U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Bazuin2

Generatie I

Ia  Jan Besuide.
Aangenomen dat Arend Besuide en Jan Hendriks Besuide broers zijn.
Ook aangenomen dat de hoofdmomber Jan Roelofs over de kinderen van Jan Hendriks Besuide is getrouwd met een zuster en dat Jan Arents Jans hun zoon is. Deze is in 1740 als Jan Arents van Zeijen medemomber als neef van de zoon van Hendrik Arends Besuide.
Kinderen:
1. Arend Jans Besuide (zie IIa), overleden 1745 in Yde, Vries.
2. Jan Hendriks Besuide (zie IIb), overleden 1710 in Zeijen (voor 1713).
3. NN Besuide (zie IIc).
 

Generatie II

IIa  Arend Jans Besuide, overleden 1745 in Yde, Vries, zoon van Jan Besuide (zie Ia).
In 1718 koopt Arent Jans Basui vast goed te Yde van Jan en Warner Cruisen te Haren (OSA 1785, Vrijwillige Verkopen).
Op 11-11-1721 betaalt Lambert Oortwijn van Vries wegens Arent en Peter Basui te Yde die 315 gld. erven van hun broer Jan Basui. Indien dit correct is weergegeven zou Jan Hendriks Besuide geen broer zijn van Arend Besuide. Waarschijnlijker is dat Arent Basui hier optreedt namens zijn minderjarige kinderen en dat alleen zoon Peter volwassen is. De overleden Jan Basui zou dan ook een zoon zijn van Arend Besuide.
Bij de momberaanstelling in Yde in 1734 over de minderjarige kinderen van Peter Besuide is Lambert Arends Besuide te Winde een volle oom van de pupillen en zijn er goederen mandelig met Arend Besuide, die geen hoofdmomber is vanwege zijn hoge leeftijd. Dit wijst erop dat hun moeder toen reeds was overleden. In 1746 wordt de inventaris opgemaakt van Geertien Janssen, weduwe van Arent Besuide ten overstaan van de mombers over het nagelaten kind van Hindrik Besuide vanwege nog ongescheiden vaste en tilbare goederen. In de eindrekening in 1760 over Arend Hendriks Besuide wordt Geertien Jansen vermeld als stiefgrootmoeder.
Omdat kleinzoon Arend Hindriks Besuide in 1740 eenzevende deel van het huis bezit, zijn er mogelijk nog meer kinderen geboren.

Gehuwd (1) met NN.
Gehuwd (2) met Geertien Jansen.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Arends Besuide, overleden 1721.
2. Peter Arends Besuide (zie IIIa), overleden 1730 in Yde (voor 1734).
3. Lambert Arends Besuide (zie IIIb), overleden 1745 in Helpman?.
4. Hindrik Arends Besuide (zie IIIc).
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Hillechien Arends Bazuin (zie IIId), geboren in Vries?.
6. Jantje Arends (zie IIIe), geboren 1726 in Vries, gedoopt 10-2-1726.
 
IIb  Jan Hendriks Besuide, overleden 1710 in Zeijen (voor 1713), zoon van Jan Besuide (zie Ia).
Gehuwd met Eltien Hessels, dochter van Hessel ?, hertrouwd 1710 in ? (tussen 1705 en 1713) met Jacob Boelens, overleden 1755 in Zeijen (tussen 1753 en 1757), zoon van Boele Aven.
In 1730 wordt een momberrekening opgemaakt over de kinderen van wijlen Jan Hendriks Besuide en Eltien Hessels te Zeijen. De kinderen zijn Jan Besuide, nu 25 jaar en meerderjarig en de overleden Egbertien Besuide, voor wie haar echtgenoot Jannes Heuving te Amen verschijnt. Hoofdmomber is Jan Roelofs van Zeijen, medemombers zijn Arent Besuide te Yde, Jan Derks te Zuidvelde, die niet is verschenen en de overleden Hendrik Balts uit Eelde. In de eindtekst staat dat medemombaar Jan Balts te Eelde overleden is. Dit kan een vergissing zijn of Jan Balts heeft Hendrik Balts vervangen en is ook overleden. De vorige rekening was van 1713. De naam Jacob Boelens komt verschillende keren voor en is vermoedelijk de stiefvader. Hij is in 1732 medemomber als aangetrouwde oom over de kinderen van Jan Lamberts en Egbertien Hessels. Ook de naam Jacob Boer wordt een keer genoemd (van Eelde?). Jan Besuide tekent als Jan Jansen Besui. Uit de rekening valt af te leiden dat Egbertien ongeveer in 1727 is getrouwd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Egbertje Besuide (zie IIIf), overleden 1729 in Amen, Rolde.
2. Jan Bazuin (zie IIIg), geboren 1705 in Zeijen.
 
IIc  NN Besuide, dochter van Jan Besuide (zie Ia).
Gehuwd met Jan Roelofs, zoon van Roelof Jan Arents.
Jan Roelofs van Zeijen is in 1730 hoofdmomber over de kinderen van Jan Hendriks Besuide en Eltien Hessels. Hij is mogelijk een zoon van Roelof Jan Arents, die in de periode 1691-1695 voorkomt in het Haardstedenregister, daarvoor in 1672 Jan Arents Roelofs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Arents Jans (zie IIIh), overleden 1761 in Zeijen.
 

Generatie III

IIIa  Peter Arends Besuide, overleden 1730 in Yde (voor 1734), zoon van Arend Jans Besuide (zie IIa) en NN.
Gehuwd met Marchien Jacobs, hertrouwd 1734 in Vries? met Lucas Vedder, overleden 1758 in Yde, Vries, zoon van Jan Vedder, zie genealogie Vedder.
In 1734 worden mombers aangesteld over de minderderjarige kinderen van wijlen Peter Besuide en Marchien Jacobs te Yde, die gaat hertrouwen met Lucas Vedder te Yde. Hoofdmomber is Lambert Besuide van Winde, volle oom van de pupillen. Zijn vader Arent Besuide te Yde is vanwege zijn hoge leeftijd alleen medemomber, verder Claas Jans van Yde, aangetrouwde oom en Hendrik Peters Besuide te Donderen, broer van de pupillen. De minderjarige dochter Hillechien Pieters zal tot haar 18de jaar worden verzorgd door de moeder en de stiefvader, de minderjarige zoon is blijkbaar al uit huis, zijn naam wordt niet vermeld, maar volgens latere momberschappen is dit Jacob Pieters. Er is een huis in Yde, mede bewoond door zwager Evert Roelofs (getrouwd met zuster Jantien Pieters) en er zijn goederen mandelig met Evert Roelofs, met Arend Besuide en met Claas Jans, maar niet allemaal dezelfde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Pieters (zie IVa).
2. Hindrik Pieters (zie IVb).
3. Jacob Pieters, zie genealogie Smeenge2.
4. Hillechien Pieters (zie IVc), overleden 16-3-1794.
 
IIIb  Lambert Arends Besuide, overleden 1745 in Helpman?, zoon van Arend Jans Besuide (zie IIa) en NN.
Gehuwd met Albertje Drews, overleden 1781 in Groningen.
Bij de dopen van de eerste drie kinderen als vader Lambert Desui. In 1734 nog wonend in Winde, in 1740 wonend in Helpen (Helpman), voor 1745 overleden (vervanging als hoofdmomber door Hendrik Pieters).
In 1745 verkoopt wed. L. Besuide voor 300 gld. vaste goederen, aangifte Vrijwillige Verkopen.
Aanname dat de naam van de echtgenote van Lambert Besuide Albertje is vanwege de namen van de kleindochters.
Breukdodenregister Groningen 23-1-1781: Albertje Drews, wed. van Lammert Basuin, agter Helpman. Verhuur van lijklakens Groningen 23-1-1781: Albertjen Driews, wedw. van Lammert Basuin agter Helpen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barelt Lamberts Bazuin (zie IVd), geboren 1724 in Bunne, gedoopt Vries 20-8-1724.
2. Aaltje Lamberts Bazuin (zie IVe), geboren 1726 in Winde, gedoopt Vries 1-9-1726, overleden 8-11-1773 in Groningen.
3. Arend Besuide, geboren 1728 in Winde, gedoopt Vries 18-9-1728.
4. Arend Bazuin (zie IVf), geboren 1733 in Winde, gedoopt Vries 8-2-1733, overleden 1779 in Helpman, Groningen.
 
IIIc  Hindrik Arends Besuide, zoon van Arend Jans Besuide (zie IIa) en NN.
Gehuwd met Jantien Alberts, hertrouwd 1740 met Egbert Koops, geboren 1713, zoon van Jan Koops.
Momberaanstelling in 1740 over zoon Arend, 5 jaar. Goederen o.a een zevende deel van het huis van Evert Roelofs (getrouwd met Jantien Pieters, kleindochter van Arend Besuide), een obligatie van 400 gld. van Arend Besuide. Hoofdmomber is Lambert Besuide te Helpen, oom, medemombers zijn de neven Jan Arents te Zeijen, Egbert Jans van Zuidlaren en Jacob Abrahams van Yde.
In 1745 wordt Hindrik Pieters van Donderen hoofdmomber wegens overlijden van Lambert Besuide. In 1746 wordt de inventaris van stiefgrootmoeder Geertien Jansen opgemaakt. De rekening van 1752 wordt opgemaakt door Egbert Coops.
In 1760 wordt de eindrekening opgemaakt door hoofdmomber Hindrik Pieters, dan te Peest, tegenover de medemombers Jan Arents, Jacob Abrahams. Er is een obligatie van 400 gld. van stiefgrootmoeder Geertien Jans, weduwe van Arent Besuide. De rekening wordt mede ondertekend door stiefvader Egbert Coops.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Hendriks Bazuin (zie IVg), geboren 1735 in Yde, gedoopt Vries 6-3-1735.
 
IIId  Hillechien Arends Bazuin, geboren in Vries?, dochter van Arend Jans Besuide (zie IIa) en Geertien Jansen.
In 1746 maakt Geertien Jansen, weduwe van Arent Besuide haar inventaris op, vermoedelijk vanwege het overlijden van haar echtgenoot. Zij wordt vermeld als de stiefgrootmoeder van Arend Hendriks Besuide. Er zijn ook goederen mandelig met Geert Bour.
In 1770 verklaart zij voor haar en als boedelhoudster van haar kinderen 400 gulden in leen te hebben ontvangen van Sara Sonius, weduwe van D.D. Poppes te De Punt.

Gehuwd met Geert Jans Buur, geboren in Vries?.
Geert Bour assisteert in 1745 in Vries zijn schoonmoeder Geertien Jansen, weduwe van Arent Besuide van Yde bij een geldlening, waarbij Geert Bour tekent als Geert Jansen.
Bij de Liberale Gift in 1748 betaalt Geert Jans te Yde voor hem en zijn schoonmoeder, de weduwe van Arent Besuide.
Bij de dopen van de kinderen als vader meestal Geert Buur.
Bij het overlijden van Jan Bezu in Winde, 1819, z.v. Geert Bezu en Hillechien Arends, geboren (is gedoopt) 17-3-1743. Dat zou ook de doop van een andere Jan Geerts kunnen zijn. Bij het overlijden van Geertien Geerts in 1824 in Paterswolde: d.v. Geert Jans en Hillegien Arends. Bij het huwelijk van zoon Geert Jans Arents in 1817 genoemd Geertien Geerts Boer.
Als Hilligien Jans bij het overlijden van zoon Arend Bazuin.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrikje Geerts (zie IVh), geboren 1741 in Yde, gedoopt Vries 26-2-1741, overleden 1792 in Schipborg, Anloo.
2. Jan Geerts Bezu (zie IVi), geboren 1743 in Vries, gedoopt 17-3-1743, overleden 26-9-1819 in Winde.
3. Geertje Geerts (zie IVj), geboren 1745 in Yde, gedoopt Vries 17-10-1745, overleden 10-1-1824 in Paterswolde.
4. Arend Bazuin (zie IVk), geboren 1748 in Yde, gedoopt Vries 6-10-1748, overleden 1-4-1819 in Eelde.
5. Geertruid Geerts Bazuin (zie IVl), geboren 15-6-1752 in Vries, overleden 2-10-1818 in Anloo.
 
IIIe  Jantje Arends, geboren 1726 in Vries, gedoopt 10-2-1726, dochter van Arend Jans Besuide (zie IIa) en Geertien Jansen.
Doop: d.v. Arent Desui. Bij overlijden van de kinderen als moeder Jantien Arends of Jantien Bazuin.
Gehuwd met Harm Jans Mellens, overleden 1770 in Schipborg? (voor 1777), zoon van Jan Mellens en Roelfje? ?.
Wanneer dochter Roelofje Harms in 1777 trouwt met Jan Geerts, weduwnaar van Jantje Jans, wordt bij de momberaanstelling/huwelijkscontract Jan Harms vermeld als broer van Roelofje en als moeder Jantje Arents, weduwe H. Melles.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Harms Mellens (zie IVm), geboren 1748 in Yde, gedoopt 29-9-1748, overleden 1800 in Schipborg? (voor 1802, mogelijk voor 1789).
2. Arend Bezui Mellens, geboren 1751 in Yde, gedoopt Vries 14-2-1751, overleden 23-8-1819 in Schipborg.
3. Roelfien Harms Mellens (zie IVn), geboren 1753 in Yde, gedoopt Vries 4-2-1753, overleden 20-2-1822 in Annen.
4. Jan Harms Bazuin (zie IVo), geboren 1755 in Yde, gedoopt Vries 7-12-1755, overleden 7-5-1832 in Haren.
5. Gerrit Harms Mellens, geboren 27-2-1758 in Yde, gedoopt Vries 5-3-1758, overleden 27-4-1832 in Anloo.
Gehuwd 7-5-1786 in Anloo met Grietje Hindriks.
Huwelijk: Gerrit Harms van Annen en Grietje Hindriks van Annen.
6. Geert Harms Mellens, geboren 1761 in Yde, gedoopt Vries 7-6-1761, overleden 4-2-1834 in Anloo.
Gehuwd 1-12-1793 in Anloo met Leentien Berends Mulder.
Huwelijk: Geert Harms van Schipborg en Leentjen Berends van Zuidlaren.
7. Geertien Harms Mellens (zie IVp), geboren 1764 in Winde, gedoopt Vries 29-4-1764.
 
IIIf  Egbertje Besuide, overleden 1729 in Amen, Rolde, dochter van Jan Hendriks Besuide (zie IIb) en Eltien Hessels.
Gehuwd 16-5-1728 in Rolde met Jannes Lamberts Heuving, hertrouwd 8-4-1731 in Rolde met Rijkjen Hoeben.
Huwelijk: Johannes Lamberts van Amen en Egbertjen Jansen van Zeien.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietje Jannes Heuving, geboren 1729 in Amen, gedoopt Rolde 16-10-1729.
 
IIIg  Jan Bazuin, geboren 1705 in Zeijen, zoon van Jan Hendriks Besuide (zie IIb) en Eltien Hessels.
Gehuwd (1) 6-5-1742 in Eelde met Aaltje Lucas, dochter van Lucas Berents en Jantien Eitens, zie genealogie ~Lucas Berents.
Huwelijk: Jan Bazu van Seijen en Aaltje Lucas.
Bij de liberale gift Eelde 1747 is Eite Lucas hoofdmomber over het minderjarige dochtertje van Jan Bezuiden (Jan Bazuin).

Gehuwd (2) 10-5-1747 in Groningen met Hendrikje Derks, geboren 1708 in Helpman, gedoopt Groningen 9-12-1708, dochter van Derk Geerts en Jantje Eppens, eerder getrouwd 18-4-1732 in Groningen met Harm Jans, geboren 1693 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 16-3-1693, zoon van Jan Harmens en Sofia Bartels.
Huwelijksafkondiging in Eelde 7-5-1747: Jan Besu van Seijen en Hendrikje Derks van Hoornschedijk.
Huwelijk in Groningen 10-5-1747: Jan Besuin van Vries en Hindriktjen Derks, weduwe Harm Jans van Groningen, p.q. Eppo Derks als broeder, met bel. tot Eelde.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Eltien Jans Bazuin (zie IVq), geboren 1743 in Eelde, gedoopt 3-2-1743.
2. Jantje Jans, geboren 1745 in Eelde, gedoopt 16-5-1745.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Jan Jans Bazuin, geboren 1748 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 27-3-1748. Gedoopt als Jan, zoon van Jan Jans en Hindrikje Derks.
4. Derkien Jans Bazuin (zie IVr), geboren 1749 in Hoornschedijk, gedoopt Groningen 9-11-1749, overleden 23-11-1825 in Hoornsedijk, Groningen.
5. Egberdina Bazuin, geboren 1752 in Hoornschedijk, gedoopt Groningen 29-10-1752.
 
