conraad Philippus en Marigje Alberts, zie genealogie Van Bergen.
Huwelijk: Geertien Berends weduwe van Roelof Conraads van Bergen.
Bij overlijden van Geertien Berends worden als ouders vermeld Berend Jans en Jantien Knellies, landbouwers, overleden te Lukkewolde, gemeente Rhoden.
4. Maria Jacobs Siegers, geboren 1766 in Eelde, gedoopt 1-6-1766, overleden 20-12-1807 in Eelde, zie genealogie Siegers1.
 
IIIe  Jan Jannes, geboren 1728 in Haren, gedoopt 1-1-1728, overleden 1780 in Eelde (tussen 1776 en 1784), zoon van Jannes Roelofs (zie IIc) en Grietien Harmens.
Doop: Jan Hartlieff, z.v. Johannes Roeleffs en Grietjen Harms.
Gehuwd 29-4-1753 in Eelde met Jeigien Wolters, geboren 1724 in Eelde, gedoopt 3-12-1724, overleden 1789 in Eelde, dochter van Wolter Janssens en Geesje Roelefs.
Huwelijk: Jan Janssen, van Haren en Jeigje Wolters. Bij de doop van zoon Jannes genoemd Jan Jannes, evenals bij het overlijden van dochter Geesien.
In 1754, 1764 en 1774 in het Haardstedenregister van Eelde met 2 of 3 paarden op 28, in 1784 weduwe Jan Jannes.
Over Annegien, dochter van wijlen Jan Jannes en Jeijchien Wolters zijn mombers aangesteld. Hoofdmomber is organist K. Steringa, die in 1796 de eindrekening doet met in 1789 en 1790 inkomsten uit verkochte goederen. Haar aandeel in de verkoop van de vaste goederen bedraagt 88 gld. Ondertekenaars van de eindrekening zijn Annechien Jans (meerderjarig), Roelf Jannes, Eijte Jans en A.K. Bolhuis.
In 1789 verkopen de erfgenamen van Jeichien Wolters, weduwe van Jan Jannes te Eelde enige landerijen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geesje Jansen, geboren 1754 in Eelde, gedoopt 15-9-1754.
2. Jannes Jansen, geboren 1756 in Eelde, gedoopt 7-3-1756, overleden in Amsterdam?. In 1829 wonend in Amsterdam (verkoop nalatenschap zus Annechien).
3. Geesien Jansen (zie IVb), geboren 1759 in Eelde, gedoopt 28-1-1759, overleden 20-8-1816 in Eelde.
4. Wolter Jansen (zie IVc), geboren 1761 in Eelde, gedoopt 26-12-1761.
5. Margaretha Jansen (zie IVd), geboren 1764 in Eelde, gedoopt 13-5-1764, overleden 1-12-1828 in Norg.
6. Annechien Jansen, geboren 1769 in Eelde, gedoopt 29-10-1769, overleden 22-4-1829 in Eelde.
Gehuwd 26-5-1799 in Eelde met Hans Hendriks Eleveld, geboren 1749 in Eelde, Zuideind, gedoopt 7-10-1749, overleden 4-4-1828 in Eelde, zoon van Hendrik Arends (zie IIIc) en Hendrikje Hansen.
Huwelijk: Hans Hendriks en Annegien Jans.
In 1829 vindt een publieke verkoping plaats van de nalatenschap van Hans Hendriks Eleveld en Annegien Jansen, met o.a. huis 50, dat wordt aangekocht door Adolf Dekker.
Erfgenamen zijn:
Lambert en Egbertien Hendriks Eleveld (broer en zus van Hans).
Jannes Ties, Zwiggelte, getrouwd met Aatien Baukes.
Hendrik Jans Basscher, Overijssel, getrouwd met Henderkien Baukes.
Tonnis Baukes, Grollo.
Hindrik Baukes, Grollo.
(kinderen van Bauke Tonnis en Grietje Hendriks, zus van Hans Hendriks Eleveld)
Lambert de Weerd en Theke de Weerd uit Norg, Jan de Weerd uit Hoogkerk, kinderen van wijlen Margaretha Jansen.
Jannes Jansen, wonende te Amsterdam.
Berend Wolters Jansen en Jeichien Wolters Jansen, Peize, kinderen van Wolter Jansen.
Harm en Jan Rutgers, Hendrik Ansing getrouwd met Jeichien Rutgers, kinderen van Geessien Jansen.
 
