U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Uges

Generatie I

Ia  Uge Louwes, geboren 1696 in Midwolde (Leek), gedoopt 19-4-1696, zoon van Louwe Willems en Margareta Lammers Elsebeen.
Zie ook de Kwartierstaat van Johan Wobbes.

Doopnaam Oege, zoon van Louwe Willems. Evenals andere kinderen uit het gezin waarschijnlijk geboren in Zevenhuizen.
Bij de dopen van de kinderen in Midwolde als Oege of Uge Louwes, in Haren als Uge Laues of Lauwes.

Gehuwd (1) 4-9-1718 in Midwolde (Leek) met Fennegien Wolters.
Huwelijk: Oege Louwes en Fennechien Wolters, beijde van de 7huizen.
Gehuwd (2) 8-10-1719 in Midwolde (Leek) met Engeltien Jansen.
Huwelijk: Oege Louwes van de Zevenhuizen en Engeltien Janssen van Backeveen.
Gehuwd (3) 20-4-1721 in Midwolde (Leek) met Heiltje Ebbels.
Huwelijk: Oege Louwes van de Zevenhuisen en Heiltje Ebles van de Nuis.
Gehuwd (4) 10-5-1736 in Midwolde (Leek) met Geertien Hindriks, hertrouwd 19-3-1752 in Haren met Albert Hendriks, overleden in Hoornschedijk?, hertrouwd 7-5-1758 in Haren met Berend Tebbes, geboren 1698 in Tolbert, gedoopt 26-4-1698, zoon van Tibbe Jacobs en Hindrikje Berends.
Huwelijk: Uge Louwes van Zevenhuizen en Geertje Hendriks van Overeest (is oude naam voor Avereest, Overijssel).

Op 12-3-1752 huwelijksaankondiging in Eelde: Albert Hendriks, weduwnaar van Jantje Jansen en Geertje Hendriks, weduwe van Ugo Hendriks, van Zevenhuizen op de Overvaart.
Huwelijk in Haren: 19-3-1752 Albert Hindriks, van Eelde en Geertjen Hindriks, wed. van Ugo Lauwers, van Zevenhuijsen. In 1754 koopt Albert Hindriks, thans wonende bij de Overvaart, een akker in Eelde, de Paalakker genaamd.
Hindrik Uges geeft als halfbroer het overlijden aan van Willem Alberts, geboren 1756 in Haren, overleden 12-3-1820 in Paterswolde, huis 142.
Bij het overlijden van Hindrik Uges worden als ouders opgegeven Uge Hindriks en Geertien Hindriks.
Met de Overvaart wordt de Hoornschedijk bedoeld, t.o.v. Haren gelegen aan de overzijde van het Hoornsediep.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Louwe Uges, geboren 31-12-1718 in Zevenhuizen, gedoopt Midwolde 1-2-1719.
Kinderen uit het derde huwelijk:
2. Louwe Uges, geboren 29-1-1722 in Zevenhuizen, gedoopt Midwolde 1-2-1722.
3. Jantje Uges (zie IIa), geboren 1723 in Zevenhuizen, gedoopt Midwolde 31-10-1723, overleden 1791 in Groningen, betaald voor het laken 1-4-1791.
4. Ebbel Uges, geboren 4-3-1726 in Zevenhuizen, gedoopt Midwolde 8-3-1726.
5. Jan Uges, geboren 21-5-1728 in Zevenhuizen, gedoopt Midwolde 23-5-1728.
6. Grietje Uges, geboren 1730 in Zevenhuizen, gedoopt Midwolde 19-2-1730.
7. Ebbel Uges, geboren 1732 in Zevenhuizen, gedoopt Midwolde 20-7-1732. Doopnaam Hebel.
Gehuwd (1) 27-4-1760 in Midwolde/Leek (afkondiging) met Bouktje Feijes.
Huwelijksafkondiging: Ebbel Uges van Zevenhuizen en Bouwke Feijes van Midwolde.
Op 9-6-1773 wordt de inventaris opgemaakt van de boedel van Ebbel Uges en Bouktje Feijes te Faan.