IIIh  Jan Arents Jans, overleden 1761 in Zeijen, zoon van Jan Roelofs en NN Besuide (zie IIc).
Gehuwd met Eltien Roelofs, dochter van Roelof Jacobs en Aaltien Egberts.
Dopen van de kinderen: vader Jan Arends, van Zeijen.
In 1761 worden mombers aangesteld over de kinderen Jan 14, Grietien 12 en Roelof 10 jaar omdat beide ouders zijn overleden. Hoofdmomber is Jan Jans te Zeijen (aangesteld i.p.v. zijn vader Jan Harms, aangetrouwde oom) en als medemombers Jan Kremer te Zeijen als aangetrouwde volle neef van de vader, Jacob Roelofs voor zijn vader Roelof Jacobs te Zeijen, broer van de moeder en Egbert Suinge van Westervelde, neef van de moeder.
Bij de bezittingen is een boerenerf te Zeijen, bewoond door grootvader, (groot)moeder en oom Roelof Jacobs en Aaltien Egberts en zoon (de oom Jacob Roelofs), de huur wordt bepaald op 66 mudden rogge per jaar. Verder de keuterij te Zeijen laatst bewoond door de vader, bestaande o.a. uit een nieuwe behuizing.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Jans Arends (zie IVs), geboren 1747 in Zeijen, gedoopt Vries 26-2-1747, overleden 19-2-1826 in Lieveren, Roden.
2. Grietien Jans, geboren 1749 in Zeijen, gedoopt Vries 27-7-1749.
Gehuwd 28-5-1772 in Norg met Roelof Willems, geboren in Steenbergen?.
Huwelijk: Roelf Willems en Grietje Jans, beide van Steenbergen. Ook afkondiging in Roden: Roelef Willems en Grietje Jans van Norch, getrouwd te Norch.
Volgens de momberrekening in 1772 is Grietien Jans getrouwd met Roelof Willems van Steenbergen.
3. Roelof Jans, geboren 1751 in Zeijen, gedoopt Vries 3-11-1751.
 

Generatie IV

IVa  Jantien Pieters, dochter van Peter Arends Besuide (zie IIIa) en Marchien Jacobs.
Gehuwd met Evert Roelofs, zoon van Roelof NN en Jeichien NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Roelf Everts (zie Va), geboren 1727 in Yde, gedoopt Vries 26-1-1727, overleden 12-12-1807 in Yde, Vries.
2. Pieter Everts, geboren 1729 in Yde, gedoopt Vries 13-11-1729.
3. Fennegje Everts, geboren 1732 in Yde, gedoopt Vries 23-3-1732.
4. Jeigien Evers (zie Vb), geboren 1732 in Yde, overleden 3-5-1809 in Donderen, Vries.
5. Margje Everts (zie Vc), geboren 1735 in Yde, gedoopt Vries 25-9-1735.
6. Grietje Everts, geboren 1738 in Yde, gedoopt Vries 16-11-1738.
7. Jacob Everts (zie Vd), geboren 1742 in Yde, gedoopt Vries 29-7-1742, overleden 2-3-1816 in Donderen, Vries.
 
IVb  Hindrik Pieters, zoon van Peter Arends Besuide (zie IIIa) en Marchien Jacobs.
Gehuwd met Willemtje Does.
Doop Hillechien: Hillichjen, d.v. Hindrik Peters van Winde.
Doop Doe: Douwe, z.v. Hinderick Piet... van Winde.
Hindrik Pieters wordt in 1754, 1764 en 1774 vermeld in het Haardstedenregister van Norg, onder Peest, met een 3/4 huis. Later woont daar mogelijk zoon Doe Hindriks, in 1784 en 1794 aangeslagen voor twee paarden.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillechien Hindriks (zie Ve), geboren 1725 in Winde, gedoopt Vries 4-3-1725.
2. Doe Hindriks, geboren 1730 in Winde, gedoopt Vries 8-1-1730, overleden 16-4-1809 in Peest, Norg. Doe Hindriks van Peest is in 1767 in Vries hoofdmomber over de kinderen van (zuster) Hillechien Pieters.
Doe Hindriks is bij overlijden 79 jaar, ongehuwd. Memorie van Successie: Namens de erfgenamen (niet vermeld) treedt op Roelof Lamberts (Buning, getrouwd met zuster Aaltien Hendriks). De erfenis bestaat uit o.a. enkele landerijen en een obligatie.
3. Marchien Hindriks (zie Vf), geboren 1734 in Donderen, gedoopt 29-8-1734.
4. Aaltien Hendriks (zie Vg), geboren 1738 in Donderen, gedoopt Vries 10-8-1738, overleden 10-8-1812 in Peest, Norg.
 
IVc  Hillechien Pieters, overleden 16-3-1794, dochter van Peter Arends Besuide (zie IIIa) en Marchien Jacobs.
Overlijden vermeld bij het huwelijk van kleindochter Aaltien Lucas Vedder.
Gehuwd (1) met Geert Lamberts Vedder, overleden 1762 in Yde, Vries (tussen 1761 en 1764), zoon van Lambert Vedder, zie genealogie Vedder.
Weduwe Geert Vedder wordt in het Haardstedenregister van Vries 1764 vermeld op de plaats waar in 1754 Lucas Vedder werd vermeld. Geert Lamberts Vedder is in 1758 een van de 5 erfgenamen van zijn oom Lucas Vedder, zie bij grootvader Jan Vedder.
Hillechien Pieters hertrouwt in 1765 met Albert Homans te Yde. Er worden mombers aangesteld over de kinderen uit het eerste huwelijk. Hoofdmomber is Hendrik Vedder te Ide, aangetrouwde oom, medemombers zijn Geert Roelofs te Langelo, neef, Hendrik Pieters te Peest en Jacob Pieters te Ide, ooms. De kinderen zijn Lucas (19 jaar), Lambert (16 jaar), Margien (14 jaar), Pieter (4 jaar).
Er zijn goederen mandelig met de medemombers van moederskant en met Evert Roelofs nomine uxoris (namens zijn vrouw), samen voor 3/4 deel.

Gehuwd (2) 28-4-1765 in Vries met Albert Homan, geboren 1740 in Yde, gedoopt Vries 27-3-1740, overleden 11-2-1808 in Yde, Vries, zoon van Homan Alberts Homan en Jantien Klaassens.
Huwelijk: Albert Homan en Hillegijn Pieters, beide van Ide.
Albert Homan bij overlijden gehuwd, 68 jaar, nalatende een kind.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Lucas Geerts Vedder, geboren 17-10-1745 in Yde, gedoopt Vries 24-10-1745, overleden 26-11-1819 in Vries, zie genealogie Vedder.
2. Lambert Vedder, geboren 14-6-1749 in Yde, gedoopt Vries 22-6-1749, overleden 20-8-1830 in Donderen, Vries, zie genealogie Vedder.
3. Pieter Geerts Vedder, geboren 1753 in Yde, gedoopt Vries 23-4-1753.
4. Margien Geerts Vedder, geboren 1755 in Yde, gedoopt Vries 14-12-1755, zie genealogie Vedder.
5. Pieter Geerts Vedder, geboren 1759 in Yde, gedoopt Vries 21-10-1759.
6. Pieter Geerts Vedder, geboren 1761 in Yde, gedoopt Vries 24-5-1761.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
7. Geert Alberts Homan, geboren 1768 in Yde, gedoopt Vries 11-12-1768, overleden 5-2-1808 in Yde. Geert Alberts bij overlijden 30 jaar, gehuwd, nalatende 3 kinderen. Aanname dat het deze Geert Alberts betreft. De leeftijd moet dan 40 jaar zijn.
Gehuwd 12-5-1799 in Vries met Jantien Roelofs Sans, geboren 8-10-1775 in Anloo, overleden 2-12-1846 in Yde, dochter van Roelof Geerts en Albertien Alberts Popken, hertrouwd 29-4-1810 in Vries met Albert Arends Odding, geboren 1775 in Yde, gedoopt Vries 15-10-1775, overleden 17-2-1851 in Yde, Vries, zoon van Arent Odding en Geertien Jans, zie genealogie Odding.
Huwelijk: Geert Alberts van Yde en Jantien Roelofs van Schipborg.
Jantien Roelofs is de halfzuster van de kinderen van Pieter Jans en Albertien Alberts, zoals blijkt uit een aantal momberrekeningen en inventarissen. In 1796 is er een overeenkomst tussen de mombers van de kinderen van Pieter Jans en Marchien Everts, van Geert Roelofs en Albertien Alberts en van Pieter Jans en Albertien Alberts. De latere hoofmomber over Jantien Roelofs, Arent Jans (uit Noordlaren) is hier nog medemomber, terwijl Arent Geerts hoofdmomber is. In 1797 worden de halfbroer Albert Roelofs en halfzuster Jantien Roelofs in de momberrekening over de kinderen van Pieter Jans en Albertien Alberts vermeld. In 1799 wordt de eindrekening opgemaakt over Jantien Roelofs, die dan gaat trouwen met Geert Alberts Homan. Hoofdmomber is dan Arent Jans te Noordlaren, medemombers zijn Luichien Jans, Arent Popken en Willem Popken.
In 1810 worden wegens hertrouwen van Jantien Roelofs met Albert Arends te Yde voogden benoemd over de kinderen Hillechien, 10, Roelof, 9 en Albert, 7. Administrerend voogd is Klaas Homan, oud-oom van vaderszijde, toeziend voogd is Albert Roelofs, oom van de kinderen van moederszijde. De inventaris wordt opgemaakt met Lucas en Lambert Vedder, naaste verwanten van vaderszijde (dit zijn halfbroers van Geert Alberts Homan).
 
IVd  Barelt Lamberts Bazuin, geboren 1724 in Bunne, gedoopt Vries 20-8-1724, zoon van Lambert Arends Besuide (zie IIIb) en Albertje Drews.
In de index van het doopboek als Haarelt.
Gehuwd 18-5-1757 in Groningen met Grietje Roelfs, geboren in Roden?, dochter van Roelf NN, hertrouwd 5-8-1788 in Groningen met Cornelis Jans, geboren in Leek?.
Huwelijk: Barelt Lammerts Bazuin, van Helpman en Grietje Roelfs, van Rhoon in 't Landschap Drenthe, pro qua Jan Hindriks Ellermeijer als daer toe versogt.
Bij de dopen van de kinderen als woonplaats eerst Helpman, later buiten de Herepoort en in 1770 aan de Vischmarkt.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albertje Bazuin, geboren 1758 in Helpman, gedoopt Groningen 26-2-1758.
2. Lambert Bazuin, geboren 1759 in Helpman, gedoopt Groningen 15-5-1759.
3. Albertien Bazuin, geboren 1761 in Helpman, gedoopt Groningen 26-4-1761.
4. Lammert Bazuin, geboren 1763 in Groningen, gedoopt 16-12-1763.
5. Gesina Bazuin, geboren 1765 in Groningen, gedoopt 6-12-1765.
6. Aaltje Bazuin, geboren 1768 in Groningen, gedoopt 26-8-1768.
7. Adriana Bazuin, geboren 1770 in Groningen, gedoopt 23-9-1770.
 
IVe  Aaltje Lamberts Bazuin, geboren 1726 in Winde, gedoopt Vries 1-9-1726, overleden 8-11-1773 in Groningen, dochter van Lambert Arends Besuide (zie IIIb) en Albertje Drews.
Gehuwd 26-10-1752 in Groningen met Jan Bastiaan Jans, geboren 1720 in Hoogezand, gedoopt 22-12-1720, overleden 1769 in Groningen, zoon van Jan Jans en Fennechje Jans.
Huwelijk: Jan Bastiaen Jans, van Groningen en Aaltje Lammerts Basuin, van Vries, Drenthe, p.q. Barelt Lammerts Basuin als broer.
Bij de dopen wonend buiten de Boteringepoort.
Breukdodenboek: Jan Bastiaans, man van Aaltien Bazuin.
Aaltien Bazuin bij overlijden weduwe van Jan Bastiaans, wonende buiten de Boteringepoort, nalatende 3 onmondige kinderen, naaste vrienden (familieleden) Barelt Basuin Heerpoort en Arent Basuin Helpman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Bastiaans (zie Vh), geboren 1753 in Groningen, gedoopt 28-10-1753, overleden 27-8-1811 in Groningen.
2. Lambert Bastiaans van der Tuin (zie Vi), geboren 1755 in Groningen, gedoopt 22-6-1755, overleden 19-7-1824 in Groningen.
3. Fennechien Bastiaans (zie Vj), geboren 1757 in Groningen, gedoopt 16-10-1757.
4. Hermannus Jans, geboren 1762 in Groningen, gedoopt 7-3-1762.
5. Albertje Jans, geboren 1764 in Groningen, gedoopt 3-5-1764.
6. Harmannus Jans, geboren 1766 in Groningen, gedoopt 27-7-1766.
 
IVf  Arend Bazuin, geboren 1733 in Winde, gedoopt Vries 8-2-1733, overleden 1779 in Helpman, Groningen, zoon van Lambert Arends Besuide (zie IIIb) en Albertje Drews.
In het doopboek als Arend Bezu.
Gehuwd 16-2-1762 in Groningen met Jantje Pieters Vos, geboren 1737 in Groningen, gedoopt 2-10-1737, overleden 26-9-1828 in Haren, dochter van Pieter Lammerts Vos en Jantje Harmens.
Huwelijk: Arent Basuin, van Helpman en Jantje Pieters, van Helpman, p.q. Pieter Lammerts als vader.
Breukdodenboek Groningen 26-6-1779: Arent Bazuin, man van Jantie Vos agter Helpman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Lammert Arents Bazuin (zie Vk), geboren 1763 in Helpman, gedoopt Groningen 15-6-1763, overleden 1-12-1827 in Haren, Helpman.
2. Jantje Bazuin, geboren 1766 in Helpman, gedoopt Groningen 16-9-1766. Verhuur van lijklakens Groningen 19-9-1782: Jantien Bazuin, dochter van Arent Bazuin en Jantien Pieters heeft gewoond achter Helpen.
3. Pieter Bazuin, geboren 1770 in Helpman, gedoopt Groningen 6-6-1770.
4. Albertje Bazuin, geboren 1773 in Helpman, gedoopt Groningen 2-4-1773.
5. Albertien Bazuin, geboren 1776 in Helpman, gedoopt Groningen 17-4-1776.
6. Andries Bazuin, geboren 1778 in Helpman, gedoopt Groningen 24-5-1778, overleden 16-2-1829 in Haren.
 
IVg  Arend Hendriks Bazuin, geboren 1735 in Yde, gedoopt Vries 6-3-1735, zoon van Hindrik Arends Besuide (zie IIIc) en Jantien Alberts.
Doop: Arent, z.v. Hendrik Arents te Yde.
Gehuwd 20-5-1764 in Vries met Margien Jans.
Huwelijk: Arend Hindriks van Tinaarlo en Margien Jans van Dunderen. Doop zoon Egbert z.v. Arend Hendriks Basuin en Marchijn Jans te Tinaarlo.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Arends Bazuin, geboren 1765 in Vries, gedoopt 5-5-1765, overleden 28-8-1843 in Midlaren, Zuidlaren. Bij overlijden 78 jaar.
2. Jacobje Arends Bazuin, geboren 1766 in Vries, gedoopt 23-11-1766, overleden 15-3-1845 in Midlaren, Zuidlaren. Bij overlijden 78 jaar.
3. Jan Arends Bazuin (zie Vl), geboren 1769 in Vries, gedoopt 12-3-1769, overleden 28-8-1836 in Midlaren, Zuidlaren.
4. Jantje Arends Bazuin, geboren 1772 in Tynaarlo, gedoopt Vries 20-9-1772.
5. Albert Arends Bazuin (zie Vm), geboren 1775 in Tynaarlo, gedoopt Vries 9-7-1775, overleden 15-8-1848 in Zuidlaren.
6. Egbert Arends Bazuin, geboren 1779 in Tynaarlo, gedoopt Vries 22-8-1779, overleden 2-7-1855 in Zuidlaren.
Gehuwd 23-4-1817 in Zuidlaren met Jeichje Harms Noord, geboren 1787 in Schipborg, gedoopt Anloo 5-8-1787, overleden 16-11-1838 in Zuidlaren, dochter van Harm Jans Noord en Geertien Harms Mellens (zie IVp).
 