IIIf  Annegje Jannes, geboren 1733 in Haren, gedoopt 13-9-1733, overleden 17-9-1808 in Paterswolde, dochter van Jannes Roelofs (zie IIc) en Grietien Harmens.
Doop: Annechijn, d.v. Jonnes Roeleffs en Grietjen Harms.
Gehuwd 1-5-1763 in Eelde met Remmelt Meulman, geboren 1735 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 18-9-1735, overleden 1783 in Paterswolde, Schelfhorst, zoon van Willem Jans Meulman en Jantje Remmelts, zie genealogie Meulman.
Huwelijk: Remmelt Meulman en Annegje Jans.
Remmelt Meulman wordt in 1782 hoofdcurator over Jan Kluiving, zoon van Floris Kluiving. Op 25-6-1783 draagt zijn weduwe Annegien Jannes de administratie over. Mogelijk is dit Annegien Jans, overleden 17-9-1808 in Paterswolde, 76 jaar, 2 kinderen, in 1797 wordt zij vermeld als wed. Remmelt Meulman, 68 jaar. Aanname dat zij de in 1733 in Haren gedoopte dochter is van Johannes Roelefs en Grietjen Harms (Groenewold). De laatste wordt ook Margaretha genoemd en heeft een ander kleinkind Margaretha.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Willem Remmelts Meulman, geboren 1765 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 24-2-1765, overleden 5-7-1813 in Paterswolde, zie genealogie Meulman.
2. Margareta Meulman, geboren 1772 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 12-2-1772, overleden 30-10-1820 in Eelde, zie genealogie Meulman.
3. Jannes Meulman, geboren 1776 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 26-5-1776.
 
IIIg  Grietje Jannes, geboren 1737 in Haren, overleden 21-12-1812 in Haren, dochter van Jannes Roelofs (zie IIc) en Grietien Harmens.
Gehuwd 9-5-1762 in Haren met Eite Jans van Wolde, geboren 1735 in Eelde, gedoopt 26-12-1735, overleden 9-2-1821 in Haren, zoon van Jan Hendriks en Hendrikje Gerrits, zie genealogie ~Hendrik Eitens.
Huwelijk: Eijte Jans van Eelde en Grietjen Jans van Haren.
Grietje bij overlijden dochter van Jannes Roelofs en Margaretha Harms, oud 75 jaar. Aangifte door echtgenoot Eite Jans van Wolde, 77 jaar. Doop niet gevonden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hinderkje van Wolde, geboren 1762 in Haren, gedoopt 18-7-1762, overleden 19-4-1847 in Haren.
Gehuwd 19-7-1795 in Vries met Roelf Koops, geboren 1767 in Vries, gedoopt 28-6-1767, overleden 1-3-1849 in Haren, zoon van Roelof Koops en Jantje Ottens Karstens.
Huwelijk: Roelof Koops en Hinderkien Eijtens van de Punt.
2. Jannes van Wolde, geboren 1768 in Haren, gedoopt 30-10-1768, overleden 3-7-1832 in Haren.
Gehuwd met Trijntje Hendriks Mulder, geboren 1777 in Eelde, gedoopt 16-2-1777, overleden 20-3-1819 in Haren, dochter van Hendrik Lammerts Mulder en Zwaantje Jans, zie genealogie Mulder1.
 
IIIh  Willemtien Marissen, geboren 1721 in Paterswolde, gedoopt Haren 16-2-1721, overleden 1780 in Groningen, dochter van Marisse Talens en Margareta Roelefs (zie IId).
Gehuwd (1) 21-5-1751 in Groningen met Abraham Lodewijks Groenouw, geboren 1717 in Groningen, gedoopt 16-2-1717, overleden 1758 in Groningen, zoon van Lodewijk Harms Groenouw en Jantien Geerts.
Huwelijk: Abraham Lodewijks Gronouw, van Groningen en Willemtje Marissen, van Eelde, pro qua Cobe Roelefs als oom.
Huwelijkscontract Groningen 1-5-1751: Abraham Lodewijks Gronau en Willemtjen Marissen.
Bruidegomszijde: Jantjen Geerts, weduwe van Lodewijk Harms, moeder, Geert Lodewijks, halfbroer.
Bruidszijde: Coop Roelefs, oom en Arent Rolefs, neef (bedoeld is mogelijk Roelof Arends of het is de Arend Roelofs die in 1743 in Groningen trouwt met Grietje Koops, beide van Eelde, maar dus niet de broer van Coop Roelofs).
Bij de dopen van de kinderen wonende in de Haddingestraat.
Doop Jantien, d.v. Abram Lodewijks en Willemtien Mensens, Haddingestraat.
Breukdodenboek Groningen 13-5-1758: Abraham Lodewijks Grunau, vr. Willemtien Marissen, Kl. Hard. str.

