U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Bekkering1

Generatie I

Ia  Frans Gerrits, overleden 1770 in Eelde (na 1761).
Gehuwd 16-5-1711 in Assen (afkondiging) met Aaltje Caspers, overleden in Eelde (voor 1761).
Huwelijksafkondiging in Assen: Frans Gerrits van Eelden en Aeltien Caspars.
Frans Gerrits wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1744, 1754 en 1764 vermeld als schoenmaker met 2 paarden. In 1761 verkoopt hij zijn helft van het huis aan zijn zoon Jan Fransen en Aaltje Jans. Aaltje Caspers was toen dus reeds overleden.
Aangenomen dat Frans Gerrits en Aaltje Caspers de ouders zijn van de hier genoemde kinderen. Doop Maria: Marigje, d.v. Frans Gerrits en Aaltje Caspers. Alle hier genoemde kinderen hebben naast een zoon Frans een eerste of tweede dochter Aaltje en de onderlinge verwantschap blijkt ook uit de naam Bekkering en verschillende momberschappen, met name over de kinderen van dochter Jantien.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Franssen (zie IIa), geboren 1712.
2. Grietje Franssen (zie IIb).
3. Jan Franssen (zie IIc), overleden 1779 in Eelde.
4. Jantien Franssen (zie IId), overleden 1770 in Eelde (voor 1776).
5. Maria Franssen (zie IIe), geboren 1726 in Eelde, gedoopt 17-2-1726, overleden 1768 in Eelde (tussen 1765 en 1770).
 

Generatie II

IIa  Gerrit Franssen, geboren 1712, zoon van Frans Gerrits (zie Ia) en Aaltje Caspers.
In het Haardstedenregister van Eelde van 1744 tot 1784 in Eelde op de hoek van de Westerhorn en de Hooiweg westzijde als schoenmaker, in 1744 nog als keuter, daarna bovendien met 2 paarden. Dit huis is in 1807 nog eigendom van zijn zoon Frans Gerrits. Gerrit Frans Bekkering bewoont zelf in 1794 de boerderij in het Zuideinde tegenover Huis Ther Borg, dat in 1832 eigendom is van zijn kleinzoon en naamgenoot. In 1798 leeftijd 88 jaar, weduwnaar met 3 kinderen, waaronder Jan Gerrits en Frans Gerrits in hetzelfde huis.
Gehuwd met Lutgertje Janssen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maregje Gerrits Bekkering, geboren 1735 in Eelde, gedoopt 3-3-1735.
2. Aaltje Gerrits Bekkering, geboren 1737 in Eelde, gedoopt 30-6-1737.
3. Jan Gerrits Bekkering, geboren 1739 in Eelde, gedoopt 1-2-1739. In 1798 nog wonend op 12.
4. Frans Gerrits Bekkering (zie IIIa), geboren 1740 in Eelde, gedoopt 29-10-1740, overleden 12-9-1815 in Eelde.
5. Roelefje Gerrits Bekkering, geboren 1752 in Eelde, gedoopt 6-2-1752.
 
