U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Steringa

Generatie I

Ia  Berend Jansen Steringa, overleden 1700 in Eelde (tussen 1699 en 1702).
Het Haardstedenregister van Eelde vermeldt in 1692 Berent Jans, koster, in 1693 Berent Steringae, koster.
Aanname dat Berend Jansen, koster en schoolmeester in Eelde van 1685 tot 1715 de vader is van de hier vermelde kinderen.
Lijst van schoolhoofden (bijlage van het boek "een nieuwe kijk op het oude Eelde"):
1651-1667 Jan Roelofs.
1667-1685 Harmen Eelkens.
1685-1715 Berend Jansen.
1715-1740 Jan Roelofs Steringa.
Echter volgens Orgels in Drenthe, die verwijst naar Mr. Wiardus Hora Siccama. Beschouwingen, enz. Groningen z. j. , pag. 8-9 is Berend Jansen Steringa werkzaam tot 1699, waarna Lambert Talens waarneemt van 1702-1712 voor de nog minderjarige Jan Roelofs Steringa.
Mogelijk is Jan Roelofs Steringa vernoemd naar de eerst bekende schoolmeester.

Gehuwd met Geertruid Hillebrands, dochter van Hilbrant Jansens en Jacobina Cornelis, zie genealogie Hilbrants, hertrouwd met Lambert Talens, zie genealogie Talens1.
In een opsomming gedateerd 14-5-1704 van liggende gelden die op rente zijn gedaan aan de Landschap Drenthe (OSA 818) worden voor Eelde o.a. genoemd Mester Roelf Wijnters 300 gld. en Gertrut Hijllebrandts "tegens wordijgh huisvrouwe van mr Lambert Taellens voor haar en voor haar voorkijnderen" 350 gld.
Geertruid Hillebrands is als Geertruid Talens getuige bij het huwelijk van dochter Gesina Steringa in 1726 in Amsterdam.
In het Drents Archief bevindt zich onder Diverse Collecties:
208 Akte van verkoop door Lambert Talens voor hem en zijn kinderen, Berent Hilbrants, Helena Steringa en Lutgertien Talens te Eelde aan Jan Roelofs Steringa van enige landerijen te Eelde, 1730.
Lambert Thaalen is van 1702-1712 schoolmeester als vervanger van de nog minderjarige Jan Roelofs Steringa.
Bron: www.orgelsindrente.nl, uit Mr. Wiardus Hora Siccama. Beschouwingen, enz. Groningen z. j. , pag. 8-9.
Hieruit is af te leiden dat Geertruid niet zoals eerst gedacht een dochter is van de schoolmeester Berend Jansen, maar is zij zijn echtgenote. Jan Roelofs Steringa, Hillebrant Steringa en vermoedelijk ook Helena Steringa zijn haar voorkinderen bij Berend Jansen. De in de akte genoemde Berent Hilbrants is de zoon van Hillebrant Steringa. Lutgertien Talens is een dochter van Lambert Talens en Geertruid Hillebrands. Zij is getrouwd met Caspar Hofman en dus meerderjarig.
Ook is Geertruid Hillebrands mogelijk een dochter van de herbergier Hillebrand Jansen omdat zijn zoon Cornelis Hillebrants in 1738 optreedt met andere naaste vrienden (is familieleden) van Geert Talens.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Roelofs Steringa (zie IIa), geboren 1690 in Eelde, overleden 1740 in Eelde.
2. Hillebrant Steringa (zie IIb), overleden 1719 in Groningen (kort voor 1719).
3. Helena Steringa (zie IIc), overleden 1733 in Groningen.
4. Gesina Steringa, geboren 1696 in Eelde.
Gehuwd 1-8-1726 in Amsterdam (ondertrouw) met Hendrik Veelen, geboren 1696 in Raalte, zoon van Gerrit Veelen, hertrouwd 19-10-1736 in Enschede met Elisabet Stronk, geboren 1699 in Enschede.
Ondertrouwboek Amsterdam, stadsarchief Amsterdam:
Hendrik Veelen, van Raalte, oud 30 jare, in de Dirk van Assensteeg, sijn vader Gerrit Veelen tot Raalte en Gesina Steringan van Eelden, oud 30 jare op de Haerlemerdijk haer moeder Geertruij Talens, tot Eelden.
 

