U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Winters

Generatie I

Ia  NN Winters.
Kinderen:
1. Roelof Winters (zie IIa).
2. Harm Winters (zie IIb).
 

Generatie II

IIa  Roelof Winters, zoon van NN Winters (zie Ia).
Gehuwd 1681 in Eelde met Annegien Cornelis, dochter van Cornelis Jacobs en Jantje NN, zie genealogie ~Cornelis NN, eerder getrouwd met Johannes Camps.
Etstoel deel/folio/datum 25/32/8-11-1681
Onderwerp: akte van eenkindschap
Inhoud: mombers over de kinderen van wijlen Johannes Camps en Annegien Cornelys te Eelde, nu hertrouwd aan mr. Roeloff Winters hebben met de (stief)ouders een akte van eenkindschap gesloten.

Roelof Winters/Wijnters wordt in het Haardstedenregister van Eelde 1691-1694 vermeld als snijder voor de (Lands)secretaris (Nijsing). Vermoedelijk woont hij in het huis dat in 1732 wordt verkocht aan vermoedelijk Catarina Winters en echtgenoot Jan Roelofs Steringa.
Dit kan zijn een huis aan de Westerhorn of een huis aan de Hoofdweg ten zuiden van het Nijsinghuis.

Drents Archief, Collectie Diversen:
140 Akte van verkoop door Pyeter Bijlefelt, predikant in het spinhuis te Groningen, aan Roelof Wynters en diens vrouw Annegen Knellys van een huis, hof en bouwland in de marke van Eelde, 1698

In 1722 wordt in Groningen het huwelijk gesloten tussen Otto Winters en Annegien Vriese, beide van Groningen. Het huwelijkscontract vermeldt aan de zijde van de bruidegom Roelef Winters, oom en Roelef en Cornelis Winters, neven. Bij de geboorte van het oudste kind, Grietje, wordt de moeder vermeld als Annechjen Jacobs. In 1724 hertrouwt Annegien Jacobs met Jan Harms van der Velde met aan de zijde van de bruid Annegien Hindriks, moeder en weduwe van Jacob de Vriese, Roelf Winter, voorstander over bruids voordochtertje en Aeriaen de Vriese, tevens voorstander over bruids voordochtertje.

In 1732 verkopen Cornelis Winters, de weduwe van Roelof Winters en Jan Jans te Groningen hun vaste goederen in Eelde voor 2160 gld. (OSA 1785). Eveneens verkoopt Evert Winters te Amsterdam zijn vaste goederen voor 700 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Catarina Winters (zie IIIa), overleden 1746 in Eelde.
2. Cornelis Winters (zie IIIb), geboren in Eelde.
3. Roelof Winters (zie IIIc), geboren in Eelde.
4. Evert Winters (zie IIId), geboren 1687 in Eelde, overleden 1769 in Amsterdam.
 
IIb  Harm Winters, zoon van NN Winters (zie Ia).
Gehuwd met Grietje Ottens.
Huwelijk niet gevonden. In 1663 trouwt een Harmen Winter met Trijntjen Jansen van Huisen. Tussen 1663 en 1685 worden 9 kinderen gedoopt van dit echtpaar, maar er is geen aanwijzing dat het om dezelfde Harm Winter(s) gaat.
Wonend in Groningen aan het Damsterdiep.
Uit het huwelijkscontract van zoon Otto blijkt dat Harm een broer is van Roelof Winters sr.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Otto Winters (zie IIIe), geboren 1699 in Groningen, gedoopt 24-5-1699.
2. Evert Winters, geboren 1701 in Groningen, gedoopt 31-7-1701.
3. Evert Winters, geboren 1704 in Groningen, gedoopt 28-5-1704.
4. Albert Winters (zie IIIf), geboren 1708 in Groningen, gedoopt 6-5-1708, overleden 1772 in Groningen.
 

