U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Ebbinge

Generatie I

Ia  Doe Ebbinge, geboren in Peize, zoon van Bareld Ebbinge en Grietien Jannes.
Gehuwd 30-4-1758 in Peize met Harmtien Eleveld, overleden 1790 in Peize, begraven 6-11-1790, dochter van Lambert Roelofs Eleveld en Jesina Gerrits.
Huwelijk: Doe Ebbinge en Harmtien Elevelt.
Op 6-11-1790 wordt de vrouw van Doe Ebbing begraven. Jans Ebbinge betaalt voor het laken over zijn moeder.
In 1778 betaalt Doe Ebbinge, vermoedelijk uit de erfenis van broer Joest, 13 gld. terug aan de diaconie, die hij in 1774 had geleend om een koe te kunnen kopen. In 1784 woont Doede Ebbinge in een diaconiehuisje bij de Roderweg als keuter. Blijkbaar betaalt hij wel huur, maar is er toch een huurachterstand. Op 19-6-1799 betalen Lammert Doens van Paterwolde en Bareld Doens van Westervelde ieder ongeveer 11 gld. aan de diaconie van Peize als "aandeel van de huishuur herkomstig van hun overleden vader".
Barelt Ebbinge van Westervelde en Jannes Ebbinge van Peize zijn medemombers bij het hertrouwen van Lammert Ebbinge in 1798.
Doe Ebbinge is medemomber over Jan Eleveld, waarover Jan Buirema hoofdmomber is. Vermoedelijk is deze Jan Eleveld een zoon van Gerrit Eleveld en dus een kleinzoon van Lambert Eleveld.

Drents Archief, Archief Luinge:
8 Akte van verkoop door Jannes, Doe, Hinderik, Joest, Barelt, Albert en Wigger Ebbinge, kinderen en erfgenamen van Barelt Ebbinge en zijn vrouw Grietje Willems, aan Roelof Luinge Noort van een staakhoop hoppeland bij Hiddinge steege en een half mat hooiland achter Bargenbrink (onder Peize), 1761
Drents archief, archief Ebbinge:
13 Akte van verkoop door Jan Roelofs, Jannes Harms, Hindrik Harms van Westerbork, mede als gemachtigde van Jan Harms en van Grietien Harms Ebbinge van Drouwen, Hindrik Jansen van Westerbork, Willem van Zalen namens zijn vrouw Grietje Ebbingen van Weiwerd, Lambert Ebbinge van Eelde en Jannes Ebbinge van Peize aan Bartelt Ebbinge te Westervelde van een half hooiland in Broekenweeren (onder Peize), 1799.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Bareld Doedes (zie IIa), geboren 1759 in Lieveren, gedoopt Roden 1-1-1759, overleden 25-2-1809 in Bunne, Vries.
2. Lammert Doewes Ebbinge (zie IIb), geboren 1760 in Roden, gedoopt 7-12-1760, overleden 4-11-1808 in Eelde.
3. Jannes Doewes Ebbinge (zie IIc), geboren 1763 in Lieveren, gedoopt Roden 1-8-1763, overleden 1809 in Peize, begraven 30-1-1808.
4. Grietien Doewes Ebbinge, geboren 1767 in Roden, gedoopt 3-5-1767.
 

Generatie II

IIa  Bareld Doedes, geboren 1759 in Lieveren, gedoopt Roden 1-1-1759, overleden 25-2-1809 in Bunne, Vries, zoon van Doe Ebbinge (zie Ia) en Harmtien Eleveld.
Bareld Doedes is bij overlijden gehuwd, nalatende 3 kinderen. Ook (zoon) Klaas Barelds overlijdt in Bunne. In 1798 woont hij nog in Westervelde, in 1805 in Bunne. Hij is dan resp. medemomber over de kinderen van zijn broer Lammert Doewes Ebbinge en van zijn zwager Warmolt Willems.
Uit Prof. A. Blaauw, Westervelde, een drentse buurschap, huis K5: Bareld Doedes is opvolger van zijn schoonvader Klaas Roelfs. Na de eeuwwisseling woont hier Geert Girbes (die volgens Gesteldheid Inwoners van Drenthe in 1807 al in het huis woont).

