U heeft javascript uitgeschakeld. Hierdoor staat de index niet links maar onderaan.

HoofdIndexUitleg

Versie 29-7-2022

Genealogie Hilbrants

Generatie I

Ia  Hilbrant Jansens, overleden 1692 in Eelde.
In 1691 vermeldt het Haardstedenregister van Eelde Hilbrant Jansens, volle plaats, 2 plaatsen na Schultes Alting, in 1693 de weduwe van Hillebrant Jans, 4 paarden en brouwerij. Als naam van zijn echtgenote vermeldt de genealogie Hilbrants (www.warrink.net) "w.s. Jantien Jacobs".
Hilbrant Jans wordt in 1678 genoemd als verwalter-schulte te Eelde (Etstoel dl 23, f. 254, 12-11-1678).

Gehuwd met Jacobina Cornelis, dochter van Cornelis Jacobs en Jantje NN, zie genealogie ~Cornelis NN.
Aangenomen dat de echtgenote van Hilbrant Jansens Jacobina heet (of Jacobje), omdat alle kinderen behalve Geertruid een dochter Jacobina (Jacobje) hebben. Deze naam komt wel voor bij de kleinkinderen van Geertruid.
DA, OAS 818.8 Registers voor de heffing der goedschatting 1694, blad 4 vermeldt Jacobjen, de weduwe van Hilbrant Jansen.
In het huwelijkscontract van Jacobus Geertsema en Ebeldina Fockens, dochter van Bartholt Fockens en Margareta Hilbrants in 1721 in Groningen worden aan de zijde van de bruid vermeld:
Margrieta Hillebrants, moeder en weduwe Barthold Fockens
Cornellis Hillebrants, oom
Elisabeth Dassens, moeij,
Heijno Bole, oom
Heijltijn Hillebrants, moei,
Rhodius, aangetrouwde oom,
Jan Hillebrants, oom,
Wildina Wiltens, moeij,
Jan Ebbing, oude oom,
Grietjen Egberts, moeij
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Hilbrants (zie IIa).
2. Geertruid Hillebrands (zie IIb).
3. Heiltje Hilbrants.
Gehuwd met Heino Harms Roll, geboren 1671 in Groningen, gedoopt 27-8-1671 (tweeling met Geert), zoon van Harmen Jans en Enne Pieters.
Heiltje aangenomen als lidmaat in Anloo in 1703, met attestatie van Eelde. Op 21-1-1700 wordt in Anloo dochter Edina gedoopt, ouders te Annerveen. Zij wordt begraven op 27-1-1700. Op 23-12-1701 wordt nogmaals een dochter gedoopt met de naam Ennigje. De naam van de vader is Hijno/Heine Harms, de naam van de moeder Heiltjen Hilbrants. Het gezin vertrekt in 1704 naar Groningen, waar op 2-12-1704 dochter Jacomina wordt gedoopt, vader Heine Rol. Daarna worden in Groningen nog meer kinderen gedoopt.
Met dank aan Hans Homan Free.
N.B. In Anloo (en in Groningen) komt eerder ook een Heiltjen Hilbrants voor. Zij wordt in 1703 begraven als Heiltje Berends Hilbrants en was getrouwd met Willem Jans (Meinders).
4. Jantjen Hillebrands.
Gehuwd 17-4-1693 in Noordwolde met Lucas Rhodius, zoon van Henricus Rhodius en Maria Eikema.
Huwelijk: Lucas Rhodius van Garmerwolde, predikant alhier en Jantjen Hillebrands van Eelde.
Lucas Rhodius is predikant van Noordwolde en wordt vermeld als Rhodius, aangetrouwde oom van de bruid in het huwelijkscontract van Jacobus Geertsema en Ebeldina Fockens in 1721 te Groningen, de laatste een dochter van Barthold Fockens en Margaretha Hillebrants.
Dit echtpaar heeft o.a. een zoon Hilbrant, gedoopt in 1695 en een dochter Jacomina, gedoopt in 1697. In 1698 wordt in het doopboek van Noordwolde dochter Maria ingeschreven met de aantekening dat zij is gedoopt te Eelde.
5. Margareta Hillebrants.
Gehuwd 10-2-1703 in Groningen (afkondiging) met Barthold Fockens, geboren 1669 in Groningen, gedoopt 16-4-1669, zoon van Focke Tekens en Ebeltien Bartels.
Huwelijksafkondiging: Bartholt Fockens van Groningen en Margareta Hillebrants van Eelde, pro qua d'olderman Jan Ebbinck als oom. Met belastinge tot Eelde. Hiervan attestatie gepasseert.
Kinderen gedoopt in Groningen.
6. Jan Hilbrants.
Gehuwd 20-1-1711 in Groningen met Wildina Wiltens, geboren 1691 in Anloo, gedoopt 31-5-1691, dochter van Wilte Eppens en Hindrikje Bastiaans.
Huwelijk: Jan Hilbrandts van Eelde en Wildina Wiltens van Anloo, pro qua Harm Deeckens als oom. Jan Hilbrans en Wildina Wiltens ondertekenen als zwager en zuster het huwelijkscontract van Eppe Wiltens en Janna Tabing in 1716 in Groningen.
Kinderen gedoopt in Groningen, waaronder oudste dochter Jacobjen.
 