IIb  Grietje Franssen, dochter van Frans Gerrits (zie Ia) en Aaltje Caspers.
Gehuwd 20-5-1744 in Eelde met Roelof Arents, overleden 1795 in Eelde (tussen 1794 en 1797), zoon van Arent Roelofs en Maria Hendriks, zie genealogie ~Roelofs.
Roelof Arents wordt in het Haardstedenregister van Eelde in 1754, 1764, 1774, 1784 en 1794 vermeld met 2 paarden, w.s. op de plek waar in 1832 (kadastrale kaart Eelde) zijn kleinzoon Arend Lamberts Bekkering slachter is (aan de Hoofdweg bij het Huis te Eelde).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arent Roelofs, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 11-7-1745, overleden 1795 in Eelde (enige jaren voor 1797).
Gehuwd 1780 in Groningen met Arendina Tonnis, geboren 28-1-1750 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-2-1750, overleden 28-9-1818 in Eelde, dochter van Tonnis Coerts en Bougje Geerts, zie genealogie ~Coert Pieters.
Huwelijksafkondiging in Groningen 15-4-1780: Arent Roelfs, van Eelde en Arendina Tonnis, van Paterwolde, pro qua Jacob van Duinen als zwager (getrouwd met Trijntje Tonnis). Hiervan attestatie gepasseerd. Met belastinge te Eelde.
In 1797 doet Geert Everts Kelder namens Arendina Tonnis, weduwe van Arent Roelfs een verzoek "om gelibereert te wesen van de brueke omdat te later tijd na de versterfdagh van haar overleden man de erffenisse welke goederen in lijftucht besit had angegeven".
Zij vraagt dus vrijwaring van boete wegens te late aangifte, zodat Arent Roelfs enige jaren voor 1797 moet zijn overleden.
Bij het overlijden van Arendina Tonnis in 1818 treden als getuigen op bij de aangifte Lambert Roelfs Bekkering als zwager en Harm Eggens als nabuur.
2. Aaltje Roelofs (zie IIIb), geboren 1747 in Eelde, gedoopt 16-4-1747, overleden 16-2-1829 in Haren.
3. Frans Roelofs Bekkering, geboren 1749 in Eelde, gedoopt 5-1-1749, overleden 11-11-1818 in Eelde.
Gehuwd 9-5-1773 in Roden met Jantien Jans Benning, geboren 1-12-1748 in Roden, gedoopt 8-12-1748, overleden 25-5-1821 in Eelde, dochter van Jan Jans Benning en Berentien Tonnis, zie genealogie Benning.
Huwelijk: Frans Roelefs van Eelde en Jantien Jans van Roden, met attestatie van Eelde en Peize.
Afkondiging in Eelde 25-4-1773: Frans Roelefs en Jantje Jans, van Roden.
Bij de naamsaanneming Eelde 1812 op 49.
4. Lammert Roelfs Bekkering (zie IIIc), geboren 1751 in Eelde, gedoopt 12-12-1751, overleden 27-2-1824 in Eelde.
5. Maria Roelfs Bekkering (zie IIId), geboren 1754 in Eelde, gedoopt 27-10-1754, overleden 30-8-1824 in Paterswolde.
6. Derk Gerrit Roelofs, geboren 1758 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 24-9-1758.
7. Roelof Roelofs, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 23-7-1763.
 
IIc  Jan Franssen, overleden 1779 in Eelde, zoon van Frans Gerrits (zie Ia) en Aaltje Caspers.
Gehuwd 24-6-1754 in Eelde met Aaltje Jans, geboren in Yde?.
Huwelijk: Jan Fransen en Aaltje Jans, van Yde.
Momberaanstelling in 1779. Schoenmaker Jan Franssen is overleden,
kinderen Aeltien 24, Jantien 23 en Frans 20 jaar. Hoofdmomber is Jannes Hendriks, medemombers Gerrit Franssen van Eelde, Lambert Vedder van Ide en Hartelief Jans van het Oosterbroek.
Bij de inventaris is een huis en hof, bewoond door Hendrik Roelfs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Jans Bekkering (zie IIIe), geboren 1755 in Eelde, gedoopt 4-5-1755, overleden 20-9-1807 in Paterswolde.
2. Jantien Jans Bekkering (zie IIIf), geboren 1756 in Eelde, gedoopt 25-12-1756, overleden 8-3-1831 in Paterswolde.
3. Frans Jans Bekkering (zie IIIg), geboren 1759 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 9-12-1759, overleden 5-3-1835 in Paterswolde.
4. Hendrikje Jans Bekkering, geboren 1766 in Eelde, gedoopt 6-7-1766. Overleden voor 1779.
 
IId  Jantien Franssen, overleden 1770 in Eelde (voor 1776), dochter van Frans Gerrits (zie Ia) en Aaltje Caspers.
Gehuwd (1) 7-5-1747 in Eelde (afkondiging) met Hendrik Jansen, overleden 1747 in Eelde.
Huwelijksafkondiging Hendrik Jansen, gestorven voor het trouwen, en Jantje Franssen.
Dochter Hendrikje gedoopt als d.v. Hendrik Jans en Jantje Franssens.

