U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Bekkering2

Generatie I

Ia  Jan Bekkering.
De naam Bekkering wordt in Eelde voor 1812 alleen gebruikt bij Gerrit Jans Bekkering, zijn zoon Roelof Bekkering en bij Roelefje Jans Bekkering. Daarom nemen we aan dat Gerrit en Roelofje broer en zus zijn.
Kinderen:
1. Gerrit Jans Bekkering (zie IIa).
2. Roelefje Jans Bekkering (zie IIb).
 

Generatie II

IIa  Gerrit Jans Bekkering, zoon van Jan Bekkering (zie Ia).
Gehuwd 25-4-1744 in Eelde met Aaltien Lucas, overleden 1770 in Eelde (voor 1775).
Huwelijk: Gerrit Jans, van Veldhuizen en Aaltje Lucas.
Liberale Gift Eelde 1747: Gerrit Beckering snider.
In 1755 koopt Gerrit Jans een huis in Eelde van Willem Jansen. In het Haardstedenregister van Eelde 1764 en 1774 staat Gerrit Beckeringh, kleermaker, als opvolger van Willem Jansen. Daarna woont hier zijn schoonzoon Klaas Alberts, in 1812 Aldert Alderts Boeringe op nummer 22. Het huis is gelegen aan de Hoofdweg, ten noorden van de Esweg. Ook zoon Roelof wordt een keer vermeld als Roelof Bekkering (in 1794).
In 1775 tekent Gerrit Jans Beckeringh, kleermaker te Eelde voor zichzelf en als voogd over zijn kinderen een schuldbekentenis van 150 ten voordele van Harm H. Groenwolt en vrouwe Froukje Beerlingh te Paterswolde. Aaltien Lucas is dan waarschijnlijk al overleden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Gerrits Bekkering (zie IIIa), geboren 1745 in Eelde, gedoopt 16-5-1745, overleden 18-9-1816 in Helpman, Haren.
2. Lucas Gerrits Bekkering, geboren 1747 in Eelde, gedoopt 5-11-1747.
3. Froukien Gerrits Bekkering (zie IIIb), geboren 1749 in Eelde, gedoopt 23-2-1749, overleden 15-7-1813 in Eelde.
4. Lucas Gerrits Bekkering (zie IIIc), geboren 1751 in Eelde, gedoopt 2-5-1751.
5. Roelof Gerrits Bekkering (zie IIId), geboren 1753 in Eelde, gedoopt 25-3-1753, overleden 29-10-1820 in Eelde.
 
IIb  Roelefje Jans Bekkering, dochter van Jan Bekkering (zie Ia).
Gehuwd 10-4-1746 in Eelde met Okke Geerts, geboren 1714 in Nieuweschans, gedoopt 14-10-1714, zoon van Geert Willems en Aaltje Hendriks, zie genealogie ~Okke Geerts.
Huwelijk: Okke Geerts, van N. Schans en Roelofje Jans Bekkering.
In 1754 op 81.
Dopen van de kinderen: Grietje: d.v. Okko Jans en Roelefje Jans te Paterwolde, gedoopt te Peise; Geert: z.v. Okko Geerts en Roelefje Jans; Jan: z.v. Okko Roelefs en Roelefje Jans, bij de Hooijweg; Aaltje: d.v. Okko en Roelefje Jans bij de Hooijweg.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Okkes, geboren 1746 in Paterswolde, gedoopt Peize 24-7-1746 (doopboek Eelde), zie genealogie ~Okke Geerts.
2. Geert Okkes, geboren 1748 in Eelde, gedoopt 24-11-1748.
3. Jan Okkes, geboren 1751 in Eelde, bij de Hooiweg, gedoopt 3-10-1751.
4. Aaltje Okkes, geboren 1756 in Eelde, bij de Hooiweg, gedoopt 1-2-1756, overleden 1-1-1835 in Roderwolde, zie genealogie ~Okke Geerts.
 