Generatie II

IIa  Cornelis Hilbrants, zoon van Hilbrant Jansens (zie Ia) en Jacobina Cornelis.
Gehuwd met Elizabeth Dassen, overleden 1752 in Eelde, dochter van Harmen Dassen en Elisabeth Eeftinge.
Haardstedenregister van Eelde: 1744 Cornelis Hilbrants, in 1754, 1764 en 1774 brouwer Hilbrants, in 1784 vrouw wed. Hilbrants, in 1794 vrouw wed. H. (Hilbrant) Hilbrants, vanaf 1804 Harmannus Hilbrants, in 1812 wonend op nr. 64.
In 1708 treedt Cornelis Hilbrants op in een rechtszaak namens zijn vrouw Elisabeth Dassen als rechthebbende van zijn schoonvader de ette Harmen Dassen.
Weduwe Cornelis Hilbrants wordt vermeld als Elisabet Dasse, wed. van Cornelis Hillebrants te Eelde in een schuldbekentenis van 1750 (inv. 256, fiche 3, verkoop van het huis van weduwe Roelef Beerling). In 1754 verkopen haar erfgenamen verschillende goederen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Hilbrant Hilbrants (zie IIIa), overleden 1782 in Eelde.
2. Elisabeth Hilbrants (zie IIIb), overleden 1764 in Eelderwolde (voor 1764).
3. Hermannus Hilbrants (zie IIIc), overleden 1763 in Assen, begraven 17-11-1763.
4. Jacobina Hilbrants (zie IIId).
 
IIb  Geertruid Hillebrands, dochter van Hilbrant Jansens (zie Ia) en Jacobina Cornelis.
Gehuwd (1) met Berend Jansen Steringa, overleden 1700 in Eelde (tussen 1699 en 1702), zie genealogie Steringa.
In een opsomming gedateerd 14-5-1704 van liggende gelden die op rente zijn gedaan aan de Landschap Drenthe (OSA 818) worden voor Eelde o.a. genoemd Mester Roelf Wijnters 300 gld. en Gertrut Hijllebrandts "tegens wordijgh huisvrouwe van mr Lambert Taellens voor haar en voor haar voorkijnderen" 350 gld.
Geertruid Hillebrands is als Geertruid Talens getuige bij het huwelijk van dochter Gesina Steringa in 1726 in Amsterdam.
In het Drents Archief bevindt zich onder Diverse Collecties:
208 Akte van verkoop door Lambert Talens voor hem en zijn kinderen, Berent Hilbrants, Helena Steringa en Lutgertien Talens te Eelde aan Jan Roelofs Steringa van enige landerijen te Eelde, 1730.
Lambert Thaalen is van 1702-1712 schoolmeester als vervanger van de nog minderjarige Jan Roelofs Steringa.
Bron: www.orgelsindrente.nl, uit Mr. Wiardus Hora Siccama. Beschouwingen, enz. Groningen z. j. , pag. 8-9.
Hieruit is af te leiden dat Geertruid niet zoals eerst gedacht een dochter is van de schoolmeester Berend Jansen, maar is zij zijn echtgenote. Jan Roelofs Steringa, Hillebrant Steringa en vermoedelijk ook Helena Steringa zijn haar voorkinderen bij Berend Jansen. De in de akte genoemde Berent Hilbrants is de zoon van Hillebrant Steringa. Lutgertien Talens is een dochter van Lambert Talens en Geertruid Hillebrands. Zij is getrouwd met Caspar Hofman en dus meerderjarig.
Ook is Geertruid Hillebrands mogelijk een dochter van de herbergier Hillebrand Jansen omdat zijn zoon Cornelis Hillebrants in 1738 optreedt met andere naaste vrienden (is familieleden) van Geert Talens.

Gehuwd (2) met Lambert Talens, zie genealogie Talens1.
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Jan Roelofs Steringa, geboren 1690 in Eelde, overleden 1740 in Eelde, zie genealogie Steringa.
2. Hillebrant Steringa, overleden 1719 in Groningen (kort voor 1719), zie genealogie Steringa.
3. Helena Steringa, overleden 1733 in Groningen, zie genealogie Steringa.
4. Gesina Steringa, geboren 1696 in Eelde.
Gehuwd 1-8-1726 in Amsterdam (ondertrouw) met Hendrik Veelen, geboren 1696 in Raalte, zoon van Gerrit Veelen, hertrouwd 19-10-1736 in Enschede met Elisabet Stronk, geboren 1699 in Enschede.
Ondertrouwboek Amsterdam, stadsarchief Amsterdam:
Hendrik Veelen, van Raalte, oud 30 jare, in de Dirk van Assensteeg, sijn vader Gerrit Veelen tot Raalte en Gesina Steringan van Eelden, oud 30 jare op de Haerlemerdijk haer moeder Geertruij Talens, tot Eelden.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
5. Geert Talens, zie genealogie Talens1.
6. Lutgertje Talens, zie genealogie Talens1.
 