Generatie II

IIa  Jan Roelofs Steringa, geboren 1690 in Eelde, overleden 1740 in Eelde, zoon van Berend Jansen Steringa (zie Ia) en Geertruid Hillebrands.
Schoolmeester van 1715-1740. Van 1702 tot 1712 treedt Lambert Talens op als vervanger.
Gehuwd met Catarina Winters, overleden 1746 in Eelde, dochter van Roelof Winters en Annegien Cornelis, zie genealogie Winters.
In 1747 verzoeken Berent Steringa te Eelde als hoofdmomber, Ariaen Hoebers, Hendrik Winters en de predikant Rud. Winters te Tjamsweer als medemombers over de kinderen van wijlen Jan Steringa en Catharina Winters te Eelde om enige vaste goederen te mogen verkopen om daarmee de schulden over de boedel af te lossen.
Na authorisatie van de Etstoel verkoopt Mr. Berent Steringa in 1752 het huis aan de Westerhorn aan Harm, Pieter en Trientje Harms (Groenewold). Hij doet dit als hoofdmomber over zijn minderjarige broer en zuster en voor zijn broer Roelof Steringa en schatbeurder Alb. Corn. Olthof te Eelde voor zijn vrouw Anna Steringa.
Aangifte 30ste penning 13-12-1763: van Albert Olthof van Eelde de 30ste van 430 gld. waarop dezelve en consorten de erfenisse van Roelof Steringa hebben begroot.
Hendrik Winters is een zoon van Cornelis Winters en predikant Rudolphus Winters is een zoon van Roelof Winters, beiden broers van Catarina Winters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Jans Steringa (zie IIIa), overleden 1776 in Eelde.
2. Anna Steringa (zie IIIb).
3. Roelef Winter Steringa, geboren 1726 in Eelde, gedoopt 12-6-1726, overleden 1763 in Eelde. Doopnaam Jan Roelefs Winter. Mogelijk is hier een vergissing gemaakt omdat logisch zou zijn dat de vader van Catarina eerst wordt vernoemd en er ook later sprake is van Roelof Steringa.
4. Hilbrant Steringa (zie IIIc), geboren 1729 in Eelde, gedoopt 26-6-1729.
5. Geertruid Steringa (zie IIId), geboren 1731 in Eelde, gedoopt 30-9-1731.
6. Cnellis Steringa, geboren 1734 in Eelde, gedoopt 3-10-1734.
 
IIb  Hillebrant Steringa, overleden 1719 in Groningen (kort voor 1719), zoon van Berend Jansen Steringa (zie Ia) en Geertruid Hillebrands.
Gehuwd 18-8-1716 in Groningen met Jeigien Willems, overleden 1719 in Groningen (voor 1719), dochter van Willem Jans Meinders en Heiltje Berends Hilbrants.
Huwelijk in Groningen: Hillebrand Steringa van Eelde en Jeighjen Meindarts van Eexterveen. Afkondiging in Anloo 19-7-1716: Hilbrand Berends Steringe van Groningen en Jeigjen Willem Meijnderts van Eexterveen.
SP266 folio 3-152 (Anloo, Gieten, Zuidlaren): In 1736 wordt de momberrekening opgemaakt over Berent Hillebrants Steringa, z.v. wijlen Hillebrant Steringa en Jeigje Willems. Hoofdmomber was wijlen Willem Meinderts (grootvader van Berent), medemombers (ondertekenaars) Ariaan Houbers (of Hoebers), Jan Roelofs Steringa, Jan Willems en Meindert Willems (nieuwe hoofdmomber).
Berent, Jan en Meindert Willems zijn ooms.
Hillebrant Steringa en Jeigien Willems in leven wonend in Groningen.
Verkocht in 1719 in Groningen tilbare goederen, behuisinge, kremerswinkel en pakhuisen waar het wapen van Drenth uithangt, die resp. ongeveer 800 en 2800 gld. opbrengen. Daartegenover staan schulden van ong. 4500 gld (vastgesteld in 1721). De schuld zal in mindering worden gebracht op de erfenis van de grootvader met huizen in Eext en Annen. Rekening opgemaakt 1733, ingeschreven 1736, daarna rekening tot 1736 door de nieuwe hoofdmomber Meindert Willems. Er is ook nog een rekening in 1738.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Hilbrants Steringa (zie IIIe), geboren 1717, overleden 1788 in Zuidlaren.
 