Gehuwd (2) 18-10-1759 in Groningen met Harm Eekhout.
Huwelijk: Harm Eekhout van Lengerike in 't graafschap Teeklenburg en Willemtje Marisse, weduwe van Abraham Lodewijks Gronouw van Eelderwoude onder Eelde pro qua Gerrit Helmholt als neef.
Breukdodenboek Groningen 26-1-1780: Willemtje Mans, vrouw van Harm Eekholt in Kleine Harderingestraat.
Idem 16-7-1781: Harm Eekholt, wedn. van Willemtje Maris, klein Harder. straat.
Breukdodenboek Groningen 16-7-1781: Harm Eekholt, weduwnaar van Willemtje Maris, Kleine Harderingestraat. Opbrengsten uit verhuur van lijklakens: laken van het linneweversgilde.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jantien Groenouw, geboren 1752 in Groningen, gedoopt 6-9-1752, overleden 1802 in Groningen. Breukdodenboek Groningen 5-10-1802: Jantje Gronou.
Gehuwd 1-5-1776 in Groningen met Gerrit Anninga, geboren 1745 in Dalen, gedoopt 7-3-1745, zoon van Hindrik Anninga en Fennigje Anninga.
Huwelijk: Gerrit Anninga van Dalen in Drenthe en Jantje Gronau van Groningen, pro qua Gerrit Helmolt als voormond.
Huwelijkscontract Groningen 11-4-1776: Gerrit Anninga en Jantjen Groenauws.
Bruidegomszijde: Hindrik Strabbing, zwager, Jan Anninga, oom.
Bruidszijde: Harm Eekholt, stiefvader, Willemoien Maris, moeder, Gerrit Helmholt, voormond, Jan Beerlink, sibbevoogd.
2. Maris Groenouw, geboren 1754 in Groningen, gedoopt 2-10-1754, overleden 1785 in Groningen.
Gehuwd 17-5-1780 in Groningen met Aaltien Tonnis, geboren in Groningen, overleden 1800 in Groningen (na 1797), dochter van Tonnis Willems en Wijpke Berents, hertrouwd 19-4-1787 in Groningen met Wilhelmus Copinga, geboren 1756 in Groningen, gedoopt 16-1-1756, overleden 20-6-1811 in Groningen, zoon van Wubbo Copinga en Rebecca Wijting.
Huwelijk: Marisse Groenau en Aaltje Tonnis, beide van Groningen, pro qua Tonnis Willems als vader.
Huwelijkscontract Groningen 20-4-1780: Maris Groenou en Aaltin Tonnis.
Bruidegomszijde: Harm Eekhold, stiefvader, Gerrit Anninga, zwager, Jantin Groenou, zuster, Lodewijk Groenou, broer, Trintin van Zeedijk, aangetrouwde zuster.
Bruidszijde: Tonnis Wilmes, vader, Hinderkin Jans, stiefmoeder, Wilm Tonnis, broer, Margin Jans, aangetrouwde zuster, Lammert Klaasens, zwager, Margin Tonnis, zuster, Tonnis Kampers, zwager, Annegin Tonnis, zuster
Breukdodenboek Groningen 12-3-1785: Maris Gronouw in Visscherstraat.
Verhuur van lijklakens Martinikerk: 12-3-1785 Maris Groenouw in Viskerstraat, 't Laak Lin.weversgilde.
In beide gevallen geen echtgenote vermeld.
3. Lodewijk Groenouw, geboren 1757 in Groningen, gedoopt 29-5-1757.
Gehuwd 22-12-1777 in Groningen met Trijntje Riemts van Zeedijk, geboren in Emden, dochter van Riemt Jacobs van Zeedijk en Fennegijn Allen.
Huwelijk: Lodewijk Grunauw van Groningen en Trijntje Riemts van Zeedijk van Embden, pro qua Riemt Jacobs van Zeedijk als vader.
Huwelijkscontract Groningen 23-10-1777: Lodewijk Gronau en Trientien Riemts Zeedijk.
Bruidegomszijde: Harm Eekholt, stiefvader, Wilmtijn Maris, moeder, Gerrit Runinga, zwager (moet zijn Anninga), Gerrit Helmholt, voormond, Jan Beerlijn voormond.
Bruidszijde: Riempt Jacobs van Ziedijk, vader, Fennegijn Allen, moeder.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Grietje Eekhout, geboren 1765 in Groningen, gedoopt 1-3-1765.
 