Generatie III

IIIa  Hilbrant Hilbrants, overleden 1782 in Eelde, zoon van Cornelis Hilbrants (zie IIa) en Elizabeth Dassen.
In 1777 is brouwer H. Hilbrants medemomber over Geertruid Steringa, dochter van Berend Jans Steringa.
Op 15-3-1783 worden nieuwe medemombers aangesteld wegens overlijden van brouwer H. Hilbrants en Eite Lucas. Nieuwe medemombers zijn Hilbrant Steringa en Harmannus Hilbrants.

Gehuwd 5-1-1744 in Eelde met Aaltje Pothof, geboren 1723 in Anloo, gedoopt 22-8-1723, overleden 1797 in Eelde (tussen 1795 en 1798), dochter van Derk Pothof en Jantje Everts Hogenesch.
Huwelijk: Hilbrant Hilbrants en Aaltje Pothoff. Afkondiging in Anloo: Hillebrant Hillebrants van Eelde en Aaltje Pothoff van Anloo met attestatie.
Bij de dopen van de kinderen wordt soms ook de naam Alegonda Pothof gebruikt.
In 1795 verkrijgt Hermannus Hilbrants het huis met de brouwerij, waarbij zijn moeder Aaltje Pothoff bij hem mag blijven wonen, in 1798 is de officiële transportakte door de erven A. Pothoff (Drents Archief, archief familie Hilbrants).
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Hillebrants (zie IVa), geboren 1744 in Eelde, gedoopt 20-11-1744.
2. Jantje Hillebrants (zie IVb), geboren 1746 in Eelde, gedoopt te Peize 24-7-1746, overleden 23-1-1835 in Eelde.
3. Cornelis Hilbrants (zie IVc), geboren 1748 in Eelde, gedoopt 5-5-1748, overleden 20-2-1842 in Eelde.
4. Derk Hilbrants, geboren 1752 in Eelde, gedoopt 17-12-1752.
5. Hermannus Hilbrants (zie IVd), geboren 26-1-1755 in Eelde, gedoopt 2-2-1755, overleden 10-8-1831 in Eelde.
6. Gesina Hilbrants (zie IVe), geboren 21-8-1756 in Eelde, gedoopt 29-8-1756, overleden 30-10-1834 in Eelderwolde.
 
IIIb  Elisabeth Hilbrants, overleden 1764 in Eelderwolde (voor 1764), dochter van Cornelis Hilbrants (zie IIa) en Elizabeth Dassen.
Gehuwd 10-6-1733 in Groningen met Albert Beerling, zoon van Roelef Beerling en Jacobjen Alberts Olthof, zie genealogie Beerling.
Huwelijk: Albert Beerling, van Eelderwolde en Elisabeth Hillebrants, van Eelde, p.q. Harmannus ten Oever als neef.
Voor 1750 zijn kinderen geboren in Groningen, Albert Beerling en Elisabeth Hilbrants wonend tegenover de A-kerk, daarna wonend in Eelderwolde.
In het Haardstedenregister staat Albert Beerling in 1754, 1764 en 1774 met 2 paarden en nering, evenals daarna zijn zoon Roelof Beerling, in 1784 nog genoemd samen met zijn zuster, dit kan zijn Jacobijn of Gebbina, maar w.s. niet Anna (te jong). In 1807 is Roelof Beerling tapper en tevens eigenaar, in 1812 huisnummer 157. Deze boerderij met gracht, mogelijk op dezelfde plaats als het huis van jonker Ripperda rond 1650, is in 1832 eigendom van Gerbrand Jans Staal en gelegen aan de Groningerweg tegenover de Ter Borchlaan. In 1694 was er al sprake van een herberg in Eelderwolde.
In 1764 sluit Albert Beerling met zijn minderjarige kinderen en zijn meerderjarige kinderen Elizabeth Beerling, getrouwd met Geert Wijbes en Jacobje en Froukje Beerling een lening, die door zoon Roelof Beerling omstreeks 1814 wordt verlengd, dan bedragend 1900 gld.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Elisabeth Beerling, geboren 1734 in Groningen, gedoopt 23-7-1734, zie genealogie Beerling.
2. Jacobijn Beerling, geboren 1736 in Groningen, gedoopt 24-2-1736, overleden 26-4-1806 in Eelderwolde. Mogelijk Japkien Beerling, volgens begraafboek overleden 24-6-1806 in Eelderwolde, 70 jaar, ongehuwd. Er is ook een Jacobje Beerling geboren in 1730 in Eelderwolde, dochter van Roelof Beerling en Anna Blokbergen.
3. Cornelis Beerling, geboren 1738 in Groningen, gedoopt 26-1-1738.
4. Frouwke Beerling, geboren 1739 in Groningen, gedoopt 10-4-1739, overleden 1798 in Paterswolde?, zie genealogie Beerling.
5. Ebeldina Jacoba Beerling, geboren 1741 in Groningen, gedoopt 14-7-1741.
6. Ebeldina Jacoba Beerling, geboren 1745 in Groningen, gedoopt 21-2-1745, overleden 10-12-1816 in Groningen.
Gehuwd 15-2-1770 in Groningen met Derk Bakker, geboren in Norden, Oost-Friesland?.
Huwelijk in Groningen 15-2-1770: Derk Backer, van Norden in Oost-Friesland en Ebeldina Jacoba Beerlingh van Groningen, p.q. Otto Hekema als oom, met bel. te Eelde.
Afkondiging in Eelde 11-2-1770.
7. Kornelis Beerlings, geboren 1748 in Groningen, gedoopt 8-5-1748, overleden 19-12-1818 in Smallingerland, zie genealogie Beerling.
8. Maria Beerling, geboren 1749 in Groningen, gedoopt 17-12-1749, overleden 2-11-1835 in Hoogkerk.
Gehuwd (1) 24-8-1783 in Hoogkerk met Egbert Jans, geboren 1747 in Hoogkerk, gedoopt 16-4-1747, zoon van Jan Peters en Trientje Cornelis.
Huwelijk: Egbert Jans van Hoogkerk en Maria Bierling van Eelderwolde.
Ook afkondiging Eelde 13-7-1783: Egbert Jans van Hoogkerk en Maria Beerling.
Aanname dat het deze Egbert Jans betreft.