Generatie III

IIIa  Catarina Winters, overleden 1746 in Eelde, dochter van Roelof Winters (zie IIa) en Annegien Cornelis.
Gehuwd met Jan Roelofs Steringa, geboren 1690 in Eelde, overleden 1740 in Eelde, zoon van Berend Jansen Steringa en Geertruid Hillebrands, zie genealogie Steringa.
In 1747 verzoeken Berent Steringa te Eelde als hoofdmomber, Ariaen Hoebers, Hendrik Winters en de predikant Rud. Winters te Tjamsweer als medemombers over de kinderen van wijlen Jan Steringa en Catharina Winters te Eelde om enige vaste goederen te mogen verkopen om daarmee de schulden over de boedel af te lossen.
Na authorisatie van de Etstoel verkoopt Mr. Berent Steringa in 1752 het huis aan de Westerhorn aan Harm, Pieter en Trientje Harms (Groenewold). Hij doet dit als hoofdmomber over zijn minderjarige broer en zuster en voor zijn broer Roelof Steringa en schatbeurder Alb. Corn. Olthof te Eelde voor zijn vrouw Anna Steringa.
Aangifte 30ste penning 13-12-1763: van Albert Olthof van Eelde de 30ste van 430 gld. waarop dezelve en consorten de erfenisse van Roelof Steringa hebben begroot.
Hendrik Winters is een zoon van Cornelis Winters en predikant Rudolphus Winters is een zoon van Roelof Winters, beiden broers van Catarina Winters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Berend Jans Steringa, overleden 1776 in Eelde, zie genealogie Steringa.
2. Anna Steringa, zie genealogie Steringa.
3. Roelef Winter Steringa, geboren 1726 in Eelde, gedoopt 12-6-1726, overleden 1763 in Eelde. Doopnaam Jan Roelefs Winter. Mogelijk is hier een vergissing gemaakt omdat logisch zou zijn dat de vader van Catarina eerst wordt vernoemd en er ook later sprake is van Roelof Steringa.
4. Hilbrant Steringa, geboren 1729 in Eelde, gedoopt 26-6-1729, zie genealogie Steringa.
5. Geertruid Steringa, geboren 1731 in Eelde, gedoopt 30-9-1731, zie genealogie Steringa.
6. Cnellis Steringa, geboren 1734 in Eelde, gedoopt 3-10-1734.
 
IIIb  Cornelis Winters, geboren in Eelde, zoon van Roelof Winters (zie IIa) en Annegien Cornelis.
Gehuwd (1) 3-5-1714 in Groningen met Jantien Bouwmans, geboren 1696 in Groningen, gedoopt 14-6-1696, overleden 1729 in Groningen, dochter van Hindrik Hindriks Bouwman en Tjaakje Peters.
Huwelijk: Cornellis Winters van Eelde en Jantien Bouwmans van Groningen, pro qua Hindrick Hindricks Bouwman als vader.
Jantien gedoopt als Jantjen, d.v. Hindrik Hindriks en Tjaekje Peters.
In 1727 in Groningen zijn Kernellijs Winters als zwager en Jantijn Bouwmans als zuster getuige aan de zijde van de bruid bij het huwelijk van Klaas Folkerenga en Margijn Bouwmans.

Breukdodenboek Groningen 27-11-1729: Jantjen Bouwmans, huisvr. van Cornelis Winters in N. Ebbingstraat.

Gehuwd (2) 23-5-1730 in Groningen met Geesjen Stoffers.
Huwelijk: Cornellis Winters van Eelde en Geesjen Stoffers van Emmelencamp, pro qua Jan van der Lippe als oom. In de marge: cons(ent) van des bruijts ouders (doorgestreept). voldaen.