Gehuwd (2) 27-6-1773 in Niekerk/Oldekerk/Faan met Jantje Alberts.
Huwelijk: Ebbel Uges van Sevenhuizen, weduwnaar en Jantjen Alberds, weduwe van Pieter Gerrijts, van Ro(der)wolde, te Faan.
Kinderen uit het vierde huwelijk:
8. Roelf Uges, geboren 1737 in Zevenhuizen, gedoopt Midwolde 20-3-1737.
9. IJke Uges (zie IIb), geboren 1740 in Haren, op de Overvaart, gedoopt 10-4-1740, overleden 8-5-1824 in Haren, Hoornschedijk.
10. Hindrik Uges (zie IIc), geboren 1744 in Haren, gedoopt 5-3-1744, overleden 6-5-1823 in Paterswolde.
11. Antje Uges, geboren 1744 in Haren, gedoopt 5-3-1744.
12. Louwe Uges, geboren 1747 in Haren, gedoopt 7-5-1747, overleden 28-12-1807 in Haren.
Gehuwd (1) 22-10-1782 in Groningen met Eltien Jans Bazuin, geboren 1743 in Eelde, gedoopt 3-2-1743, dochter van Jan Bazuin en Aaltje Lucas, zie genealogie Bazuin2, eerder getrouwd 11-5-1763 in Groningen met Jan Alberts Eleveld, geboren 1738 in Paterswolde, Lenferdingh, gedoopt Eelde 5-1-1738, overleden 1780 in Haren (voor 1782), zoon van Albert Roelefs en Lutgertje Jacobs Sighers, zie genealogie Siegers1.
Huwelijk: Loewe Oeges van Haren en Eltjen Jans, weduwe van Jan Eleveld, van de Horense Dijk onder Helpman pro quibus adtestatie van Dom. J. Meijer, predikant te Haren.
Gehuwd (2) 17-9-1806 in Hoogkerk met Jantje Jans, geboren 1760 in Haren, Hoornsedijk, gedoopt 1-6-1760, overleden 15-6-1842 in Hoogkerk, dochter van Jan Willems en Cornelisje Freriks, zie genealogie Boer1, eerder getrouwd 4-5-1785 in Groningen met Harm Boelens, geboren 1758 in Groningen, Hoornsedijk, gedoopt 14-3-1758, zoon van Boele Heins en Jantje Harms, hertrouwd 30-4-1809 in Hoogkerk met Jan Hindriks Smit, geboren 1736, overleden 1-6-1820 in Hoogkerk.
Huwelijk: Louwe Uges van Haren en Jantje Jans, weduwe van Harm Boelens van Hoogkerk.
Bij het eerste huwelijk van Jantje Jans trad Barteld Jans, de eerste echtgenoot van Eltien Jans Bazuin op als voormonder van de bruid.
De vader van Eltien, Jan Bazuin trad bij het huwelijk van de ouders van Harm Boelens op als stiefvader van de bruid, Jantje Harms.
Memorie van Successie Haren, 9-3-1808: Louwe Uges overleden Haren 28-12-1807. Aangeefster is Jantje Jansen als weduwe, en mede-erfgename van de lijftucht van de gehele nalatenschap en een bedrag van 300 gld. De overige erfgenamen zijn zuster Ike Uges, broer Hindrik Uges en de diaconie van Hoogkerk, die 10 gld. krijgt. De erfenis bedraagt bijna 1600 gld, waarvan de voornaamste post is 2 kampen land te Haren, groot ongeveer 6 mudde, getaxeerd op 1000 gld. Bij de aangifte is een kopie gevoegd van het huwelijkscontract te Hoogkerk met als getuigen aan de kant van de bruidegom de wedman H.J. Sijtsema en de wedman J.D. Homan als (?) verzochte dedigslieden en aan de kant van de bruid Jan Albers als zwager, Jan Boelens als zwager en als voormond, Hindrik Harms als sibbevoogd en Rieke Klaassens als vreemde voogd van de bruids twee minderjarige kinderen bij Harm Boelens.
 