Gehuwd (2) 25-4-1751 in Eelde met Geert Berends Meijering, overleden 1776 in Eelde, zie genealogie Meijering.
Huwelijk: Geert Berend Meijering, van Bakelt onder Noorthoren en Jantje Franssen.
Geert Berends, wever, in het Haardstedenregister 1754, 1764, 1774 vermeld na Harmen Rotgers, koopt in 1750 het huis naast de school. Een andere Geert Berends, ook wever en getrouwd met Ellegje Aalderts, woont in de Oude Kosterij aan De Drift.
In 1772 verklaart Geert Berents wever voor hem en als vader over zijn kinderen 300 gld. schuldig te zijn aan Harm Harms Groenewolt. Indien dit deze Geert Berends is, moet Jantien Fransen toen al zijn overleden.
22-7-1776 mombers aangesteld over de nagelaten kinderen van Geert Berends en Jantien Franssen: Frans 24, Aeltien 20, Berend 13. Hoofdmomber is Gerrit Franssen, medemombers zijn Jan Franssens, Roelof Arents en Jannes Hendriks. Dit zijn allen broers of zwagers van Jantien Franssen.
Bij de inventaris hoort een huis en hof, meierwijze door Hendrik Stoffers bewoond.
In 1779 krijgen de mombers over de minderjarige kinderen van Geert Berends van de Etstoel toestemming voor de verkoop van enige goederen om een obligatie van 300 gld. te kunnen aflossen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hendrikje Hendriks, geboren 1748 in Eelde, gedoopt 21-1-1748.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
2. Frans Geerts Meijering, geboren 1752 in Eelde, gedoopt 16-4-1752, zie genealogie Meijering.
3. Aaltien Geerts Meijering, geboren 1756 in Eelde, gedoopt 4-4-1756, overleden 20-9-1828 in Gasselte. Bij overlijden als Aaltje Meijering, geboren Eelde 16-6-1752, dochter van Geert Meijering en Jantien Meijering.
4. Berend Geerts Meijer, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 5-4-1763, overleden 9-8-1820 in Woltersum, Ten Boer, zie genealogie Meijering.
 
IIe  Maria Franssen, geboren 1726 in Eelde, gedoopt 17-2-1726, overleden 1768 in Eelde (tussen 1765 en 1770), dochter van Frans Gerrits (zie Ia) en Aaltje Caspers.
Gehuwd 28-4-1748 in Eelde met Jannes Hendriks Smit, geboren 1720, zoon van Hendrik Hendriks en Jantje Jansen, zie genealogie Smit1, hertrouwd 22-7-1770 in Eelde met Trijntje Jans, geboren 1744 in Eelde, gedoopt 6-9-1744, dochter van Jan Alberts en Hendrikje Geerts, zie genealogie Elders.
Huwelijk: Jannes Hendriks en Maria Franssen.
Momberaanstelling 22-6-1770: Jannes Hindriks Smit te Eelde, weduwnaar van Maria Franszen gaat hertrouwen met Trientje Jans van Eelde. Kinderen: Frans 14, Jantje 12, Hindrikje 10, Hindrik 8 en Jacob 5. Hoofdmomber Gerrid Franszen, medemombers Jan Fransen, Pieter Roelofs, Hendrik Roelofs, allen te Eelde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrikje Smit, geboren 1749 in Eelde, gedoopt 13-4-1749.
2. Hendrikje Smit, geboren 1750 in Eelde, gedoopt 26-7-1750.
3. Aaltje Smit, geboren 1752 in Eelde, gedoopt 6-5-1752.
4. Hendrikje Smit, geboren 1754 in Eelde, gedoopt 11-8-1754.
5. Frans Jannes Smit, geboren 1756 in Eelde, gedoopt 4-4-1756, overleden 2-12-1808 in Eelde, zie genealogie Smit1.
6. Jantje Jannes Smit, geboren 1758 in Eelde, gedoopt 8-1-1758, overleden 1795 in Peize, begraven 2-3-1795, zie genealogie Smit1.
7. Hendrika Smit, geboren 1760 in Eelde, gedoopt 5-4-1760.
8. Hendrik Jannes Smit, geboren 1762 in Eelde, gedoopt 28-6-1762, overleden 1796 in Peize, begraven 14-3-1796, zie genealogie Smit1.
9. Jacob Smit, geboren 1764 in Eelde, gedoopt 22-1-1764.
10. Aaltje Smit, geboren 1765 in Eelde, gedoopt 2-6-1765 (tweeling).
11. Jacob Smit, geboren 1765 in Eelde, gedoopt 2-6-1765 (tweeling).
Gehuwd 29-5-1803 in Tjamsweer met Grietje Pieters, geboren 1780 in Tjamsweer, gedoopt 29-10-1780, dochter van Pieter Jans en Trintje Sibolts.
Huwelijk: Jakob Jans Smit, geboren te Eelde en Grietje Pieters. Aanname dat het deze Grietje Pieters betreft.
 