Gehuwd (1) 21-5-1786 in Norg met Hendrikje Klasens, geboren 1760 in Westervelde, gedoopt Norg 2-3-1760, dochter van Klaas Roelfs en Jantje Everts.
Gehuwd (2) 8-5-1791 in Norg met Hillechien Willems, geboren 22-2-1750 in Peize, overleden 1-10-1825 in Bunne, Vries, dochter van Willem Warmels en Roelofje Janssen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Klaas Barelds, geboren 1787 in Westervelde, gedoopt Norg 25-2-1787, overleden 4-5-1810 in Bunne, Vries.
2. Jantje Barelds, geboren 1790 in Westervelde, gedoopt Norg 31-1-1790.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Willem Barelds, geboren 1792 in Westervelde, gedoopt Norg 22-4-1792, overleden 22-7-1865 in Westervelde.
Gehuwd 4-5-1822 in Norg met Jantje Harms Boer, geboren 5-4-1794 in Norg, gedoopt 13-4-1794, overleden 28-8-1863 in Westervelde, Norg, dochter van Harm Klasens en Grietje Egberts.
4. Doede Barelds, geboren 1794 in Westervelde, gedoopt Norg 2-2-1794, overleden 11-4-1866 in Norg.
Gehuwd 11-5-1833 in Norg met Geertje Jans de Groot, geboren 31-3-1803 in Assen, gedoopt 3-4-1803, overleden 31-5-1862 in Norg, dochter van Jan Hendriks de Groot en Eijtje Jans.
 
IIb  Lammert Doewes Ebbinge, geboren 1760 in Roden, gedoopt 7-12-1760, overleden 4-11-1808 in Eelde, zoon van Doe Ebbinge (zie Ia) en Harmtien Eleveld.
In 1798 in Eelde Lambert Ebbinge gehuwd, 3 kinderen.
In 1807 Lambert Ebbinge met 3 inwonende kinderen.
Bij overlijden 50 jaar, 6 kinderen uit 2 huwelijken.

Gehuwd (1) 19-3-1786 in Eelde met Roelfien Lammerts Pleiter, geboren 1762 in Eelde, aan de Hooiweg, gedoopt 29-8-1762, overleden 1794 in Peize, begraven 25-1-1794, dochter van Lammert Hendriks Pleiter en Vennegje Berends, zie genealogie Pleiter.
Huwelijk: Lammert Doewes en Roelfien Lammerts.
Op 25-1-1794 wordt in Peize de vrouw van Lammert Does begraven.
In 1799 betaalt Lammert Doens van Paterwolde aan de diaconie van Peize naast een deel van de huishuur die zijn overleden vader was verschuldigd ook een bedrag van 11 gld. voor het onderhoud van zijn kinderen.
In 1798 worden vanwege het hertrouwen van Lambert Ebbinge van Eelde met Harmtien Jans van Eelde mombers benoemd over de kinderen Harmtien, Annegien en Lambert. Mombers zijn Lambert Lamberts van Paterswolde, Berent Lamberts van Eelde, Barelt Ebbinge van Westervelde en Jannes Ebbinge van Peize. Lambert Ebbinge heeft geen goederen.