Huwelijkscontract Groningen 13-4-1730:
Cornelis Winters en Geesjen Stoffers.
Bruidegomszijde:
Jan Roelefs Steringa, zwager
Catharina Winters, zuster en ehevrou Jan Roelefs Steringa
Jan Reijntjes, swager en voorstander over bruidegoms voorkinderen
Derk Ferree, swager en voorstander over bruidegoms voorkinderen
Bruids zijde:
Hindrikien (Stoffers, zuster doorgehaald)
Jan van der Lip, oom
Jacobus van der Lip, oom
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Anna Winters, geboren 1715 in Groningen, gedoopt 19-7-1715.
2. Hindrik Winters, geboren 1717 in Groningen, gedoopt 17-11-1717. Aangifte 30ste en 40ste penning (Drenthe) 16-12-1738:
"Laastelijk drie gulden en vijftien stuivers in voldoeninge van de veertigste Pennink van Een hondert en vijftig Car. gls waar op Arent Roelofs van Eelde en consorten de Erfenisse van haar moeije getrouwt geweest aan Hendrik Winters hebben begroot."

Gehuwd 19-5-1744 in Groningen met Jantjen Tjassens.
Huwelijk: Hindrick Winters en Jantjen Tjassens, beide van Groningen, pro qua de oud adjudant Blaasman als neef.
Huwelijkscontract Groningen 24-4-1744:
Hindrik Winters en Jantjen Tjasses
Bruidegomszijde:
Jan Reintjes, angetrouwde oom en voormond
Derk Ferree, angetrouwde oom en voogdt
(Zij waren bij het tweede huwelijk van vader Cornelis Winters zwagers en voorstanders over de voorkinderen van de bruidegom)
Bruidszijde:
Blaasman, neef

Breukdodenboek Groningen 21-9-1775: Jantje Cornelis, vrouw van Hindrik Winters N. Ebb. Straat.

Kinderen o.a. Cornellis, 1746, vermoedelijk onderstaande Cornelis Winters:
Breukdodenboek Groningen 31-12-1786: Cornelis Winters, in N. Ebbingestraat.
Verhuur van lijklakens Groningern 31-12-1786: Cornelis Winters in Niewe Eb. Str., Het laak v.d. Slagtergilde.
3. Roelof Winters, geboren 1721 in Groningen, gedoopt 28-9-1721.
Gehuwd 27-10-1745 in Groningen met Grietjen Bouknegt, overleden 1758 in Groningen, dochter van Harmen Geerts Bouknegt en Catrijna Vreeborgh.
Huwelijk: Roelef Winters en Grietien Boukneghts, beide van Groningen, pro qua Derck van Helder als neef.
Huwelijkscontract Groningen 17-9-1745:
Roelef Winters en Grietjen Bouknegt
Bruidegomszijde:
Jan Reintjes, oom en voormont
Derck Ferree, oom en voogt
Hindrik Winters, broer
Bruidszijde:
Catharijna Freborg, moeder
Derk van Helder, neef

Groningen verhuur van lijklakens 22-4-1758: Grietie Bouwknegt, wed. van Roelef Winters. Zij heeft gewoont in de Lamuningstr. Laken van het Slaager Gilde.
4. Peter Winters, geboren 1726 in Groningen, gedoopt 12-9-1726.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Anna Winters, geboren 1732 in Groningen, gedoopt 31-8-1732.
 
IIIc  Roelof Winters, geboren in Eelde, zoon van Roelof Winters (zie IIa) en Annegien Cornelis.
Gehuwd 22-1-1710 in Groningen met Maria Crans, overleden 1748 in Groningen, eerder getrouwd 29-8-1701 in Groningen met Jan Middendorp, eerder getrouwd 20-4-1707 in Groningen met Pieter van der Venne, hertrouwd 12-7-1730 in Groningen met Harmannus Stellingwerf.
Huwelijk: Roelef Winters van Eelde en Maria Crans van Groningen, weduwe van Peter der Venne, pro qua Jan Bouwman als swager.
Huwelijkscontract Groningen 2-1-1710:
Roelef Winters en Maria Crans.
Bruidegomszijde: Roelef Winters, vader, Egbert Aijtens, zwager, Jan Ebbinge, oom, Grietjen, aangetrouwde moeij.
Bruidszijde: Jan Bouman, zwager, Trijntje Crans, zuster, Hindrik Crans, zwager, Hendrik Molenkamp, zwager, Jurjen Biesbinck, zwager, Jantjen Crans, zuster.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Anna Winters, geboren 1711 in Groningen, gedoopt 1-5-1711.
2. Rudolphus Winters, geboren 1713 in Groningen, gedoopt 13-1-1713.
3. Rudolphus Winters (zie IVa), geboren 1714 in Groningen, gedoopt 18-5-1714.
4. Annanias Winters, geboren 1715 in Groningen, gedoopt 1-10-1715.
5. Jan Hindrix Winters, geboren 1718 in Groningen, gedoopt 29-4-1718.
6. Jantjen Winters, geboren 1719 in Groningen, gedoopt 22-12-1719.
7. Anna Winters, geboren 1721 in Groningen, gedoopt 14-4-1721.
 