IIc  Helena Steringa, overleden 1733 in Groningen, dochter van Berend Jansen Steringa (zie Ia) en Geertruid Hillebrands.
Gehuwd 22-9-1717 in Groningen met Ariaan Hoebers, geboren 1685 in Groningen, gedoopt 29-11-1685, overleden 1756 in Groningen, zoon van Jacob Hoebers en Maria Roelofs, hertrouwd 19-5-1734 in Groningen met Grietien Roelofs van Streun.
Huwelijk in Groningen: Ariaan Hoeberts van Groningen en Helena Steeringa van Eelde, p.q. Hillebrand Steeringa als broeder.
Bij de dopen van de kinderen wonend bij de A-poortenboog.
Breukdodenboek Groningen 13-4-1733: Helena Steringa, huisvrouw van Ariaan Hoebers, pottebakker.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacob Hoebers, geboren 1718 in Groningen, gedoopt 13-7-1818.
2. Bartolt Hoebers, geboren 1720 in Groningen, gedoopt 28-6-1720 (tweeling).
3. Geertruid Hoebers, geboren 1720 in Groningen, gedoopt 28-6-1720 (tweeling).
4. Geertruid Hoebers, geboren 1721 in Groningen, gedoopt 31-8-1721, overleden 1762 in Zuidbroek, begraven 20-4-1762. Begraafboek Zuidbroek april 1762: den 20 dito is begraven de vrouw van Jan de Wit, blijvende man en drie kinder na ("Geertruit Hoebers" bijgeschreven).
Gehuwd 1-2-1750 in Groningen met Jan de Wit.
Huwelijk: Jan de Wit van Uithuis en Geertruid Ariaans van Groningen, pro qua Monsr. G. Roelefsema als toe versogt.
5. Maria Hoebers, geboren 1723 in Groningen, gedoopt 12-12-1723, overleden 1742 in Groningen. Breukdodenboek Groningen 10-2-1742: Maria Hoebers, j.d. bij A.p. boge.
6. Jacob Hoebers, geboren 1725 in Groningen, gedoopt 5-12-1725 (tweeling).
7. Jacobjen Hoebers, geboren 1725 in Groningen, gedoopt 5-12-1725 (tweeling).
8. Jacobjen Hoebers, geboren 1726 in Groningen, gedoopt 5-11-1726.
Gehuwd 14-11-1750 in Groningen (afkondiging) met Gerrit Hindriks Smit.
Huwelijk: Gerrijt Hindriks Smit van de Meden en Jacobien Hoebers, pro qua Ariaen Hoebers als vader, met belastinge tot Delfzijl.
9. Jacob Hoebers, geboren 1729 in Groningen, gedoopt 11-5-1729, overleden 1774 in Groningen. Breukdodenboek Groningen 26-11-1774: Jacob Hoebers, man van Margjen Garrels, bij A. boog.
Gehuwd 18-11-1756 in Groningen met Martje Garrelts, geboren 1724 in Uitwierde, overleden 17-7-1812 in Groningen, dochter van Garrelt Thomas en Grietje Jans.
Huwelijk: Jacob Hoebers van Groningen en Martje Garrelts van Uitwijrda, pro qua Willem Cloosterhuis als daartoe verzocht. Oudste kind Helena.
10. Berend Hoebers, geboren 1730 in Groningen, gedoopt 20-7-1730 (tweeling).
11. Margrieta Hoebers, geboren 1730 in Groningen, gedoopt 20-7-1730 (tweeling).
 