IVh  Hindrikje Geerts, geboren 1741 in Yde, gedoopt Vries 26-2-1741, overleden 1792 in Schipborg, Anloo, dochter van Geert Jans Buur en Hillechien Arends Bazuin (zie IIId).
Gehuwd 31-5-1772 in Anloo met Boele Arends, geboren 1731 in Gasteren, gedoopt Anloo 1-11-1731, overleden 1790 in Gasteren (voor 1792), zoon van Arend Klasen Tolner en Jantje Tonnis Cleve, zie genealogie Tolner.
Huwelijk: Boele Arents van Gasteren en Hindrikje Geerts van IJde.
Geertruid Geerts is getuige bij de doop van zoon Geert.
In 1792 worden mombers aangesteld over de kinderen Arent, 18, Geert 17, Jantien 12 en Hillegien 9 jaar van wijlen Boele Arents en Hindrikje Geerts te Gasteren. Hindrikje Geerts is het laatst overleden. Mombers zijn Tonnis Arents van Gasteren, Claas Arents van Schipborg, Jan Geerts van Winde en Arent Geerts te Eelde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Boelens, geboren 1773 in Gasteren, gedoopt Anloo 13-6-1773.
Gehuwd 8-5-1803 in Anloo met Jantien Geerts, geboren 1768 in Eext, gedoopt Anloo 25-9-1768, overleden 25-8-1842 in Eext, dochter van Geert Jacobs en Aaltien Jansen, hertrouwd 15-6-1812 in Anloo met Jan Roelofs Omker, geboren 1767 in Donderen, gedoopt Vries 1-3-1767, overleden 4-11-1839 in Anloo, zoon van Roelof Hendriks en Jantje Jansen.
Huwelijk: Arend Boelens en Jeichien Geerts.
Jantien Geerts bij tweede huwelijk weduwe van Arent Boelens.
2. Geert Boelens, geboren 1777 in Gasteren, gedoopt Anloo 2-2-1777, overleden 30-7-1842 in Gieterveen.
3. Jantien Boelens, geboren 1779 in Gasteren, gedoopt Anloo 3-11-1779.
Gehuwd 19-8-1815 in Roden met Marten Jannes Hoofd, geboren 1-3-1795 in Leek, zoon van Jan Hindriks Hoofd en Albertje Jans, hertrouwd 16-7-1870 in Leek met Geertruit Harms Ruiter, geboren 10-8-1812 in Zevenhuizen, Leek, overleden 31-5-1871 in Assen, dochter van Harm Jentes Ruiter en Martje Jacobs.
Marten Jannes Hoofd bij tweede huwelijk schipper.
4. Hillegien Boelens, geboren 1785 in Schipborg, gedoopt Anloo 17-6-1785.
 
IVi  Jan Geerts Bezu, geboren 1743 in Vries, gedoopt 17-3-1743, overleden 26-9-1819 in Winde, zoon van Geert Jans Buur en Hillechien Arends Bazuin (zie IIId).
Doop: Jan, z.v. Geert Jans.
Gehuwd 28-5-1774 in Vries (afkondiging) met Geessien Klaassens, geboren 1738 in Een, gedoopt Norg 19-1-1738, overleden 15-10-1813 in Winde, Vries, dochter van Klaas Jans en Jakobje Engberts.
Huwelijksafkondiging in Vries 28-5-1774 Jan Geertz van Yde en Geesje Klaassens, van Een.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Bezu, geboren 1776 in Yde, gedoopt Vries 21-1-1776, overleden 13-4-1859 in Winde, Vries.
2. Klaas Bezu, geboren 23-2-1777 in Vries, gedoopt 2-3-1777, overleden 16-11-1844 in Winde, Vries.
Gehuwd 1-7-1812 in Vries met Hendrikje Doedens, geboren 7-9-1784 in Bunne, gedoopt Vries 19-9-1784, overleden 8-9-1861 in Winde, Vries, dochter van Geert Does Doedens en Geezien Abels Ebels, zie genealogie Ebels1.
3. Hillegien Bazuin (zie Vn), geboren 1778 in Vries, gedoopt 10-10-1778, overleden 6-1-1867 in Eelde.
4. Jaapkien Bezu, geboren 1781 in Vries, gedoopt 6-9-1781, overleden 15-1-1864 in Winde, Vries.
 
IVj  Geertje Geerts, geboren 1745 in Yde, gedoopt Vries 17-10-1745, overleden 10-1-1824 in Paterswolde, dochter van Geert Jans Buur en Hillechien Arends Bazuin (zie IIId).
Gehuwd 10-5-1767 in Eelde met Jan Arents, overleden 1790 in Paterswolde? (tussen 1788 en 1794), zoon van Arent Janssens en Geertje Janssens, zie genealogie Arends.
Huwelijk: Jan Arents en Grietje Geerts, van Yde.
In 1797 weduwe Jan Arents, 4 kinderen in huis 128.
Bij het huwelijk van haar zoon Geert in 1817 wordt Geertje Geerts genoemd Geertien Geerts Boer. Bij overlijden geboortedatum 6-5-1747, d.v. Geert Jans en Hillechien Arends.
Wanneer in 1810 bij het hertrouwen van zoon Arend Jans zijn inventaris wordt opgemaakt, is daarbij ook een lening van 100 gld. van Jan Besui te Winde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Jans Arends, geboren 1768 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-5-1768, overleden 27-8-1826 in Paterswolde, zie genealogie Arends.
2. Hilligje Arends, geboren 1771 in Paterswolde, gedoopt Eelde 30-6-1771.
3. Geert Arends, geboren 1773 in Paterswolde, gedoopt Eelde 23-10-1773.
4. Geert Jans Arends, geboren 1776 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-4-1776, overleden 2-5-1849 in Paterswolde. Geert Jans woont in 1798 nog in huis nummer 128 met zijn moeder en broers.
Later woont hij op verschillende plaatsen, o.a. bij Noordwijk, waar hij vermoedelijk als arbeider in dienst is.
Op de kadastrale kaart van Eelde 1832 wordt Geert Arends vermeld als eigenaar Sectie B 326 en 327 (Paterswolde) met huis, erf en moestuin aan de zuidkant van de Vennerstraat.

Gehuwd (1) 4-5-1800 in Eelde met Fennechien Wiebes, geboren 1778, overleden 27-4-1808 in Paterswolde, dochter van Wiebe Tjerks en Jantien Jans, zie genealogie ~Wiebe Tjerks.
Huwelijk: Geert Jans en Fennegien Wijbes (in de bewaard gebleven kopie van het trouwboek is gescheven Wijbels). Aangenomen dat het deze Geert Jans Arends en een dochter van Wiebe Tjerks betreft omdat Geert Jans Arends in 1804 al apart wordt vermeld en dan waarschijnlijk al is getrouwd en Fennegien Wiebes kort voor zijn huwelijk met Sypke Jans kinderloos overlijdt.
Fennechien Wiebes bij overlijden 30 jaar, gehuwd, geen kinderen.

Gehuwd (2) 26-11-1809 in Eelde met Siepke Johannes Fludhuis, geboren 1773 in Beerta, gedoopt 26-9-1773, overleden 20-2-1816 in Paterswolde, dochter van Johannes Hinricus Vlothuizen en Geertien Boeles.
Huwelijk: Geert Jans en Sypke Jans, van Beerda.
Siepke bij overlijden in huis nummer 111 als Siepke Johannes Fludhuis, dochter van Johannes Fludderus en Geezien Boeles, kleermakers, overleden in de Beerta. In 1782 wordt de inventaris opgemaakt van Geertjen Boeles en haar man Jan Hinders te Beerta. De naam Vlothuizen wordt gebruikt bij de doop van haar zuster Trijntje in 1776. Haar halfzusters en neef in Beerta voeren de naam Vlothuizen/Flothuizen/Flothuis, na 1828 overheerst de schrijfwijze Flothuis.
Geert Jans Arends woont ook nog in 1829 in de buurt van huis 111 als arbeider, w.s. bij Noordwijk.

Gehuwd (3) 8-6-1817 in Eelde met Aaltien Beerda, geboren 1796 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 15-5-1796, overleden 10-3-1858 in Paterswolde, dochter van Reint Tekes Beerda en Aaltje Jans Jongman, zie genealogie Beerda, hertrouwd 17-5-1851 in Eelde met Roelof Hindriks Stel, geboren 1797 in Paterswolde, gedoopt Eelde 15-1-1797, overleden 4-7-1854 in Paterswolde, zoon van Hindrik Jans Stel en Jacobje Roelofs Philips, zie genealogie Stel1.
Huwelijk: Geert Jans Arents, z.v. Jan Arents en Geertien Geerts Boer, wedn. van Siepke Johannes Fludhuis en Aaltje Reints, d.v. Reint Feikens en Aaltien Jans Jonkman, stedevader Sietse J. Venema.
Aaltje Beerda hertrouwt met Roelof Stel, wonend op de Schelfhorst (zie kadastrale kaart 1832), huwelijkscontract bij notaris A. Homan te Vries, inv. 0114.75, aktenr. 38. In de navolgende akte 40 (10-4-1858) worden een aantal goederen verkocht.
Na het overlijden van Aaltien in 1858 worden een aantal goederen verkocht. In de verkoopakte (notaris A. Homan te Vries, 10-4-1858) worden erfgenamen vermeld van zowel Geert Jans Arends als Aaltien Beerda.
5. Jan Jans Arends, geboren 1779 in Paterswolde, gedoopt Eelde 25-4-1779, overleden 23-2-1834 in Paterswolde, zie genealogie Arends.
6. Hindrik Jans Arends, geboren 1782 in Paterswolde, gedoopt Eelde 3-3-1782, overleden 29-2-1852 in Eelde, zie genealogie Arends.
7. Berend Arends, geboren 1788 in Paterswolde, op de brink, gedoopt Eelde 3-2-1788.
 
IVk  Arend Bazuin, geboren 1748 in Yde, gedoopt Vries 6-10-1748, overleden 1-4-1819 in Eelde, zoon van Geert Jans Buur en Hillechien Arends Bazuin (zie IIId).
Doop Vries 6-10-1748: Arend Bezu, z.v. Geert Buur, van Ide. Bij overlijden z.v. Geert Bazuin en Hilligien Jans, geboren 2-11-1748, dit is blijkbaar een foute datum. Bij huwelijk van zoon Jan als Arend Bezuide Bazuin.
In het haardstedenregister van Eelde 1794 en 1804 als Arend Besuid. Naamsaanneming 1812, op 20: kinderen Geert 21, Lukas 20, Arend 17, Jan 8, Geesien 15, Hillechien 11.

Gehuwd 21-5-1789 in Vries met Roelfien Lucas Kuiper, geboren 1767 in Vries, gedoopt 20-4-1767, overleden 31-5-1848 in Eelde, dochter van Lucas Jansen en Geesien Harms.
Huwelijksaankondiging in Vries: Arend Bezu, van Winde en Roelfien Lukas, van Vries.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Bazuin, geboren 3-5-1791 in Eelde, gedoopt 8-5-1791, overleden 6-2-1866 in Zeijen, Vries. Gegevens uit Genealogie Bloemberg. Jantien Bloemberg was eerder getrouwd (31-3-1811 in Vries) met Egbert Boelens, geboren 8 maart 1764 in Vries, gedoopt 18 maart 1764 in Vries, zoon van Boele Jacobs en Tryntje Jans. Egbert is overleden 26 januari 1819 in Langeloo (Norg).
Geert Arends Bazuin wordt genoemd als Nederlandse militair in het leger van Napoleon (www.archieven.nl, zoek op Napoleon).

Gehuwd 23-1-1822 in Vries met Jantien Bloemberg, geboren 6-10-1789 in Zeijen, gedoopt 11-10-1789, overleden 25-10-1837 in Zeijen, Vries, dochter van Egbert Jans Bloemberg en Ymechje Alberts Dokter, eerder getrouwd 31-3-1811 in Vries met Egbert Boelens, geboren 8-3-1764 in Zeijen, gedoopt Vries 18-3-1764, overleden 26-1-1819 in Langelo, Norg, zoon van Boele Jacobs en Trijntje Jans.
2. Lucas Bazuin, geboren 27-9-1792 in Eelde, gedoopt 7-10-1792, overleden 4-5-1872 in Eelde. Bij overlijden als Lucas Besu.
3. Arend Bazuin (zie Vo), geboren 1795 in Eelde, gedoopt 15-3-1795, overleden 16-12-1869 in Paterswolde.
4. Geesien Bazuin, geboren 1797 in Eelde, gedoopt 22-10-1797, overleden 3-3-1838 in Roden.
Gehuwd 27-10-1822 in Vries met Willem Alberts Meijering, geboren 10-3-1799 in Anloo, gedoopt 17-3-1799, overleden 14-4-1869 in Roden, zoon van Albert Ottens Meijering en Annechien Jans Meijering.
5. Hillechien Bazuin, geboren 2-11-1799 in Eelde, gedoopt 10-11-1799, overleden 6-12-1878 in Eelde.
6. Jan Bazuin, geboren 11-3-1804 in Eelde, gedoopt 18-3-1804, overleden 18-2-1884 in Eelde.
 
IVl  Geertruid Geerts Bazuin, geboren 15-6-1752 in Vries, overleden 2-10-1818 in Anloo, dochter van Geert Jans Buur en Hillechien Arends Bazuin (zie IIId).
Doop niet gevonden.
Gehuwd 2-4-1774 in Vries met Klaas Arends Tolner, geboren 1742 in Gasteren, gedoopt Anloo 18-11-1742, overleden 17-11-1814 in Anloo, zoon van Arend Klasen Tolner en Jantje Tonnis Cleve, zie genealogie Tolner.
Huwelijk: Klaas Arendsz, van Gasteren en Geertruijd Geerts, van Yde.
Getuige bij de doop van dochter Hilligje is Hindrikje Geerts, echtgenote van Boele Arents.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Klazens Tolner, geboren 22-6-1775 in Yde, gedoopt Vries 25-6-1775, overleden 27-6-1849 in Zuidlaren.
Gehuwd 17-5-1801 in Zuidlaren of Vries met Harmtien Tijmens, geboren 1772 in Zuidlaren, gedoopt 28-6-1772, overleden 23-3-1855 in Zuidlaren, dochter van Tijmen Jans en Aaltje Willems.
Huwelijksinschrijving in Vries en in Zuidlaren 17-5-1801: Arent Klaasen van Zeegse en Harmtjen Tijmens (van Zuidlaren).
2. Hilligje Klazens Tollenaar, geboren 1777 in Gasteren, gedoopt Anloo 14-9-1777, overleden 25-1-1862 in Zandvoort, Anloo, zie genealogie Tolner.
3. Geert Klazens Tolner, geboren 1779 in Donderen, gedoopt Vries 7-11-1779, overleden 1-9-1852 in Anloo, zie genealogie Tolner.
4. Klaas Klazens Tolner, geboren 1782 in Gasteren, gedoopt Anloo 28-4-1782.
5. Jantje Klazens Tolner, geboren 1785 in Gasteren, gedoopt Anloo 27-3-1785, overleden 27-6-1854 in Eexterveen, Anloo.
Gehuwd (1) 3-6-1813 in Westerbork met Geert Wilberts, geboren 1784 in Elp, gedoopt Westerbork 6-3-1784, overleden 22-1-1827 in Annerveen, Anloo, zoon van Roelof Wilberts en Willemtje Geerts.
Gehuwd (2) 27-10-1830 in Anloo met Arend Jans Bruins, geboren 10-6-1791 in Zuidlaren, gedoopt 19-6-1791, overleden 28-1-1858 in Zuidlaren, zoon van Jan Alberts Bruins en Jantje Willems Bruins.
6. Jan Klazens Tolner, geboren 1790 in Gasteren, gedoopt Anloo 14-3-1790, overleden 9-3-1827 in Windeweer, Hoogezand.
Gehuwd (1) 15-10-1813 in Zuidlaren met Gezina Braams, geboren 25-9-1789 in Zuidlaren, gedoopt 4-10-1789, overleden 10-1-1814 in Zuidlaren, dochter van Jacob Braams en Hendrikje Adams Smit.
Gehuwd (2) 15-12-1814 in Hoogezand met Willemina Veltman, geboren 1790 in Groningen, gedoopt 14-71790, overleden 25-1-1862 in Windeweer, Hoogezand, dochter van Timon Veltman en Willemina Woelesius, eerder getrouwd 22-3-1808 in Windeweer met Lubbert Feitses Sap, geboren 1783 in Windeweer, gedoopt 12-10-1783, zoon van Feitse Lubberts Sap en Jeichien Jans Bos.
7. Tonnis Klazens Tolner, geboren 1792 in Schipborg, gedoopt Anloo 8-7-1792, overleden 8-9-1827 in Peize.
Gehuwd 9-5-1820 in Peize met Zwaantien Barelds Aalders, geboren 1796 in Peize, gedoopt 15-5-1796, overleden 8-1-1847 in Peize, dochter van Jan Barelds Aalders en Marchien Everts.
 
IVm  Jan Harms Mellens, geboren 1748 in Yde, gedoopt 29-9-1748, overleden 1800 in Schipborg? (voor 1802, mogelijk voor 1789), zoon van Harm Jans Mellens en Jantje Arends (zie IIIe).
Er is twee keer een doop ingeschreven van Jan, z.v. Harm Jans Mellens uit Yde, op 29-9-1748 en Jan, z.v. Harm Mellens uit Yde op 13-10-1748. De tweede doop betreft een later tussengeschreven regel, mogelijk is de eerste doop niet doorgegaan of was de predikant even in de war.
Mogelijk is Jan Harms Mellens al voor 1789 overleden, wanneer Arent Harms en Jan Harms Basuin medemombers zijn over de kinderen van zuster Geertien en woonde Jacobje bij haar broer in Gasteren.