IIId  Evert Winters, geboren 1687 in Eelde, overleden 1769 in Amsterdam, zoon van Roelof Winters (zie IIa) en Annegien Cornelis.
Getuigen bij de dopen van de kinderen:
Roelof 1717: Roelof van Ansen en Gesina de Wilde
Roelof 1719: Hendrik van Ansen en Aaltje Heijmmeriks
Catharina 1721: Roelof van Ansen en Gesina Sterenga
Alida 1723: Roelof van Ansen en Geesina Steerenga (als vader in de index van het Amsterdams Stadsarchief Evert Winfers)
Susanna 1726: Martinus Huijsinga en Immetie Huijsinga

Gesina Steringa is een zuster van Jan Roelofs Steringa, getrouwd met Catarina Winters. Zij is in 1726 getrouwd met Hendrik Veelen en niet direct verwant aan Roelof van Ansen.

Begraafregister Amsterdam: 6-12-1735: Gesiena Steringa, huijsvrouw van Hendrik van Velen, Mr. schoenmaker, in de Dirk van Hasseltsteeg, blijven 2 kinderen.

N.B. Er is ook een Evert Winters uit Elden, die op 23-1-1734 als soldaat in dienst treedt van de VOC te Amsterdam en al 4 dagen later, op weg naar Batavia, overlijdt (bron Nationaal Archief, via www.openarch.nl).

Gehuwd (1) 22-3-1715 in Amsterdam (ondertrouw) met Catrina Wijbrands, geboren 1687 in Amsterdam, dochter van Wijbrand Andriesse.
Ondertrouw Amsterdam, stadsarchief Amsterdam:
Evert Winters van Eelden oud 28 jare op de Groene Burgwal sijn vader Roelof Winters tot Eelden en Catrina Wijbrands van A. oud 28 jare woont als voorn. geasst. met haar vader Wijbrand Andriesse.

Gehuwd (2) 6-11-1716 in Amsterdam (ondertrouw) met Lammertie Ansen, overleden 1719 in Amsterdam.
Ondertrouw Amsterdam, stadsarchief Amsterdam:
Evert Winters van Eelden, wedn. van Catrina Wijbrands in de Petannistraat en Lamberta van Ansen van Meppelt oud 32 jare op de Haarlemerdijk, ouders doot geassisteert met haar broeder Roelof van Ansen.
Begraafboek Amsterdam, Westerkerk, 25-4-1719: Lammetje van Ansen, in de Bethanistraat.

Gehuwd (3) 21-9-1719 in Amsterdam (ondertrouw) met Anna Roest, geboren 1686 in Amsterdam, overleden 1732 in Amsterdam.
Ondertrouw Amsterdam, stadsarchief Amsterdam:
Evert Winters van Eelten wedn. Lambertje van Ansen in de Petannistraat en Anna Roest van A. oud 33 jaar in de Nieuwestraat, ouders doot geasst. met Sijtje Wijbrants.
Op 27-8-1732 wordt Anna Roest, huisvrouw van Evert Winters begraven.
Op 16-2-1769 wordt Evert Winters begraven.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
1. Roelof Winters, geboren 1717 in Amsterdam, gedoopt 1-12-1717, overleden 1718 in Amsterdam. Op 13-9-1718 wordt een kind van Evert Winters begraven.
2. Roelof Winters, geboren 1719 in Amsterdam, gedoopt 2-4-1719.
Gehuwd (1) 21-4-1746 in Amsterdam (ondertrouw) met Femmetje Faber, overleden 1759 in Amsterdam.
Huwelijk: Roelof Winters en Femmetje Fabers.
Op 2-12-1759 wordt Femmetje Fabers, huisvrouw van Roeloff Winters begraven.