Generatie III

IIIa  Berend Jans Steringa, overleden 1776 in Eelde, zoon van Jan Roelofs Steringa (zie IIa) en Catarina Winters.
Lijst van schoolhoofden (in Een nieuwe kijk op het oude Eelde, lijst 3): Berent Jans Steringa hoofd 1740-1776.
Berend Jans Steringa is in 1754 tevens bakker, mogelijk als opvolger van de eerste echtgenoot van Jantje Olthof, Berent Roelefs.

Gehuwd (1) 20-5-1753 in Eelde met Jantje Cornelis Olthof, overleden 1760 in Eelde, dochter van Cornelis Alberts Olthof, zie genealogie Olthof, eerder getrouwd 5-6-1741 in Eelde met Berent Roelefs Bakker, overleden 1750 in Eelde, zoon van Roelef Berents en Etje Lauwes, zie genealogie ~Roelef Berents.
Huwelijk: Berend Steringa, onderwijzer en Jantje Olthof, wed. B. Bakker.
Albert Cornelis Olthof is hoofdmomber over Cornelis Steringa (eindafrekening 29-12-1779, daarvoor zijn er scheidingsovereenkomsten met de mombers van halfzuster Geertruid Steringa).

Gehuwd (2) 7-6-1761 in Eelde met Geesje Abels, geboren 1734 in Westerlee/Heiligerlee, gedoopt 31-1-1734, overleden 1777 in Eelde, dochter van Abel Joestens en Cornelisje Arends.
Huwelijk: Berend Steringa, schoolmeester en Geesje Abels, van Westerlee.
21-7-1777: Momber aanstelling wegens overlijden van Geesjen Abels, weduwe van de organist en schoolmeester Berent Steringa te Eelde, dochter Geertruit, 9 jaar. Hoofdmomber is Ette Berent Steringa van Zuitlaren, medemombers zijn Hendrik Winters van Groningen, de Brouwer H. Hilbrants en Eijte Lucas van Eelde.
Op 18-12-1777 finale boedelscheiding tussen Geertruid Steringa en Cornelis Steringa, organist en schoolmeester.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Cornelis Steringa (zie IVa), geboren 28-8-1757 in Eelde, gedoopt 30-1-1757, overleden 16-11-1830 in Eelde.
2. Catharina Steringa, overleden 1772 in Eelde. Aangifte collaterale successie 17-11-1772: van de heer Gedeputeerde C.S. Nijsingh wegens A.C. Olthoff als hooftmomber over Cornelis Steringa de 30ste penning van 800 gld. waar op de nalatenschap van Catharijna Steringa heeft begroot.
Catharina is niet gevonden in het doopboek. Bij de aangifte van de nalatenschap van halfbroer Roelof Berents in 1771 is sprake van twee nagelaten kinderen van Berend Steringa en Jantje Olthof.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Jan Roelefs Steringa, geboren 1762 in Eelde, gedoopt 16-5-1762.
4. Abel Steringa, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 18-9-1763.
5. Jan Roelefs Steringa, geboren 1763 in Eelde, gedoopt 18-9-1763.
6. Cornelia Steringa, geboren 1766 in Eelde, gedoopt 31-3-1766.
7. Geertruid Steringa, geboren 1768 in Eelde, gedoopt 12-12-1768, overleden 6-8-1799 in Groningen. In de momberrekening van Reinder Luinge over de kinderen van Cornelis Steringa en Jantje Luinge in 1805 wordt melding gemaakt van het overlijden van Geertruid Steringa in Groningen ten huize van dom. Blau aan de Vismarkt te Groningen. Zij laat haar eigendommen na aan de kinderen van Cornelis Steringa, dus de kinderen die voor haar overlijden zijn geboren, Jantien, Roelof, Hillena en Berend Steringa.
 