Gehuwd (2) 26-3-1786 in Hoogkerk met Barteld Harms Staal, geboren 1758 in Roderwolde, gedoopt 18-6-1758, zoon van Harmen Bartels Staal en Geesje Roelfs, eerder getrouwd 20-1-1782 in Roderwolde met Aaltje Jans.
Huwelijk: Barteld Harms van Roderwolde en Maria Beerling van Hoogkerk, wed. Egbert Jans.
9. Jacoba Henderika Beerling, geboren 1751 in Eelderwolde, gedoopt Groningen 4-8-1751, overleden 1787 in Groningen.
Gehuwd 17-6-1785 in Groningen met Jan Hoving, geboren 1760 in Scheemda, gedoopt 13-7-1760, zoon van Philippus Jans en Menje Hindriks.
Huwelijk in Groningen: Jan Hoving van de Scheemda, dienaar aan deze Stads pondkamer (geschreven als pongkamer) en Jacoba Hinderika Beerling van Eelderwolde, pro qua Derk Bakker als zwager.
P.J.C. Elema (over Jan Hoving:) "Zijn ouders blijken uit het huwelijkscontract van 1785 (Groninger Archieven RA III ij, 17-5-1785)".
Breukdodenboek Groningen 30-10-1787: Jacoba Bierling, vrouw van J. Hoving, bij S. Jansboog aan 't Diep.
10. Gebbina Beerling, geboren 1753 in Eelderwolde, gedoopt Groningen 25-4-1753, overleden 24-7-1837 in Hoogkerk.
Gehuwd 8-5-1785 in Eelde met Kornelis Geerts ter Borgh, geboren 3-6-1754 in Roden, gedoopt 7-7-1754, overleden 25-3-1823 in Eelderwolde, zoon van Geert Jans ter Borgh en Jeichien Eitens, zie genealogie Ter Borgh.
Huwelijk: Cornelis Geerts en Gebbina Beerling.
11. Roelof Beerling, geboren 1754 in Eelderwolde, gedoopt Groningen 18-12-1754, overleden 18-3-1820 in Eelderwolde. Naamsaanneming 1812 op 157. Bij overlijden op 160, aangevers Jan (Hindriks) Rutgers, schoonbroeder en Wijndelt Geerts ter Borgh, neef.
12. Mechelina Anna Beerling, geboren 1756 in Eelderwolde, gedoopt Groningen 23-7-1756.
13. Anna Mechelina Beerling, geboren 12-3-1763 in Eelderwolde, overleden 29-12-1823 in Eelderwolde.
Gehuwd 21-6-1801 in Groningen met Jan Hendriks Rutgers, geboren 1774 in Eelde, gedoopt 1-5-1774, overleden 27-11-1838 in Eelde, zoon van Hindrik Harms Rutgers en Hinderika Jans Bouwman, zie genealogie Rutgers, hertrouwd 1-9-1826 in Eelde met Trientje Berends Nijdam, geboren 21-10-1796 in Haren, overleden 28-11-1828 in Eelderwolde, dochter van Berend Arends Nijdam en Alberdiena Sietses Nijdam, zie genealogie Nijdam.
Ondertrouwboek 6-6-1801: Jan Hindriks van Eelde en Anna Beerling van Eelderwolde, gecopuleerd op het raadhuis op 21-6-1801.
Trouwboek: Jan Hindriks en Anna Machdalena Beerling.
Anna bij overlijden als geboortedatum 12-3-1763, geboren in Eelderwolde. Ook mogelijk dat zij identiek is met de in 1756 gedoopte Mechelina Anna.
 