Gehuwd (2) 17-4-1761 in Amsterdam (ondertrouw) met Fijtje van Willigen, overleden 1763 in Amsterdam.
Huwelijk: Roelof Winters, weduwnaar van Femmetje Fabers en Feijtje van Willegen.
Op 19-1-1763 wordt Fijtje van Willigen, huis- en kraamvrouw van Roeloff Winters begraven.

Gehuwd (3) 20-1-1764 in Amsterdam (ondertrouw) met Gerritje Roos.
Huwelijk: Roelof Winters, weduwnaar van Feijtje van Willigen en Gerritje Roos.
3. Anna Winters. Anna Winters is getuige bij de doop van Evert, zoon van Roelof Winters en Femmetje Vaabers in 1747.
Kinderen uit het derde huwelijk:
4. Catharina Winters, geboren 1721 in Amsterdam, gedoopt 14-12-1721, overleden 1797 in Amsterdam. Catrina Winters is enkele malen getuige bij de doop van kinderen van Roelof Winters en Femmetje Faber.
Op 6-4-1797 wordt Catharina Winter begraven.

Gehuwd (1) 6-12-1754 in Amsterdam (ondertrouw) met Rutgert Digt, geboren in Deventer.
Ondertrouw Amsterdam, stadsarchief Amsterdam:
Rutgert Digt, van Deventer, wedn. Maria de Ton op de St. Ant. Breestr. en Catrina Winters, van Am. oud 33 jaar, in de Rheestraat, oud(er)s doot, geassisteert met haar halve broeder, Roelof Winters.

Gehuwd (2) 18-12-1761 in Amsterdam (ondertrouw) met Johannes Fasell, geboren 1742 in Hersfelt.
Ondertrouw Amsterdam, stadsarchief Amsterdam:
Johannes Fasell, van Hirsvelt, gereformeert oud 23 jaren in de Geertruijsteeg, oud(er)s doot, geasst. met Adam Lindesmit en Catrina Winters van Am., gereformeert, wedw. Rutgert Digt in de St. Antonie Breestraat.
5. Alida Winters, geboren 1723 in Amsterdam, gedoopt 25-7-1723, overleden 1723 in Amsterdam, begraven 30-7-1723. Op 30-7-1723 wordt een kind van Evert Winters begraven.
6. Susanna Winters, geboren 1726 in Amsterdam, gedoopt 13-2-1726, overleden 1782 in Amsterdam.
Gehuwd 24-6-1774 in Amsterdam (ondertrouw) met Hendrik de Loose.
Huwelijk: Hendrik de Loose, weduwnaar van Susanna Bommel en Susanna Winters.
Op 5-1-1782 of 5-6-1782 wordt Susanna Winters, huisvrouw van Hendrik de Loose begraven.
In 1783 hertrouwt Hendrik de Loose met Maria Willems, weduwe van Hendrik Krammaijer.
 