Generatie II

IIa  Jantje Uges, geboren 1723 in Zevenhuizen, gedoopt Midwolde 31-10-1723, overleden 1791 in Groningen, betaald voor het laken 1-4-1791, dochter van Uge Louwes (zie Ia) en Heiltje Ebbels.
Gehuwd (1) 14-3-1747 in Groningen met Jan Lucas Tuinman, eerder getrouwd 25-11-1731 in Groningen met Anna Kamphuis, geboren 1701 in Groningen, gedoopt 13-9-1701, dochter van Jacob Geerts Kamphuis en Jantje Hillebrands.
Huwelijk: Jan Tuinman van Eelde en Jantjen Ouges van de Leek, pro qua Ouge Louwes als vader.
Dochter Anna geboren in Helpman, waarschijnlijk vernoemd naar de eerste echtgenote van Jan Tuinman.

Gehuwd (2) 27-11-1753 in Groningen met Pieter Sjoerds de Vries.
Huwelijk: Pieter Sjourts de Vriese van Eelde en Jantje Ouges Lauwes, wed. van Jan Thuinman, van de Leek, pro qua Albert Hendriks als stiefvader.
Op 1-4-1791 wordt betaald voor het laken over Jantien Uges, weduwe van Pieter de Vries.
Meer kinderen geboren in Helpman, o.a. dochter Helena.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Sjoerd Pieters de Vries (zie IIIa), geboren 1754 in Helpman, gedoopt Groningen 11-12-1754.
 
IIb  IJke Uges, geboren 1740 in Haren, op de Overvaart, gedoopt 10-4-1740, overleden 8-5-1824 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Uge Louwes (zie Ia) en Geertien Hindriks.
Gehuwd 16-1-1762 in Haren met Eite Tijsens, geboren in Rottevalle, zoon van Thijs Warners en Trijntje Eijts, zie genealogie Veendijk.
Huwelijk: Eijte Thijssen van Rottevalle en Ikjen Uijges van Haren.
IJke bij overlijden 84 jaar, dochter van Uge Hendriks en Geertje Alberts, weduwe van Eite Thiessens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertje Eitens, geboren 1764 in Haren, gedoopt 8-1-1764.
2. Thies Eitens, geboren 1766 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 27-4-1766.
3. Uge Eitens Veendijk, geboren 1769 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 12-2-1769, overleden 5-11-1816 in Haren, Hoornschedijk, zie genealogie Veendijk.
4. Thies Eitens, geboren 1771 in Hoornschedijk, gedoopt Haren 7-9-1771. Genlias: doopdatum 17-11-1771.
5. Warner Eitens Veendijk, geboren 1777 in Haren, gedoopt 19-10-1777, overleden 24-8-1841 in Tynaarlo, Vries, zie genealogie Veendijk.
6. Geert Eitens Veendijk, geboren 1780 in Haren, gedoopt 6-8-1780 (tweeling), overleden 4-9-1815 in Haren, Hoornsedijk, zie genealogie Veendijk.
7. Lammert Eitens, geboren 1780 in Haren, gedoopt 6-8-1780 (tweeling).
 