IIIc  Hermannus Hilbrants, overleden 1763 in Assen, begraven 17-11-1763, zoon van Cornelis Hilbrants (zie IIa) en Elizabeth Dassen.
Ette van Rolde 1744-1763.
Gehuwd (1) met Hendrikje Cluiving, geboren 1706 in Paterswolde, gedoopt Haren 21-2-1706, overleden 1733 in Eelde, dochter van Otto Cluiving en Jeigien Homan, zie genealogie Kluiving.
Doopboek Haren: Hendrikkien, d.v. Otto Cluiving en Jeigien Homans, echtelieden tot Paterwolde, gedoopt in Haren wegens absent pastorie.
Zij overlijdt in 1733 na de geboorte van een tweeling. De kinderen moeten daarvoor zijn overleden, want in 1734 geeft Otto Cluiving te Paterswolde namens zijn dochter Jantien Cluiving de erfenis aan van haar zuster Hendrikje, getrouwd met Harmannus Hillebrands te Eelde.
In het Drents museum bevinden zich twee zilveren schilden afkomstig van een beslag van een boekband met de wapens van Cluiving (een boom met eikels) en van Homan. Op het oorspronkelijke beslag was de tekst aanwezig "Hindrickjen Cluiving, Ao 1721" (Nieuwe Drentse Volksalmanak 1958, deel 2, p. 106-109).

Gehuwd (2) 30-6-1736 in Assen met Gebbina Oortwijn, dochter van Lambert Oortwijn en Megtelina Geertruida Dassen.
Huwelijk: Hermannus Hilbrants, weduwnaar en Gebbina Oortwijn van Vries.
Hermannus Hilbrants is in 1764 al overleden en alleen zijn weduwe Gebbina Oortwijn en zoon ette Cornelis Hilbrants erven naast de andere kinderen van Elisabeth Dassen.
Ette Hilbrands van Assen koopt in 1744 2/7 deel van een plaats in Nijlande van Harmannus en L. Ten Oever te Groningen (aangifte 40ste penning, gesplitst in een binnenlands en buitenlands deel).
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hendrikus Hilbrants, geboren 1733 in Eelde, gedoopt 19-4-1733, overleden 1733 in Eelde.
2. Hendrikje Hilbrants, geboren 1733 in Eelde, gedoopt 19-4-1733, overleden 1733 in Eelde.
Kinderen uit het tweede huwelijk:
3. Cornelius Hilbrants (zie IVf), geboren 2-2-1738 in Assen, gedoopt 2-2-1738, overleden 7-4-1808 in Assen, begraven 14-4-1808.
4. Mechtelina Geertruij Hilbrants, geboren 1740 in Assen, gedoopt 15-4-1740.
 
IIId  Jacobina Hilbrants, dochter van Cornelis Hilbrants (zie IIa) en Elizabeth Dassen.
Gehuwd 1-12-1745 in Groningen met Jan Hendrik van Bruggen, overleden 1764, hertrouwd 1-3-1761 in Eelde (afkondiging) met Fennigje Cornelis, geboren in Bedum?.
Huwelijk: Jan Hindrick van Bruggen van Groningen, solliciteur Compagnie Infanterie en Jacobina Hillebrants van Eelde, p.q. Hillebrant Hillebrants als broer.
Huwelijksaankondiging in Eelde: Jan Hendrik van Bruggen en Jacobina Hillebrants getrouwd te Groningen.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Frederika van Bruggen (zie IVg), geboren 1750 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 25-12-1750, overleden 1778 in Groningen.
 

Generatie IV

IVa  Elisabeth Hillebrants, geboren 1744 in Eelde, gedoopt 20-11-1744, dochter van Hilbrant Hilbrants (zie IIIa) en Aaltje Pothof.
Gehuwd 12-9-1772 in Eelde met Jan Hartliefs Hartlief, geboren 1747 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 2-7-1747, overleden 30-1-1814 in Eelde, zoon van Harte Jans Hartlief en Jantje Jacobs Vedder, zie genealogie Hartlief1.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jantje Hartlief, geboren 1773 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 13-6-1773, zie genealogie Hartlief1.
2. Hilbrant Hartlief, geboren 1774 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 4-11-1774, overleden 13-5-1841 in Eelde, zie genealogie Hartlief1.
3. Hartlief (Harte) Hartlief, geboren 1776 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 23-3-1776, overleden 13-4-1861 in Eelde, zie genealogie Hartlief1.
4. Cornelis Hartlief, geboren 1778 in Eelde, gedoopt 12-7-1778, overleden 28-6-1857 in Eelde.
5. Jan Hartlief Hartlief, geboren 1783 in Eelde, gedoopt 6-4-1783, overleden 6-5-1854 in Eelde.
6. Aaltien Jans Hartlief, geboren 20-8-1787 in Eelde, gedoopt 26-8-1787, overleden 2-12-1822 in Eelde, zie genealogie Hartlief1.
 