IIIb  Anna Steringa, dochter van Jan Roelofs Steringa (zie IIa) en Catarina Winters.
Gehuwd 6-6-1751 in Eelde met Albert Cornelis Olthof, overleden 1785 in Eelde, zoon van Cornelis Alberts Olthof, zie genealogie Olthof, eerder getrouwd 19-4-1739 in Eelde met Jantje Geerts Eitens, dochter van Geert Eitens.
Huwelijk: Albert Cornelis Olthof en Anna Steringa.
Doop dochter Catarina: d.v. Albert Cornelis Olthof en Anna Heringa, schatbeurder, uit de Westerhorn.
Doop Roelefje in 1759: d.v. Abert, schatbeurder en Anna Steringa.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Catharina Alberts Olthof, geboren 1754 in Eelde, Westerhorn, gedoopt 31-3-1754, zie genealogie Olthof.
2. Cornelis Alberts Olthof, geboren 1757 in Eelde, gedoopt 17-4-1757, overleden 2-1-1819 in Eelde. Bij overlijden op 56: Kornelis Olthoff, z.v. Albert Kornelis Olthoff en Anna Steringa, geboren 27-8-1747. In 1797 vermeld als innocent, 42 jaar.
3. Roelefje Alberts Olthof, geboren 1759 in Eelde, gedoopt 30-12-1759, overleden 1777 in Eelde. In 1777 doet schatbeurder Albert Cornelis Olthof van Eelde aangifte van de nalatenschap van zijn dochter Roelofje. Erfgenamen zijn de overige kinderen.
 
IIIc  Hilbrant Steringa, geboren 1729 in Eelde, gedoopt 26-6-1729, zoon van Jan Roelofs Steringa (zie IIa) en Catarina Winters.
Gehuwd 26-4-1772 in Eelde met Geertruid Jans Olthof, geboren 1749 in Eelde, gedoopt 22-12-1749, dochter van Jan Cornelis Olthof en Catarina Janssens, zie genealogie Olthof.
Huwelijk: Hilbrant Steringa en Geertruid Olthof. Hilbrant Steringa is in 1797 weduwnaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Roelofs Steringa (zie IVb), geboren 1775 in Eelde, gedoopt 10-12-1775, overleden 24-1-1842 in Eelde.
2. Katharina Steringa, geboren 19-3-1780 in Eelde, gedoopt 19-3-1780, overleden 14-1-1861 in Eelde. Katharina Steringa woont in 1850 met Frederica Steringa, geboren in 1830 als dochter van haar stiefzoon Roelof Steringa en Maria Uges op nummer 19, bij de dochters van haar broer Jan Roelofs. Ook Jan Remmelts Meulman, getrouwd met Tetje Steringa, woont hier.
Gehuwd 2-6-1809 in Eelde met Cornelis Steringa (zie IVa), geboren 28-8-1757 in Eelde, gedoopt 30-1-1757, overleden 16-11-1830 in Eelde, zoon van Berend Jans Steringa (zie IIIa) en Jantje Cornelis Olthof, eerder getrouwd 28-11-1779 in Eelde met Jantje Luinge, geboren in Peize, dochter van Roelef Luinge en Hillina Ebbinge, zie genealogie Alting (1), eerder getrouwd 3-6-1798 in Eelde met Freerkien Ebels, geboren 1757 in Bunne, gedoopt Vries 27-3-1757, overleden 11-1-1808 in Eelde, dochter van Jan Jans Ebels en Elizabeth Tiemens Odding, zie genealogie Ebels1.
Huwelijk: Kornelis Steringa en Katharina Steringa.
 