IIc  Hindrik Uges, geboren 1744 in Haren, gedoopt 5-3-1744, overleden 6-5-1823 in Paterswolde, zoon van Uge Louwes (zie Ia) en Geertien Hindriks.
Bij overlijden als geboortedatum 12-3-1744.
Gehuwd 11-10-1772 in Feerwerd met Maria Klasens, geboren 1747 in Feerwerd, Feerwerder Meeden, gedoopt 23-4-1747, overleden 28-7-1824 in Paterswolde, dochter van Klaas Harms en Jacobjen Berents.
Huwelijk: Hindrik Oeges van Haaren in 't Gorecht en Marie Claassen van Feerwert, attestatie van Adorp.
Hindrik Uges is in 1784 bewoner van een nieuwe boerderij van de familie Kluiving, tak Noordlaren, juist over de grens met Haren. Hij treedt ook later namens deze familie op. Hij koopt in 1811 delen van Lemferdinge en woont daar ook in 1818. Daarnaast bezit hij huizen aan de Vennerstraat.
Bij het overlijden van dochter Jobkien (Jacobjen) Hindriks in 1812 is Hindrik Uges medeaangever met als beroep kastelein.
Hindrik Uges bij overlijden wonend op nr. 144 (Vennerstraat).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Klaas Hindriks Uges (zie IIIb), geboren 22-12-1772 in Tinallinge, gedoopt 27-12-1772, overleden 11-8-1852 in Paterswolde.
2. Uge Hindriks Uges (zie IIIc), geboren 1775 in Haren, gedoopt 14-3-1775, overleden 17-7-1860 in Eelde.
3. Roelf Hindriks Uges, geboren 12-5-1777 in Haren, Hoornsedijk, gedoopt 12-1-1777, overleden 12-4-1847 in Paterswolde.
Gehuwd 28-6-1819 in Assen met Aaltien Ebeling, geboren 19-12-1798 in Assen, gedoopt 23-12-1798, overleden 5-12-1863 in Assen, dochter van Roelof Berends Ebeling en Grietje Geerts.
Aaltien Ebeling woont in 1850 op nr. 144, in 1857 vertrokken naar Assen. Volgens het bevolkingsregister Eelde 1850 is zij geboren in 1794.
4. Louwe Hindriks Uges, geboren 15-6-1782 in Haren, gedoopt 23-6-1782, overleden 7-5-1828 in Paterswolde.
Gehuwd 25-2-1813 in Norg met Anna Jans Strating, geboren 23-10-1785 in Norg, overleden 20-11-1844 in Norg, dochter van Jan Willems Strating en Geesje Hendriks.
Louwe Hindriks Uges is bakker op nr. 137, hoek hoofdweg, Vennerstraat noordzijde. In 1832 is het huis eigendom van weduwe Lammert Oortwijn uit Langelo, dat is Frouwkje Jans Strating, zuster van Anna Jans Strating.
Anna heeft een zus Annegien Jans Strating, geboren in 1795 en in 1829 in Norg getrouwd met Jannes Alberts.
5. Jacobjen Hindriks Uges (zie IIId), geboren 1782 in Haren, gedoopt 23-6-1782, overleden 1-11-1812 in Paterswolde.
6. Geertje Hindriks Uges, geboren 1782 in Haren, gedoopt 23-6-1782.
 

Generatie III

IIIa  Sjoerd Pieters de Vries, geboren 1754 in Helpman, gedoopt Groningen 11-12-1754, zoon van Pieter Sjoerds de Vries en Jantje Uges (zie IIa).
Gehuwd 21-5-1776 in Groningen met Roelfje Roelfs, geboren 1747 in Peize, overleden 23-7-1816 in Helpman, Haren, dochter van Roelef Warmelts, hertrouwd 19-10-1784 in Groningen met Harm Gerrits, geboren 1753 in Norg, gedoopt 15-4-1753, zoon van Gerrit Harms en Jantje Jans, hertrouwd 29-10-1793 in Groningen met Jan Jacobs.
Huwelijk: Sjoerd Pieters de Vries van Helpman en Roelfje Roelfs Warners van Peize, pro qua Jacob Tuinman als neef (Jacob Tuinman is vermoedelijk een halfbroer van Sjoerd Pieters de Vries).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geertien Sjoerds de Vries, geboren 1779 in Groningen, buiten Herepoort, gedoopt 25-12-1779, overleden 22-12-1849 in Groningen.
Gehuwd 13-11-1803 in Groningen met Jan van Almelo, geboren 1777 in Neuenhaus, Bentheim, gedoopt 10-8-1777, overleden 16-5-1841 in Helpman, Haren, zoon van Harm van Almelo en Annaleida Grond.
Huwelijk: Jan van Almelo van Nienhuis en Geertje Sjoerts van Helpman, pro qua Jan Jacobs als vader (is stiefvader).
 