IVb  Jantje Hillebrants, geboren 1746 in Eelde, gedoopt te Peize 24-7-1746, overleden 23-1-1835 in Eelde, dochter van Hilbrant Hilbrants (zie IIIa) en Aaltje Pothof.
Doop in doopboek Eelde.
Gehuwd 31-5-1779 in Eelde met Jacob Hartlief, geboren 1-10-1750 in Eelde, gedoopt 4-10-1750, overleden 17-5-1840 in Eelde, zoon van Harte Jans Hartlief en Jantje Jacobs Vedder, zie genealogie Hartlief1.
Naamsaanneming 1812 op 11: kinderen Harte 31, Aaltien 32, Beertien 27, kleinkind Arend 6. Jacob Hartlief is in 1807 en 1832 eigenaar van het huis aan de Hoofdweg oostzijde, ten zuiden van bowlingcentrum De Waterburcht. Ook de landerijen hiertegenover en het grootste deel van het historische terrein van de Waterburcht of Huis Ther Borch omvattend, horen dan bij deze boerderij. In 1804 en eerder woonden hier Pieter Martens en daarvoor zijn vader Marten Pieters.
In 1805 maken Jacob Hartlief en Jantje Hillebrands hun testament op, waarbij zij aan de langstlevende de lijftucht schenken. Dochter Beertien krijgt vooruit de inkomsten uit een kapitaal van 100 gld., die door Cornelis Hillebrands of bij eerder overlijden Harm Hillebrands, broeders van de testatrice, of één van de naaste bloedverwanten secuur zal moeten worden belegd.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltje Jacobs Hartlief, geboren 1780 in Eelde, gedoopt 19-3-1780, overleden 10-2-1849 in Eelde, zie genealogie Hartlief1.
2. Harte Jacobs Hartlief, geboren 1781 in Eelde, gedoopt 29-7-1781, overleden 31-3-1836 in Eelde, zie genealogie Hartlief1.
3. Beertien Hartlief, geboren 1785 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 3-7-1785, overleden 23-1-1852 in Eelde. Vernoemd naar Berentien Jans, moeder van Jantje Jacobs Vedder.
 
IVc  Cornelis Hilbrants, geboren 1748 in Eelde, gedoopt 5-5-1748, overleden 20-2-1842 in Eelde, zoon van Hilbrant Hilbrants (zie IIIa) en Aaltje Pothof.
In 1807 5 inwonende kinderen. In 1812 op 78, kinderen Hilbrant 22, Derk 12, Berendina 24, Aaltien 20.
Gehuwd 9-6-1786 in Eelde met Marchien Berends Bekkering, geboren 1760 in Eelde, gedoopt 28-9-1760, overleden 26-12-1834 in Eelde, dochter van Berend Derks Bekkering en Adriana van Beveren, zie genealogie Bekkering3, eerder getrouwd 12-10-1783 in Eelde met Arend Jacobs Siegers, geboren 1760 in Eelde, gedoopt 20-1-1760, overleden 1784 in Eelde, zoon van Jacob Sighers en Frouwke Arends, zie genealogie Siegers1.
Huwelijk: Cornelis Hilbrants en Margien Berends, wed. van Arend Jacobs.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Hilbrants, geboren 1786 in Eelde, gedoopt 10-9-1786.
2. Berendina Hilbrants (zie Va), geboren 1788 in Eelde, gedoopt 27-1-1788, overleden 26-7-1856 in Eelde.
3. Hilbrant Hilbrants, geboren 1790 in Eelde, gedoopt 23-5-1790, overleden 7-11-1858 in Eelde.
4. Aaltien Hilbrants, geboren 1792 in Eelde, gedoopt 29-7-1792, overleden 9-8-1869 in Borger.
Gehuwd (1) 21-6-1823 in Eelde met Albert Harms Groenwold, geboren 1778 in Paterswolde, gedoopt Eelde 7-2-1778, overleden 16-1-1824 in Paterswolde, zoon van Harm Harms Groenwold en Frouwke Beerling, zie genealogie Groenwold, eerder getrouwd 6-5-1798 in Eelde met Margareta Meulman, geboren 1772 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 12-2-1772, overleden 30-10-1820 in Eelde, dochter van Remmelt Meulman en Annegje Jannes, zie genealogie Meulman.
Gehuwd (2) 19-4-1825 in Borger met Roelof Jacobs Oosting, geboren 1776 in Borger, gedoopt 12-5-1776, overleden 14-10-1865 in Borger, zoon van Hendrik Jacobs en Jantien Roelofs Oosting, eerder getrouwd 21-5-1804 in Borger met Marregien Hoving, geboren 9-11-1783 in Buinen, gedoopt Borger 9-11-1783, overleden 13-6-1819 in Borger, dochter van Hindrik Lucas Hoving en Fenna Lankhorst.
5. Roelof Hilbrants, geboren 1794 in Eelde, gedoopt 12-10-1794.
6. Jantien Hilbrants, geboren 1795 in Eelde, gedoopt 4-10-1795.
7. Jantien Hilbrants, geboren 1798 in Eelde, gedoopt 27-5-1798, overleden 20-9-1808 in Eelde. Lijst van aangegeven lijken Eelde 20-9-1808: Jantien Hilbrants te Eelde, 10 jaar oud.
8. Derk Hilbrants, geboren 2-11-1800 in Eelde, gedoopt 9-11-1800, overleden 18-2-1879 in Eelde.
Gehuwd 21-5-1836 in Eelde met Ellegien Nijenhuis, geboren 12-12-1809 in Yde, gedoopt Vries 17-12-1809, overleden 29-7-1864 in Eelde, dochter van Geert Willems Nijenhuis en Jantien Alberts.
 
IVd  Hermannus Hilbrants, geboren 26-1-1755 in Eelde, gedoopt 2-2-1755, overleden 10-8-1831 in Eelde, zoon van Hilbrant Hilbrants (zie IIIa) en Aaltje Pothof.
Hermannus Hilbrants wordt in 1806 schatbeurder als opvolger van wijlen Abel Klasens Bolhuis met als borgen Cornelis Hilbrants en Jacob Hartlief.
Naamsaanneming 1812: kinderen Hilbrant 22, Roelf 19, Aaltien 27, Hillina 25.