Gehuwd 23-11-1777 in Anloo met Jacobje Roelofs Meijering, hertrouwd 9-5-1802 in Anloo met Berent Alberts, geboren in Annen?.
Huwelijk: Jan Harms Mellens van Schipbork en Jakobje Roelofs van Schipbork.
In 1789 worden wegens hertrouwen van Jacobje Roelofs met Berent Alberts van Annen mombers aangesteld over de kinderen Grietje, 22 jaar, Harm, 20 jaar en Roelof, 17 jaar. De mombers zijn Arent Harms van Schipborg, Geert Harms van Schipborg, Geert Roelofs van Gasteren en Jannes Hindriks van Balloo. De inventaris bevat alleen 4 schapen, een kast, een bed, lakens en nog wat kleinere spullen. Dit en de woonplaats vermeld bij het tweede huwelijk doet vermoeden dat Jacobje toen bij haar broer? Geert Roelofs woonde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietien Jans Mellens, geboren 20-8-1780 in Anloo, overleden 25-2-1850 in Donderen, Vries.
Gehuwd 8-5-1808 in Vries met Evert Pieters, geboren 1773 in Yde, gedoopt Vries 19-9-1773, overleden 1-5-1847 in Donderen, Vries, zoon van Pieter Jans en Margje Everts (zie Vc), eerder getrouwd 13-5-1799 in Vries met Jantien Davids Schuiling, geboren 1774 in Yde, gedoopt Vries 4-5-1774, dochter van David Geerts Schuiling en Marchien Geerts Struik.
Huwelijk: Evert Pieters van Ide en Grietien Jans van Schipborch.
 
IVn  Roelfien Harms Mellens, geboren 1753 in Yde, gedoopt Vries 4-2-1753, overleden 20-2-1822 in Annen, dochter van Harm Jans Mellens en Jantje Arends (zie IIIe).
Gehuwd (1) 22-6-1777 in Anloo met Jan Geerts Sands, geboren 1736 in Midlaren, gedoopt Zuidlaren 5-2-1736, zoon van Geert Arends Sands en Jantien Jans, eerder getrouwd 12-6-1763 in Anloo met Jantje Jans.
Huwelijk: Jan Geerts van Schipbork, wedn. van Jantje Jans en Roelofje Harms van Schipbork.
Gehuwd (2) 10-5-1795 in Anloo met Jan Jacobs Stel, geboren 3-9-1767 in Bunne, gedoopt Vries 13-9-1767, overleden 4-12-1833 in Anloo, zoon van Jacob Jans Stel en Jantien Harms, zie genealogie Stel1, hertrouwd 6-7-1822 in Anloo met Hillechien Jans Enting, geboren 1792 in Rolde, gedoopt 29-7-1792, overleden 26-9-1860 in Annen, Anloo, dochter van Jan Lucas Enting en Hillechien Stevens, zie genealogie Enting.
Huwelijk: Jan Jacobs van Schipborg en Roelfien Harms van Schipborg.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Geert Sants, geboren 14-5-1779 in Schipborg, gedoopt Anloo 24-5-1779, overleden 22-10-1839 in Zuidlaren. Geert Sands woont in 1814 als arbeider bij Anna Homan in Noordlaren, 10 jaar tevoren gekomen van Schipborg. In 1830 woont hij als weduwnaar in huis B2 in Noordlaren, 50 jaar, met kinderen Hendrik 15, Roelfien 23 en Lammechien 10. Er zijn ook zoons Jan en Klaas.
Gehuwd 12-5-1805 in Noordlaren met Harmpien Klaassens, geboren 1778 in Noordlaren, gedoopt 22-11-1778, overleden 9-4-1819 in Noordlaren, Haren, dochter van Klaas Hendriks en Lubbegien Roelfs Kooi, zie genealogie Kooi.
Huwelijk: Geert Sans van Schipborg en Harmtien Klasens van Noordlaren.
Harmpien bij overlijden 41 jaar, geen ouders vermeld. Aanname dat deze Geert Sants een zoon is van Jan Geerts en Roelfien Harms Mellens en in 1839 in Zuidlaren is overleden, 60 jaar, landbouwer, geen ouders of echtgenote vermeld.
 
IVo  Jan Harms Bazuin, geboren 1755 in Yde, gedoopt Vries 7-12-1755, overleden 7-5-1832 in Haren, zoon van Harm Jans Mellens en Jantje Arends (zie IIIe).
Doopnaam Jan Bezui. Bij overlijden landbouwer, 77 jaar, wonende op de Middelhorst, zoon van wijlen ... Mellens (akte gedeeltelijk onleesbaar). Aangifte door zoon Gerrit Bazuin.
Tussen 1777 en 1810 is hij de medemomber Jan Harms Basuin over de kinderen van zuster Geertien en woont dan in Haren.

Gehuwd (1) 16-5-1785 in Haren met Wendeltien Loers, geboren 29-8-1749 in Eexta (bij Scheemda), gedoopt 7-9-1749, dochter van Loewert Alberts en Petronelle Meijers, eerder getrouwd met Hindrik Harms Heuving.
Huwelijk: Jan Harms Bazuin, van Ide en Wendeltje Loers, weduwe Hindrik Harms.
Gehuwd (2) 24-7-1803 in Haren met Jantje Gerrits, geboren 1761 in Kropswolde, gedoopt 1-7-1761, overleden 1-8-1836 in Middelhorst, Haren, dochter van Gerrit Swiers en Trijntje Jans.
Huwelijk: Jan Harms Basuin, weduwnaar van Wendeltje Lots en Jantje Gerrits van Kropswolde.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Janna Bazuin, geboren 1786 in Haren, gedoopt 7-5-1786, overleden 11-4-1847 in Haren.
Gehuwd met Hindrik Hindriks Berends, geboren 1782 in Haren, gedoopt 17-11-1782, overleden 6-12-1860 in Onnen, Haren, zoon van Hindrik Berends en Aaltien Hindriks.
2. Harm Jan Bazuin, geboren 1788 in Haren, gedoopt 21-10-1787, overleden 27-9-1846 in Helpman, Haren. Doopnaam Harm Jans, bij huwelijk als Jan Bazuin, later als Harm Jan Bazuin.
Gehuwd 16-4-1815 in Haren met Hillechien Alberts Tuinman, geboren 1794 in Helpman, gedoopt Groningen 27-7-1794, overleden 15-6-1878 in Helpman, Haren, dochter van Albert Geerts Tuinman en Derkje Derks Derksema, zie genealogie Tuinman.
3. Hendrik Bazuin (zie Vp), geboren 1790 in Haren, gedoopt 14-3-1790, overleden 12-6-1858 in Haren.
4. Johanna Elizabeth Bazuin, geboren 1792 in Haren, gedoopt 30-12-1792, overleden 22-12-1865 in Haren.
Gehuwd 5-1814 in Haren met Hindrik Alberts Kooi, geboren 15-2-1783 in Glimmen, gedoopt Noordlaren 23-2-1783, overleden 18-5-1848 in Harenermolen, Haren, zoon van Albert Roelfs en Jantien Hindriks Denting.
Johanna ook vaak als Annegien.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Gerrit Bazuin, geboren 8-12-1806 in Haren, gedoopt 26-12-1806, overleden 23-3-1886 in Middelhorst, Haren.
Gehuwd 25-11-1829 in Haren met Hinderkien Meijer, geboren 8-10-1805 in Haren, gedoopt 13-10-1805, overleden 10-9-1872 in Haren, dochter van Hindrik Claasens Meijer en Janna Claasens.
 
IVp  Geertien Harms Mellens, geboren 1764 in Winde, gedoopt Vries 29-4-1764, dochter van Harm Jans Mellens en Jantje Arends (zie IIIe).
Gehuwd 12-10-1783 in Anloo (afkondiging) met Harm Jans Noord, geboren 1733 in Annen, gedoopt Anloo 13-9-1733, overleden 1798 in Schipborg, Anloo, zoon van Jan Hindriks en Jeigje Harms, eerder getrouwd 4-6-1769 in Zuidlaren met Aaltje Tonnis, geboren 1751 in Zeegse, gedoopt Vries 5-12-1751, dochter van Tonnis Berends van Bergen en Lammegje Jans Popken.
Huwelijksafkondiging: Harm Jans van Schipbork en Geertien Harms van Schipbork, eerder wonende te Annen. In het trouwboek staat het jaar 1793 boven de betreffende kolom, maar dit moet 1783 zijn.
Meer kinderen geboren.
Bij de momberaanstelling over de kinderen van Harm Jans uit zijn eerste huwelijk wordt vermeld dat Harm Jans gaat hertrouwen met Geertje Harms Melles van Annen.
In 1798 worden mombers aangesteld over de kinderen van Harm Jans Noord en Geertje Harms van Schipborg. De kinderen zijn Harm 14 jaar, Jeichje 11 en Jan 8 jaar. De mombers zijn Hindrik Jans van Glimmen, Berent Jans van Zuidlaren, Arent Harms van Schipborg en Jan Harms Bazuin te Haren. Er zijn ook nog kinderen van de eerste echtgenote van Harm Jans Noord.
De kinderen erven goederen zoals Harm Jans op zijn sterfbed heeft vastgelegd, bij de bezittingen zijn land op de Noordla(ar)der ma, 4 paarden, 102 schapen en nog enig vee, een obligatie ten laste van Arent en Geert Harms te Schipbork en een obligatie over Berent Jans van Zuidlaren. Na de ondertekening van de akte is nog een aantekening gemaakt: bij de scheiding krijgt de hoofdmomber een aantal tilbare goederen.
Aan te nemen is dat Jan Harms Bazuin de als Jan Bezui gedoopte zoon van Harm Jans Mellens en Jantje Arends Bazuin is.
In de rekening van 1802 staat een post van Arent Mellens. In de rekening van 1810 staat een post van rente over 1807 en 1808 over 260 gld. van Arent Mellens en over 1809 voor hetzelfde bedrag van Arent en Geert Harms. Verder wordt Berend Jans op Oosterbroek vermeld, dit is blijkbaar de medemomber Berend Jans (van Rhee). Pupil Harm Harms is meerderjarig.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jeichje Harms Noord, geboren 1787 in Schipborg, gedoopt Anloo 5-8-1787, overleden 16-11-1838 in Zuidlaren.
Gehuwd 23-4-1817 in Zuidlaren met Egbert Arends Bazuin, geboren 1779 in Tynaarlo, gedoopt Vries 22-8-1779, overleden 2-7-1855 in Zuidlaren, zoon van Arend Hendriks Bazuin (zie IVg) en Margien Jans.
 
IVq  Eltien Jans Bazuin, geboren 1743 in Eelde, gedoopt 3-2-1743, dochter van Jan Bazuin (zie IIIg) en Aaltje Lucas.
Gehuwd (1) 11-5-1763 in Groningen met Jan Alberts Eleveld, geboren 1738 in Paterswolde, Lenferdingh, gedoopt Eelde 5-1-1738, overleden 1780 in Haren (voor 1782), zoon van Albert Roelefs en Lutgertje Jacobs Sighers, zie genealogie Siegers1.
Huwelijk: Jan Alberts, van Eelde en Eltje Jans Basuin, van de Horenschedijk, p.q. Jan Basuin als vader.
Aanname dat deze Jan Alberts getrouwd is met Eltien Jans. In 1782 is Roelf Alberts van Paterswolde sibbevoogd, zie hieronder. Mogelijk dezelfde als Jan Alberts, in 1763 borg voor Jacob Alberts Sigers (ingeschreven Eelde 1766) met goederen in Gorecht en in Drenthe.
De vrouw van Jan Alberts op de Hoornschedijk is in 1780 mede-erfgenaam van Eite Lucas. Bij de verkoop van het huis treedt Bartelt Jans op als volmacht van Eltien Hendriks. Het patroniem Hendriks is waarschijnlijk een vergissing. Aanname dat het deze Eltien Jans betreft, omdat zij een moeder heeft Aaltje Lucas en haar vader Jan Basun bij zijn tweede huwelijk trouwt met Hendrikje Derks van Hoornschedijk en dus mogelijk gaat wonen aan de Hoornschedijk of daar al woont.
In 1782 wordt de inventaris opgemaakt van Jan Alberts Elevelt en zijn vrouw Eltien Jans Basuin (Groninger Archieven, Gerecht van Selwerd en Sappemeer). De bezittingen, waaronder een behuizing met recht van beklemming op 22 grazen land, nog wat land op de Eelder es en een tegoed bij Jacob Sijgers bedragen 1623 gld., de schulden 487 gld. Er is o.a. geld schuldig aan Barteld Jans (getrouwd met halfzuster Derkien Jans Bazuin), Andries Berents (Rutgers), wed. Harm Groenwold, Roelf Weman en de schulte van Eelde wegens boelpenningen.
Informatie Geert Kamphuis: Groninger Archieven 730-1495, f. 62, 27-9-1782. Heeft Barteld Jans op de HorenseDijk onder Helpman aangeswooren als Princip. Voormond over de vier minderjaarige kinderen van wijlen Jan Alberts Elevelt en Eltjen Jans Basuin in egte verwekt. Heeft Roelf Alberts te Paterswolde domicilium citandi stellende bij Barteld Jans op de Horensedijk onder Helpman aangesworen als sibbe voogd adidem. Heeft Leendert Heddes onder Helpman aangeswooren als vreemde voogd adidem. Ter instantie van de aangestelde voorstanderen over de vier minderjarige kinderen van Jan Alberts Elevelt en Eltjen Jans Basuin worden deselve geauctoriseert met der pupillen moeder scheiding en afkoop te maaken wegens der pupillen vaderlijke nalatenschap.

Gehuwd (2) 22-10-1782 in Groningen met Louwe Uges, geboren 1747 in Haren, gedoopt 7-5-1747, overleden 28-12-1807 in Haren, zoon van Uge Louwes en Geertien Hindriks, zie genealogie Uges, hertrouwd 17-9-1806 in Hoogkerk met Jantje Jans, geboren 1760 in Haren, Hoornsedijk, gedoopt 1-6-1760, overleden 15-6-1842 in Hoogkerk, dochter van Jan Willems en Cornelisje Freriks, zie genealogie Boer1.
Huwelijk: Loewe Oeges van Haren en Eltjen Jans, weduwe van Jan Eleveld, van de Horense Dijk onder Helpman pro quibus adtestatie van Dom. J. Meijer, predikant te Haren.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Albert Jans, geboren 1764 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 11-6-1764.
2. Jan Jans, geboren 1765 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 25-8-1765.
3. Lutgertien Jans Eleveld, geboren 12-4-1768 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 6-11-1768, overleden 10-5-1835 in Paterswolde, zie genealogie Siegers1.
4. Albert Jans van Dijken, geboren 1771 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 5-5-1771, overleden 20-12-1827 in Haren, zie genealogie Siegers1.
5. Jan Basuin Jans van Dijken, geboren 1773 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 19-12-1773, overleden 16-9-1827 in Hoogezand, zie genealogie Siegers1.
6. Aaltjen Jans, geboren 1776 in Haren, gedoopt 7-7-1776.
7. Roelfien Jans, geboren 1779 in Haren, gedoopt 24-1-1779.
8. Jantje Jans van Dijken, geboren 1781 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 14-10-1781, overleden 11-10-1827 in Haren. Doop in Groningen: Jantien, d.v. Jan Albert en Elsien Jans, Hoornse Dijk, vader overleden (met dank aan Evert van Dijken).
Bij overlijden als Jantje Jans van Dijken, 46 jaar, geboren Hoornschedijk, Haren, dochter van Jan Jans en Eltien.
 