IIIe  Otto Winters, geboren 1699 in Groningen, gedoopt 24-5-1699, zoon van Harm Winters (zie IIb) en Grietje Ottens.
Gehuwd 12-6-1722 in Groningen met Annegijn Jacobs de Vriese, geboren 1698 in Groningen, gedoopt 24-11-1698, overleden 1736 in Groningen, dochter van Jacob de Vriese en Annechijn Hindriks van Lingen, hertrouwd 9-6-1724 in Groningen met Jan Harmens.
Huwelijk: Otto Winters van Groningen en Annegijn de Vriese mede van Groningen, pro qua Ariaen de Vriese als broeder.
Huwelijkscontract Groningen 8-5-1722:
Otto Winter en Annegien Vriese
Bruiidegomszijde:
Roelef Winters, oom
Roelef Winters, neef
Cornellis Winters, neef
Bruidszijde:
Annegijn Vriese, moeder
Aerijaen Vriese, broer
Jan Luirts van der Lip, neef
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Grietjen Winters, geboren 1723 in Groningen, gedoopt 7-3-1723.
Gehuwd 3-5-1746 in Groningen met Jan Jacobs.
Huwelijk: Jan Jacoops en Grietien Winters, beide van Groningen, pro qua Albert Winters als voormond en oom.
Er zijn o.a. kinderen Annigjen en Otterdina.
 
IIIf  Albert Winters, geboren 1708 in Groningen, gedoopt 6-5-1708, overleden 1772 in Groningen, zoon van Harm Winters (zie IIb) en Grietje Ottens.
Gehuwd 29-6-1742 in Groningen met Rebecka Meinders Brauw, geboren 1699 in Beerta, gedoopt 8-9-1699, overleden 1791 in Groningen, dochter van Meinard Brauw en Stijntje Wilkens, eerder getrouwd 19-2-1726 in Groningen met Ariaan de Vriese, geboren 1696 in Groningen, gedoopt 19-7-1696, overleden 1741 in Groningen, zoon van Jacob de Vriese en Annechijn Hindriks van Lingen.
Huwelijk: Albert Winters van Groningen en Rebecka Meinders Brous, wed. van wijlen Ariaan de Vriese, van de Beerta in den Oldamte pro qua Sibrand Dijkhuisen als zwager.
Verhuur van lijklakens Groningen 19-7-1772: Albert Winters heeft gewoont aan het Damsterdiep, Rebekka Braas zijn nagelaten huijsvr. Van de schoem(aker gilde).
Idem 26-4-1791: Rebekka Meijnders, vrouw van Albert Winters, Niew Eb.straat. 't Laak Schoema. gilde.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harmannus Winters, geboren 1743 in Groningen, gedoopt 10-3-1743.
Gehuwd 17-11-1767 in Groningen met Anna Catharina Velthoen, geboren 1739 in Groningen, overleden 6-11-1825 in Groningen, dochter van Jacob Hendriks Velthoen en Anna Maria Stuur.
Bij overlijden van Anna zijn Albert en Anna Winters de enige (overlevende) erfgenamen van de oorspronkelijk 8 kinderen. Albert Winters trouwt in 1809 met Immigje Vos uit Uitwierde, weduwe van Jan Rudolphi. Bij het overlijden van Albert Winters in 1827 is zijn zuster Anna de enige erfgenaam. De bezittingen, bestaande uit enkele meubelen en lijfstoebehoren worden geschat op 35 gld. Anna overlijdt in 1832 ongehuwd als inlands kramersche. Zij laat bij testament haar bezittingen na aan Aaltje Hindriks Oldenburger, dienstmeid, bedragende 220 gld. na aftrek van de schulden. Hierbij was een schuld van haar vader van 75 gld. volgens een handschrift van 1803.
 