IIId  Geertruid Steringa, geboren 1731 in Eelde, gedoopt 30-9-1731, dochter van Jan Roelofs Steringa (zie IIa) en Catarina Winters.
Gehuwd 9-6-1754 in Eelde met Wolter Jans Gortmaker, geboren 1733 in Eelde, gedoopt 3-5-1733, overleden 9-5-1813 in Eelde, zoon van Jan Roelefs Wolters en Roelefje Cnellis Olthof, zie genealogie ~Wolter Huberts.
Huwelijk: Wolter Janssen en Geertruid Steringa. Ook afkondiging in Groningen: Wolter Jans en Gertruida Steringa, beide van Eelde, pro qua Willem Decker als daer toe versogt.
In 1753 verkoopt Geertruid Steringa haar ouderlijk huis, bij boedelscheiding verkregen, aan Wolter Jans tot Groningen voor 1500 gld. Albert Cornelis Oldhof betaalt namens haar de 40ste penning.
Naamsaanneming Eelde 1812: Wolter Jans Gortmaker en zoon Jan Roelfs 52, beiden overleden voor de nummerbijschrijving. Schoonzoon Pieter Bolhuis woont dan op 40 (Hoofdweg oostzijde, halverwege Kosterijweg en Stoffer Holtjerweg). Hier woont weduwnaar Wolter Jans (Gortmaker) in 1807 met twee inwonende kinderen en 1 kleinkind, dit zijn dus Jan Roelefs en Catharina met haar echtgenoot Pieter Bolhuis en zoon Wolter. De dubbele woning op 41 is eveneens eigendom van Wolter Jans en in 1832 van Pieter Bolhuis. Jan Jans Gortmaker op 42 is niet direct verwant.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jan Roelefs Wolters Gortmaker, geboren 1756 in Eelde, gedoopt 21-3-1756.
2. Jan Roelefs Wolters Gortmaker, geboren 1759 in Eelde, gedoopt 30-9-1759.
3. Jan Roelefs Wolters Gortmaker, geboren 1761 in Eelde, gedoopt 2-8-1761, overleden 31-8-1813 in Eelde. Bij overlijden is opgegeven als leeftijd 60 jaar, bij de naamsaanneming in 1812: 52 jaar.
4. Catharina Wolters Gortmaker, geboren 1766 in Eelde, gedoopt 24-8-1766, overleden 13-1-1809 in Eelde, zie genealogie ~Wolter Huberts.
 
IIIe  Berend Hilbrants Steringa, geboren 1717, overleden 1788 in Zuidlaren, zoon van Hillebrant Steringa (zie IIb) en Jeigien Willems.
Ette van Oostermoer 1770-1789, in 1777 in Eelde hoofdmomber over Geertruid Steringa, dochter van Berend Jans Steringa en Geesje Abels. Op 29-3-1789 wordt Berend Steringa wegens overlijden vervangen. Zijn weduwe overhandigt de rekening. Hij is waarschijnlijk ook de medemomber Berend Steringa over de kinderen van Derk Pothof en Jantje Everts Hogenesch in Anloo, 1761. Zijn grootvader Willem Meinderts uit Eexterveen is in 1722 hoofdmomber over de kinderen van Evert Jansen (Hogenesch) en wijlen Geesje Hillebrants van moederszijde, in 1729 vermeld als zwager van Evert Jansen.
Gehuwd 17-4-1744 in Zuidlaren met Hindrikje Hindriks Hemsing.
Huwelijk: Berent Hillebrants Steringa van Eexterveen en Hindrikje Hindrix Hemsinge van Zuidlaren, ook afkondiging in Anloo.
Op 14-8-1788 te Assen maken ette Berend Steringa en Hindrikje Hemsing van Zuidlaren hun testament op. Erfgenaam is dochter Jeichien getrouwd met Gerard Kuiper van Groningen (Vrijwillige Rechtspraak inv. 264, Anllo, Gieten, Zuidlaren).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hindrik Steringa, geboren 1747 in Zuidlaren, gedoopt 9-4-1747.
2. Hillebrand Steringa, geboren 1753 in Zuidlaren, gedoopt 6-5-1753.
3. Jeichien Steringa, geboren 1762 in Zuidlaren, gedoopt 6-6-1762, overleden 1791 in Groningen.
Gehuwd 1-10-1783 in Zuidlaren met Gerard Kuiper, zoon van Gerrit Kuiper en Geesje Dijk.
Huwelijk: Gerard Kuiper van Groningen en Jeigje Steringa van Zuidlaren.
huwelijksafkondiging Groningen: Gerard Kuiper boumeester deezer stede van Groningen en Jeigjen Steringa van Zuidlaren, pro quibus adtestatie van dominee J. Biben V.D.M. te Zuidlaren.
Verhuur van lijklakens Groningen 9-2-1791: Jeijgien Steeringa, vrouw van de Stadts Boumeester Gerard Kuiper.
 