IVr  Derkien Jans Bazuin, geboren 1749 in Hoornschedijk, gedoopt Groningen 9-11-1749, overleden 23-11-1825 in Hoornsedijk, Groningen, dochter van Jan Bazuin (zie IIIg) en Hendrikje Derks.
Doop Derkien, d.v. Johan Besie en Hendrikje Derks, Horensedijk.
Gehuwd 15-2-1770 in Groningen met Barteld Jans, geboren 1746 in Noorddijk, gedoopt 27-11-1746, overleden 24-5-1811 in Hoornsedijk, Groningen, zoon van Jan Harms en Klaaske Bartelds.
Gegevens gedeeltelijk van Geert Kamphuis.
Bij huwelijk: p.q. Hero Jacobs Havinga als swager (van Derkien).
In de lijst van de mannelijke bevolking van Haren 1814 worden genoemd Hendrik Bolhuis (getrouwd met Eltien), geboren 13-13-1784, landbouwer in Helpman, huis D7 en op hetzelfde adres Jan Bartels Bazuin, geboren 20-10-1774 en Harm Bartels Bazuin, geboren 2-11-1779. Hendrik en Harm zijn in 1811 gekomen van Noorddijk, Jan in 1814 van Garwert (Garnwerd, mogelijk wonend bij zijn zuster Klaasjen).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrikje Bartelds, geboren 1770 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 5-12-1770.
2. Klaasjen Bartelds Basuin (zie Vq), geboren 1772 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 16-9-1772, overleden 5-6-1827 in Hoornsedijk, Groningen.
3. Jan Bartelds Basuin, geboren 1774 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 23-9-1774, overleden 26-2-1851 in Groningen.
Gehuwd 14-2-1833 in Groningen met Janna Jans Kuiper, geboren 1791 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 6-12-1791, overleden 7-9-1875 in Groningen, dochter van Jan Hindriks Kuiper en Bouwegje Jans, eerder getrouwd 9-6-1825 in Groningen met Harm Bartelds Basuin, geboren 1779 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 3-11-1779, overleden 6-8-1826 in Hoornsedijk, Groningen, zoon van Barteld Jans en Derkien Jans Bazuin (zie IVr).
Janna bij tweede huwelijk weduwe van Harm Bartelds Basuin.
4. Hinderkien Bartelds Basuin (zie Vr), geboren 1777 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 3-8-1777, overleden 10-2-1837 in Middelbert, Noorddijk.
5. Harm Bartelds Basuin, geboren 1779 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 3-11-1779, overleden 6-8-1826 in Hoornsedijk, Groningen. Bij huwelijk als Harm Bartels Basuin.
Gehuwd 9-6-1825 in Groningen met Janna Jans Kuiper, geboren 1791 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 6-12-1791, overleden 7-9-1875 in Groningen, dochter van Jan Hindriks Kuiper en Bouwegje Jans, hertrouwd 14-2-1833 in Groningen met Jan Bartelds Basuin, geboren 1774 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 23-9-1774, overleden 26-2-1851 in Groningen, zoon van Barteld Jans en Derkien Jans Bazuin (zie IVr).
Op 15-7-1826 wordt een levenloos kind geboren.
6. Eltien Bartelds Basuin (zie Vs), geboren 1787 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 9-1-1787, overleden 9-3-1851 in Hoornsedijk, Groningen.
 
IVs  Jan Jans Arends, geboren 1747 in Zeijen, gedoopt Vries 26-2-1747, overleden 19-2-1826 in Lieveren, Roden, zoon van Jan Arents Jans (zie IIIh) en Eltien Roelofs.
Gehuwd 18-5-1777 in Roden met Geessien Jacobs.
Huwelijk: Jan Jans van Langelo en Geesjen Jacobs van Lieveren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Eltien Jans Arends, geboren 1778 in Lieveren, gedoopt Roden 15-11-1778, overleden 25-11-1841 in Leutingewolde, Roden.
Gehuwd 21-6-1811 in Roden met Jan Aukema, geboren 1772 in Roden, gedoopt 7-6-1772, overleden 20-9-1848 in Leutingewolde, Roden, zoon van Floris Aukema en Lammechien Roelofs Smeenk.
Huwelijk: Jan Aukema van Leutingewolde en Eltien Jans van Lieveren.
2. Jacob Jans Arends, geboren 1781 in Lieveren, gedoopt Roden 30-12-1781.
3. Jan Jans Arends, geboren 2-2-1785 in Lieveren, gedoopt Roden 6-2-1785, overleden 28-1-1865 in Zeijen, Vries.
Gehuwd 16-5-1816 in Roden met Jantien Jannes Barkhuis, geboren 17-1-1788 in Zeijen, gedoopt Vries 24-2-1788, overleden 7-11-1834 in Vries, dochter van Jannes Alberts Barkhuis en Annegien Harms Kremer.
4. Roelf Jans Arends, geboren 30-3-1790 in Lieveren, gedoopt Roden 11-4-1790, overleden 4-12-1860 in Lieveren, Roden. Horlogemaker.
Gehuwd 8-5-1829 in Roden met Hendrikje Koops, geboren 1806 in Peize, gedoopt 12-1-1806, overleden 12-12-1886 in Lieveren, Roden, dochter van Geert Jans Koops en Kornelisje Conraads van Bergen, zie genealogie Winde.
 

Generatie V

Va  Roelf Everts, geboren 1727 in Yde, gedoopt Vries 26-1-1727, overleden 12-12-1807 in Yde, Vries, zoon van Evert Roelofs en Jantien Pieters (zie IVa).
Gehuwd met Jantien Jans, dochter van Jan Geerts en Annichje Egberts.
Roelf Everts bij overlijden gehuwd, 78 jaar, nalatende 3 kinderen.
Jantien Jans getrouwd met Roelof Everts wordt in 1774 als een van de kinderen vermeld in het testament van Jan Geerts en Annichje Egberts te Tynaarlo.
Geen doop gevonden, mogelijk Jantjen, d.v. Jan Smeenge te Donderen, gedoopt Vries 17-9-1730.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Roelofs, geboren 1758 in Yde, gedoopt Vries 23-4-1758.
2. Jantien Roelofs Everts (zie VIa), geboren 1760 in Yde, gedoopt Vries 17-2-1760, overleden 26-9-1842 in Yde, Vries.
3. Jan Roelofs, geboren 1764 in Yde, gedoopt Vries 12-2-1764.
4. Annechien Roelofs Everts, geboren 1766 in Yde, gedoopt Vries 12-10-1766, overleden 11-8-1855 in Vries.
Gehuwd 31-5-1795 in Vries met Harm Kuipers, geboren 23-1-1763 in Vries, overleden 21-7-1857 in Vries.
Huwelijk: Harmen Lukas van Vries en Annegien Roelefs van Yde.
5. Evert Roelofs, geboren 1771 in Yde, gedoopt Vries 3-3-1771, overleden 24-9-1811 in Vries.
 
Vb  Jeigien Evers, geboren 1732 in Yde, overleden 3-5-1809 in Donderen, Vries, dochter van Evert Roelofs en Jantien Pieters (zie IVa).
Jeigien Evers niet gevonden in het doopboek.
Gehuwd 16-6-1755 in Vries met Luigien Jans, geboren in Donderen?.
Huwelijk: Luichje Jans, van Dunderen en Jeigien Evers, van Ide.
Luichien Jans van Donderen is in 1784 hoofdmomber over de kinderen van Pieter Jans van Yde en wijlen Marchien Everts. Eerste medemomber is Roelof Everts van Yde. In 1769 is Evert Roelofs borg voor een lening van zijn dochter Jeigje Evers en echtgenoot Luigje Jans te Donderen.
In 1807 sluit Jeigien Evers, weduwe van Luigien Jans een lening, geassisteerd door haar schoonzoon Christiaan Jans. Jeigien Evers bij overlijden gehuwd, 77 jaar, nalatende 5 kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Luichies Hulshof, geboren 1756 in Donderen, gedoopt Vries 20-6-1756.
2. Marchien Luichies Hulshof (zie VIb), geboren 1759 in Donderen, gedoopt Vries 18-2-1759, overleden 11-1-1834 in Donderen, Vries.
3. Jan Luigies Hulshof (zie VIc), geboren 11-10-1761 in Donderen, gedoopt Vries 18-10-1761, overleden 3-9-1835 in Vries.
4. Jantien Luichies Hulshof (zie VId), geboren 1764 in Donderen, gedoopt Vries 23-4-1764.
5. Evert Luchies Hulshof, geboren 11-2-1767 in Donderen, gedoopt Vries 15-2-1767, overleden 4-3-1844 in Donderen.
6. Geertien Luchies Hulshof (zie VIe), geboren 13-2-1770 in Donderen, gedoopt Vries 18-2-1770, overleden 14-2-1853 in Anloo.
7. Hindrik Luchies Hulshof, geboren 1774 in Donderen, gedoopt Vries 26-6-1774. Hendrik Luchies Hulshof en desselfs huisvrouw Engeltje Tiddes Medema worden vemeld als schoolmeester in de lijst van lidmaten van Scharmer (www.menneglas.nl). In 1809 wordt Engeltje Tiddes, huisvrouw van onze schoolmeester Hinderik Luichijs aangenomen als lidmaat.
Gehuwd met Engeltje Tiddes Medema.
 
Vc  Margje Everts, geboren 1735 in Yde, gedoopt Vries 25-9-1735, dochter van Evert Roelofs en Jantien Pieters (zie IVa).
Gehuwd 19-6-1768 in Vries met Pieter Jans, hertrouwd 28-11-1784 in Vries met Albertien Alberts Popken, geboren 1752 in Zeegse, gedoopt Vries 13-2-1752, overleden 1795, dochter van Albert Jans Popken en Geertje Arends Kors.
Huwelijk: Pieter Jans en Margje Evers, beide van Ide.
In 1784 worden mombers aangesteld over zoon Evert Pieters, 12 jaar. Mombers zijn Luichien Jans van Donderen, Roelof Everts van Yde, Harm Jacobs en Jan Popken.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Evert Pieters (zie VIf), geboren 1773 in Yde, gedoopt Vries 19-9-1773, overleden 1-5-1847 in Donderen, Vries.
 
Vd  Jacob Everts, geboren 1742 in Yde, gedoopt Vries 29-7-1742, overleden 2-3-1816 in Donderen, Vries, zoon van Evert Roelofs en Jantien Pieters (zie IVa).
Gehuwd 10-5-1802 in Vries met Seijchien Lamberts, geboren 1774 in Annen, gedoopt Anloo 15-5-1774, overleden 29-3-1832 in Yde, Vries, dochter van Lambert Jacobs en Grietien Harms, hertrouwd 6-3-1817 in Vries met Roelof Arends Odding, geboren 1760 in Yde, gedoopt Vries 27-1-1760, overleden 20-11-1842 in Yde, Vries, zoon van Arent Odding en Geertien Jans, zie genealogie Odding.
Huwelijk: Jacob Everts van Yde en Sijke Lamberts van Annen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Evert Jacobs, geboren 1803 in Donderen, gedoopt Vries 1-4-1803.
2. Evert Jacobs Everts, geboren 1804 in Donderen, gedoopt Vries 28-10-1804, overleden 2-6-1831 in Yde, Vries.
 
Ve  Hillechien Hindriks, geboren 1725 in Winde, gedoopt Vries 4-3-1725, dochter van Hindrik Pieters (zie IVb) en Willemtje Does.
Gehuwd 27-8-1751 in Vries met Albert Klasen, zoon van Klaas ? en ? Tinge?, zie genealogie ~Klasen (Tinge), eerder getrouwd met Annechien Hendriks, dochter van Hendrik Brouwer, hertrouwd 24-5-1767 in Vries met Lammechien Hendriks, geboren in Donderen?.
Huwelijk: Albert Clasen en Hillegje Hindriks, beide van Dunderen.
In 1751 hertrouwt Albert Clasens van Donderen met Hillechien Hindriks van Donderen, nu te Peest. Bij het opstellen van de momberovereenkomst wordt zij geassisteerd door haar vader Hindrik Pieters.
In 1767 worden mombers aangesteld wegens het hertrouwen van mr. Albert Clasen van Donderen met Lammechien Hendriks van Donderen. De kinderen zijn Claas, 15 jaar en Hendrik, 11 jaar (Claas niet gevonden in het doopboek). Mombers zijn Doe Hendriks van Peest, Harm Jans van Langelo en Roelof en Tonnis Clasen van Donderen. Er zijn goederen mandeilg met zwager Jan Brouwer en graven op het kerkhof mandelig met de erfgenamen van Evert Luichies.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Klaas Alberts, geboren 1752 in Donderen, overleden 20-7-1806 in Eelde, zie genealogie ~Klasen (Tinge).
2. Hindrik Alberts, geboren 1756 in Donderen, gedoopt Vries 4-4-1756.
 
Vf  Marchien Hindriks, geboren 1734 in Donderen, gedoopt 29-8-1734, dochter van Hindrik Pieters (zie IVb) en Willemtje Does.
Gehuwd 7-5-1758 in Norg met Harm Jans.
Huwelijk: Harm Jans van Langelo en Marchje Hindriks van Peest.
Harm Jans van Langelo is in 1767 in Vries medemomber over de kinderen van (schoonzus) Hillechien Hindriks.
Er is nog een echtpaar met dezelfde namen in Peest, getrouwd in 1770.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hinderkien Harms (zie VIg), geboren 1759 in Langelo, gedoopt Norg 25-3-1759, overleden 22-3-1808 in Peize, begraven 28-3-1808.
2. Willemtje Harms, geboren 1761 in Peest, gedoopt Norg 27-12-1761, overleden 21-8-1834 in Norg.
Gehuwd 8-5-1796 in Norg met Harm Roeberts Zuidhof, geboren 13-6-1756 in Peest, Norg, overleden 29-4-1828 in Norg.
Huwelijk: Harm Roberts en Willemtje Harms, wonende te Langelo.
3. Jan Harms Woldendorp, geboren 1765 in Langelo, gedoopt Norg 5-5-1765, overleden 19-2-1808 in Paterswolde, zie genealogie Woldendorp.
4. Hillegien Harms Leffers (zie VIh), geboren 1767 in Zuidvelde, gedoopt Norg 18-9-1767, overleden 30-8-1826 in Paterswolde.
5. Annechien Harms, geboren 1770 in Zuidvelde, gedoopt Norg 16-9-1770, overleden 29-4-1839 in Lieveren, Roden.
Gehuwd 5-5-1796 in Norg met Derk Gerrits Doorn, geboren 4-11-1765 in Nienhuis, overleden 22-9-1840 in Lieveren, Roden.
Huwelijk: Derk Gerrits meester wever en Annechje Harms, beide te Westervelde.
 
Vg  Aaltien Hendriks, geboren 1738 in Donderen, gedoopt Vries 10-8-1738, overleden 10-8-1812 in Peest, Norg, dochter van Hindrik Pieters (zie IVb) en Willemtje Does.
Gehuwd 13-5-1781 in Norg met Roelf Lammerts Buning, geboren 1754 in Zeijen, gedoopt Vries 16-6-1754, overleden 6-4-1833 in Peize, zoon van Lammert Alberts Buining en Jantje Arends, zie genealogie Buning, hertrouwd 14-2-1815 in Eelde met Roelfien Nicolaas, geboren 4-5-1766 in Roden, gedoopt 25-5-1766, overleden 7-12-1836 in Peize, dochter van Niklaas Jans en Fennechien Harms.
Huwelijksinschrijving Norg: Roelf Lammerts en Aaltje Hindriks, wonende te Peest.
Huwelijksinschrijving in Anloo: Roel Lambers van Annen en Aaltje Hendriks van Pees.
Op 10-5-1809 betaalt Roelf Lamberts te Peest voor doodskosten. Dat betreft mogelijk zijn zwager Doe Hindriks.
Aaltje Hendriks is bij overlijden landbouwersche, overleden te Peest, dochter van Hendrik Pieters en Willemtje Does, echtgenoot niet vermeld. In het begraafboek staat: 1-11-1812 (betaald voor) Aaltien Hendriks te Peest, vrouw van Roelf Lamberts.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Roelfs Buning, geboren 1785 in Peest, gedoopt Norg 3-7-1785.
 
Vh  Jan Bastiaans, geboren 1753 in Groningen, gedoopt 28-10-1753, overleden 27-8-1811 in Groningen, zoon van Jan Bastiaan Jans en Aaltje Lamberts Bazuin (zie IVe).
Jan Bastiaans bij overlijden 58 jaar, geen ouders vermeld.
Meer kinderen geboren.

Gehuwd (1) 30-4-1783 in Groningen met Eltje Jans, geboren 1753 in Muntendam, gedoopt Zuidbroek 22-7-1753, dochter van Jan Harms Egges en Jantje Eltjes.
Huwelijk: Jan Bastiaans van Groningen en Eltje Jans Egges van Zuidbroek, pro qua Doeke Hamsing als swager.
Ledematenboek Zuidwolde 1786:
den 20 Februari met attestatie overgekomen Jan Bastians van Groningen en Eltje Jans van Wierum.
In oktober 1792 wordt de inventaris opgemaakt van Jan Bastiaans en zijn vrouw Eltje Jans (Hunsingo, gerecht van Zuidwolde).
Huwelijkscontract Zuidwolde 1-11-1792 tussen Jan Bastiaans en Jantje Jans:
Bruidegomszijde:
Harm Jans, zwager en voorstander over bruidegoms 2 minderjarige kinderen bij wijlen Eltje Jans,
Lammmert Bastiaans, volle broer en voorstander over voornoemde kinderen,
Harke Clasens, voorstander over bruidegoms 2 minderjarige kinderen bij wijlen Eltje Jans.
Bruidszijde:
Jan Hindriks, vader, Hindrik Jans, volle broer en Jan Rikkers, zwager.