Generatie IV

IVa  Grietje Hendriks Eleveld, geboren 1761 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 25-7-1761, overleden 13-5-1814 in Grolloo, Rolde, dochter van Hendrik Arends (zie IIIc) en Hendrikje Hansen.
Gehuwd 5-5-1793 in Norg met Bauke Tonnis Kleinenberg, geboren 1767 in Donkerbroek, overleden 22-1-1843 in Grolloo, Rolde, zoon van Teunis Douwes Kleyenburg en Aafke Hendriks, hertrouwd 6-5-1817 in Rolde met Annegien Hendriks Reinders, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 9-9-1787, overleden 29-4-1832 in Grolloo, Rolde, dochter van Hendrik Reinders en Annegien Harms, zie genealogie Reinders.
Huwelijk: Bauke Tunnis, scheper te Westervelde en Grietje Hindriks, van Veenhuizen (wonend bij haar oom of neef?), vertrokken naar Grolde (Grolloo).
Grietje Hendriks is bij overlijden 52 jaar, ouders niet vermeld.
Bij het hertrouwen van Bauke Tonnis Kleinenberg, weduwnaar van Grietien Hendriks Eleveld, wordt Arend Eleveld te Borger door de raad van naastbestaanden benoemd als toeziend voogd over de minderjarige kinderen Hendrekien in het 20ste, Aafien in het 15de en Hendrik in het 12de jaar (huwelijksbijlagen). Er is een meerderjarig kind (Tonnis), blijkbaar wordt de leeftijd van meerderjarigheid na 1810 gesteld op 21 jaar (daarvoor 25 jaar in Drenthe). De raad van naastbestaanden bestaat van moederszijde uit Arend Eleveld te Borger, Hans en Lammert Eleveld te Paterwolde, volle ooms van de pupillen, van vaderszijde Douwe Kleineberg volle oom te Donkerbroek, prov. Friesland (in genlias voorkomend onder de naam Kleyenburg) en de niet verwante Harm Jan Homan te Rolde en Hendrikus Haak te Assen. Opvallend is dat de familienamen Kleinenberg/Kleyenburg en Eleveld in de huwelijksakte zelf niet worden gebruikt.
Volgens nog een huwelijksbijlage bij dat huwelijk vermeldt het doopboek van Donkerbroek de doop van vader Teunis Douwes na voorafgaande belijdenis en samen met vier van zijn kinderen op 12-5-1768, waarbij Bauke als derde kind wordt genoemd. Hij kan dus ook iets eerder zijn geboren dan in 1767. Daarna worden in Donkerbroek meer kinderen gedoopt van Teunis Douwes en Aafke Hendriks, die in 1760 in Drachten trouwden.
De naam Kleyenburg verwijst mogelijk naar een wijk bij Leeuwarden, die al rond 1600 wordt vermeld in huwelijksakten. Er is echter geen familierelatie gevonden met andere personen, die voor 1811 wel al de familienaam Kleyenburg voerden.
Kinderen van Bauke Tonnis en Grietje Hendriks zijn in 1829 mede-erfgenaam van Hans Hendriks Eleveld en Annegien Jansen (genoemd na Lambert en Egbertien Hendriks Eleveld).
Bij het overlijden van Bauke Kleinenberg in 1843 worden in de Memorie van Successie vermeld als kinderen en aangevers:
Teunis Kleinenberg, schaapherder te Grolloo, Hendrikje Kleineberg, gehuwd aan Hendrik Jans Bosscher, arbeider te Ommen, provincie Overijssel, Hendrik Kleinenberg, schaapherder te Borger, Grietje Kleinenberg, zonder beroep, wonende te Grolloo, Annigje Kleinenberg, gehuwd aan Evert Beuning (moet zijn Heling), landbouwer te Zwiggelte, gemeente Westerbork, Roelof Kleinenberg, dienstknecht te Borger, Trijntje Kleinenberg, zonder beroep, wonende te Grolloo. Zij verklaren dat hun vader alleen enkele roerende goederen heeft nagelaten.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Tonnis Baukes Kleinenberg (zie Va), geboren 1794 in Grolloo, gedoopt Rolde 8-6-1794, overleden 25-2-1864 in Amen, Rolde.
2. Henderkien Baukes Kleinenberg, geboren 1796 in Grolloo, gedoopt Rolde 20-3-1796, overleden 6-12-1863 in Ommen (Stad). Doop in drenlias (alledrenten) als Hindrik. Dat moet zijn Hinderkien (met dank aan Lidwien van Beek voor het opmerken van deze fout). Vermeld bij de erfgenamen van Hans Hindriks Eleveld en Annegien Jansen in 1829, wonend in ?, Overijssel. Dit moet zijn (stad) Ommen.
Gehuwd 9-5-1819 in Haren met Hendrik Jans Bosscher, geboren 5-7-1794 in Ommen, gedoopt 6-7-1794, overleden 4-9-1855 in Ommen (Stad), zoon van Jan Bosscher en Louisa Rumph.
Henderkien bij overlijden als Hendrikje Boukes.
3. Hindrik Baukes, geboren 1799 in Grolloo, gedoopt Rolde 27-1-1799.
4. Aafje Bouwke Kleinenberg, geboren 1800 in Grolloo, gedoopt Rolde 17-8-1800, overleden 31-10-1841 in Zwiggelte, Westerbork. Bij overlijden als Aafje Bouwke Kleinenberg, geboren 5-8-1796 in Assen.
Gehuwd 5-5-1821 in Westerbork met Jannes Ties Bening, geboren 1782 in Zwinderen, gedoopt Oosterhesselen 17-3-1782, overleden 6-8-1839 in Lieving, Beilen, zoon van Thij Jansen en Hendrikje Jansen, eerder getrouwd 18-4-1818 in Zweeloo met Geertje Truin, geboren 1786 in Gees, gedoopt Oosterhesselen 14-5-1786, overleden 19-4-1820 in Orvelte, Westerbork, dochter van Jan Truin en Hendrikje Hendriks Heling.
Jannes Bening bij overlijden (memorie van successie) als Jannes Beniengh, overigens in de Burgerlijke Stand vaak met de familienaam T(h)ies.
5. Hindrik Baukes, geboren 1804 in Grolloo, gedoopt Rolde 20-5-1804, overleden 20-10-1859 in Buinerveen, Borger. In 1843 schaapherder te Borger.
Gehuwd (1) 6-5-1830 in Borger met Trientje Jans Krabben, geboren 1804 in Schoonloo, gedoopt Rolde 6-5-1804, overleden 31-7-1835 in Borger, dochter van Jan Hendriks Krabben en Jantien Geerts Kamping.
Gehuwd (2) 4-5-1841 in Borger met Aaltien Dilling, geboren 14-1-1816 in Gasselte, overleden 17-2-1855 in Borger, dochter van Jakob Luichies Dilling en Hinderkien Lambers.
6. Arend Boukes, geboren 19-3-1807 in Grolloo. gedoopt Rolde 22-3-1807, overleden 5-4-1815 in Grolloo, Rolde. Bij overlijden als Arend Boukes, z.v. Bouke Tonnis, schaapherder en Grietien Hendriks.
 