Gehuwd (2) 6-5-1798 in Eelde met Harmtien Jans, geboren 1768 in Paterswolde, gedoopt Eelde 5-6-1768, overleden 17-3-1854 in Yde, Vries, dochter van Jan Jochems Kalkoven en Hendrikje Janssen, zie genealogie Kalkoven.
Huwelijk: Lammert Douwes, van Peize en Harmtien Jans.
Harmtien Jans is bij overlijden 85 jaar, weduwe van Lambert Ebbing, ouders onbekend. Aanname dat zij de dochter is van Jan Jochems Kalkoven en Hendrikje Janssen omdat dit de enige Harmtien is in Eelde die in aanmerking komt en vanwege de naam van de dochter Hinderkien.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Harmtien Lammerts Ebbinge, geboren 30-12-1786 in Paterswolde, gedoopt Eelde 31-12-1786, overleden 1-6-1833 in Eelde.
Gehuwd 2-8-1824 in Eelde met Jacob Siegers Snijder, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 14-2-1796, overleden 10-7-1855 in Tynaarlo, Vries, zoon van Gerrit Harms Snijder en Maria Jacobs Siegers, zie genealogie Snijder1, hertrouwd 30-4-1842 in Anloo met Harmtien Jans Ebbinge, geboren 1800 in Peize, gedoopt 23-2-1800, overleden 26-9-1856 in Tynaarlo, Vries, dochter van Jannes Doewes Ebbinge (zie IIc) en Willemtien Barelds Dekker.
2. Annechien Lammerts Ebbinge, geboren 1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-2-1789, overleden 15-4-1843 in Eelde.
Gehuwd 20-6-1813 in Eelde met Gerrit Roelofs Bekkering, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 4-2-1787, overleden 12-8-1857 in Glimmen, Haren, zoon van Roelof Gerrits Bekkering en Jantien Jans Bekkering, zie genealogie Bekkering2.
Bij het huwelijk wordt Annegien vermeld als Annegien Lammerts Pleiters, d.v. Lambert Does Pleiter en Roelfien Lammerts.
Bij overlijden zoon Roelf in 1814 (3 weken oud) op nummer 9 wordt als moeder vermeld Annegien Lamberts Pleiter.
Bij huwelijk dochter Roelfien in 1846 weer als Annegien Ebbinge.
Ook bij het huwelijk in 1854 in Haren van zoon Roelof, geboren in 1815 met Ida Harms wordt als moeder vermeld Annechien Lamberts Pleiter.
3. Lambert Lammerts Ebbinge, geboren 12-9-1791 in Peize, gedoopt 25-9-1791.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Hinderkien Lammerts Ebbinge, geboren 15-3-1800 in Eelde, gedoopt 23-3-1800, overleden 1-4-1878 in Yde.
Gehuwd 23-3-1824 in Vries met Hindrik Jannes Hofstee, geboren 10-9-1797 in Vries, gedoopt september 1797, overleden 13-10-1855 in Yde, zoon van Jannes Egberts Hofstee en Trijntje Remmelts Hofstee, zie genealogie Hofstee2.
5. Doegien Lammerts Ebbinge, geboren 1803 in Eelde, gedoopt 2-1-1803, overleden 18-2-1879 in Onnen, Haren. Bij overlijden als Dougien Ebbinga.
Gehuwd 24-9-1830 in Haren met Jan Harms, geboren 1800 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 8-6-1800, overleden 26-8-1861 in Glimmen, Haren, zoon van Harm Jans Harms en Trientien Roelfs.
6. Jan Lammerts Ebbinge, geboren 1804 in Eelde, gedoopt 22-4-1804, overleden 6-1-1833 in Eelde.
 