Gehuwd (2) 4-10-1792 in Zuidwolde met Jantien Jans, geboren 1763 in Garmerwolde, overleden 22-9-1834 in Groningen, dochter van Jan Jans en Afien Berends Goedhuis.
Huwelijk: Jan Bastians van Zuidwolde en Jantje Jans van de Har(k)stede.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Aaltien Jans Bastiaans, geboren 1785 in Paddepoel, gedoopt Wierum 27-3-1785.
2. Aaltje Jans Bastiaans, geboren 1786 in Zuidwolde, gedoopt 7-4-1786.
3. Jannetje Jans Bastiaans, geboren 1789 in Zuidwolde, gedoopt 18-1-1789.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
4. Jan Jans Bastiaans, geboren 1793 in Zuidwolde, gedoopt 13-10-1793, overleden 26-6-1819 in Grootegast. Bij overlijden als Jan Jans Bastiaan (genlias).
Gehuwd 21-5-1818 in Grootegast met Martje Pieters Harkema, geboren 11-9-1795 in Westerzand, gedoopt Sebaldeburen 27-9-1795, overleden 28-3-1891 in Grootegast, dochter van Pieter IJntjes Harkema en Jantje Garmts Renkema, hertrouwd 22-3-1821 in Oldekerk met Jochem Roelfs Fokkinga, geboren 11-8-1784 in Harkema, gedoopt Drogeham/Harkema Opeinde 10-10-1784, overleden 29-3-1857 in Grootegast, zoon van Roelf Fockes en Tettje Jelkes.
5. Aafke Jans Bastiaans, geboren 1795 in Zuidwolde (Groningen), gedoopt 04-07-1795, overleden 13-10-1836 in Groningen.
Gehuwd (1) 15-8-1813 in Groningen met Jannes Fransen Smit, geboren 1789 in Eelde, gedoopt 29-3-1789, overleden 28-8-1825 in Noorderhogebrug, Bedum, zoon van Frans Jannes Smit en Roelfien Geerts, zie genealogie Smit1.
Gehuwd (2) 19-10-1833 in Hoogkerk met Boele Harms Boelens, geboren 1787 in Hoogkerk, gedoopt 8-7-1787, overleden 19-1-1848 in Groningen, zoon van Harm Boelens en Jantje Jans, zie genealogie Boer1, eerder getrouwd 20-4-1812 in Bedum met Anje Aljes Boerma, geboren 20-6-1788 in Zuidwolde, gedoopt 7-7-1788, overleden 5-5-1832 in Noorderhogebrug, Bedum, dochter van Alje Jans Boerma en Sijben Egbers, hertrouwd 22-5-1842 in Groningen met Hillechien van Diepenbrug, geboren 1801 in Peize, gedoopt 4-10-1801, overleden 18-6-1852 in Groningen, dochter van Lucas van Diepenbrugge en Hinderkien Jans Talens.
6. Fennechien Jans Bastiaans, geboren 1797 in Zuidwolde (Groningen), gedoopt 30-7-1797, overleden 13-1-1863 in Groningen.
Gehuwd 21-5-1821 in Hoogkerk met Hindrik Smit, geboren 1800 in Helpman, gedoopt Groningen 28-12-1800, overleden 22-12-1875 in Groningen, zoon van Hendricus Hendriks Smit en Reinje Olgers, zie genealogie Smit2, hertrouwd 2-12-1866 in Groningen met Roelfjen Dirks de Boer, geboren 1804 in Groningen, gedoopt 14-12-1804, overleden 13-9-1870 in Groningen, dochter van Dirk Dirks de Boer en Lucretia Jans Heerkes, hertrouwd 8-6-1873 in Groningen met Anna Margaretha Belgraver, geboren 1806 in Groningen, gedoopt 9-3-1806, overleden 24-5-1885 in Groningen, dochter van Hindrik Hindriks Belgraver en Barbara Arents Bos.
7. Hermannus Jans Bastiaans, geboren 1799 in Zuidwolde, gedoopt 7-9-1799.
8. Otte Jans Bastiaans, geboren 1801 in Groningen, gedoopt 19-4-1801.
9. Otto Jans Bastiaans, geboren 1804 in Groningen, gedoopt 25-1-1804, overleden 1-2-1880 in Veenhuizen, Norg.
Gehuwd 24-4-1834 in Groningen met Antje Venema, geboren 1806 in Groningen, gedoopt 12-10-1806, overleden 29-1-1900 in Groningen, dochter van Meindert Venema en Ettjen Nieveen.
10. Aaltje Jans Bastiaans, geboren 1807 in Groningen, gedoopt 4-10-1807, overleden 28-1-1877 in Assen.
Gehuwd 6-2-1834 in Groningen met Harm Berends Kristiaans, geboren 2-11-1809 in Wildervank, gedoopt 19-11-1809, zoon van Berend Harms Kristiaans en Trijntje Jans Bakker.
Harm Berends Kristiaans is bij huwelijk schipper en woont op het schip. Bij het huwelijk van dochter Trijntje in 1861 wordt vermeld dat hij een zwervend bestaan leidde. Bij het huwelijk van dochter Jantje in 1862 is hij zeeman, later zeeloods.
11. Martje Jans Bastiaans, geboren 10-5-1811 in Groningen, gedoopt 19-5-1811, overleden 8-1-1887 in Winschoten.
Gehuwd 23-11-1834 in Groningen met Hindrik Nijland, geboren 1809 in Groningen, gedoopt 15-1-1809, zoon van Willem Jan Nijland en Wemeltje Teunis Mulder.
 
Vi  Lambert Bastiaans van der Tuin, geboren 1755 in Groningen, gedoopt 22-6-1755, overleden 19-7-1824 in Groningen, zoon van Jan Bastiaan Jans en Aaltje Lamberts Bazuin (zie IVe).
Doopnaam Lambert Bazuin.
Lammert Bastiaans treedt in 1792 in Zuidwolde op als volle broer en voorstander van de kinderen bij het huwelijkscontract tussen Jan Bastiaans, weduwnaar van Eltje Jans, en Jantje Jans.
De naam Lammert Bastiaans Bazuin wordt gebruikt bij overlijden en bij het huwelijk en overlijden van dochter Aaltje. Bij het tweede huwelijk als Lambert Bazuin Bastiaans.

Gehuwd (1) 14-6-1776 in Groningen met Annigjen Derks, geboren 1751 in Groningen, buiten Boteringepoort, gedoopt 23-5-1751, overleden 1781 in Groningen, begraven 8-8-1781, dochter van Derk Jacobs en Renske Roebers.
Huwelijk: Lambert Jans en Annigje Derks, beide van Groningen, pro qua Derk Jacobs als vader.
Breukdodenboek Groningen 8-8-1781: Annigjen Derks, vrouw van Lambert Bastiaens buiten Boteringepoort.
Verhuur van Lijklakens Groningen 8-8-1781: Annigjen Derks, vr. van Lammert Bastiaans Buijten Bottering Poort.
Het overlijden is ook ingeschreven bij de verhuur van lijklakens op 18-8-1781, als Annigjen Derks, v. van Lambert Bastiaans Buijten Bott. Poort, maar weer doorgehaald, waarschijnlijk vanwege de eerdere inschrijving.
Lambert Jans en Annigje Derks treden op als zwager, resp. zuster van de bruidegom bij het afsluiten van het huwelijkscontract tussen Benjamin vander Tuin en Annegien Garkendorp, Groningen, 7-5-1778, met Derk Jacobs en Renske Roebers als ouders van de bruidegom.

Gehuwd (2) 22-5-1783 in Groningen met Jantje Claassens, overleden 1792 in Groningen.
Huwelijk: Lammert Bastiaans van Groningen en Jantjen Claassens van Warfhuisen, pro qua Harm Derks als daar toe versogt.
Verhuur van lijklakens Groningen, inv. 959, blad 82, 28-5-1792: Jantien Klaasens vrou van Lambert Bastjaans Buiten botring. poort.
Ook nog: Verhuur van lijklakens Groningen, inv. 960, blad 9, 28-5-1792 (hier is blijkbaar een overlapping met het vorige register): De vrouw van Lammert Bastiaans Buit bot poort.

Gehuwd (3) 7-2-1793 in Groningen met Zwaantje Tonnis, geboren 1768 in Groningen, buiten de Boteringepoort, gedoopt 9-6-1768, overleden 29-12-1808 in Groningen, dochter van Tonnis Abels en Jantje Harms.
Huwelijk: Lammert Bastiaans en Zwaantjen Tonnis, beide van Groningen, pro qua Harm Tonnis als broeder.
Bij de dopen van de kinderen wonend buiten de Boteringepoort.
Aangegeven lijken Groningen 1808, 29-12-1808: Swantje Tonnijs, vrou van Lammert Bastjaans oud 38 jaar gewo(o)nd Buiten Botering Poort 6 kinderen naa uit 3 huwelijken.
Er zijn echter geen eerdere huwelijken gevonden, zodat het laatste mogelijk een vergissing is. Ook is zij bij haar huwelijk met Lambert Bastiaans niet vermeld als weduwe.

Gehuwd (4) 24-11-1811 in Groningen met Hinderkien Andries, geboren 4-12-1757 in Veendam, gedoopt 4-12-1757, overleden 12-3-1839 in Groningen, dochter van Andries Wilkens en Annechien Berends, eerder getrouwd 19-12-1776 in Groningen met Adriaan Klaassens Brouwer, geboren 1748 in Groningen, gedoopt 17-10-1748, overleden 1797, zoon van Klaas Tiddens en Janna Ernst Buining.
Huwelijk: Lambert Bazuin Bastaans, tuinier, weduwnaar van Zwaantje Tonnis en Hinderkien Andries, groenteverkoopster, weduwe van Adriaan Klaassens, d.v. Andries Wiken, schipper en Annegien Berends (beiden vermeld met ouders en doopdatum).
Hinderkien Andries wordt bij overlijden vermeld als Hinderkien van Zaalen, d.v. Andries van Zaalen, beroep schipper en Annegien, weduwe van Ariaan Brouwer. Er zijn geen andere (naaste) familieleden gevonden met de naam Van Za(a)len. Mogelijk is gedacht aan de schoolmeester Andries van Zalen in Oosterwijtwerd, maar een relatie ligt niet voor de hand.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Lammerts van der Tuin, geboren 1777 in Groningen, gedoopt 31-3-1777, overleden 2-2-1820 in Groningen.
Gehuwd 27-5-1798 in Groningen met Jantien Hindriks Smit, geboren 1774 in Groningen, overleden 2-8-1849 in Groningen, dochter van Hindrik Smit en Hinderkien Jans.
Huwelijk: Jan van der Tuin en Jantien Smit.
Jantje Hindriks Smit bij overlijden bijna 75, geboren te Groningen, weduwe van Jan Lammerts vander Tuin, d.v. wilen Hindrik Smit, timmerman en wijlen Hinderkien Jans.
2. Annegjen Lammerts, geboren 1781 in Groningen, gedoopt 12-8-1781, overleden 1781 in Groningen. Doopboek: Annegjen, d.v. Lammert Jans en Annegjen Jans bij Ebbingepoort b. overleden.
Vermoedelijk vernoemd bij de een paar dagen eerder begraven moeder Annigjen.
Kinderen uit het derde huwelijk:
3. Tonnis Lammerts van der Tuin, geboren 1796 in Groningen, gedoopt 28-8-1796, overleden 23-8-1855 in Groningen.
Gehuwd (1) 28-5-1820 in Groningen met Anna Tjarks van Leer, geboren 1794 in Leermens, gedoopt 21-9-1794, overleden 28-8-1826 in Groningen, dochter van Tjark Jacobs van Leer en Lucretia Hindriks Ludolphi.
Gehuwd (2) 22-5-1828 in Groningen met Trientje Derks, geboren 1799 in Oosterwijtwerd, gedoopt 28-4-1799, overleden 15-4-1869 in Groningen, dochter van Derk Jans en Taalke Arends Houwing.
Broer Arend van Trientje Derks noemt zich Houwing naar zijn grootvader van moederszijde.
Haar moeder Taalke Arends Houwing is hertrouwd met de vader van Anna Tjarks van Leer.
4. Jan Lammerts van der Tuin, geboren 1799 in Groningen, gedoopt 7-4-1799, overleden 22-7-1862 in Groningen.
Gehuwd 31-12-1820 in Groningen met Atje Weening, geboren 1796 in Groningen, gedoopt 6-11-1796, overleden 23-3-1869 in Groningen, dochter van Hindrik Weening en Dina Jans.
5. Aaltje Lammerts Bazuin, geboren 1801 in Groningen, gedoopt 22-3-1801, overleden 10-10-1858 in Groningen.
Gehuwd 22-6-1826 in Groningen met Jan Hindriks Bierling, geboren 1784 in Groningen, gedoopt 1-10-1784, overleden 22-9-1841 in Groningen, zoon van Hindrik Jans Bierling en Lutgerdina Bronneger, eerder getrouwd 24-5-1807 in Groningen met Elsje Menders, geboren 1787 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 14-3-1787, overleden 3-10-1813 in Groningen, dochter van Reint Hiskes Mendersing en Swaantje Willems Kloosterhuis.
6. Lammert Bastiaans van der Tuin, geboren 1803 in Groningen, gedoopt 7-8-1803, overleden 13-10-1854 in Groningen.
Gehuwd 11-11-1821 in Groningen met Koopdina Klaassens Homan, geboren 29-8-1801 in Westerlee, gedoopt 13-9-1801, overleden 26-2-1829 in Groningen, dochter van Klaas Berends Homan en Gezien Hindriks.
7. Harmen Lammerts van der Tuin, geboren 1808 in Groningen, gedoopt 11-9-1808, overleden 3-5-1877 in Groningen.
Gehuwd (1) 3-7-1834 in Groningen met Hindrikje Rotman, geboren 1808 in Haren, gedoopt 24-8-1808, overleden 9-5-1841 in Groningen, dochter van Johan Hindrik Rotman en Roelofje Jans.
Gehuwd (2) 9-10-1842 in Groningen met Anna Catharina Hinderks, geboren 1807 in Groningen, gedoopt 4-12-1807, overleden 5-4-1869 in Groningen, dochter van Hinderk Hinderks en Anna Maria Knies.
Gehuwd (3) 3-3-1872 in Groningen met Hindrikje Wehemeijer, geboren 13-2-1836 in Opwierde, Appingedam, overleden 8-5-1883 in Groningen, dochter van Rubertus Fredrik Adolph Wehemeijer en Janna Tonnis Dijkhuizen.
Hindrikje Wehemeijer weduwe van Mattheus Idsinga.
 
Vj  Fennechien Bastiaans, geboren 1757 in Groningen, gedoopt 16-10-1757, dochter van Jan Bastiaan Jans en Aaltje Lamberts Bazuin (zie IVe).
Gehuwd 13-4-1778 in Aduard (hc) met Evert Themmen, geboren 1744 in Wierum/Dorkwerd, gedoopt 28-6-1744, overleden 1810 in Wierum, zoon van Michiel Themmen en Anna Berends.
Evert Themmen is schoolmeester in Wierum/Dorkwerd nadat eerder zijn broer Jan schoolmeester was (overleden in 1792). In 1787 wordt Evert Themmen, schoolmeester, aangenomen als lidmaat in Wierum/Dorkwerd. Zijn vader was daar ook al schoolmeester.
Volgens het lidmatenregister is Evert overleden in sprokkelmaand 1810.
In 1805 als lidmaat aangenomen:
Anna Themmen, dochter van den Schoolmr (en 1810 vertrokken naar Groningen).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anna Themmen, geboren 1779 in Wierum, gedoopt 31-1-1779, overleden 27-4-1845 in Groningen.
Gehuwd (1) 12-10-1800 in Wierum (afkondiging) met Roelof Reinders van Dam, geboren 1780, overleden 31-8-1811 in Amsterdam, zoon van Reinder Pieters van Dammen en Grietje Warners.
Huwelijksafkondiging: Roelf Reinders van Dam, van Groningen en Anna Themmen van Wierum, attestatie naar Noorddijk.
Trouwboek Noorddijk 1800, zonder datum: Roelf Reinders van Dammen van Groningen en Anna Themmen van Wierum.
Ledematen Wierum:
3-1805 zijn
...
Anna Themmen, dochter van den Schoolmr (en 1810 vertrokken naar Groningen)
...
tot ledematen aangenomen
Overlijden van Roelof Reinders van Dam uit de huwelijksakte van zoon Reinder Pieters van Dam, Groningen 1834: Overleden 31-8-1811 te Amsterdam. Inderdaad is hier in het Register van overledenen in het Gast- en Pesthuis ingeschreven een Roelof Reindert van Dam, oud 30 jaar, overleden aan "koorsen".