Generatie III

IIIa  Jan Gerrits Bekkering, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 16-5-1745, overleden 18-9-1816 in Helpman, Haren, zoon van Gerrit Jans Bekkering (zie IIa) en Aaltien Lucas.
Gehuwd 12-5-1774 in Noorddijk (afkondiging) met Grietje Arends, geboren 1751 in Groningen, buiten Oosterpoort, gedoopt 25-4-1751, overleden 11-9-1826 in Helpman, Haren, dochter van Arend Jans en Aaltien Berends.
Huwelijksafkondiging: Jan Gerrits van Eelde en Grietje Arents van Groningen, attestatie naar Groningen.
Jan Gerrits Beckering bij overlijden 71 jaar.
Bij de dopen als ouders Jan Gerrits en Grietje Arends, wonend buiten/bij de Oosterpoort.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gerrit Jans Bekkering, geboren 1775 in Groningen, gedoopt 11-8-1775.
2. Aaltien Jans Bekkering, geboren 1777 in Groningen, gedoopt 19-10-1777, overleden 14-5-1832 in Groningen.
Gehuwd 24-4-1803 in Groningen met Derk van Dellen, geboren 1776 in Noorderhogebrug, gedoopt Noorddijk 1-12-1776, overleden 12-12-1841 in Groningen, zoon van Derk van Dellen en Leentje Gijsberts.
Huwelijk: Derk Derks van Dellen van Noorddijk en Aaltje Jans van Groningen, pro qua Jan Gerrits als vader.
3. Geesien Jans Bekkering, geboren 1780 in Groningen, gedoopt 2-1-1780.
4. Arend Jans Bekkering, geboren 1781 in Groningen, gedoopt 3-8-1781.
5. Gerrit Jans Bekkering, geboren 1792 in Groningen, gedoopt 29-1-1792, overleden 16-3-1845 in Groningen.
Gehuwd 15-6-1826 in Haren met Hilligje Willems Kunst, geboren 21-8-1799 in Groningen, overleden 20-11-1841 in Groningen, dochter van Willem Geerts Kunst en Mattje Simes.
 
IIIb  Froukien Gerrits Bekkering, geboren 1749 in Eelde, gedoopt 23-2-1749, overleden 15-7-1813 in Eelde, dochter van Gerrit Jans Bekkering (zie IIa) en Aaltien Lucas.
Doopboek: Vrouwke, d.v. Jan Pap en Aaltje Lucas.
Gehuwd 27-5-1777 in Eelde met Klaas Alberts, geboren 1752 in Donderen, overleden 20-7-1806 in Eelde, zoon van Albert Klasen en Hillechien Hindriks, zie genealogie ~Klasen (Tinge).
Huwelijk: Claas Alberts, van Donderen en Frouwke Gerrits.
In 1776 verzoeken Doe Hendriks als hoofdmomber, Harm Jans en Jan Clasen als medemombers over Claas Alberts zoon van Albert Clasen en Hilligje
Hendriks te Donderen de Etstoel om goedkeuring van de publieke verkoop van een keuterij door het gerecht van Vries om daarmee de aankoop van een keuterij en esland te Eelde te betalen die de pupil onlangs met toestemming van zijn voogden heeft aangekocht.
Claas Alberts wordt in het Haardstedenregister van 1784, 1794 en 1804 vermeld als kleermaker, en is daar de opvolger van Gerrit Beckeringh. In 1797 45 jaar, in 1798 50 jaar. Bij overlijden 54 jaar, 1 kind. In 1807 woont wed. Klaas Alberts Snijder in dit huis, tevens eigenares, en in 1812 (nummer 22), hun schoonzoon Aldert Alderts Boeringe. In 1832 is wed. Aldert Alderts Boering eigenares.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillegien Klaassens, geboren 1778 in Eelde, gedoopt 5-4-1778, overleden 7-4-1860 in Eelde, zie genealogie ~Klasen (Tinge).
 
IIIc  Lucas Gerrits Bekkering, geboren 1751 in Eelde, gedoopt 2-5-1751, zoon van Gerrit Jans Bekkering (zie IIa) en Aaltien Lucas.
Doopboek: Lucas, z.v. Gerrit Porp en Aaltje Lucas.
Gehuwd 29-5-1788 in Groningen met Aaltien Cornelis.
Huwelijk: Lucas Gerrits Bekkering, van Eelde en Aaltje Cornelis, van Essen onder Haren, p.q. Tamme Cornelis als broeder.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Lucas Bekkering, geboren 7-3-1789 in Haren, gedoopt 28-6-1789, overleden 19-10-1846 in Tynaarlo.
Gehuwd 14-5-1809 in Haren met Derk Roelofs Habing, geboren 12-3-1776 in Rhee, gedoopt Vries 17-3-1776, overleden 8-5-1835 in Tynaarlo, Vries, dochter van Roelof Jans Habing en Marchien Jans Hoeks.
Huwelijk: Dirk Roelofs van Vries en Aaltje Bekkering van Vries.
Huwelijksafkondiging Vries 9-5-1809: Derk Roelefs en Aaltien Bekkering, beide van Vries, attestatie ontvangen.
2. Cornelius Lucas Bekkering, geboren 1793 in Haren, gedoopt 24-11-1793. Doop: Cornelius, z.v. Lucas Gerrits en Antjen Cornelius.
 