IIIb  Klaas Hindriks Uges, geboren 22-12-1772 in Tinallinge, gedoopt 27-12-1772, overleden 11-8-1852 in Paterswolde, zoon van Hindrik Uges (zie IIc) en Maria Klasens.
Gehuwd 25-11-1804 in Eelde met Aaltien Jans Bazuin, geboren 1780 in Paterswolde, gedoopt Eelde 22-10-1780, overleden 24-3-1859 in Paterswolde, dochter van Jan Kornelis Harms Bazuin en Rebekka Derks Bazuin, zie genealogie Bazuin1.
Huwelijk: Claas Hendriks, van Tinallingen en Aaltje Jans.
Bij overlijden beroep landbouwer.
In 1814 woont Klaas Uges nog op Hoornschedijk nr. 24, het huis van Reinder Cluiving Hoenderken in 1830, in 1816 koopt hij huis nr. 151 in Paterswolde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Uges, geboren 5-5-1805 in Haren, gedoopt 19-5-1805, overleden 1894 in Ootmarsum.
Gehuwd (1) 6-6-1838 in Emmen met Margaretha Everdina Cruiming, geboren 22-6-1816 in Leek, overleden 20-6-1839 in Anloo, dochter van Roelof Cruiming en Christina Alberdina van Wijk.
Gehuwd (2) 13-8-1841 in Anloo met Hendrika Magdalena Lacoste, geboren 1-1-1813 in Anloo, overleden 1878 in Ootmarsum, dochter van Johannes Bernardus Lacoste en Hendrika Gezina Smeengh.
Aangifte overlijden Ootmarsum 1878: Hendrika Magdalena Lacoste, Ootmarsum 1894: Hendrik Uges (genlias). Aanname dat het dit echtpaar betreft.
2. Maria Uges, geboren 23-3-1807 in Haren, gedoopt 30-3-1807, overleden 1-6-1886 in Eelde.
Gehuwd 12-12-1829 in Eelde met Jan Berends Rutgers, geboren 1800 in Eelde, gedoopt 16-3-1800, overleden 19-11-1858 in Eelde, zoon van Berend Harms Rutgers en Geesien Jansen, zie genealogie Rutgers.
3. Rebekka Uges, geboren 1-5-1809 in Haren, gedoopt 7-5-1809, overleden 16-12-1819 in Paterswolde.
4. Roelf Uges, geboren 4-1814 in Haren, Hoornschedijk, overleden 26-6-1814 in Haren, Hoornschedijk.
5. Jacoba Uges, geboren 27-4-1815 in Haren, overleden 13-7-1899 in Eelde.
6. Rolina Uges, geboren 14-7-1817 in Eelde, overleden 15-5-1880 in Eelde.
 
IIIc  Uge Hindriks Uges, geboren 1775 in Haren, gedoopt 14-3-1775, overleden 17-7-1860 in Eelde, zoon van Hindrik Uges (zie IIc) en Maria Klasens.
Gehuwd 10-5-1801 in Eelde met Aaltje Jacobs Hartlief, geboren 1780 in Eelde, gedoopt 19-3-1780, overleden 10-2-1849 in Eelde, dochter van Jacob Hartlief en Jantje Hillebrants, zie genealogie Hartlief1.
Huwelijk: Uge Hindriks, van Hoornschedijk en Aaltien Jans Hartlief.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Maria Uges, geboren 1802 in Eelde, gedoopt 11-4-1802, overleden 29-4-1836 in Eelde.
Gehuwd 14-10-1825 in Eelde met Roelof Steringa, geboren 1802 in Eelde, gedoopt 16-5-1802, overleden 16-3-1837 in Eelde, zoon van Cornelis Steringa en Freerkien Ebels, zie genealogie Steringa.
2. Jacob Uges, geboren 9-3-1804 in Eelde, gedoopt 11-3-1804, overleden 14-4-1875 in Eelde.
3. Hindrik Uges, geboren 21-3-1806 in Eelde, gedoopt 30-3-1806, overleden 20-2-1878 in Eelde.
4. Jantien Uges (zie IVa), geboren 2-6-1808 in Eelde, gedoopt 3-7-1808, overleden 26-7-1880 in Eelde.
5. Jacoba Uges, geboren 23-11-1811 in Eelde, gedoopt 1-12-1811, overleden 13-3-1849 in Winde, Vries.
Gehuwd 9-10-1835 in Eelde met Hendrik Fake Boois Geerts, geboren 22-4-1812 in Winde, Vries, overleden 15-1-1860 in Vries, zoon van Hendrik Geerts en Anna van der Molen, hertrouwd 19-6-1850 in Vries met Ida Meulman, geboren 21-8-1821 in Eelde, overleden 3-10-1881 in Eelde, dochter van Remmelt Meulman en Geessien Hulzebos, zie genealogie Meulman.
6. Harmanna Uges, geboren 10-6-1814 in Eelde, overleden 30-3-1894 in Eelde.
7. Rolina Uges, geboren 21-3-1817 in Eelde, overleden 12-2-1852 in Eelde.
 