Gehuwd (2) 28-2-1833 in Groningen met Reint Lewe, geboren 1786 in Eelde, gedoopt 2-7-1786, overleden 2-2-1858 in Groningen, zoon van Edzard Willem Lewe en Grietje Hendriks, zie genealogie Lewe.
2. Aaltje Themmen, geboren 1780 in Wierum, gedoopt Wierum/Dorkwerd 28-5-1780, overleden 24-12-1821 in Groningen. Aaltje bij overlijden als Aaltje Temmen, echtgenote van Filippus Claisteen (genlias). Blijkbaar moeilijk leesbaar.
Gehuwd 22-6-1817 in Groningen met Philippus Lammerts Gleisteen, geboren 17-11-1789 in Groningen, gedoopt 17-11-1789, overleden 29-11-1826 in Zevenhuizen, Leek, zoon van Lammert Gleisteen en Jurrina Menseboer, hertrouwd 2-3-1823 in Groningen met Johanna Sophia Christina Dondorf, geboren 3-8-1792 in Willemstad, overleden 25-3-1870 in Roden, dochter van Wilhelm Ernst Jacob Dondorf en Frederika Sophia Fugin.
 
Vk  Lammert Arents Bazuin, geboren 1763 in Helpman, gedoopt Groningen 15-6-1763, overleden 1-12-1827 in Haren, Helpman, zoon van Arend Bazuin (zie IVf) en Jantje Pieters Vos.
Gehuwd 25-5-1792 in Groningen met Aaltje Jans Stel, geboren 1760 in Haren, gedoopt 11-5-1760, dochter van Jan Jans Stel en Roelfje Geerts.
Huwelijk: Lammert Arents Basuin, van Helpman en Aaltje Jans, van Haren, p.q. Geert Jans als broeder.
Hoewel Aaltje qua leeftijd een dochter zou kunnen zijn van Jan Jans Stel en Jantje Roelfs, is de zoon Geert w.s. te jong om al getuige te zijn. Geert Jans Stel geboren in 1755 komt eerder in aanmerking.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Bazuin, geboren 1793 in Helpman, gedoopt Groningen 14-4-1793, overleden 15-6-1823 in Groningen.
Gehuwd 17-4-1823 in Haren met Tallina Reinders, geboren 1798 in Foxhol, gedoopt Kropswolde 7-1-1798, overleden 4-2-1824 in Groningen, dochter van Reinder Willems Reinders en Geertien Berends Bakker.
Tallina overleden bij de geboorte van haar levenloos geboren zoon.
2. Aaltje Lammerts Bazuin, geboren 1797 in Helpman, gedoopt Groningen 25-1-1797, overleden 20-9-1861 in Helpman, Haren.
Gehuwd 7-1-1821 in Haren met Lammert Jans Poelma, geboren 1789 in Noordwijk, gedoopt Marum 1-6-1789, overleden 2-3-1870 in Helpman, Haren, zoon van Jan Wessels Poelma en Aaltje Hendriks.
 
Vl  Jan Arends Bazuin, geboren 1769 in Vries, gedoopt 12-3-1769, overleden 28-8-1836 in Midlaren, Zuidlaren, zoon van Arend Hendriks Bazuin (zie IVg) en Margien Jans.
Bij overlijden 67 jaar.
Gehuwd 29-4-1810 in Zuidlaren met Teunisje Klazens Struik, geboren 1785 in Yde, gedoopt Vries 25-9-1785, overleden 22-4-1880 in Zuidlaren, dochter van Klaas Jacobs en Jantien Thalens.
Huwelijk: Jan Arents van Midlaren en Tonsien Klazen van IJde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arent Jans Bazuin, geboren 23-2-1811 in Midlaren, gedoopt Zuidlaren 10-3-1811, overleden 5-1-1870 in Midlaren.
2. Margje Bazuin, geboren 12-4-1813 in Midlaren, Zuidlaren, overleden 2-5-1850 in Noordwolde, Bedum.
Gehuwd 19-5-1831 in Groningen met Jan van Hemmen, geboren 28-2-1810 in Haren, gedoopt 4-3-1810, overleden 1-10-1877 in Bedum, zoon van Hindrik Antoni van Hemmen en Elsien Hindriks Oosterveld, hertrouwd 9-10-1852 in Bedum met Liefke Roelfs Wiersum, geboren 1830 in Sauwerd, Adorp, overleden 26-1-1866 in Noordwolde, Bedum, dochter van Roelf Aries Wiersum en Antje Goossens Braker.
 
Vm  Albert Arends Bazuin, geboren 1775 in Tynaarlo, gedoopt Vries 9-7-1775, overleden 15-8-1848 in Zuidlaren, zoon van Arend Hendriks Bazuin (zie IVg) en Margien Jans.
Bij overlijden 73 jaar.
Gehuwd 20-10-1805 in Roden met Geertje Pieters, geboren 1775, overleden 21-2-1850 in Zuidlaren.
Huwelijksafkondiging in Zuidlaren: Albert Arends van Midlaren en Geertien Pieters, getrouwd 20-10-1805 te Roden (niet gevonden in het trouwboek van Roden).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Arend Alberts Bazuin, geboren 29-1-1810 in Zuidlaren, gedoopt 4-2-1810, overleden 16-2-1886 in Zuidlaren.
 
Vn  Hillegien Bazuin, geboren 1778 in Vries, gedoopt 10-10-1778, overleden 6-1-1867 in Eelde, dochter van Jan Geerts Bezu (zie IVi) en Geessien Klaassens.
In doopboek als Hillegijn, d.v. Jan Geerts Besu en Geesjen Klaasens, gedoopt 10-10-1778.
Bij huwelijk: d.v. Jan Geerts Bezuin en Geesje Klasens, geboren 18-10-1778 in Vries.
Bij overlijden als Hillechien Bezu, geboren 18-10-1779.

Gehuwd 7-2-1812 in Eelde met Gerrit Fransen Bekkering, geboren 1775 in Eelde, gedoopt 5-2-1775, overleden 27-2-1851 in Eelde, zoon van Frans Gerrits Bekkering en Hillegje Gerrits Hoeks, zie genealogie Bekkering1.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frans Bekkering, geboren 10-11-1814 in Eelde, overleden 30-6-1853 in Eelde.
2. Jan Bekkering, geboren 22-11-1819 in Eelde, overleden 4-10-1880 in Eelde.
 
Vo  Arend Bazuin, geboren 1795 in Eelde, gedoopt 15-3-1795, overleden 16-12-1869 in Paterswolde, zoon van Arend Bazuin (zie IVk) en Roelfien Lucas Kuiper.
Doopnaam Arend Besu.
Gehuwd 19-5-1836 in Eelde met Eltjen Hendriks Winters, geboren 20-6-1809 in Norg, gedoopt 2-7-1809, overleden 15-8-1885 in Eelde, dochter van Hendrik Hendriks Winters en Jantje Arends Odding, zie genealogie Odding.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Bazuin, geboren 20-6-1839 in Eelde, overleden 17-4-1916 in Schelfhorst, Eelde.
 
Vp  Hendrik Bazuin, geboren 1790 in Haren, gedoopt 14-3-1790, overleden 12-6-1858 in Haren, zoon van Jan Harms Bazuin (zie IVo) en Wendeltien Loers.
Gehuwd 14-11-1813 in Haren met Annechien Alberts Tuinman, geboren 1787 in Helpman, gedoopt Groningen 16-12-1787, overleden 6-1-1880 in Haren, dochter van Albert Geerts Tuinman en Derkje Derks Derksema, zie genealogie Tuinman.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Albert Bazuin, geboren 8-3-1814 in Haren, overleden 28-2-1894 in Haren.
Gehuwd 10-6-1837 in Haren met Engelina Oosterveld, geboren 20-4-1813 in Haren, overleden 16-10-1888 in Haren, dochter van Lukas Hindriks Oosterveld en Fokkien Willems Eissing, zie genealogie Takens.
 
Vq  Klaasjen Bartelds Basuin, geboren 1772 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 16-9-1772, overleden 5-6-1827 in Hoornsedijk, Groningen, dochter van Barteld Jans en Derkien Jans Bazuin (zie IVr).
Gehuwd 2-4-1797 in Groningen met Johannes Petrus Bril, geboren 17-10-1767 in Middelbert, gedoopt 25-10-1767, zoon van Petrus Hermannus Bril en Heike Jans.
Huwelijk: Johannes Bril en Claasje Bartels, beide van Helpman, pro qua Barteld Jans als vader.
Weduwe Johannes Petrus Bril is in 1832 eigenares van de boerderij, later "de Brillerij" genoemd, ten zuiden van Feerwerd/Garnwerd. Voorheen te vinden in Kwartierstaat van Anje van Til.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Pieter Johannes Bril, geboren 1798 in Garnwerd, gedoopt 11-3-1798.
2. Derkjen Johannes Bril, geboren 1799 in Garnwerd, gedoopt 29-12-1799, overleden 16-2-1865 in Saaksum, Oldehove.
3. Pieter Johannes Bril, geboren 1802 in Garnwerd, gedoopt 29-8-1802, overleden 15-4-1871 in Wierum, Aduard.
4. Bartelt Johannes Bril, geboren 13-4-1804 in Garnwerd, gedoopt 22-4-1804, overleden 4-6-1854 in Groningen.
5. Aike Johannes Bril, geboren 21-1-1806 in Garnwerd, gedoopt 2-2-1806, overleden 30-6-1876 in Oldekerk.
6. Hendrikjen Johannes Bril, geboren 20-9-1809 in Garnwerd, gedoopt 22-10-1809, overleden 6-11-1852 in Groningen.
7. Anna Johannes Bril, geboren 24-11-1811 in Garnwerd, overleden 23-7-1877 in Aduard.
8. Jan Johannes Bril, geboren 15-3-1814 in Garnwerd, overleden 12-4-1853 in Groningen.
9. Fennigjen Johannes Bril, geboren 1816 in Garnwerd, overleden 14-4-1855 in Niehove, Oldehove.
 
Vr  Hinderkien Bartelds Basuin, geboren 1777 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 3-8-1777, overleden 10-2-1837 in Middelbert, Noorddijk, dochter van Barteld Jans en Derkien Jans Bazuin (zie IVr).
Gehuwd 14-4-1803 in Middelbert met Tonnis Harms Bolhuis, geboren 28-1-1780 in Middelbert, gedoopt 28-1-1780, overleden 31-8-1841 in Westerbroek, Hoogezand, zoon van Harm Louwes Bolhuis en Geesje Tonnis Koning.
Tonnis Harms Bolhuis landbouwer, later arbeider, bij overlijden visser.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barteld Tonnis Bolhuis, geboren 23-9-1808 in Middelbert, gedoopt 2-10-1808.
2. Harm Louwes Bolhuis, geboren 3-6-1810 in Middelbert, gedoopt 17-6-1810, overleden 11-4-1835 in Middelbert, Noorddijk. Doopnaam Harm Louwes.
3. Louwe Tonnis Bolhuis, geboren 1814 in Middelbert, Noorddijk, overleden 14-12-1864 in Groningen.
Gehuwd 19-2-1838 in Noorddijk met Hinderkien Jans Zuidema, geboren 1810 in Groningen, gedoopt 10-6-1810, overleden 7-5-1858 in Engelbert, Noorddijk, dochter van Jan Zuidema en Jaapkien Hindriks van Moeken.
4. Hindrik Tonnis Bolhuis, geboren 1816 in Middelbert, Noorddijk, overleden 1-8-1840 in Westerbroek, Hoogezand.
Gehuwd 24-3-1837 in Noorddijk met Kornelsje Luitjes Huisman, geboren 12-9-1815 in Groningen, overleden 24-10-1906 in Westerbroek, Hoogezand, dochter van Luitje Gerrits Huisman en Antje Bruins, hertrouwd 23-6-1842 in Hoogezand met Alexander Siwerts, geboren 18-1-1812 in Kolham, overleden 21-6-1872 in Westerbroek, Hoogezand, zoon van Elsje Siwerts.
5. Derk Tonnis Bolhuis, geboren 1818 in Middelbert, Noorddijk, overleden 22-6-1861 in Middelbert, Noorddijk.
6. Derkje Tonnis Bolhuis, geboren 26-6-1819 in Middelbert, Noorddijk, overleden 7-7-1819 in Middelbert, Noorddijk.
 
Vs  Eltien Bartelds Basuin, geboren 1787 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 9-1-1787, overleden 9-3-1851 in Hoornsedijk, Groningen, dochter van Barteld Jans en Derkien Jans Bazuin (zie IVr).
Gehuwd 30-12-1811 in Noorddijk met Hindrik Harms Bolhuis, geboren 13-3-1784 in Middelbert, gedoopt 25-3-1784, overleden 19-7-1865 in Groningen, zoon van Harm Louwes Bolhuis en Geesje Tonnis Koning.
Bij huwelijk: Hindrik Harms en Eltie Bartels.
Meer kinderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Barteld Bolhuis, geboren 1812 in Helpman, Haren, overleden 3-9-1874 in Groningen.
2. Harm Bolhuis, geboren 1-12-1813 in Haren, overleden 21-5-1889 in Hoogkerk.
3. Dirkje Bolhuis, geboren 1814 in Helpman, Haren.
4. Geeske Bolhuis, geboren 1818 in Helpman, Haren, overleden 2-11-1878 in Haren, Hoornschedijk.
5. Jan Bolhuis, geboren 15-3-1820 in Hoornschedijk, Haren, overleden 8-1-1892 in Groningen.
6. Jantje Bolhuis, geboren 1822 in Hoornschedijk, Haren, overleden 21-11-1826 in Hoornschedijk, Haren.
7. Klaasje Bolhuis, geboren 10-7-1824 in Haren, overleden 8-10-1860 in Groningen.
8. Jantje Bolhuis, geboren 11-1826 in Hoornschedijk, Haren, overleden 7-12-1826 in Hoornschedijk, Haren.
9. Egberdina Bolhuis, geboren 1828 in Hoornschedijk, Haren, overleden 23-11-1912 in Den Hoorn, Haren.
10. Hinderkien Bolhuis, geboren 6-1832 in Hoornschedijk, Haren, overleden 23-8-1832 in Hoornschedijk, Haren.
 

Generatie VI

VIa  Jantien Roelofs Everts, geboren 1760 in Yde, gedoopt Vries 17-2-1760, overleden 26-9-1842 in Yde, Vries, dochter van Roelf Everts (zie Va) en Jantien Jans.
Gehuwd 16-5-1784 in Vries met Hotze Sijtzes Hotzes, geboren 22-3-1752 in Ureterp, gedoopt 23-3-1752, overleden 26-11-1819 in Yde, Vries, zoon van Sijtze Hotzes en Engeltien Berends, zie genealogie Hotzes.
Huwelijk: Hotse Sijtzes, van Oudorp en Jantien Roelefs, van Yde.
Hotse Sijtzes wordt in het doopboek vermeld als scheper.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantien Hotzes, geboren 1786 in Yde, gedoopt Vries 4-6-1786.
2. Berend Hotzes, geboren 1788 in Yde, gedoopt Vries 23-3-1788.
3. Roelof Hotzes, geboren 10-1-1791 in Yde, gedoopt Vries 16-1-1791, overleden 18-1-1868 in Vries. Roelof Hotzes is in 1832 eigenaar van een huis in Eelde aan het begin van de Watermolendijk zuidzijde, in 1850 als weduwnaar wonend op nummer 10f.
Gehuwd 31-5-1817 in Vries met Aaltien Smit, geboren 1791 in Eelde, gedoopt 9-1-1791, overleden 20-4-1836 in Eelde, dochter van Frans Jannes Smit en Roelfien Geerts, zie genealogie Smit1.
4. Engelina Hotzes, geboren 1794 in Yde, gedoopt 9-6-1794.
5. Jantien Hotzes, geboren 1798 in Yde, gedoopt Vries 1-2-1798, overleden 30-7-1857 in Yde, Vries. Jantien Hotzes trouwt in 1843 in Stedum met Harm IJzebrands Harkema, schoenmaker, weduwnaar van Grietje Pieters van der Laan en van Grietje Hendriks Oosterheerd.
Bij het overlijden van Jantien worden onjuiste namen van de ouders vermeld.

 
VIb  Marchien Luichies Hulshof, geboren 1759 in Donderen, gedoopt Vries 18-2-1759, overleden 11-1-1834 in Donderen, Vries, dochter van Luigien Jans en Jeigien Evers (zie Vb).
Gehuwd 16-12-1792 in Vries met Jacob Hindriks Smeenge, geboren 1762 in Roden, gedoopt 10-1-1762, overleden 5-7-1831 in Donderen, Vries, zoon van Hindrik Harms Smeenge en Annechien Jacobs, zie genealogie Smeenge1.
Huwelijk: Jacob Hindriks en Marchien Luichies, beide van Dunderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Annechien Jacobs Smeenge, geboren 1793 in Donderen, gedoopt Vries 25-8-1793, overleden 27-4-1834 in Donderen, Vries, zie genealogie Smeenge1.
 