Generatie IV

IVa  Cornelis Steringa, geboren 28-8-1757 in Eelde, gedoopt 30-1-1757, overleden 16-11-1830 in Eelde, zoon van Berend Jans Steringa (zie IIIa) en Jantje Cornelis Olthof.
Lijst schoolhoofden: Cornelis Steringa geb. 28-8-1757, overl. 16-11-1830, hoofd 1776-1830.
Naamsaanneming 1812 (op 32, kosterij): kinderen Roelof 28, Berend 23, Roelof 10, Jantien 30 (Twijzel), Helena 25.
Albert Cornelis Olthof is hoofdmomber over Cornelis Steringa. Bij de eindafrekening wordt hij als oom hartelijk bedankt. Medemombers zijn dan Wolter Jans (Gortmaker) en Hilbrant Steringa.
Bij de uitgaven staan collaterale belastingen afgedragen in 1770 aan schults Hiddingh vanwege Roelf Berents nalatenschap (waarschijnlijk de zoon uit het eerste huwelijk van Jantje Olthof met Berend Roelefs Bakker) en van Catharina Steringa.
Bij de inkomsten (vanaf 1770) staat huishuur van Hendrik Donke(n)s a fl. 35 per jaar over de jaren 1771-1775, in 1777 en 1778 van Matth(ijs) Blok.

Gehuwd (1) 28-11-1779 in Eelde met Jantje Luinge, geboren in Peize, dochter van Roelef Luinge en Hillina Ebbinge, zie genealogie Alting (1).
Huwelijk: Cornelis Steringa en Jantje Luinge, van Peize.
Bij de doop van dochter Jantje: woonplaats Peize, schoolmeester te Eelde en Peize.
Momberaanstelling in 1798: kinderen Jantien, Roelf, Hillina en Berent Steringa. Mombers zijn Reinder Luinge en Jan Luinge uit Peize en Andries Harms en A.K. Bolhuis uit Eelde. Bij de bezittingen hoort een huis en hof te Eelde met 2 woningen, bewoond door Berent Geerts en door Kornelis Klaasens.

Gehuwd (2) 3-6-1798 in Eelde met Freerkien Ebels, geboren 1757 in Bunne, gedoopt Vries 27-3-1757, overleden 11-1-1808 in Eelde, dochter van Jan Jans Ebels en Elizabeth Tiemens Odding, zie genealogie Ebels1.
Huwelijk: Cornelis Steringa, Schoolmeester en Freerkien Ebels, van Bunne.
In de alfabetische index van het trouwboek staat als trouwjaar 1789, dit moet zijn 1798.

Gehuwd (3) 2-6-1809 in Eelde met Katharina Steringa, geboren 19-3-1780 in Eelde, gedoopt 19-3-1780, overleden 14-1-1861 in Eelde, dochter van Hilbrant Steringa (zie IIIc) en Geertruid Jans Olthof.
Huwelijk: Kornelis Steringa en Katharina Steringa.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jantien Steringa, geboren 1781 in Peize, gedoopt Eelde 16-9-1781, overleden 20-6-1857 in Achtkarspelen.
Gehuwd 1-5-1808 in Eelde met Jan Roelfs Kuipers, geboren 1782, overleden 25-1-1858 in Achtkarspelen.
Huwelijk: Jan Roelfs Kuipers, schoolmeester te Twijzel en Jantien Steringa. Jantien Steringa woont in 1812 in Twijzel volgens de naamsaannneming.
Jantje Kornelis Steringa bij overlijden 75 jaar, gehuwd.
Jan Roelofs Kuipers bij overlijden 76 jaar, weduwnaar.
2. Roelof Steringa, geboren 1783 in Eelde, gedoopt 21-12-1783. Roelof Steringa wordt in 1812 vermeld bij de naamsaanneming naast zijn halfbroer met dezelfde naam.
De kinderen van Roelof Steringa en Grietje de Vries worden tevens vermeld bij de verkoping van huis 36 in 1834, waarbij ook de andere kinderen van Cornelis Steringa, Jantien en Helena Steringa met hun echtgenoten en Berend en Roelof Steringa worden vermeld.