IVb  Geesien Jansen, geboren 1759 in Eelde, gedoopt 28-1-1759, overleden 20-8-1816 in Eelde, dochter van Jan Jannes (zie IIIe) en Jeigien Wolters.
Gehuwd 19-3-1786 in Eelde met Berend Harms Rutgers, geboren 16-4-1755 in Eelde, gedoopt 20-4-1755, overleden 13-3-1829 in Eelde, zoon van Harm Jans Rutgers en Elzien Cornelis, zie genealogie Rutgers.
Bij de naamsaanneming 1812 wonend op nummer 34.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harm Berends Rutgers, geboren 1786 in Eelde, gedoopt 2-7-1786, overleden 12-2-1843 in Eelde.
Gehuwd 18-8-1835 in Eelde met Engeltien Hendriks Hessel, geboren 7-3-1804 in Roden, gedoopt 18-3-1804, overleden 10-9-1861 in Eelde, dochter van Hindrik Jans Hessel en Annechien Berends.
2. Jeichien Berends Rutgers, geboren 1792 in Eelde, gedoopt 22-4-1792, overleden 25-11-1861 in Eelde, zie genealogie Rutgers.
3. Jan Berends Rutgers, geboren 1800 in Eelde, gedoopt 16-3-1800, overleden 19-11-1858 in Eelde.
Gehuwd 12-12-1829 in Eelde met Maria Uges, geboren 23-3-1807 in Haren, gedoopt 30-3-1807, overleden 1-6-1886 in Eelde, zoon van Klaas Hindriks Uges en Aaltien Jans Bazuin, zie genealogie Uges.
In 1850 wonend op nummer 21. Jan Berends Rutgers verhuist rond 1857 naar nummer 34 (Kosterijweg), waar eerder zijn broer Harm woonde.
Zoon Berend vertrekt in 1856 naar Emmen. Begin 1858 vestigt hij zich als commies (van de Rijksbelastingen) in Coevorden, maar vertrekt nog in hetzelfde jaar naar Odoorn, waar hij in 1861 trouwt met Hillechien Dijks. Hijzelf woont ondertussen in Nieuw-Dordrecht, Emmen. Later wonen zij in Hoogeveen en in Hoogezand. Hillechien Dijks overlijdt in 1895 in Dordrecht (Zuid-Holland), Berend Rutgers in 1908 in Dubbeldam bij Dordrecht.
 
IVc  Wolter Jansen, geboren 1761 in Eelde, gedoopt 26-12-1761, zoon van Jan Jannes (zie IIIe) en Jeigien Wolters.
Gehuwd 11-8-1805 in Peize met Antje Berends Antonie, geboren 1774 in Peize, gedoopt 13-2-1774, overleden 2-2-1838 in Peize, dochter van Berend Anthoni en Grietje Jans Lubben.
Huwelijk: Wolter Jans en Antijn Beerents. Ook afkondiging in Groningen: Wolter Jans van Groningen en Antje Berends van Peize ingevolge aantekening van P.J. Calcoen, pred. te Peize.
Wolter Jansen heeft als doopnaam Jan Wolter. Bij het huwelijk van dochter Jeigien als Wolter Jans Elevelt (Eleveld), ook daarna bij de geboortes van haar kinderen als Jeigien Wolters Eleveld, bij het huwelijk van zoon Berend als Wolter Jans, met vermelding bruidegom ook Eleveld.
Bij de publieke verkoping van de nalatenschap van Hans Hendriks Eleveld en Annechien Jansen in 1829 zijn de kinderen van Wolter Jansen, Berend en Jeichien Wolters Jansen uit Peize, mede-erfgenaam.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jeigien Wolters Eleveld, geboren 1806 in Peize, gedoopt 18-5-1806, overleden 5-3-1893 in Ten Post, Ten Boer.
Gehuwd 14-9-1833 in Peize met Johan Godfried Schreijer, geboren 28-7-1802 in Borna, Duitsland, overleden 10-2-1849 in Peize, zoon van Johan Gottfried Schreijer en Christina Biltzer.
Johan Schreijer bij overlijden als Schreuer, met als moeder Anna Christina Beltzen (drenlias).
2. Berend Wolters Jansen, geboren 1808 in Peize, gedoopt 14-2-1808, overleden 12-11-1861 in Veenhuizen, Norg.
Gehuwd 10-5-1833 in Norg met Johanna Geerts Koetsier, geboren 23-3-1812 in Roden, overleden 3-8-1869 in Norg, dochter van Geert Jacobs Koetsier en Trijntje Krijthe.
 