IIc  Jannes Doewes Ebbinge, geboren 1763 in Lieveren, gedoopt Roden 1-8-1763, overleden 1809 in Peize, begraven 30-1-1808, zoon van Doe Ebbinge (zie Ia) en Harmtien Eleveld.
Gehuwd 8-5-1791 in Peize met Willemtien Barelds Dekker, geboren 8-6-1767 in Peize, overleden 15-2-1850 in Peize, dochter van Bareld Derks Dekker en Marchien Jacobs, hertrouwd 3-5-1815 in Eelde met Hindrik Lammerts, geboren 15-12-1765 in Eelde, gedoopt 29-12-1765, overleden 28-10-1825 in Peize, zoon van Lammert Jans en Aaltien Jans, zie genealogie Lammerts.
Huwelijk: Jannes Ebbing en Willemtijn Barels.
Jannes Ebbinge woont in 1797 in Peize als arbeider, 39 jaar, gehuwd met 3 kinderen op de plaats waar eerder Joost en Albert Ebbinge en daarvoor Bareld Ebbinge wonen. In 1807 wordt hij vermeld met 5 inwonende kinderen.
In 1809 verkoopt Willemtien Barelds, weduwe van Jannes Ebbinge het huis nr. 20 met hof aan (buurman) Gerard Costers voor 365 gld.
Op 3-6-1794 wordt een kind van Jannes Does begraven.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Doe Ebbinge, geboren 4-11-1791 in Peize, gedoopt 6-11-1791, overleden 17-12-1867 in Peize.
Gehuwd 13-11-1817 in Peize met Roelfien Jakobs Brink, geboren 19-2-1789 in Leek, gedoopt Midwolde 8-3-1789, overleden 16-2-1852 in Peize, dochter van Jakob Roelfs Brink en Hinderkien Meines van der Broek.
2. Bareld Ebbinge, geboren 1793 in Peize, gedoopt 22-12-1793.
3. Margien Ebbinge, geboren 1795 in Peize, gedoopt 3-5-1795, overleden 11-1-1871 in Peize.
Gehuwd 8-4-1820 in Peize met Jacobus Adrianus Hindriks, geboren 8-2-1792 in Bergen op Zoom, overleden 9-2-1874 in Peize, zoon van Hindrik Gerrits Hindriks en Angenieta de Bel, eerder getrouwd 28-4-1811 in Groningen met Cornelsien Cornelis, geboren 1786 in Groningen, overleden 2-9-1815 in Groningen.
4. Bareld Ebbinge, geboren 1797 in Peize, gedoopt 15-10-1797, overleden 24-3-1869 in Peize.
Gehuwd (1) 7-5-1825 in Norg met Anna Jacobus Huizing, geboren 1798 in Dwingeloo, gedoopt 14-1-1798, overleden 4-9-1838 in Peize, dochter van Jacobus Huizing en Aaltje Harms Boer.
Gehuwd (2) 19-11-1842 in Peize met Sjoukje Bezema, geboren 25-1-1810 in Roderwolde, gedoopt 4-2-1810, overleden 20-3-1856 in Peize, dochter van Klaas Geerts Beuzema en Aaltien Roelofs Hofman.
5. Harmtien Jans Ebbinge, geboren 1800 in Peize, gedoopt 23-2-1800, overleden 26-9-1856 in Tynaarlo, Vries. Bij huwelijk geboortedatum 23-2-1800, bij overlijden geboortedatum 12-1-1801.
Gehuwd (1) 20-5-1825 in Vries met Jannes Walraven Nessing, geboren 28-12-1793 in Vries, gedoopt 19-1-1794, overleden 22-7-1840 in Schipborg, Anloo, zoon van Walraven Nessing en Jantien Jannes.
Gehuwd (2) 30-4-1842 in Anloo met Jacob Siegers Snijder, geboren 1796 in Eelde, gedoopt 14-2-1796, overleden 10-7-1855 in Tynaarlo, Vries, zoon van Gerrit Harms Snijder en Maria Jacobs Siegers, zie genealogie Snijder1, eerder getrouwd 2-8-1824 in Eelde met Harmtien Lammerts Ebbinge, geboren 30-12-1786 in Paterswolde, gedoopt Eelde 31-12-1786, overleden 1-6-1833 in Eelde, dochter van Lammert Doewes Ebbinge (zie IIb) en Roelfien Lammerts Pleiter.
6. Grietien Jans Ebbinge, geboren 1802 in Peize, gedoopt 11-4-1802, overleden 10-7-1873 in Tynaarlo, Vries.
Gehuwd 27-9-1830 in Vries met Jan Warners Veendijk, geboren 12-7-1805 in Paterswolde, gedoopt Eelde 21-7-1805, overleden 3-5-1886 in Tynaarlo, Vries, zoon van Warner Eitens Veendijk en Egberdina Jans Meijer, zie genealogie Veendijk.
7. Jacob Ebbinge, geboren 1804 in Peize, gedoopt 5-8-1804, overleden 4-7-1832 in 's-Gravenhage, akte Vries. Bij overlijden geboren Peize, 27 jaar, schutter, zoon van Jan Ebbinge en Berendina Barels.
8. Albert Ebbinge, geboren 1806 in Peize, gedoopt 23-2-1806, overleden 20-6-1890 in Borger.
Gehuwd 25-1-1839 in Borger met Aaltje Spijkman, geboren 23-1-1812 in Borger, overleden 27-1-1854 in Borger, dochter van Jan Spijkman en Roelfien Roelofs Deuring.
 

Index
Genealogie Ebbinge