IIId  Roelof Gerrits Bekkering, geboren 1753 in Eelde, gedoopt 25-3-1753, overleden 29-10-1820 in Eelde, zoon van Gerrit Jans Bekkering (zie IIa) en Aaltien Lucas.
Bij de naamsaanneming in 1812 op 9 met kinderen Gerrit 26, Aaltien 31, Jantien 28, Aaltien 23, Froukien 21 jaar. In 1807 tevens eigenaar, 3 inwonende kinderen. Daarvoor in het Haardstedenregister van 1784 en 1794 als keuter, in 1804 geen aanslag (arm). Mogelijk woont in 1812 Berend Berents Folkers al in hetzelfde huis (genoemd bij nummer 8). In 1827 wordt een kind van Berend Folkers geboren op nummer 9. Hij is in 1832 ook eigenaar. Het huis staat aan de Molenweg zuidzijde, op de hoek met de Hoofdweg. Mogelijk heeft hiervoor gewoond Hendrik Bouwkamp, wever. In 1850 wonen hier Gerard Antoon Boss en Geesje Piccardt, afkomstig uit Groningen en Zoutkamp.
Gehuwd 3-6-1781 in Eelde met Jantien Jans Bekkering, geboren 1756 in Eelde, gedoopt 25-12-1756, overleden 8-3-1831 in Paterswolde, dochter van Jan Franssen en Aaltje Jans, zie genealogie Bekkering1.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Roelofs Bekkering, geboren 1782 in Eelde, gedoopt 20-1-1782, overleden 2-11-1868 in Stitswerd, Kantens. Er zijn twee Aaltiens gelijktijdig in leven volgens de naamsaanneming 1812.
Gehuwd 2-11-1805 in Stitswerd (afkondiging) met Pieter Hendriks Knot, geboren 1762 in Rottum, gedoopt 25-3-1762, overleden 10-4-1829 in Kantens, zoon van Hindrik Mennes en Anje Pieters, eerder getrouwd 6-7-1788 in Stitswerd met Hendrikje Sijwerts, geboren 1753 in Stitswerd, gedoopt 3-6-1753, dochter van Sijwert Menkes en Antje Harkes.
Huwelijksafkondiging: Pieter Hendrikz (laatst gehuwd met Hendrikje Sijwerts) en Aaltje Roelfs van Eelde.
2. Jantien Roelofs Bekkering (zie IVa), geboren 1784 in gedoopt Eelde 22-8-1784, overleden 7-4-1836 in Eelde.
3. Gerrit Roelofs Bekkering, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 4-2-1787, overleden 12-8-1857 in Glimmen, Haren.
Gehuwd 20-6-1813 in Eelde met Annechien Lammerts Ebbinge, geboren 1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-2-1789, overleden 15-4-1843 in Eelde, dochter van Lammert Doewes Ebbinge en Roelfien Lammerts Pleiter, zie genealogie Ebbinge.
Bij het huwelijk wordt Annegien vermeld als Annegien Lammerts Pleiters, d.v. Lambert Does Pleiter en Roelfien Lammerts.
Bij overlijden zoon Roelf in 1814 (3 weken oud) op nummer 9 wordt als moeder vermeld Annegien Lamberts Pleiter.
Bij huwelijk dochter Roelfien in 1846 weer als Annegien Ebbinge.
Ook bij het huwelijk in 1854 in Haren van zoon Roelof, geboren in 1815 met Ida Harms wordt als moeder vermeld Annechien Lamberts Pleiter.
4. Aaltien Roelofs Bekkering, geboren 1789 in Eelde, gedoopt 15-11-1789, overleden 8-2-1844 in Paterswolde.
5. Froukien Roelofs Bekkering, geboren 1793 in Eelde, gedoopt 21-4-1793, overleden 27-6-1846 in Paterswolde.
6. Jan Roelofs Bekkering, geboren 1797 in Eelde, gedoopt 31-12-1797.
 

Generatie IV

IVa  Jantien Roelofs Bekkering, geboren 1784 in gedoopt Eelde 22-8-1784, overleden 7-4-1836 in Eelde, dochter van Roelof Gerrits Bekkering (zie IIId) en Jantien Jans Bekkering.
Gehuwd 5-11-1815 in Eelde met Jan Hindriks Wagenaar, geboren 1789 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-3-1789, overleden 10-1-1861 in Eelde, zoon van Hindrik Harms Wagenaar en Gebbegien Jans, zie genealogie Wagenaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gebke Wagenaar, geboren 21-7-1816 in Peize, overleden 9-5-1898 in Eelde.
 

Index
Genealogie Bekkering2