Generatie III

IIIa  Frans Gerrits Bekkering, geboren 1740 in Eelde, gedoopt 29-10-1740, overleden 12-9-1815 in Eelde, zoon van Gerrit Franssen (zie IIa) en Lutgertje Janssen.
Bij de naamsaanneming in 1812 op 12, zoon Gerrit 63. In 1832 is Gerrit Fransen Bekkering eigenaar, nu restaurant De Waterburcht gelegen aan de Hoofdweg in het Zuideinde van Eelde tegenover het vroegere Huis Ther Borg terrein.
In 1794 wordt zijn vader Gerrit Fransen in het Haardstedenregister vermeld als opvolger van Jan Bijmholt en daarvoor Ette Jan Buiting in 1754 en Otto Cluiving in 1744. In 1807 is deze boerderij nog eigendom van Hindrik Huizing en cons. te Gieten, een zoon van Ette Lambert Huising uit Gieten en Jantien Cluiving, dochter van Otto Cluiving. Jantien Cluiving hertrouwde in 1737 in Eelde met Jan Buiting, ook uit Gieten.

Gehuwd 18-9-1774 in Eelde met Hillegje Gerrits Hoeks, geboren 1748 in Eelde, gedoopt 15-12-1748, dochter van Gerrit Janssen Hoeks en Beeltje Berends, zie genealogie Hoeks.
Aanname dat Hillegje Gerrits, getrouwd met Frans Gerrits Bekkering, de dochter is van Gerrit Hoeks. Er is geen ondersteuning via de namen van de kinderen (alleen zoon Gerrit). Dit is de enige Hillegje Gerrits in het doopboek. Gerrit Hoeks op 21 woont tussen ooms van Frans Gerrits, nl. Jan Fransen Bekkering op 23 en Jannes Hendriks Smit op 24.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Fransen Bekkering (zie IVa), geboren 1775 in Eelde, gedoopt 5-2-1775, overleden 27-2-1851 in Eelde.
 
IIIb  Aaltje Roelofs, geboren 1747 in Eelde, gedoopt 16-4-1747, overleden 16-2-1829 in Haren, dochter van Roelof Arents en Grietje Franssen (zie IIb).
De index van het doopboek vermeldt 18-4-1747 als doopdatum. Dit moet zijn 16 (zondag).
Bij overlijden als Aaltien Roelfs, 86 jaar, geboren Eelde, d.v. Roelf Arends en Grietje NN, wed. van Berend Willems.

Gehuwd (1) 10-5-1772 in Haren met Harm Bartels, geboren 1738 in Haren, gedoopt 21-9-1738, overleden 1777 in Haren, zoon van Bartelt Harms en Roelfien Gerrits, zie genealogie Barteling.
Huwelijk: Harm Bartels en Aaltje Roelfs van Eelde. Harm Bartels is overleden voor de doop van zoon Harm.
Gehuwd (2) 9-5-1779 in Haren met Berend Willems Biemold, geboren 1753 in Eelde, gedoopt 25-3-1753, overleden 9-3-1825 in Haren, zoon van Willem Berends Biemold en Trijntje Jans, zie genealogie Biemold.
Huwelijk: Berend Willems van Eelde en Aaltien Roelfs, wed. van Harm Bartels.
Berend Willems bij overlijden 78 jaar, geboren in Paterswolde als zoon van Willem Berends en Trientje Jans.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Roelfien Harms, geboren 1773 in Haren, gedoopt 4-4-1773.
2. Roelof Harmens Barteling, geboren 12-4-1775 in Haren, gedoopt 23-4-1775 , overleden 14-7-1850 in Assen, zie genealogie Barteling.
3. Harm Harms Barteling, geboren 1777 in Haren, gedoopt 7-12-1777, zie genealogie Barteling.
 