VIc  Jan Luigies Hulshof, geboren 11-10-1761 in Donderen, gedoopt Vries 18-10-1761, overleden 3-9-1835 in Vries, zoon van Luigien Jans en Jeigien Evers (zie Vb).
Doop: Jan, z.v. Luichje Jans en Jeigje Roelfs te Dunderen.
Gehuwd 9-12-1792 in Vries met Jebbegien Hendriks Smeenge, geboren 1766 in Roden, gedoopt 25-5-1766, overleden 9-4-1846 in Donderen, Vries, dochter van Hindrik Harms Smeenge en Annechien Jacobs, zie genealogie Smeenge1.
Huwelijk: Jan Luigies en Jebbegien Hinderiks, beide van Dunderen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jans Hulshof, geboren 10-6-1802 in Donderen, gedoopt 13-6-1802, overleden 27-1-1875 in Donderen, Vries.
Gehuwd 13-5-1836 in Vries met Hillegien Willems Brink, geboren 14-1-1809 in Peize, gedoopt 21-1-1809, overleden 22-3-1872 in Donderen, Vries, dochter van Willem Jans Brink en Wibbegien Jans Oosting.
 
VId  Jantien Luichies Hulshof, geboren 1764 in Donderen, gedoopt Vries 23-4-1764, dochter van Luigien Jans en Jeigien Evers (zie Vb).
Gehuwd 25-9-1785 in Vries met Christiaan Janssen, geboren 28-1-1761 in Vries, gedoopt 8-2-1761, overleden 6-6-1832 in Vries, zoon van Jan Christiaans en Geertruid Jans Smeenge, zie genealogie Smeenge1, hertrouwd 25-5-1794 in Vries met Annechien Lamberts, hertrouwd 19-2-1804 in Vries met Trijntje Jans, geboren 1761 in Norg, gedoopt 13-9-1761, overleden 7-9-1832 in Westervelde, Norg, dochter van Jan Wijchers en Hendrikje Boelens.
Huwelijk: Christiaan Jans van Vries en Jantien Luichijs van Dunderen.
In 1794 worden mombers aangesteld over zoon Jan, 3 jaar. De mombers zijn Lucas Vedder te Vries, Jan Luichiens te Donderen, Jannes Christiaans te Donderen en Derk Christiaans te Een.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Janssen, geboren 25-6-1791 in Vries, gedoopt 3-7-1791, overleden 6-9-1863 in Vries.
Gehuwd 12-6-1816 in Vries met Hillina Hilbrants, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 28-1-1787, overleden 6-7-1855 in Vries, dochter van Hermannus Hilbrants en Jeigjen Luinge, zie genealogie Hilbrants.
 
VIe  Geertien Luchies Hulshof, geboren 13-2-1770 in Donderen, gedoopt Vries 18-2-1770, overleden 14-2-1853 in Anloo, dochter van Luigien Jans en Jeigien Evers (zie Vb).
Gehuwd 5-9-1790 in Vries met Harm Derks Bonder, geboren 2-3-1766 in Yde, gedoopt Vries 9-3-1766, overleden 7-3-1827 in Gasteren, Anloo, zoon van Derk Harms Bonder en Aaltien Hendriks, zie genealogie Bonder.
Huwelijk: Harmen Derks en Geertien Luichijs, beide van Dunderen.
Vanaf 1794 wonend op de Vogelzang bij Roden. Dit huis staat aangeduid op de Franse kaart van 1812 en is gelegen aan de weg van Roden naar Leek, ten zuiden van Teutenborg (Toutenburg).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Margien Harms Bonder, geboren 12-11-1790 in Donderen, gedoopt Vries 21-11-1790, overleden 4-10-1859 in Vries.
Gehuwd 21-8-1813 in Vries met Jan Pieters, geboren 1791 in Yde, gedoopt Vries 11-12-1791, overleden 29-12-1870 in Anloo, zoon van Pieter Jans en Albertien Alberts Popken.
2. Lucas Harms Bonder, geboren 1793 in Donderen, gedoopt Vries 7-4-1793.
3. Jeichien Harms Bonder, geboren 13-9-1794 in Roden, Vogelzang bij de Zulte, gedoopt 23-9-1794, overleden 20-8-1863 in Eelde.
Gehuwd 21-4-1820 in Vries met Harm Derks Hulzebos, geboren 24-9-1794 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-9-1794, overleden 3-7-1860 in Eelde, zoon van Pieter Derks Hulzebos en Geertjen Harms Siegers, zie genealogie Hulzebos.
4. Aaltien Harms Bonder, geboren 19-5-1797 in Roden, Vogelzang, gedoopt 28-5-1797, overleden 25-8-1867 in Paterswolde, zie genealogie Bonder.
5. Jantien Harms Bonder, geboren 8-2-1800 in Roden, Vogelzang, gedoopt 23-2-1800.
6. Luichien Harms Bonder, geboren 20-4-1801 in Roden, Vogelzang, gedoopt 26-4-1801, overleden 3-11-1872 in Kloosterveen, Assen.
Gehuwd (1) 20-10-1821 in Anloo met Margje Everts, geboren 14-8-1801 in Yde, gedoopt Vries 23-8-1801, overleden 23-3-1843 in Rolde, dochter van Evert Pieters (zie VIf) en Jantien Davids Schuiling.
Gehuwd (2) 7-5-1849 in Rolde met Hendrika Hommes, geboren 13-1-1808 in Assen, gedoopt 17-1-1808, overleden 14-7-1889 in Meppel, dochter van Remmelt Geerts Hommes en Wichertje Reinders.
7. Jantien Harms Bonder, geboren 1-7-1804 in Roden, Vogelzang, gedoopt 8-7-1804, overleden 12-9-1875 in Kloosterveen, Assen.
Gehuwd 19-5-1827 in Anloo met Harm Woldendorp, geboren 1795 in Paterswolde, gedoopt Eelde 28-6-1795, overleden 16-12-1869 in Paterswolde, zoon van Jan Harms Woldendorp en Grietje Pieters, zie genealogie Woldendorp.
8. Derk Harms Bonder, geboren 8-10-1807 in Roden, Vogelzang, gedoopt 18-10-1807, overleden 26-12-1889 in Meppel. Bij huwelijk genoemd Derk Bonder, ook Derk Derks, zoon van Harm Bonder, ook Harm Derks, en Geertien Luchies, een kind gewettigd.
In 1850 woont Hasse Mackal, geboren 1795 in Leeuwarden, op 100a.
9. Hendrikje Harms Bonder, geboren 23-5-1814 in Yde, Vries, overleden 11-12-1896 in Kloosterveen, Assen.
Gehuwd 23-5-1838 in Eelde met Eisse van Steenwijk, geboren 1811 in Eelde, gedoopt 21-7-1811, overleden 23-7-1866 in Donderen, Vries, zoon van Martinus van Steenwijk en Cornelia van Slogteren, zie genealogie Steenwijk.
 
VIf  Evert Pieters, geboren 1773 in Yde, gedoopt Vries 19-9-1773, overleden 1-5-1847 in Donderen, Vries, zoon van Pieter Jans en Margje Everts (zie Vc).
Gehuwd (1) 13-5-1799 in Vries met Jantien Davids Schuiling, geboren 1774 in Yde, gedoopt Vries 4-5-1774, dochter van David Geerts Schuiling en Marchien Geerts Struik.
Huwelijk: Evert Pieters en Jantien Davids, beide te Yde.
In 1808 gaat Evert Pieters hertrouwen en worden mombers aangesteld over de kinderen Marchien, 7, Wubbechien 5 en Hillechien 3. De mombers zijn Jannes Davids te Bunne, Harm Davids te Tynaarlo, ooms van moederszijde, Jacob Everts te Donderen, oud-oom van vaderszijde en Evert Roelofs, neef van vaderszijde.

Gehuwd (2) 8-5-1808 in Vries met Grietien Jans Mellens, geboren 20-8-1780 in Anloo, overleden 25-2-1850 in Donderen, Vries, dochter van Jan Harms Mellens (zie IVm) en Jacobje Roelofs Meijering.
Huwelijk: Evert Pieters van Ide en Grietien Jans van Schipborch.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Margje Everts, geboren 14-8-1801 in Yde, gedoopt Vries 23-8-1801, overleden 23-3-1843 in Rolde.
Gehuwd 20-10-1821 in Anloo met Luichien Harms Bonder, geboren 20-4-1801 in Roden, Vogelzang, gedoopt 26-4-1801, overleden 3-11-1872 in Kloosterveen, Assen, zoon van Harm Derks Bonder en Geertien Luchies Hulshof (zie VIe), zie genealogie Bonder, hertrouwd 7-5-1849 in Rolde met Hendrika Hommes, geboren 13-1-1808 in Assen, gedoopt 17-1-1808, overleden 14-7-1889 in Meppel, dochter van Remmelt Geerts Hommes en Wichertje Reinders.
 
VIg  Hinderkien Harms, geboren 1759 in Langelo, gedoopt Norg 25-3-1759, overleden 22-3-1808 in Peize, begraven 28-3-1808, dochter van Harm Jans en Marchien Hindriks (zie Vf).
Gehuwd 9-5-1790 in Peize met Albert Jans Talens, geboren 1763 in Peize, overleden 4-12-1817 in Peize, zoon van Jan Arends Talens en Hillechien Alberts, hertrouwd 3-7-1809 in Peize met Roelfje Jans Alfing, geboren 17-4-1768 in Assen, gedoopt 24-4-1768, overleden 17-1-1853 in Peize, dochter van Jan Gerrits Alfing en Fennegien Jacobs.
Huwelijk: Albert Jans, naam van de bruid niet vermeld.
De overlijdensdatum van Hindrikje Harms is vermeld bij het huwelijk van dochter Hillechien.
Op 17-9-1791 wordt een kind van Albert Jans begraven. Op 28-3-1808 wordt de vrouw van Albert Jans begraven.
Vanwege het hertrouwen van Albert Jans te Peize, weduwnaar van Hindrikje Harms, met Roelfijn Jans worden op 27-5-1809 voogden aangesteld over de kinderen Hillegje 17, Margien 15, Jan 13 en Harmtien 10 jaar. Toeziend voogd wordt Harm Roebers (Zuidhof) van Norg. De inventaris wordt opgemaakt ten overstaan van Derk Gerrits (Doorn) als naaste bloedverwant aan de bestorvene zijde en van Gerard Koster bij gebreke van verdere (geschikte?) bloedverwanten.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hillechien Alberts Talens, geboren 2-2-1793 in Peize, gedoopt 10-2-1793, overleden 1816 in Beilen.
Gehuwd 10-10-1812 in Beilen met Albert Lammerts Boer, geboren 12-4-1784 in Hijken, gedoopt Beilen 12-4-1784, overleden 2-12-1843 in Wijster, Beilen, zoon van Lammert Alberts en Aaltje Alberts.
Bij overlijden van dochter Hinderkien, eind 1816 in Peize als Albert Lammerts Keuk en Hillechien Alberts Talens, eerder in Beilen als Albert Lammerts en Hillechien Alberts. Bij overlijden van Albert Lamberts Boer is geen echtgenote vermeld. Volgens de huwelijksakte van zoon Lambert Boer in 1837 in Beilen is Hillechien overleden in Beilen in 1816. Vader Albert Lammerts Boer verklaart dan dat er van het overlijden van Hillechien Alberts geen overlijdensakte kan worden geproduceerd omdat vergeten is het overlijden in het register in te schrijven of omdat de geburen? de aangifte indertijd niet hebben gedaan.
2. Margien Alberts Talens, geboren 15-12-1794 in Peize, gedoopt 21-12-1794, overleden 4-1-1868 in Zuidlaren.
Gehuwd 18-10-1827 in Haren met Hindrik Roelofs Schuiling, geboren 9-2-1795 in Zuidlaren, gedoopt 15-2-1795, overleden 25-9-1879 in Zuidlaren, zoon van Roelof Jans Schuiling en Egbertjen Jans, eerder getrouwd 6-5-1820 in Zuidlaren met Foldina van Dijk, geboren 1798 in Yde, gedoopt Vries 1-9-1798, overleden 27-8-1821 in Zuidlaren, dochter van Eppe Pieters van Dijk en Jantje Berends.
3. Jan Alberts Talens, geboren 15-12-1796 in Peize, gedoopt 18-12-1796, overleden 8-10-1880 in Anloo.
Gehuwd 24-7-1819 in Zuidlaren met Geertje Jacobs, geboren 28-2-1790 in Anloo, overleden 16-6-1872 in Annen, Anloo, dochter van Jacob Jans Jacobs en Berentje Hendriks.
4. Harmtien Alberts Talens, geboren 1799 in Peize, gedoopt 9-6-1799, overleden 3-9-1886 in Noordlaren, Haren.
Gehuwd 16-12-1830 in Haren met Hindrik Koops, geboren 3-2-1803 in Noordlaren, gedoopt 6-2-1803, overleden 3-4-1885 in Noordlaren, Haren, zoon van Jan Koops en Aaltje Willems.
 
VIh  Hillegien Harms Leffers, geboren 1767 in Zuidvelde, gedoopt Norg 18-9-1767, overleden 30-8-1826 in Paterswolde, dochter van Harm Jans en Marchien Hindriks (zie Vf).
Gehuwd (1) 11-5-1800 in Eelde met Geert Jans Leffers, geboren 20-1-1777 in Donderen, gedoopt Vries 26-1-1777, overleden 13-5-1808 in Paterswolde, zoon van Jan Leffers en Harmtien Harms, zie genealogie Leffers.
Huwelijk: Geert Jans, van Een en Hillegien Harms, van Een. Afkondiging in Norg: Geert Jans en Hillegijn Harms, beide van Een, met attestatie naar Eelde.
In 1807 Geert Leffers op 157 met 1 inwonend kind. Bij overlijden 29 jaar, 2 kinderen.
Bij het hertrouwen van Hilligje Harms wordt als administratief voogd benoemd Leffert Jans van Peize, volle oom van de pupillen van vaderszijde en als toeziend voogd Jan Klasens van Een, aangehuwde oom, mogelijk Jan Klasens Hofman, getrouwd met Geertje Jans Leffers. De inventaris wordt opgemaakt in bijzijn van Derk Harms en Harm Huberts, aangehuwde ooms van de pupillen (Derk Harms ondertekent als Derk Gerrits). Dit zijn vermoedelijk Derk Gerrits Doorn en Harm Roeberts Zuidhof, getrouwd met zusters van Hillegien.
Naamsaanneming 1812 op nr. 100 door Hillegien Harms, weduwe van Geert Jans Leffers: kinderen: Harmtien 10, Marchien 5.
Bij het huwelijk van dochter Marchien in 1835 in Vries worden vermeld als grootouders van vaderszijde Jan Lefferts, overleden of begraven 30-12-1809 in Vries en Harmtien Harms, begraven in Vries en van moederszijde Harm Jans en Margien Hendriks, voor ruim 25 jaar te Eelde overleden. Of deze overlijdensgegevens juist zijn lijkt niet zonder meer overtuigend, niet gevonden in het begraafboek van Eelde, maar dit is alleen bijgehouden van 1806-1809 en vanaf 1811. Wel in 1807 Harm Jans in Paterswolde als weduwnaar en alumnus, geen inwonende kinderen.
Ook in 1807 Harm Leffers met 1 kind en Harm Leffers, alumnus, met 3 kinderen.

Gehuwd (2) 10-12-1809 in Eelde met Arend Jans Arends, geboren 1768 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-5-1768, overleden 27-8-1826 in Paterswolde, zoon van Jan Arents en Geertje Geerts (zie IVj), zie genealogie Arends, eerder getrouwd 25-11-1792 in Eelde met Wibbegien Roelfs Siegers, geboren 1766 in Paterswolde, gedoopt Eelde 26-10-1766, overleden 22-6-1808 in Paterswolde, dochter van Roelf Lucas Siegers en Hillegien Hendriks, zie genealogie Siegers2.
Huwelijk: Arend Jans en Hillegien Harms, wed. van G.J. Leffers. Bij overlijden van Hillegien wordt vermeld dat zij is geboren te Vries op 12-3-1770, maar dat lijkt onjuist.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Harmtien Leffers, geboren 1801 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-12-1801, overleden 24-2-1842 in Zeijen.
Gehuwd 29-4-1826 in Eelde met Jannes Koenraads Martens, geboren 15-4-1800 in Vries, overleden 23-5-1874 in Zeegse, zoon van Koenraad Hendriks Martens en Jantien Jans Smit, zie genealogie ~Geert Evers.
2. Marchien Leffers, geboren 26-8-1807 in Paterswolde, gedoopt Eelde 6-9-1807, overleden 3-6-1839 in Donderen.
Gehuwd 11-5-1835 in Vries met Roelof Jans Kruims, geboren 3-10-1805 in Donderen, gedoopt Vries 10-1805, overleden 14-10-1870 in Zeijen, wonende te Noordlaren, zoon van Jan Willems Kruims en Aaltje Roelfs.
 

Index
Genealogie Bazuin2