IIId  Jacobjen Hindriks Uges, geboren 1782 in Haren, gedoopt 23-6-1782, overleden 1-11-1812 in Paterswolde, dochter van Hindrik Uges (zie IIc) en Maria Klasens.
Gehuwd 3-7-1803 in Eelde met Derk Jans Bazuin, geboren 1783 in Paterswolde, gedoopt Eelde 2-3-1783, overleden 21-3-1814 in Haren, Hoornschedijk, zoon van Jan Kornelis Harms Bazuin en Rebekka Derks Bazuin, zie genealogie Bazuin1.
Huwelijk: Derk Jans en Jacobjen Hindriks.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Rebekka Bazuin, geboren 23-10-1803 in Paterswolde, gedoopt Eelde 30-10-1803, overleden 19-3-1834 in Paterswolde.
Gehuwd 11-5-1822 in Eelde met Lukas Enting, geboren 20-3-1791 in Rolde, gedoopt 27-3-1791, overleden 12-11-1871 in Eelde, zoon van Jan Lucas Enting en Hillechien Stevens, zie genealogie Enting, hertrouwd 21-5-1836 in Eelde met Trientien Woldendorp, geboren 25-8-1793 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-9-1793, overleden 27-2-1873 in Eelde, dochter van Jan Harms Woldendorp en Grietje Pieters, zie genealogie Woldendorp.
2. Hindrik Bazuin, geboren 1805 in Paterswolde, gedoopt Eelde 18-8-1805, overleden 2-2-1808 in Paterswolde.
3. Hindrik Bazuin, geboren 6-3-1808 in Paterswolde, gedoopt Eelde 13-3-1808, overleden 28-10-1879 in Eelde.
Gehuwd 8-5-1830 in Eelde met Aaltien Sebes, geboren 1809 in Eelde, gedoopt 16-7-1809, overleden 12-9-1891 in Assen, dochter van Derk Sebes en Harmtien Kars, zie genealogie Sebes.
4. Maria Bazuin, geboren 1811 in Paterswolde, gedoopt Eelde 20-1-1811, overleden 29-4-1812 in Paterswolde.
 

Generatie IV

IVa  Jantien Uges, geboren 2-6-1808 in Eelde, gedoopt 3-7-1808, overleden 26-7-1880 in Eelde, dochter van Uge Hindriks Uges (zie IIIc) en Aaltje Jacobs Hartlief.
Gehuwd 28-8-1829 in Eelde met Albert Lefferts van Boven Bos, geboren 1806 in Zwiggelte, gedoopt Beilen 29-6-1806, overleden 16-4-1888 in Avereest, wonende te Haren, zoon van Berend Lefferts Bos en Hillegien Teunis van Boven, zie genealogie Bos2.
Albert Bos, timmerman, is in 1832 eigenaar van een huis in Paterswolde, gelegen aan de Hoofdweg, iets ten noorden van de Vennerstraat. Bij huwelijk als Albert Lefferts van Boven Bos, 23 jaar, zoon van Berend Lefferts Bos en Hillegien Teunis, bij overlijden als Albert Bos, 81 jaar, geboren in Westerbork. Bij de doop wordt als moeder Hendrikje Teunis vermeld, bij de andere kinderen Hillechien Teunis.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Alberts Bos, geboren 2-12-1829 in Eelde, overleden 14-3-1897 in Nieuw-Buinen, Borger. Bij huwelijk bakker, later machinist.
De meeste personen in Eelde met de naam Bos, voor zover afstammend van een van de families Bos in Eelde rond 1810-1850, zijn nakomelingen van deze Berend Bos, getrouwd in 1858 met Jantien Hartlief.
 

Index
Genealogie Uges