IIIc  Lammert Roelfs Bekkering, geboren 1751 in Eelde, gedoopt 12-12-1751, overleden 27-2-1824 in Eelde, zoon van Roelof Arents en Grietje Franssen (zie IIb).
Gehuwd 28-4-1782 in Eelde met Aaltien Hendriks Vorenkamp, geboren 1753 in Paterswolde, gedoopt Eelde 14-1-1753, overleden 12-1-1821 in Eelde, dochter van Hendrik Willems Vorenkamp en Annechien Lucas, zie genealogie Vorenkamp.
Huwelijk: Lammert Roelofs en Aaltijn Hendriks.
Naamsaanneming in 1812: kinderen Arend 26, Hendrik 18 en Grietien 16 jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Lammerts Bekkering, geboren 1785 in Eelde, gedoopt 21-8-1785, overleden 21-3-1856 in Eelde.
Gehuwd 11-2-1821 in Eelde met Aaltien Garbrands Takens, geboren 1791 in Eelde, gedoopt 23-1-1791, overleden 29-4-1864 in Eelde, dochter van Garbrant Pieters Oosterveld en Hinderkien Geerts Takens, zie genealogie Takens.
2. Hindrik Lammerts Bekkering, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 9-12-1787.
3. Grietien Lammerts Bekkering (zie IVb), geboren 1789 in Eelde, gedoopt 29-3-1789, overleden 29-5-1835 in Eelde.
4. Hindrik Lammerts Bekkering, geboren 1791 in Eelde, gedoopt 27-11-1791, overleden 19-11-1850 in Eelde.
Gehuwd 16-5-1819 in Eelde met Roelfien Holthuis, geboren 1795 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-9-1795, overleden 3-5-1856 in Eelde, dochter van Hindrik Berends Holthuis en Annegje Everts Beerling, zie genealogie Holthuis.
 
IIId  Maria Roelfs Bekkering, geboren 1754 in Eelde, gedoopt 27-10-1754, overleden 30-8-1824 in Paterswolde, dochter van Roelof Arents en Grietje Franssen (zie IIb).
Gehuwd 11-5-1783 in Eelde met Wessel Hendriks Biemold, geboren 1758 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 9-4-1758, overleden 9-1-1839 in Paterswolde, zoon van Hendrik Berends Biemold en Jantje Wessels, zie genealogie Biemold.
Naamsaanneming 1812 (op 127): kinderen Hindrik 26 (Eelde), Grietien 25.
In 1816 stroodekker, nabuur van Jan Hindriks Arents op 128 bij het overlijden van diens zoon Hindrik Jans Arents.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Wessels Biemold, geboren 18-2-1786 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 12-3-1786, overleden 24-4-1856 in Paterswolde, zie genealogie Biemold.
2. Grietien Wessels Biemold, geboren 8-10-1787 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 14-10-1787, overleden 1-4-1852 in Paterswolde, zie genealogie Biemold.
 