Gehuwd 29-8-1811 in Dantumadeel met Grietje Dirks de Vries, hertrouwd met Sipke de Roos.
De volgende personen trouwen later in Dantumadeel, met familienaam Steringa en patroniem Roelofs: Jelske, Kornelis, Hillina, Grietje, Jacomina, Durk, Geertruida en Jantje.
Kornelis Roelofs Steringa overlijdt in 1879 in Leeuwarden, 67 jaar, gehuwd.
3. Hillina Steringa, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 11-3-1787, overleden 23-4-1845 in Groningen.
Gehuwd 12-3-1820 in Groningen met Albert Lammerts ten Veldhuis, geboren 15-5-1791 in Vlagtwedde, overleden 21-12-1841 in Groningen, zoon van Lammert Jans ten Veldhuis en Swaantje Bruins Treuning.
4. Berend Steringa, geboren 1789 in Eelde, gedoopt 5-7-1789, overleden 18-1-1846 in Eelde.
Gehuwd (1) 6-7-1820 in Eelde met Jantien van der Molen, geboren 1792 in Vries, gedoopt 15-4-1792, overleden 25-2-1821 in Eelde, dochter van Hendrik Fake Booijs van der Molen en Jantien Jannes.
Gehuwd (2) 5-9-1823 in Eelde met Harmtien van der Molen, geboren 13-12-1795 in Vries, gedoopt 19-12-1795, overleden 7-2-1841 in Eelde, dochter van Hendrik Fake Booijs van der Molen en Jantien Jannes.
Gehuwd (3) 1-4-1842 in Eelde met Willemtien Beerda, geboren 24-6-1798 in Paterswolde, gedoopt Eelde 1-7-1798, overleden 19-2-1869 in Paterswolde, dochter van Koene Reints Beerda en Hinderkien Jans Bolhuis, zie genealogie Beerda.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Elizabeth Steringa, geboren 1799 in Eelde, gedoopt 18-8-1799.
6. Roelof Steringa, geboren 1802 in Eelde, gedoopt 16-5-1802, overleden 16-3-1837 in Eelde.
Gehuwd 14-10-1825 in Eelde met Maria Uges, geboren 1802 in Eelde, gedoopt 11-4-1802, overleden 29-4-1836 in Eelde, dochter van Uge Hindriks Uges en Aaltje Jacobs Hartlief, zie genealogie Uges.
 
IVb  Jan Roelofs Steringa, geboren 1775 in Eelde, gedoopt 10-12-1775, overleden 24-1-1842 in Eelde, zoon van Hilbrant Steringa (zie IIIc) en Geertruid Jans Olthof.
Gehuwd 13-5-1810 in Eelde met Helena Anna Meijer, geboren 1785 in Eelde, gedoopt Groningen 7-6-1785, overleden 25-3-1843 in Eelde, dochter van Hendrik Meijer en Tetje Addens, zie genealogie Meijer2.
Huwelijk: Jan Roelfs Steringa en Helena Anna Meijer. Naamsaanneming 1812 (op nr. 19): kind Hilbrand, een half jaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hilbrand Steringa, geboren 6-1-1812 in Eelde, gedoopt 12-1-1812, overleden 1-1-1849 in Eelde.
2. Tetje Steringa, geboren 31-3-1814 in Eelde, overleden 17-4-1861 in Eelde.
3. Geert Steringa, geboren 3-5-1817 in Eelde, overleden 13-5-1840 in Eelde.
4. Geertruid Steringa, geboren 29-12-1821 in Eelde, overleden 16-12-1872 in Eelde.
5. Hinderkien Steringa, geboren 1827 in Eelde, overleden 1-4-1865 in Eelde.
 

Index
Genealogie Steringa