Generatie IV

IVa  Rudolphus Winters, geboren 1714 in Groningen, gedoopt 18-5-1714, zoon van Roelof Winters (zie IIIc) en Maria Crans.
Predikant te Tjamsweer.
Gehuwd 3-3-1737 in Groningen met Aaltje Snijwind.
Huwelijk: Rudolphus Winters en Aaltjen Sniewind, beide van Groningen, pro qua Doctor Eisso Eissonius als voormond.
Verhuur van lijklakens Groningen 21-3-1772: De Jufvr. Aaltie Sniewed, wed. van de Heer Pastoor Rudolphius Winters. Zij heeft gewoont in de Viskers Straat. 2 lakens.
Breukdodenboek Groningen 28-3-1772: Aaltie Sneiwint, wed. Rudolphus Winters.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hilligje Winters, geboren 1737 in Groningen, gedoopt 8-5-1737, overleden 1787 in Groningen. Verhuur van lijklakens Groningen 8-10-1787: Dogter van Rudolph Winters, in de Torfhorenstraat.
Breukdodenboek Groningen 8-10-1787: Hilligjen Winters, dogter van Rudolphus Winters en Aaltje Sneewint, Turftor. Str.
2. Maria Winters, geboren 1739 in Groningen, gedoopt 31-5-1739, overleden 1804 in Groningen.
Gehuwd 19-10-1760 in Scharmer met Petrus Hofman Perelkamp.
Huwelijk Scharmer: Den 19 October zijn alhier gecopuleerd Petrus Hofman Perelcamp S.S.M. Candidatus van Groningen en Anna Winters van Tjamsweer (bij de dopen van de kinderen als moeder Maria).
Huwelijksafkondiging in Groningen 4-10-1760: Petrus Hofman Perelcamp S.S.H. candidatus van Groningen en Maria Winters van Tjamsweer, pro quibus de Camerbode C. Meinders als daer toe geconstitueert. hijrvan adtestatie gepasseert. Met belastinge tot Eelde.
Huwelijksafkondiging Eelde 20-10-1760: Petrus Hofman Perelkamp van Groningen en Maria Winters van Tjamsweer.

Kinderen gedoopt in Groningen.
Breukdodenboek Groningen 17-6-1804: Maria Winters. Niet zeker dat het deze Maria betreft.
In het huwelijkscontract van dochter Aurelia Maria Peerlcamp wordt Maria Winters niet vermeld, wel de vader en verschillende broers en zusters.
3. Geertruida Winters, geboren 1740 in Groningen, gedoopt 10-7-1740, overleden 2-8-1821 in Groningen. Bij overlijden 81 jaar, geboren in Tjamsweer, dochter van Rudolf Winters en Aaltje Snijwind.
4. Roelina Winters, geboren 1742 in Tjamsweer, gedoopt 1-4-1742, overleden 1779 in Groningen. Breukdodenboek Groningen 25-9-1779: Roelina Winters (Juffer) aan de Draaijbrug.
5. Barold Winters, geboren 1743 in Tjamsweer, gedoopt 20-10-1743, overleden 25-5-1808 in Nieuwe Pekela.
Gehuwd 28-12-1784 in Blijham met Catharina Heres, geboren 1758 in Blijham, gedoopt 9-4-1758, overleden 10-2-1829 in Nieuwe Pekela, dochter van Adolf Heres en Lucretia Gomans.
Huwelijk: Barold Winters van Tiamsweer, woonagtig in de Pekel A en Catharina Heres van Blijham, met attestatie van de Beneden Pekel A.
Barold bij overlijden 66 jaar, gehuwd, nalatende 2 kinderen.
Catharina bij overlijden 73 jaar, weduwe van Bareld Winters, nalatende 2 kinderen, geen ouders vermeld.
6. Anna Winters, geboren 1746 in Tjamsweer, gedoopt 10-4-1746, overleden 20-4-1820 in Groningen. Bij overlijden 74 jaar, geboren in Tjamsweer, dochter van Rudolph Winters en Geertruida Sneeuwwind.
7. Jacoba Winters, geboren 1747 in Tjamsweer, gedoopt 15-10-1747.
8. Harmanna Jacoba Winters, geboren 1748 in Tjamsweer, gedoopt 3-11-1748, overleden in Oude Pekela.
Gehuwd 4-12-1783 in Nieuwe Pekela met Jacob van Ulphen, overleden 1809 in Amsterdam.
Huwelijk: De E. Jacob van Ulphen van Groningen en Harmanna Jacoba Winters van Tjamsweer. Ook afkondiging in Oude Pekela.
Overlijdensgegevens uit huwelijksakte dochter Aaltje in 1815, de vaderbegraven te amsterdsam, de moeder meer dan twintig jaar daarvoor overleden in Oude Pekela.
 

Index
Genealogie Winters