IIIe  Aaltien Jans Bekkering, geboren 1755 in Eelde, gedoopt 4-5-1755, overleden 20-9-1807 in Paterswolde, dochter van Jan Franssen (zie IIc) en Aaltje Jans.
Gehuwd met Frerik Harms Strootman, geboren 1748, zoon van Harm Strootman, zie genealogie Strootman.
Frerik Strootman wordt in het doopboek vermeld als Strauthman, in het haardstedenregister en in de Burgerlijke Stand als Strootman.
In 1784 als soldaat onder het Regiment van den Luitenant Generaal, geen aanslag, voor Hendrik Alberts Smit aan de Hooiweg in Eelde, in 1794 in het diakoniehuis van Paterswolde, in 1798 als weversknecht bij Jan Eeltjes op 4, 50 jaar oud.
In het doopboek wordt vermeld: "formulier door moeder beantwoord, vader Rooms zijnde". Deze formuleringen zijn niet vermeld in drenlias. Bij de oudste drie kinderen als vader Freerik Harms.
Aaltien Jans is bij overlijden 57 jaar met 5 kinderen.
Bij de verkoop van het huis van Jan Franssen in 1785 (Vrijwillige Rechtspraak) worden als kinderen vermeld Frans Jans, Roelf Gerrits voor zijn vrouw Jantien Jans, Aaltien Jans vrouw van Frerik Harms Strootman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrikje Freerks Strootman, geboren 1778 in Eelde, gedoopt 28-1-1778, overleden 4-8-1817 in Zeijen, Vries. Doop: Hendrikje, d.v. Aaltje Fransen, onecht kind. Bij overlijden 40 jaar, geboren in Eelde als d.v. Freerk Stroetman en Aaltien Jans.
Gehuwd 6-5-1810 in Vries met Jan Jans Vulling, geboren 1778 in Hesepe, gedoopt Nordhorn (Bentheim) 4-10-1778, overleden 20-8-1844 in Roden, zoon van Jan Vulling en Talle Haarhuis, hertrouwd 3-7-1819 in Vries met Froukien Itskes Postema, geboren 1773 in Nuis, gedoopt 2-2-1773, overleden 24-7-1834 in Roden, dochter van Itske Harms Postema en Berendje Tonnis.
Huwelijk: Jan Jans van Noordhoren en Hinderkien Freriks van Eelde.
2. Lijsebeth Strootman, geboren 1780 in Eelde, gedoopt 5-11-1780, zie genealogie Strootman.
3. Aaltijn Strootman, geboren 1783 in Eelde, gedoopt 6-4-1783.
4. Frerikje Freerks Strootman, geboren 1784 in Eelde, gedoopt 14-3-1784, overleden 13-1-1863 in Peize, zie genealogie Strootman.
5. Aaltje Freerks Strootman, geboren 1789 in Eelde, gedoopt 4-1-1789, overleden 16-11-1825 in Groningen (Eelde, elders overleden), zie genealogie Strootman.
6. Jan Strootman, geboren 1793 in Eelde, gedoopt 22-9-1793.
7. Harm Strootman, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 17-4-1796.
 
IIIf  Jantien Jans Bekkering, geboren 1756 in Eelde, gedoopt 25-12-1756, overleden 8-3-1831 in Paterswolde, dochter van Jan Franssen (zie IIc) en Aaltje Jans.
Bij overlijden in huis 142 als Jantien Fransens, geboren Eelde 11-3-1756, d.v. Jan Fransens en Aaltien NN, weduwe van Roelf Gerrits Beckering.
Gehuwd 3-6-1781 in Eelde met Roelof Gerrits Bekkering, geboren 1753 in Eelde, gedoopt 25-3-1753, overleden 29-10-1820 in Eelde, zoon van Gerrit Jans Bekkering en Aaltien Lucas, zie genealogie Bekkering2.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Roelofs Bekkering, geboren 1782 in Eelde, gedoopt 20-1-1782, overleden 2-11-1868 in Stitswerd, Kantens. Er zijn twee Aaltiens gelijktijdig in leven volgens de naamsaanneming 1812.
Gehuwd 2-11-1805 in Stitswerd (afkondiging) met Pieter Hendriks Knot, geboren 1762 in Rottum, gedoopt 25-3-1762, overleden 10-4-1829 in Kantens, zoon van Hindrik Mennes en Anje Pieters, eerder getrouwd 6-7-1788 in Stitswerd met Hendrikje Sijwerts, geboren 1753 in Stitswerd, gedoopt 3-6-1753, dochter van Sijwert Menkes en Antje Harkes.
Huwelijksafkondiging: Pieter Hendrikz (laatst gehuwd met Hendrikje Sijwerts) en Aaltje Roelfs van Eelde.
2. Jantien Roelofs Bekkering, geboren 1784 in gedoopt Eelde 22-8-1784, overleden 7-4-1836 in Eelde, zie genealogie Bekkering2.
3. Gerrit Roelofs Bekkering, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 4-2-1787, overleden 12-8-1857 in Glimmen, Haren.
Gehuwd 20-6-1813 in Eelde met Annechien Lammerts Ebbinge, geboren 1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-2-1789, overleden 15-4-1843 in Eelde, dochter van Lammert Doewes Ebbinge en Roelfien Lammerts Pleiter, zie genealogie Ebbinge.
Bij het huwelijk wordt Annegien vermeld als Annegien Lammerts Pleiters, d.v. Lambert Does Pleiter en Roelfien Lammerts.
Bij overlijden zoon Roelf in 1814 (3 weken oud) op nummer 9 wordt als moeder vermeld Annegien Lamberts Pleiter.
Bij huwelijk dochter Roelfien in 1846 weer als Annegien Ebbinge.
Ook bij het huwelijk in 1854 in Haren van zoon Roelof, geboren in 1815 met Ida Harms wordt als moeder vermeld Annechien Lamberts Pleiter.
4. Aaltien Roelofs Bekkering, geboren 1789 in Eelde, gedoopt 15-11-1789, overleden 8-2-1844 in Paterswolde.
5. Froukien Roelofs Bekkering, geboren 1793 in Eelde, gedoopt 21-4-1793, overleden 27-6-1846 in Paterswolde.
6. Jan Roelofs Bekkering, geboren 1797 in Eelde, gedoopt 31-12-1797.
 