Gehuwd 14-11-1784 in Eelde met Jeigjen Luinge, geboren in Peize, dochter van Roelef Luinge en Hillina Ebbinge, zie genealogie Alting (1).
Huwelijk: Hermannus Hilbrants en Jeigjen Luinge van Peize.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Aaltien Hilbrants, geboren 5-10-1785 in Eelde, gedoopt 9-10-1785, overleden 13-5-1854 in Vries.
Gehuwd 14-11-1812 in Vries met Albertus Koops, geboren 27-8-1771 in Vries, gedoopt 1-9-1771, overleden 29-6-1842 in Vries, zoon van Roelof Koops en Jantje Ottens Karstens.
2. Hillina Hilbrants, geboren 1787 in Eelde, gedoopt 28-1-1787, overleden 6-7-1855 in Vries.
Gehuwd 12-6-1816 in Vries met Jan Janssen, geboren 25-6-1791 in Vries, gedoopt 3-7-1791, overleden 6-9-1863 in Vries, zoon van Christiaan Janssen en Jantien Luichies Hulshof, zie genealogie Smeenge1.
3. Hilbrant Hilbrants (zie Vb), geboren 28-12-1789 in Eelde, gedoopt 3-1-1790, overleden 31-10-1852 in Eelde.
4. Roelf Hilbrants, geboren 1793 in Eelde, gedoopt 1-4-1793, overleden 12-2-1853 in Eelde.
Gehuwd 26-9-1818 in Eelde met Evien Deodatus, geboren 1796 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 18-12-1796, overleden 13-12-1872 in Paterswolde, Schelfhorst, dochter van Hendericus Deodatus en Marchien Jochems Westerhof, zie genealogie Deodatus, hertrouwd 10-3-1831 in Eelde met Lammert Aaldring, geboren 3-1-1806 in Paterswolde, gedoopt Eelde 12-1-1806, overleden 3-5-1860 in Paterswolde, zoon van Jan Willem Berends Aaldring en Marijke Lammerts, zie genealogie Aaldring.
Echtscheiding Assen 27-1-1829.
 
IVe  Gesina Hilbrants, geboren 21-8-1756 in Eelde, gedoopt 29-8-1756, overleden 30-10-1834 in Eelderwolde, dochter van Hilbrant Hilbrants (zie IIIa) en Aaltje Pothof.
Gehuwd 18-5-1783 in Eelde met Wijndel Geerts ter Borgh, geboren 1757 in Roden, gedoopt 27-3-1757, overleden 11-1-1846 in Eelderwolde, zoon van Geert Jans ter Borgh en Jeichien Eitens, zie genealogie Ter Borgh.
Huwelijk: Wijndel Geerts en Gesina Hilbrants.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Geert Wijndelts ter Borgh, geboren 1784 in Eelderwolde, gedoopt Eelde 28-3-1784, overleden 11-1-1861 in Paterswolde, zie genealogie Ter Borgh.
 
IVf  Cornelius Hilbrants, geboren 2-2-1738 in Assen, gedoopt 2-2-1738, overleden 7-4-1808 in Assen, begraven 14-4-1808, zoon van Hermannus Hilbrants (zie IIIc) en Gebbina Oortwijn.
Getuige bij de doop is Jacobje Hilbrands.
Ette van Rolde 1763-1790 i.p.v. zijn vader Hermannus. In 1795 is hij tijdelijk schulte van Zuidlaren.

Gehuwd 6-5-1774 in Assen met Jantien Nienhuis, geboren 17-1-1750 in Zwinderen, gedoopt Oosterhesselen 18-1-1750, overleden 13-1-1830 in Assen, dochter van Jan Nienhuis en Aaltje Hoving.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Gebina Hermanna Aleida Johanna Hilbrants, geboren 1783 in Assen, gedoopt 1-7-1783.
2. Gebina Hermanna Aleida Johanna Hilbrants, geboren 17-6-1791 in Assen, gedoopt 19-6-1791, overleden 16-2-1838 in Assen.
Gehuwd 22-10-1812 in Assen met Eerke Alberts Smidt, geboren 28-1-1778 in Bonda, Duitsland, overleden 5-2-1856 in Assen, zoon van Albert Eerke Smidt en Ida Waterman, eerder getrouwd 1800 met Talia Brechteren.
 