IVd  Margaretha Jansen, geboren 1764 in Eelde, gedoopt 13-5-1764, overleden 1-12-1828 in Norg, dochter van Jan Jannes (zie IIIe) en Jeigien Wolters.
Gehuwd 2-5-1790 in Eelde met Jan Lamberts de Weerd, geboren 1-9-1764 in Peize, overleden 8-10-1833 in Norg, zoon van Lambert Jans de Weerd en Tetje Oedses.
Huwelijk: Jan de Weert, van Peize en Margareta Jans.
Hun kinderen worden genoemd als erfgenamen van Hans Hendriks Eleveld en Annegien Jansen in 1829 bij de verkoop van het huis in Eelde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lambert Jans de Weerd, geboren 8-7-1792 in Norg, gedoopt 8-7-1792, overleden 26-12-1859 in Norg.
Gehuwd (1) 7-5-1821 in Roden met Eempien Schuring, geboren 10-5-1790 in Steenbergen, gedoopt Roden 10-5-1790, overleden 21-2-1858 in Norg, dochter van Jacob Jans Schuring en Wietsien Roelfs van Bergen.
Gehuwd (2) 1-11-1858 in Norg, met dispensatie met Magrita de Weerd, geboren 28-3-1828 in Hoogkerk, overleden 18-6-1861 in Hoogkerk, wonende te Norg, dochter van Jan Jans de Weerd en Aaltje Alberts Klein.
2. Jan Jans de Weerd (zie Vb), geboren 28-3-1796 in Norg, gedoopt 3-4-1796, overleden 12-12-1858 in Hoogkerk.
3. Theke de Weerd, geboren 1800 in Norg, gedoopt 6-7-1800, overleden 12-2-1870 in Norg.
Gehuwd 16-5-1829 in Norg met Knelsien Schuring, geboren 17-1-1804 in Steenbergen, gedoopt Roden 29-1-1804, overleden 6-1-1865 in Norg, dochter van Jacob Jans Schuring en Wietsien Roelfs van Bergen.
Drenlias vermeldt bij het overlijden van Knelsien als woonplaats Amsterdam, dat is onjuist.
 

Generatie V

Va  Tonnis Baukes Kleinenberg, geboren 1794 in Grolloo, gedoopt Rolde 8-6-1794, overleden 25-2-1864 in Amen, Rolde, zoon van Bauke Tonnis Kleinenberg en Grietje Hendriks Eleveld (zie IVa).
Gehuwd 27-4-1823 in Sleen met Gebke Alberts Kerkhof, geboren 1799 in Roswinkel, gedoopt 27-1-1799, overleden 2-5-1877 in Grolloo, Rolde, dochter van Albert Jans Kaspers Kerkhof en Trijntje Jans Buls.
Bij huwelijk resp. Teunis Boukes en Gepke Kaspers, bij de dopen van hun kinderen ook Tonnis Baukes en ook Egbertje Albers. Moeder van Gebke Kerkhof genoemd Trientje Schierbeek bij huwelijk en Trijntje Buls bij overlijden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bauke Kleinenberg, geboren 3-8-1823 in Rolde, overleden 25-10-1899 in Potchefstroom, Zuid-Afrika. Bij geboorte als Bauke Baukes, vermoedelijk dezelfde als Bouke Kleinenberg, schoolmeester in Eemster/Leggeloo, Dwingeloo, in 1852 geėmigreerd naar Zuid-Afrika, zie Ons Waardeel 1982, p. 1.
 
Vb  Jan Jans de Weerd, geboren 28-3-1796 in Norg, gedoopt 3-4-1796, overleden 12-12-1858 in Hoogkerk, zoon van Jan Lamberts de Weerd en Margaretha Jansen (zie IVd).
Gehuwd 10-5-1822 in Hoogkerk met Aaltje Alberts Klein, geboren 22-11-1801 in Hoogkerk, gedoopt 10-12-1801, overleden 10-10-1861 in Hoogkerk, dochter van Albert Hindriks Klein en Sijtske Hindriks.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Magrita de Weerd, geboren 28-3-1828 in Hoogkerk, overleden 18-6-1861 in Hoogkerk, wonende te Norg.
 

Index
Genealogie Roelofs