IIIg  Frans Jans Bekkering, geboren 1759 in Eelde, Zuideinde, gedoopt 9-12-1759, overleden 5-3-1835 in Paterswolde, zoon van Jan Franssen (zie IIc) en Aaltje Jans.
Gehuwd 6-7-1788 in Anloo met Jantien Jacobs, geboren 22-9-1756 in Anloo, overleden 8-12-1830 in Paterswolde, dochter van Jacob Jacobs en Jantien Jans.
Huwelijksafkondiging in Eelde 22-6-1788 Frans Jans en Jantien Jacobs, van Vries, afkondiging in Vries 5-7-1788 Frans Jans van Eelde en Jantien Jacobs van Annen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Frans Bekkering, geboren 1788 in Annen, gedoopt Anloo 9-11-1788.
2. Lammechien Frans Bekkering, geboren 1792 in Yde, gedoopt Vries 29-4-1792, overleden 23-10-1881 in Eelde.
3. Jantien Frans Bekkering, geboren 1795 in Vries, gedoopt 16-8-1795, overleden 5-12-1862 in Paterswolde.
4. Jaapkien Frans Bekkering, geboren 1800 in Donderen, gedoopt Vries 2-8-1800, overleden 12-7-1879 in Paterswolde. Bij overlijden d.v. Frans Bekkering en Jantien Benning, maar het laatste moet Jantien Jacobs zijn. Bij het overlijden van Jantien Jacobs worden als nagelaten kinderen vermeld Jan, Lammechien, Jantien en Jakobje. Dit past ook beter bij haar naam en geboortejaar.
5. Jan Frans Bekkering, geboren 1803 in Donderen, gedoopt Vries 27-2-1803, overleden 13-8-1883 in Eelde.
 

Generatie IV

IVa  Gerrit Fransen Bekkering, geboren 1775 in Eelde, gedoopt 5-2-1775, overleden 27-2-1851 in Eelde, zoon van Frans Gerrits Bekkering (zie IIIa) en Hillegje Gerrits Hoeks.
Gehuwd 7-2-1812 in Eelde met Hillegien Bazuin, geboren 1778 in Vries, gedoopt 10-10-1778, overleden 6-1-1867 in Eelde, dochter van Jan Geerts Bezu en Geessien Klaassens, zie genealogie Bazuin2.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frans Bekkering, geboren 10-11-1814 in Eelde, overleden 30-6-1853 in Eelde.
2. Jan Bekkering, geboren 22-11-1819 in Eelde, overleden 4-10-1880 in Eelde.
 
IVb  Grietien Lammerts Bekkering, geboren 1789 in Eelde, gedoopt 29-3-1789, overleden 29-5-1835 in Eelde, dochter van Lammert Roelfs Bekkering (zie IIIc) en Aaltien Hendriks Vorenkamp.
Bij naamsaanneming 1812 leeftijd 16 jaar. Bij overlijden geboortedatum 29-3-1789. Dit is de doopdatum.
Gehuwd 27-7-1817 in Eelde met Jan Hassels, geboren 10-2-1786 in Eelde, gedoopt 12-2-1786, overleden 17-2-1834 in Eelde, zoon van Jan Hassels en Egbertien Derks, zie genealogie Hassels.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egbertien Hassels, geboren 22-8-1818 in Paterswolde, overleden 27-7-1845 in Eelde.
 

Index
Genealogie Bekkering1