IVg  Frederika van Bruggen, geboren 1750 in Paterswolde, Schelfhorst, gedoopt Eelde 25-12-1750, overleden 1778 in Groningen, dochter van Jan Hendrik van Bruggen en Jacobina Hilbrants (zie IIId).
In de momberrekening 1772 van Frederica van Bruggen zijn er uitgaven wegens begrafenisbier van J.H. van Bruggen op 16 mei 1769. Dit zal een nagekomen rekening zijn, bij de boedelscheiding van Elisabeth Dassen in 1764 wordt Fredica van Bruggen vermeld als dochter van wijlen de soll. H. van Bruggen en Jacobina Hilbrants. In november 1763 is J.H. van Bruggen nog medemomber over Hermannus Pothof in Anloo, hoewel hij dan niet verschijnt.
Gehuwd 16-5-1773 in Eelde (huwelijksafkondiging) met Hermannus Tebbertman, geboren 1734 in Assen, gedoopt 17-10-1734, overleden 21-3-1816 in Groningen, zoon van Jurien Tebbertman en Seijerdina Harms.
Huwelijk: Hermannus Tettbartman, van Assen en Frederika van Bruggen.
Afkondiging in Groningen: Harmannus Tebbertman van Assen, Bode Provinciael alhijr en Frederica van Bruggen van Eelde, pro (qua) Monsr. E. Smidt als voogd.
Ook als Tebbetman.
Breukdodenboek Groningen 27-2-1778: Fredrika van Bruggen, vr. van Commijs Tebberman ant Cingel.
Commies H. Tebbertman vraagt in 1787 toestemming aan de Etstoel om de plaats Schelfhorst te mogen verkopen. De plaats is mandelig met zijn minderjarige dochter Jacomina Tebbertman.
Vervolgens wordt de Schelfhorst in 1788 verkocht aan Henderikus Deodatus.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Jacobina Tebbertman, geboren 1776 in Groningen, gedoopt 28-7-1776, overleden 1800 in Groningen, begraven 20-8-1800 (breukdodenboek).
Gehuwd 23-4-1797 in Groningen met Antoni Kuipers Bulthuis, geboren 1771 in Groningen, gedoopt 6-1-1771, overleden 10-1-1848 in Groningen, zoon van Menso Bulthuis en Helena Kuipers.
Huwelijk: Anthonij Kuiper Bulthuis van Groningen en Jacobina Tebbertman, mede van Groningen, pro qua Hermannus Tebbertman als vader.
Huwelijkscontract Groningen 6-4-1797: Antoni Kuiper Bulthuis en Jacobina Tebbertman.
Bruidszijde: Harmannus Tebbertman, vader, Jacob Tebbertman, oom, Derk Bakker, aangetrouwde neef en Eebeldina Jacoba Beerlings, nicht.
Bruidegomszijde: Menso Bulthuis, vader, Helena Kuipers, moeder, Lambertus Bulthuis, broer, Cornelia Dijk, aangetrouwde zuster, Pieter de Jager, zwager, Gesina Bulthuis, zuster, Anthoni de Muinck, zwager, Helena Bulthuis, zuster, Stephanus Joannes Bulthuis, broer en Magareta Bulthuis, zuster.
Antoni(e) Kuipers Bulthuis hertrouwt op 2-6-1804 te Groningen met Johanna Hinderika Maagh van Westerbork.
 

Generatie V

Va  Berendina Hilbrants, geboren 1788 in Eelde, gedoopt 27-1-1788, overleden 26-7-1856 in Eelde, dochter van Cornelis Hilbrants (zie IVc) en Marchien Berends Bekkering.
Gehuwd 28-1-1815 in Eelde met Hartlief (Harte) Hartlief, geboren 1776 in Oosterbroek, gedoopt Eelde 23-3-1776, overleden 13-4-1861 in Eelde, zoon van Jan Hartliefs Hartlief en Elisabeth Hillebrants (zie IVa), zie genealogie Hartlief1.
Meer kinderen geboren.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Cornelis Hartlief, geboren 6-12-1819 in Eelde, overleden 17-9-1884 in Eelde.
 
Vb  Hilbrant Hilbrants, geboren 28-12-1789 in Eelde, gedoopt 3-1-1790, overleden 31-10-1852 in Eelde, zoon van Hermannus Hilbrants (zie IVd) en Jeigjen Luinge.
Uit Genealogie Luinge: Hilbrant Hilbrants, geb. 28 dec. 1789 Eelde, ged. 3 jan. 1790 Eelde, ber. gemeente ontvanger en gemeente secretaris van Eelde en Peize.
Gehuwd 28-12-1816 in Eelde met Froukien Groenwold, geboren 31-3-1799 in Eelde, gedoopt 7-4-1799, overleden 15-11-1847 in Eelde, dochter van Pieter Harms Groenwold en Jantien Andries Rutgers, zie genealogie Groenwold.
Kinderen uit dit huwelijk:
1. Harmannus Hilbrants, geboren 13-6-1817 in Eelde, overleden 14-3-1894 in Haren, Hoornschedijk.
Gehuwd (1) 18-8-1838 in Eelde met Grietje Hoenderken, geboren 20-6-1821 in Haren, Hoornschedijk, overleden 24-4-1856 in Haren, Hoornschedijk, dochter van Reinder Cluiving Hoenderken en Janna van Bon, zie genealogie Kluiving.
Gehuwd (2) 16-5-1857 in Eelde met Hinderkien Rutgers, geboren 2-7-1832 in Paterswolde, overleden 22-1-1906 in Paterswolde, dochter van Willem Jans Rutgers en Trientien Beerda.
2. Pieter Harms Hilbrants, geboren 10-9-1818 in Eelde, overleden 5-2-1868 in Eelde.
 

Index
Genealogie Hilbrants